Page 321

Rekao sam: "Ako su otvorili Kelham, to znači da je problem s tvoje strane ograde. Inače to ne bi učinili. Umorstvo je sad pod jurisdikcijom države Mississippi. To će biti službeni stav, odsad nadalje. Krivac nije jedan od nas, nego jedan od vas. Što misliš o tomu?" "Mislim da bi vojska trebala podijeliti informacije sa mnom", rekla je. "Ako je dovoljno dobro za njih, trebalo bi biti i za mene." "Vojska želi ostaviti sve to za sobom", rekao sam. "I neće podijeliti nikakve informacije." Zastala je na trenutak. "Munro mi je rekao da je dobio nove zapovijedi", rekla je. "Pretpostavljam da si ih dobio i ti." Kimnuo sam glavom. "Vratio sam se jer ne želim ostaviti ništa neriješeno za sobom. To je sve, zaista." "A onda ćeš otići dalje. Na sljedeći zadatak. Sada razmišljam o tomu. O Janice Chapman ću razmišljati sutra." "I o Rosemary McClatchy i Shawni Lindsay." "I o Bruceu Lindsayju i njegovoj majci. Učinit ću najbolje što mogu, za sve njih." Nisam rekao ništa. "Jesi li umoran?" pitala me. "Ne pretjerano", odgovorio sam. "Moram ići pomoći Butleru i Pellegrinu. Na nogama su od zore. Kako bilo, želim biti na cesti kad se posljednji vojnici budu vraćali u bazu. Oni su uvijek najsvojeglaviji i najpijaniji." "Hoćeš li se vratiti do ponoći?" Odmahnula je glavom. "Vjerojatno neću", rekla je. "Večeras ćemo se morati snaći bez vlaka." Nisam odgovorio na to, a ona se nasmiješila još jednom, pomalo tužno, a zatim Je ustala i otišla. Pet minuta poslije konobarica je napokon došla do mene, pa sam naručio kavu. I pitu,

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement