Page 1

T.C.

.

ıST AN'BUL UNIVERSITESI

.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİsANS DİPLOMASI

İstanbul 'Ilniuersitesi ~aebiyat :fakidtesi :fsi,{q[qjI Bôliimunde dôrı yı[ siireii lisans öğrenimini bitiren) 09.11.1.979 ...i.ft.a!!:pu[.{[a.. aoğmu,s . ...........'Ersı'noğ.{u.:ErlionÖzdett

. tarihinde

;

.r '('" r: C. r c..... r J C. ugııı yonetmeıı"'-.!Jeregınce yapuan butun sınavıarını . , 13 07. 20 01 tan 'h" ınue uOfarmlf ofauğunaan; tanun[ann veraiği haf(ve yetkjleraen uararianmak iızere kgnaisine .. .Psiıt,o{oll···· unvanı ve bu diplema veriidi. n'

~,

L ...•.... L....................

.

Diizenleme Tarihi : ..11~{)~.gJ!flg ..... "'"

Pro.f.Vr.

!lCema! .flfemtfaroğ!u iZniversite

1?'§KJörü

Pro.f.Vr. :faf(ji.

http://www.evlilikenstitusu.com/uploads/files/cert_1272476782_psikoloji-lisans-diplomasi  

http://www.evlilikenstitusu.com/uploads/files/cert_1272476782_psikoloji-lisans-diplomasi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you