Page 1

Asociación para a recuperación da Memoria Histórica e defensa do Patrimonio Inmaterial de Teo

A Oliveira Ameneiro, Calo 15886 Teo memoriateo@gmail.com 656958265

Autorizo á Asociación para a recuperación da Memoria Histórica e defensa do Patrimonio Inmaterial de Teo, “A Oliveira”, a que cargue na miña conta corrente os recibos correspondentes á miña cota de socio. Número de conta: (vinte díxitos):_________________________________ Datos persoais________________________________________________ Número de D.I.:_______________________________________________ Nome e apelidos:______________________________________________ Enderezo (rúa, lugar, aldea, parroquia):____________________________ Teléfono_________________Enderezo electrónico:__________________ Concello e código postal:_______________________________________ Sinatura:

FAITE SOCIO/A DA OLIVEIRA!  

Se queres formar parte da nosa asociación, só tes que cubrir a ficha e facérnola chegar ao noso enderezo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you