Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55



—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 27 - . ˜. 161 - N ˛ - ‡ ˛ 2005 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛. 32.11.889 - ´— ˛ 0,5 

´‚»¶´‚„¶ ·„‡¶”˙`¶ †‚ ´… ‚‡·`‚»”†‚˙´´ ¿´· ·ˆ††·” ´`ˆ‡”„¶ H —ˇ — ¨ ¨ ˛ ¨  ˚¨ ˛ ¨ —˛ — ` ˚ ¨ 

¿¨ ¨ · ¨ ˚˚ ´ ¸¨¨ ˛, ¨ ˇ  —¨ ¨— ¨ ˚ ˛ ˛ ˚¨ ˛ ˛  —¨— ¨ ¨ , ¨ ¸— ¨¨ ¨— ˇ —¨  ¨ ˚—

¨ 

¸ ¨ — — ˛ ¨.   — —— ˛ ¨ ¨ —  ¨  ¨ ˛ —˛— ˛ ¸˛˛ ¨—  — ¨ —¨— — ,  ¨ — ˚—¨ ¨ ¨ ˚—¨. » ˛ ¨ —¨  ¨ —˛¨ ¿ ¸ ˛ ¿¨˚ ˛— · . „¨ ¿¨—¡˛, ¿ ¸ ˛ „ ˛— ˛ ·—¨ . ` — ¿¨¨¨ , † . † ¨¨ ¨ ˛ ¿¨˚ ˛— · . »¨˛ ˜¨ ˛ ¨— ¨—. ‚ ˛ ˛¨ ˛ —˚˛ ¨— ¨¨ — ˛ˇ˛ , ¨¨ ˛ —¨ ˛ ˛¨—¨ 

` ˚ ¨  ´·``·‚` »´ˆ·` ¨ ˇ˛ ¨  ˛ ` — ¨ ’ ¨ ˚¨ ˚ ¨ —.  ˇ˛ ˛ ¨¨ ¨ ˛ — ˛¨ ¨—  ˚ 

¨—¸ —˚—¨ ¨ ˛ ¿ ¸  ` ˚ . ˚˚ ¨ ‡

¨ ˛. ¶ ¨ ¨ ¨ ˛¨ ¨ —˚ ¨ ˛ ˚—¨— ¸ ¨ ¨— ` ˚ † ¨—   ˛ ¿ ¸  . »¨ —¨ ´ — - ˜ ˝ — —˛ ¨¨ ˇ˛  ˚ 

— ¨— ¨ ¨˚˚ — ¨—¨¸ ¨— —  ˇ  ˛ ‚ —¨ † ¨¨ ˛. ¨˚—˚˛ ¨ ¨ —˛— ¨ ˚—¨ ‡˛¨ . †—¨˛ ´¨¨ ¨ ˛ ¨— ¿ ¸  ´ —  ` — » ¨ . †—¨˛ ` —¸¨ ˛ ¨  ˛ ` ˚ ¨, ¨ —¨ ¨ ¨˛¨ ¨ ˛ „ ˛˛. ´˛ —˛— ˛ ¨ ¨  ¨ ¨ –¨˚˚ ˛ ˛ † . † ¨¨ ¨ ` ˚ ¨ . –¨ ¨ ˛.  ¨ ˛ ˚ ¿¨˛ · ¨˚˚ ¨—     ¨ ¸—¨ — — ¨ —˛  ¨ . »¨—¨ ¨ ¨— — ¨ 4 »¨  ¨— ˚ ¨—¨  — ¨ ˛ —¨ ¨— ¨—  — ¨, — ´ — »¨  ¨—  – ¨¨. ¶  ¨ ¯ ¨ ¯¨¨ —¸¨ ˛ - ´ ¸¨¨ ˛ ˛ ¨˚¨ ˛ ¨— ˛ —˝¨ —  ˚   ˛  ¸ ˛ ¨— —¨ ¨ ˇ˛ ,  —˛  ¨ ˛— ¨ ¸ ¨¨ —¨˚ ¨ ¨ ˛ —¸—¨, ¨— ¨— ¨¨.  ˇ˛ ¨˚—¨ ¨— ˛ ˛ ˛ ¨— —¨ 2006  ˚¨˛ ˇ ˛ — ˛¨ ¨—  —¨ ¨  — — ¨ ¨…— ˛, ¨ ¨-–¨˚˚ ˛ ¨—  ¨ ¯ (¯¨ ¨¨ …— ¨ ˛),  — ˛ ˇ ¨ ˛ „ ˛˛  

` ¨—¨ ”¨ ˛, ` — ¨— `¨ — . . ·‚¶…‚ˆ. ˘¨˛ ˛¨ »—¨˛ • — ˛ ¨ ˛. `˛  —¨ ˛ · ˇ —¨ »¨¨¨ ˛ ¨ ˛˚˚ — —˛¨: ß ¨¨ ´ ¨ »¨  (—— …— »¨ ˚¨ —˛). ` —¨ ¨ ¨˚ ¸—¨ CD ¨ ß·¨ ¨ ˚  ¨ ¨ ¨

˛ ¨— ß ·¨ ¨˚ ¸— ˛¨ —˛  ˚—¨ ¨ ¨–¨˚˚ ˛,  — ˚ ¨— —  ¨— ¨ ¨ —¨¨ CD

— — ˚ ¨ — — ’ ¨ ¨. H ¸—¨ ¨  ¨ ¨   ¨˚ ¸— : „¨ ˚ ¨ ˛, ˛ ¿¨ ¨¸— ¨ ˛, †—¨˛ ‡

¨ ˛, †— ˚˛ ¨ ˛, »—¨˛ ¨ ˛, …— ·. ¯¨ —¨ ˛, ˚˚ ¨ ‡

¨ ˛ ¨— ˚¨ ¨— ˛¨: ¶—¨ …— ˛ ¨ ˛, †— ˚˛ ˜. ´ ¨ ˛ ¨— `  †. …‚ ˛ ¨ ˛. „ —¨ ¨ ¿ —¨— ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ ¨ —¨¨: ß·— ¨ ¸¨ ¨— ˛ ¨, ¨  ¨— ˛ –¨˚—¨ . ¶ ¸˛˛  —  —  , ¨— ¨— ¨ — ¨— ¨— —¨. ˇ —¨ ˛¨ ¨ ¨

— ˚—¨ ˛ ¨— ˛¨ ˛ ¸˛˛ ¨— ˛ ¨¨˛ » ¨ —¨ ¨—  ¨ —. ¶ —˛— ˛ ¸˛˛  — ¸ —  „  ß–¨ ¨ — »¨˛ „¨   — ¨˚ ¸˛¨ ¨˝— ¨— ¨ ¨-–¨˚˚ ˛ ’ ¨  — ¨˚ ¸—. „¨— ¨— ¨ ——

¨— —¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨— ˝ ¨ ˚—¨ ˚—¨ — . · ¨ ¨ — ¸˛ — ¨ ¨ —¨— ¨——  ¨— ¨  ¨— ¨ — —¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ¨˝  ¨ˇ  . ´  —˝ — ¨  ¨ ¨¨˚ ˛ ˛ ¨ˇ¨ ¨

— ˛ ˝˛ ˝ . ¶ ˚—¨ •  ¨— ¨ ¨-–¨˚˚ ˛ ¨ ¨ ¨— ¨¨ ˚—¨ —¨ ¨— ¨ —¨.

A¨—˛ ¶ ˛— ¨ ´·`` ˙… » ´ˆ ˙… – ¨ —˛ ˛ ˇ˛ ¨— ˛ ˇ˛¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨  ˇ˛¨

¨ ¨˚— ˚¨˛ˇ— ¨ . ·— ` ˚ ¨ ˇ  ¨—¨ —¨ ¨ — ¨ ¨ — ¨ ¨ˇ˛ 

¨ ¨ ¨ ¨ — ˛

˛— ¨, ¨¨ —

—  ¨ ˇ— ¨ — ¨— ¨ . ·— ¨ ¨ ¨ —¨

 —˛

— ˚—¨— ˛ ¨ 

¨ ¨ˇ ˚¨  ¨ ¨— — 

— ¨—¨

— — ¨— ˛ ˇ˛ — ˛¨ ˛ — ¸˛˛ ¨ ˇ¨ ˛ˇ˛ — ¨ —¨ ¨ —  ¨— ¸—˛ ˛ ¨¨ : „¨— ˛ ˛— ¨ ´¨ »¨ 

¨ ˛ˇ— , ¨— — ¨— ˛ ˛ „˛ ˛ ˛— ¨ ˚— ¨ .

¨ ¨ ˛ — ˛¨ ¨—  ˚ 

—¸— ˚—¨ ·ˆ ††·”ˆ ´`ˆ ‡ ” „¶ ¨ ˛ ¿ ¸ ˇ˛¨ ˚˚ ¨ ‡ ¨˛ `¨— ¨ , ¨ ¯  ,   

`. ”¨ ˛ , ` — ¨— `¨ — . . ·—˛¨— , . ¿¸ ˛ ¿¨˚ ˛— ·  , . ¿¸ ˛ · ˛ ·¨— ¨ ˚— –¨—— , . ¿¸ ˛ „˛— ˛ ·— ¨ , . —¸˛ ¨ ¯¨—¢ ¸¨— , ¨˚¨˛— — , ¨˚¨˛— —¨— . ¶ ˛ —˛ ¨ ¸ — ¨— ¨˛ ¸˛ ˛ — ¨ — —  ` ˚ ¨ — ˚¨ —. ·— ¨— —˛ ¨— ˛ —— ¨ ` ˚ ¨ ¨—  — ¨  ¨. ´ —˛,  —˛ — ¨— ¨— ˛ — ˛¨ —  ¨—¸— ˚— ¨ ¨ ¨ · ¨˚˚

´ ¸¨¨ ˛, — ˝¨ : — » ¨  ˛   ¨— ¨, — ¨— ˚—¨—  ¨¨¸— — ˛ —— ¨  ¸¨— ¨  ¨. `— ˚ ¨ ¨ ¨’ ¨ ¨ — ¨— ¨— —  . —¸— ˚— ¨, ¿¨ ¨ · ¨˚˚, ¨¨-–¨˚˚ ˛ — ¨¨,

ˇ˛ — ¨ ¨ — — ¨ ¨— ˛ ·

˛—¨— ˛ `˛ ¯¨— . ¶ ¸— ¨ 

 ˚—¨ ˛ ¨— ˚ ˛, ¨¨ — ˛ ¨ —˛— ¨— ¨ ¨—˛— ¨ ˛ •˚— ˛ `˛ ˇ˛ , ˚—¨ ¨ — — ¸ ¨ ß ¨˚ ¨ ¨ —¨—   , ¨¨ ¨—   ˛ ¨— ¸ ˛ ¨ˇ˛˚˛˛ ˇ ˚ . ¨ —˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ ¨— ˛ ˛ ¨ ˚¨ ¨¨ ¨— ˛— —— . ·¨˛ˇ ¨ ¨ : ߇  ˚ ¸—¨ , ¸¨ ¨ , ˛ ˝˛ . » ˚¨˛ ˛ ¨ ˛ . »¨    — ¨   ¨ , ˛ ˚— ˝ —, ˚—¨—   — ˝ —. ˜ —   — ˚— ¨—¸—   ¸¨ ¨— — . »  — ¨ ¸— ˛ — ˝¨— ¨— ˇ ¨ „¨˛˛—  ¨— — ˚— ˛ ¨— ¨ „¨˛˛— ` —. ”— ˚  — —¨ ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨  — .  ˛

O— ¨ — ¨  ¨—   `¨— ¨ »˛ — ”¨ ˛ , ` — ¨— `¨— .. ·— ˛¨— ·— ¨ ¨ˇ ¨¨ ˚ —˛ — ˚—¨— • ¨ ¨— ¨ ˇ—  ˛ ˛ —˚ ˛ ˚—¨ ¨ —  ¨—¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨˛ˇ—¨, ¨ — ¨  —  ¨ ¨— ¨ —— ˛ — ˛¨ ¨ ¨— ¨ ¨ — ˛  —¨ , ¨ˇ ˛— , ¨ˇ  ¨—¸ — ,  ˇ  ¨¨— ¨ ¨’ ¨ ¨— ¨ ¨˝— . ‚ ¨ ˛  ¨ ¸  ¨ ¨¨¨ — ¨ — — ˛ ˚ — ˝¨ ¨ , — — ¨— — ˛¨ ˚—¨  ¨ ¨ ¨¨¨ ¨ —¨ ˛˛¨ ¨  , ˛ ˚— ¨ • , — ¸— • ¨— ¨ˇ . ` ˚  ¨ !.. •¨ ¨ˇ˛  ¨—— ¨ ¨ —¨˚¨˛ ¨¨  —¨ ¨ , ¨¨¸— ¨ ,  —  ˛¨ ˛ ¨ˇ —¨ ¨—  ¨ ˛¨, ¸— ¨ ˛ ¨ˇ —˛ ¨˛ ¨¨-–¨˚˚ ˛. ¨¨-–¨˚˚ ˛ —˛-

¨— `˛ – ˝¨—˛ » — ˛ —¸ ¨— — » ¨ ˛ — ¨ ¸—¸¨ — ¨ˇ˛ . »¨  — ¨— — ˝—  — ˚— ¨ˇ   —¨—   — 

˛—  ¨˛  —¨, ˛ˇ , — ¨˛¨ ¨— ˛˛ ˚ ˛ ¨ˇ˛  . †— ¨— ¿¸ ¨— †¨ ¨ ¨ —¸— ¨ ‡—— ˛—  ` —  ` ¸   — ˛ »˛˛ ”¨ ˛ , ` — ¨— `¨ — 

¨— ¨ 2000 — ¨— —¨— ·— ˛ ¨— ¨ ˚— –¨—— . `¨¨¨ ¨ ¨ ¨ —¨ — ˛ ˛  ¸  •, ˛— ˛ — ¨ »¨   ˚¨ — ¨— ¨˛  — ¨ ¨— ¨¨ ¸ — ¨—, ¨¨ ¨ —  — ¨— — ¨¸—  ¨ . ˜— ¨— — ˝— — 

˛—  —  ¨—¨,  ¨ ˛ ¨¨¸˛ ¨— ˇ˛ — 

 ¨—¸—˚— ¨ ¨ ˛ · ¨˚˚ ´ ¸¨¨˛ ¨ ¨ ˛ —˛ —˛ ¨ ¨ ¨ ˛ † ¨¨ ¨ ` ˚ ¨ . –¨ ¨˛ —— . ·—, — 

˛—  — ¿¨¨˚— ¨, ´ — »¨ ¨— ˚— ¨ ¿¨¨ ˛ ¨— „— ˛˛—  —  ˛ ¨—, ¸—¨  ¨—, —— ¨— ¨¨˚¨ — — — ¨— ¨ ˇ  ¨ — ¨—. ‡  ¨— — ¨— ¸ —  — . ´—  ¨— ¸  „— ˛˛—. ´¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨˚— ¨— —  

 — ¨ 

˛—¨ ¨—¡ ˝¨— ¨— ¸ ¨— ¨  ¨˚—  ¸  ˛ — ¨  — ¨ ¸— ˛ ,  — ˛ ˚¨— ¨

¨— — ˇ. ¯— ˝¨— ¨— ¨¨ ¨. ‰ ¨ ¨  ¨ 

 ,  ¨ ¸—¨

¨— ¨¨ , — ˝— —¨

¨¸—¨ ˛ — ¨. ‡ ¨ ¨¨ ¨ˇ—  ˚ ¨ˇ˛˚˛˛ ¨— — ¨. ` — ˝— —  ˚ —  ¨¨˝— ¨ ¨—¨ ¨— ˛ — ¸˛˛  ¨ . „¨—  — ¨— —, ¨¨-–¨˚˚ ˛ ¨  ¨ •, ˛— ¨ ˚— ¨— — ¨ˇ ! •

¨— ¨ˇ ˚— ¨— ¨ — ¨ ˛ ˝ ˛ , ¨˚ ¨ ¨¸—¨ — ¨˚ — ¨ ˛ ¨ˇ˛ —˛¨ . ‰¨— ¸—¨ ¨— ¨˚  ˛ — ¨. ¿— — — ˛ ¨ˇ ˛¨ ¸ ¨— ˝— —¨ ¨¨, ¨ ¨ˇ ¨— ˇ¨ ¨—  — 

˚—¨ ˛ ˝ ˛. ¿— — — ˚ — — ¨— ¸  • ¨— ˛ ¨¨ ˛

˚— — — ¨ . » — ˛¨ —  — ¨ — ¨— ˛ — ¨ ˛ ¨(`ˆ…·¯·‚ ˛ . 4)

ETH`‚` »·”»¿‚…` ¯` To `¨¨ 25 ˜¨˛, ˇ¨ ˚— —  `˚ ¨ „ ß„¶´¶ (˚— • ¨ 8, ˛—, ˛. 210-7758258 ¨— 210-7753895). ¶ — ˛ ˛ ˛ ˛ — ¨— 23 ¨— —¨ ¨ — ¨˛ ——— ¨, ¨  ¨ —¨—, —˝¨ —— ˛

 ¨¨ , ¨ ˇ, ¨, ¨ — ¨, ¨ ¨—¨ ,— —— ¨ˇ ¨ . ¿—  — ˚¨ —  ¨ ˇ¨ ’ ¨— ¨—  ¨— ˚—¨— : ¨) — »¨ —¨ —  ¨ ˚ . ) ´ „ ß„¶´¶ ¨ ˚˚¨¨— ˛ ¨˚˛ —— ˛ ˛ . ˚) ´ ˚˛ ¨ ”·˜…´‚…ˆ ¨  — ¨— —¨

˚¨˛ ˚˚˛ ˛, ¨¨ ¨— ˚ — ˝— — ¨ˇ ¨— »¨ —¨ . ¸) ¶ ¸—˛ ¨ ¸—¨ˇ ˛ ‡.`. ¨  ,—

 . `¨ ¨ ¨— ¨ —  . ´ ‡‚‚„¶´‚„ `ˆ»–ˆ”‚

…„‚…˙`¶ ˜ ¸ˇ˛ ¨ ¨˝¨ 2006, ˛ — ¨ ˇ¨ ¸—¨ˇ— ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ˇ —˚—¨.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

·„·‚…‚

¿ˆ



`¶»·‚˙`¶: ¨ ˚ — ˝ — ¨  ˚¨ ¨ 

¨ ¨ ˛ · — ¨ ‚¨ . ¯— ¨ ˛ ¨— „ ¨ ». „¨¨ ˛ , ˛ ˛— ¸¨ ˛ ¨ ˛ ¸˛  ˚¨— . — ˚—’ ¨ —  ˚— ¨— 

¸ — ¨  ¨ ¨˚¨ 

¨— —

 . 

„˙`´` »‚¯. „”¶` (1945 - 2005) ¨—— ¨ ˛ ¿ ¸ ` ˚ ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛ ˚¨ ˛ — „¨, —¨ ,  ˚¨˛ ¨—  — — ¨ ¨ˇ — , ¨—¨˚¨ ˛ ¿ ¸ . ‡  , ¸   ¨ —   ˚ ¨ ¨ ¨,   ˛  ¨ ¨— ˛ ˛ ¨ˇ , 

¨ —˚¨ ˚—¨  ˚ ¨  . ¿ ¨˛ ¨ —¨ — ˛ ¨—¨ ˚—¨

¨ ˛, ˚—¨— ¨ ¸ ¨—  ˚—¨ ¨ — ¨˛ ˚ ˚—¨ ¨ ¨. ¿

  ¨   ¨, ¸—¨ —— ¨, ˚ — ¨, ¨ ¨ ¨ ˇ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¸ —

¨  ˛ ¨ˇ ¨ ¨˛. ´¨ ¨—ˇ˛¨¨ ¨ —¨—  — ¨ ¨ ¨ —¨—

 ˛ ¿ ¸  » ¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ ¨ ¨ ˛ ˛ —˛ ¨ ¨˝˛ ˚—¨ ¨    ˛: ¨ ¸ , ¨˛ ¨—¨, ¨ — ¨. †—¨— ¨  ¨¨¨ ˛ ¨ —  ¨ ˛¨ ˛ ˝˛ . ˛ ˛ ¨ —¨ , ˚

  , ˛ ¨ˇ —¨ . „¨, ˇ ¨¨— ¨—¸— ¸˛—  —. ‰ —¨ ˇ¨ ¨˝¨ ¨ ’ ¨ ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨—¸— ˛

˛—¨ ¨— ¨ ˛ ¨¸¨ ¸— ¨ ¨˛ — ˛ — ˛ ¨    — ˛¨ ¨ —¨ ¨ ¨. „¨— ˛ ¨—¸— ˛ ¨¨—¨  ˚ ˇ ¨— ’ ¨ ¨— — ¨ ¨ —¨ ˇ¨  ¸ ˛ ¨¨—˛ ¨——¨  ¨— ˛ ˛ ˛ ——¨.  ˛ ¨—¸— ˛ 

¸—¨—ˇ˛˛ ¸ ˚ ¨˛ ... `˛ —¨ ˛ ˛ ˝˛ ¨ — ˚—¨ ¨ —¨. ·˚ ¸¨ ¨¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ˇ˛¨,  ¨—  — ˚˛¨  —ˇ ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨. ˙ ¨ ˚ ¨ ¨¨¨¨ — ¸ — ¨, — ˛  ¨ ¨— — ˛ ˛ ¨ ˚—  ˛ ¨— —— ¨˛ 1987 ˚— ¿ ¸ » ¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ ˚—¨ — ¸— — . ´ ¨— — — ¨ , — — ¸—¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨— ¸ˇ˛  ˛ — ¨ ——  . ¶ — ˛¨ ¨ ˇ — ˛, ˛¨˛, ˚˛—¨ ¨ —¨˛, ¨, ¨ˇ —— ˛ ¨— ¨ ˛¸— ˛, ¨ ˇ˛ ’      —  ˚ . ˆ ˛ ˛  ¨ —¨ — — — ¨, ˚—¨— —— ˛¨ — ¨¨—— ¨— ¨ ¨—ˇ˛¨¨ ˚—¨ — ¨  

»·”»¿·` ¨— ˛ ¨ˇ ˛¨ ˚ — ¨. » ˛ˇ ¨ — ¨ˇ ¸˛˛ ` ˚ ˛ ¨˚¨ ˛ ˛  —¨, ˛ ˚ ¨— ¨ ˛ † ˚—¨, ¨—¨ ¨ ¨ —¨ ¨— ¨ˇ¨—¨ ¨ˇ » ¨ —¨ — ˇ¨ — ˚¨˛,  —¸˛—¨, ¨ ¨¸˛, ˛ ˛ —— . · —˛ ˛ ˛ ¨¨¨¨ — — ¨ ——¨ ¨, 

¨¨¨¨ ¨ ˛ — , ˛  — . …¨—, ߨ—˝ ¨

¨  ˚—¨ ¨ ¨˛ˇ , ¨—˝ ¨ ¨  ˚—¨ ¨ ¨˛ˇ , ¨—˝ ¨ ¨  ˚—¨ ¨ ¨˛ˇ .... ·— ¨¨ ¨ ¨  ¨. ´ ˚

 ¨ ¨ ˛ ¨ , ˛ ¨ ˛˛ ˚— ˛ , ˛ ¨—ˇ˛¨— ˛ ˛ , — ¨ ¨¨˛  ¨—  — —— — —  ,  ¨ , ¨ˇ—¨  ¨ — —   ¨— ¨.

ß´  ¨˛¸  •  — ¨¨¸—¨ — ¨ ˛ — ’ ¨ — —    ¨ ˚ ¨ —. •¨ ¨˝¨ ˛ ˛¨—¨ , ˛ ¨  ˛ ˛¨—¨,

¨— ˛ — ˛ ˛ . ¿ ¨˚¨—, ¨ ¨ ¨ ¨ : ߇  ¨ ¨ 



 , — 

— ¨ — ¨—, ˚—¨— ¸ ˇ ¨  ¨—. »—  —  — , —’ ¨˛ˇ —¨, — ¨ ¨ — ˛ ˚˛—˛¨ ˛ ˛— ˛  —¨ ¨— ˛ ˛— ˛ —¸— —¨ . ¶ˇ  ¨ ˚ — ˛  ¨ ¨— ˛ ˛, ¨ ˘˛ —˛,  ¨˚¨— — ¨˚ ¨ ˚ . „¨ — ¨ ¸ ¨ˇ (— ¨— ¸ ˛ˇ  ¨ ¨ — ¨ —) ¨ ˛¨ ¨ ¨   —. „¨ — ¨ ¸ ¨ˇ ¨  ¨ —¸— ¨¨¨ ¨˛ ˚—¨ ˇ¨¨ ˚— ¨— ¨ ˛ — ¨¨¨ ˚—¨  ˚¨ ¨ ˛ ˝˛ †—¨˛ ¨. » ¨ ¨—¨ — ¨. ¶ ˚ ¨— ¨ , ˛ ˜ —¸ — ˛, ˛¨ ˛ ¨¸ ˛  ¸ —  ¨ ¨— ˛ ‰ —¨, ¨ ¨—¸—¨ , ˚—¨— ¨ ¨

¨— ¨ ¨—¸—¨ , ˛   • ˚—¨ ¨—¸—¨ . ´  ¸ — ˛ — ˚ —¨ ˛ ¨ ¨¸ —˚¨— ˛ ¨ —¨˛ ——¨ ¨— ˛  ¨¸ —¨ ˇ   ¨— ¨ˇ ˛¨  ¨.  ¯ ˛ ¨— ˛ ¶  ¨.  —˛ —¨— ¨˛ˇ —¨, ¨ ¨ „¨, ¨¨ ¨ ¨ ¨—¨, ¨ˇ —¨, ¨ˇ¨¨¨, ¨ ¨— — ˚ ˝ ¸— ¨  , — ˛ ¨, ¨¨ ¨ — 15 … ˛ 8 ˛ ¨ — 

1997, ˛  ¨ ¸˛¨¸˛ ¨ ˚ — ¨— ¨ ¨— ¨ ˛ —¸—¨ — ¨——¨ ¨— ¨ˇ¨¨ »—¨˛ ¨, »—¨˛ »¨¨¨ ˛. —  —¨ ¨ ¨— ¨ — ˛ —¸—¨  ¨ ¨— ¨ ˇ ˛ ¨ ¨ ˇ˛ —. …¨ —¨— ¨ ¨˚  ˛ ˛ —ˇ —¨ ¸— ˛ ˛ ¸— ˛ ˛ ¨— ¸ ; » — ¨ ¨˚¨¨ —— —¨ ¸ ˛˚ ¨— ¸—¨ ˛ ˚— ˛ 

— ¨ ¨ˇ . ·˚ — ¨ —  ˛ — ˛ ¨ ˛¨ ˛  ¨—¨˛, ˚—’ ¨ ¨— ¨  ¨ „¨ „ ¨ — ¨. ¨ — —¨ ¨ ˚ ¨... ¸ ¨ —¨... »—¨˛ ¨— „¨ ¨˝—. ´ ¨ — — ¨— ¨— ¨— ¨˛ ¨ ˛, ˇ¨ —˚ — ¨— ˇ¨ ¨   —¨¨ — ¨—¨, ˇ¨ ˚ ¨ ¨ ¨ ¨ˇ

·˜ˆ†…

— ˛¨ ˛ ¸ ˝˛ ¨.  ’ ¨ ˇ¨ — — ¨¨¨¨. » ˛ †— ˚—¨ ¨  ¨ ¨  —¨. ¿ ˛˚ ¨ ˛—  †— ˚—¨ ¨— ˇ¨ ˝˛ — — — ¨ ;

ߨ ¨  ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ¨ — ¨ ¨ ¨- ¨, ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ˛ ¨ ¸—¨ ˛  ¨ ¨ ˚—¨ ¨,  ¨˚ ¸˛ ¨ .. — — — ˚˚ — ¨— — —— ¸   ¨ —  ’ ¨¨  ¨. »¨  — ˛ ¨ ˛˚ —¨ ¨˛  ˚. „— — ¨˛ — ˚ ¸ ˇ¨— —. · ˚ — , ˛ˇ— , ¨— . »¨

— ˛ˇ— ¨— ¨— , ·—¨— ¨˛ˇ —¨, ¸ ˇ¨— —. ‡¨˝ ¨—! `— 6 ˚ 2005 ˚ — ` ˚ ¨  — ˝˛˛¨ ¨  — ˛ ¨ ˛ ˚ — ¨ ¨— ¨ ¿ ¸ . ` ¨ ¨ ¨ ¨ . „¨—  . ¶¨   ¨ ˇ¨¨ »—¨˛, ˚—¨ ¨,  ¨ ˛. ˙! — ¨ ¨ ß ¨—  ! — ˛  —¨ ¨ ˇ  ’ ¨  ¨ ¨ —˛¨ , ” ¨— ˛¨ ¨¨ ˛, ˚—¨— ˛ˇ  —  ˛ ˝˛ ¨ ˚— — ¨ˇ — ˛. ‡ ¨ ! »¨ ¨˛  ¨ ¨ ¨¨ˇ˛ ˛ ¨— ¨  . ´˛ —˛¨, ˛ —, ˛ ˚¨— ˛¨, ˛ ˚ —¨, — , ˛ —¨, ˛ — —¨, ˛ ¨ ˛, ˛ ¨ˇ —¨, ˛ ¨ — —˛ ¨˚¨ ˛ ˚—¨ — » ¨ . ¨ — ¨  ˙ ˚¨. †—¨ ¨ ˇ¨ ’¨— ‰ —˛ ¨  ¨ ¨¸ —˚¨. ˜— , ˛ ˛ ¸ ˛ —˚˛ ¨ — ¨ ¨ ¨˚˚ —¨ ¸— : »˛ — —  ˛ ˛—¨ — ¨ ¨ ¨ —. „¨— ¨— ¨ ˛. ´¨ ¨— —¨¨ ¨. †—¨— —¨— — ¨— ˛ ˚ —¨ ¨ » ¨ —¨— ¸¨ ¨ ¨ —˛¨ — » ¨ , ¨˚—˛ ¨ ˚—¨ ˛¨ —¸¨— ¨ — ¨—¨, ¨ ˚¨.¯¨— ¨ ¨ †—¨˛ ¨, –¨˚˚ ˛, »—¨˛, „¨, » . ¯¨— ¨ ¨  ˚  ¨ ¨—   ¨ —¨. ¨ ˇ ˇ¨ ’ — ¨ ¨ ¨ —.†—¨— —’ ¨˛ˇ —¨ ˚—¨ ¨  ¸ :

ß ¸ — ¨ ¨ ¨ ¨—, ¸ — —  ˝¨  ¨ ¨—¨ ¨ ˇ ˛˛ . •  , ¨ ¸   ¨ ˛ ˛ !.. „¨ ¨—¸—, ¨˚¨ ˛ ¨

— ˛ ˛˛ ¨——¨.

$ $ $

A ¨—— 

„ ¨ „¨¨ ˛ ¨ 

 ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ ¿ ¸ ˛ · ˛ ·¨— ¨ ˚— –¨—— ß ¿·–·”¶` ` ¨ — ,  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨—¨¨. ˜— —¨ , ¨ — ¨ „˛. · ˇ— — ¨ ¨ — ˛ ¨    ¨ ¸˛ ˚—¨— —, —˚ —   ¨—¸—. •¨  ¨  —¨ —: ß`  — ˝— ’ ¨ˇ —¨ ¨— ˛ —˛   — ˇ¨   ¨ ˝ — ¨ — ¨—  ¨— ... …¨ :  ˛¨ ˚—¨ ¨ „˛. ` ˚   

ˇ¨ ¸ ˚—¨ ¨ ¨ ¨, ¨— ¨ ¨  ¨ˇ     ¨— ¨ ˚ —˝ . • — ¨ , „˛, — — —  ˚ —¨ , ˇ¨ ¨ˇ˛ ¨ ¨  ¨— ¨ ˛ ¨˛ — ˛ ˝˛ . •¨ ¨ ¨ ¨¸ —˚¨—˝ — ¨ ¨ ˛¨¸—¨ ˛ ˝˛  ¨ ¨˚˚—¨. •¨ ¨ˇ˛ ,   ¨ ¨¨, ¨ ¨˚ ¸¨ — ˚—¨ ¨  — ¨ 

, ¨¨ ˚—¨ ¨ —  . ·¨ , „˛, 

 ¨ ˛  ¨ ˚— ¨— — ˛ ¨— — ¨¸— ˚—¨  ¨ˇ  ˛ ¸ —¨ ¨— ˇ ,  —¨ — —. „˛, — ¨ —  — ˚ — , ¨¸  ¨— ˛  †—¨˛, »—¨˛,  ¨ ˛ »¨ —˚

¨— ¸ ¨¸ —— ¨—  —  ¨˚¨  ¨— ¨˚¨ ¨. ´ ¨ ¨ ¨   ¨— ¨˚¨ ˛  ¸—  ¨ ˇ¨ — ¨ ¨ ¨— ¨ — ¨,  ¨— ¨ ¨— . ·—¨— —˚ — ˛ ¨ ¨ ¨ ¨ —˛ ˇ ˛ ˇ¨ — ˛ »¨ —¨ 

 ¨˚¨  . ` ˚  ˚—¨ ,— ¸ — ¨. ¿ — ¨ — ˇ¨ — — ——  ˛  —¨ ˛ ˝˛ , ˛ ¨˚¨ ˛ ˛ ¨ †— ˚—¨  ¨— ¨ ¨ ¨——¨ ¨— ’   ¸—  ¨ˇ  . · ¨— ¨˚— ¨— ¸ ¨˛  . „˛ — ¨ —˝¨ ˛ ¨— —¨˛ ˛ — ˛¨ ¨—¨¸¨:

߯ —¨ ¸ ¨ ¨ ¨  — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — ˝ ˛ —˛  ¨ —¨ ¨— ¨ ’¨—. „¨ ¨—¸—. ‡ ˇ¨  ¨ !

 —  »¨

˛ ¿—¨ ˛ ´— ¨ — —¨— ˚—¨ „ ˛ „¨ ¨˛ ¨ ¨ˇ ¨... ‡ — — — ¨ ¸˛, — ˛ ˚ 

 ¨ — ¨— ˛ ˛ — — ¨ ¨ — ¨ ¸—. ´— ¨¸—— ¨ ˛ ˝˛ ¸˛

¨ — ¨— 

 ¸  ˛ ¸ 

¨ ˚— ¨— ¨ ¸—. ¶ˇ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛¨ ¸—

»¨¨¨ ˛ ˚—¨ ¸˛.

¨ — 



¿¨ ¨ , ¨ ¨ — ¨¸ ¨ —¨ ˚¨ ˛, ¨— ¨—¨— ¨ „˛ 

 

¨ —. ¶ — ¨ —¨ ˛ ¸˛ ¨ ¨ —, 

 ¨ ¨ ˛ ˛ ¸ —



¨ ˚¨ —. » ¨ ’ ¨˚¨  •

’ ¨ ¨¨ — ˛ ˛ ˚—¨’ ˛ ¨ ¨ ¨˛ ¨ ˛ ˝˛ .

„¨ ¨—¸—, — , — ¨ —¨— ¨  ¨ —¨ ¨  ¨˝ —.

$ $ $ »  ˚¨ „¨  — ¨ ˇ—  ¨ — 

 . »—¨˛, ˛ †—¨˛ ¨ ¨— ¨ „¨. · —¨ — ¸ ¨ ˛ ¨ ¨— ˛ ‰ —¨,  —— †—¨˛, ˚—¨ ¨ ¨— ¨— — —¸  . · ˛ †— ˚—¨ ¨— ˛ ˜ —¸ — ˛, — — ¨— ¨  ,  ˛ ¨ ¨— ¨ ˇ  ¨— ˚ — ¨  ¨ . — ¨ ¨— ˇ¨¨—, —¸— †—¨˛, ¨ —¨ „¨

¨—  ¨ ¨. ‡ ˛ˇ   ,  ¨˚ ¸—,  ¨ —¨,  ¨. ‡— —  ¨ —¨ ¨ ¨—¨ ¨ ˚ ¨   , — ¨ — ¨ ¨. ´ ¨ ¨ ¨— — ¨ ¨— ’ ¨¨ ˛  — ¨  ¨ 

¨— ¨ —˛ ˛ ˛ —  ¨ ¨ —˛¨ ˛  ¸˛¨ ˛ ¨ ¨  ˚—¨ ˛ ¨¨˚˛. ¶¨ , ¸ , ’ ¨  . ¶ ¨— ˛  ˛˛ ¨ — ¨  ¨. ¶ ˇ ˛ ˇ˛¨ ¨—  ¨— ˛¨ ˛ ˝˛  ¨  — ¨ ¨ ˛ †— ˚—¨

—. ´ ¨˛ — , ˚—¨— ¸ ˛ˇ ¨   — —   ¨ ˛ ¨¨¨˛ ¨— ¨  ¨—. · ——,  —¸˛   ¨ˇ¨, ¨˛ ¨ ˛ —ˇ —¨ . ·¨—— ߲¨ ¨ ¨ .   — , ¨ˇ ¨— ¨ ˇ¨¨ . `  ¨— ¨—¸— 

 —  ¸ ¨ ˚˚ — ¨— ——, ¨  — ˛ ¿ ¸ ˚˚ ¨ ‡

¨ ˛ ¨— — ¨— — ˛ ¿¨ ¨¸— ¨ ˛ ¨—

†— ˚˛ ˜ ¨˝ ¨ ˛. `˛

˛¸ —¨ ¨ ¨ ˇ˛ 

, ¨ ˛ ¨— ¨ — — ¨— ¨ —¨, ˛¨ —¨— ¨— ——. ¨  ¨— ¨  ¿ ¸  †—¨˛ ´ — (¶ ¨ — ) ¨— …— ¯ — ¨ ˛ ( ˇ ). ´ ¨ ˛ˇ— ¨— ˛¨— ˛¨  ˛ ¨ ¨  ——   ¨ —. „¨— ˛ ¨—˝ ¨ ˛ ˛ —˛ „¨. ` ¸¨ —ˇ ¨ ˛ ˛ ˛  ˚¨ ˛ ¨— ˚—’ ¨ ˚¨˛

¨ ¨ ¸   ˇ˛ . ‡  ¨ ß·˚ ¨ ¨¨ —¨ „¨¨¨ ˛. ¶¨ ¨˚¨ ˛  ¨— ˛ —  ¿ ¸  ` ˚ ˛ ˇ˛ ¨ (1987-89, 1991-93 ¨— 1995-97). ´  ¸¨—  ˚  — , ¨ ’ ,—  , ˛ ¨ ˛ ¸˛ ¸— 

—— ߶ ”¨˚ ¨—¨ » ¨  ˇ ˛ - ¿ ¨— ˛ ˛ , 1991. •  ¨ ¨ ¨—˛ ¨ ¨¨  ¨—   ¸ˇ˛ ,  ¨ˇ¨ ¨ ¨ — — ¨  „¨. ¨  —¨ ¨ ¸ , ` ˚ ¸ — ¨ ¨¨˚ ¨—¨ ¨, ¨¨ ¸ 

 — . „¨   — ¨— ¨ ¨—¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ˇ ¨, ¨  —— ˇ¨ ¨  — —¨ ` ˚ ¨— ¨ ¨  ¨ ˇ¨ ¨˝ ¨ ¨ ˛ ˛˛ . †—’ ¨ ¨— ¨  —, ¨  ¨, ˛ ˛ 

¨— ¨ —  ¨— 

— , — ——  ¨¨. …‚„` ˜`´„¶`

·ˆ´ˆ¯‚ ‚˙…. ¯‚`´˜„¶ (1929 - 2005) ˚¨ ˛˛ ˇ —¨ · —¨, ¶ —¸˛˛  ˚— 

¨ ˛ ˝˛ ˛ ¨ ˛˚¨ ˚—¨  ¨. ¿ — ¨ ˚ —¨ ¨ ¨˛ ˇ—˛ ¨— ˚—¨— ¨˚¨— ¨ ˛  ¨ ˚

 — ¨—¨ ¨ˇ . ` ˇ ¨¨— ¨ ¨—¸— ¨ˇ ˛ — ˚ —¨ ˛ —˛

— ¨ ˚ ¨  ˝ ˚ 

 ¨¸  ¨ ¨ . — ˛ ˚  ¨ ˛ — ˛¨ —¨— ¨  ¨— ¨ ˚—¨— ¨˚¨— ¨ — ¨¨—ˇ — ˛  —¸˛˛  —  ¨ ˇ  ˛ ¨ ¨—¨

—¨  ¨ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨. ¶ˇ, ˚

˛¨, ˇ ˛¨, ¨ ˛, —— — —¨, ¨ — ˛¨ ˛¨

¨ — ¨ — ¨  ¨  . » — ˛ — ¨— ˇ ¨— —  — ¨  —˚ ˛ ˝˛ 

¨— ¨˛ˇ  ¨ ¨ — ˛ ¨ ¸ —¨— —  ¨ ¨—  ¨— ˚—¨ ¨ —¸¨— , ¨¨ —¸—, —

¨— — ˛ ¨ —¨— —  — ¨ˇ˛ —¨ ¨ ˛ — ¨˛ ¨— —

 — ¸— ˛ ˝˛ ¨— —¨ ¨— ¸ ˇ — ¨  ˇ  — ˛ ¨¨, ˚—¨—  ¨—  ˚  ¨— ¨ ¨  ¨— ¨— ¨  . †—’ ¨ ˇ —¨ · —¨, ˇ¨ ¨˝¨ — — —¨— ¨— ¨¨— ˛ ˛ ¨ ¨— ˇ¨

¨  — ¨  . ` ˚—˝ — ¸ ˛ ˝˛ —  ˛ ¸ ¨¨˛ ˛ ˛ ˚—¨— ¨˚¨—:

¨ ¨ ¨ˇ˛ • ¸ ¨ ¨ ¸— — ˚—¨— ’ ¨¸ ¨  ¸ — — ˛. ¿—  ¨ ¨ ˇ¨  — ¨  ¨¨ ¨ ˛

¨— ˚¨˛˛ ¨ ’ ·„·‚…… » ˚¨ ¸—¨  ¨ — ¨— ¨ ¨ ´ . — — ˚—¨ ¨¨ ˇ¨  ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ¨ ¨ ¨—˛ ¨—

¨ ¨˛,   ¨

¨— ˇ¨ —¨— ¨ ¨¸ —˚¨ ¨ ¨—  ˚ —¨, — ˛¨ ¨— ¸ ¨˛. ——¨ ˛ ˛˛ ††·” ‡ˆ„„¶

·…¶»· ˙`·‚` `¨ ˛

 — — 12 ˜ ¨— 2006, ˛ ¨ „ —¨˛ , ˇ¨ — ˛ 

(— ˛ ¨) — ¨ „˙`´ „”¶ ˛ ˛— ¨ ¨ ´¨ »¨  – ¨ (»

¨˛—¨  ¸ ¿˛˚˛ ) — 9 .. `— 19 ˜ ¨— 2006, ˛ ¨ „ —¨˛ ¨— ¨ 10.45 .., ˇ¨ — 40˛  ˛ 

 ·»»…ˆ¶” ´`ˆ‡”„¶, … ¨— ˚¨ 

— ¨ ˚— „ ¨ —

¨— · ˛ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

MANO”¶` ”. ´`ˆ‡”„¶` (1930 - 2006) ¨—— ¨ ˛ ¿ ¸ ` ˚ ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛

˚¨ ˛  ¨ »¨˛, ¨—¨˚¨ ˛ ˚ —¨ , ¨—˚ ¨ ¨ ˛ ——¨.

‡ — ¨— ¯¨ ¨˛˛

— — — ¨ —, ˚¨ ¨— ¨¨— ˝— ’¨ ’ ¨— —. ¿ ¨˚¨—, ¨˚¨ ˛  ¨ ˛, ¸ ¨ — ¯¨ ¨˛ —¨,  — ¨—ˇ˛— 

¨— ¨—ˇ˛¨¨ ¸— ¨— ˛, ˚—¨— ¨ — , ˛ ¨ ¸ ˇ¨ —¨ ¨˝ — ¸ ˚  ˚—¨ ¨  ¸—   ¨—¸—.  ˇ¨ —ˇ¨ ˛ ¨¸— —¨ ¨ ¨ —˚ — ˚—¨— ¨ ˚ ¨ˇ — ˛ ¨—¨ , ¨ˇ — ¸ ¨¨  ¨ ¨, ¨ˇ — 

¨ ˛, ¨ ¸ — — ¨—¨˚¨ ˛— ¨  —¨ » ¨ —¨ ¨— ˛ ——¨ ˚ — ¨. ¨ ¨ ˚—¨ ¨ — ¨ —ˇ  — ¨ ¨ ˇ ¨— ¨, ¨¨ ¨— ¿ ¸  » ¨ —¨ ˛ ˇ˛¨, —¨— ¨—¨  ˛ ˛ ¨—˚˛ — ˛¨ , ˚—¨—  —¨— ˚ — ˛¨  ¨˛. ´ ¨—ˇ¨ ¨ ˛ — ˛ —¨— — ¨ ˛ — ˛¨ , ˛  ¨ ˛ ˛  — ˛¨, ¨¨  ¨ ¨ ¨¸ — ˛ ¨¨ ¨ˇ¨ ¨

— ¨¨—¨ ¨  , ¨ —¨ ¨ˇ — ¨ˇ  — — ¨— ¨ — ¨ ¸ 

¨¨  ¨    ¨ˇ   . „¨— ¨ — ¨¨ ,  ¨ »¨˛, ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨

¨— ¨ ¨¨ — ¨ — ¨ ¨ ¨˛ ¨ˇ—¨ ¨ ¨ ˇ¨ —¨ ¨ ¨ ¸— — ¨— ¨ ¨— ˛ˇ— ¨. » ’ ¨ ˛ ¨ ˛¨ 

¨ ¨ ˛ ¨ , ¨ ¨ — ¨  ¨ ˛ — ˛¨, ˛  —¨ ¨ ˚—¨ ¨— ¨ ˚¨, ˛ ¨ˇ —˛ ¨ —¨, ¨˚ ,  ¨ — —, ˛  ˛ ¨ —¨, : ߲

¨ — ,— ¸ ˇ — ¨ 

¨ , ˛ — ¨ —˛˛ 

 — ¨ — ¨ˇ ¨ˇ  ¨ ¨ ¨, ¨— —˚¨ 

  — ˛ ˝˛, ˚—¨—  —¨— — .

»¨ — ¨ ¨  , ˛ ’ ¨˛ˇ —¨ ¨ ¨ ¸ —¨— ˛ ¨˚¨— ˛ ——¨ ˛ ˝˛ , ˛ —— ¨ 

 — ¨ ¨¨ ¨ˇ ¨ ¨,  ¸¨ ˛ —˚ —  ˚ —,  ˛ —, ˚—¨ ¨ ˝ — ¨˚¨— ¨ ¨ˇ —¨; •¨ ˛¨ ¨ ¨ —˛ ¨ ¨˛¨ ¨ ˛ — ’ ¨  — ¨—˛ — ¨— — ¨  ¨— — — — ˛ ˚

—¨

¨— ˚ ¨—¨  —¨ 

¯ ¨, ˛ —¨ ¨¸—¨  —  — ’ ˛ ¨ ˛ ˝˛, ¸˛— ˚˛¨ —¨ ¨—ˇ¨ ¨˛ — ˚ —¨. ¿—  — ¨ ¨ — ˚ — —  —   ¨,  ˛, „¨ ¨— †—¨ ˛, — ¨  — — ˚ ¨ ¨ ¨¨˛ — — —¨— ¨  ¨ —;  ¨ —¨ ¸ —˚¨— ˛ — ˚ —¨, ¨˚¨ ˛ ˛, ¸ ˛, — — ˛ ¨— ¨ˇ — ¨¸ ¨— . †—’ ¨ ¨— —— ˛ — ¨  ¨— ˛ ˚—¨ ¨ ˛ ¨  — ¨¨—  , ˛ »¨ —¨¨, ˛ † ˚—¨ ¨— ˛ ¯ ¨, — — —¨  ˚  ˛ ¨ —¨˛ ¨— ˛ ˛ ——¨ ˚ ¨ ¨—¸—¨ ¨¨—¨  ß ¨’ — ¨ ¨— ¨ˇ’ —˛ ¸˛— ˚, ¨ ˚˚—¨ ¨, 

¨ ¨ ¨ ¨—  ¨ ¨— ¨ ¨   ˇ¨  — — ¨¨¨¨. ´¨ ¨—¸—¨ ,  ¨ , ¸¨ ¨  ¨   ` ˚ ¨ ¸—¨ ¨ ¨— — — ˛ ¨ ‡—— ˛— ¨  —¨  ¨— — ¨ — ¨ ¨¨ ˛ ˛ ˚ ¨˛ ¨— ¸—¨ —¨— ¨˚¨ ¨ — ¨— — » ¨ —  — ¨— ˛ˇ— ¨, ¨— ¨, ——— ¨, ——— ¨. `¨ ¨ — ¨ — —¨. †—¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨¨ ¸  ¨˝¨—, — »¨˛, ˇ¨ ¨ — — ¨ ¨¨, ˚—¨—  ˚  —

¨—   ¨ ¨ ¨ ¨ ¸ —. ¿¨ ˛˚ —¨ ˚—¨— —  ¨ — ˇ¨ — ¨—, ¨˝— ’ —  ¨  ¨¨—  , 

ˇ¨ ¨¨ — — , ˇ¨ ¨  ˛ ˚—¨ ¨ ˚—¨ ¨  —  ¨˚¨ ¨. · — —˚ ¨ ˇ¨ ’  ¨ ¨¸ —˚¨ — ¸ —˚¨ ¨— 

¨ — ¨ ¨ ˇ¨ ’ ¨¨  ˛ ¨˚¨ ˛, ˚ —˛˛ ¨— ¨, ˚—¨—:

†˛ —˛ ˇ¨— ˛—   ¨ ˚—¨— ¨ ¨ — —¨ 

— ˝   ¨. „¨ ¸ , ¨˛ ¨—¨ ¨˚¨ ˛ ¨ ¨— ˛ ˛˛ 

¨——¨!..

·ˆ¯ ‚`´¶ ‚ `’ ¨ — ¨˚—   ¨ 

¨ — ˇ¨ ¨ ¨˚¨˛

 „˙`´, ˛ ¸—˛ ¨ ¨¨ ¨˛, ˛  ˛ ¨— ˛ ˛ ¨ — ¨ ˛ ¨ ˚—¨ ¨ ¨˚¨—˛ ¨˛˚ —¨ . ¿¨¨¨ ¨ — ¨ ¨  ¨ ˚¨  ¨—  ¨ ¨ ˇ˛ ¨. · —  ¨— ‡— —˛— ` — »¨—¨ ˛ ˇ˛ ¨ ˚—¨ ˛ ¨ —˛  ˛ . » ˛ — ˛˛ ¶ ˝ ˚ †˚— ¨ „¨¨ ˛ ¶ — ˚ —¨ ·»»…ˆ¶” ´`ˆ‡”„¶ ¨—— ˇ¨  ˛ ¨¨¨ ˇ˛¨

 ¨ ˇ ˛ . ¶ »‚ ´ˆ„»„¶ - ¿·´ˆ”„¶ ¨—— —

 ˛ ¨¨ ¨˛ ˛ ¸¨ ˛ ¸ ¨˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ˇ— ˛ ˛ ˚—¨ 

ˇ¨ ¨ ˛ ˛ ˛ .  „ ¨ ·. ˜¨ ˛  ˛ — ˚ — ¨  ¨—— ˇ¨  —¨

, ¨ˇ ¨— — ¨— ˚˚ — , — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ ˛ ˛¸— ¨ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˛ ¨ ,  ˚— — 17-12-2005 — ¸ ¨— ˇ 

.

` ¨ — ...¨ ˛ ‰—¨ ‚¨. „¨¨ ˛ „— ¨ ¨—¨, ¨ ¨ˇ ¨  ¨ — ¨ ¸ — ¨¨—. · ¨ ¸ ¨— ¨¸— — ¨ ¨ ˛ — , ˚—¨ ¨— ˇ˛ ¨¨, ¨ — ˛ ¨ ˛ 

 ¨ ¸—¨— : ß·— ¨ ¨ ¨ ¸. · — †—¨ ˛ , „ ¨ , »— ¨˛ ... ·— ¨ ¨ ¨ ¸. »¨ ¨ — ˛ ˝˛, ˛ ˇ— ¨,

¨ ¨ —  , ¨˚¸—. »¨ ¨ — ¨ ˝  ¨ — ¨¨¸ — ¨ ,

 ¨ ¨ . »¨ ¨ — ¨ ˝  — —ˇ . ·— ¨ ¨ ˛ ¸ ˛ ¸ — ¨. · — ¨˚¸¨ ¨— — ¸  ,  — — ˚—’ ¨ ¨˚¸¨  — ˝ ¨ ¨  ¨  . · — —  ¨ ˝˛ . — ¨˛ˇ— — — — ¨— — — ¨ — ¨ ¸ —¨ ˛, ¨ — ¸ ¨˚¨˛ , ¨ ¨ — ¸ ˇ ¨¨—. —   — ˛ ¨— — ˇ¨ ¨ . · — — ¨˚¨˛ — ¸ ˇ¨ ¨ˇ—  . »— ˛ ¨¸¨ ¨ ¨ ˛ ¨ — — — ¨— ¨ ¨ ¸ . ´ — ˚ — ¨— — ˛ ¸—˛ ¨¸¨ ˇ¨ ˝— ¨— —¨ ¨— ˇ¨ ¨¨ — ¨ ¨—— ˛ ˛ ˛ . ´ — ¨— ¨ ¨ ˚¨ , ˇ¨ — ¨— ¨ ¨ ˛¨ , ˚—¨—  ¨— ’ ¨¨ ¨ 18 —¨ ˛ ˝˛  ˝˛ ¨ ¨ ˇ ¨¨˛—  ¨ˇ¸˛˚˛ ¨ ,  ¨¨ , ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨’ ¨ ¸— ¸¨¨ — ˛ ¨— — — ߨ ˇ ¨— ߨ— —¨. ´  ¨ ¨˚¨˛ ¨ ¨— ¨˚¨˛ ¨ ˇ¨ — ¨— ¨ ¨ 

 — ¨ . ß ¨ˇ ¨ ˝ ’ ¨ ¨ — , —¸˛ ¨ 

¨— ¨, —¸˛  ˚—¨— ¨ — , — —¸˛ ˛ ¨ — ¨ ˛ ¨¨ ˛  ¨ ¨ —. (”— ` ¸¨) „”¶ ‰·…‚

‡— Æˇ

·— ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ˇ’ ¨ˇˇ ¨— ¨— ¨— ˇ — — ¸ ˛ ’ ¨— ¨ ¨—. ”¨ˇ˛ ’ ¨ — ˛ ˝˛   ¨ ˚¨ ¨ — ˛ ¸ ¨ . ·¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨ ˇ¨ ¨— ¨ ¨— ¨— ¨ ¨

  — , ˇ ¸ ˇ —. ”¨ˇ ˛ ¨ — ¨ , ˛  ¨ ’ ¨¨ — ˛ ˛ »¨ —¨˛ ¨—  ¨— ¨ ¨. ß   -¨¸—, ¸  ¨ -¨¨¨ —   ¨ -¨¨¨ ¸  -¨¸—. ` —˛ — ¨— ¨— ˛ ¨¨ ˛˛ »¨ —¨  »¨ —¨, ¨ — ˛ ˚— ¨ †¨˛˛ :  ‚ ¨ ¨— ¨—  —  —;  ˛ ¨ —

˛ ˚— ¨ †¨˛˛ ,  —¨.  —¨  ¸ ¨¨ ˛ ¨— ¨ — ˛ ˚— ¨ †¨˛˛ ¨¨ ˛  ˛˛: ·— ¨—  ¨— ¨ ¨— ¨; „¨—   —¨ — : ·¨ ¨-¨,  — ¸ — ¨— ¨-¨. ‡ ˛¨ ¨ ˚ ¨ »¨ —¨ ” ¨— ˚—’ ¨ ¨¨ ˛ ¨¨ ˛ ˛, -¨. ˛˚ ’ ¨˛ˇ—¨ †— ˚˛ ˜ ¨ ˝¨˛, †—¨˛ ˜ ¨ ˝¨˛, ¯. †. – ˚¨¸˛, ¯ — — ¨— 

 ¨ ,  ¨ˇ ¨ ¨¨ ˛ ˛ ˛ »¨ —¨˛  ¨. ‡ ¨ ¨— ¨ ˚¨  †— ˚˛ ˜ ¨ ˝¨˛, ˚—¨

˛ ¨—ˇ˛— ¨  ¨ ——¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ˝˛ ¨— ˚—¨ — ¨¨ ˛ ¨ ¨¨ — ¨ »¨ ¨˚¨˛. † ¨ — ˚ ¸- — ˚ ¨ ’ ¨ ˛ ˛ ¨— — ¨. ¶ ˛ ˝˛˛ ¨ ¨˛ ¨¨ — ¨, ¨ ’¨—  ¨ ¨¨  — ¨— ¨ ¨— ˛ ¨——¨ ˝˛ ¨ ’¨— — . ·— ˛ ¸  ¨ ˛ ˚¨ ˛ ¿ ¸  `˚ ¨ , ˇ˛ ¨— ‡——˛ — ` —, ˚—¨   ˚ ¨— ˚—¨ ˛ —˚˛ ˛ ˛ ¸˛ — ¨— ¨ˇ ¨ — ˛ ˛ — ¸¨ ¨ . ·— ˛ ˚¨—  ¨ ¨¨  —¨ ˚—¨  ¨— 

 ˚ ¨ — ˛ ˛ — ¸¨ ¨ : ˚˚¨ ‡¨˛, ` ¨ ˜ ¨˛, „ ¨ ´ ¸¨¨˛, ·˛ ´˝¨¨¨˛, ·ˇ — ¨ »¨ ¨¨˛, ‚— ¨ † ¨¨˛, ‡—¨ ¿ ˚—¨¨˛, ¿¨˚¨ ‡. ·˚— ¨ ¨—  ¨  ¨˚ ¸˛ —˚ ¨ . ‚¸—¨—  ˚¨—  …— ‚. ˜¨¨ ¨˛ ˚—¨  ¸˛ —˚ ¨ — ¨— ˚˚ ¨ — ˚ ¨—

 ¨ —  ˚ ¨ — — ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 —, ¨˚ ¨ ¨¨ ¨— ˛ ˚—¨  ¨ ˝ ¨ —¨. •¨ ˛ˇ  —¨  — ¨˛ ˛ ¨ ¨— »¨ —¨  ¨ ˛ ¨ˇ—. ‡ ˇ ¨ ¨ ˇ— ˛  ¨ ’ ¨¨— — ¨ ˛ — — ¨ — ¨ ¨ ˛ ˚ ¨—. ”¨ˇ˛ — »¨ —¨ , ¸ ¸—¨—˚ ¨— ˚—¨ — — —  ¨ ˛˚ ¨—. ·— ¨— ˛ ¨ ¨ ¨— ’— ¨ — ¨ 

˛ ¨˛ — ˛˛ ¨¸—˛ ¨ ¨ . ´`‚–‡¶`

`— 3

  —¨ — »—¨ ˛ ˛ · ˇ —¨ M¨¨¨˛  ¸ ˝— ¨ ’ ¨˚¨ ¨ ¸—— ¨ ¸ 

— ¨— ¨ ¸ ¸ — ˛ — ¨ ˝ ˛ ¨ ¨˚... „—˛ ‡˛ ¨ ¿  ¨ ¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ˝˛ ¨ ¨¨  ¨  ¨ˇ ¨ — ¨  ¸¨ ˛ ¨— ¨—  ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ˚—  ¨ — ¨ˇ —.  ¨—   ¸— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨, —¨ ¨, ¸ — ¨— ˇ˛ ¨  , ¨— ¨— ˇ¨   ¨—ˇ˛ ¨ —¨ . ‡ ¨ˇ— ’ ¨˚¨ ¨—   ¨ ˚ — ¨— —, ¨ˇ ¨ ¨ ¨¸—  — ¨— ¨ — ¨. ·—   ˛ — ˛ ¨ ¨ ¸—¨ —  ¨,  —˚ —¨ ˇ ¸— ¨ ¨ˇ  — — ¨ˇ ¨, — ¨ ¸  ˚ — ˝. …—ˇ  ˛ ˚—¨ — ˚ — ¨¨ ˚ —¨ ¨

 — ¨ˇ , ¨¨ — ¨— ¸˛ — ˚˛ ¨ .   —¨ ¨ ¨— — ¸— ˇ¨¨  »—¨˛ »¨ ¨¨˛,  ¨  —˚ —¨  ¨ ¨ ˛ ¨, — ¨— ¨— ˇ¨ — ¨— ¨  ¨ ˇ  ¨ ¨ ˛ ˝˛ . » ¨ˇ ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ ¨ ¸—¨ ¨— ¨ —  ¨ . ¿ ¨ ¸ ¨  — ¨ — ¨— ¸¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ˚¨ ¨¨ ˚—¨ — ß — ¨ ¸ — ¨— — ¸¨ ¨ ¨ ¨— ˚—¨ — ߨ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ . `˛ ¨¸ ˛ ˝˛ !! ´˛ ˚ — ¨˚¨˛ ¨— ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˚ . „ — ˚—¨ ¨ˇ . ‡ — ˝ — ¨—

¨—  ˚˚ — ¨ ¨ˇ¨ ¨ ¨ˇ — — ¨˚˚ ¨. ¿ ¸—¨ ˛ ˛

 ¨ˇ — — ¨ ¨ ˛ ¨ — ¨  ¨ ¨— ¨ˇ — . ´ ˛ ˛ ¨—¨ ¨— ˛ — —  ¸— ¨ .  ¨— — ¨— ¸— ˚ ¨ ¨ˇ   — — ¨ ¨¨ ˚ ¨ ¨. » ˚˛ —¨ ¨—ˇ˛ ¨ ¨ ¨— —¨ ¨ ¸—¨ ¨— ˝— —  ¨’  ¨ —

 . »¨¨ — ¨ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨˚ ¨ ¨. »¨¨ — ¨ ¨ ¨ ˚ —   — . †—¨ — ¨—  —ˇ — ¨ ˛ ¸¨ ˛ . ¶ —˛ —— ¨  ¨ ¨ ¨ ’

¨ ˛— — . ·— ¨—  ¨ ˝ ˛ ¨ˇ˛ — ˛ ¨  ¨ ¨ — , —  — ¸— ¨ — ¨— ¸.  — —˚ ˇ¨ ˛ˇ¨ ¨ . †—¨ ¨ ¸— ˛ ¸¨ ˛ ¨ — . · ˚—¨ ¨, — ¨ ¨¨ ¨ ¨  — ,  ¸— ¨ 

˛ ˛ ¨ ¨— ¨¸ . ¯ — ¨ ˇ¨ — ¨ ¨ ¨ —. ¿ — ¨— ˚—¨ ¸ ¨ˇ  ¸¨  ¨,

—¨ —¨ ¸¨ ˛ ¨— ¸¨  ¨˝ ¨— —˚—¨. »—¨ —˚—¨ ˛ — ¨ — ¨ ¨ —   — ˛ , ¨ ¨   ¨ ¨ ¨ — — ˛, ¨˚¨˛ ¨— ¨ . ß — ¨˚ ¨ —˛ ¨˚¨˛ ¨ ˚ , — ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨. „¨— ¨  ˚ ¨ ¨ˇ  — ˛ ¨— ¸ ˛ ¨˚¨˛. ¨ ¨— ¨ˇ  ˛ ˚¨.  ˛ ¨ ˚¨— ˛ ˛

. ¶ ¨ — ¨ˇ ,  — ˛ — ˛ ¨. ‡  ¨ — ¨— ¨—¨, ˛ ¨ ˇ¨ ¨ ¨   ¨ ¨ ¨ — ˚¨ ¨— ¸¨—  ˛ ˝˛ . ‰   ¨ ¨ ˛— ¨ — ˛ ¨ —. ·¨ ¨ˇ , —  — ¨ ˚ — , — ¨ ¨— ¨ ˛ —  ˚ — ¨ ¨  — ¨ ¨, ¨ ¨   ¨ ˚ ¨— ˛ ¸—˛ — — ¨ ¨— ¨ — — ˛ ¨ ¸—¨ ¨— ˛ ¨ ¸—¨ 

 ¨˚¨˛¨. ˛ — ¨— ¨— ˛ ¨¸—˛ ¨¨ ¨ — ˛ ˛ ˛ —¨  ¨ ˛. ·— ¨— ˛ ¨˛ ¨— — ˛  ¨ ¨— ¨—.  ¨ˇ ˛ ¨ ¨ ¨ . »¨¨ — ¨ ¨ ¨  ¨ ¸ ¨ ¨—¸—¨  ¨— ¨ —¨ ¨’ ¨ ¸. „¨— ¨— ˇ¨ — ¨— ¨. `’ ¨ —  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ˇ¨¨  ¨ — ¸¨ ˛. `’ ¨ — ˚—¨ ¨ ¨—  ¨— ˇ¨ ¨ˇ˛ ¨ ¨¸— ¨ ˛ ˚ ¨ ˛ ¨ ¨ . ¨ — ¨ ¨,  ¨— ¨ —¨ ¨˚¨˛ ¨ ¨ ¨  ˚¨ ¨ ¨ ¨ ,  ¨—  ˇ—  „ ¨, ˇ ¨ ¨  ¨— ¨ ¨  ¸¨ ˛.

H ¨ —¨  — —¨ ¨ , ¸, ¨— ˛ ¨ ¨˛ ¨¨— ˛  ¨ —¨ , ¨¨ — — » ¨ —¨ ¨ ¨ — ¨—¨ ˚—¨ ˛ — . •¨ ˛¨ ¨¸— ¨ ˛ ¨ ¸˛ — ¨ — ¨— ¨— ¨¨ ¨ — ¨, ¨ ¨— ˚— ˝ — ¸˛ —˚ ¨ ¨˚—  ¨ ˛ ˛ — ¸¨ ¨.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

´‚»¶´‚„¶ ·„‡¶”˙`¶ †‚ ´… ‚‡·`‚»”†‚˙´´ ¿´· ·ˆ††·” ´`ˆ‡”„¶ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1) ˛ ˚—¨ ’ ¨¨ — ¨ˇ — , ˛ ˇ— ˛, ˛ ¸—¨. ·— — ¨ˇ  — ¨ ¨ —¨˝¨— ¨— ˛ˇ— ¨ ¨ —¨¨—. — — ¸— ¨¨ ˚—¨ ¨ — ¨ ¨ ¨— ¨ ˝ ¨ˇ —¨. ` ˛, ¨ , —— ¨

¨— ¨˛ ˚— ¨— ˛ ˝ ˛ ¨— —¨— ß ¨, —¨ ˛¨, ¨ — ¨ ¨

¨—  —¨ ˚ ¨— ˚ . ·˚¨˝¨— ¨ ˛ ˛ ˚—¨ ¨ ¸ —,   ¨ˇ˛  , ˝ ˛ ¨— ¨¨  —˛ ¨¨. „¨— ¨¨ — ¨ ˚˚— —  — — , —  ¨ — — ¨¨— — ˛ ˝ ˛ ¨ ˝˛  ¨ ¨— ¨ ˚—¨ ¨ ¸—  —    ¨— ¨  ¨¨ ˚—

¨— — ¨— ’ ¨ ¨ ˚ ¨— —¨  ˛ ˛ ¨ . ´ ¨ ¨ ˛ ˛ ¸— ¨— ¨—. „¨ˇ ¨ ¨ — ¨— — ˚  ˇ¨ — ¨— ¨—. †—¨— ·˛ — ¨ ¨¨, ˚

¨ — ¨ˇ —¨ ˇ¨ ˛—¨—, ˇ¨ ¨¨ — — ˛˚ , ˇ¨ ¨ ¸ — ¨¨ ˛¨ .  ¨˚ ¨— ˝— — — ¨’ ¨ ; ¨ — ¸¨˛—˛ — — — —   ˛ ˛ ˝ ˛ ¨— ˛ ¨˚—˛¨  ´¨ »¨   

»¨  ¨¨˚  . ˚ — ˝¨— ¨ˇ ˇ — ˚—¨ ˛ ¨¨ —¸˛ — » ¨ —¨ ¨ — —  ˚— „¨  ˚— ´¨ »¨ -

 ¿ ¸ ˛ ¿¨˚ ˛ — · . „ ¨ ¿¨—¡ ˛

—— —¨ ˚—¨ — ¨ ¨-–¨˚˚˛ ¨— —

»¨   ¨ . †¨— — ¨— —— ¨˝—  ˚¨ — ˛ ˚—¨ ´ — »¨ , ¸˛ — ˚— ¨—¸— ˛

¨— ˚ ¨— — ¨ ¸— ¨ 

˛—¨—   , ˇ — —¸  ¨—¢ ˛ ˛ , ¨¨˝¨ —  — , —˛— ,

¨—— ¨— ——— — ¸  —¨ . ´ — — —¨ˇ — ¨— —  ˚ (—— ¨ ¨—¸—  ˛ „  , ¸ ˛ ˛ ¨ ˛˛ 

¨˚—  ‚¨— »¨ , ¸˛ — ˚— ¨ ´¨˝¨ — ¨ »¨  .¨), — ¨ ¨— ¨— — ¨ —¸— —, ¨¨—  ˛ — ¸˛˛ ¨ —¨ — , ¨ ¨— ¨¨ ¨, ˚ — ˝¨ —  ˚ ¨— ˚—¨ —¨ ¨¨˚ ¨ ˚  —¨,  ˇ , ˛

— ˛, ˛ —ˇ—— ¨, ˛ `— ¨, ˛ ¨— ¨, ˛ … — ¨. „¨¨— ¨— ¨— ¨¨ ¨ — ˛ ¨ ¸  ¨ˇ —, ¨—

 ¨ ˛

˛— ˛ ¨— ¨’ ¨˛ ˛ ¨¸— ˛ — — ¨ . — ¨—  — ¨—  ,  ,   ˛ ¨¨ ¨— — ¨, ˚—¨— ¨¨ ¨ ¨ — — ¨— ˛ ¨¨¨˛ ¨— ˛ ¸ ¨ ¨ — ¨¨—  — ¨˛  ˛ ˛ ¨ ¨ˇ  ¨ —¨ . — ¨—ˇ — — ¨— ¨¨ —˛˛ ˛ — ˛¨ : ˆ˛¨ ˚¨, ˛¸— ˛ ˛. »˚¨¨ ¨—ˇ˛ ¨¨, ¨ ¨˛ ˛¨. •˛¨ ˚  , ¨ -

¿`˙¿‚„´¶´·` ¿¨¨-–¨˚˚ ˛ . ´ ¸¨¨ ˛ »¨ —¨ — ˛ —˛ ˇ¨ ¨ ¨ ¨— — ¨— ¨ ¸— ¸ ¨ ¨ ¨¨ ˚¨˛. ‡—¨¨ ¨ ¸˛ ˛  † ¨˛ ˚—¨ ¨ — ˛ ¨— — ¨  ¨ ¨—. ¶ˇ¨ ¨ —  ¨ ˛ —˛ ¨ ˛ ˚—¨ ¨ —˛  ¨¨ ·¨˚˚  —. ´ ¨ ’ ¨˚  — ¨¨ — ¨˚¨˛ ¨—  —¨ — — ¨ —. ¿ ¨ˇ— —   ¸ ¨ ¨ ¨— ’ — ˝ ˛ ¨¸—¨ — ¨¨ ¨ ¨ ˚¨˛. ·— ¨— ¨ ¨ ˛ ˚˛ , ¨ —¨ ¿¨ ¸ ¨ • ¨ — ¸ — ¨. „¨ˇ ¨¨¸— ¨ˇ— ¨ ¨ ’ ¨ ¨ —  ¨  — ¨— ¨ ˛ ¨˚— ˛. ·— ¨— ¨¨ ¨¨ ¨— ¨— ˇ˛ — — — ¨¨— ¨ˇ˛ — ˇ — . `˚  ¨ ¨ ˛ ˚ ¨ ¨ ˛ ˛  ¯— ¨— ˛ ‡—¨— ˛.  ¨ ¨ ¨ — ˚¨ — — ¨— ¨ ¨— ¨   —. · — ˛ — ˛ ¸˛˚, ˛ˇ ¨— ˇ¨ ¨  ¨˚ ˛ ¨ ˇ—¨ ¨ . ´  ˛ ’ ¸˛ ˛ ¨ ¨¸—¨ ˚ ¨— — ¨˚—  ¸ ˛ — ˛ ¸ . …¨ ˇ˛ — ’ ¨ —¨ — ˚ ˛ ¨  ¨ ˇ — ¨ ˇ ¨ ¨— —. ´˛ —¨, ˛ ¨ —¨, ˛ ¸ ¨— ’ ¨¨, ’ — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˝¨¨. · ˛ —¨  — ¨ — ˛ — ¨  ¨¨¨¨  ¨ ˇ — —. `  — ¨— ¸—˚  ¨ ¸  ˛ ¨˛ ¨ ˛ ˛ —¨ . ¶ ˇ¨ ˛ ˛ ¨— ¨ ¨¸ ¸ —  — ¨ — ¨— ¸ ¨˛ ¨ ¸ ¨— —. •¨ ’  ˛ ¸˛ ˛ — — ¨ ¨ ’ — — — † ¨— ¸ ˇ¨ ¨ ¨. » `˛— ¨ 4-12-2005 ´`‚–‡¶`

˛ ˚

 ˛¨ — ¨˛¨. † — ˝—  ¨¨ ¨      ˛ ˚— ¨— ˛  ˇ— . †—’ ¨ , ¸— — ¨ˇ —¨ ˛, ˚—¨ ¨ — ¨— ¨  ˛  — ¨ — ¨ˇ — ¨— . ·¨ ˝— ¨˚¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ˚—¨  ¿¨  : ß,— ˚¨ ¨ ˛ ˝˛ ¨,  — ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¸ ¨ •  ¨— — ˚—¨ ˛ ¸ ¨ ˛ ¸—˛ ¨. •¨ ˛¨ ¨—¨ ˚¨˛ ¨¨—˛ ¨ ¸ — ˝¨  ¸— ¨ ¨¨-–¨˚˚ ˛ ¨ˇ˛ ¨ —˛  , ¨¨—¨ ˚¨—¸¨ ¨— ¨¨¨—¨ ˛  ¨ 

¯  ¨ ¯¨¨—¸¨ ˛ - ´ ¸¨¨ ˛, ˛ — ¨ — ¨ ¨— ¨¸—¨ ¨   ˝ ˚ ˛ ¸—¨ —— ¨ , ¨¨ ¨ ¨ ¨— ¨˛ˇ ¨ ¨ : ß¿— ¨ ¨ˇ ˚¨ ¨¸ ¨ ¨  ¨— —¨

 ¸¨— ¨ ˚ ¨— ¨. —¸— ˚— ¨, ˚—’ ¨ ¨ ¨ — ˚¨ ¨¨ ¨ ¨— ˚—¨ —¨ ¸  ¨ ¨ , ` ˚ ¨ ¨ — ¨ ˛ ¨ ¨— ˇ¨ — ¨ ˚—¨ ¨¨ ¨ — ¨¸—  —¨  ¨ . — ˚—’ ¨ ! †—¨ ’ ¨¨  ¸ ˛—— ¨˝—  ¨.  ¨  ’ ¨ ˛ ¨  ¸—¨˛ ¨ , ¨ˇ˛ —¨ ˚— ¨—, — ¸  , ¨ , ˛ ˚¨˛, ’ ¨ ˛ ¨ˇ —˛ ¨ . `¨ ¨— .

¯¨— —  ¨  ‡˛¨ ”¨˛ . †—¨˛ ´¨¨ ¨˛ ß¿ ˛ ¿ ¸ »¨ —¨ ˇ˛¨ . ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛

— — ˛ . ¿ ¸, `¨ ¿¨ ¨ ·¨ ˚˚, » — —— —¨ ˚˚  — ¸  ¨ ˇ ¨ ¨, —¨ ¨— ˛ ¨ ¨ — ˚¨ ¨—  ‡˛ — ` —

 ¨¨ ˛ ˛—˛ ¿¢ ˚—  ‡˛ ¨.  ˇ ¨ ¨ ¨— ¨ —ˇ  ˛ —˛ ¨˛, ˛ ¨ ¨˛ — ˛˛ ¨— ¨¨˚ —˛   ¨˚¨ ˛ 

 ¿¨ ¨ ·¨˚˚ ´¸¨¨ ˛, ˚—¨ ˛ — ¨ ¨  ¨ˇ ¨— ˛ — — ¨ ˚— ¨, ˛ — ¨ ˛— — 40 ˛. ´ ¨— • ¨ ¸— — ¸¨ ˛ ¨ — —  ˚ , ¨ ˛

¨ - ¨˚¨ ˛  ¨ˇ . †—¨ ¨ — ¨ ¿ ¸, ¨¨ ¨— ˚—¨ ¨ ¸˛ »¨ —¨, ¨— ¨˛ —¨, — ˛ ¨— — ˚—¨ ˛ — ¨ ¨—  ˛.

¯¨— —  ¨  ¿ ¸ ´ — ` — »¨ . †—¨˛ ` —¸¨˛ ¯¨—— ˝ ˛ — ˛— ˛ ¸˛ ˛ ¸—˚¨ — `˚

ˇ˛¨— ß— ´ — »¨ ˚—¨ ˛ —  — ¨ ¿¨ ¨ ·¨˚˚ ´¸¨¨ ˛. • ¨ ˚¨˛˛—¨ ` — ˚—¨ ˛ — ¨ ¨˛ ¨—  —¨ ˇ˛¨— 

  ’ ¨  ¸˛ —˚— `˚, ¨ ¨ — ˛¨  »¨ —¨  — ¨ — ¨. †—¨ ¨ ¨ ·¨ ˚˚ — ¨ ¨— ¨ , ˇ¨ ¨ ¨ ˚¨ ¨, ¸— — — — — ¨ ¸¨—  ˚  ¨—¢   ˛—  ¨  — , ¨¨ ¨—  ¨ ¨ ˛—¨.

` — ¨ ¨ ˚¨ ¨— ¸¨ — ¨   —  ¨ ¨ ˇ  — ¨. ¿   ¨—¨ ˛ ¨ ˇ—¨ ˚—¨ ˚ — ¨— —¨

 — ˛ —˛— ¨ ¨ˇ 

  , ¨¨ —  ˛ ¨ —¨ —˛— ¨,  ¨ ¸¨ ˛ — ˛ ¨— ¨— ˛ ¨— ¨ — ¨— ¨ ¨ ˚—˛ ¨

 — — ¨ ˛— ˚—¨ ¨  ¨. „¨— ¨ — ¨ ˚¨ ¨— . & „¨ — ˛  ˚ ¿ ¸ ˛ ¿¨˚ ˛— ·  . „ ¨ ¿¨—¡ ˛,  — — ˛ ¸—¨  ˚  —  ¨— — » ¨  ¨  ¨—  — .

¯¨— —  ¨ ˛ ¿ ¸ `  ˚ † ¨— . »¨ — ¨ ´ — - ˜ ˝

„ — ¨—

 ——, ¨˚¨˛— —¨— . » ˚¨˛ ¨¨ ¸—¨¨¨ ˛ ˛ — ¸¨ ˚—¨ ˛ — ˛— ˛ ¸˛ ˛   — ¨ ¨ ¿¨ ¨ · ¨˚˚ . ´ ˝˛˛¨  ` ˚ † ¨—  ¨—  ¨ ¨¨— ¨ — ¸ — ¨ — — ` ˚ ¨ ¨ —¨ —¨ ¸˛ ˛. — ¨ (¨ ¨ · ¨˚˚ ) — ¨— ¨ ¨ ¨  ˛ ¨— ¨ ¨— ¨˚¨˛¨ ¨  —. , ¨— , ˚¨— , — , — ¨— — ˚¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ˛—— ¨  ¸—¨ —  ¨— ¨¨˛¨ — ˛ — ¨˛¨ ¨ ¨—¨ ¨¨— ¨ ˛ ¨¨  —¨ 

¨— ¨  —  ¨¨¨˛ — — . ¶¨ ¨   

¨—˛ˇ˛ — ˛ —¸ ¨ ˚—¨ ˛ — ¸ ˛ ` ˚ † ¨—  ˇ¨ ˛¨ ¨—  ˛ ¨— ˚—¨  — ¨ . »¨ ˛— ¨ ¨— ˛ ˛ ¨ˇ˛ ¨ ¸— —  ¨— ¸—¨˚  ¨ . »¨ ¸   ¨— ¨ ¨¨ ˛ ˛ ¨— ˇ ¨ „¨˛˛—  ˚—¨ ¨ ˚¨  ` ˚,

¨— ˚—¨ ¨ ¨˚ ¨—  —

— — ¨ ¸˛ — . ` — ¨— ˛ — ¨ ¨  — ˚¨ ¸¨˛—˛ ` ˚ ¨— ¨ ¨ ¨ — ¨¨ ˛ ˛ˇ—¨ . •¨ ˇ ¨ ¨  ¨—˛ ˇ ¨ ¨— — ˝ —

¨—  ˇ¨ — — ¨

¨ ¨¨ ¨— ¨— ¨ ¨   —  ˚   ¨¨¨—. ´— ¨ ˇ¨ ˇ ¨ ¨

 ˛ˇ  ¨ ¨— — — ˚ — ¨ ¨  ¨ ¨

˚— ¨ ¨— ¨ —  ¨— ˚ —— .

`—— ¨ ˛ ‚ —¨ † ¨¨˛ ˚—¨ ¨¨-–¨˚˚ ˛ ‡ — ˛ˇ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨— ˛  ¨˚— ¨ ¨ ¨ — ˛ ¨ ˝˛˛ . ´ ¨˚— ¨ ¨ ¨ –¨˚˚ ˛ ´ ¸¨¨˛ —  ˚ — ˝ ¨ — ¨—¸¨—. ¿¨ ¨ ˛¨ — — — ˛ ˛  ˚—¨ — ˛ ¨’ • ˛¨ —  . ¿ ˛ ¨ ˚¨

¨¨ ¨— — ˛ — ˛ ˛ —  — ˛ˇ˛ ˛ ˛ ¨ ˛. ¿¨ ¨ — ¨— ¨— ¨— —  ¸ — , ¨ , ’ ¨ ¨˚ ¨—  . ´ — ˛ ˇ— ˛ ¨ ˚—¨ ¨ ¨˛˚˛ — ¨ ˛ — ¨ —¨ — ¨— ¨ ¨ ¨— —. ´  ˚— ¿˛— ¨ ˛ — ¨— ¨ˇ— — — ¨ ¨ — —. ‡   ’ ¨, ¨ ¨— ¨¨ ¨ ˚—¨ ’ ˛ —  — —¨˝  ¨ - ¨. `¨ ˛ —¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨——¨˝ ¨— ¨  ¨ ¨. » ˛ ¨— ¨ —¨ ¨—  †—¨ ˛ ¸— ¨, ¸ ¨ ¨ ¨, ¸—¨, ¨— —¨. † ˛ˇ˛ ¨ ˚ — ¨ ¨— — ˛ 

˛  ˛ ˛ ˛ ¨ ˚—¨ ¨¨ ¨  . •¨ ˛ˇ¨ ’ ¨ ¨ˇ ¨— — ˛  ¨ ¨—¨ ¨ˇ˛ ˝˚ ¨— ˛ ¨. ` `˚ † ¨— ¨ ¨ ¨¨ ¨˛

¨˝— — ˛  ¨ ¨ ¸ ¨ —¨ ¨ˇ˛. · ¨— — `˚ ˛ ˛ ¨ ¨ — ¨— ¨ˇ ¨ ˛ —˚ —¨ ¨ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 5

¯¨— —  ¨ ¨ · ¨˚˚ ´ ¸¨¨˛ ¨¨ ˛ ¸˛˛ ` ˚ ¨  —˛ 

`¨ — ˚ — —¨— — ˚¸—— — — — —

 ¨ ¨ ¨ ¨¨ ’ ¨ — ¨— ¨˚¸ ¨ —¨ — ˛ ˇ¨¨¨ —. ¨ ¨— ˝ —  — —  ¨ ¨ — ¨¨˚¨—¨˝— ˛ ¨ ¸—¨ ˛¸¨ ’ ˛ ¨ ¨ ˝˛. ´¨ ¨ˇ—¨ ¸ ¨— ¨  ¨ ˇ —  ¨ ˚— ˝¨— —’¨ ¨ ¨ ¨ —: —  ˛¨   — — —¨ ¨  — ¨ .

˚¨ ˛— ·— , ˚—¨— — ¨ ¨—ˇ¨ ¨—, ˚ —¨— , — , — ¨— — —. ¯ —¨ ¿¨ ¨— ˚˛  ¨—— . • ¨ ¨ ˛ ˚¨˛ ¨¨ , —  ¨— ¨¨ ¨ ¨. ¨ ¨ ¨˚¨ ˛¨  ¨, »¨ —¨ ¨— ˛. ´ ¨¨ ¨ ¨ ¨ ˇ  ¨¨ ¨ ¨ˇ¨¨ — ˚—¨ . „¨— — ˚—¨ ˚—¨— — ¨ ¨ — ˚¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ˇ  ¨¸ —¨ ¨— — , ¨  — 

¨¨ ¨— ˝˛¨ ¨˝— — » ¨ , — — ¸— ¨˚ — , ¸ — ¨ ¨— — — ¸— ¨  — , — , — ¸—¨— ¨—  ¨ ¨¨, ¨ — ¨ — ¨ ¨ ¨— ˛¨ ˚ ¨ — ¨¨ ˛ ˛ ˛ , ¨— ¸— ¸ ˚¨˛ ¸¨ ˛ ¨˝— ¨— — ¨ — ˛˛. ´ — 

¨— ˛ —¨ ¨ ¨—ˇ¨ ¨— ¨—¸—¨ , ˚—¨— ¨ ¨ ¨—¨, ¨¨, ¨˛ ¨ ˛

¨— ¨ ¨— — — — ¨ ¨ ˛ ˛— ¨, ¨˛˛— , — , ¨—  ¨ — ¨ ¨˛— ¨ — ¨  — ¨

¨—¸—¨ ˛ — ¨ . ˙ — ˚ —¨ »¨ —¨˛, „˛— ˛ , —  — ˇ ¨ — ¨ ¸ ¨ , ˛ ˛,  — ¨  ˇ — —  ¨˚ ¨ ¨  — — ¨, ˛ ¸—¨ ¨, ˛ ˝ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨¸ ˛ —  ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ —¸ ˇ ’ ¨˛ ˛ ˛  —˛ ¨. ·— ˇ˛ ¨ ¨ ¨. „¨— ˇ ¨ ¨ —— —¨:

¨  , ¨¨ ¨ ¨˝— ¨¨  —¨ ¨ ¨ˇ¨— ˚—¨ ˛

 ¸ ¨, ¨ ˛¨, ¨ ¨ — ˝  ¨ ¨ ¨— ¨ : ¯ — ¨— ¿¨¨˚— ¨ ¸¨˝ ¨ ˛ ¨ˇ —¨ ¨ ¸  ¨ ¨ ¨—¸—¨ .

  ˚ ˛  ˚, ¨— ˛ —˛ ¨ ¨—¨, ¨ ˇ  ¨, ¨ , ˛ ¨ —˛ ¨ ¨˛˛, — ¨— ˛ ¸˛ ¨ —

—  ¨ ˛ ˚˛ ˛   — ˛ ¨˛˛ ¨ ¨ ˇ¨— —¨ ˛ ˛— ¨  ˚— 4 »¨ , ˛ ¨˚¨ ˛ ¨ ˚—¨ ˚— ¨ ¨  ¨— ˛ ˛ˇ—¨ ¨— ˇ˛ ¨ ¨˚ ¨ —˛—, ¸— ¸¨ ’ ¨    ¨ ˛ ¨¨ ¨— — ¨ — ˛˛ ¨˛ —¨ ˚— ¨ . ·¨—  • ¨— 

˚— ¨ ¨— ˚—¨ — ˛ ¨— ˚—¨ ˛ ¨ ˛ ¨˛˛

 ˚— ¨— ˛ ¨—— ¨ ˛ ˛ ˛ –¨— —¨ ¨.

˚—¨ ˚—¨ … · 2006 ¨— ˛ ˛ –¨— — ¨

˙  ˛ — ¨ —¨ ˚—¨ ˛ ¨— —¨ ¨—

—  — ˛ ˚—¨  ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨, ˇ ’ ¨— —¨ ¨ ˇ˛ ˚—¨ ¨ ¸˛ ¨  ,— ¨ ˇ˛—, ¨ — ¸— ¨ ¨ˇ   ¨¨ ¨ ˚¨ ¨— ¨¨ ˇ¨ ˛¨ ¸ ¨˝— ¨ ¨ ¸ — ¨ ¨— ¸ ˛ ¨— — ˛¨, ¸˛¨¸˛,  ¨ ˛ , „ ¨ ¨— †—¨˛ „¨¨˛, »—¨˛ »¨ ¨¨ ˛, » †—¨¨ ¨ ˛ ¨— ˛ ¨¸˛ , ¿  ¿¨ ˛, „ ¨ ¿˚—¨¨ ˛, –¨˚˚ ˛ …— ˛¨ ˛, „ ¨ ¿˚—¨¨ ˛, „ ¨ –˚¨˛, †—¨˛ ¯—¨ ˛ ¨¨ ¨ ’ ¨ »¨ ˛ `˛ ¨˛¨ ˛, »¨ ˛ ¨ ˛, ˚˛— ¨ ¿¨ ¨¸˚—¨˛ ( ¸¨ ¨ ¨), …— ¨ ¨ ˛  — ,  ˛ –˚¨¸˛, „ ¨ …¸¨¨ ˛ ¨— ¨  ¸—¨˚, — — — — ¨ ˛ »¨ —¨˛ — ˚ —¨: ¨— — ¨ ˛ ˇ˛ ¨, ¨¨ ¨— ˛ „˛ ˛, ˛ ·¨ ¸¨, ˛

¨— ¨, ˛ · ˛, ˛ — ˛, ˛ — ˛.

 — ¨— ˛  ˛ ¨ ¨˛  ¨——  ˛ ˛ ˛ ¨— ˛ ˚—¨ ˛ ¨¨ ¨˛ . · —  ˛ —¨ ¨. ·¨— —— —¨ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨¸—¨ ˛ ¿ ¸ ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛, ‡.`. ¨— ¨ ˛ ` ˚ »¨ —¨ ˛ ˇ˛ ¨, ¸˛¨¸˛ ` ˚ ¨, ¨¨ ¨—  — ¨ ˛ ¨ ¸ , ˚—¨ ˛ ¨—— ¨ ˛ ¨˛˛ ¨, ¨— ¨ ˛ — ˚—¨ ˛ ¨—— ˛ — ˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¸ ˛ ¨ — ˛¨ . ·¨—  

¨˛¨... ˚—¨ ˛ — ˛ ¨— ¨˛ ˛ ¨ —˛ ˛ —¨ ˛ ¸—¨ — ¨. ‰ ¨ ¨ — ˛ ¿ ¸ ¨ — ¨— —¢  ˛ ˚ —¨ ¨— ˛ ˚¨˛ ˛ — ¸—¨ ¨— ` — ˛, ¨¨ ¨—  ¨. ˜¨— ¨— — ¨˛ ˛ ˚ —¨ ¨— ˛ ¨˚¨ ˛, —˚˛¨ ˚ˇ—  ¨  ˛ ¨ —˛

¨ . ¿¨

 — ¨—  — ˛  ¨ »¨ —¨ , ˛ — ¨— ˇ— ,    ¸  ¸—¨ ¨— ¸— ˚˛—¨ ˛ ¨˚¨ ˛ ˚—¨   ¨— ¨ ¸— ¨  ˚¨ ¨— ¨ˇ ¨¨ ¨ ¨— ˛ ¸  — ¨. ˆ — ¨— —¸— ¨  ˚  ¨    ¨— ˛ — , ¨ — ˛  —  ¨¨ ¨ ¨— ˇ¨ ¨˝ . ·˚   ¨¨ ¨ ¨— ¨— — ˚—’¨.

´ ˚ —  ¸ — ¨˛   ¨— —. ·— ¨— ,— ¨ — ¨ —¸— — ˛ ¨  — ¨. ´ ¸— ¨ ˚ — ¨— ¨¸—    —  ¨—  —¨— . „¨— ˚ — ˝  — — ˛ ¨¸   ¨ ˚¨ ¨ ¨ ¸— ¨—  ¨ ¨— ˇ¨¨  ¸¨— ¨ — ¨ ¨— ¨— ¨— ¨, ˚—¨ ¨ ¸— ¨— ¨—  ¨ ˚—¨ 

. ¿¨ — ¸˛¨¸˛ ߨ ¨ˇ —¨ ˚¨ ¨ ¨— ¨  ¨ —¨

 ˛ ¨ — ¨ ¨  , ¨¨  ¨— ¨— ¨¨—, ˚—¨ ¨ ¨¸ — ¨—

  —, ¨  —  —¨  — — ¨— ˛ ¸ ¨— •   ˚ —   ¨ˇ  .

 ¨˚ ¨— ¨ ¨— ¨— ¨— ˚ ˛ ¨ —˛

¨ , ¨ ¸ — ¨— ˛ ¨— ˛¨ ¨¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ’ ¨ ˛ ¨˛ • ¨  — ˛˚¨˝— ¨— ¨— ߨ ¨ ¸ — ¨˚¨ˇ˛ ¨— ¨ ¸ ˛¨  —,   ¨ˇ ”—˚— ¨. ˆ¨ — ¨— ˛ ˛ ˇ—¨   ˛ ·— ¨ ¨, · ˛—¨— ` , ˘¨,  , ˚ ¨— ¨˚ — ¸ ˛ , ¨¨ ˇ — ¨ ¨ ˛ ¨— ¸ 

—¨— ˛—¨ — — —¨  — . · —

 ¸ — ¨— ˛ ˛ˇ—¨ ˛ ¸— ˛ ¨ ¨—    ˚˛ »¨ —¨ 

 ¸ ¨¨ ¨— ¸

¨¨ ¨ ¨ ¸— ˛ ¨˚¨ ˛ ¨ ˛ ˚ —¨ ¨ ¨— ¨ ˛— ˝ ¨ˇ — ¨ — ˛ ¸ ˛. `  ¨ —  ¨¨ ¨ ˚ ¨— ¸—  — ¨—  — ˚ ˚— ˛ ·— ¨ ¨, ˚—’ ¨ ¸¨ ¨— ˛ ¨—— ¨ ¨— ¨ ’ ¨˛ ˛ ˇ ˛ ¨ ¨—˛  ¨ ¨ ˛ ¨¸—¨ ˚—¨ ˛ ˛—˛ ¨— ˛ ¨¨¨˛ ¨— ¨ —: ¶ ¨ ¸—¸ ˛ ¨  ¨ ˛ ¨ — ˛ ¨˛ — —  ¨— ¨’ ¨ ’ ¨ ’ ¨ ¨— ¨ ·˛ — ,

 ¨  — ˛ ¸˛ —˚— ˛ ¸ ˛ , ¨ ¨—¨ ¨, ¨  ¨¨˚ — ˝ ¨— ¨¨ —  ¨— ¨ˇ —¨ ¨ˇ˛ ˚—¨ ¨ — ¨ — ¨ ¨ ˝˛˛ ¨— ˛ ¨ —— —¨ ˚ ˛ ¨ — 

—ˇ¨ ˝˛ — ¨ ’ ¨¨. ` ¨ˇ — ˛ — ¨ ˚ — ˝— — ¨ ˛ ˛ ¨ ˛ —— ¨ , — ¨— ¨  ˛ ¸—¨ — ¨ • ¨— ¨ˇ  ¨—  — ˚ ¸ — ¨— ¨ ˇ ¨ ¨¨  . †—’ ¨ ¨— ˛ — ˛ ¨ ¸— ¸ ˛ ¨   ˛ ˛ — ˛ ˛ — ˛,  —-

˛ ˛ ˛— ¨ ¨ ¨— ˛ ˛ˇ—¨ • ¸—¨  ¨ ¨— 40 —¨,  ˛ ¨ ¨¨ ˛ ˛— ¨  — ¨ ¨— ¨  — ¨ ˝˛ ¨˝— ߯ —  † ¨¨—, ߯ —   ˛, ß–¨— ˝ ¨— ‡  •  , ß`  ¨— ¸  •  , ߈   ˚ — ¨, ߈ ¨¨¨  ¸   ¨— ¨ ¨  — ¨ ˛—¨— ¨ ˚˚ ¨. —   ˚ — ¨ ˚ — ˝ —,  ¨ ¨¨˛  ¨— ¨ 

¨—¸— ¨ — ¨ ¨ —¨  ¨— — ¨. ´˛ ˛ — ˛ ¨˚¨ ˛  — ¨ — » ¨  — — — ¨  ¨—  —  ˛ —— ˛ ¨¨ ¨— ˛ ¸ ¸

¨ ¨ — ¨— ˛— ˝. ´˛  —  — ˛ ¨˛ — ¨ ¨— `˚ ¨,  ¨ ¨— — ¨— ¨ ¨¨ ¨ˇ¨ ¨— ˛—  —— ¨ — ¨¨ ¨ ¨— ¨—  ¸¨—   —˛— ˝ ˛ ¨— ¸. · — ¨  — ¨˛ ˛ — ˛ ¨ ˛ ¸ ¨— ¨ ˛ —¨   — , ˚—¨ ¨ —¨ ¸ ˛ ¨ ˛ ¨¨— ˛¨ , —¨˛ ¨ ¨˝— ¨ ¨—¨ ¨— ¨ ¸¨¨ ˛ ˝ ˛ ˛ ¸— ˛ ¨—  — ¨. …¨ ˛ —¨   ˛ — ˚ —¨ ˛ ˚¨— ¨ ¨— ¨

¨—¸—¨  ˇ ¨ ˚˛ ¨— ¨ ¨¨˚ — , — —  ¨¨ ¨¨ ˛ ˝ ˛ ¨

¨— —¨ —¨—  ˝ ˛ ¨¨ ¨—  ˇ— ˛—¨ ¨— ˛— ˝ — — ˛ —¨  ¨— —¨  ¨˚ — ¨— ¨ˇ— ‚ ¨ ˝˚ ¨— ¨ ¨ , ¨˚ ¨ ˚—¨  — ¨— ¨— . „— ¨  ˚  —ˇ ¨ ¨—˛ ¨—

¨— ˛ ¸, ‡.`. ¨— ¨ ¨ ˛ ` ˚ ¨, —¸—¨—   ¨ 

¨ ˛ ¨˛ ¨ ¨˛ ˚—¨ ˛ ¨˚¨ ˛ ¨— ˛ — ˛˛  

  ¨  ¨¨ ¨—

¨¨ ¨ˇ ¨˛˛ ¨. » ˇ¨ —  ¨˛ ˛ ¨˚¨ ˛ ¨¨ ¨— ˛ —— — —¨ — ˛ 

 ¨— ¨ ¨, ¨ ¨ ¨¨ ¨ , — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨

¨¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨¨ ¨ . ·¨ ˇ˛ ¨ ¨˚¨ ¨ ¨— ¨ ˛— ˝ `˚ ¨ ¨— ¨ ˛ , ˚—¨— ¨— ˝ ¨— ¸ ¨ ¨ ¨—˚  ¨ ˛ ˚— ˛¨ ¨— ˛ — — ˛ ¨ , — ¨ ˛ ¨ ¨  ˛ ¨—

—— . ·¨ ˇ˛ ¨ ¨¨ ˚¨ ,— ¨ ˛¨ ¨ — » ¨ ¨— ˛ „˛˛ ¨ ¨˝— —  ¨— ˛ ˛  ˚ ¨. ·¨ ˇ˛ — ˛ ¨ˇ ¨   ¨— ¨ˇ  ¸¨¨—, ¨ ˛— ˝  — ¨ ¨— ¨ˇ ¸˛ —˚— ˛ — ¨  ¸˛ ¨— ’¨ . »˛ ¨  ¨ ¨˚ ¨¨, ¨ ¨ ˛¨ ˚—¨ ˛ ˚ —¨ ¨, ¨ ¨˚ ¨ — ˛¨ — ˚— ¨  — ˚˛ 

 — ¨— ˇ— . ·—  ,— ¨ ¨— — ¸˛ —˚˛ ¨  — ¨ ˇ¨

¶ ¨ —¨˛ ¸—¨ ˛ —¨ ¨˚ ¸˛ ¨˚ ¸—¨  — ¨— ¸—¨ ¨ ¨-–¨˚˚˛ ¨— ¨¨ ¨ ¨ —¨¨ ˛¨ ¨— ¨ ¨—¸—¨ ¨ ˚—¨ ¨ˇ˛ ¨  ¨˛¨ . ´ — ¨ ¸ — ¨— ¸¨— ˚—¨ ˛ˇ —¨ ˛ ˚ ˚¨—  ˚ˇ , ¨¨ ˚—¨ ¨ — ¨ˇ — ˛ ¨¸— ˛¨, ˛ ˚¨— ¨, ß — ¨˝— — ¸—

 , —˚˛ ¨— —¨ ˇ ¨¨ ¨— — — —˚ .

  — ¨˝— ¨— ,— — ¨ˇ ¨ —˚˛ ¨— ˚ ¨, ¨ˇ ¨ ¨ ¨— ¸¨— ,  — — ˛ ˛— ¨  ˚. 4 »¨ ¨¨ ¨— ˛ ˛ — ¸¨ ¨, — ¸˛ — ¨, — ¸  ¨ ¨— —¸—¨—  ˛ ¸ ˛ - ˛ ¨ ˛ „ -˛  ¨¨

¨˚ ¨ —˛ ¨. » ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ , ¨¨ ¨— ˚—¨— ’ ¨˛ ˇ ˛ˇ˛ ¨ ¨— ˇ ¨ ˚¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ·— ¨ ¨ ¨—   ˚˛ »¨ —¨ ¨—

˚—¨——  ˛ ¨¨˛˛ —˚ ˛ ¨— ¨¨˛

  ¿¨¨˚— ¨ ¿¨—¨˛ ¨ ¸ ¨¨— ¨ ¨ ˇ  ˚¨ ˝˛˛ ¨ ¨. •¨ ¨ ¨¨ ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¨ ˇ ¨¨˛˛ — ˛ ¨ 

¨  ¨ ¨— — —  — ¨— ¨ ¸— ¨—¨ ——˛ ¨¨ ¨ ˛— ˝ .  ˛— ˝ ¨— ¨— ˛ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¨¨ —¸˛ ‚. ”—¨ 

˚— 4 »¨ ˛ ˛— ¨  – ¨,  —  ¨¨ — ¨— `˚ ¨ »˛ — ˛ ¨ ¨— —  ¨— ˛ ¨ ˛ ¨—˛ ˇ ˛ ¨ ¨¨ —  — ¨ ¸ ¨—  ¨—  — ¸—¨¨— — ˚—¨ ˛ — ¨ — ˛˛ . • ¨ ˚¨ —  — — ¨— ¨  ˚— ¨— ¨ ¨ — ¨˛ ˛ ¨—

¨¨ ˚¨— ¨ — ˛ ·— ¨, ‡˛ ,    — ¨ ¨—   »¨ —¨ ` ˚ , ¨¨ ¨— ¨ˇ »¨ —¨ —¨  — ¨ — ¨—, ¨ ¨— ¨—  — ¨ ¨˚ ¨¨ ¨ — ¸—  —¨ ¨ ¨ ¸¨— ¨ — — —  — ¨ ¨— — ¨— — , ¨ ¨— 180 —¨ ˚—¨ ˛ ˚ — ˛˛ ˚—  ¨  ¨— ˛ ¨ ¸˛ ˛

 ¨ — ˛  — ¨ ˚— . ·— ¨  ˛ ¨ ¨— — ¨ˇ— ˛ ·— ¨ ¨ ˚—¨ ¨¨¸—˛  —— 

¨ ˛ — , — — ¨—¨ — ¨ ¨  ˛ˇ˛ —, ¨ ¨ ¸ ¨ — ¨ ˛ˇ¨ ¨ — ¨ˇ—, — — ¨ — — ˛ ¨ — ¨—  ¨—¢   ‚.….  — ¨,  ¨ ˇ¨—  ¨ , ˛ ¨ ¸˛ ˛ ¨˛ ˛  ‚˛ ¨— ˛ ˇ— ¨ , ¨— ˛ ˛˛˛ ¨— ¨¨ ¸—˛  ——  ( ˚— 4 »¨ ), ¸ ¨ ¨ — ¨ ¨ —¨  ˛¸˛ — ˇ— ˛ — ˛¨ ˛ ·— ¨,  ˚— — — —   ¨— ¨¨  ˛ ¨¸ . ‡ — ¨— ¸  — ˝ ¨ ¨—˛ˇ  — ¨ ˛ ¸¨— ˛¨ ¨   ¨ˇ— ˚—¨  — ¨. `˚ ˛¨ ˚—’ ¨˛ ˛ ¨— ¨ ¨ , ¸ —ˇ ¨ ˚— ˛—   —  ¨ ¨ ¨¨ ˚ — ˝ — ¨— — ¸ ¨  — ¨ ¨——¨˝ ¸¨— — —, ˚—¨—  ¨  ˛ ˛—˛ ¨— ˚¨˛ ˛ . `¨ ¨—  — ˛ ·— ¨ ¨ ˛ ¸¨ ˛ —

¨ — ˛ ¨˚¨ ˛ ¨, —

 ¨¨, — ¨— ¨, — ¨— ˛  ¨— — —  ¸  ¨ ¸ ¸— ¨ — ˛ ¨ ¨— ¸ ˇ¨ ¸—¨— ¨—  , ¨ ˇ — — ˚¨ , —  ¨—¨ ˚—¨ ¨ ˛ — ¨ ¨ ¨¨ ¨— ˚—¨ ¨ ˇ — ¨ — ˛ ¨ ¸ 

 ¨— ¨— — —  — ¸  — , ¨ ¨˚ — ˝¨— ¨— ¨ ¨ˇ— ˚—¨ ˛ ¨˚ ¨ ˛ . ·˛ — — —˚ ¸¨ —  — ¨ ˛, ¨ˇ— ¨— ˇ¨ ¨ˇ— ˚—¨   ˇ — • ,¨ ¨ — ¨  ¨ ¨— — ¨, ¨ ˚¨˝¨— ¸˛¨¸˛ ˚—¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ˇ ¨ — ¨ ˛ˇ˛— ¨ ¨—. ˛ ¨ ¨— ¨— ˚ ˛ ¿¨˚ ˛— · ˛, ¿ ¸ ˛ ˚—’ ¨˛ ˛ ˚¨ ˛ ˛— ˛ , ¸— ˛ ¨ ˝˛ ¨˚ ¨—¨, ¨ —— ¨  . „¨— ˚—¨ ¨˛ —¨ ¨ ¨—  ¨ ˚—¨ ˛ ˚¨˛ — ˛ ¨— ˛ ¨˚¨ ˛

  , ¨— ¨— ¨— •  —

—  ˚— 4 »¨ ¨ ¨ ˚— ¨— ¨——  ¨ ¨— — `˚ ¨— — — ˚ — ¨ ¨ˇ ¨ . †—¨— : ` ˚¨ ¨  — — ´ — »¨ —

 ¨ ¨  — ¨— ¨˛ —.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 6

¿·´` ¶”‚ …‚„¶˜„¶` ·—  ¸—¨¨¨ ¿  ¶—¨ —¨ ˛  —¨ ˚ ˛ ——¨. ˜— — ˛  —¨ ¨— ˛ ¸— ¨— ˛ ¨˚ ¸—˛  ¨ — ¨ˇ ˛ ¨ ˛. ¯ —  ˚—¨—¢ ¨ ¨˛ ˛ ¸¨ ˛ „ ˛˛

— ˚ ˚—¨ ¨˚ ¨— ¨ — ¨˛˛. `˛ ¨—¨ ˛ ˛  —¨ ¨—¨  —¨ `¨ ¨ ˛ ¨ —¨ ˇ ¨. ‡ ¨˛ ˛  —¨ ˇ ¨ ˛ ¨ — ˚—’ ¨ ’¸ ¨—¨ ˛ „ ˛˛ ¨¨ —. ¿¨ ¨ ˛  —¨ ˛ ˇ ¨ ¨— — ˛— ˛  —¨ ¸¨ ¨ . ‡ ¨ ˚˛ ˛  —¨ ¨ ˝˛˛ — ¨  — ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ˇ˛ —. ´  — ¸—¨˚  ¨ ¸ — ¨—¨  — ˛  —¨ ¨ —. ´¨ ¨ ¨ —¨ ˛ ¨—¨ ¸ 

 ¨— ¨ —˛ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨—. „— ¨ ˇ˛ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛

¨— ˚—˛ ¨ˇ¨¨, ˇ¨ ¨ — —. » `˛ —¨ 23-10-2005 ´`‚–‡¶`

»‚¯”¶` »´. –·†‡¶` ˙ ¨ ¨ » ¨ —¨ —  — ¨ ˚— – ˚¨¸¨ˇ— ˛  —¨ ¨.  — — ˛ ˛ — ˝ — ˚—¨ ¨ ˛ ’˛ —  ¨ ˛ „ ˛˛ ¨ —˝ —. ˆ˚— ¨ ¨˚—˛ ’ ¨  — ’¸ ¨— ¨—¨ ˛  —¨ ¨  —. ˚ ¨˚—, ¨ ¨— ¨ ¨  — ˛  —¨ ¨¨¨¨ ˚ ¨—. ‡   ¨   —¢ ¨  —¨ —

—  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ —¨ —. ´˛ ˇ ˛ ¨ ¨ ¸ ¸—¨ ¨ ¨ —

—    † ¨ ¨˝¨ ¨ ˚¸¨ —. ¿¨—¸—   ˛ ˛ ¸˛˚ — ˛ ¨˛ ˛ ·ˇ—˛ —¨˛ – ˚¨¸—¨˛. † — ¨ ˛ ¨˚ —¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨ —¸¨

¨—  — ¨ ’ — ˚ ˛˚ ¨ ¨ ˛ —¸¨. ˇ¨¨ 

 ˛  — — — —

¨— ˛ ˚˛ ¸˛˚ — — ¨  —. …¨ ˇ¨¨ — † ¨ ¸— ˛˛ ¨ ¨ —  —¨ ¨ ¨ ˛ ˚˛ ¨— ¨ —. ¶ ˇ— ˛  ¨ ˛¨  ˚¨˛ ˇ—  ¨˚—˛  ¨  »—¨˛. ·—  — ¸ ˇ¨ ˇ — ¨ — ¨  ¨ — ˚—’ ¨ ¨— ¨ˇ¨¨  ˇ¨ ¨ —. »—¨˛ ¨— ¸ ˇ¨ ’ ¨ ˛ ¨ ’ ¨ —¨ ¨ ¨ —˛. » `˛ —¨ 7-11-2005 ´`‚–‡¶`

¿”ˆ‡˙` …´. „”¶` · ˚ — ¿ ¸ ’ ˛ „¨ ¨˛ ˚—¨ ˛ ¨——˛¨, ˚—¨ ˛ ˝˛ ˛ ¨˛. † » ¨ —¨ ˚ ˝ — ¨˚ ¨¨¸ 

— ¨˚—˛ ˛  —¨ ¨˚ ¨—  . · ˛ ¨ —¨   ¨——¸— ˚—¨ ’ ¨˚¨ˇ¨ ˛  —¨ ¨— ˛ ˝˛ ¸—¸ —. ˚¨ ˚—¨ ˛  —¨ ¨ — ¨˝— ¨ ¨¸ —  —¨ — ¨˚—  ˚¨ . ¿   ¨ ¨ ˛ ¨  — ˚—¨ ¨ ¨ — ˛ ˝˛ ˛  —¨ —  —. »¨ ¸ ¨¨ ¨ ¨  — ¸˛ ¨  —.

¨— — ˛— —  —  ·¸¨ ˛ ¨   ¨— ¸˛ ¨¨—.

¨— ˛  ¨— —  ¶ ˛˛ ¨——¨ — ˛— ˇ¨ — —

¨— ˛ ˝˛  —, ¨ ¨¸ —˚¨ ˇ¨ ˚— —. ·— ˛ ˝˛ ¨ˇ   ¸ — ¨ — ˚—’ ¨ ¸ ˇ˛ ¨ — ¨ ˛ ¨ —. ¿ ˚ ¨ —˛ ¨ ¨    —˚¨ ¨˚ — ¸¨ ˛¨ ˇ¨  . » `˛ —¨ 3-11-2005 ´`‚–‡¶`

¶ ¨ ` ˚ †¨—Ø `˚ †¨— »¨  ˛ — ¨

 — 8-1-2006 ¨ — ¨ ¨  ¨— ¨¨-–¨˚˚˛. ¶ — ¨ ¸ —  — , ¨’  ˛ –¨— ˛ ˛ ¨ —¨ ¨— — ¨ ¸ ¨  . „”¶ ¯…‚.

‡— ˇ ˛ ˛ ˛—¨ ¨ ¸—  » ¨  1941 ´˛ 28˛ ¨— 29˛ »¨—¡ 1941 ¨ ¸— ˇ˛ — ¨ »·”»¿·`  ˚ ¨— ¨ ¨ ¨— — ˛ 21˛ »¨—¡ ,  ¨ ¨˚ ¨¨ — ˛˚  ˛ ¨˛ ˛ — ¸. ‚ …. „¨¨˛

¯‚”` ·»». …‚„¶˜„¶` ·—  ¯¨ —¨ ¨ — ¨—¸— ¸˛ ˚—¨ —¸—. ¨ ¨ ˛  ¿ ˚  ¸—¨¨¨ — ˛ ˛ —¸¨ ¸ — ¨˛˛ — — ¨  —¸¨. ´¨ ¨ ¨ —¨ ˛ ¨—¨ ¨ ¨   — ˚—¨ ¨ ˛ ’˛ — ˛ ¨—¨ ˇ˛ ¨— ¨  —. ·˝˛  ¨—¨ ˚ ¨ — ¨˛—¨˚¨ ˛—¨ —¨ ¨  ¨ —˛ ’ ¨˚ —¨ —¨ —¨. `—    ˇ  ¨ ˛  ¸ ¸ ’ ¨  ¨— . · — ¨  •  — — — — ˛ ¨ ˛ ˇ — ˇ ¨ — ˛ —. …¨  — ˛ —¨ ¨ 

¨ — ¸ ¨¨¨  ˛ ˇ¨ . ˜— , —¨ , ¨ — ¸ ˇ¨ ˛˛ — ˚—’ ¨ ¨— ¸ —¨˝ ¨— ¨ — ¨ ˛ —. ´ ˛ —˛¨ ˛ˇ  ¨ˇ

¨—  — ˝˚ ¨—¨ — ˛ ¨ ¸—¨ ¨ˇ. — ˚ ¨—— ¨ ¨— — ¨ —  —  ¨— ¨— ¨¸ — ¨ ¨ ˝˛ . ¿¨ ’ ˛ 

¨¨ — ˇ — ˛ —¨ —  ˛ ˇ˛˛ ¨ — . ” — ’ —¨˛, » ¨ —¨ ¨¨ — ¨ ˚—¨ ¨¨ ¨, ¨˚ ¨— ¨ —. » `˛ —¨ 20-11-2005 ´`‚–‡¶`

†—¨ ` ˚ † ¨— ^ ¶ ·‚¶…¶ »„„¶ - »˙‚¢´¶ ˛ ˛˛ 

¨ ¨ ˛ ¨— ˛ ˛˛  ¨˛ .......... 100 ø ^ ¶ ·ˆ††·”‚ ·»». ´ˆ””‚…ˆ, ˛ ˛˛ „¨ „¨ ¨˛ ...................................................................................... 50 ø ^ „˙`´` ¨— ˛ ¿¿¶ „”¶, ˛ ˛˛ ˚  ........................................................................................... 50 ø

†—¨  .. »¨ ^ ¶ †·˙†‚ „”¶, ˛ ˛˛  ˝ ˚

˛ „¨ „¨ ¨˛ ............................................................................... 100 ^ †‚……¶` ¶”‚ ´ˆ””‚…`, ˛ ˛˛ 

¨ ¨ ........................................................................................................ 100 ^ ¶ ·‚¶…¶ »„„¶ - »˙‚¢´¶, ˛ ˛˛ 

ˇ — ˛ »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ........................................... 100 ^ `´·”‚` ¯. »†‚´¶`, ˛ ˛˛ 

ˇ — »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ........................................... 100

ø ø ø ø

†—¨ ` ˚ ¶ ¨—

^ ¶ ”‚´` „”¶ ·., ˛ ˛˛ ˇ  ˛ ¿ ¸ ........................................................ 50 ø ^ ¶ –`‚”‚„¶ –ˆ”†„¶ ˛ ¨ ¿¨ ˛ ˛ ˛˛  ˝ ˚ ˛ ............................................................. 50 ø ^ ”·‰¶` »·”‚‡…‚˙´¶` † ˚— , ˛ ˛˛ ˚ ˜¨ ˛, ˛ ¨ ·¨. ˚ » —¸—˛ ........................................................................ 100 ø ^

¿  ˛ · — ¨ ^ `˛ ˛¸ —¨ »…”¶ ”·‰. ´`ˆ‡”„¶ ¨— ¨ ˛ ˝ ˚ ¨— ¨ ¨—¸—¨ ............. 300 ^ ´¨ ¨——¨ »…”¶ ”·‰. ´`ˆ‡”„¶ †—¨˛, »—¨˛ ¨— ¿¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ............................................................................................... 300 ^ ¶ …… „ˆ»…´„¶, ˛ ˛˛ ˛ ¨¸ ˛ ˛ · —¨ ¯ — ¨ ˛,  ˝ ˚ ˛ …— ¨ , ˚ ¨— ¨¸ ˛ »—¨˛ ¨— ¯ ˛ ............................................................................... 300 " `˛ ˛˛ „˙`´ †‚……¶ „”¶: ^ ¿¿¶ „”¶ ¿ —¨¸ ............................................... 50 ^ „˙…`´…´‚…` ·»». ´`ˆ‡”„¶` .................... 120 ^ ‚˙……¶` ·»». ´`ˆ‡”„¶` ........................................ 100 ^ ·”·…¶ …´. –ˆ”†¶ - ´††„¶, ˛ ˛˛ ˚ ¨— ¨¸  ˛ .................................. 500 ^ –††·”¶` - „´‚… ¿·‚„”„¶, ˛ ˛˛ ˚  ....................................................................................... 700 ^ ‚`´·‚‡¶` †. ´ˆ””‚…`, ˛ ˛˛ ¨  ............................................................................................................ 50 ^ †·˙†‚` „. ·„¶`, ˛ ˛˛ ˚  ....................................................................................................... 250 ^ ¶ — ˚. »…”¶ ´ˆ””‚…ˆ ˛ ˛˛  ˇ  »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ........... 100

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸¨— ¨ `˚ »¨ —¨ ˇ˛ ¨ ¨ˇ ¸— ˛ †¨— ¨: `¨ 18 ´.„. 105 53 •¶…

ˆˇ ` ¨—˛ ·—˛ : ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛ ·— ¨ 7– - ˚. ¿¨¨˛ ´.„. 153 42 - ´˛. 210-6002.859 ´¨ — ¨ : N— ·. ¯¨—¨ ˛ ´ ¨ „¨ ¨˛ - ¿`¶”‚ ¿ ‚ …‚ ` ´˛ .: 6972627450 - ·˚¨. 210-8232644 ´˚¨— : •. • ¸   . …¨ ˚—¨ .·. „—

˛ 7 •¶… ´˛ .: 32.16.295 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 6  - · — ˛. 12 

ø

ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

·¿‚´ˆ¯‚·` & ¶ ¯ˆ` •. ¯‚´„¶ ˛  — ¿¨—¸¨˚˚—  ´˛¨ ¿¨ . & †¶`‚”` …‚„. ¿¿‡†‚……¶` ˛  — ¶ ˚ »˛¨—  ¨  ¿  — ¿¨ . & ‡¶»¶´¶` ¿¿‡†‚……¶` ( …—  ˚˛—¨ )  »˛¨— ¶ ˚ » — ¿  —. & ‡¶»¶´¶` ¿´‚„‚` ˛ ¿ —¨ ¿ — ¨ ˛  » — ¿  — ´˛¨ »˛¨˚—¨. & »‚` ¿…´¿ˆ”` (˚— ˛ »¨ —¨ ¶. ` —¸¨ ˛)  ˜ — ´˛¨ ˇ˛.

†·……¶`·‚` & »‚¯”¶` ¿·‚„”„¶` ¨— ¨ ˛  ¨—¸— ¨˚ —. & „˙`´` –”¯` 

† ˚— (˛ »¨ —¨ ˜¨ ˛ ˚—) ¨ ˛  

¨—¸— ——. & ¶ `´·”” ¿·”¿……¶`‚ˆ - `„ˆ”ˆ‡¶ (˛ „¨—¨ ´ ¸¨¨ ˛ ˛ ˛) ¨ ˛  ˛ ¨—¸— ¨˚ —.

& „˙`´` ´…„„¶` …— ¨ ¨ ˛  ¨—¸— ——.

–¿´‚`·‚` & ¶ ¯ˆ`ˆ” „…´…„¶ - ˜ˆ…´·‡„¶ ¨— ˛ ˛ ˛ »‚……. & »…”¶` ¯‚`´˜„¶` ¨— ˛ ˛ 

»‚.

†»‚ & ¶ ·”·…¶ –ˆ”†„¶ …— ¨ ¨ ˛  —  ¿…†‚˙´¶ „´`ˆ˜¶. & »‚¯”¶` ˜˙´„¶` †—¨˛ ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨ ˛ · ˛ †¨  . & ¶ ¿`„·ˆ¶ ¿¿‡»‚¯·”„¶ ˛ ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨  †—¨˛ … ˝ ¨  ¿ — ¨—¨.

•…´‚ & »…”¶` ´`ˆ‡”„¶` ( ¨˛) ˇ¨

¨— ¨˛ ˛ ˇ˛¨ ˛— —¨ 76 . & †‚……¶` …´. „”¶` ˇ¨ ¨— ¨ ˛  — ˛— —¨ 86 .

¿  ˚—¨ ` ˚ ¨— ˛ ·˛ — ¸¨ ^ ¶ — ˚ —¨ »…”¶ ´`ˆ‡”„¶ ........... 200 ø ˛ ˛˛ »…”¶ ´`ˆ‡”„¶ ^ ¶ †·˙†‚ „”¶ ˛ ˛˛ 

 ˝ ˚ ˛ „¨ ............................................................................... 100 ø ^ ¶ »‚ »¶…‡„¶ ˛ ˛˛ ˚¨  ˛ „¨ „¨ ¨˛ ...................................................................................... 50 ø ^ »‚¯”¶` „…‡¶”„¶` ˜—— , ˛ ˛˛ „¨ „¨ ¨˛ ...................................................... 70 ø ^ »‚¯”¶` ¨— ˛ ˜‚”‚ –·†‡¶ .......................................... 70 ø ^ ¶ ·”·…¶ „ˆ´`ˆ´„¶ - ¯‚`´¿ˆ”ˆ ˛ ˛˛  ¨˛ ........................................................... 30 ø ^ †‚……¶` ‡ˆ„„¶` ........................................................................ 40 ø ^ ¶”‚` …‚„¶˜„¶` ˛ ˛˛ ˚ 

¨— ˚˚ ..................................................................................................... 50 ø ^ ¶ ·”·…¶ »‚¯·”ˆ‡„¶ - `¿ˆ‚‡„¶ ......................... 50 ø ^ †·˙†‚` ¨— „´‚… »¿†‚´„¶, ˛ ˛˛ ˚—  »—¨˛ ¨— ˚  ................ 30 ø ^ ¶ ·‚¶…¶ ´ˆ””‚…ˆ ˛ ˛˛ 

 ˝ ˚ ˛ ˚— ¨˝ ¨ ¯ — ˚ ¨ .............. 50 ø ^ ¶ …`´`‚ ˜ˆ`„¶ ˛ ˛˛  ˝ ˚ ˛ ¶—¨ ................................................................................................. 20 ø ^ H »‚ …‡„¶ - ¿´„”„¶ ......................... 20 ø ^ »‚¯”¶` ·„¶` ................................................................................. 20 ø ^ ¶ »‚ ´ˆ„»„¶ - ¿·´ˆ”„¶, ˛ ˛˛ ˛ ˛ ˛ „¨—¨ ...................... 100 ø ^ ¶ ¶…ˆ” …‚„¶˜„¶ - ¿·´„„¶ ¨— ˛ »‚ …‚„¶˜„¶ - …‚„”ˆ‡„¶, ˛ ˛˛ ¨ ¨  „¨¨ ˛ .............................................. 100 ø ^ ¶ †·˙†‚ ”ˆ…´„¶ - ¿”ˆ»„¶, ˛ ˛˛ ¨ ¸ ˛ .................................................... 30 ø ^ ¶ –`‚”‚„¶ ¿·‚„”„¶ - »ˆ»‚¯·”„¶, ˛  ˛ ˛  ¨  ˇ¨¨  ˝ ˚ ˛ ........................................................................................ 100 ø ^ „˙`´` ·»». ˜˙´„¶`, ˛ ˛˛ ˚  ·¨ ˛ ¨— ˚ ˛ ˜¨ ˛, ˚ » —¸—˛ .................................................................................................... 150 ø ^ ¶ –`‚”‚„¶ ¿·‚„”„¶ - »ˆ»‚¯·”„¶ ........ 20 ø ^ ¶ „””‚¿¶ ¿·‚„”„¶ - „´¿ˆ”ˆ ............... 20 ø ^ ¶ ·ˆ•”‚ „ˆ‚„„¶ - `¿…ˆ‡„¶ ¨—  ˝ ˚ ˛ »‚¯”¶`, ˛ ˛˛ »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ..................................................................................................... 50 ø ^ ¶ ·”·ˆ•·‚ †¶`. ¿¿‡†‚……¶, ˛ ˛˛  ˝ ˚ ˛ ........................................................................................ 100 ø ^ …‚„` †¶`. ¿¿‡†‚……¶`, ˛ ˛˛ ¨ ¨ ............................................................................................ 200 ø ^ ‚˙……¶` ˆ†ˆ`´„¶` …— . ................................... 40 ø ^ ¯”»¿` –·†‡¶` † . ........................... 50 ø ^ ¶ ¿†˙… –·†‡¶ - …”‚ ¯¨ ¨. ........... 50 ø ^ ¶ –`‚”‚„¶ –ˆ”†„¶ ˛ ¨ ¿¨ ˛ .................... 10 ø ^ ¶ ´`ˆ” ¿·´„„¶ - †·˙†¿ˆ”ˆ (¨ ˛ „ ¨ – ˛) ˛ ˛˛ ˛ · —¨ »— ¨ ¨ ˛ .............................................................................. 50 ø ^ ¶ †·˙†‚ ‡`„”„¶ (¨ ¨ `¨ —¨) ............. 40 ø ^ »…”¶` ”·–·…´„¶` (¨ ˛ „ ¨ – ˛) 20 ø ^ ¶ ††·” ‡ˆ„„¶, ˛ ˛˛ 

ˇ — ˛ „¨ ¨-†—¨˛ .................................................................... 50 ø

†—¨ ˛ ˛— ¨ 4 »¨  ˛ ˇ˛¨ ^ »‚¯”¶` ¿·´„„¶` ¿ — ˛ ....................... 60 ø ^ ¶ »‚ …‡„¶ - ¿´„”„¶ ......................... 80 ø ^ …‚„` „. »†‚´¶` ˛ ˛˛ 

˚¨  »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ................................. 100 ø


߶ ˜˛ »¨ —¨

»·”»¿‚…‚ »·´…`´·` B ¨  —  —¨ ˛ ˛˛ `´¶… »·‚„¶ (¶¿) 1900-1924 ¶ ¨¨ ˛ ·˛  — ¨ —˝ — ¨   19 ¨—¨ ¨— — ¨— —  ¸ ¨ —  20 ¨— ¨

—  — ¶¿ (¶  ¿— —  — ˛) ¨¨ ¨— ¨˚¸¨—¨ — —¨ ¨—  ˛ ¸ ˛ ¨˛ ˛ –—˛¨— ˛ · ¨¨ ¨˛  — ¨¨˚ ˛ ¨ ¨ˇ ˚¨— ¸ ¨— . » ˚¨  ¨—¨ ¨— — ¨   ¨¨ — ˚ ¨ — ¨— ¨ —¢ ¨— — ¸—¨˛—˝¨  ¨— —

¨— — 

¨ —¨˝ — ˛ — ˛. ·¸ — — ¨ ¨¨ ,  1910 — 39.000 ·˛  ¨¨ ¨ — …  ¯ . — — ¨— ˚—¨ ¸—   — —  - ˇ—  ˚  ¨¨¨ — ¨ — ¨— ¨— ¨— ¨ˇ — ¨—  ¨¨˚ ¨ — ( ˚¨ ¨ˇ)  ˚¨  ¨¨  ˛ ˇ¨ ˛ ¨  ¨ ¨ ˛ 19

 — 20 ¨—¨. 

 — ˚  ¨¨ ¨  ˛ … ¨ ˆ ˛ 

˛ ——   ˛ — ˛. — —¨ ˛ ˛ ¨— ¸ ˛ ˇ ˛ ¨ — ¨  ¨ ¨ —  ˚ ¨ —  ¨— ¸ ˛ ¨ — ¨ ( ˛¨ ˚ —¨ ˛ —˛¨) ¨ —¨˝¨ —¨—. —ˇ ¨ — —¨ ˛ —˛ ˇ ˛ (¨ —¨ ˛ ˛, ˛ —˛ ˇ ˛ ˛¨ — — ¨ ¨  ¨¨ ¨) ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ ·— (Ellis Island) ¨  —¨ — ˛ … ¨ ˆ ˛,  — ˚  ˚¨  ¨¨ — ¨ˇ. · — ¨ ˝¨ ¨ —  , — — ¨ ¨ ¨—¸—— ¨  ˚˚ ¨¨ ¨— ¨ ¨ —¨ —  ˚. ˆ ˚—˝ ¨— — ¨  1880  1930 ¨ ¨ 27.000.000 ¨¨ ˛ ˇ¨ ˛ — ˛ ¨    —  — 

20.000.000 —˛ˇ¨  ˛ ˛ ·— (Ellis Island). `— » ¨ , ¸ ¸  — ¸   ˇ˛ ˛ ˛, —¨— ˚ — ¨ — —¨— ¨ ˇ¨ ¨ ¨— , ¨¨ ¨ — ¶¿ — ¨  20 ¨—¨ ¨¨˝˛¨ —¨

¨ ˛ ˛ ¨— ˛ —¸¨ — ˇ¨ ¨ ˛ ,— —¨˝ ¨— ˚—¨ ¨ —  ¸—¨ — ˚—¨ —¨ ¨ ˛ ˝˛.

` ˛ˇ ˛˚¨— ˛ ˛ ¨  ˚˚ —, ——

¨— ˚— ¨— ¨ ¨ ¨—  —¨¸˛ ¸ —¨  ¨, ¨ ¨ ¨ˇ—    ˇ˛ . ` ˛ˇ— ¨ ¨˚˚ ¨¨ ˛ ˛ —¨— — ¸˛¨ , ¨˝— ˛¸ , ˚¨  ¨ — —˛¨— — ˚¨ , ˚¨ —¸˛ ¸ ¨— ¨¸—— ˛  , ¨¨—  . ¿— ˚ —¨ — ˛ — ß ¸ ¨, ¨— —¨ —, ¨¨ — ˚ — , ¨¨—¨ —¨ ¨˛ ˛ ¨ˇ˛ ¨.  ¨ ¨¨˚ ˚ ¨ ¨ ¨ — ¨  ¨¨ 

 ¨¨ ¨ ˛ ˛ ·— (Ellis Island) ¨ˇ˛¨ ¨— ˛ ¨ 45 —¨ ¨ 

 ¨¨ ¨ ˛ — ˛ (¶¿) ˛ —¸ 1900 - 1924. ·— ¨— ¸  ¨— — ¨— ¨— —¨— ˇ¨ ¨¨ ¨ ˛ — ˛ ˛ —¸—¨ —¸,  — ¨ ¨ —¨˛ ¨ ¨¨ —¨—¨  ˛ –˛, ˛ ˜—¨¸ —¨ . ˛ ˛ ¨ ¨ ¨¨ ˛ ¨. · —˛ — — — ¸˛¨ ¨  ¨¨˚˚˛- ¨— —¨  ˇ ˛ ˛ „ ˛˛ ( ¨¨¨— ¨ ¨ ¨ —¨) ¨— — — » ¨ . ´ ˛¨—  ¨—¨ — —  — ¸  — ˛ ¨ˇ —¨ ¨ ˛ —¨— ¨ ˛— ¨ —ˇ ¨ ¨— ¨¨  ˚ ¨¨ ¨ ¨˚˚— ¨ ¸—¨ —  ¨¨ — ˛ ¨ ¨ ˛ . ¿  ¨—˝¨—  ¨ ¨ —˛ ¨ ˛ ¨ˇ¨ ¨ ¨  ¨ ˛ ¨ˇ —¨ ¨ ˛ ¨— ¨¨˚ ¨˛ ¨ —¨— ¨¸ ¨˛ ˛ ¨ — — ¨— ¨ˇ˛. ¿— — —¨ ¨ ¨ —¨¨ —  —  —¨ ¨  ¨¨ ¨ — ¶¿ — ¨  20 ¨—¨ ¨— —¨— —¨ ¨ ¨ ˛ ˛ˇ  — , ¸ — ˛ ˛ ¨— — ¨—˛  ¨—¸—. †—¨  ˇ  ¨ ¸ ¨—  — —¨ ¨— ˚ —˝ ¨˚˚— ¨    internet ¨ —   ¸— ¨  www.ellisisland.org. 

—¨— ¨¨˚ ˚ ¨  ˛¨— ¨—  ¸—¨   ˛ — - — — ¨ — —¨.

†·˙†‚` ¯. –·†‡¶`

(` —¨ ¨  ˛˚ 

 ) ¨  ¨ ¨¸  ˚ —¨ —  . ´ ˚ ¨ ¨¨˛— ˛ — ¨ ¨—  ¨ ¨ ¨ —¨ . " „

 ¨ ˛ ·. ( ¨ ¨ ˛ „ ¨ —¨): » — ¨¨˛¨. ¶¨ ˛˛ ¨ ˛ —˛¨ ¨—

¨ˇ¨ „¨ ¨˛ ˛ „¨¨ — ˛ — ¨. " „

 ¨ ˛ ¯¨ ¨¨ : ¸  »¨˛, —˚

 ¨— ¨ˇ¨ ˛ ¿¨ ˚¨. " „ ¨ ¨ ˛: » —, —˚ , ¨ˇ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¿ —,  ¨— ——  — . " „ ¨ ¨ ˛ : » —, —˚ —˚, ¨ˇ¨ — ¨ ˛ ¿¨ – ˛. " „ ¨  ¨ ˛ : ”—˚ ˛, —˚, ¨ˇ¨ ¿ —. " „ ¨ ¨— : †— ¨ ¨ ¨, ˛, —˚

¨—  ˚¨ ¨ —. " „ ˝¨ ¨ ˛ …— ˛: » —, —˚, ¨ˇ¨ „¨ ¨—. " „ ˝¨ ¨ ˛ ¨: » —, ¨ˇ¨ —˚ — ¨. ·— ¨¨ — ¨— — 

—  ˚¨˛ ¨. " „ ˝¨ ¨ ˛ †¨¨—: » —, ¨ˇ¨ ¨¨ ¨  ¸ ˛˚  ¨¸ . ·—  —¨ ¨¨ —¨. " „ —¨¨ ˛ „˛: » —, —¨ , ¨ˇ¨ —

¨ ¨  ¿ —. " „ —¨¨ ˛ —: » —, —˚, ¨¨ˇ¨ ˛

˛—¨ ˛ ¿¨¨˚—¨. " ” ¨˝

— ˛ : » —, —˚, ¨ˇ¨ ˛ „¨¨ — ˛. " »¨¨¨ ˛ † ˚—: » —, —˚, ¨ˇ¨ ¸— ¨  ¨ ¨ ¨. " »¨¨ ˛ † ˚—: » —, —˚ , ¨ˇ¨ ˛ „¨¨ — ˛ ¨ —. " »¨¨ ˛ ” —¸¨: ¸  †— ˚˛, —˚ 

, ¨ˇ¨ ¿ —. " »—¨¨ ˛ ·. (—¨¨, „ ¨˛): » —, —˚, ¨ˇ¨ — ¨ ¨  ¿ —. " »—¨¨ ˛ …— ¨: ”—˚ ˛, ¨ˇ¨ „ ¨—. " »—¨¨ ˛ ‚¨˛: „, —˚, ¨ˇ¨ ¸— ¨  ¨¸  …— ˛. ¶ ¨ ¨¨  ¨ ¨ —. " »¨˚—¨¨ ˛ ¶ ¨ ˛: » —, —˚, ¨ˇ¨ ˛ „¨¨ — ˛, —˚ ˛ ¿¨¨˚—¨. " »¨˚—¨ ˚—¨

˛ : ¨¸  ¶ ¨ ˛, ¨ ,  —, —˚ ˚ ¨. " »¨˚—¨ ¨

˛ : » —, ˚ ¨, ¨ˇ¨ — ¨ ˛ ¿¨¨˚—¨. " »¨˚—¨ ¨ : ˘˛, —˚, ¨ˇ¨ ˛ ”— ¨ ˚¨,  ¨— ——. " »¨˚—¨¨ ˛ ¯¨ ¨.: » —, —˚  ,

¨ˇ¨ ˛ ¿¨ ˚¨ ˛ – ˛. " …—¨ ˛ „¨—: ”—˚ , ˚ ¨, ¨ˇ¨ ¨ ` ¨¨ ˛ ˛ „¨¨ — ˛ ˛ ˚—¨ ¿¨ ¨ ˛ ¨  ¨. " … ¸¨

— ¨ ˛ : » —, —˚ ˚ ¨, ¨ˇ¨ ¿ — — ¨. ¶¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨ . " …—˛ ¨ ˛ ¶—¨: ¸  ¨ ¨ ¨. „— ¨  —¸—. " …—˛ ¨ ˛ † ˚—: » —, —˚ , ¨¸ — †¨˛˛ ¨— ˚¨  ¨ ¨ ¨. „¨ˇ¨  » ˛¨, ˚—¨— ˛ ˚ ¨— ¨ ˛¨ ¨  » ˛—. " ¿¨ ˛ †— ˚˛: ˘˛, —˚, ¨ˇ¨ „¨ ¨— (¿ —¨¨). " ¿—¨ ˛ »¨˛: ”—˚ , ¨ˇ¨ ˛ ¿¨ ˚¨ ¸  ˛ – ˛. " ¿ ˚—¨

¨ ˛ ˛: ‡¨ ¨, » ¨—, , ¨ . „¨ˇ¨ ¨ ¿ —¨¨. " ¿ ˚—¨

¨ ˛ …— ˛: » —, ¨ , ¨¸  ¸¨ ¨ . „¨ˇ¨ ¸— ¨. " ¿¨ ˛ ¿ : ˘˛, —˚ ˚ ¨, ¨ . „¨ˇ¨ ˛ » —¨. †‚……¶` †”. „…´ …„¶` (` —¨  

 )

»ˆ`´‚„»†·‚·»´ ( ˚¨ — Æ ...) „¨——¨ „˛˛ †—¨ ˝ ¨ —: " 1 1/2 —˝¨—   —˛ " 1 1/2 —˝¨— ˝¨¨ ˛ " 5 ¨ ˚¨ ( ¨ 3 ¨ ¨¸—¨) " 1 — — ¨ (3 ¨¨ —¨ ˚

 ) " 1/2 —˝¨— ˚¨¨ ¨  "  — ( — 1 —) †—¨ ˛ ˚ —˛ " 1 —  —¨ ˝˛ ˇ ¨ (¨ˇ ) " 1 —˝¨— ˝¨¨ ˛ " 1 ¨ ˚ ¿ —¨— ¨ ˝ ˛ ¶ ˝ ˛ ¨—˚ ¨— ˚—¨ ¨ˇ

¨— —  ¨˛. ´ ¨ ¨ —¨— —˚ ¨ — ¨—. ´  ˛ ¸—¨¨˛ ˇ  ¨ ˛ —. ¨ ¨—˚  ˝ -

¨ — ¸ ˛— — ¨ˇ ¨ —.

· ˛ ´ ˇ  ˛ ˚ —˛ 

 ˛ ¨ˇ ˝ ˛ ¨— ˚ —˝  ¨ ¨ — ¨ . `˛  —¨ ˛ — ˝ ˚—¨ ¨ — — ¨— ¨ ¨ — ˛ ˛ ˚ —˝ ( ¨ ¨ —¨). ¯ ¨ ¨ —  ¨ ˚ ¨ ¸ ¨ ¨¸—¨  

¨˛ — ¨ ˛ ˝ ˛ ¨— ¨ — ’ ¨  ˛ ˝˛ˇ ¨. ´¨ ¨ —¨ —¨— —¨ ˚—¨ ˛—. ´¨ ˛  ¨ ¨ ( ¨  ¨)  180 0 ( — 15"20 ¨). ¨ ¨ ˚¨ ˝ ¨ ¨ ¨  —¨—, ¨ ¨ ¨—˝  —˚˛

¨ ¨.

`— 7

»· ´ »´‚ ´˙… …·˙… ·— ¨— ˚  ¨ — ¸ ¨— ¸ — —¨ ˛ ¨ ¨ ¨— ˛ ˛ˇ—¨  —— , ¨ ¨ ˛¨  ¨ ˇ  ¨ ¨ ¨ ¨ ˇ . ·x— ¨¸—— — ˛ ¨  —   ¨—¨ ¨  — ¨   ¨ ˇ— ˛ —˚ ˛ ¨ ˇ  ¨ — ¨ —   ˚—¨ — ˚   . •  ¨ — ¨— ¨¨ ¨— ¨ ¨ˇ¨—  ¨—¨ ¨ ˚—¨ ˛ ˝ ˛ . ·— — — ¨ ˚¨˛ ¨¨ ¨ ¨ˇ¨  — ¨ , »¨ ˛ …—¨˛ , ¨ˇ˛ ¸  —ˇ  ¨—  ¨ ˛—  ˛ ˛— ¨ . » »¨ ˛ — ¨ ¨ — ¨ ¨˝— , ¨— ˝ ¨ ¨ — ¨— ¨˚¸ ¨ — ¨˝— , ˝˛¨ —˚  ¸ —˚¨ ¨—  — . · ¨— ¸  `˚ ˛ ¨ ¨ ˛ 

 , —  ˛ —¨  ¨—  ¨— ¨ ¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨. »¨ ˛ , ¨ — ¨— ¨ ˛  ¨ ˇ , — ¨— ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ . » ˛ ˝ ¨ —¨ ,  — , ˛ ¨˛ ¸—¨ˇ˛ ¨— ¨ ¨ ¸— ¨ ¨ ¨, ¨ ˚ — ˝— —¨ ˝¨—¨ , ¨— ˇ˛ ¨ — ¨ ¨ — ¨ — — ¨ — , ¨ ¨˚ ¨—

— . ¨ ¨— ¨ ¨ — ˛ ¨, ˛¨ ¨ ¨ — ˚—¨

¨   —, ¨ 

 ˇ¨ — ¨— ˚ —¨ ¨ 

˛ˇ˛— ¨ — — ¨¨. ¶ —˚˛  ¨ ˚—¨ ˛ ˝ ˛ , ¨ ˛

¨˛ ¨ ¨ —¨ — ˚, ¨— ¨— —¨ — ¨— —¨ ˛ —˚˛. ·— ¨ — ˚— —¨ — ¨— —¨ ˛ —˚˛. ·— ¨ — ˚—  »¨ ˛ —

¨ — ¨ ¨— ’ ¨   — —¨˝¨— — ¨ ˇ . · — ¨ ˛ —˚˛ ¨— ˇ  ¨ ¨ ¨ ¨ˇ ¨ ¨   — ˛— ˝ ˛ ¨¨˛ ¨— — ¨ ¨˝— ¨¨ ¨—  ˚—¨—   — ¨— —  . „— ¨  ¨ ——— ¨ ,— ¨ ˚—¨ ¸  ¨¨ — ¨ ¨˛— ¨— ¨— —  ˚—’ ¨¨  — ¨  ¨—, ¨¨ ¨— ˚—’ ¨¨ ˇ¨ ˝˛   .

 ˝˛¨ ¨ ¨˛ »¨ ˛, ˚—¨— ¨˚ ¨—¨ — ¨— ¨’  ˛ ˚ —¨ ¨ ¨— ˝ ¨ ¨— ˚—’ ¨ ˇ  ˛ ˛ — ¨ ¨ ¨— ¨ —ˇ— ¨— ¨ ¨˛— ¨ ¨ — ˚¨ ˇ —¨. ´…„„¶ ·”·…¶ ¯‚´„¶` »…˙”¶` »»”„¶ ·ˆ•ˆ»‚

˜`·‚` „‚ ”·‰·‚` ¿ˆ ¯……´‚ —˛ - »¨˛ ¨ ˇ . [† ˛˚ ¨ ˇ¨ ¨ — ¨  ¨]. —¨   [ ¨¨]. † — ¨ ; † —  ¨ . […¨ ¨¨¨ — ¨— ¨ ˛ —.] † —˝ — ¨ ¨ ¨ 

. [¿ ˚ —˝ — —  .] ‡ ¨ — ˛  ¨ ’ ¨— [¨¸ —¨] ¨ —. [·—¨—   ˚ ¨— — ¨ ¨ — — ¨.] ‡ ¨ ¨ —¸ — ¨ ¨—... [‡ ¨ ¨—¨...] ‡ ˇ ¨ ¨ ’ ¨˛. [‡ ¸   .] ‡ ˚ ¨— ¨. [´ ¨ ˇ¨ ˚— — ¸˛ . ‡  ¨—.] ‡ ˚ — ¨ •  ˛. [·—¨— ˇ  .] ‡ ¸—¸ — ’ ¨˚˚  . [·—¨—  —˚˚ ˛.] ‡  ¨ ¨ ¨ [¸ ¨˛] ¨ ¨ ¨ [ ˛]. ‡ ˇ¨ ¨ ¸¨ ¨— — ¨ ¨ ... [‡ —¨— ¸¨ ¨—  ¸¨— ¨ˇ˛¨...] ‡ ˛ ˛¸¨, ¨  —¨. [‡ ˚— ¨—.] ‡   ˛˛ ˚˛ ¸ ¨ [— ]. ‡——˝ ’ . [´— ˚ ¸  .] ·¨¨¨ ¨  ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ —¨ [ ¨, ¨ —¨, —— .] [„ ¨˛¨ —˚.] ·˚¨¨ ¨  ˛ ¨ . [´ ˚ —¨ ¨ ¨ ˛ — ¨ ¨ ¨ ˛ —— ¨.] ·˚—˛ ¨ ¨  ˛ ¨ ¨ . ·˚—˛ ˚—¨— [ ˝——]. ·——¸ ˝’ ¨˚˚  ¨¨ . [˜˛ˇ˛ .] ·—¨— ¨ ˛ [˚˛ ¨˛]  ¨. [` ¨¨˛ ˛ — ¨ ¨——¨.] ·—¨— ¨ — ˛ ˚˛. [»¨˝ — ¨ — ¨ — ¸ ¨¨˝ ¨—.] ·—¨— —¨ ˚ — ¨˝¨ [ ¨ ¨¨, ¨ ] ˚˛ —¨ ˚ — —¨ [ —¨] ˚˛ ¨¨ ¨... [ˆ —˛—  ¨ — ˚—¨ — ˚ ¨— .]

˜ ˜¨¨¨ ˛ - »—¨¨ ˛ (`ˆ…·¯‚ …´‚)


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 8

‡‚˜ …· 1. ¿ ¨— ¨—˛ ¨˛ . . ·—˛ ¨— ˇ  ˛ ¨¨—˛ ¨˚˛ ’  ¨˛  ˇ , ’ ¨ ¨ —¨ ˛ »˛ ˛, 40  ˛¨. ´ ¨˚˛ ˛˚¨— ¨ˇ˛ —¨ ¨ —˛¨. — ¨—— —¨— ¨— — ¨— ˛ˇ . 2. „¨˛ ¨ ˛.  ˚ . †. – ˚¨ ¨ ˛, ¨ 

 — ¨ ˇ 

¨  , ¨ ˛ ¨— ¨¨—˛ —˛ ˚—¨ ˛ ¸ ˛ ¨— ¨ ¸ ˛ ˛ —˛ „¨¨ ˛ - –  ¨ .  —¨, ¨¨ 

¨— ¨ ¨ —. — » ¨  ¸— ¨—˚˛ ˛ ¨ ¨—˛˛, ¨  ¨ ¨ ¨—¸—¨ , ¨   ’ ¨ , ¨¨˚¨ ˛ ˇ ˛ ¨—

˛ —˛  ¨ˇ ¨. 3. ¯¨ ¨. ‚. …— ¨ ˛ ( ˚˚ ¯¨ ¨¨ 

˛ »¨˚—¨) — ˛ˇ˛ ¸—¨  ¨ ¯ˆ``´»`, — ¨ — ¨ —. ¶ — ˛ — —¨— ¨ ˚— — ¨— ¨ —¨¸ —˛. · ˛ ˛  ¨  — ˇ  ˛ — —¨ , ˚—¨— ¨—˝ —. 4. ¨ ˇ¨ ¸—¨¨˝¨— ¨  — ˚ ¨ , ¨ ˇ¨ —  ˛ ˇ — ¨ —ˇ —  ¸˛ — ˇ¨ ¨¨¨ — ¨ —¨ ¨˚—˚ ¨—¨ ¨

˛ — ´ ¨ »¨   – ¨. , ¨, ˇ — ¨—, ¨ ˛  ¨—. ˆ ¨ —

— ¨   —...

—ˇ¨ ¨ ˛ —ª ¨

. ¿— ˛ »¨ 

1. ‚ …¨ 4 … ¨   » ¨ ( ˚ . 1958) 2. ‚ – ˝. …¨ ˚. ¿¨ ¨ ˛ (14 ¨—.) 3. ‚ …¨ „—. ˇ  - ˚. ¯¨ ¨¨  (¨  19 ¨—.) 4. ¶  — ( ˚ –¨˚˚ ˛ ˘ ¨ ˛) 5. ¿¨ ¨¸—¨ ¨ ¸ ¨˚˚ —¨ (1877, 1879) 6. ¿¨ ¨¸—¨ ¨˚ . ˛—  —— (`˛˛ ¨— ¿¨˚¨ ˜¨¨¨ ˛) 7. ‚ – ˝. …¨ . » ˛ ˚— † ˚— (14 ¨—.)

–. ¿— ˛ `¨ — 

1. ` ˛¨— ‡¨—¸¨ - ‚ ¨ ( —˛ ˚. ¿¨ ) 2. ߢ — (—— ˛ ˛, —˛ ˚. ¿¨ ) ˚— ¿¨ ( ˛¨—¸˛ ¨) 3. 4. – ¨¸  ¨ ˚¨ ˚ ˚—  ¸—¨  (˛ — ˚ ˚—  ¨, —˛ ˚. ¿¨ ) 5. – ˝. ‚. …¨ ¿¨¨˚—¨ „ ¨ ( ¨ ¨ `¨  —¨) 6. ` ˛¨— ˛ ”¨—¨ (`¨  —¨, ¸—¨. 12¯8,  —¸ ) 7. · — —¨ ¨— — — (˚. –¨— , „¨¨˛, ¨ .¨.) 8. ‡ ¨——  — ¨— —¨ —˛ ˚ ¨ ( —¨ ¨, —˛ ¿¨ ¨ - „¨ ¨˛ - »—¨˛ ¨˚˚ )

†. ¿— ˛ ˚. †¨˛ ˛ 1. ¿¨ ‡¨—¸¨ - ‚ ¨ ¨— ˛—¨ (—¨—) 2. –—  ¿¨ ¨ (¨ . ¶  ¨/ ¨ ¨—¨) 3. ‚ – ˝. …¨ ¿¨¨˚—¨ ( ¨ —) 4. ¿ ˚ ¨ (˛ ¨˚˚¨  ¨   ¨ ˇ˛ ˛ ¨— , ¨¨ ˛ — ˚ ¨— ˛ ¨˛).

‡. ¿— ˛ „ ¨ – ˛ 1. ¶ ¨—  ¨ — ¨ ˇ „ ¨ (350 — ˚ ¨— ˛ ¨˛ (1944), ¨ —¨ ¿¨ „ ¨ – ˛)

·. ¿— ˛  1. ‚ – ˝¨— …¨ ¨˚˚ »—¨˛ ( — ¨˛˚ , ¨˛˚ , —¢ ` ¨˛) ¨ —  — ߆¨ ¨ (13 ¨—. 1200 . ¨¨— ¨  — ). †ˆ»…`‚ »·”»¿˙… ‡— ˇ ˛ …‚„` „. »†‚´¶`, ˜— ˚

‡¶»¶´¶` †. ¿·„¶` CRETA ¿ ¨ ¿ ¨¨ ¨ ¨ — —¨ K ¨  ¿ ˚ 5o . ¶¨ — - »— ´˛ . 2810-262863

¿˙”·‚´ ‚ `¿‚´‚ ¿— ¨— — — ˛ „¨ ˚¨ ¿˛ — ¨ ˛ †¨ ¨—¨ »—¨¨˛-  ¨˛ ´˛. 210-2910.217

(  … ˜¨¨ Æ˛)

5. » ¨ ˛  ¨˚— ˚ ˚ ˛ ¸— ¨ ¸ ¨ — ,   2005 ¨  

¨ —, — — ·˛ , ¨ ¨ ˇ —¸˛ —, ˇ¨ ˚ —¨ ` ¨˛ „ —¨ ¨ ˛. » ¨ —¨— — ¨˛ ˛ — — ˛˛, ¨ —¨˛   ˛ ˛ ¨˛. ´¨

¨¨ ¨—¨  ¨¨, ¨˚¨ — ˚—¨  — ——   . 6 .    ˛ ` . ´ ¸¨¨ ˛ —¨— ¿ ¸  ˇ — »  ˛ ¨—  ¸—¨¨¨ ¨ „ ˛— ¨ … ¨, —˛¨ 

¨ˇ —˛˛¨ ˛ —  ¨ ¨ 

 ¨¸— . ˛ — ¨ — ¸ ¨˛ —˛¨ ¨ —¨ ˛ ˚ —¨,

¨—  —¨. ´ ¨— ¨— ¨ ¨ ¨ ¨˛ —˛. 7. — ˛¸ — ˛ ˚˚ ¨ ˚—¨ »¨˛ ´ ¸¨¨ ˛ ( ¨˛) ¨  — ¨— ¸  ¨ ˇ ¨ ¨ ¸ — —¨. ¿ ¨ ˛¨  ¨ ¸ ˛, ¨¨ ˛ ˇ ˛ ˇ˛¨,  ¨— ¨-

¨¸ ——¨¸ ¨—, ˚—¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ˛. ¿  ¸  ¨  — ¨— — ¨ ¨. ¨ — —˛ — ˛ ˝˛ ¨.  ¨ ¨ ¨ ˛: ß ˚ — ¨ ¨ ¨¨, ˚—¨— ¸  ¨ ¨—˛ —. ` ¸¨—¨  ¨, ¨ ¸  — — ¨ — ˛ —¨, ¨¨ ¨ ˛ —¨— ¨ ¨˚¨ ¨ ¨—˛— ˚—¨ — . ´  ¨— ¸    ˛ ¨˛ — ¨   ˚   . „— ¨  ¨—. `˛

˛¸ —¨ ˛˚ ¨ ¨  , — ˛ ˇ¨ ¨ ˛ „ ˛˛ — — — ˛ ¨ ¨ ˛

˛—¨ ˛¨. „— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨—˝ »¨˛... ˚˛¨ ¨¨ ¸ ¨8. ¨ ˛ ¸ —¨ . · ¨ — ˛¨ ¨ —¨ ¨¨ — ¨ ˚ ¨ ˛ ( — ). „¨˛ ¨ ¸  ¨ ¸— ¨˝¨— ˚—’ ¨  — ˚ ˛¨— ¨ —. 9. ¶ ¸˛˛ ˚—¨ ¨ ¨-–¨˚˚ ˛ ˛ ¨ 

¨˛ ¨ ¨ˇ ¨ ˛.

 ˚ ¨— ˚— ... ¨ †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛  ‚¨ — ¨— ... –¨’ ¨¨ ¨— ¸ 

¨ ¨ ’ ˛— ... –¨ ’ ¨¨  , 

 ¨ˇ  ¨ —¨ ˛  ¨— ¨˛  ¨ ¨— ¨

¨— ¸  ¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ˚—¨˚  — — ¨— ˛ ¨  — —¨¨ ¨ ¸ ˚  — ˛ ˚ ¨ ¨¨, ¸—¨  ˛ ¨ ¨— ...  — ¸—¨— ˛ ¨— ¨ ˛ ¸— — ¨— ¸ ˚— ˝¨— ˚—¨ ¸¨  ˚—¨ ¸ ¨— »¨¨—¢ ... ¨ˇ ¨ ¨ ˚¨ ˚—¨ ¨—— ¸— — ˛ˇ˛  ¨ — ˛ ¨ ˛ , ¨  — ˝— ¨ ˛... ¿ ˛  — ¨— 

˛ ¨— ˚—¨ ¨ ¨ —¨, ˛˚¨—¨ ¨ — — ˝¨˚ ¨˛ — ¨  ¨¸ ¨, ˚—¨ ¨ ¨¨ — — ... ˚ ˝, ¨ˇ—¨ ¸... „— ¨—¢ ¨ ¨ ¨ ¨ —  ¸ -¸ ... »¨ ˇ —  ˛... ‡—¨’ ¨˛ ˛ ¨ ’ ¨ ¸—¨ , ¨ ¸ ˇ  ¨ ¨ ¨— ¨ ... •  ¨, ˇ ¨ ˚ ˛ ... „¨— — ¸— 

¨— ¨— ¨  ¨... †¨—¢ ¸¨¨  —, ˚¨—¢ ¸¨’ ¨¨¨— ˚—¨ ¨ — ¨ ¨-

¨˚¨ ¨— ˚—¨˚ — ¨ˇ¨ ¨  ... ˇ ˛ ¨—   — —  ˚—¨ , ¨¨ ˝¨ —  — ,  ¨ , ¨ ˛ ˚—’ ¨˛ —... ‡—¨ ¸ ¨¨ ˛ ˚ ¨¨¸  ¨— ¨ ¨ ¨ ˚  ˚— ¨˚ —˚—¨ ˚¸¨¨, ¨ — — ¨¨¸ ¨  — ’ ¨¨˚¨ˇ˛ ¨¨ ... „¨— ¨ ¸—¨¨˝— , ¨ , ¨ ¸—¨  ¨— ’ ¨— ˚— — — ¨ — ¨ ¨— — ˛ ˝ — ¨ ¨— ˛ ¨ ¨— ˛ —  —... „— — , ¨ ˛ ¨’ ¸¨ ¨ , ¨ ... ¿ ¨ˇ ¨—  ¨ˇ  ¨ —¨   ¨—  ¨— ¨— ˇ¨ ¨ ˇ — ¸¨˚ ¨ ’ ˇ˛ — ¨¨ ˇ¨ ¨— ˝ ˚¨ ¨—  , ¨ — ˚—¨ ¨— ’ ¨ ¨ ¨... · ¨ — ˛, ¨ ¨ ¨ˇ ˇ¨ ¨ ’ ˛ ¨¨ˇ—¨ ... –¨ , ¸¨  ’ ¨ ˛ ˚˛˚¨, ˚—¨— ˇ¨ ˛ ˚  — — ˚ ˛ ˚ ¨¨ , ¨ ¨ ˇ¨ ’¨— ˛—  ¨...

¯ ˚— ´ ¨ »¨ 

 ¯¨ — ¸. ¸ . ¿¨¨¸¨˛ ¨ ¨ `—¨ ˚ ¨ —— ß´¨ ¯¨¨—¨  ˇ  ¨— — ,

 —  ˛  , 2005. » ¨ ˇ ¨  ¸—¨ ¨˚ ¨ ¨—, — ¨— ¨— ˚—  —  ´ — »¨  , ¨ ¨ ¨—  ˛ ¨ (. 140-148). » ¨  ¸  —˛ —¨ — ¨ ¨

˛ ˚ ˛ — ˛ ¨ — . ¨) 28-10-1824, ¨ ¨—  ˇ . ) 111-1824, ¨ ¨   ¨ ¿ —¨. ˚) 1827, ¨ ˛. — — ¨ ˛˚¨—  »˛ — — …¨ ·—¸—  ˇ , — ¨ ¸— ¸ ¨—  — ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨  ¨—  ¨ ˛ — ˚— „ ¨ —  ¨¸— , —

 — ˛ ¨  

¨ ˛ . ¸) 1838, —— ˛  ˛ ¨ˇ— ¨ ¨˚— , ˛ — ¨ ˚ ¨ —  ·— ˇ ˛ ¨— ¨ „¨— — …— ¨ ˛ . ) 1904, ´ ˛ — — »— ¨˛ ¸ — ˝—   — , ˛ ¨ — — ¨— ˛ ˛ —˛ ˛— ¨, ˚—¨ ¨ ¨˚ ˇ— ¨ ´¨ »¨ . ) ´ — ¸—  ˚— ¨— ¨ 32 —¨ ˛ ¨ — ¨ ˚— –¨—— , ˚—¨ ¨ ¨¨ . ˝) 1907-08, ˚— ¨— ¨— 76 —¨ ¨ — ˇ ˛ ¨— » ¨ ,  — ¸—  — . ˛) 2-8-1907, ˚ — ¨— ¨  ˛ ˛ „ ˛ —˛ ¿— — ¨ ¨¸ ¨—¡ ˛, ˛ ¨˚ ˛ ¨  ˇ . ˇ) 21-41909, ¨ — ˝— ˛ ¨˚ ˛

, ¨¨ ¸ ˛ ¨— . —) 7-11-1947, ¨ ¸—¨ — ˛ — — ¨ ¸¨ —  ¨. —¨) ‚¨¨ — 1950, ¨ ¨ ¸¨ — -

˝— ¨— ¨ ¨ — ˝— ¨ ¨˚ ˛  — ¸—  . —) 28-10-1955, — ¨— ˛  ˛ — ˚— ¨, ¨ ¨ ˛ — ¨ — ˛ ¨— ˇ˚ ¨— ¨ˇ˛˚˛ ˛ , — ¨ ·—ˇ ˛ ˛ ¿ —˛ ˜ . —˚) »¨— 1972, ¨ ¨ ¸¨ — ˝ ¨— ˚—¨ ¸ ˛ ¨, — ¨ ¨ — ˚ ¨— ¨ ¨ — ¸—¨ ¨ —  ¨. ¿¨ ¨¨ (. 148) ˚ ¨ ¨— ˛ ¨ —ˇ — ¨ ¸— ¨ ¨ † ˚— ¿¨¨¸, — ¸

 2.000.000 ¸ . ¨— ˛

—  ˛ ¨ ¨ ‡˛ — . —¸) 28-12-[ ˛ 10;]1975, ˚¨——¨˝ ¨—  ¨ ,  — — ¨ —  ¨—  ´ — »¨  ,  —  40,  —  ˚— ‡¨ ¨— ¨ ˛—   ˚— `¨¨. —) 29-8-1977 ( ¿¨¨¸¨ ˛ ˚ ¨ — 1975, ¨¨ — ¨— ¨ˇ , ˚—¨ — ˛ ¿¨ —¨ —˛ ¨˛, ˛ — ¨ ¨— ˚, — ˛ ˚— ¨

 ¨— ˚ ¨ ¨ ˝ ˛ ¨— — 7], ¨˚—— ¨— — ˛ ¨ — ´ — »¨  , ¨ ¨ ˚— 

 ·— ˇ ˛ ´— . — ) 1972-87, ´— ¨˛˚ ¨ —  ¿¨ —¨ — »¨ ˚—¨ ˛

 ¨ ˛ ¨ ¨, ¨¨ ¸—¨— ¨—, ˚ ¨ —, ¸ ¨ — ˛ — ¨. ·¸ ˇ — ˝ ¨— . …—¨ „ ¨ ¨˛ — ¨ ¨—¸— ¨ — ¸—¨ ˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˛

˛ . —˝) 2002 — ¨— —

 — ¨ — ¨˚—  ¨ ¿ —¨, —¨ ˝ ¨— ¨— ¨ 28-10-03 — ¨— —— —  — . 

 ˚˚ — — ¨ — — ¨—

 — , ¨¸— ¨— ¨— — — ¨ ˛¨ ¨˝— . ‡ ¨ˇ— — ˛ ¨˛ ` ˚— »¨ ¨, ˛ —˚ ˛ ˛ ˛ -

 — ¨ ¿¨¢, ˚—¨ — ¨—  ¨ — ¨— ¨˚— ˛ ‰¨ ¨ …—¨ –¨ ¨˛ [¿ ˛ˇ ¿ — , . 37, 1984]. —˛) 23-10-04, ˚— ¨— ˛ — ¸¨  ˇ ˚—¨ ¨ 180 —¨ ¨ — 

 ¨— ¨ ˇ ¨— —¨ ¨ ˛—   – ¨ ˛ 

—˛ , — ¨˛˚—  `˚ »¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ , ˛ ˛ˇ—¨ — . ·¸ ˇ  ˛— ¨ ¨ ¨ˇ —— ¨ ¨ ˛ ˚¨— ¨ ß— ¨˚—— ´ — … ¨  — »¨ ¨— ˇ ˛ ¨ ˛¨ , ˛ — ¨ ¨

 ˚ ¨— »¨ ¨ —¨ ˛ 1992-94, ˇ  ˛ — ¨— ˇ˚ ·¨˚˚ ´ ¸¨¨˛. ¨) ¿ — ¨— — — — — ˛¨ ˛ ˛ ˛ ˛ ¨   (¨ — ) 1877 ¨—  — †—¨ ˛ ¨ —  1893. — ˚—¨ ¨ — — ¨ — »¨ ˚—¨

 1888, 1938 ¨— 1952. ·¸— ˛ ˛ ¨— ¨ ˚—¨ ¸—¨  ˚ ¨— ¨ ˚¨——¨ ˛

 — 18-4-1958 (¿¨ ¨˛

 ¿¨¨). …¨— ˛ — ˛  ¨ — ˇ— ¨— ’ ¨¨ ˛ ˛ „ ˛ ˛ , ¨¨ ¨— ˛ ˇ˛¨ . ) · ˚— — ¸¨ — ¸—¨  — ¸—

˛ ¨ˇ— ¨ . ˚) ´¨ — 28 ¨— — ¨ ˚¨——¨ — — ¨¨ ¨˚—  — 30-51994. · ¨ — ˛  ˛— ˚—¨ ´ — »¨  , ¿¨¨¸¨˛ ¨¨ — ¨— ¸ ¨  ‰¨ ¨ ¨— »¨ —¨ „ ¨ ´ — ¨— …—¨ –¨ ¨˛. … — ˝  ¨— ¨ˇ ˚—¨

  , ¨  — ˝— — 17-2-1829,  — ˛˚  ˇ  »¨ ˛ 1828. ‡— —— ˝— ¨  ¨ ¨ ˛,  ‰¨ ¨ ˇ˛  ¨ , — —— ˇ¨¨ ¨ ¨ — ¨, ¨— — ¨ ˛ —¨ , ˛ — ¨ — ´ — ¨¨  ˚. ´ 1836 ¨— ˛  ˚ ¨— ˇ˛¨ ¸ ˚¨—— — ¨— ¸ ¨¸ —— — . — ˚¨—— — ˛ ¨ ¨˚¨—¨ — ¨— — ¨¸ —— — ¨.

E…˙`¶ `ˆ””†˙… ·¿¯‚` †. –`‚”·‚ˆ ·•ˆ»…¶` ß ¿ ·–·”¶`

¿`„”¶`¶ ¿ ¸ ¨— ‡— —˛— ` — ˛ · ˛ ¨ 

¨— ·ˆ´ˆ¯‚`»·… ¨— ·‚¶…‚„ 2006 ¨— ¨ ¨ — 15 ˜ ¨— 2006, ˛ ¨ T¨ ˛ ¨— ¨ 08.00 .., „˛— „ 

ß »¿`, ‚—˚ — ¨ ¨— ` ˚˚ - „””‚•·, ˛. 210-9568120, ˚—¨  — ˛ ˚— ¨—— —˛ — ¨ . †—¨ ‡— —˛— ` —

 ¿ ¸ : …´. ¿¿‡»‚¯·”„¶` † . †¨¨ ¨ : »„` „´`ˆ”„¶`

2005 Νοέμβριος Δεκέμβριος 161  
2005 Νοέμβριος Δεκέμβριος 161  

¯ØÖÔÖÚ27ÖÚ-°Ø.˜ÜÒ.161-NÖÌÓÉØ˛Ú-‡ÌÑÌÓÉØ˛Ú2005 * †Ø¨ÝÌ—¨:`¨×ÝÖÜÚ18-`ÖÝÖÑÒÌÖÜÚ(5ÖÚÖØ.)-´.„.10553-´˛Ò.32.11.889-´—Ó˛ 0,5ÌÜØà O—ÙÌɨÙÛÖ— רÛÌØÌÚÑ...

Advertisement