Page 1

r e t wa

r a a b k n i dr

Verbruik West-Europa

1 persoon

150 liter drinkwater per dag

N Z

water drinken Vuil

Voor 800 miljoen mensen in het Zuiden:

1 persoon

ons Waterbronnen saneren Help

uit poelen is

0 liter

het enige alternatief

drinkwater per dag

Proper en drinkbaar water is noodzakelijk voor een efficiĂŤnte gezondheidszorg. De beschikbaarheid van proper water vermindert het aantal ziektes en doden in het Zuiden drastisch. Het verlaagt de kosten van medische verzorging voor die mensen die quasi niets hebben. Het verlicht ook het werk van de overbevraagde lokale artsen en verpleegkundigen die over onvoldoende medisch materiaal en medicijnen beschikken.

Salmonella typhi

Entamoeba

Vibrio cholerae

Parasitaire wormen

veroorzaakt buiktyfus

veroorzaakt amoebiase

veroorzaakt cholera met diarree en uitdroging

veroorzaken worminfecties

3.400.000 per

doden jaar

*meestal kinderen (cijfers 2008) Een modderpoel wordt omgetoverd tot een bron met drinkbaar water.

VOOR SLECHTS 385 EURO SANEERT MEMISA EEN WATERBRON

INVESTEER IN PROPER WATER IBAN BE92 3100 9000 0023 BIC BBRUBEBB fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis

10 x cement: 350 euro

pvc-buizen 24 euro

vergoeding metser 11 euro

Memisa is een medische ngo die ijvert voor een kwalitatieve basisgezondheidszorg in het Zuiden. www.memisa.be - Memisa BelgiĂŤ vzw, Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek (Dilbeek) - T 02 454 15 40 E info@memisa.be

infographic-NL.indd 1

08/02/13 09:09


Saneren van een waterbron Zo wordt een waterbron gesaneerd: 1. Testen van het debiet van de bron · De bron moet onophoudelijk stromen met een debiet van 50 cm per seconde. Om dit te testen gooit men een papiertje van 2 cm² bij het begin van de bron. · Deze eerste stap gebeurt steeds tijdens het droge seizoen om zeker te zijn dat het een bron is die het hele jaar water geeft. · De mensen van het dorp worden steeds betrokken want zij weten welke bron ze het meest bezoeken. 2. Saneren van de omgeving · Struikgewas en onkruid worden verwijderd zodat de bron goed zichtbaar en bereikbaar is. · De geul die het water moet evacueren wordt openlegd. · Er mag geen stilstaand water zijn aan de uitgang van de bron, alle dode bladeren en ongedierte worden verwijderd. 3. Bouwen van een voorlopige dam in leem · De hoeveelheid water die opwelt bepaalt de grootte van het waterbekken. · Men bouwt een eerste dam in leem aan de uitgang van de bron. dam1 De lengte is afhankelijk van de grootte van het waterbekken. · Een tweede voorlopige dam wordt dam 2 opgetrokken op 1 meter van de eerste. · Langs de zijkant wordt het water geevacueerd zodat de ruimte tussen de 2 tijdelijke dammen droog blijft om daar de definitieve dam te kunnen bouwen.

Memisa Info is een uitgave van Memisa België vzw Kerkstraat 63, 1701 Itterbeek (Dilbeek), T 02 454 15 40, F 02 569 03 45 info@memisa.be, www.memisa.be Fout adres? Geef Memisa een seintje per e-mail of per telefoon als u fouten ontdekt in uw adres of ons tijdschrift in veelvoud ontvangt. Dank voor uw medewerking. Ethisch Fondsenwerven Memisa onderschrijft de code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (EF) en van de koepel 11.11.11

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

4. Bouwen van de definitieve dam in cement met rotsblokken · Het bouwen tussen de twee voorlopige dammen begint aan die kant waar het water niet passeert tot halfweg de definitieve lengte ( = ). · Een eerste pvc-buis van 110 mm diameter wordt vastgezet op 30 cm boven grondniveau (witte pijl). · Een tweede pvc-buis wordt geplaatst op 1 meter afstand van de eerste op 40 cm van het grondniveau. Dit is de evacuatie water overloop (zwarte pijl). · De fundamenten van de definitieve dam zijn 50 cm diep. De hoogte is ook 50 cm. · De dam wordt vervolgens afgewerkt over de totale breedte van het ). waterbekken, 3 dagen na de bouw van de eerste helft (

···

5. Opvullen van het waterbekken met rotsblokken voor het filteren van het water. 6. Bovenop de rotsblokken keien, steengruis en aarde aanbrengen waarop gras gezaaid wordt. · Het bronwater is nu beschermd tegen parasieten en vuil van buitenaf waardoor het drinkbaar blijft. · Het water is nu enkel nog zichtbaar bij de uitgang van de pvc-buizen. Onderhoud: regelmatig de watergeul openmaken zodat het water goed blijft wegstromen.

memisa info 96 · driemaandelijks tijdschrift · januari · februari · maart 2013 infographic-NL.indd 2

Evacuatie water voorlopig

www.memisa.be 08/02/13 09:09

Drinkbaar water  
Drinkbaar water  

Een folder van Memisa over de noodzaak van drinkbaar water in het zuiden.

Advertisement