Page 199

"Što?" "Čekaj, čekaj", rekla je. "Ne sad. Ne još. Uspori." Dugo i polako, dugo i polako. Hvatali smo zrak. Dahtali smo. "Dobro", rekla je. "Može. Sad, sad. Sad!" Brže i jače. Brže, jače, brže, jače. Soba se počela tresti. Isprva slabo, blago, ali stalno podrhtavanje, poput ruba dalekog potresa. Francuski prozor tresao se u svom okviru. Staklo na polici u kupaonici je zveckalo. Pod je vibrirao. Vrata su škripala i pucketala. Moje su cipele poskakivale i pomicale se. Zaglavlje kreveta udaralo je o zid. Pod se snažno tresao. Zidovi su odzvanjali. Kovanice u džepu mojih odbačenih hlača počele su zveckati. Krevet se tresao i poskakivao i pomicao

se, kao uostalom i pod na kojem je bio.

A onda ponoćnog vlaka više nije bilo, kao ni nas.

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement