Page 1

4

, i i

aktüel

Evlilik check-up'ı yapmak lazım

i

i

pazar (

4 NıSAN 2010 PAZAR

Türkiye' ~, de, artan bosarıma oranları, evliliklerde ciddi sorunlar 01duğuna işaret ediyor. İnsanlar neden geçinemiyer ve bosanıyorz Uzman psikolog Erhan Özden ve psikolog Ayşe Özden çifti de 2008 yılında kurdukları Evlilik Terapileri Enstitüsü ile evliliginde sorun olanlara yardımcı oluyor.

Türkiye'de son 10 yılda bosan- . ma oranlan yüzde 245 arttı. Bu hızla giderse birkaç yıl içinde FOTOGRAF Amerika' daki gibi her üç evliTURGUT likten ancak biri ayakta kalaENGİN cak. Çiftierin besanma sebebi de besanma oranlannın artması kadar korkutucu. Şiddetli geçimsizlik. 30'lu y~slarda evlenen ve artık olgun bireyolan bu insanlar neden gecinemıyor? Psikoloji bilimi bu soruyla yakından ilgileniyor. İngiltere ve Amerika' da geçimsiz çiftleri laboratuvar ortamında inceleyen evlilik merkezleri kuruldu, Uzman psikolog Erhan Özden ve psikolog Ayse Özden çifti de 2008 yılında kurduklan Evlilik Terapileri Enstitüsü ile hem bu konuda psikologların uzmanlaşmasına katkı sağlıyor hem de sorunlu evliliğiolanlara yardıma oluyor. (www.evlilikenstitusu.com) Özden çiftiyleevlilikve sorunlan üzerine konuştuk GÜLİZAR BAKİ

Evlilik terapisi enstitüsü nedir?

Erhan Özden: Burası evlilik problemleriııin neler oldugu ve nasıl cözümleneceğıyle ilgili araştırmalar yapan ve dünyadaki arasurmalan takip eden bir darusma merkezi. "Evlilik terapisi" kavrarru yeni oldugu kadar "acil" niteliğinde bir kavram. Burayı kurarken.depresyon vakasını gececeğinı sanmıyorduk. Ama evlilik problemleri ile gelenler daha çok Arayıp ya da gelip "Esim beni aldatıyor. Boşanayım nu?" diye çaresizce soranlar oluyor. Bu durumda psikolog ne yapabilir ki?

n. " .:

Bizim için aklatm. ve nldaulrnrı blr sonuç !ııı i )i'III('qıı'vllligı' hııl dılı' t\lılılllllılYI 1ı"llı ~ılılI i II

i

http://www.evlilikenstitusu.com/uploads/files/press_1271772067_zaman-roportaj  
http://www.evlilikenstitusu.com/uploads/files/press_1271772067_zaman-roportaj  

http://www.evlilikenstitusu.com/uploads/files/press_1271772067_zaman-roportaj.pdf

Advertisement