__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

01

MELLOW-MAG.COM •

RE TI

M E

LEI S U

HYBRID OUTFITTERS ISSUE

‘HYBRID OUTFITTERS’ SUMMER 2016

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


C O N T E N TS

03

MELLOW-MAG.COM •

CONTENTS VOL.3 ISSUE 15

18

20 38 14

06 Scanning report

07 Thai kids are alright 08 Mellow’s pick 10 Styles mixed

14 Real street movement 18 Fashion cover set “ JAME” JIRAYU TANGSRISUK ::LET’S GET OFFLINE::

30 Match point 34 These things matter 35 Stay with style 36 Human resources ล“PREAW” The face thailand season2 “JAY” CHANATHIP SONGKRASIN

41 Food for soul 42 Tout for order

08 34

10 30

HY B RID O U T F IT T ERS

S T ORE L O C AT I O N : S H OP • C e nt ra l P la z a R a m a 3 : 2 nd f lo o r • C e nt ra l P la z a G r and R a m a 9 : 2nd f lo o r • C e nt ra l F est i v a l P a t t a y a B ea ch : 2nd f lo o r • C e nt ra l P la z a Cha eng w a t t ana : 1 st f lo o r • C e nt ra l Wo r ld : 3 r d f lo o r • Me g a B angn a : 1 st f lo o r • S IAM S Q U ARE O N E : 2 nd f lo o r • C e nt ra l P la z a West G a te : 1 st f lo o r

DEPAR TMENT S TORE • Cent ra l Pla z a Pinkla o : 3r d fl oor • Cent ra l Pla z a R a m a 2 : 3r d fl oor • Cent ra l Pla z a B angna : 3r d fl oor • Cent ra l Pla z a L adpra o : 3r d fl oor • Cent ra l Pla z a West Ga te : 3r d fl oor • Cent ra l Fu t ure Pa rk R ang s i t : 1st fl oor • King Po w er Do w nt o w n C omp l e x , Rang nam Road : 1st fl oor • King Po w er Ph u ket Comp l e x : 2nd fl oor

Hybrid Outfitters www.hybridoutfitters.com

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

OT H E R S T OC K L I S T S • A m e ric an re g c ie 1FL. Gr o o ve , C e nt r al wo r ld • C arn i v al c o m p an y Si am s quar e • N e x t t o n o rm al 1FL. Atr ium z on e , C e nt r al wo r ld • V illain s SF 2 F L. Si am ce nte r


04

E DI TO R ' S N OT E

• MELLOW-MAG.COM

#mellowteam

ความขัดแย้งและไม่สอดคล้องสามารถเกิดขึน ้ ได่้ ทุกที่ โดยจุดเริม ่ ต้นทีสำ� ่ คัญมาจาก เรายอมรับ ในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นไม่ได้ เราต่างคาดหวังจากอีกฝ่ายจนลืมไปว่าอีกฝ่าย ก็คาดหวังจากเราเหมือนกัน ความสมดุลแบบสมบูรณ์อาจไม่มอี ยูจ่ ริงบนโลก ใบนี้ แต่ละคนย่อมมีความรู้สึกนึกคิด และผ่าน เรื่องราวที่แตกต่างกันมา มีท้งั คนที่เข้าใจและไม่ เข้าใจ ระหว่างกันและกันได้เสมอ ทำ�ใจ “ยอมรับ” อาจจะดีกว่า “บังคับ” ให้ใคร เป็นไปในแบบที่เราต้องการ editor in chief ภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์

Special thanks

VOL.3 ISSUE 15 “LEISURE TIME ” HYBRID OUTFITTERS ISSUE Mellow@mellow-mag.com

Mellowmagthailand

Mellowmagthailand

MELLOW

B O S H S N A P CO.,LTD.

WWW.MELLOW-MAG.COM

•EXECU T I V E CO N S U LT ANT Sunti Pinyopiphat / สันติ ภิญโญพิพัฒน์

Bs

• E D IT OR IN C H IE F Patarit Pinyopiphat / ภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์

•MANAGING EDITOR Sunicha Suparat / สุนิชา ศุภรัตน์ •CONTRI B U I T O RS

MANAGING ASSISTANT : Apiwat Netboot / อภิวัฒน์ เนตร์บุตร์ WRITER & TRANSLATOR : Pichet Pichyangkul / พิเชฐ พิชญางกูร

Thima Maipang / ธิมา ไหมแพง

GRAPHIC DESIGNER : Chanin Suasungnern / ชนินทร์ เสือสูงเนิน

FASHION PRODUCTION : Jakkaphong Kirdtongkum / จักรพงศ์ เกิดทองคำ�

Sutsiri Nimruang / สุทธิศิริ นิ่มเรือง Praweena Fangrew / ประวีณา ฟังเร็ว Nattakit Ongpaporn / ณัฐกิตติ์ องค์ภาภรณ์

PHOTOGRAPHER : Sithipong Tiyawarakul / สิทธิพงษ์ ติยะวรากุล

Publisher : Bosh snap Co.,ltd 46/23 Chaengwattana-Pakkret 32 Chaengwattana road Pakkret Nonthaburi 11120 TEL. (+66) 87 3833192 FAX. (+66) 2574 2568 PRINTING & COLOUR SEPARATION : Grand prix international public Co.,ltd ผู้พิมพ์ : บริษัท บอช สแนป จำ�กัด 46/23 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด32 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 08 7383 3192 โทรสาร 0 2574 2856 แยกสีและพิมพ์: บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด social : Visit us at mellow-mag.com Add us on facebook.com/mellowmagthailand Follow us on instagram.com/mellowmagthailand ติดต่อโฆษณา : Mellow@mellow-mag.com 08 7383 3192

MELLOW Cannot accept any responsibility for unsolicted contributors. No part of this magazine may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without permission. HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


E D I T IONRT' S R ON O T E

LEISURE TIME “LEISURE TIME” ที่แปลว่าเวลาว่าง ... และหมายถึงเวลาแห่งการพักผ่อนและหยุดพัก เย้ !!!! นี่มันคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ใครปิดเทอมแล้วขอให้ยกมือขึ้น ... ใครขี้เกียจ ทำ�งานก็ขอให้ยกมือขึ้นไปพักสมองกันเถอะ ต้อนรับ SUMMER นี้ MELLOW และ HYBRID OUTFITTERS ขอพาทุกคนออกเดิน ทางไปพักผ่อน พร้อมหากิจกรรมสนุกๆในช่วง หน้าร้อนนี้ด้วยกัน โคจรกลับมาอีกครั้งกับเสื้อผ้าแบรนด์

Hybrid Outfitters ที่มาพร้อมกับความคูล เหมือนในทุกๆครัง้ ด้วยเสือ ้ ผ้าทีถ ่ ก ู ออกแบบโดย มี concept ในทุกชิ้นงาน ความหลากหลายที่ เราสามารถเลือกได้ไม่มวี น ั เบือ ่ ไม่วา่ จะหยิบชิน ้ นี้ ไป mix and match กับชิ้นไหนก็ลงตัวไปเสีย หมด ก่อนจะก้าวออกจากบ้าน หรือเก็บเสื้อผ้า ใส่กระเป๋าแล้วออกเดินทาง ลองตรวจเช็คดูอีก ครั้ง ว่าคุณมีไอเท็มที่ขาดไม่ได้จาก Hybrid Outfitters หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้ว เราก็ออก ไปลุยกันเลย !

VOL.3 ISSUE 15 HYBRID OUTFITTERS ISSUE

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

05

MELLOW-MAG.COM •


06

SCANNING REPORT

• MELLOW-MAG.COM

SCANNING

REPORT

1

2

3

4

5

6

1

WET HOT HYB SUMMER

2

• HYBRID OUTFITTERS

SIGNATURE SIP OF LOVE • TRUE COFFEE

ทรูคอฟฟี่ชวนจิบรสชาติซิกเนเจอร์ กับ 2 เมนูขายดีตลอดกาล กับ “True Signature Iced Coffee” กาแฟอาราบิก้าชั้นเยี่ยม ผ่าน การคั่ว ในแบบ True Roasted ผสมด้ ว ย Japanese black syrup สูตรพิเศษ ที่ได้ ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้นและ “Nishio Matcha” ชาเชียวเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจาก เมืองนิชิโอะ ประเทศญี่ปุ่น เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม ละเอียด ได้กลิ่นหอมของชาเขียวแท้ๆ โดยไม่ ต้องแต่งกลิ่นเพิ่มเติม

3

• HYBRID OUTFITTERS

พบโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนตลอดเดือน เม.ย. นี้ * ANY PURCHASE 1,500 B. SAVE UP 300 B. * ANY PURCHASE 3,000 B. SAVE UP 700 B. * ANY PURCHASE 5,000 B. SAVE UP 1,500 B. * ANY PURCHASE 10,000 B. SAVE UP 2,500 B. (+ HYB JUTE TOTE BAG + VIP MEMBER CARD) ALL REGULAR PRICED ITEMS 4

SUMMER COLLECTION 2016จๅุ

• TOM N TOMS COFFEE

พบกับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ HYBRID OUTFITTERS ที่ นำ�เสนอเรื่ อ งราวการเดิ น ทางในฤดูร้อน อันเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ หากเพียงแต่เรา หยิบกระเป๋าและพาตัวเองออกไปท่องโลกกว้าง เพื่อซึมซับประสบการณ์ที่กำ�ลังรอเราอยู่เบื้อง หน้า สร้างฤดูร้อนอันสดใสครั้งใหม่ได้แล้ววัน นี้ที่ HYBRID OUTFITTERS SHOP ทุกสาขา www.facebook.com/Hybrid1976 www.hybridoutfitters.com 5

BIG HOLIDAY 2016 • SIAM PARK CITY

ซัมเมอร์นี้ มาพักผ่อนคลายร้อนในเทศกาล Big Holiday 2016 ที่สวนสยามกันเถอะ!! คลาย ร้อนด้วยคลืน ่ ทะเลเทียมทีใ่ หญ่สด ุ ในโลกและสวน น�้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นมากมาย ขยายเวลาความสนุกถึง 4 ทุม ่ ในวันสุดสัปดาห์ (ศ-อา) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยบัตรราคา พิเศษเพียง 400 บาท (ใช้บริการได้ ตั้งแต่ 17.00 น.) อย่ารอช้า...มาทำ�ฤดูรอ้ นนีใ้ ห้เป็นฤดู แห่งความสนุกกันดีกว่า สอบถามข้อมูลเพิม ่ เติม ที่ 02-105-4294, 02-919-7200-19

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

STRAWBERRY REVOLUTION ใช้เวลากว่า 3 ปี กับการถือกำ�เนิดเมนู Strawberry Revolution ในการค้นหา สตอเบอร์รี่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของเกาหลี และ นำ�เข้ามายังร้านกาแฟทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ ซึ่ง สายพันธุ์ ทีเ่ ลือกใช้ได้แก่สตอเบอร์รเี่ กาหลี พันธุ์ Seol – Hyang ซึง่ แปลความหมายตรงตัวจาก ชื่อได้ว่า ‘The Scent of Snow’ ด้วยความ หอมหวาน และนุ่มชุ่มฉ�่ำ ทัม เอ็น ทัมส์ฯ จึงได้ นำ�มาบริการเสิรฟ ์ แก่ลก ู ค้า และในวันนีส ้ ามารถ เปิดประสบการณ์เมนูสตอเบอร์รสี่ ด ุ พิเศษได้แล้ว ถึง 7 เมนู”

6

TU X-TREME PLAZA • TU SPORTS

“บริ ก ารกี ฬ า ครบวงจร เพื่ อ ชุ ม ชน และ สังคม” คือ ปณิธานของศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ สำ�หรับคนที่ชื่นชอบใน กีฬา Extream สามารถมาใช้บริการสนาม “Thammasat X-treme Plaza” ได้แล้ววัน นี้ เปิดบริการ 16:00 - 21:00 หยุดเฉพาะ วันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิม ่ เติม 089 687 1682 หรือ www.tusports.net


07

THA I KIDS ARE ALRIGHT

MELLOW-MAG.COM •

LABOUR OF " MUSIC " NA M E :

Jan ya n e e S ut awa s in

STY LE :

WORKED BEHIND THE ARTIST

S t r e e t, M i x &Match , B oy i s h

"working behind the scenes" Photo : Patarit Pinyopiphat

• แนะน�ำตัว “เพิร์ล” จรรยาณี สุทธาวสินธุ์ • YOUR JOB Public relations [SPICY DISC RECORD] • ARTIST PR? การ PR ไม่ใช่แค่การโปรโมทศิลปินไปยังสื่อต่างๆ แต่หมายถึงการคิดคอนเทนต์ ประเด็นเรือ่ งราว การ สร้างไอเดียใหม่ๆจากความเป็นตัวตนของศิลปิน แล้วนำ�เสนอผ่านสื่อที่มีทั้งเพิ่มมาใหม่และอยู่ในช่วง เวลาที่เหมาะสม จึงต้องอัพเดทเทรนด์และสื่อใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา • มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีมากไหม เป็นคนที่ชอบฟังเพลง แล้วก็อินกับศิลปิน แต่ไม่ได้ มีความรู้ด้านทฤษฎีเพลงและดนตรีเลย แต่พอได้ ลองมาทำ�งานได้เรียนรูไ้ ปทีละนิดจากพีๆ ่ ทีมงานและ ศิลปินในค่าย เลยพอรูบ ้ างอย่างเป็นประสบการณ์คะ่ • มองวงการดนตรีของบ้านเราเป็ นอย่างไร มองว่าตอนนี้ใครๆก็เป็นศิลปินได้ จากที่เห็นตาม Youtube มีเพลงใหม่ๆผุดขึน ้ มาเยอะ ศิลปินมีความ อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานมาก รวมไปถึงพื้นที่ แสดงผลงาน ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าดนตรียัง เป็นส่วนสำ�คัญในสังคมปัจจุบันมากพอสมควร เรา จึงสนับสนุนงานเพลงทั้งจากค่ายตัวเองและค่ายอื่น ด้วยเช่นกัน :) • เสน่ห์ ของงานที่ท�ำ เรามี ค วามสุ ข ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ทำ�งานคื อ การได้ ฟ ั ง แนวคิดดีๆทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิตจากพี่ศิลปิน ในค่ายมาเป็นข้อคิดในการทำ�งาน และตั้งแต่ได้เริ่ม ทำ�งานมาจนถึงวันนี้ ก็ยงั คงมีอะไรใหม่ๆท้าทายเรา ตลอดเวลาเช่นกัน

• Boston Bomber Jacket • Sweatshirt with Logo • Bucket Hat In Black

All fron Hybrid outfitters.

KEY ITEM

• YOUR STYLE เราจะดูตามโอกาสต่างๆ แต่โดยส่วนตัวเป็นคนชอบ แต่ ง บอยๆเพราะว่ า รู ้ สึ ก มี ค วามคล่ อ งตั ว เข้ า กั บ บุคลิกและการทำ�งาน แต่ถ้าต้องไปทำ�งานกับศิลปิน ก็จะดูธม ี งานก่อน อาจจะลดความบอยลง เพิม ่ ความ ผู้หญิงขึ้นมาบ้างแล้วแต่กาลเทศะด้วยค่ะ :) • ชอบฟั งเพลงแนวไหน ตอบยากมาก เพราะชอบหลายเพลงมากๆ เราจะมี เพลงตามสถานการณ์ เช่นแบบ ถ้าได้น่งั รถเมล์ลม โกรกๆ หรือบนมอเตอร์ไซค์ จะชอบฟังเพลงแบบ อารมณ์ เ ยอะๆ ชิ ว ๆ หรื อ โยกๆเบาๆ หรื อ บาง อารมณ์อยากฟังเพลงเก่าก็จะเปิดฟังทั้งวัน วันไหน ฟีลไปเที่ยวก็จะเป็นเพลงอีกอารมณ์ แล้วแต่เลย

• ‘HYB’ Sweatshirt

การออกแบบที่ เ รี ย บง่ า ย แต่ โ ดด เด่น ด้วยโลโก้ของแบรนด์ Hybrid outfitters บวกกับเนื้อผ้าที่มีความ พิ เ ศษที่ ใ ห้ ค วามอบอุ ่ น และระบาย อากาศได้อย่างดี

Purspective HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


08

T H A IMKE ILDL O S WA 'RSE PAI LCRKI G H T

• MELLOW-MAG.COM

MADE FOR SUNNY DAYS ฤดูกาลที่คุ้นเคยกลับมาอีกครัง้ และบ่อยครัง้ ที่ เ ราจะรู ้ สึ ก ว่ า การแต่ ง ตั วในฤดู นี้ เ ป็น เรื่ อ งยาก เพราะจะใส่อะไรก็ดรู อ้ นจนเหงื่อท่วมตัวไปหมด แล้ว สุดท้ายก็จบเพียงแค่การใส่อะไรง่ายๆไว้กอ่ น ทัง้ ๆที่ ฤดูนี้เป็นฤดูกาลแห่งสีสันและความสนุกที่เราไม่ควร ปล่อยมันผ่านไปเฉยๆ ! accessoires ก็เช่ นกันที่ส�ำคัญ จะน่าสนใจและ น่าจดจ�ำแค่ไหน ถ้าเราเลือกใช้ของที่ดูเหมือนจะถูก สร้างออกมาเพื่อส�ำหรับฤดูร้อนโดยเฉพาะ... อย่า ให้อากาศร้อนท�ำให้เสน่ห์ของความเป็น SUMMER หายไป จงสนุกไปกับมัน :) Photo : Patarit Pinyopiphat

01

HYBRID JUTE TOTE BAG WE CAN SAVE THE WORLD

การรณรงค์เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน ดูเหมือนจะเป็น เรือ ่ งน่าเบือ ่ หน่ายของใครหลายคน แต่ถา้ เราลองนึกคำ�ถาม ง่ายๆในใจว่า “วันนี้เราทําอะไรเพื่อโลกของเราบ้าง” คำ� ตอบอาจจะไม่ง่ายเหมือนคำ�ถาม การใช้กระเป๋าผ้าสักใบ คงจะช่วยลดโลกร้อนได้บ้าง เราอาจจะมีกระเป๋าผ้าเต็มไป หมด แต่จะมีสักกี่ใบที่ใช้แล้ว Cool บวกกับได้ช่วยลดโลก ร้อนได้ไปในตัว HYBRID SAVE THE WORLD TOTE ใบนี้แหละ! ด้วยวัสดุเนื้อผ้ากระสอบที่โชว์ความดิบด้านนอก เคลือบ สารกั น เปี ย กด้ า นใน ทำ�ให้ เ ราไม่ ต ้ อ งพะวงสิ่ ง ของที่ อ ยู ่ ภายในกระเป๋าในวันฝนสาด และสายถือทําจากหนังแท้ดูมี คุณค่า ให้ความรู้สึกนิ่มมือในวันที่ต้องใส่ของหนักเป็นกิโล นอกจากนี้ Size ของกระเป๋ายังจุของได้เต็มพิกัดสามารถ ใส่เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ไปทริป ทะเล 3 วัน 2 คืน ได้ อย่างสบายๆ ตอบโจทย์ขนาดนี้ นี่แหละ It’s bag สําหรับ Summer นี้แน่นอน

“ What did you do to save the world today ? ” “ Just use me you can be a good people of the world ”

HYBRID JUTE TOTE BAG FROM HYBRID OUTFITTERS

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


T H A IMKE ILDL O S WA 'RSE PAI LCRKI G H T

09

MELLOW-MAG.COM •

It will be difficult to enjoy your private life when you are with HYBRID SS (Safe&Sound) Sunglasses since everyone will notice you

LOW 1 left to right : • Half round sunglasses with polarized lenses • Silver metal flat bar r ound sung lasses LOW 2 left to right : • Marble mir r or squar e sung lasses • Mir r or ed clubmaster-style sung lasses ALL FROM HYBRID OUTFITTERS

02 HYBRID

SAFE&SOUND FOR THE SPECIAL SUMMER

การจะเลือกแว่นกันแดดสักชิ้นนึง ต้องดูอะไร บ้าง ทรงที่เหมาะกับใบหน้า ความเก๋ไก๋ทันสมัยไม่ ล้าหลัง ความสามารถในการป้องกันแสงแดด วัสดุ ที่ใช้ ราคาที่สมเหตุสมผล หรือความถูกจริตล้วนๆ หลายคนคงมีเหตุผลในการเลือกแว่นกันแดดแตก ต่างกันไป HYBRID SS (Safe&Sound) Sunglasses collection นี้ ได้รับ inspiration มาจาก เหตุผลในการเลือกซื้อแว่นของวัยรุ่นในช่วงหน้าร้อน ล้วนๆ ด้วย Design ที่ล�้ำและวัสดุระดับ Premium บนแว่นหลากหลายทรง และหัวใจหลักสําคัญของ

แว่นกันแดดคือ Lens โดยทำ�จากวัสดุที่ใช้กรองแสง ในระดับมาตรฐานที่แสงจะไม่เป็นอันตรายต่อสายตา ดังนั้นจึงสามารถใส่ได้แบบ Safe&Sound ตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้น ยันพระอาทิตย์ตกกันเลยทีเดียว แต่ หากใครคิดจะใส่ HYBRID SS (Safe&Sound) Sunglasses เพราะต้องการมีโลกส่วนตัวเหมือน กับ Celebrity ที่เค้านิยมทํากัน คงจะยากสักนิด เพราะ HYBRID SS จะเป็นที่เตะตาของคนที่เดิน ผ่านอย่างแน่นอน

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


10

ST Y L E S M I X E D

• MELLOW-MAG.COM

LET THE SEA SETLesYOU FREE s Monday more Summer Photo : Patarit P. Style : Jakkaphong K. , Sutsiri N. Model : Sirikorn kananurak, Issaree Kanokvongpisit

long weekend ช่วงหน้าร้อนใครๆก็นึกถึง ทะเล แดดจ้า น�้ำใสเสียงคลื่นและลมพัดกระทบตัว นี่แหละความสดใสของซัมเมอร์ แต่ขึ้นชื่อว่าไปเที่ยว ไม่ว่าจะ short หรือ long trip เสื้อผ้าก็ต้องพร้อมเสมอ จัดกระเป๋าให้พร้อม ทิ้งงานและเรื่องเรียนไว้ก่อนแล้วไปสนุกกัน !

ST

1 DAY ARRIVED Beaches are always a good choice to visit during the hot summer. Let the sun turn your skin into golden tan on your first day which looks great with floral and laces clothing

[Man] TOP: Short sleeve shirt with honolulu print, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Classic chino shorts in soft tan, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Suicoke [KISEE V Sandal], NEXT TO NORMAL. BRACELET: Miansai, NEXT TO NORMAL. [Woman] TOP: Lace crop top with swallow bird patches, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Sweat shorts pant in foral summer print, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Suicoke [KISEE V Sandal], NEXT TO NORMAL. BRACELET: Miansai, NEXT TO NORMAL. NECKLACE: STYLIST’S OWN. EARRINGS: MODEL’S OWN.

1st DAY

BEACH DAY, BARE FEET AND SALTY HAIR

วันแรกของทริปต้องลุย! ทะเลเป็นตัวเลือกที่ดีสำ�หรับทริปหน้าร้อน ให้เท้า ได้สัมผัสทราย กลิ่นเค็มๆพัดมากับลม ปล่อยให้ซันเบิร์นผิวบ้าง ผิวแทนๆนี่ แหละคือที่สุด ชุดลายดอกหรือลูกไม้กำ�ลังอินสุดๆ ใส่แบบเบาๆโชว์ผิวนิดหน่อย ลองใส่ขาสั้นหรือเสื้อเชิ้ตปล่อยๆ แล้วหา accessories เป็นลูกปัดหรือหนัง มา match จบ. ลุยเลย

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


ST Y L E S M I X E D

11

MELLOW-MAG.COM •

ND

2 DAY FUNNY Let’s survey around the island on the second day with printed t-shirt and shorts. Don’t forget that it’s sunny so bring a base tone shirt to cover you for the extra layer of coolness.

2nd DAY ALL YO U N E E D I S I C E -C R E A M

อากาศก็ ฮ อต แต่ ค น ฮอตกว่า ออกไป survey รอบๆเกาะ กั น ต่ อ เนื่ อ งในวั น ที่ 2 สวมเสื้ อ ยื ด ลายปริ้ น ท์ เท่ ๆ กั บ กางเกงขาสั้ น และอย่ า ลื ม ว่ า อากาศ มันร้อน หาเสื้อเชิร์ตสี พื้นๆซักตัวมาคลุม ดูมี เลเยอร์และไม่ร้อนเกินไป เดินเหนื่อยแล้วก็แวะพัก หาไอศครี ม คลายร้ อ น กันหน่อย

[Man] TOP: Oxford shirt in white with long sleeve, HYBRID OUTFITTERS. VEST: Super bowl men’s vest, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Classic chino shorts in soft tan, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: HIHERO (White), VILLIAN SF. [Woman] TOP: White shirt, HYBRID OUTFITTERS. T-SHIRT: Crop tee with summer print, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Boyfriend shorts, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Jeffrey Campbell [Mayview White], VILLIAN SF.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


12

ST Y L E S M I X E D

• MELLOW-MAG.COM

3rd DAY

KE E P C A L M AN D LAY IN TH E SU N

มาเที่ยวทั้งทีไม่ต้องกลัวผิวคล�้ำ ซั น บาร์ ท กั น ไปเลย หรื อ จะแค่ น อน รับลมก็ได้ แต่ชุดต้องสบายๆ แบบ จั๊ ม สู ท ลายปริ้ น ท์ ดู น ่ า สนใจสำ�หรั บ สาวๆ ทั้งเก๋และคล่องตัว ส่วนหนุ่มๆ ลองหาเสื้อยืดลายปักใส่คู่กับยีนส์ขา สั้น คลุมด้วยเชิร์ตสีตัดกับเสื้อตัวใน รับรองว่าคูล...

[Man] TOP: Oxford shirt in light pink with long sleeves, HYBRID OUTFITTERS. T-SHIRT: with Yakuza Embroidery, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Distressed denim, HYBRID OUTFITTERS. SUNGLASSES: HYBRID OUTFITTERS. [Woman] TOP: Flamingo Print Jumpsuit, HYBRID OUTFITTERS. SUNGLASSES: HYBRID OUTFITTERS.

RD

3 DAY RELAX Don’t be afraid to get some sunburn here and there when you are travelling. Chilling under the sun with printed jumpsuit will make your day more interesting.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


13

ST Y L E S M I X E D

MELLOW-MAG.COM •

TH

4 DAY GOODBYE This is your last day. Why not take a stroll around the hotel to get some souvenirs. Casual and sporty look is very trendy at the moment. Try putting on long sleeve cropped shirt and printed jogger pants.

Special thanks :

Location : Siam park city Siamparkcity สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ

4th DAY

S EE YO U SO O N SU M M ER [Man] TOP: Varsity sport t-Shirt, HYBRID OUTFITTERS. PANTS: Men’s joggers pants, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: STYLIST’S OWN. HAT: A.P.C., NEXT TO NORMAL.

วันสุดท้ายก่อนกลับ เดินเล่นชิวๆแถวโรงแรม แวะ ซื้อขนมหรือของที่ระลึกซักหน่อย casual ลุค อย่าง ลุคสาวสปอตตี้นี่มาแรงมาก ลองสวมเสื้อครอป แขนยาวกับกางเกง jogger มีดีเทลที่ลายปริ๊น ดูทะมัดทะแมงและขีเ้ ล่น หรือจะสวมเสือ ้ ยืดโอเวอร์ไซต์ กับกางเกงผ้าสีเบจ แล้วหาหมวก panama มามิกซ์ ได้ลุคเท่แบบชิลๆก่อนกลับบ้าน :)

[Woman] TOP: Tasty crop t-shirt with long sleeve, HYBRID OUTFITTERS. PANTS: Sheer joggers pants, HYBRID OUTFITTERS. CAP: Letter 3D embroidery snapback, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Saturdays surf, AMERICAN REG CIE. HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


14

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

• MELLOW-MAG.COM

D O I N G

G O O D

T H I S

S E A S O N

UNDER THE SUN WE MAKE IT FUN Photo : Patarit P. Style : Jakkaphong K., Sutsiri N. Model : Luiterford Jackson, Ganticha Williams

อย่ากลัวฤดูร้อนที่ เพิง่ มาถึงนีเ้ พียงเพราะ แค่แสงแดด ช่วงเวลา นี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ ใ ห้ ค วาม สนุกทัง้ กิจกรรมต่างๆ และสีสันของการแต่ง ตั ว ลองท� ำ ใจกล้ า ๆ แล้วออกไปท้าแดดกัน !

[MAN] TOP: Shirt in stripe, HYBRID OUTFITTERS. T-SHIRT: Classic label tee, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Baseball shorts pants, HYBRID OUTFITTERS. SUNGLASSES: HYBRID OUTFITTERS. [WOMAN] TOP: Classic label long sleeve t-shirt, HYBRID OUTFITTERS. SKIRT: Sporty chic a line skirt, HYBRID OUTFITTERS. CAP: Cotton flat bill Snapback, HYBRID OUTFITTERS. SUNGLASSES: HYBRID OUTFITTERS.

1

[HYBRID OUTFITTERS]

[HYBRID OUTFITTERS]

[HYBRID OUTFITTERS]

[HYBRID OUTFITTERS]

ROUND WITH FLOATING BROW BAR IN GOLD

METAL ROUND IN GOLD

TWO-TONE CLUBMASTER STYLE

MIRRORED CLUBMASTER STYLE

01

SUNGLASSES

WELCOME SUMMER

SPEND MORE TIME OUTSIDE

ไอเท็มที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับฤดูร้อนคงหนีไม่พ้น “แว่นตากันแดด” นอกจากจะป้องกันสายตาจากแสงแดดในฤดูนี้ที่มีความแรง มากกว่าปกติก็ยังสร้าง look ที่บ่งบอกได้ว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้ว ถือเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะช้อปแว่นตาอันใหม่สักชิ้นต้อนรับฤดูร้อน In the summer, the most important item is sunglasses. Not only it protects your eyes from the extra harsh sunlight, it also create the “Summer is here” look. This is the best time to invest in a new sunglasses. HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


15

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

MELLOW-MAG.COM •

02

SHORT SLEEVE SHIRT

MAKE IT LIGHT

MORE THAN FLORAL IN SUMMER

เสื้อเชิ้ตใครว่าต้องลายดอกเสมอไป สำ�หรับหน้าร้อน ยังคงมีอก ี หลายสไตล์ ที่ยังคงเข้ากับฤดูกาลแห่งความสนุกนี้ และการนำ�มาใส่ทับคู่กับเสื้อยืดหรือเสื้อ กล้ามก็ยงั ให้ความรูส ้ ก ึ ทีผ ่ อ ่ นคลายเบา สบายและมีลูกเล่นได้เป็นอย่างดี Who said summer is all about floral print shirt? There are many other styles that go wells with the season of joy. You can put it on with t-shirt or tank top to bring out the relax and playful side of you.

TOP: Marc O’Polo men’s t-shirts, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Classic chino shorts in soft tan, HYBRID OUTFITTERS. CAP: Letter 3D embroidery snapback, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Adidas originals ZX Flux, 3,990 B., CARNIVAL COMPANY.

1.

[HYBRID OUTFITTERS] SHORT SLEEVE SHIRT IN MARINA PRINT

เสื้ อ สี ข าวสุ ภ าพ แต่ มี ลู ก เล่ น ด้ ว ยลาย กราฟฟิ กแบบ SUMMER ท�ำให้ดสู นุกสนาน 2.

[HYBRID OUTFITTERS] SHORT SLEEVE SHIRT IN DOLPHIN PRINT

เสื้อเชิ้ ตสีเขียวเข้มรับซั มเมอร์ เพิ่มความ คูลด้วยลวดลายของปลาโลมา 3.

[HYBRID OUTFITTERS] MEN’S SHORT SLEEVE SHIRT IN STRIPE

คงความเรียบง่าย แต่อยู ่แน่นอนด้วยเสื้อ เชิ๊ ตสีเทาพื้นๆ ตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้ยัง คงใส่ได้ตลอดกาล

1

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

2

3


16

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

• MELLOW-MAG.COM

03

OVERSIZED T-SHIRT

SPORTS INSPIRED

MAKE YOU FEEL COMFORTABLE

“สบาย” ทายเทสะดวก คงจะเป็นอะไรที่เหมาะมากใน ช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ เสื้อ oversized ที่เป็นผ้าลักษณะ บางคงจะเป็นคำ�ตอบสุดท้าย ที่ใช่ที่สุด เชื่อเถอะ “Sporty” ยั ง ไงก็ ค งจะอยู ่ ใ นกระแสต่ อ ไปเรื่อยๆ Comfortable and ventilation shirt would be perfect for this hot summer. Oversized and thin shirt is our answer and believe us when we sa that sporty looks will always be trendy.

TOP: Oversized t-shirt with sporty print HYBRID OUTFITTERS.

1.

[HYBRID OUTFITTERS] Oversized t-shirt with oriental number print

Oversized กับสีสดๆไปเลย ผ้าเบาสบาย เสริ ม ด้ ว ยลายดอกไม้ ที่ ถู ก ออกแบบมา เป็ นตัวเลข 2.

[HYBRID OUTFITTERS] Oversized LA print t-shirt

โทนสีด�ำ ยังคงท�ำให้คุณสวมใส่ง่าย ไม่ว่า จะจับมิกส์กับชิ้ นไหน ก็เอาอยู ่ 3.

[HYBRID OUTFITTERS] Crop t-shirt with number print

Oversized แบบสัน้ หน่อย ก็เก๋ไม่เบา ท�ำให้ ดูเป็ นสาวขึ้น แถมด้วยการเล่นตัดขอบแขน ด้วยความมันวาว

2

1

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

3


17

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

MELLOW-MAG.COM •

[Woman] TOP: New York print t-shirt, HYBRID OUTFITTERS. SKRIT: Mini skirt with patches, HYBRID OUTFITTERS. SHOES: Vans Authentic (Bananas) Cashmere blueprint, 2,100 B., CARNIVAL COMPANY. [Man] TOP: The ragged priest ringer t-Shirt, HYBRID OUTFITTERS. SHIRT: In stripe, HYBRID OUTFITTERS. SHORTS: Sweat short [Grey], HYBRID OUTFITTERS. SHOES: MODEL’S OWN.

04

RINGER TEE

EASY CHOICE

NO SCHOOL LIKE OLD SCHOOL จะฤดูไหนทางเลือกทีง่ า่ ยทีส ่ ด ุ คงหนีไม่พน ้ เสื้อยืดที่ยังคงใส่ได้ทุกเวลา แต่ถ้าอยากเพิ่ม ความพิเศษ แนะนำ�ให้ลองทรงวินเทจ อย่าง เสื้อแขนกุ๊น จะลาย font หรือ กราฟฟิก ความเป็น old school จะเกิดขึ้นแน่นอน No matter which season, the easiest route is the always comfortable clothing. But if you want it to be more special, try the vintage Ringer tee. It can be printed with font or graphic to get the old-school look.

Special thanks :

[HYBRID OUTFITTERS]

1.

The ragged priest ringer t-shirt

เพิ่มความเท่ของเสื้อยืดด้วยการกุ๋นแขนสีด�ำ บนตัวเสื้อสีเทา และตัดด้วย text HYBRID ที่โดดเด่นออกมา [HYBRID OUTFITTERS]

2.

1

2

Hybrid journey t-shirt

เ สื้ อ ยื ด สี ข า ว ค ล า ส สิ ก บ ว ก กั บ ล า ย กราฟฟิ ก ที่เรื่องราวสื่อถึงการเดินทาง [HYBRID OUTFITTERS]

3.

Sporty varsity t-shirt

กลิ่นอายของความเป็ นนักกีฬา ด้วยการเล่นสีถึง 3 สี แดง, น�้ำเงิน, ขาว ได้อย่าลงตัวและบวกกับ text สุดคลาสสิก [HYBRID OUTFITTERS]

4.

The ragged priest crop t-shirt with hungry tiger

ส�ำหรับสาวๆโดยเฉพาะกับแบบ crop สัน้ ที่มีลวดลายข�ำๆ ตรงกลาง 3

4 HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

Location : TU X-treme Plaza Thammasat X-treme Plaza


INE

LE T ’

FL

S

GET OF

It’s always summer sOmewhere

I love being on vacation and never knowing what day of the week it is.

Shirt, Short sleeve shirt with Honolulul print by Hybrid outfitters. Hat, Kijima takayuki by American Reg cie. Bracelet, Miansai by Next to normal.

Photo : Patarit Pinyopiphat Style : Jakkaphong Kirdtongkhum Model : “Jame” Jirayu Tangsrisuk


R E A L ST R E E T M OV E M E N T

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

19

MELLOW-MAG.COM •

T-Shirt, With topographic map print by Hybrid outfitters. Shirt, Oxford shirt in light pink with longsleeves by Hybrid outfitters. Pants, Men’s pastel chino by Hybrid outfitters. Sunglasses, Blue mirror lens by Hybrid outfitters. Shoes, Saturdays surf by American reg cie.


20

• MELLOW-MAG.COM

Top, Sleeveless t-shirt in light blue by Hybrid outfitters.

R E A L ST R E E T M OV E M E N T

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


“Summers had a logic all their own and they always brought something out in me. Summer was supposed to be about freedom and youth and no school and possibilities and adventure and exploration. Summer was a book of hope. That’s why I loved and hated summers. Because they made me want to believe.”

“In the summer, the days were long, stretching into each other. Out of school, everything was on pause and yet happening at the same time, this collection of weeks when anything was possible.”

Shirt, Oxford shirt in white with long sleeve by Hybrid outfitters. T-shirt, Sleeveless t-shirt in light blue by Hybrid outfitters. Tote bag, Two-Tone Tote Bag by Hybrid outfitters. Hat, A.P.C. by Next to normal.


Shirt, with palm spring in short sleeve by Hybrid outfitters. Pants, slim fit chinos in khaki by Hybrid outfitters.


Top, Vintage aloha tee shirt by Hybrid outfitters.


T-Shirt, With topographic map print by Hybrid outfitters. Pants, Men’s pastel chino by Hybrid outfitters. Shoes, Saturdays surf by American reg cie.


Shirt, with Grandad Collar by Hybrid outfitters. Hat, Kijima Takayuki by American reg cie


Top, Vintage aloha tee shirt by Hybrid outfitters. Sunglasses, by Hybrid outfitters.

A vacation is like love: anticipated with pleasure, experienced with discomfort, and remembered with nostalgia.

Top, Apache native t-shirt by Hybrid outfitters. Shorts, Sweat shorts pants in foral summer print by Hybrid outfitters. Tote bag, HYB Jute by Hybrid outfitters.


My best vacation is somewhere I could hide, somewhere warm and not a lot of people around.

JAME

JIRAYU TANGSRISUK @jirayu_jj

ถ้าเดินทางคนเดียวจะไปไหนท�ำอะไรบ้าง ผมคงไปเรื่อยๆครับ ขึ้นรถ ปั่นจักรยาน ลงเรือ ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสได้ไปแบบไม่ติดอะไร คงไปเรื่อยๆ จากทะเล ขึ้นไปยันภูเขาเลย อยากลองโบกรถจากใต้ ขึ้นเหนือ ไปแวะตั้งแค้มป์

เสน่ห์ของการเดินทาง

ผมชอบเรื่องราว เหตุการณ์ระหว่างทางมากกว่า นะ จากที่หนึ่งไปยังจุดหมายที่วางไว้ กว่าจะถึงเรา ต้องผ่านอะไรมากมาย บางทีก็เรื่องไม่คาดฝัน ก็น่า จะสนุกดีครับ

เดินทางคนเดียวยังไงให้ไม่เหงา

ก็หาเพื่อนครับถ้าไม่อ่านหนังสือก็คงหาเพื่อนใหม่ๆ ไปคุยกับเค้า จะได้ไม่เหงา

กระเป๋ าเดินทางของเจมส์

คงเป็นเสื้อผ้านิดหน่อย กล้อง แล้วก็หนังสือ ครับ

Summer Style

ง่ายๆเลยครับ กางเกงขาสั้น เสื้อยืดบางๆ ก็ออก ได้แล้วครับ

ชี วิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างจากเมื่อก่อน

ก็ดขี น ึ้ ครับ ดีขน ึ้ เรือ่ ยๆในด้านมุมมองความคิดครับ มองโลกในแง่ดีขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้น วงการนี้ก็ทำ�ให้ เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น สบายใจขึ้นไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร ไม่รู้สึกโกรธเกลียด หรือถ้ารู้สึกแย่นานๆ ผมจะคุยกับ ตัวเองทำ�ความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไร แล้วถ้าเรา เข้าใจได้เราก็จะสบายใจครับ

ชอบบทบาทไหนมากที่สุด

ถ้าที่สุดน่าจะเป็นคุณชายพุฒิภท ั รครับ เพราะเป็น เรื่องแรกที่เราเริ่มมากจากไม่รู้อะไรเลย คือมันก็ไม่ใช่ ว่าเป็นเรือ ่ งทีเ่ ล่นดีหรืออะไร แต่มน ั เป็นความทรงจำ�ทีด ่ ี มากกว่า ความทรงจำ�ที่เกร็งมาก กว่าจะผ่านไปแต่ละ ฉากก็ดีใจมาก และโชคดีที่ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นครับ

บาทบาทที่อยากลอง

อยากลองเล่นเป็นคนโลกจิตดูครับ ผมชอบดูอะไร พวกนี้อยู่แล้วครับ อย่างเรื่อง Hannibal ถ้ามีโอกาส ก็อยากลองเล่นดูครับ มันน่าสนใจดี

ผลงาน

ตอนนี้ก็กำ�ลังถ่าย น่าจะได้ติดตามกันปลายๆปีนี้ ครับ เรื่อง ใยเสน่หา แล้วก็ บ่วงหงส์ ก็ฝากติดตาม กันไปเรื่อยๆนะครับ

Credits Stylist’s Assistant : Sutsiri Nimruang MUA & Hair : Sarayut Pengsomya Fashion Producer : Sunicha Suparat Photographer’s Assistant : Sithipong Tiyawarakul, Apiwat Netbood, Praweena Fangrew Cinematographer : Nattakit Ongpaporn (see more @ youtube.com/mellowmagthailand)

Facebook : HYBRID OUTFITTERS IG : HYBRIDOUTFITTERS www.hybridoutfitters.com


Shirt, Oxford shirt in light purple with long sleeves by Hybrid outfitters. T-shirt, HYBRID airplane t-shirts by Hybrid outfitters. Pants, Chinos In Navy by Hybrid outfitters.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


30

M ATC H P O I N T

• MELLOW-MAG.COM

GET LOST SOMEWHERE THAT ANYBODY CAN'T FIND YOU ช่วงนี้อากาศบ้านเราเดาใจยากจริงๆ เพราะเดียวก็ร้อน เดียวก็หนาว แต่ซัมเมอร์มาแล้ว จะอยู่บ้านเฉยๆได้อย่างไร รีบหากระเป๋า จัดของ หนีความวุ่นวาย กันดีกว่า พกเสื้อเชิ้ตผ้าบางๆที่ใส่สบายไปหลายๆตัว อย่าลืมหมวกเท่ๆกับแว่นตากันแดดไปด้วย ที่สำ�คัญหนังสือดีๆสักเล่มคงจะช่วยฆ่าเวลาได้เยี่ยมเลย

1

2

3

4

5

6

7

8

1.) Short sleeve shirt in dog print, HYBRID OUTFITTERS. 2.) Jersey polo with palm springs print, HYBRID OUTFITTERS. 3.) STYLIST’S OWN. 4.) Distressed denim shorts, HYBRID OUTFITTERS. 5.) Shirt with dobby pattern, HYBRID OUTFITTERS. 6.) Metal round sunglasses in gold, HYBRID OUTFITTERS. 7.) Vintage canvas messenger bag, HYBRID OUTFITTERS. 8.) STYLIST’S OWN.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


M ATC H P O I N T

THE BACK PACKER HYBRID OUTFITTERS SINCE 1976 Photo : Patarit P.

Shirt, - Short sleeves shirt in anchor print - Dobby Pattern in Black - Palm spring in short sleeves Pants, - Slim fit chinos in khaki - Jeans in mid blue wash Bag, Vintage military tote Bag are from Hybrid outfitters. Shoes, Saturdays surf American reg cie.

Style : Jakkaphong K. , Sutsiri N.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

31

MELLOW-MAG.COM •


32

M ATC H P O I N T

• MELLOW-MAG.COM

DO IT IN SUMMER OR NEVER. สาวๆ หลายคนหลงรักหน้าร้อนกันทั้งนั้น เพราะพวกเธอเตรียมบิกินี่ไว้อวดหุ่นกันตั้งแต่ก่อนซัมเมอรเสียอีก แต่หน้าร้อนนี้ลองเปลี่ยนลุคใหม่ ออกไปเที่ยว แบบเท่ๆกันดูมั้ง สะพายกล้องตัวเก่งกับเสื้อยืดสกรีนๆเท่ๆ หรือเดรสสวยๆผ้าไม่หน้ามาก เพิ่ม gimmick ด้วยผ้าพันคอเก๋ๆ แล้วสะพาย Tote bag ที่ใส่ ครีมกันแดดและของจุกจิกไปด้วย ที่สำ�คัญอย่าลืมหมวกละ เพราะแดดหน้าร้อนเมืองไทย ไม่ธรรมดาเลยนะ

1

3

2

5 4

6

7

9 8

1.) 4.) 6.) 9.)

STYLIST’S OWN. 2.) STYLIST’S OWN. 3.) Basebal player dress, HYBRID OUTFITTERS. Sporty foral number crop, HYBRID OUTFITTERS. 5.) Round sunglasses with metal brow bar, HYBRID OUTFITTERS. Kiss me short denim, HYBRID OUTFITTERS. 7.) Varsity athletic t-shirt, HYBRID OUTFITTERS. 8.) STYLIST’S OWN. NYC logo snapback caps, HYBRID OUTFITTERS.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


M ATC H P O I N T

GOOD GIRL LOVE HYBRID OUTFITTERS SINCE 1976

Cap, -Embroidery logo snapback -HYBRID76 snapback Dress, - Polo dress in grid check print - Baseball dress T-shirt, Super bowl print tee Shorts, Denim shorts Tote bag, two-tone all from Hybrid outfitters.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

33

MELLOW-MAG.COM •


34

T H E S E T H I N G S M AT T E R

• MELLOW-MAG.COM

1

st CHOICE, IF you need a new quality bag. HYBRID OUTFITTERS [CURIOUSLY VINTAGE] SINCE 1976

Vintage Canvas and Leather Weekend Duffle Illustration : Chanin Suasungnern

[HYBRID OUTFITTERS]

WEEKEND DUFFLE BAG CANVAS AND LEATHER

100% Quality Guarantee

หนึ่งใน item ที่เราไม่อยากให้คุณพลาดสำ�หรับซัมเมอร์นี้ คือคอลเลคชั่น กระเป๋าจาก HYBRID OUTFITTERS โดยการนำ�เอาดีไซน์คลาสสิกเข้ามาใช้ เป็นหลัก วัสดุที่ใช้จะเน้นความทนทาน สังเกตได้จากตัวเนื้อผ้าที่มีความหนา และ สายจับมีการใช้หนังแท้เข้ามาประกอบ เพื่อให้กระเป๋ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการใช้หมุดแทนการเย็บแบบธรรมดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ ใส่ใจในการออกแบบได้เป็นอย่างดี กระเป๋าใบนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ สถานการณ์ อันเป็นแบบฉบับไม่ซ�้ำใครของ “HYBRID OUTFITTERS” HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


T H ES ST A E YT HWIINTGH S S M T YA LT ET E R

35

MELLOW-MAG.COM •

TANKS TOP SUMMER put on a little piece because it's hot. ! Illustration : Chanin Suasungnern

California vest by Hybrid outfitters

เข้าสู่ฤดูร้อนอีกครั้ง ทุกคนทราบดีว่าอากาศ ร้อนจะทำ�ให้คนโมโหง่าย จะทำ�อะไรก็ดูเป็นเรื่องน่า หงุดหงิดไปเสียหมด นอกจากนั้นโรคภัยก็มีไม่น้อย ที่มากับช่วงเวลานี้ วิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือ ร้อน กายได้แต่ต้องไม่ร้อนใจ หลายคนเลือกที่จะอยู่บ้านเปิดแอร์ เพื่อหลบหลีก แสงแดดร้อนๆภายนอก แต่เราขอไม่แนะนำ� เพราะว่า ฤดูนี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะได้ออกไปท่องเที่ยว พีัก ผ่อนริมชายหาดให้สมกับเป็น SUMMER มากที่สุด ทำ�ใจให้สบาย หาเสื้อผ้าเบาบางเหมาะกับสภาพ อากาศ เสื้อผ้าหนาๆที่เคยใส่กัน พับเก็บไว้ในตู้ซะ บอกได้เลยว่านี้เป็นเวลาของ เสื้อกล้าม !

หากเราใส่เสือ้ กล้ามในเมืองอาจจะดูเป็นเรือ่ งแปลก แล้วดูจะ Mix and Match ยากอยู่พอสมควร แต่ หากลองเปลี่ยนนำ�มาใส่อยู่ริมทะเลแล้วล่ะก็ แทบไม่ ต้องคิดอะไรเลย จะใส่กบ ั ขาสั้นรองเท้าแตะ เพิ่มเติม ด้วย accessories อย่างแว่นตากันแดดหรือหมวก สาวๆก็อาจจะใส่บิกินี่ไว้ข้างในก็สามารถทำ�ได้ เรียก ได้ว่าเสื้อกล้ามสามารถตอบโจทย์ได้ทุกกิจกรรมใน หน้าร้อน และขอแนะนำ�ว่าต้องเป็นลายกราฟฟิกสุด คลาสสิก อย่างพวก Beach life เพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศที่สุด อย่าปล่อยให้หน้าร้อนนี้ผ่านไปเฉยๆ โดยที่ไม่มี ความทรงจำ�เก็บไว้เลยเพียงเพราะแค่กลัวร้อน ออก ไปสนุกซะ!!!

heat wave

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


36

HUMAN RESOURCES

• MELLOW-MAG.COM

ON THE FACE This is HER real identity. Text : Thima Maipang Photo : Sithipong Tiyawarakul

ความแรงของกระแส The Face Thailand Season 2 ดุเดือดจนเพิ่มอุ ณหภูมิ ให้หน้าหนาวที่ผ่านมาให้รอ้ นระอุ ได้ กระแสใน จอที่ว่าแรงแล้ว ยังถูกโหมไปด้วยกระแสนอก จอบนโลกอินเตอร์เน็ตให้เพิ่มความแรงทวีขึ้น ไปอีก “แพรว” ลิลลดา นาคสุวรรณ เองก็เป็ น หนึ่งในคนที่ถูกกระหน�่ำโดยพายุ กระแสบนโลก โซเชี ยล ด้วยความเป็ นคนตรง บวกกับความ คิดเห็นแรง ๆ ของเธอ… เมื่อม่านรายการของ The Face ถูกปิ ดลง Mellow Magazine จึงขออาสาพา ผู ้อ่านไปล้วงความลับของช่ วงเวลาต่าง ๆ ใน รายการและช่ วงเวลาชี วติ ของผู ห้ ญิงธรรมดา มาสู่การรู ้จักของคนเกือบทัง้ ประเทศในนาม ของ “แพรว The Face Thailand”

หนูมีค�ำที่พีคมากอยู่ในหัว ตอนที่หนูออกแล้วมีคน มาด่าหนูเยอะๆ หนูตอบไปหลายคอมเม้นท์เลยนะว่า

“ก็ไหนตอนแรกบอกจ�ำหนูไม่ได้ แล้วตอนนี้จ�ำหนูได้รึยัง?” แพรวในวัยเด็กเป็ นเด็กแบบไหน ? • คือแพรวเป็นเด็กที่ชอบการออกแบบค่ะ อยากที่จะ

เป็น stylist อยากออกแบบเสื้อผ้า เปิดร้านเสื้อผ้า ตอนนั้นไม่มีความคิดอยากจะเป็นนางแบบเลย คือชอบแฟชั่นอยากที่จะเป็นคนทำ�ของพวกนี้มากกว่า

ครัง้ แรกที่สนใจการเป็ นนางแบบ ?

• ช่วงที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพค่ะ คือแพรวจะมีเพื่อนที่

เรียนเกี่ยวกับแฟชั่น เขาก็จะมาชวนไปช่วยงาน ไปเป็น แบบให้เขา จริง ๆ ตอนแรกแพรวก็ไม่ได้ชอบนะ คือ รู้สึกแค่เราไปช่วยเพื่อน แต่พอไปทำ�มันมีคนเห็นงาน

ของเพื่อนเรา ก็จะมีคนติดต่อมาถามว่า น้องคนนี้เป็น ใครช่วยติดต่อให้หน่อยได้ม้ย ั ? พอเขาติดต่อมาก็เริ่ม ไปทำ�จริง ๆ แพรวก็รู้สึกว่ามันสนุกดี คือเราเป็นคน ชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว เวลาเห็นตัวเองในรูปสวย ๆ เห็นตัวเองแต่งหน้าแบบที่ไม่เคยแต่ง แล้วเรารู้สึกว่า มันดูดี ทำ�ให้เรารู้สึกชอบ แล้วก็รู้สึกดีตรงที่เรามีราย ได้จากมันด้วย ตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มรับงานมาเรื่อย ๆ

นี้มาได้ซก ั ปีนึงแล้ว แล้วแพรวก็ติดตามรายการตั้ง แต่ซีซ่น ั แรก พี่ที่เขาเคยแข่งซีซ่น ั แรกก็อยู่ในโมเดลลิ่ง เดียวกันกับเรา แพรวก็เลยรู้สึกสนใจ คือเราไม่ได้คิด ว่าจะต้องได้เป็น The Face คิดแค่ว่าอยากเข้าไป อย่างน้อยอาจจะมีคนรู้จักเรามากขึ้น ได้พฒ ั นาตัว เองขึ้น เวลาออกมามันอาจเปิดโอกาสให้กบ ั การ ทำ�งานของเรา

ท�ำไมถึงเลือกมาประกวด The Face ?

ความหมายของค�ำว่า ”นางแบบ”ส�ำหรับแพรว ก่อนประกวด The Face กับหลังประกวด ต่าง กันมัย้ ?

• แพรวรับงาน Model อยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะเป็นงาน

ที่ไม่ได้มีใครรู้จก ั เท่าไหร่ แพรวก็จะถ่ายนิตยสารเป็น คอลัมน์ท่วั ไป เดินแฟชั่นโชว์นก ั ศึกษา ก็ทำ�งานพวก HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

• ในความคิดแพรว แพรวรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่า


37

HUMAN RESOURCES

เมนเทอร์ และผู ้ชม รู ้สึกกดดันไหม ? ความตรงไปตรงมา และการ แสดงออกทางความคิดเห็นที่ รุนแรง สร้างกระแสด้านลบ ให้กับแพรว แต่เมื่อเธอถูกรู้จัก มากขึ้นกระแสพวกนั้นก็ค่อย ๆ จางไป เหลือเพียงตัวตนที่แท้ จริงของเธอ

• กดดันมากค่ะ ตั้งแต่แรก ๆ เลยแพรวยังไม่โดนด่า

แต่เวลาเราโพสรูปเราลงในแต่ละแคมเปญ มันจะมี คอมเม้นท์ประมาณว่า “คนนี้คือใคร?” “แพรวคือ ใครหรอ?” “เขาอยู่ในรายการนี้ด้วยหรอ?” เราก็ รู้สึกเฟลนะ พอเริ่มอยู่มาเรื่อย ๆ คราวนี้จากไม่รู้จก ั ก็กลายเป็นกระแสที่เริ่มโดนคนโจมตี เริ่มโดนด่า จาก ที่ตอนแรกเฟลเรื่องไม่มีใครสนใจ พอถึงตอนนี้เลยยิ่ง ไปกันใหญ่เลย แล้วมันก็จะหนักขึ้นเรื่อย ๆ เวลาถูก ส่งเข้าห้องดำ�ตั้งแต่ครั้งแรกจนเราออกจากรายการ... แล้วยังมีแรงกดดันจากทางรายการอีกที่เราต้องคอย รู้สึกเวลาทำ�ผิด ที่จะทำ�ให้ทีมแพ้ ทำ�ให้ใครออกอะไรรึ เปล่า เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกดดันเราไปหมด

MELLOW-MAG.COM •

Model แต่หนูไม่สวยเลย ไม่สูง บางคนคิดว่ามันต้อง สวยนะ ต้องสูงนะ คือแพรวไม่อยากให้ท้อด้วยเรื่อง พวกนี้ เดี๋ยวนี้ส้นสูงมันก็มี ทำ�ให้เราสูงขึ้นมาได้ บาง โมเดลลิ่งเขาก็ต้องการรูปหน้าที่แปลกตา แพรวว่าคน สวยมันเริ่มเยอะไปแล้ว

ความเป็ นคนตรง คิดว่ามันมีผลดีผลเสียยังไง ? • ถ้าถามแพรว แพรวคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียกับ

แพรว แต่คนที่ดูแพรวอยู่เขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าถ้า ต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง ๆ เขาก็คงจะ ต้องแสดงและทำ�ออกมาในแบบที่แพรวทำ� บางทีมน ั เป็นความรู้สึกที่เราแสดงออกมากับสถานการณ์ตอน นั้นเพราะแพรวไม่ได้เฟคกับมันเลย

รับมือกับ Comment แย่ ๆ ยังไง ?

ยากรึเปล่า เวลาผู ้หญิงมาอยู ่รวมกัน ?

เดอะเฟซ คือแรก ๆ ด้วยความเป็นคนตรง ๆ แล้ว แพรวก็เป็นคนไม่ยอม เราก็จะแบบ โกรธ “นี่!! เป็น ใครคะ อยู่ดี ๆ มาด่า รู้หรอว่าอะไรเป็นอะไร” คือ สำ�หรับผู้ชมแพรวว่า เขาก็จะได้เท่าที่รายการตัดไป ออกอากาศให้ดู คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไร ทำ� อะไรกันบ้างตอนที่อยู่ในนั้น แรก ๆ แพรวตอบกลับ เกือบทุกคอมเม้นท์นะอยากให้เขารู้ว่ามันไม่ได้เป็น แบบนั้น แต่พอหลัง ๆ พี่บีเขาก็จะเข้ามาช่วยสอนเรา ว่ามันเป็นเรื่องของรายการ การสร้างเรทติ้ง เราก็ เข้าใจมากขึ้น

ข้างน่ารำ�คาญมาก มีการอิจฉา มีการนินทา จริง ๆ แพรวก็ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงนะ

• แพรวอ่านทุกคอมเม้นท์นะ ไม่ว่าในไอจีแพรวหรือ

กระแสดราม่าและความรู ้สึกตอนที่ต้องออกจาก The Face ?

• สำ�หรับแพรวเจซซี่เป็นคนที่แพรวชมน้องตลอดว่า

เจซซี่สวยนะ หุ่นดี แต่เวลาเข้าไปยืนตรงจุดนั้นไม่มี ใครหรอกที่จะพูดว่า “หนูไม่ดีค่ะ ให้หนูออกเถอะ” ถ้า ไม่โกหกทุกคนก็อยากอยู่กน ั ทั้งนั้นแหละ คือเราผ่าน อะไรมาเยอะมาก ตั้งแต่ 500 คนที่มาประกวด เหลือ 50 คน 30 คน จนถูกคัดเป็น 15 คนสุดท้าย ถึง แพรวไม่ได้คิดว่าแพรวจะต้องได้เป็น The Face Thailand แต่มน ั ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะออกไป ยังมี แคมเปญที่อยากทำ� ยังมีเรื่องที่แพรวอยากจะเรียนรู้ มันก็ไม่มีใครอยากออกหรอกหนูมีคำ�ที่พีคมากอยู่ใน หัว ตอนที่หนูออกแล้วมีคนมาด่าหนูเยอะ ๆ หนูตอบ ไปหลายคอมเม้นท์เลยนะว่า “ก็ไหนตอนแรกบอกจำ� หนูไม่ได้ แล้วตอนนี้จำ�หนูได้รึยงั ?”

รู ้สึกว่าเมนเทอร์บี ปกป้องเราน้อยไปมัย้ ?

• เป็นอะไรที่บ้ามากค่ะ(หัวเราะ) ผู้หญิงเป็นอะไรที่ค่อน

ประสบการณ์ท่ดีี ท่สุี ดที่ได้จาก The Face ส�ำหรับ แพรว ? • รายการทำ�ให้เรามีตว ั ตน ในวงการ ในโลกใบนี้

ทำ�ให้คนรู้จก ั เราทั้งที่ปกติเราเป็นใครก็ไม่รู้ คือแพรว ไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่า มีใครมาคอยตาม มาคอย เป็นกำ�ลังใจให้ มาคอยขอถ่ายรูป เราไม่เคยมีความ รู้สึกตรงนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำ�ให้ดีใจมากจริง ๆ เวลา ที่เรามีอะไรที่เครียดในชีวิตก็จะมีคนคอยมาให้กำ�ลังใจ

พู ดถึงแฟนคลับที่คอยให้ก�ำลังใจแพรวหน่อย ?

• คือแพรวอยากขอบคุณ แฟนคลับทำ�ให้แพรวรู้สึก

ดีมากจริง ๆ ที่แบบถึงจะมีเรื่องแย่ ๆ แต่มองไปก็ยงั เห็นว่ามีคนที่คอยให้กำ�ลังใจสนับสนุนเราอยู่ มันทำ�ให้ ชีวิตของแพรวเปลี่ยนไป...

อนาคตต่อจากนี้ส�ำหรับแพรว ?

• แพรวอยากเรียนให้จบ เพื่อแม่จะได้สบายใจนี่คือ

อย่างแรกที่คิดไว้ อย่างต่อ ๆ ไปคือแพรวจะทำ�งาน เก็บเงินให้ได้ซก ั ก้อนนึง แล้วก็ทำ�กิจการส่วนตัว แพรวก็ยงั อยากทำ�งานออกแบบแฟชั่นอยู่นะ แพรว คิดว่าการที่เราได้เข้ามาใน The Face ทำ�ให้เราได้ เห็นแฟชั่น ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่คนเขานิยมกัน ถ้า วันนึงแพรวเปิดร้านขึ้นมาจริง ๆ อย่างน้อย แพรวก็ มีชื่อว่า เป็นแพรว The Face แพรวรู้สึกว่าที่ผ่าน มามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ...

• เอาจริง ๆ มันก็มีแอบรู้สึกบ้างค่ะ แต่ มันก็อยู่ที่ตว ั

เราด้วย บางทีมน ั อาจจะยังไม่ดีเท่าที่พี่เขาต้องการ ถึงเราจะพยายามแล้ว จริง ๆ พี่บีเป็นคนที่น่ารักมาก นะ พี่บีจะพูดตลอดว่าพี่ต้องการให้ทุกคนได้ดี อยาก ให้ทุกคนดัง อยากให้มีตัวตนเมื่อออกจากรายการไป แล้ว พี่บีจะพูดแบบนี้ตลอด

The Face ส�ำหรับแพรว ? นั้น จากแค่คิดว่าเราหุ่นดีนะ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้น ประสบการณ์จากเมนเทอร์ จากรายการจะคอยสอน เราว่า มันต้องมี concept ที่งานต้องการ ต้องการ อารมณ์แบบไหน สีหน้ายังไงที่เราจะต้องทำ� คือมัน ไม่ใช่แค่การถ่ายรูปเฉย ๆ

ยากมัย้ กับการเป็ นอาชี พนางแบบ ?

• ยากนะ แพรวว่ายากมาก คือก่อนที่จะเข้ามาใน

รายการมันไม่ได้เป็นแบบนี้ ตอนนี้กลายเป็นแค่การ วางแขนการวางเท้าก็จะมีรายละเอียดเยอะมากๆ

เป็ นรายการที่รุนแรงมากทัง้ คอมเม้นท์ของ ผู ้เล่น

• คือพอเหลือกัน 4 คนในทีม แพรวก็จะพูดตลอดว่า

“ติช่า” ถ้า 1 ในทีมเมนเทอร์บีจะเลือกใครซักคน ติช่า คือคนที่เป็นเดอะเฟซในทีมบีสำ�หรับแพรว เขาเก่งจริง แค่เขาขยับตัวเราก็รู้สึกแล้วว่ามันใช่ ถ้ามีคนเดียว ในทีมที่ต้องส่งไปเราก็จะเลือกส่งเขาไป แต่ถ้าถาม ทั้งหมด 15 คน สำ�หรับแพรว แพรวรู้สึกว่ามันคือ “จีน่า” แพรวรู้สึกว่า จีน่าครบ ทั้งเล่นละครได้ ถ่าย แบบได้ เดินแบบสวยมาก แพรวตอบไม่ได้ว่าอะไรที่ จีน่าไม่เหมาะสมกับการเป็น The Face

ส�ำหรับคนที่มองแพรวเป็ น Idol อะไรคือสิ่งที่นาง แบบต้องมี ? • คือจะมีน้องมาถามแพรวว่าเนี่ยพี่ หนูอยากเป็น HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

@PPRW.PELA


38

• MELLOW-MAG.COM

HUMAN RESOURCES

ROAD TO THE

“FUTURE” BE THE GAME CHANGER . . .

Text : Thima Maipang Photo : Patarit Pinyopiphat

สั ญ ญาณนกหวี ด ยาว ณ สนามปาซเตหะราน เวลา ค�่ำคืนในประเทศอิหร่าน เป็ น สั ญ ญาณเดี ย วกั บ การเริ่ ม เฉลิ ม ฉลองของแฟนบอล ่ ง้ ประเทศ ผลเสมอ ไทยทัวทั 2-2 กับอิรักไม่เพียงแต่ การันตีการเข้าไปเล่นในรอบ สุ ด ท้ า ยของการคั ด เลื อ ก ฟุ ตบอลโลกโซนเอเชี ย แต่ มันยังพิสูจน์ถึงการขยับเข้า ใกล้ ค วามฝั นของฟุ ตบอล โลกอีกก้าวหนึ่งของขุ นพล นักเตะทีมชาติไทยอีกด้วย

Jay wears ‘HYB’ embroidered logo t-Shirts from HYBRID OUTFITTERS.

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


HUMAN RESOURCES

F

OTBA

LL

O

39

MELLOW-MAG.COM •

I’M NOT "MESSI", I'M "J A Y"

ด้วยความสูงเพียง 158 เซ็นติเมตร นักเตะหนุ่มจากนครปฐม เจ ชนาธิป สงกระสินธ์ คือคีย์แมนคนส�ำคัญในทีมชาติชุดที่น�ำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทัง้ ประเทศ แต่ กว่าจะมาถึงช่ วงเวลานี้หนทางชี วิตลูกหนังของเขาต้องฝ่ าฟั นไปด้วยอุ ปสรรค และแสวงหาก้าวส�ำคัญเพื่อโอกาสแห่งความท้าทายใหม่ ๆ ทัง้ ในนามทีมชาติและสโมสร... ประสบการณ์ใหม่กับการย้ายมาเล่นให้กับเมืองทอง เป็ นยังไงบ้างครับ ? ถ้าถามจริง ๆ แล้วตอนนั้น ผมกับเพื่อนมาโดยไม่ทน ั ตั้งตัวเลยครับ มันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าตอนที่ ได้ย้ายมาความรู้สึกคงเป็นความตกใจมากกว่า ผม รู้ตวั ว่าต้องย้ายออกจาก BEC TERO ใน 11 โมง เช้าของวันนั้น พอถึงตอนเย็นเราก็ย้ายมาเปิดตัวที่ เมืองทองแล้ว

ชนาธิป เคยพู ดว่าในประเทศไทย BEC TERO จะ เป็ นสโมสรเดียวที่เล่นให้ พอโชคชะตาพาเดินทาง มาสู่เมืองทองรู้สึกยังไง ?

ใช่ครับ(ตอบทันที) ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมจะไม่ไปไหน จะอยู่กับเทโร ตอนนั้นคือความรู้สึกมันเหมือนกับ ชีวิตเราไม่แน่นอนเลย แต่พอต้องย้ายมาอยู่กบ ั เมืองทอง เราเป็นนักฟุตบอลอาชีพ มันไม่สำ�คัญว่า เรื่องนอกสนามจะเป็นยังไง แต่ในสนามเราก็ต้องเล่น เต็มที่ เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่า ผมไม่มีความสุขนะครับ ผมยังมีความสุขที่ได้เล่นกับ พี่ ๆ ในทีมชาติ กับพวกเพื่อน ๆ ยังตื่นเต้นที่ได้เล่น ต่อหน้าแฟนบอลเยอะ ๆ ที่ SCG Stadium คือผม เล่นที่เทโร แฟนบอลอาจจะไม่เยอะเท่านี้แต่ก็อบอุ่น แต่ บรรยากาศที่นี่แตกต่างไปจริง ๆ

ตัง้ แต่การชิ งชนะเลิศ Suzuki cup และการแข่งขัน ในปี ที่ผ่านมา ชนาธิปต้องพบกับเรื่องราวหลาก

หลายอารมณ์มาก การสัมผัสถ้วยฟุ ตบอลอาเซี่ ยน ที่ห่างไป 12 ปี ความส�ำเร็จในทีมชาติ อาการบาด เจ็บของตัวเอง และข่าวการตกชั ้นของ BEC TERO เหตุการณ์เหล่านี้สอนอะไรเราบ้าง ?

ผมว่าประสบการณ์มน ั เหมือนกับสอนเราเรื่อย ๆ มากกว่า การได้เล่นมาก ก็มีประสบการณ์มาก พวก เราเคยผิดพลาดกันทุกคน ก็ต้องเอาประสบการณ์มา ใช้ ว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไง มองความผิดพลาด ของตัวเองและแก้ไข เรียนรู้ที่จะบริหารร่างกายยังไง ดูแลตัวเองยังไงที่จะไม่ให้บาดเจ็บ

เติบโตขึ้นเยอะไหม ?

แน่นอนครับ ผมเองก็เติบโตขึ้น ผมว่า BEC TERO เองก็ต้องเติบโตขึ้นเหมือนกัน คือผมมองว่าทีมใหญ่ๆ เขามีนก ั เตะต่างชาติที่ดีทุกทีม แต่ TERO ของผม อาจจะมีนักเตะต่างชาติที่ไม่ได้ดีนักอย่างทีมอื่น นักเตะ ไทยจะคอยประคองมากกว่า ซึ่งเทโรอาจจะมีความผิด พลาดในเรื่องนี้ด้วยในปีที่แล้ว แล้วมาบวกกับการที่ พวกผมทำ�งานหนักจากการแข่งขันในหลาย ๆ ที่อีก ทำ�ให้มีอาการบาดเจ็บ แล้วบางทีดวงมันก็อาจเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เราโดนตีเสมอ หรือแพ้อย่างฉิว เฉียดในช่วงท้ายเกมบ่อยมาก บางทีผมก็รู้สึกเหมือน ว่าโชคชะตามันได้ขีดเอาไว้แล้ว

ในวัยเด็กชนาธิป เป็ นเด็กแบบไหน ?

ดื้อแล้วก็ซนมากครับ เป็นเด็กที่ถูกฝึกให้เล่นฟุตบอล ตั้งแต่เด็ก ๆ ฝึกหนักกว่าคนอื่นก็จะมีเบื่อ มีงอแงที่ไม่

HYB RID SHOPSPOT OUT FIT TISSUE ERS ISSUE

ได้ไปเล่นกับเพื่อน เวลาที่ต้องซ้อมกับพ่อหนัก ๆ เรา เบื่อที่มน ั ไม่ได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่น ผมก็บอกพ่อว่าไม่ เอา ไม่อยากเล่นแล้ว

รู ้สึกว่าชี วิตวัยเด็กมีอะไรขาดหายไปบ้างไหมเมื่อ มองย้อนกลับไป ?

ไม่เลยครับ ผมว่าใคร ๆ ก็อยากมาเป็นเหมือนผมใน ตอนนี้มากกว่า คือเราเสียสละช่วงเวลาแค่น้น ั แต่เรา ได้อะไรกลับมาเยอะกว่าการที่เราไปวิ่งเล่น ผมว่าพอ มาคิดย้อนแล้วมองมุมกลับกัน เราขอเป็นแบบตอนนี้ ดีกว่า แต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กมันก็มีแต่ความ อยากเล่นอย่างเดียว มันคิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่ทำ�อยู่ จะสร้างอนาคตของเรา

กลายเป็ นนักเตะที่ส�ำคัญกับทีมชาติไปแล้ว ตอน เด็ก ๆ คิดไว้รึเปล่าว่าจะมาถึงทุกวันนี้ ?

ไม่ได้คิดครับ คือรู้สึกว่าเราก็มาไกล แต่ในการเดิน ทางไกลของผมก็มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก ผม ไม่คิดว่าจะติดทีมชาติ แต่พอติดแล้วเราเล่นดี ก็ติด มาตลอดติดข้ามรุ่น แล้วพอได้เล่นกับพวกเพื่อนรุ่น เดียวกันที่ติดข้ามรุ่นมาด้วยกันแล้วมันเป็นอะไรที่มี ความสุขมาก ตั้งแต่ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ จนมา ซูซูกิคพ ั ไปพรีโอลิมปิคด้วยกัน เป็นทั้งความสุขที่ทั้ง ได้เล่นกับเพื่อน และได้ทำ�ให้คนไทยทั้งชาติมีรอยยิ้ม คือในความคิดผมมันคงไม่มีเหตุอะไรที่ทำ�ให้คนไทยทั้ง ประเทศมีความสุขได้เหมือนอย่างฟุตบอลแล้ว


40

• MELLOW-MAG.COM

HUMAN RESOURCES

เป็ นนักเตะที่ตัวเล็ก ต้องพบกับอุ ปสรรคตลอดเจ จัดการกับปั ญหาเหล่านี้ยังไง ?

จริง ๆ การที่ตวั เล็กกว่าคนอื่นมันก็มีทำ�ให้ท้อบ้าง ครับ เวลาไปคัดตัวเราก็จะถูกปฏิเสธ โดนดูถูก แต่ว่า พอโตขึ้นร่างกายเราก็แข็งแกร่งขึ้น คือตั้งแต่เด็ก ๆ ผมถูกฝึกแต่เบสิคอย่างเดียวพอเจอเด็กที่ตวั โตกว่า เขาเบียดเขากระแทกเราก็จะเล่นไม่ได้ แต่เบสิคของเรา ก็ยงั ดีอยู่ พอโตขึ้นเริ่มเป็นนักเตะ เริ่มฝึกฝนร่างกาย ให้แกร่งขึ้นบวกกับเบสิคที่ดี มันก็ทำ�ให้ความสามารถ ฟุตบอลของผมดีขึ้นตามไปด้วย

Jay wears Dragon logo t-shirts from HYBRID OUTFITTERS.

เป้าหมายปี นี้ส�ำหรับทีมชาติ และสโมสร ?

สำ�หรับทีมชาติเป้าหมายของพวกเราทุกคนเหมือน กันอยู่แล้วคืออยากที่จะไปฟุตบอลโลก ผมเองก็อยาก ไป แล้วก็ต้องการเล่นให้ทีมชาติทุกนัด มันเหมือนได้ ออกรบให้กบ ั คนไทยทุกคน แล้วเวลาที่พวกเรารบชนะ ทุกคนก็มีความสุขไปพร้อมกับเราด้วย ส่วนสำ�หรับ เมืองทองผมจะทำ�หน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อตัวผมเอง เพื่อสโมสร เพื่อครอบครัว แล้วผมก็ต้องการที่จะได้ แชมป์กบ ั เมืองทองในปีนี้ครับ

ชนาธิป สงกระสินธิ์พู ดเสมอว่าเราไปบอลโลกได้ ่ ท�ำไมถึงมันใจอย่ างนัน้ ?

ผมคิดว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำ�คัญ ถ้าเราทำ�อะไรโดย ไม่มีเป้าหมายเราก็ไปไม่ถึง ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือ กันสามัคคี และมาผนวกรวมกับความสามารถของ นักเตะทุกคน ผมเชื่อว่าเราสู้ได้ทุกทีม และเราจะไป บอลโลกเพื่อสร้างประวัติศาสตร์

วางเส้นทางอาชี พของตัวเองไว้แบบไหน ?

ผมอยากไปค้าแข้งต่างประเทศครับ การได้มีโอกาสไป ร่วมซ้อมในญี่ปุ่นทุกอย่างเขาดูเป็นมืออาชีพมาก ผม เชื่อว่าเขาพัฒนากว่า ที่น่น ั เขาดูพร้อมและเก่งจริง ๆ

ฟุ ตบอลมีความหมายอย่างไรกับผู ้ชายที่ชื่ อ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ?

สำ�หรับผมแล้วคนที่มีบุญคุณกับผม ถ้านอกจากพ่อ แม่ แล้วก็คงเป็นฟุตบอล ผมต้องกตัญญูต่อเขาเพราะ มันคือสิ่งที่ทำ�ให้ผมมีทุกวันนี้

เป็ นแบบอย่างของเด็กหลายคน พู ดอะไรถึงพวก เขาหน่อย ?

ความมานะอดทนเป็นสิ่งสำ�คัญมากครับ กว่าที่ผม จะมาถึงตรงนี้ก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย พ่อแม่ก็ เป็นส่วนสำ�คัญมากที่จะผลักดันลูกให้เติบโตขึ้น ทำ� ตามความฝัน คนเราเกิดมาไม่เท่ากัน เด็กบางคน ครอบครัวมีเงิน มีการดูแลเอาใจใส่ แต่บางครอบครัว อาจจะไม่มีเงิน ผมอยากให้ไม่ว่าจะรวยหรือจะจน ให้ ทำ�ความฝันอย่างจริงจัง และไม่ละความพยายาม

อยากบอกอะไรกับคนที่คอยติดตามชนาธิปอยู ่ บ้าง ?

@jaychanathip

ผมรู้สึกดีใจมากเสมอที่มีคนติดตามเยอะ มีคนชอบ ตัวผมเองก็จะพยายามพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้คนที่ ติดตามไม่ผิดหวัง ผมอยากเก่งขึ้นไปเรื่อย ๆ อยาก พาทีมชาติไทยไปบอลโลก ขอบคุณที่คอยให้กำ�ลังใจ คอยสนับสนุนผม ผมดีใจมาก ๆ ครับ ที่มีพวกคุณ คอยอยู่ข้างหลังพวกเรา

ว คนที่ “ส�มี บำุหรัญ คุบณผมแล้ กั บ ผม ถ้ า

นอกจากพ่ อ แม่ แล้ ว ก็คงเป็นฟุตบอล ผม ต้ อ งกตั ญ ญู ต ่ อ เขา เพราะมันคือสิ่งที่ท�ำให้ ผมมีทุกวันนี้

ความสูงเพียง 158 เซ็นติเมตรไม่ได้เป็นข้อจำ�กัด การ เล่นฟุตบอลของชนาธิปทำ�ให้เขาถูกจับจ้องและโดดเด่นเสมอ บนพื้นสนามหญ้าที่ทอดยาว

... “เจ” ชนาธิ ป สรงกระสิ น ธ์ ... HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


FOOD FOR SOUL

41

MELLOW-MAG.COM •

HOUSE 46 FRIENDS, EAT, DRINK Text : Thima Maipang Photo : Sithipong Tiyawarakul

House46 Ari หัวมุมถนนของอารียซ ์ อย 5 เป็นทีต ่ งั้ ของคาเฟ่ทเี่ ปิดขายอาหารตามสัง่ ราคา สำ�หรั บ พนั ก งานออฟฟิ ศ ในช่ ว งเวลา กลางวัน และแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นเวที ที่เสิร์ฟอาหารเวสเทิร์นแสนอร่อยในช่วง เวลาเย็น โดยคัดวัตถุดิบที่เน้นคุณภาพ เสิรฟ ์ ตรงถึงโต๊ะอาหารด้วยการพรีเซ้นท์ ที่งดงามสะดุดตา House 46 เป็นร้านที่ถ่ายทอดแรง บันดาลใจของคุณน�้ำหวาน “กอบกาญจน์ ประสิทธิย ์ ท ุ ธศิลป์” ทีช ่ อบ ในการเดินทางไปสัมผัสอาหารจากทั่ว ทุกมุมโลก ก่อนจะเปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยว ธุรกิจที่เคยทำ� สู่คาเฟ่อาหารที่ต้องการ เปิดรับคนทั้งช่วงเวลาเร่งรีบ และชั่วโมง แห่งการสังสรรค์ Signature dish ของ House 46 คือ “กุ้งแม่น�้ำซอสเนยกระเทียม” เมนูที่ ต้องสั่งจองล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจะได้รบ ั ประทานกุ้งแม่น�้ำไซส์ใหญ่ที่สดใหม่เนื้อ หวาน ย่ า งในเตาเพื่ อ รี ด เอากลิ่ น หอม และมันของกุ้งออกมา ก่อนที่จะตีซอส เนยกระเทียมเข้ากับมันกุ้งและทาทับบน เนื้อขาวนุ่ม จัดเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่ง ทอดและซอสสูตรพิเศษของทางร้าน เพิม ่ เติมด้วยเส้นสปาเกตตี้หมึกดำ�หรือจะขอ เลือกเป็นสลัดแทนทางร้านก็ไม่ขด ั ข้อง อาหารพิเศษของทางร้านที่แนะนำ�ยัง มี “คาโบนาร่าพาสต้า” เส้นสปาเกตตี้ เหนียวนุ่มในครีมซอสแฮมเห็ดที่ท็อปมา ด้ ว ยเบค่ อ นกรอบชิ้ น ใหญ่ รับ ประทาน คำ�ไหนก็เก็บเอาความหอมมันกระจายไป ทั่วทั้งปาก รวมไปถึง “46 เบอร์เกอร์” เบอร์ เ กอร์ ห นั ก เครื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรพลาด การลิ้มลอง House 46 เสิร์ฟอาหารจานเดียว ในช่วงเวลา 11.00-17.00 และเปิดครัว อีกครั้งกับอาหารเวสเทิร์ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป ทางร้านยังมีบริการเครือ ่ งดืม ่ กาแฟ น�้ำและของว่าง รวมทั้งค็อกเทล สำ�หรับ Party Time อีกด้วย House46Ari

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


42

TMOEULTL OFW O RX OMRPDAEYR

• MELLOW-MAG.COM

HYBRID OUTFITTERS

C UR I

SLY VIN

GE TA

OU

Hybrid Outfitters believes in “curiosity” which this inner force can inspirationally drive the self-legend through “experience in life” no matter who you are or how old it is. Photo : Patarit Pinyopiphat

WIN DOW DISPLAY

C e ntral P l a z a West G a te : 3 r d f l o o r

การจัด Display หน้าร้านเป็นจุด หนึ่งที่โดดเด่นอย่างมากของ HYBRID ด้วยความใส่ใจและพิถิพีถัน ทีมงานจะ เป็นผู้ลงมือทำ�ด้วยตนเองทุกขั้นตอน การผลิตและจัดวาง

HYBRID OUTFITTERS HYBRIDOUTFITTERS

ร้านที่ถูกออกแบบมาอย่างมีระบบ และ ระเบียบ ภาย ใต้ concept ที่แข็งแรงท�ำให้สินค้าทุกชิ้นในร้านดูโดดเด่น จนมั่นใจได้เลยว่า คุณจะอยากหยิบ และลองทุกชิ้นแน่นอน

P E RFE CT I T E M

YO U M U ST TRY . .

ลองหยิบ ลองจับ ลองสวมใส่ ลองทาบส่องกระจก ทุกอย่าง เกิดขึ้นได้ที่นี้ และผลลัพท์ที่สวยงามคือการที่ลูกค้าถูกใจ และ ให้ Hybrid เป็นไอเท็มหนึ่งในซัมเมอร์นี้

หมวกเป็ น ITEM ที่ ข าด ไม่ ไ ด้ สำ�หรั บ หน้ า ร้ อ นนี้ และ Hybrid ก็ไม่พลาดทีจ่ ะทำ�ออก มาให้ทุกคนได้คูลกัน Hybrid เลือกที่จะนำ�เสนอในที่ๆเห็นได้ ชัด จัดวางได้สวยงาม อย่าง นี้ก็ไม่พลาดสายตาแน่นอน

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE


44

• MELLOW-MAG.COM

M E L LO W X M PAY

HYBRID OUTFITTERS ISSUE

HYB RID OUT FIT T ERS ISSUE

Profile for MELLOW MAGAZINE

Mellow magazine issue15  

Mellow magazine issue15  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded