Page 304

Vrlo visok časnik za slučaj koji je zapravo bio samo svađa između dva nisko rangirana člana osoblja. Zapravo, svađa dvoje vojnih policajaca jednakih po činu. Ili, preciznije, svađa jedne vojne policajke Marinaca s dvoje drugih, znači ukupno troje. Na jednoj strani bili su žena po imenu Alice Bouton i muškarac po imenu Paul Evers, a na drugoj Elizabeth Deveraux. Kao i svaki sažetak koji sam ikada pročitao, i ovaj je počinjao suhoparnim opisom činjenica, iznesenim nepristrano i iscrpno, bez implikacija ili tumačenja, jezikom koji se istinski trudio biti jasan. Priča je bila posve jednostavna. Poput zapleta neke dnevne TV serije. Elizabeth Deveraux i Paul Evers neko su se vrijeme viđali, a onda više nisu, a zatim su se Paul Evers i Alice Bouton počeli viđati. Onda je netko uništio Paulov auto, a nakon toga je Alice dobila nečastan otpust iz vojske jer su na vidjelo izašle neke financijske nepravilnosti. To je bio opis tijeka događaja. Zatim je uslijedila digresija o situaciji Alice Bouton. Poput rubnog stupca u novinskom članku. Alice je, prema mišljenu generala Dyera, bila neosporno kriva. Činjenice su bile jasne. Dokazi su postojali. Slučaj je imao čvrste osnove. Sudski postupak odvijao se na pošten način. Branitelj je savjesno obavio svoj posao. Presuda je bila jednoglasna. Bila je riječ o svoti novca manjoj od četiristo dolara. O gotovini uzetoj iz zaključanog ormarića u kojem se čuvao dokazni materijal. O zaradi od nezakonite trgovine oružjem, zaplijenjenoj, spakiranoj u vrećicu i urudžbiranoj. O svoti novca koja je čekala da bude predočena kao dokaz na idućem vojnom suđenju. Alice Bouton uzela je taj novac i potrošila ga na haljinu, torbicu i par cipela, u trgovini blizu svoje vojne baze. Prodavač je se sjećao. Te davne 1992. godine četiristo dolara bilo je prilično mnogo novca da bi ga marinac potrošio na odjeću. Neke krupne novčanice još su bile u blagajni kad je vojna policija nazvala i utvrdila da serijski brojevi na njima odgovaraju onima iz evidencije dokaznog materijala. Slučaj zatvoren. Kraj rubnog stupca. Slijedilo je tumačenje gužve koju je izazvala ova trojka iz perspektive generala Dyera.

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement