Page 89

20.POGLAVLJE Elizabeth Deveraux nije rekla ništa više. Samo je ušla u svoj auto i odvezla se. Okrenula se polukružno ispred mene i uputila na sjever, natrag prema gradu. Kad je zašla za prvi zavoj, više je nisam vidio. Stajao sam još jedan dugi trenutak, a zatim sam počeo hodati. Deset minuta poslije prošao sam posljednji zavoj i cesta se proširila i izravnala ispred mene. Bila je to zaista glavna ulica, kako joj je i ime govorilo. Neke dnevne aktivnosti već su počinjale. Otvarale su se trgovine. Vidio sam dva auta i dva prolaznika. Ali to je bilo sve. Carter Crossing nije bio užurbani velegrad. To je bilo sigurno. Hodao sam pločnikom s desne strane ulice. Prošao sam trgovinu alatima, ljekarnu, hotel, zalogajnicu i praznu parcelu pokraj nje. Deveraux nije parkirala auto na parkiralištu šerifovog ureda. Uopće nije bilo policijskih vozila. Vidio sam samo dva civilna kamioneta, oba stara, istrošena i skromna. Vjerojatno su pripadali čovjeku za recepcijom i ženi na radiocentrali. Oboje su bili mještani. Nisu imali sindikata, ni pogodnosti. Sjetio sam se svog prijatelja Stana Lowreyja i njegovih oglasa za posao. On bi tražio nešto bolje, pretpostavljao sam. Morao bi. Imao je ljubavnice. Više njih. Imao je usta koja je valjalo nahraniti. Došao sam do raskrižja u obliku slova T i skrenuo desno. Cesta se pružala ispred mene, potpuno ravna, s dubokim jarcima s obje strane, odmah uz rub. Obje su se prometne trake uspinjale na željezničkom prijelazu, a zatim se opet spuštale i jarci s obje strane su se nastavili, a cesta se gubila među drvećem. S moje strane bio je parkiran kamionet. Bio je okrenut prema meni. Imao je krupan i širok prednji dio. Bio je ručno obojen u tamnu boju. U kamionetu su sjedila dvojica. Zurili su u mene. Brada, tetovaže, kosa, prljavština, masnoća. Moja dva prijatelja od prethodne večeri. Hodao sam dalje, ni brzo, ni sporo. Došao sam na dvadesetak metara od njih. Dovoljno blizu da vidim pojedinosti na njihovim licima. Dovoljno blizu da oni vide pojedinosti na mom licu.

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement