Page 1

longontsteking: een stille doder

memisa info 路 driemaandelijks tijdschrift januari 路 februari 路 maart 2012

91


lon

is een maar g van ki

7 dec 2011. Lemawaku wordt door haar mama in het ziekenhuis van Kasongo-Lunda binnengebracht. Ze heeft hoge koorts en is fel verzwakt. De diagnose van de dokter is duidelijk: een zware longontsteking. De mama heeft het kind zelf eerst een week lang met aspirine behandeld. Pas toen het bijna te laat was, is ze naar het ziekenhuis gekomen. Gelukkig heeft de lokale verpleegkundige haar kunnen overtuigen. “Lemawaku is ons derde kindje. Een opname in het ziekenhuis is voor ons zeer duur en we hebben het zo al moeilijk genoeg.� geeft de mama als verklaring. Het feit dat Memisa tussenkomt in de kosten van de behandeling heeft haar over de streep getrokken. Gelukkig maar. Lemawaku heeft ondertussen haar eerste verjaardag gevierd! Acute luchtwegeninfecties kunnen voorkomen in elk gedeelte van de luchtwegen: van het middenoor naar de neus tot aan de longen. Een luchtwegeninfectie leidt meestal enkel tot een verkoudheid. Bij kwetsbare kinderen zoals Lemawaku ontwikkelt zich gemakkelijker een longontsteking die zonder behandeling dodelijk is.


ongontsteking

s een van de meest miskende maar gevaarlijkste oorzaken an kindersterfte Tussen 1990 en 2009 is de kindersterfte in België verder afgenomen: van 10 kindjes per 1.000 in 1990 naar 5 in 2009. Dit is een hoopvolle evolutie. In de DR Congo ziet de situatie er helemaal anders uit: in 2009 stierven er gemiddeld 199 kinderen per 1.000 kinderen jonger dan vijf jaar. Eén op de vijf. Dit zijn dramatische cijfers.

Medische oorzaken kindersterfte (0-5 jaar) longontsteking (waarvan 4 % neonataal) malaria

18%

15% 8%

diarree (waarvan 1 % neonataal) neonatale sterfte andere (waarvan 3% kwetsuren, 2% aids, 1% mazelen)

Ondervoeding, onvoldoende preventie, verouderde of onbestaande medische infrastructuur, gebrek aan de juiste medicijnen én armoede (waardoor ouders te lang wachten om naar het gezondheidscentrum te gaan) verzwakken de jonge kinderen. Daardoor zijn ze extra gevoelig voor diarree, longonsteking en malaria. Longontsteking is na neonatale sterfte de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.

help ons longontsteking te bestrijden

IBAN BE92 3100 9000 0023 BIC BBRUBEBB fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis


In het Zuiden zijn kinderen door ondervoeding of door andere ziektes zoals diarree en malaria extra vatbaar voor longonsteking. Dat, in combinatie met gebrekkige medische zorgen, brengt met zich mee dat wereldwijd jaarlijks 2 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar sterven aan longontsteking. Een longontsteking hoeft echter helemaal niet dodelijk te zijn. De behandeling is gekend en relatief eenvoudig. Antibiotica en voldoende rusten zijn meestal genoeg om te herstellen. Bij jonge kinderen is het vooral een zaak om snel genoeg in te grijpen. “Met een behandeling van slechts 42 euro kunnen we een kind met een zware longontsteking redden. Voor de meeste ouders is dit echter onbetaalbaar. Steun van Memisa is hier meer dan welkom en redt dagelijks kinderlevens.” Dr Jean-Robert Kikanda (medisch directeur hospitaal van Kikwit, DR Congo)

help Memisa longontsteking te bestrijden 541 euro: medische startkit gezondheidscentrum 85 euro: prescolaire consultaties 100 kinderen (preventie!) 42 euro: levensreddende behandeling tegen longontsteking

IBAN BE92 3100 9000 0023 BIC BBRUBEBB fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis

Ethisch Fondsenwerven Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (EF) en van de koepel 11.11.11 Memisa Info is een uitgave van Memisa België vzw Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek (Dilbeek), T 02 454 15 40, F 02 569 03 45 info@memisa.be, www.memisa.be

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

Longontsteking: een stille doder  
Longontsteking: een stille doder  

Memisa Info

Advertisement