Page 279

62.POGLAVLJE

B rzo smo se odjenuli i bili smo na ulici već za dvije minute. Deveraux je zastala kako bi uzela dvije ručne svjetiljke iz prtljažnika svog službenog automobila. Jednu je uključila, a drugu dodala meni. Prošli smo uličicom između trgovine alata i ljekarnice, pokraj tužne hrpe pijeska na mjestu gdje je pronađeno truplo Janice Chapman, pa smo između ureda za zajmove i Brannanovog bara izašli na utabanu zemlju. Hodala je ispred mene. Gotovo hramajući. Nije me to iznenadilo. Ja sam bio na koljenima. No ona je nastavljala dalje, nepopustljiva, predana, odlučna ispuniti svoju dužnost unatoč svakom mogućem oklijevanju. Naravno, išla je prema pruzi. Popela se na nasip, posrćući na šljunku, a zatim prekoračila blještavi čelik tračnice i stala na pragove. Krenula je prema jugu. Slijedio sam je. Pretpostavljao sam da će vlako vođi trebati dvadesetak minuta da stigne. Vlak je bio težak oko osam tisuća tona. Znao sam ponešto o takvim vlakovima. Vojni policajci ponekad su i prometnici, kao i svi drugi policajci, no promet koji reguliramo je poseban. Obuhvaća i vlakove cisterne koji su obično teški oko osam tisuća tona. Kako bi se regulirao takav promet, valja znati da je vlaku cisterni potrebno oko kilometar i pol da se zaustavi, čak i u hitnom slučaju. Prosječnim hodom je za kilometar i pol potrebno dvadeset minuta što je značilo da ćemo stići dvadeset minuta prije vlakovođe. To nije bila povlastica. Iako sam sumnjao da je ostalo mnogo toga što bismo mogli pronaći. Nastavili smo dalje, gotovo trčeći, pokušavajući uskladiti nespretne korake s razmacima između pragova. Snopovi svjetla iz naših svjetiljki poskakivali su uokolo kroz sve rjeđi dim koji su za sobom ostavile izmučene kočnice vlaka. Shvatio sam da idemo prema mjestu na kojem sam već dvaput bio taj dan. Tamo gdje je staza kroz polje s istočne strane prelazila prugu i ulazila u šumu sa zapadne strane. To je zapravo bila ulica u kojoj je Deveraux odrasla. Očito je razmišljala kao i ja jer je usporila čim smo se približili tom mjestu i počela pomno pretraživati svjetiljkom lijevo-desno.

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement