Page 155

Deveraux je rekla: "Očito sam krenula od temeljne pretpostavke da će Munro lagati čim zine. Njegov je zadatak prije svega štititi vojsci dupe. Razumijem ga i ne krivim ga zbog toga. Slijedi zapovijedi, baš kao i ti." "I?" "Pitala sam ga za izolacijsku zonu. Naravno, zanijekao je njezino postojanje." "Morao bi to učiniti i da postoji", odvratio sam. Kimnula je glavom. "Ali tada je nastavio, trudeći se dokazati mi da tomu doista jest tako. Pokazao mi je cijelu bazu. Zato me tako dugo nije bilo. Munro ih sve drži na vrlo kratkoj uzici. Vojnici ne smiju napuštati spavaonice. Posvuda je vojna policija. Pripadnici vojne policije nadziru jedan drugoga, kao i sve ostale. Oružarnica je pod stražom. A u zapisnicima nema evidencije o tome da je u zadnja dva dana izdano] ili zaprimljeno bilo kakvo oružje." "I?" "Naravno, pretpostavila sam da je riječ o nekoj složenoj prijevari, I

zbilja, vidjela sam dvije stotine praznih kreveta. Logično je da sam pomislila kako

imaju skrivene postrojbe koje logoruju negdje u šumi, No Munro je to zanijekao, rekavši da nedostaje cijela satnija koja je razmještena drugdje na cijeli mjesec. Kleo se da je tako. Naposljetku sam mu povjerovala jer sam, kao i svi ostali, čula da avioni slijeću i uzlijeću te vidjela da određeni vojnici redovito odlaze i vraćaju se." Kimnuo sam glavom. Prva satnija, pomislio sam. Kosovo. "Tako se na kraju sve posložilo", nastavila je. "Munro mi je po kazao mnogo dokaza i sve je izgledalo vrlo dosljedno. A nitko ne može tako savršeno muljati. Čini se da nema izolacijske zone. Pogriješila sam. A i ti griješiš glede ostataka olupine automobila. Sigurno su lokalna djeca kopala po njima tražeći korisni otpad." "Ne bih rekao", odvratio sam. "Izgledalo je poput vrlo dobu organizirane potrage." Na trenutak je zastala. "Možda 75. postrojba šalje ljude izravnj iz Benninga, što je sasvim moguće. Možda oni logoruju u šumi blizu ograde. Munro mi je dokazao samo to da nitko nije napuštao Kelham. Možda je jedan od onih koji ti kažu malu istinu kako bi prikrili veću laž." "Čini se da ti se baš nije svidio."

Profile for mementobookstore

Afera Child Lee  

Afera Child Lee  

Advertisement