Page 259

Stao sam na mjestu gdje je prilaz izlazio na cestu i rukama raz maknuo visoku travu koja je rasla oko poštanskog sandučića. Bio je to standardni poštanski sandučić, nekoć obojen sivo, a sada bez boje, pun mrlja od hrđe uzduž crte na kojoj je rub metalne ploče probio površinski lak. Nalazio se na stupu koji je nekoć imao promjer veći od deset centimetara no s vremenom je istrunuo do same srži. Na pretincu je bilo prezime, sastavljeno od kosih slova tiskanih na naljepnicama kakve su nekoć bile popularne. Bile su odlijepljene, možda na samom odlasku iz kuće, no ostavile su ljepljive tragove, poput otisaka prstiju. Na pretincu je bilo osam slova. Opet sam preskočio jarak i nastavio hodati prema istoku. Prošao sam još dvije kuće. Bile su daleko razmaknute jedna od druge. U obje je netko živio, no bile su u lošem stanju. Nakon posljednje se cesta suzila, a površina postala grbava i puna rupa, no nastavljala je ravno nakon što je zašla među stabla koja su počinjala naglo poput zida. Šuma je bila gusta i pružala se do same staze, široke jedva metar. Ipak sam nastavio dalje, dok su me grane šibale i greble. Nakon pedeset koraka naglo sam izašao iz šume i našao se ispred pruge koja mi je prepriječila put. Nalazila se na zemljanom nasipu visokom oko jedan metar. Teren u tom dijelu Mississippija izgledao je ravan ljudskom oku, no lokomotive osjećaju svaku uzbrdicu. Za njih je potrebno ispuniti svaku udolinu i izravnati svaki brijeg. Popeo sam se na nasip dok mi je kamenje balasta škripalo pod nogama i stao na tračnicu. S moje desne strane pruga se pružala na jug sve do Meksičkog zaljeva. S moje lijeve strane nastavljala je na sjever, sve do svog odredišta, ma gdje to bilo. U daljini sam vidio mjesto gdje je cesta prelazila prugu i stari toranj za vodu. Obje su tračnice u oba smjera bile sjajne, ulaštene brojnim prolascima željeznih kotača. Ispred mene su bila niska stabla i grmlje. Iza njih je bilo polje, a iza polja su bile kuće. čuo sam helikopter, negdje na istoku, možda malo sjeverno. Osvrnuo sam se i prešao pogledom po obzoru. Ugledao sam vojni Black hawk u zraku, udaljen oko pet kilometara. Pretpostavio sam da ide prema Kelhamu. Čuo sam isprekidani zvuk njegova rotora i zavijanje turbine te gledao kako održava smjer, ali gubi visinu dok se

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement