Page 1

trung tâm dữ liệu ảo

longvan.net/

Mạng ảo: Tất cả các Hype là gì?

Với điện toán đám mây nổi lên như một xu hướng chiếm ưu thế private cloud, ảo hóa mạng cho phép tăng hơn trong cả hai hiệu quả và tiết kiệm. Mạng ảo: Điều gì Nguồn: Flickr / Bruce Clay Inc Điện toán đám mây đang lan rộng nhanh chóng trong ngành công nghiệp CNTT, và nó đang được báo trước là cuộc cách mạng CNTT tiếp theo. Trong khi ảo hóa đã được giới hạn đến các máy chủ và máy tính, một hình thức mới đã bắt đầu thấm trong tầng đối lưu: ảo hóa mạng. Ảo hóa mạng, hoặc mạng phần mềm được xác định (SDN), cho phép người dùng chuyển đổi sự kiểm soát của một mạng lưới hơn một hệ điều hành chứ không phải lưu trữ nó trên một trung tâm dữ liệu, làm cho môi trường hoàn toàn ảo trung tam du lieu. Vì vậy, những gì là SDN tất cả về? Và tại sao các chuyên gia ngành công nghiệp nghĩ rằng nó nắm giữ rất nhiều tiềm năng? Chúng ta hãy nhìn vào hình thức này đang nổi lên của công nghệ ảo hóa.

http://longvan.net/

Trung tam du lieu22  

Giới thiệu LongVan Datacenter- Trung tâm dữ liệu thế hệ mới mang đến khả năng quản lý và vận hành linh hoạt. Giúp các doanh nghiệp giảm bớt...

Trung tam du lieu22  

Giới thiệu LongVan Datacenter- Trung tâm dữ liệu thế hệ mới mang đến khả năng quản lý và vận hành linh hoạt. Giúp các doanh nghiệp giảm bớt...