Page 1

Sebille Escape Links Wat is het? 

http://www.escapegames24.com/2011/03/escape­game­04­

Sebille Escape is een ontwikkeling die je het beste kan omschrijven als een vlucht  naar de fantasie wereld. Het dagelijkse leven is erg druk en mensen willen hier uit  vluchten. Ze zoeken een uitvlucht naar hun fantasie, naar een  fantasiewereld. Dit  kan op heel veel verschillende manieren, het spelen van games, bezoeken van  een beurs, de fantasie in je eigen huis brengen, verkleden, graffiti etc. Het kan in  alle vormen en dat gebeurt ook veel. Het maken van je eigen wereld, op straat, in  je eigen huis etc.  Het is een nieuwe manier van ontspanning, in deze drukke tijden. 

http://www.exporijswijk.nl/beurs/gothic­fantasy­ beurs.html www.faithpopcorn.nl http://www.youtube.com/watch?v=m7I0oN5ix0Q&fea ture=player_embedded#at=51 http://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_Fantasy_Fair http://www.nu.nl/intern et/2175352/verslavende­werking­games­verzwegen.html http://inspire.2ia.pl/

"Geluk is misschien wat fantasie, wat  inbeelding. Wanneer men dat  niet heeft, blijven slechts de  alledaagsheden van het leven over."

Ontwikkeling Sebille escape zie je al enige tijd in de maatschappij. De  fantasy beurzen bestaan al 15 jaar in Nederland. De laatste  5 jaar zijn er meer bij gekomen. De trend heeft dus al met  een groei te maken. Sinds een jaar zie je erg veel fantasy  terug in games etc. De game ‘world of warcraft’ is hier een  goed voorbeeld van, dit spel werkt er verslavend. Omdat  de mensen in dit spel willen zijn, ze willen vluchten uit hun  dagelijks leven. Vooral de jeugd, is hier erg vatbaar voor. 

Henri Duvernois

"Alleen mensen met fantasie hebben oog  voor de werkelijkheid." Okke Jager 

Voor wie? 

Sebille Escape is voor zowel de jeugd als de ouders. Bij de jeugd is het meer te  zien, omdat deze in een internetwereld, game wereld kunnen vluchten. Deze  behoefte speelt al vijftien jaar bij de 30+. Maar de behoefte begint nu al eerder bij  de 14+ ongeveer.  Trendreport Melissa Kanters CO2A 

http://thecoolhunter.net/news

"Fantasie en inlevingvermogen  zijn niets anders dan vormen  van liefde." Hermann Hesse

trendreport  

trend report co2a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you