Page 328

74. POGLAVLJE

Rekla je; "Ovo je težak dio. Sad je važna samo inercija." Naglo je okrenula upravljač ulijevo i u trenutku kad je prednji desni kotač sišao s tračnice, dodala je gas i impuls ubrzanja prebacio je prednji lijevi kotač preko lijeve tračnice. Cijeli se automobil na trenutak zatresao, a ona je popustila gas i preostala su tri kotača slijedila prvi, jedan po jedan. Gume su tri puta jasno zacviljele klizeći postrance preko čelika, a kad je cijeli auto prešao prugu, zaustavila ga je blizu tračnica i paralelno s njima. Krupni šljunak nasipa počinjao je ni dva metra od mog prozora. "Obožavam ovo mjesto", rekla je. "Zbog jarka uz cestu ne može se drukčije doći do njega. No vrijedi se potruditi. Cesto dolazim ovamo." "U ponoć?" pitao sam. "Uvijek", rekla je. Okrenuo sam se i pogledao kroz stražnji prozor. Vidio sam cestu. Bila je udaljena četrdesetak metara. Isprva se ništa nije događalo. Nije bilo prometa. Zatim je automobil projurio s istoka na zapad, slijeva nadesno, iz smjera Kelhama prema gradu. Krupan auto, sa svjetlima na krovu i štitom na vratima. "Pellegrino", rekla je. Sad je i ona gledala. Bila je tik uz mene. Rekla je: "Vjerojatno se krio stotinu metara dalje i čim je posljednji auto s vojnicima prošao, izbrojao je do deset u sebi i pojurio kući." "Butler je bio parkiran ispred vrata Kelhama." "Da, njega čeka prava utrka. A i naša mu je sudbina u rukama. Čim prođe pokraj nas, jamčim ti da smo sami na svijetu. Ovo je mali grad i za svakoga znam gdje se nalazi." Sat u mojoj glavi rekao mi je da je 23:49. Situacija s Butlerom zapravo je obuhvaćala složeni izračun. Bio je udaljen pet kilometara i neće oklijevati voziti 100 km/h, što je značilo da će stići kući za tri minute. No nije mogao krenuti dok se posljednji auto s rendžerima ne pojavi na vidiku Kelhama. A taj bi se posljednji automobil mogao kretati prilično sporo s obzirom da je njegov vozač sigurno popio prilično piva i vidio

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement