Page 85

19. POGLAVLJE

Ljudsko tijelo ima veliku sposobnost samozacjeljenja i pritom ne trati , vrijeme. Ako se koža probije, prereže ili ždere, na tom mjestu odmah poteče krv, a crvena krvna zrnca počinju se zgušnjavati i povezivati dva razdvojena dijela te prekriti ranu, dok će bijela krvna zrnca napasti i uništiti patogene bacile ispod tog pokrova. Taj postupak započinje već nakon nekoliko minuta i traje mnogo sati i dana, koliko je već potrebno da se koža vrati u prvobitno, neoštećeno stanje. Postupak također uzrokuje upalu čiji se vrhunac poklapa s vrhuncem širenja krvi, kad je krasta na rani najveća, a borba protiv infekcije najžešća. Donji dio leđa Janice May Chapman bio je prekriven sitnim posjekotinama, kao i cijela njezina stražnjica i stražnji dio ruku odmah iznad laktova. Posjekotine su bile vrlo male i imale su na sebi tanak sloj zgrušane krvi, a svaku je okruživalo malo područje zdrobljene kože koja je bila bezbojna jer u truplu više nije bilo krvi. Posjekotine su se pružale u nasumičnim smjerovima, kao da su ih nanijeli raspršeni objekti slične veličine i naravi, sitni i tvrdi, ne pretjerano oštri, ali ne ni sasvim tupi. Tipično za ogrebotine od šljunka. Pogledao sam Merriama i upitao ga: "Što mislite, koliko su ove ozljede stare?" "Nemam pojma", odgovorio je. "Ma dajte, doktore", rekao sam. "Već ste liječili posjekotine i ogrebotine. Ili niste? Što ste radili prije ovoga? Bili psihijatar?" "Ne, bio sam pedijatar", rekao je. "Nemam pojma što radim. Ni približno. Ne na ovom polju medicine." "Posjekotine i ogrebotine vrlo su česte u djece. Vjerojatno ste ih vidjeli stotine." "Ovo je vrlo ozbiljno. Ne mogu riskirati nagađanjem." "Nagađanje stručnjaka dovoljno je dobro." "Četiri sata", rekao je. Kimnuo sam glavom. Četiri sata bilo je otprilike točno, sudeći po krastama, koje su bile

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement