Issuu on Google+

i e i

Kafll

Sayın Ayşe

BilGEıiK

arasında

Özden

ENSTiTÜSÜNDE 15.02.2009-7.6.2009

düzenlenen,

40 saatlik

Kognifif

Terapi/eri Kurarnsal Eğitimine katılmıştır.

l:A(~e~ Doç. Dr. M. Hakan Iürkçopcr Kognitif Terapi Eğitimi Sorumlusu

tarihleri

ve Davranış


http://www.sagduyudanismanlik.com/uploads/files/cert_1273166523_bilissel-terapiler-sertifikasi