Page 1


tartalom


ELÕSZÓ...................................................................2

SZOLGÁLTATÁSAINK / amiben segíthetünk.......4

MEGOLDÁSOK / ahogyan mi csináljuk..............6 TANÁCSADÁS..........................................................8 INGATLANFEJLESZTÉS.............................................10 PROJEKTMENEDZSMENT......................................11

MÓDSZERÜNK...................................................12

ÜGYFELEINK........................................................16

CÉGINFORMÁCIÓK...............................................20


el玫sz贸


a tanácsadók közötti személyes kapcsolat és bizalom létrejötte

elõszó

Több évtizedes tapasztalatom alapján állítom, hogy az Ön és

nyújt lehetõséget alkotó partneri kapcsolat létrehozására, megteremtve a sikeres együttmûködés alapfeltételét. Ezért nagy jelentõségûnek tartom, hogy a fejlõdés iránt elkötelezett, lehetséges és meglévõ partnereinkkel párbeszédet folytassunk. A párbeszéd elindítása, illetve elmélyítése érdekében szólítom meg Önt, bemutatva vállalatunkat és tevékenységünket. Az EconoConsult 1991-ben alapított magyar magántulajdonú fejlesztési és projektmenedzsment tanácsadó vállalat. Célunk partnereink üzleti problémáinak megoldása, vagy szükségletének kielégítése, gazdaságos üzleti megoldással, legyen az regionális jellegû, települési szintû, vagy területhasznosítási kérdés. Tevékenységünk a legkedvezõbb üzleti megoldások létrehozására, majd az alapján fejlesztési programok, projektek kidolgozására, és az ingatlanfejlesztés megvalósítására irányul. A cég alapítójaként, mérnökként, a fejlõdés elkötelezettje és tevõleges alkotója vagyok. Jövõbe vetett hitemet nemzetközi finanszírozású fejlesztési programok menedzselésének eredményei és számtalan sikeresen megvalósított projekt nagyszerû érzése táplálja. Eredményeinket képzett és ambiciózus munkatársakkal, folyamatosan fejlõdve, megújulva, vállalva az új ötletek, módszerek kockázatát, a minõség, a tisztesség és az innováció jelszavával értük el, és ma elismert tanácsadó cégként tartanak számon ügyfeleink. Legnagyobb – partnereinkkel szoros együttmûködésben létrejött – sikeremnek ezt tartom. Köszönet érte minden eddigi partnerünknek. Azzal a céllal ajánlom az Ön figyelmébe tevékenységében és arculatában is megújult cégünket, hogy a személyes kontaktus létrehozásával egy sikeres, partneri együttmûködés kezdõ lépését megtegyem.

Molnár László

3 >>


szolgรกltatรกsaink


Területfejlesztési tanácsadás • Településfejlesztés tervezés • Kistérségfejlesztés tervezés • Regionális fejlesztési programok

szolgáltatásaink

TANÁCSADÁS

Turizmusfejlesztési tanácsadás • Projekt-, és programtervezés • Kapcsolódó ingatlanfejlesztés kidolgozása, elõkészítése • Vezetõ részvétel a megvalósításban

Integrált projektek létrehozása Vállalat-, vállalkozásfejlesztési tanácsadás EU tanácsadás – projektek és pályázatok kidolgozása, pályázatmenedzsment Az itt felsorolt lista csak az étlap, amibõl bizonyára Önnek is több menüpont ismerõs, de ahogyan egy étteremben, a mi munkánkban is

5 >>

INGATLANFEJLESZTÉS Projektek, programok létrehozása

a részleteken múlik minden – amíg csak a teríték van az asztalon, az éttermek jórészt egyformák. Lapozzon hát tovább és megismerheti ezeket a menüpontokat úgy, ahogyan csak mi csináljuk. Egyedi ízekkel, kompromisszumoktól mentesen, új

• Elõkészítés – szakmai program, megvalósíthatóság elemzése, építészeti tervezés, engedélyeztetés • Finanszírozás – támogatás szervezés, hitel, befektetõi források bevonása • Megvalósítás elõkészítése • Vezetõ részvétel a megvalósításban

módszerek alkalmazásával, folyamatos fejlesztéssel, de a klasszikus értékek megtartásával, egyetlen cél: az Ön üzleti sikerének érdekében.

PROJEKTMENEDZSMENT A projekttervezés és megvalósítás folyamatának irányítása, szervezése • A projektmenedzsment új módszertani eszközeinek alkalmazása • EU projektek vezetése • Az innovációs képességek érvényesülése a projektmenedzsmentben


megoldรกsok


A következõ oldalakon néhány kiemelt referencia segítségével bemutatjuk fõ szolgáltatásainkat, hogyan oldottunk meg különbözõ

megoldások

EconoConsult – hogyan lehetséges...?

feladatokat a turizmusfejlesztéstõl az EU-tanácsadásig. Tekintse meg „útibeszámolóinkat”!

Számtalan utat végigjártunk már, így pontosan tudjuk melyik hová vezet! Elhagyott laktanyából üdülõközpont, álmos kisvárosból turistaparadicsom, gyógyforrásból gyógyfürdõ válhat. Országszerte számos megvalósult projekt jelzi, hogy közremûködésünk-

Ön egy ismeretlen utat lát!

kel – módszerünk alkalmazásával – hogyan lehetséges akár megtöbbszörözni a rendelkezésre álló vagyon értékét.

Mindehhez kellõ képzelõerõre, kreativitásra, speciális szakértõi tudásra, a nemzetközi módszerek és a helyi viszonyok alapos ismeretére, óriási tapasztalatra, valamint kiváló hazai és nemzetközi kapcsolatokra van szükség.

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy mindezekkel a képességekkel rendelkezünk – errõl többet a MÓDSZERÜNK >> fejezetben olvashat –, de most beszéljen inkább helyettünk az elégedett ügyfelek és a sikeresen elvégzett munkáink hosszú sora.

Az EconoConsult által tervezett – már megvalósult beruházások összege 1991 óta több, mint 100 milliárd Ft. (2004. szeptember)

7 >>


TANÁCSADÁS

Nemzeti Fejlesztési Hivatal Európa Pályázat Elõkészítõ Alap projektjeinek kidolgozása, uniós pályázatok készítése Az EconoConsult Kft. a PEA (Európa Pályázat Elõkészítõ Alap) ERFA projektjeit EU-konform módon kidolgozó HRD Konzorcium tagjaként a Strukturális Alapok pályázataira benyújtható projektek elõkészítését végzi. (2004- )

A PEA keretében kidolgozott projektjeink: • Kettõs Körösök mentén (6 települést érintõen) a vízi és ökoturizmus rendszer kialakítása, az infrastrukturális feltételek javítása. Kedvezményezett: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Megtaláltam a helyem

• Tiszatér (Tiszadob-Tiszadada-Tiszalök) ökoturisztikai kínálatának fejlesztése

az EconoConsult-nál. Élvezem

a Holt-Tisza természeti értékeire alapozva.

amit csinálok, hiszen munkám során

Kedvezményezett: Tiszatér Társulás

ötvözhetem a külföldi tapasztalataimat, új ötleteimet, a turizmus-

• Orosháza-Gyopárosfürdõ korábbi katonai területének rehabilitációja. Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata

és ingatlanfejlesztésben szerzett

<< 8

tudásomat, illetve új területekre

• Kecskeméti Agrár és Vidékfejlesztési, Továbbképzési Szaktanácsadási Központ

nyerhetek betekintést. A legjobb

kialakítása.

érzés persze az, hogy állandó részese

Kedvezményezett: Kecskeméti Fõiskola

vagyok egy folyamatnak, amely során kérdésekre választ, problémákra

• Szociális Szolgáltató Centrum létrehozása hajléktalanok részére. Kedvezményezett: Hajléktalanokért Közalapítvány

megoldást találunk, vagy amikor – szó szerint – fejest ugorhatok egyik megvalósult munkánk eredményébe – pl. egy fürdõ esetén.

• Hajdúböszörmény Városi Bölcsõde kapacitásának bõvítése, továbbá a fogyatékos gyermekek integrált ellátásához szükséges feltételek megteremtése. Kedvezményezett: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Bakos Boglárka EconoConsult partner

• Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális feltételeinek javítása, az oktatás minõségének és hatékonyságának növelése. Kedvezményezett: Zsáka Nagyközség Önkormányzata • Oktatási intézmények összehangolt fejlesztése. (Elek–Lõkösháza) Kedvezményezett: Elek Város és Lõkösháza Község Önkormányzata • József Attila Általános Iskola infrastrukturális feltételeinek javítása, az oktatás minõségének és hatékonyságának növelése. Kedvezményezett: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Az EconoConsult 1,617 milliárd Ft pályázati támogatás elnyerésében mûködött közre 2001 és 2003 között a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programjának keretében.


megoldások – tanácsadás

Szolnok MJV Önkormányzata - Szolnok gazdaságfejlesztési programjának kidolgozása A gazdasági átalakulás idõszakában a város érzékeny veszteségeket szenvedett. A negatív hatások következtében a gazdaság még ma is problémákkal küzd, bár potenciálja kiaknázása révén a fejlõdés intenzitása és eredményessége növelhetõ. A megbízás a gazdaság tudatosan tervezett komplex fejlesztésének koncepcionális megtervezésére irányult, amely irányt ad a város fenntartható fejlõdésének és megalapozza a versenyképességét biztosító gazdaságpolitika létrehozását. A város küldetése, hogy hosszú távon társadalmi, gazdasági, beruházási szempontból egyaránt vonzó környezetet hozzon létre.

A koncepció kidolgozásának sarokpontjai voltak: • Átfogó primer és szekunder információgyûjtést magában foglaló helyzetelemzés • A helyzetfeltárás eredményei alapján a város potenciáljainak meghatározása • A reális fejlesztési célkitûzések meghatározása • A célok megvalósítását biztosító stratégiai pontok, fejlesztési prioritások kijelölése • A városfejlesztési koncepcióba illesztve kidolgoztuk a gazdaságfejlesztési prioritás operatív programjának intézkedéseit, valamint ezek konkrét részfeladatait.

Zalakaros nemzetközi hírû fürdõváros, mégis folyamatos fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy megtarthassuk, illetve javíthassuk turizmuspiaci pozíciónkat. Az EconoConsulttal való együttmûködés révén teljes körûen

A koncepcióalkotás során figyelembe vettük és vizsgáltuk valamennyi gazdasági, társadalmi, környezeti, technológiai és egyéb területet, és az együttes összkép alapján alakítottuk ki a stratégiát. (2003-2004)

megújítjuk marketingstratégiánkat, igazi üdülõhelyi arculatot és karaktert kap a város a jövõben és szakmai közremûködésükkel vendégeink részére szabadidejük változatos

Zalakaros Város Önkormányzata A nemzetközi versenyképesség elérése érdekében kaptunk megbízást

eltöltésének lehetõségeit hozzuk létre. Együttmûködésünk lényege, hogy nemzetközi versenyképessé-

a fürdõváros középtávú üdülõhely fejlesztési koncepciójának és prog-

günket és sikereinket növeljük.

ramjának kidolgozására. Az üdülõhely jelenlegi turisztikai kínálatának átfogó elemzése alapján üzleti szempontú tervezési szemléletben megtörtént: • a gyógy- és élményfürdõ továbbfejlesztési koncepciójának kialakítása, • a gyógyfürdõhöz kapcsolódóan a szabadidõ eltöltés sokszínû kínálatának megtervezése, • javaslat az ingatlanfejlesztési program megvalósítására, • új szemléletû turizmus marketingstratégia és program kidolgozása, • javaslat az üdülõhely arculatának és struktúrájának fejlesztésére, • a város gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozása.

Az EconoConsult által javasolt program prioritásai: attraktivitás növelése, komplexitás, koncentráció, szezonalitás csökkentése, meglévõ kapacitások hatékonyabb kihasználása, vendégösszetétel módosítása, vendégforgalom hatékony irányítása, költésre ösztönzés, és mindennek eredményeként a turizmus gazdasági teljesítményének növelése. (2003)

Szirtes Lajos Zalakaros Város Polgármestere

9 >>


INGATLANFEJLESZTÉS

Cegléd Város Önkormányzata - A ceglédi Budai úti üdülõközpont fejlesztési programja Munkánk a 146 hektáros üdülõközpont komplex turizmusfejlesztési és ingatlanfejlesztési programjának kidolgozására irányult: • a termálfürdõ – mint központi termék – továbbfejlesztése megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv szinten • a kapcsolódó szálláshely infrastruktúra megtervezése megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv szinten • változatos aktív, kulturális és szórakoztató funkciók sorát felölelõ szabadidõs programkínálat kialakítása • az üdülõközpont egyedi, attraktív üdülõhelyi arculatának megteremtése • komplex területhasznosítási program, beépítési terv és szabályozási javaslat kidolgozása, amely alapján a város szabályozási terve módosításra került

„Távlati elképzeléseinket az EconoConsult formálta konkrét fejlesztési programmá, vagyis azt

• a város turisztikai marketingstratégiájának, programjának elkészítése • befektetési tájékoztató füzet kidolgozása – vállalkozói, befektetõi fórum megrendezése, a projekt bemutatása

mondhatom, közös erõfeszítéssel alakítottuk ki azt az utat, mely céljaink eléréséhez vezethet.

<< 10

2003-ban adtuk át a Széchenyi Tervi

A tervezés célja volt, hogy a tudatos fejlesztés eredményeként jelentõs vonzerõvel bíró komplex turisztikai kínálat jöjjön létre. A projekt-

támogatással elkészült termál-

együttes a városi-területi adottságokra alapozva, a hazai és

fürdõnket. Együttmûködésünk

nemzetközi keresleti trendeknek, piaci viszonyoknak, a térség

eredménye, hogy a fürdõ továbbfejlesztésének koncepciójával és arra épített üzleti megoldásokkal 146

kínálatának, továbbá a befektetési és megtérülési, valamint általános megvalósíthatósági szempontoknak megfelelõen került kialakításra.

hektáros üdülõterület projektegyüttesének külsõ tõkebevonással történõ megvalósításáról tárgyalunk

A munka szerves részét képezte az ingatlanfejlesztési program

a befektetõkkel és befektetési

kidolgozása, a fejlesztés megvalósítására üzleti-befektetési konstrukció

intézményekkel.”

kialakítása, – ütemterv, cash flow analízis –, amely lehetõvé teszi külsõ

Sós János

vállalkozók, üzleti partnerek bevonását a megvalósításba.

Cegléd Város Polgármestere

Az ingatlanfejlesztési program projektjeit bemutattuk külföldi beruházók, befektetõk számára az EXPO REAL 2003 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szakkiállításon – München, Németország –, és belföldi partnereink részére.

A program kidolgozása a Széchenyi terv támogatásával valósult meg, az EconoConsult által készített pályázati dokumentum alapján. (2003)


L.A. Shiraz Invest Kft.

PROJEKTMENEDZSMENT

Siófoki Termál Üdülõközpont fejlesztés A megbízás alapján turizmusfejlesztési tanácsadási tevékenységünk nagy komplexitású és vonzerõértékû termálüdülõ- és szabadidõközpont koncepció kidolgozására irányult.

A Siófok-Aranyparton, vízparti telken megvalósuló projekt termál- és élményfürdõt, kaszinót, szeminárium és rendezvény-, sokszínû vendéglátás-, kereskedelmi és szolgáltató funkciókat magába foglaló multifunkcionális szabadidõközpontot, továbbá 483 egységbõl álló aparthotelt tartalmaz. A projekt központi eleme a 100 vitorlás kapacitású vitorláskikötõ és yachtklub, a kapcsolódó sportközponttal. A projekt új dimenzió a Balaton turizmusában, amely komplexitása és vonzerõértéke révén minden

A jövõ kérdéseinek megoldására új módszerekre van szükség. A felmerülõ

évszakban keresletet generál, és amelyet a Balaton évszakonként

kérdéseket nemes egyszerûségükben

változó természeti adottságai támogatnak változó lehetõségekkel.

kell kezelni. A pozitív fejlõdés kulcsa

Az elkészült Business Plan részletes piacelemzés, valamint az egyes projektelemek vizsgálatára épült.

a gazdaságosság és a személyes felelõsségvállalás. Az életminõség javításának feltétele, hogy a felmerülõ problémákat gazdaságos üzleti

Projektmenedzsment tevékenységünk a beruházás-elõkészítés megvalósításának koordinálására irányult. A feladat részét képezte a közremûködés a finanszírozás megszervezésében, az építészeti tervezés, engedélyeztetés és megvalósítás-elõkészítés szervezése, bonyolítása. A megvalósítás elõkészítés idõszakában a kidolgozott üzleti konstrukció követése, ellenõrzése a korrekciók érdekében. (2003-2004)

megoldásokkal és céltudatos, következetes megvalósítással oldjuk meg. Ez a szemlélet alakult ki bennem közel 30 éves külföldi tevékenységem idején, amely szerény hozzájárulás a hazai fejlõdés felgyorsításához és az uniós országokhoz történõ felzárkózáshoz. Szándékom megvalósításához az EconoConsult innovatív környezete kitûnõ lehetõséget biztosít.

Kovásznai László vezetõ tanácsadó

Az EconoConsult közel 5 milliárd Ft támogatás megpályázásának elõkészítését végzi jelenleg, különbözõ uniós pályázatokon. (2004. szeptember)

11 >>


m贸dszer眉nk


Hogyan csináljuk...?

Mi látjuk a kikötõt és a többszáz hajótulajdonos piaci potenciálját is!

módszerünk

EconoConsult – a különbség

A tapasztalat óriási elõny, nagy komplexitású projektekben önmagában véve azonban nem biztosít egyértelmû sikert. A szakértõi tudás, a kreativitás, a nemzetközi módszerek ismeretének együttese még mindig nem garancia, mindezeknek a részleteknek úgy kell találkoznia és együttmûködnie, hogy

Ön egy magányos vitorlást lát!

egymást erõsítve egy célt tudjanak szolgálni, és ez a cél nem más, mint a képviselt projekt sikere.

13 >> EZ AZ ami igazán megkülönböztet minket, ezen készségek összehangolt használata, a rengeteg „input”-ból kialakul egy egészen új minõség, az ÖSSZETETT KOMPETENCIA, amelyet mi ECONOSZFÉRA névre kereszteltünk. A hagyományosan egymástól idegennek tûnõ szakmai területek és kompetenciák összekapcsolásából új megoldások és lehetõségek születnek.

– MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK – ÜZLETSTRATÉGIAI TANÁCSADÁS – MEGVALÓSÍTÁS ELÕKÉSZÍTÉS, ELÕTERVEZÉS – PROJEKTVEZETÉS Az ECONOSZFÉRA magába foglalja mindazokat a kompetenciákat, amelyek szükségesek a fejlesztési folyamatok minden elemének kidolgozására és a folyamat egységben történõ irányítására.


módszerünk

Organikus együttmûködés

Sokszínû tudás

Üzletfejlesztõi kompetenciával rendelkezünk,

Feladatainkat a cég különbözõ területeken mozgó

de tudásunkat tanácsadóként szolgáltatjuk

munkatársai – közgazdászok, ingatlan- és

Partnereink részére. A megbízási szerzõdés

marketingszakértõk, üzleti és befektetési

megkötésével megszûnik a felek közti üzleti

tanácsadók és projektvezetõk – mellett mintegy

érdekellentét és megbízásunkat, mint a Megbízó

30 fõs, sokéves tapasztalattal rendelkezõ, elismert

partnere végezzük. Ez az együttmûködési

szakértõkbõl álló csapat – építész, tájrendezõ,

gyakorlat lehetõvé teszi, hogy a fejlesztési

település- és területfejlesztõ, hidrogeológus,

folyamatba rugalmasan beépítsük az idõközben

balneológus orvos, reklámtervezõ, grafikus,

felbukkanó lehetõségeket és így azok elõnyei

informatikus stb. – részvételével, feladatorientált

a Megbízónk projektjét gazdagítsák.

munkacsoportok létrehozásával oldjuk meg.

SPECIÁLIS TUDÁSTERÜLETEINK >>Turizmus

<< 14

>>Település- és területfejlesztés >>Feldolgozóipar >>Ingatlanfejlesztés >>Facility menedzsment

>>Projektmenedzsment

Függetlenségünk, módszerünk és szakértelmünk biztosítja a fejlesztési szándékok és tervek objektív megítélését. Külsõ szemlélõként – kellõ perspektívából – kritikusan vizsgáljuk a szükségleteket és lehetõségeket, mindenkor szem elõtt tartva a különbözõ fejlesztési komponensek egységben A partneri együttmûködés másik nagy elõnye,

történõ kezelését, a szinergiák kihasználását. Elõre

hogy Megbízóink nagyobb hangsúlyt fektethetnek

meghatározott kereteken belül – program, költség,

a stratégiai kérdések megválaszolására.

idõterv – végigvezetjük Megbízóink fejlesztéseit az ötlet kialakításától a megvalósításig.


Sikerünk garanciái

elérhetõ elõnyök:

•A metodikánk

•A meglévõ vagyon és a rejtett értékek

•Lépcsõzetes fejlesztési folyamat

módszerünk

Módszerünk segítségével

•Folyamatosság

aktiválhatók •A folyamatok könnyebben irányíthatók

•Komplex szemlélet

•Mérhetõ értéknövekedés

•A projektek minõségbiztosítása

•Piacorientáltság

•Az eredmények mérhetõsége

•Csökkenõ kockázat

•Érdekazonosság •Minõsített alvállalkozói- és szakértõi környezet

A legkézzelfoghatóbb elõny: magasabb üzleti eredmény

•Feladatorientált team-munka, folyamatos együttmûködés a Megbízóval •Minõségbiztosítás – ISO 9001:2000 •Nívós szakmai szervezeti tagságok •Referenciáink

15 >>

Az ingatlanok értéknövekedése az EconoConsult tevékenységének különbözõ fázisaiban


端gyfeleink


Büszkék vagyunk rá, hogy eddigi munkánkkal hozzájárultunk több mint száz partnerünk sikeréhez, többezer új munkahely

ügyfeleink

EconoConsult – 14 év tele büszkeséggel

megteremtéséhez és számtalan boldog pillanathoz, melyet a fürdõket, üdülõhelyeket, szállodákat birtokba vevõk éreztek.

Mi több ezer elégedett ügyfél, dolgozó és vendég mosolyát is látjuk! Pontosan tudjuk ugyanis, hogy nem elég az, ha csak Ügyfeleink éreznek elégedettséget munkánk kapcsán, hanem azok is

Ön egy elégedett embert lát!

akik használatba veszik az új vagy felújított létesítményeket, városrészeket, munkahelyeket, hiszen hosszú távon Partnereink sikere is az Õ elégedettségükön múlik.

Ezeknek az embereknek az örömébõl vagy éppen kritikájából táplálkozik a folyamatos megújulásunk, ez hajt minket elõre az újabb és újabb feladatok egyre jobb megoldásához.

A következõ oldalakon idõrendi sorrendben – a teljesség igénye nélkül –, rövid áttekintést talál az elmúlt 14 évünk munkáiból.

Az EconoConsult tanácsadói tevékenységének köszönhetõen több, mint 5 000 új munkahely jött létre.

17 >>


ügyfeleink

Nemzeti Fejlesztési Hivatal Az EconoConsult Kft. tagja a PEA (Európa Pályázat Elõkészítõ Alap) ERFA projektjeit EU-konform módon kidolgozó HRD Konzorciumnak, amelyben a Strukturális Alapok pályázataira benyújtható projektek elkészítését végzi. (2004-) Kincstári Vagyoni Igazgatóság Népi mûemlék épületegyüttes ingatlan vagyonértékelése. (2004) COWI Magyarország Kft. Ipari ingatlanok vagyonértékének meghatározása a területek szennyezett és a hatóság által megkívánt szennyezésmentesített állapotban. (2004) L.A. Shiraz Invest Kft. Nagy komplexitású termál-, üdülõ- és szabadidõközpont projekt kidolgozása. A Siófok-Aranyparton, vízparti telken megvalósuló program elemei: termál- és élményfürdõ, kereskedelmi, szolgáltatóés szabadidõközpont, aparthotel, vitorláskikötõ és yachtklub és kapcsolódó sportközpont. Projekt menedzsment feladat keretében a beruházás-elõkészítés feladatainak elvégzése, amelynek részét képezte a finanszírozás megszervezése, az építészeti tervezés, engedélyeztetés és megvalósítás elõkészítés feladatainak szervezése, bonyolítása, az értékesítés és kivitelezés elõkészítése. (2003-2004) Szolnok MJV Önkormányzata A város gazdaságfejlesztési koncepciójának kidolgozása. (2003-2004) Nagybánhegyes Község Önkormányzata A községben jelenleg üzemelõ, de teljes megújításra szoruló termálfürdõ helyére új, korszerû, reális léptékû (beruházási érték 500mFt), gazdaságosan üzemeltethetõ, kistérségi vonzerõvel rendelkezõ családi termálfürdõ f ejlesztési koncepciójának kialakítása. Megvalósíthatósági tanulmány, építészeti tanulmányterv és mûszaki leírás, víztechnológiai koncepció, beépítési terv. (2003-2004) A program kidolgozása a Széchenyi terv támogatásával valósult meg, az EconoConsult által készített pályázati dokumentum alapján

<< 18

Sóstó Gyógyfürdõk Rt., Nyíregyháza Nyíregyháza-Sóstó üdülõközpont Parkfürdõ és Tófürdõ együttes fürdõfejlesztési és turisztikai felülvizsgálata, fejlesztési koncepció és program kidolgozása az új egészségturisztikai centrummal összehangoltan. Javaslat a terület vonzerõértékének fejlesztésére, szálláshely infrastruktúra fejlesztésére megvalósíthatósági tanulmány keretében. Beépítési és szabályozási terv módosítási javaslat kidolgozása. (2003-2004) Nyíregyháza MJV Önkormányzata Termálfürdõ és egészségturisztikai központ fejlesztési programjának kidolgozása, üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, marketingterv és program kidolgozása, hatásvizsgálatok. Pályázat kidolgozása a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program támogatásának elnyeréséhez. (2003) Zalakaros Város Önkormányzata Az üdülõhely jelenlegi turisztikai kínálatának átfogó elemzése, középtávú üdülõhelyfejlesztési koncepció és program kidolgozása. A nemzetközi versenyképesség elérése érdekében a gyógyés élményfürdõ fejlesztési koncepciójának-, a gyógyfürdõhöz kapcsolódóan a szabadidõ eltöltés sokszínû kínálatának és egymással összehangolt projektjeinek kidolgozása, a projektek megtervezése, javaslat az ingatlanfejlesztési program megvalósítására. Új szemléletû turizmus marketingstratégia és program kidolgozása. Javaslat az üdülõhely arculatának és struktúrájának fejlesztésére, a beépítés turizmus szakmai szempontjainak kialakítása. A város gazdasági szerkezetének fejlesztése, gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozása. (2003) A program kidolgozása a Széchenyi terv támogatásával valósult meg, az EconoConsult által készített pályázati dokumentum alapján Cegléd Város Önkormányzata 146 hektáros üdülõközpont komplex turizmusfejlesztési és ingatlanfejlesztési programjának és projektjeinek kialakítása. A termálfürdõ továbbfejlesztésének (megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv szinten), a kapcsolódó szálláshely infrastruktúrának (megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv szinten), valamint a város turisztikai marketingstratégiájának kidolgozása. Komplex területhasznosítási program, beépítési terv és szabályozási javaslat készítése, a szabályozási terv módosítása. Javaslat az ingatlanfejlesztési program elõkészítésére és megvalósítására. A megvalósítás üzleti konstrukciójának kidolgozása, befektetési javaslat készítése (2003) A projektek bemutatása külföldi beruházók, befektetõk számára az EXPO REAL 2003 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szakkiállításon (München, Németország). A program kidolgozása a Széchenyi terv támogatásával valósult meg, az EconoConsult által készített pályázati dokumentum alapján

Green Club Kft. Zalaszántói Lakó- és Üdülõpark – szakértõ közremûködés az ingatlanfejlesztési program elõkészítésében, értékesítési stratégia és program kidolgozása, az értékesítés megvalósításának elõkészítése. Befektetõ partnerek részére a megtérülési elvárásokat teljesítõ projekt kidolgozása, befektetés-elõkészítés, befektetés szervezés. (2002-2003) A projekt bemutatása, tárgyalások a projekt értékesítésérõl az EXPO REAL 2003 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szakkiállításon (München, Németország). Green Club Kft. Zalaszántón megvalósítandó üdülõ- és lakóingatlan-fejlesztési programot megalapozó, a térség keresleti és kínálati viszonyait jellemzõ piaci vizsgálat elvégzése. (2002) PRECO AS, Oslo 2001. évben az EconoConsult Kft által kidolgozott Szada Park szabadidõ- és turisztikai központ és ingatlanfejlesztési program hatástanulmányának elkészítése az új szabályozási terv kialakításához. (2002) A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Bozsik II. program ellenõrzésével megbízott kormánymeghatalmazott A Bozsik II. program megvalósításával kapcsolatos meghívásos pályázat lebonyolítása. A pályázat tárgya mûfû borítású labdarúgó pályák létesítésének lebonyolítása vállalkozási szerzõdés keretében. (2002) Szigetvár Város Önkormányzata Komplex turizmus-fejlesztési koncepció és annak meghatározó projektjeinek – termál- és élményfürdõ, rekreációs gyógycentrum, a Szigetvári Vár fejlesztési program, kapcsolódó szabadidõs programok és szálláshely infrastruktúra – kidolgozása. A vár környezetében területhasznosítási program és beépítési terv készült a szabályozási terv módosításához. (2001-2002) A projektek bemutatása külföldi befektetõk számára a MIPIM 2002 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szakkiállításon (Cannes, Franciaország) Nyírtherma Kft., Nyíregyháza Egészségturisztikai központ komplex turizmusfejlesztési programjának kidolgozása, üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, hatásvizsgálatok. Széchenyi tervi pályázat kidolgozása. (2001-2002) Orosháza Város Önkormányzata Orosháza-Gyopárosfürdõ komplex turisztikai és ingatlanfejlesztési, valamint kiegészítõ tófejlesztési és infrastruktúra fejlesztési programjának kidolgozása. A program meghatározó projektjeinek – gyógy- és élményfürdõ, kapcsolódó szabadidõs programok és szálláshely infrastruktúra – kidolgozása. A 140 ha fejlesztési terület területhasznosítási programjának, beépítési tervének elkészítése. Széchenyi tervi pályázat kidolgozása a fürdõ megvalósítására (2001) Az élményfürdõ és a szálloda projektek képviselete a MIPIM 2002 Ingatlanfejlesztési és Beruházási Szakkiállításon (Cannes, Franciaország) Pólus Palace Hotel Kft. A Pólus Palace Golf Hotel***** minõségi kínálatának fejlesztése érdekében konferencia kapacitás bõvítésének tervezése. A projekt finanszírozásához Széchenyi Terv támogatási pályázat kidolgozása. (2001) Gyula Város Önkormányzata 52 hektár területen a turizmus új dimenzióját képviselõ komplex szabadidõ- és turisztikai központ turizmus- és ingatlanfejlesztési koncepciójának, a program projektjeinek kidolgozása, teljeskörû mûszaki – környezeti – hidrogeológiai felmérés elvégzésével. (2001) PRECO AS, Oslo Szada park komplex szabadidõ- és turisztikai központ és ingatlanfejlesztési program kidolgozása, a program megvalósításának elõkészítése, finanszírozás szervezés, befektetés-elõkészítés. (2001) Göd Város Önkormányzata Termál- és élményfürdõ fejlesztési program kidolgozása. Széchenyi tervi pályázati dokumentum elkészítése. (2001) Gróf Apponyi Kastélyszálló A Hõgyészen megépült kastélyszálló marketingtervének kidolgozása a Szemrédi Turizmus Tanácsadó-val együttmûködésben (2001) Baumag Rt. A Parádi-Tarna-völgy komplex turizmus- és ingatlanfejlesztési programjának kidolgozása. A program elemei: termál-, gyógy- és élményfürdõ komplexum, témaparkok, lovasközpont, golfpálya, egyéb szabadidõs programok, szálláshely infrastruktúra. (2000-2001)


Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD Hungary) Külföldi tõke bevonásával megvalósítandó fejlesztések promóciójához sokszínû szálloda projektkínálat kidolgozása Gyulán, Budapesten, Debrecenben, Egerben, Hajdúszoboszlón Hévízen Tapolcán és Zalakaroson (2000). 6 projekt esetében fél éven belül kialakult a beruházók köre. A Közép-Dunántúl Régió A régió turisztikai fejlesztési koncepciója és programja, valamint a marketingterv alapjainak kidolgozása a KPMG-vel együttmûködésben. (2000) Pannonia Hotels Rt. Debrecenben megvalósítandó szálloda fejlesztési döntés elõkészítéséhez megalapozó felmérés és elemzés készítése, valamint a megvalósításra javasolt szálloda szakmai programjának és jellemzõinek meghatározása. (2000) Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD Hungary) A Dél-Dunántúl régió külföldi tõke bevonásával megvalósítandó gazdaságfejlesztési programjának szakmai elõkészítése. A feldolgozóipar, turizmus, ipari parkok és logisztikai központok, a háttéripari és beszállítói tevékenységet végzõ vállalkozások területérõl résztvevõ cégek fejlesztési projektjeinek kidolgozása és a befektetési javaslatok/ ajánlatok elkészítése. (1999 – 2000) Gazdasági Minisztérium Az Ipari Park cím elnyeréséért 1999 évben benyújtott pályázati anyagok szakmai vizsgálata, elbírálása a pályázati feltételrendszer kritériumai alapján. (1999) Pannonia Hotels Rt. Hotel METROPOL rekonstrukció megvalósításához üzleti-, finanszírozási terv, marketingkoncepció kidolgozása. Állami támogatás bevonásához pályázatok kidolgozása. (1999) Magyar Nemzeti Bank A világbanki hitellel finanszírozott Termékpiac fejlesztési program hatékonyságának és gazdasági mutatóinak értékelése a program lezárásához, a zárójelentés elkészítéséhez. (1999) Gazdasági Minisztérium Oktatói részvétel a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok vezetõ munkatársai részére szervezett „Regionális Turizmus Menedzsment”, PHARE finanszírozású képzési programban a DHV Magyarország Kft.vel együttmûködésben, a projektek tervezése, fejlesztések finanszírozása, turizmus területi tervezése, turizmus menedzsment, turizmus marketing tárgykörben. (1999) Népjóléti Minisztérium A világbanki hitellel finanszírozott „Egészségügyi szolgáltatások és menedzsment projekt” megvalósításához hosszú távú szerzõdés keretében stratégiai, program-tervezési és projektmenedzsment szolgáltatások nyújtása a Népjóléti Minisztérium részére. Molnár László részt vett a projekt elõkészítésében és a megvalósítás egyes feladataiban. (1993-1999) Dömötöri és Társai Kereskedelmi Kft. A soproni Rosengarten szálloda fejlesztési programjának, üzleti és marketingtervének kidolgozása. Állami támogatás bevonásához pályázatok, valamint hitelpályázat kidolgozása. (1998-1999) Zalakaros Város Önkormányzata Turizmusfejlesztési stratégia és program kidolgozása. A gyógyfürdõ és további termékkínálat fejlesztési programjának kialakítása. (1998-1999) Sárvár Város Önkormányzata Turizmusfejlesztési stratégia és program kidolgozása. A gyógyfürdõ és további termékkínálat fejlesztési programjának kialakítása. (1998-1999) SIOKOM Rt. Megvalósíthatósági tanulmány készítése a nagyberényi termálvíz Siófokon történõ hasznosításának mûszaki, gazdasági lehetõségeirõl, illetve a városban megvalósítható termálfürdõ szakmai programjáról, a fejlesztés lehetséges helyszíneinek vizsgálatával, a PORCIÓ Kft.-vel együttmûködésben. (1998)

Pannonia Hotels Rt. Kaposváron megvalósítandó szálloda fejlesztési döntés elõkészítéséhez megalapozó felmérés és elemzés készítése. A piaci bevezetés marketingprogramjához javaslat kidolgozása. (1998) Budapest Fõváros Közgyûlése (Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Bizottság) A fõváros turisztikai információs táblarendszerének felülvizsgálata, hatékonyságának elemzése, javaslatok és fejlesztési program kidolgozása. (1998)

ügyfeleink

Metro 2000 Kft. Apartmanszálló és üzletközpont projekt szakmai elõkészítése Zalakaroson, szakmai koncepció, marketingprogram, tervezési program, valamint a finanszírozási konstrukció megtervezésével és finanszírozás szervezéssel. (2000) A projekt képviselete a REAL EXPO 2000 Ingatlanfejlesztési Szakkiállításon (München, Németország).

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Felmérés és hatástanulmány készítése az Ipari Park célprogram megvalósulásának tapasztalatairól, a finanszírozási rendszer mûködésérõl, a program feltételrendszerének hatékonyságáról, javaslat kidolgozása a fejlesztéssel kapcsolatos intézkedésekrõl. (1998) Somogy Megyei Vállalkozói Központ A babócsai termálvíz hasznosítási programjának kidolgozása. A termálfürdõ és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztési lehetõségeinek, valamint az ásványvíz palackozás megvalósíthatóságának vizsgálata. (1998) Zalakaros Város Önkormányzata A Thermal Hotel QUELLE négycsillagos szálloda megvalósíthatósági tanulmányának aktualizált elkészítése, javaslat kidolgozása a fejlesztés finanszírozására, befektetés elõkészítése. (1997) Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium A Magyar Turizmus Rt. koordinálásával turisztikai vonzerõleltár készítése a Dél-Dunántúl és a Balaton környéki régiókban. (1997) Földmûvelésügyi Minisztérium Felmérés és elemzés készítése a Világbank által finanszírozott Termékpiacfejlesztési Program megvalósulásának jelenlegi helyzetérõl, hatékonyságáról. Az agrárágazat hitelfelhasználási problémáinak feltárása. (1995-96) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium „Ökoturizmus és zónák kialakítása a Nemzeti Parkokban” kutatásifejlesztési program megvalósítása, a Hortobágyi, Bükki és a Kiskunsági Nemzeti Parkok ökoturizmus fejlesztési koncepciójának kidolgozása, turizmus projekt javaslatokkal. (A DHV Consultants BV céggel együttmûködésben.) Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Részvétel a világbanki hitellel finanszírozott Finomkémiai Program, valamint az I. és II. Ipari Szerkezetátalakítási Program zárójelentésének elkészítésében. Együttmûködés a Világbank szakértõivel a programok megvalósulását, a megvalósulás hatékonyságát és tapasztalatait elemzõ felülvizsgálati tevékenység megvalósulásában. Elemzés készítése a világbanki hitellel finanszírozott, lezárult Finomkémiai Program, illet-ve I. és II. Ipari Szerkezetátalakítási Program megvalósításának tapasztalatairól. Felmérés és elemzés készítése a Világbank által finanszírozott Termékpiacfejlesztési Program megvalósulásának jelenlegi helyzetérõl, hatékonyságáról. (1995) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Elemzõ tanulmány készítése a XI. kerület Lágymányosi Iparterület reorganizációs fejlesztési akcióprogramjához a gazdasági, finanszírozási, nemzetközi befektetési lehetõségek, piaci körülmények, ingatlanfejlesztési lehetõségek feltárására. (1995) DHV Magyarország Kft. Holland és magyar agrárgazdasági vállalkozások üzleti együttmûködésének fejlesztése pályázat keretében. Feladatterv, a pályázati módszertan kialakítása, amely alapján a kiírás és lebonyolítás megvalósult. (1995) Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma – ITD Hungary Turizmus infrastruktúra projektek külföldi befektetésekkel történõ megvalósításához fejlesztési és befektetés elõkészítési program szakmai elõkészítése. Potenciális lehetõségek feltárása, majd projektek és befektetési javaslatok készítése. (1993) Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt. (ITD Hungary) Turizmus infrastruktúra fejlesztési program befektetõi tõkével történõ megvalósításához megfelelõ projektelképzelések feltárása, kiválasztása az országban, a projektek szakmai koncepciójának kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok és befektetõi tájékoztató anyagok elkészítése. Szakértõi részvétel a befektetõi konferenciákon, egyes projektek képviselete. (1992-1993) Táskai Önkormányzat 120 ha fejlesztési területen komplex gyógyfürdõ- és üdülõhely fejlesztési program kidolgozása és elõkészítése. (1992)

19 >>


céginformációk

Elérhetõségek H-1016 Budapest, Krisztina krt. 75. Telefon: 06 1 214 6714 Fax: 06 1 214 6713 E-mail: econoconsult@econoconsult.hu www.econoconsult.hu

Ügyvezetõ igazgató Molnár László – tulajdonos molnar.laszlo@econoconsult.hu

Vezetõ tanácsadók Bakos Boglárka – partner bakos.boglarka@econoconsult.hu Kovásznai László

<< 20

Találkozzunk, telefonáljon vagy írjon nekünk, ha meggyõztük azért, ha még nem, akkor azért! Látogasson el weboldalunkra, ahol bõvebb információt találhat projektjeinkrõl. Olvashat szakmai cikkeket, tanulmányokat, illetve megtekintheti felméréseink eredményeit.

kovasznai.laszlo@econoconsult.hu

Szakmai tagságaink •Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadás Szakmai Osztály •Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége •Turisztikai Tanácsadók Szövetsége •Magyar Ingatlanszövetség •Urban Land Institute, Washington, D.C., USA •Magyar Fürdõszövetség •Észak-alföldi Termál Klaszter

Szakmai regisztrációink •PHARE/TACIS (HUN 211137) •DACON - Világbank (No.: 1959)


céginformációk


econoconsult.hu 漏 2004 Mellik & Bak贸 | fot贸: Mellik Tam谩s / Ablestock

portfolio ec catalogue  
portfolio ec catalogue  

mellik tamas portfolio

Advertisement