Page 1

TYPO GRA

Handboken

FI


Grunder om Typsnitt Inom Typografin ingår texter i både tryckform och på skärmen, så att budskapet förmedlas på bästa möjliga sätt I betydelsen ” Teckensnitt” ingår alfabetet, siffror och tecken. De är i ett gemensamt utförande, men har individuella särdrag. Förutom detta har de ett samlingsnamn som Helvetica eller Times. Tecken motsvarar någonting som heter Pica Den mindre enheten kallas för punkter. Texten får en tydig struktur genom konsekventa skrivsätt. Man beöhver särskilda skrivregler, så man vet vad som gäller. Typografi regler hjälper läsaren att tolka texten på rätt sätt. Det är mer eller mindre A och O att följa dessa regler Genom de ger läsaren största möjliga förståelse, men även glädje och trovärdighet genom texten de läser.

Typsnittens beståndsdelar Man ska kunna känna igen typsnitt bara genom att se på vissa delar. Detta gör man genom kännetecken av bokstäverna. Tex; skillnanden på grundstreck och om Seriffer finns.

Topplinje

Konsol/ Seriff Hårstreck

Grundstreck

HENepa Öra

Tvärsträck

Inre form betoning


Bokstavsvarianter För att känna igen särskilda karaktärsdag hos ett teckensnitt, bör man lära sig bokstävernas beståndsdelar. Ett typsnitt kan bestå av flera olika bokstavsvarianter. Bokstäver eller tecken kan vara normal, rak, kursiv eller sned. Det finns även grovstorlekar som fet, smal eller halvfet version. Om ett typsnitt inehåller olika blandningar av dehär, kallas det för kondenserad mager rak & extra bred fet kursiv. Det är dock ovanligt att alla typsnitt har dessa olika typer. En del har bara en av bokstavsvariantern, eller inga alls.

Rak Kursiv fet halvfet

Praktiska skrivregler Mellanslag En bra grej är att inte skriva flera mellanslag i en rad. Då gäller även samma sak efter punkten i avslutad mening. Citat Då citat är längre än tre-fyra rader bör en formatmall användas. Denna mall hittar man i Citat i Formaternas mall för citat. Kan välja att skriva utan indrag & en blankrad över & under. Citattecken Gällande citattecken används detta enbart vid kortare citat. Är det längre bör citattecken ” ” och apostrofer ’ ’ användas. Därmed skippar man att använda de klassiska timteckena ” ”, ’ ’ Utelämmningspunkter ... Kan man utelämlämna i början eller slutet av ett citat. När man använder det nyttjas helst det korrekta tecknet ( alt+punkt) Detta istället för de tre absolut vanligaste punkterna man har.


Satsbredden Radlängden är oerhört viktig för läsbarheten för oss. En rad bör aldrig vara kortare än 34-45 tecken, raden blir klippt. Inte heller längre än 70-80 tecken, då får ögat problem att hänga med. Den mest ideala längden sägs då vara mellan 55-65 tecken. Man räknar bokstäver, tecken och mellanrum mellan orden.

Regler om Radavstånd Radavståndet i sig mäts med ett mått kallat för kägelen. Själva måttet på kägeln mäts från baslinje till baslinje, anges i speciella punkter. Måttangivlesen 9/11,2 anger att, teckengranden är 9 punkter. Då finns 2,2punkter mellan raderna. Formgivare anser att två eller tre punkterns större kägel är bra. Själva teckengraden främjar bara läsbarheten av texten. Om radavståndet är för litet är det lätt att raderna smälter ihop. Är radavståndet för stort blir det svårt att hålla texten ihop.


Bokstavsstorlek Bokstävernas storlek mäts med hjälp av Teckengraden. De här måtten i sig kan anges i punkter eller i mm. I de gamla typografiska måttsystemet ingår punkt, de är ända ifrån bysättningens tid. En punkt i sig är 0,376mm. Den normala bokstavshöjden sägs vara 10p, vilket innebär att radavståndet också är 10p.

Teckenfamiljer Huvudgrupperna har delats upp i två olika grupper. Den första gruppen är Antikva, de har sin härkomst ur serifferna. Antikva är kända för sina serifer och växlande rytm. De är en blandning av feta grundstreck och tunnare hårstreck. Detta är mellan grundstreckens, öglornas olika banor/ rörelser. Förutom detta har de även en slags klack längst ner på sig. Sanseriferna är motsatsen mot Antikva, de saknar serifferna. De är nästan samma tjockstorlek i hela uppbyggnaden av typsnittet. Själva grovleken på den här familjen växlar Man skulle kunna säga att de är oföränderliga.

Antikva Sanserif


Courier- historisk återblick Typsnittet grundades av IT- företaget IBM på 1950-talet. Företaget använde främst typsnittet till deras skrivmaskiner. Courier i sig är ett typsnitt som inte är proportionerligt Alla tecken tar nämligen upp samma del av typsnittet. Företaget IBM krävde ingen egen rätt på typsnittet. Därmed blev Courier snart ett populärt och framgånsrikt typsnitt.

Användningsområden Många industrier inom skrivmaskins branschen använde den Det dröjde drygt fyrtio år innan uppföljningen kom. Courier New var född, tillverkades till Microsoft Windows. De övriga användingsområdena för Courier är: Filmsammanhang, tex i filmmanus och liknanden. Det är även ett typsnitt som är vanligt i bland annat tatueringar.


Times,Times Roman Times New Roman är kanske ett av världens mest kända typsnitt. Det berömda typsnittet skapades redan 1931 av Victor Lardent. Namnet Times har sitt ursprung från tidningen The Times. Tidningen började använda teckensnittet ett år efter uppkomsten. Times är uppskattat i tidningar när de tar liten horisontell plats.

Melinda Miettinen MP10

Typografi Folder 2012  

Typografifolder 2012