Page 1

Til Fra

I år får du en helt speciel julegave, nemlig et ”klimabevis”. Klimaet ødelægger ofte høsten i Afrika, og familierne sulter. Det er overvejende kvinderne, der passer jorden, så derfor får du et klimabevis på

kroner

- der er med til at give en stærkere stemme til Afrikas kvinder i kampen mod sult og fattigdom.

Med ønsket om en glædelig jul for dig og Afrikas kvinder.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS er en del af ActionAid International. Sammen kæmper vi i mere end 50 lande for at afskaffe fattigdom.

Fotos: Lena Vind-Andersen

Beløbet er indbetalt til Mellemfolkeligt Samvirke.


Foto: Jakob Dall

Klimabevis 2009  

Klimabevis 2009

Klimabevis 2009  

Klimabevis 2009