Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 27 - . ˜. 156 - † ¨˛ - ˜ ¨˛ 2005 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛. 32.11.889 - ´—˛ 0,5 

O ETH`‚` ¿ ´ …· ¿„‚´‚„` ¯` ‡‚‚„¶´‚„ `ˆ»–ˆ”‚ ´˙… »·”»¿‚…˙… » ˛ ˚— ˛˛ ¨— ¨ˇ—¨ — ˚ ˛ ¨ˇ˛ ¨ ¨¨ ¨ ¨—— ¨—— ¨— ¨—— —,  ‡——˛ — ` — `˚ ¨ . ´¶` •¶…` ·¨— ˇ¨  »¨—¨ ˛ — ˛ —  ¨ — 26 ˜¨ ˛ ˛  ¨— ˚¨   — ¸˛  ` ˚ ¨. ¶ — — ¨ ˛ ¨ —˛ , ¨¨  —  ˛ ——˛  ß„`´. ¶ ¨˛, ˛ ˚¨ ˛, —  ¨— ˛ ¨ˇ ¨

 ˛ ˛ ¨— ¨ ¨˛ ¨ ˚— ¨  — . ´ ¸¨— — ¨— — — ¨ ¨— — — ¸—¨¸—¨ — ( ˛ — ¨—˚¨  ¨ ¨—  ¨ — ) ¨ —  ˛ ¨ — ¨  — ¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨  ¨ ˚—¨— — ¨ ¨ — — ¨ . †—¨—   — ¸—¨ ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ¨— ˛ —¸˚— ¨ ¨. · — — ¨ ˛ ¨ ¨ ¨  ¨

¨ ¿ ¸ ˛ ¿¨˚ ˛— · „ ¨ ¿¨—¡ ˛, —¸˛ ¨  ‡˛ ”¨ ˛ ¨— ¿ ¸  ¿—— — ` ˚ »¨ ˛ ´ ¸¨¨˛ ˛ ˚ ¨— ¨  ˛ ˇ¨ ¨ ˛ „ ˛˛, ˛ ¿ ¸  ˜—  » — „ ˛—˛ ¿¨ ¨¸ ˛ ·— ˛˛ ”¨˚ ¸¨˛ (¨ „ ¨ – ˛), ¿ ¸ ` ¨ „ ˛— ´ …— ‡¨ ¨¨˛, ¿ ¸ ˛ · ˛ ·¨ — ¨ ˚— –¨ —— ˛ ¿¨¨¸ — ¨˛, —¸˛ ¨ ¯¨—¢ ¸¨ — †— ˚˛ ¯ — ¨˛ ¨— ¨ . »¨ ¨ ¨’ ¨ ¨ —¨ — ˛ ¨¸—¨ — ¨— ¨ ¸— — ˛ ¸ ¨ ˛ ¨ : …‚: ß— ˝— ¨ ¨  ˚—¨ ¨ ¨˛ˇ . „¨— ¨ — ˝ ¨ ¨ . ´ ˚ ˛ ¨ »¨˛ ¿ — ˛ ¨—¨ ˛ ¨—¨ —˚ ˛ ˛ ¨— ¨, —¨ ¨—¨ ¨ ¨— —¨¨—¨ ¨, †—¨˛  ¨˛ ˛  ¨ ¨— ¨ ¨˚ ¨ `  …—˛ ¨˛, ˛ ´ ¨˛ ¨— »¨ˇ `¨ ¨¨˛. ¨ ¸ —  ¨ ˛ ·

. ´ ¸¨¨˛ ˛ ¨ ¨˛ — —˛ ¨— ¨¨¨˛˛ ˛  ¨˚ ¸˛ ß` ˘˛ — ˛ ˛ ˛.... ´¨ — ˛ ¨¨ ¸ —˚ ¨¨—. ‡ — ¨ ¨ ¨ ˛ˇ  ¨—  ˚— ¨ ¨— —¨...

·…˙`¶ `ˆ””†˙… ·¿¯‚` †. –`‚”·‚ˆ ß ¿·–·”¶` ¿¨˛— 4 - 7 . ´˛./Fax: 210-3815476

¿`„”¶`¶ ´ ‡——˛— `— ˛ · ˛ ¨ , ¨ ˚ — ˝— — `¨¨ 9 — — 2005 — 9 .. ¨˚¨—— ˛ — ¯ - ` — ¨ ˛  ¨— —  „  ‡—¨ ¸¨ ˛ ߆†…  — ¨— ˛ ¸ ‡ ¸¨ ˛ 20 & „ 33, …¨ ¯¨˛¸ ¨ (— ¸ ¨ ¨ 468) – ˝— ¨¸— JETOIL ¨ — `¨ — ˛, ˛. 210-2520.909 & 2102529.533) ¨— ¨ ¨ ¨¨— ¨ —˛  ˛

¨ — ¨ ¨ ¨˛ ¨ ˛ ¸˛ ˛. ´ „  ߆†… ¸—¨ˇ— ¸ PARKING 150 ˇ ‡˙·…. ´˛ ¨¸—¨  ¨ ˇ¨ —˛ ¸ —  ¨ — ¨ , »¨ ˛ »¨ ˚—¨

¨˛ ¨— »¨ ˛ »¨ ˚¨ — ˛ ˚—¨ ˛

  ¨ ¨ ˚ ¨¨¨, —— ¨— ˛ —˛ ¨ ¨¸ ˛ ˛ ¨ — ¨ ¨ . `¨ — ˚—¨ ¨  ˚—¨ —— — ˚ — ˇ¨ —˛ˇ— ¨ ¸ ¿¨¨¸¨˛ .

´ ‡. `. ˛ ·…˙`¶`

ˇ˛ ¨ ˚—¨ ˛ — ˛ ¨— ˛ ¨˚¨˛ ¨ ¸—¨ ¨— ¨ ¨˚ —¨ — — ¨ ¨—  ˛˚  — ˚¨ ˛¨ — ¸˛ ¨ ¨—  ¸— ( , ¨—¨, ˚— ¨ ¨   ¨ ˚ ¨— ˇ˛ ¨) ¨— ¨— ¨¨ ¨— ˚ — ¨ ¨¨ ˛— — ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ . `¨ ¨   — ¸— ˇ—¨, ˛ — ¸—¨ ˇ˛ ¨— ˛ — ¸—¨ — ¸˛˛ ˇ¨ — , ¨—— ¨— —, ߨ˚ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ˇ ¨˛ ¨ —ˇ¨¨—  —¸˛¨ `˚ ¨ , — ¨— ¨ — ˝ ¨— ¨ 1964 ¨— ˛¨ ¸—¨ˇ — —¨ ¸ ¨—˛ ¨— —¨  ˛ ¨ ˚— ¨— ¨¨¸—˚¨ ˚—¨ . ¨— —  ¸—¨ˇ , ß»·”»¿‚…‚, ¨ ˇ— ¨ —¸ — ˇ¨ ¨¸— ¨—¨ ¨ ¸—˛ — ¨, ˚—¨ — — ¨¨¸¨ ¨ ¨— ¨— ¨ˇ— — ˝ ˚¨ ˛¨ ¨— ¨— ¨. ´ ‡——˛— `— & ` — 31 ‚¨ ¨—  ‡——˛ — ` — ˛ˇ ˛  ˛  ¸— ¨˛ ¨— ˚ ˛ˇ˛  ¨ ˛ : ¿¸ : ††·” N. ‡ˆ„„¶ /¸ : ‡¶»` ¶”. ´ˆ””‚…` †. †¨¨ ¨ : –`˙ ·»». ·„¶ ´¨— ¨ : …‚„` ·»». ¯‚´„¶` ·—¸— †¨¨ ¨ : ·”·…¶ †. ´…„„¶ –˛ˇ ¨— ˇ. ˛— ¸¨ : ·ˆ•ˆ»‚ ». »»”„¶ ˆˇ. †¨— , —¸— ¨ ¨— ·˛— ¨ : …‚„` …´. ¯‚´„¶` ˆˇ ·¸˛ : …‚„` …´. „”¶` ˆˇ …¨— ¨ : `¿ˆ` †. …‚„¶˜„¶`

K —, — ¨— ¨ ¨ ¸ ˛   »¨ —¨ K˛ ˛—ˇ˛  ˛ ¸˛ ˛ » ¨ —¨  ˇ ˚—¨ —

˛ — ¨ . „¨— —  ¨— ¨ ˛ . ¶ ¨  ˛ . »¨

˛ ˇ ¨ , ¨˛ . †— ˚ ¿¨¨¸¨ ˛ , — ¸˛¨— ˇ . ‡˛˛ ˛ 

¨ ˛ ¨— ”¨ ˛ . †—¨

˛ ´¨¨¨ ˛ , . – ˛ · — ¨ —¨ . »—¨ ˛ …

¨ ˛ , — ¨ — ¨ . . »¨

˛ 

¨ ˛ ¨— »¨— ¨ 

¨ ˛, †¨¨ ¨ …¨—¨ ` — . ` — „¨¨ , ¸ ‡˛ — ` — . ` — ´ ¨ ˛ , — —¸˛¨— ˇ . †— ¨ ¨— ”¨ ˛ . ´ ¸¨¨ ˛ , ˛ ‡—ˇ —¨ ´.. ¿——¨ „˛ ˛ . · ˛ ´ —

,  —  ‡—ˇ ˛ . » ¨ ˛ .¨.

 — — ¨ ¨—  ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨¨ . ‰ — ¨— — ¸ — ¨— — ¨— ¸ ¨ ¨ 

¨ —¨, ˚—’ ¨  ¨¨ . ¿—— — ¨— — ¨ — —

— —;

· ¨ — „ —¨¨ ˛ —¨ ˛˚ † ˛ˇ˛  — » ¨ 

  1950. „¨ ¨ ¨ˇ˛  ˛  —¨  1969. — ˛  ¨ ˛ ` ˛ —¨ —   1978. ˆ ˛ ˛ — ¨— ˆ ˛— ˛ –— ·

¨¸. ¿˛ˇ˛  ¨ˇ ´¨—¨ ˛ 3-3-2001 ¨— ˇ ˛ ˇ˛ ‡—ˇ ˛  ˛

¨ ˛ ¨—¨ »˛ »‚¯”¶` ·»». „ˆ´`ˆ´„¶` `´·”‚` ‚˙…. `¿ˆ‚‡„¶` »…”¶` •. ¯‚´„¶` ·˚—˛ · — ˛ †‚……¶` …. ¿`´”ˆ †‚……¶` ·»». –”´„¶` †‚……¶` †. `¶»…´¶„¶`

¶ ——ª ¨¨ ˛ ¨ ˛ „ª˛ ¨ 10 ª 12 ¨—Ø ¨ — ª¨ †¨— •¸ ‚. ˛˚— — ˛ (` —¨ ¨  ˛˚ 

 ) B. H ¨ ˛ „˛ ˛ ´ ˛ — ¨ — — ¨— ¸ — ¸— ˛ — — ˛

¨, ¸˛ ¨¸˛ ˛ ¨ ˛ „ ¨ —  ˛. †—¨ ˛ ˛  — ¨ ¨ — — ¸ —ˇ¨  ¸: ¨¨. ´˛ ¨ ¨ — , ¨— ¨ ˛ „˛ ˛ ¨ ¨ ˛ . . ¶ˇ ˛ „˛ ˛ ¨ ˛ „ ¨ —  ˛, — ( —ˇ¨ ) ¨  ¨  …—˛ ˜¨ ¨— ˝¨ —  ¨  ˇ˛¨ , —  ‡¸ ¨ ˛,  ˛ —¸ ˛  ˛— — ¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ˛ `˛— ¨ ( ˚— — ˛ „¨ ¨— ˛ „¨ ¨ˇ) ¨— ¨ —  —   

12 ¨— ¨. „¨— — ¸ — — — ¨— ¨  — — · —, — ˛ „˛ ˛ 1211, ˛ ¨ ˛¸˛ ˛ ¨ ¸, 

¨—¢ ˚¨ ¨—¨ ( ¨— ¨ ‡¸ ¨ ˛¨), ¸˛ ¨¸˛  ˚ ˛ ˛ ( ¨ —¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  —¸—

 ¨˛¸ — ¨ ¸ ¨ ˛ —˛ 

¨— ¸¨—¨ ¨ ¨ ¨ ˚ ˛ ˚¨—¢ ¸¨, — ˛ ˛ — ˛ ¨ ¨— ˛ — ˛ ˚ ˛ ˛ ˛ ˛ ¨ˇ— — ˛ ˛ ˇ — ˇ — ˛

¨˛ ¸¨ ¸— ¨— ˚  ˇ — ˛ ˚¨ — »¨ ˛ ` ¨˚¨ ˛) ´¨ ˚¨ ¸ ¨ 

¸ ¨ — ˛ ˛—˛ ¨ — ¨— —¨ — , ¨ ¨ ˛ ˚ ˛ , ¨— — ¨ ˛¨ — ˛ ¸—˛ ˚—¨ ˛ ¨ — ¨ ˛ ¨ ˛ „˛ ˛ ¨˚ 

¨¨ ˛ — ¸ ˛ · ¨— ¨ ,  — ¨  ˛˚¨ ˚¨ —¨, ¨ ¸—¨

 — ¨ ¨ ˚¨ ¸ ¨, ¨ — ¨— ¨ ¨ ˛ ˝¨ — ˛ —¸, ¨ ¨ ¨ ˚ ˛˚. — ´ — ˛ „˛ ˛  ¸ ˛ ˚˛¨ ˚¨ —¨ (— ¨ — „˛ — — — —). ´¨ ˚¨ ¸ ¨,  , ˛ ¨  ¸¨—

˛ ˛ — ˛ ¨ — ¨ ¨

˛ ˝¨ — ˛ — ¨ ¨ ˛  — ˛ ˛. ‡ ˚ —˝  — –˝¨ — — ¨ —¨ ¨ ¨— ˝

¨. ‡ ˚ —˝  ¨¨— ¨ ¨ 10 ¨— ¨ (`ˆ…·¯·‚ ˛ — ¸¨ 6)

 ¨˛ . †— ˚ ¿¨ ¨¸¨ ˛ ˚¨—— ` ˚ ˚—¨ ˛ ¨ ˛  ¸ »¨ —¨ ¨˛˚ ˛ ·”` ¸ `

˚ » ¨ —¨ ˇ . …— ¯— ¨ ˛ ¨ —˝ ¨ ¨  — ¨— ¨ ˛: ß´ — `

˚ ¨ ¨ ˛— —¸— ˛ ˛ ˚˛, ˚— ¨˚¨ — ˛ ¨ ¨ ¨, — — — ¨—¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ˇ¨ ˛ˇ ¨ ¨ ¨¨ ¨  — ¸ — — ¨ ¨ ¨— — ˛ — — ˛ —¨ ¨ ¨ —— — — ¨, —  

  ¨— ¨ — — ˛—  ¨   —. ´ — `

˚ ¨ ¨ ¨—  —  ¨ —˛— ¸ ` ¨ ˛˚

 — ¨, `¨˛ „ —¨¨ ˛ ¨—  ˛ »¨˚—¨¨ ˛, ˚—¨ ˛ ¨ ˛

 ¨¸—¸—¨ ˛ ·

˛ — ˛  —¨. — ¨ — — — — — ˛¨ ¨  —,  —¨ ¸  ¨ ¨ ¨ — ¨, ¨  ¨˚ — — ˚ —,  — ¨. „¨ ¨¨ ˛ ¨—¨ ¨— 

˛ ¸ —¨ ¨ ¨ ¸ — ¨— ˛¨, ¨ ˛ ˚ — ˛ ¨ ¨˚ —˛.  ˛ ˛ —¨ ¨— ˛ ¨¸—¸—¨ ˛  —¨ ˛ ¨ — ˛. ·— — —¨ — ¨— — — — , —¨ —¸—¨— ¨ ˛¨ — ˚—’ ¨ ¨— ¨ — ˚ —¨ ˛ ˚—¨ ¨— —¨ ¨— ¨ ¨ ¨  . ` ˚ — ¨—˝ 

¨ ˚¨˛ ˛—¨ ˚¨ ¨ ¨  ¸ -

‡—ˇ ˛ ·˚ ˛¨ ˚— · . ` ¨ˇ ˆ ¨ ˛˚ ˛ˇ˛ ˛ 1-3-2002. ´˛ 5-10-2004 ˛ˇ˛  ¨ˇ  — ¨ ˛˚ ¨—

 ˇ ˛ ˇ˛  ˛ ˇ ˛ † — · —ˇ˛  —¨ –— ·

¨¸. ‡—  ˚—¨ ¸ — — ¸ ˛ · ˛ —¨ — „ — ˛ »¨ ¸ —¨ ¨— — ¸ ˛ ¿¨ 

˛ —¨  ¸—¨ —¨ —  —¨ ˛ —¨ — ¨— ¨— — — — ¸. ·— ¨— ¨  ˛ »¨—˛ ¿¨ ¨—¨˛ ¨— — ¸ ¨—¸—¨, ˛ ·¨˚˚ —¨, — ˛ » ¨¨ ‡—˛ ¨— » ¨, ¨ — ˛ ‚¨ — ˛ ` ˛ —  — ¿¨ — ˛— •¨ — ˛.

 — »¨˚—¨¨ ˛ ˆ ¨ ˛˚ † ˛ˇ˛  — » ¨ 

 1954. ˆ ˛ — ˛ ·

˛ — ˛  —¨ ¨  1973. ¨ˇ˛ —¨ —  1979 ¨— ˛ ˛ 

 ˛— ¨ ¨ ˛ ·

¨¸¨.  »¨ — 2002 — ¨— † —  — ‡—ˇ ˛ ¿——¨ „˛ ˛. ¿˛ˇ˛ ˆ ¨ ˛˚ »¨ — 2003. ` ¸¨ …— ¨ ¨— — ¨— ¿ — …— ˛ ` ˛ ˇ˛ . ‡—¸¨ — ¸¸ ¨ —¨ ˛ ` ˛  ¨ , — ¨— ˚˚¨¨ ˛—¨ — — (`ˆ…·¯·‚ ˛ — ¸¨ 4)


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

·„·‚…‚

¿ˆ

¯‚`´` ‚„. ¿·„¶` (1940 2005) ¶ ¨ ¨ ¨ ¨ 

¨ ¨—¸—¨ — , ¨ — ¨ ˛ —¨ ¸— ¨  ¨ . ` ¨¸—¸˛ ˛ ˇ˛ ¨ ¸˛˚, ¨ˇ  ¨ . » ˛ˇ ˛ ¨ ˛ ¨— ¸˛—˚— ˛ ˚ ¨— ¨ »¨—¨, —¨¨ — — ¨— — — ˚¨—. `  ¨— ¨ ¨— ˚— ‚¨ ,  — ¨— ˇ¨ —— ¨—¨  — —˝—. ´ ¯— ¨— ˛ »¨—¨ ¨¨ ˛—˝ ˚ — ¨— ˛ — —¨ ¨— 

— —¨ ˛ ¨——¨ ¨ ¸—¨ — . ˚¨ ¨ ¨— `

˚ ¨— ¯— ¨ ¨ ¨— ¨  ¨ ¸˛˚ — ¸. ·—¨ ˛ ¨ —¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ˚ — — ¨— ¨ — ¨ — ˛ ¸—¨¨. ¯— , ¨— ¨—, ¸ ¨   ¨ ˛ »¨—¨. ` ˛ ¨

˛ ˝˛ ˇ¨ 

¨ ¨ ´ — ¨ — ˛ »¨—¨ ¸ ¨ — — —˚ ˛  ¨ ˚¨ ¨ ¨— ¯˛ , —¨ ¨ —˚¨˛ ˛ ˛˚ ˛ ¸—¨¸— ¨—¨, —¸— , ˛ —¸—¨ ˛—¨, ’ ¨ ¨ ¨,  —¸—  ¸—... ‡ ˇ¨ ¨ ¨—¨ — ˛ ¨ ¨¨ ˚—¨ ¯˛ , ˚—¨ — ˇ¨ ¨ ¨˚ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —¸—¨ —¨ ˚¨— ˚—¨

˛ »¨—¨, ¨

¨ ¨— ¸ ¨—¨ ¸—¨ˇ˛ ¨ ¨—¨ ¨— ¨ ¨ ˚ — ˛—¨ ¨, ¨ ¨ ˇ  ¨ ˛ ¨— ¨ ¨¨, ¨ ¨ — —˝ ˛ ¨ —¨ ¨, ¨ ¨ ˇ  — ¨ ¸ , ¨

¨ ˛ ¨— ¨ ˝˛—, ¨ ¨ ˇ  ¸˛—˚˛ — ¨˛ — — —˝—¨ ¨— ˛˛, — ¨ ——¨. » — ¨ ˛ ¸— , ˛ ¨ ¨ ¨ˇ—¨ ¨—ˇ˛¨ — . •¨ ¨— ¨ ˇ ¨ 

 ˛ ¸˛ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨ ¨  ¨—¨ ¨— — ¨ ˛ ¨ ¨ — ˛

 ˛, ¨   

˚¨—¨ —¨ ˛ ¨ ¨ ¸¨ ¨— —¨ ¨ ¸˛,  ¨—  ¨˝, ¸— ¨ ¨ ¨

˛ —¨ ¨ ¨— ˚ ¨ , ¨ˇ ¨: ¿¸, ¨ ¨ ˚—¨ `

˚ ¨— ˛ ˚¨— ¨ ¨, ¨

¨   ,  ˇ¨ ¨—  — ¨ˇ   — — ¨ ¨ —¨—¨ ¨—˚¨... ‡  ¨ ¸ ¨˛˚˛ˇ —¨ — —¨  ¯˛ , —¨ ¨ — — » ¨ —¨  — —, ¨ˇ ¨ ˚¨ — ¸,  — ¨ 

 — ¨— ˚ ˛. …¨ —  ¯˛ — ¨   —¨  —¨  —. „¨ ’ ¨ —¨ ˛ ¨ ¨

 ˛ »¨—¨. ` —: ·— ˚ , ¨ ¨ ¨ — ¨   — ¨—, ¨ ˚˚—

 ¨— ¨ ˇ˛ˇ .   ¨ ¨— ˛ ¯— ¨— ¨ ¨—¸—¨

 ˝˛ ˛¨ , ¨  ˇ¨ ¨ ¨ —¨, ¨ ¨ ¨ˇ ¨ ˛¨ ¨ ˚—¨ ˛ ˛—¨ ´¨ »¨ 

˛ ˇ˛ ¨. „¨— ¨ ¨ ¨ ¨ . …‚„` ˜`´„¶` ¨ —. » ¯˛ , ¨ — — ˛ ¨,  ¨ —  ; ‰¨ ¨ ¨, ¨

¨ ¨  —¨—¨ ¨ ˇ¨ ˛ ¨— ˇ¨ ˛ ... »—¨ ¨¸—¨ ¯˛  ¨¨, ˚ ¨  — ( ¨— ¨— ¨ `¨ —¨), ˚—¨ —  — ˛ ¨ —  ˇ¨¨ ¨— — —, ˇ ¨ ¨˝—  †—˚˛ ‡ ¨ ˛ ( –¨˚˚ ˛), ˚—¨ ¨ ˛ ¨ —— †—˚˛ ˛ ¨ ˚¨... „¨ —¨ ¨ ¨ ˛ »¨—¨, ¨— — —¨ — ¨  ¯˛ ¨— ˇ— ¸ ˛   ¨ — ¨ —  †—˚˛ ˛ ¨ ¨ ¨¨

—¨ ¨   — —  — ¨ ˚¨ ¨

—¨, ˛ »¨—¨ ¨ ˚—¨ ˚ ¨— ¨. ´— — ¨— ¨ ‚¨ . —, ¨—, ¨ ¨ ‚¨ —  ¨ ¨˚¨— ˛  —¨... `˛  ¨— ‚¨ , ¨ ¨   —  ˛¨  ¨ ¨,  ‚¨   — ¨ — ˛ »¨—¨ ˚—¨ ˛ —¨—˛. »  ˛—¨¨  ¨ — ˛ †—˚˛   .   ¸¨˚ ¨ˇ˛ ˛ »¨—¨. , , ˚˚ ˛ ¨ —˛ †—˚˛, ˚—¨ — ¨¨˚ —¨   —¸— ¨— —¸˛ ¨ — —  ¨—¢ ¸, ˇ˛¨ ˛ ˚ ¨— ¨... ¨ —  ˚—¨ ¯˛ , ¨

¨ ¨— ˚—¨ —¨ ˛ ¨— —¨ ¨¨ ¨— —   

 »—¨ ˛ »¨¨ ¨ ˛ ¨—

 ¿ ¿ ¨ ˛, — ˚—¨ ¨ ¨ ¨ˇ˛ˇ ... †‚˙†¶` ˜…´·`„„¶`

E ¨— ˛—¨ & ¶ ˝˚ »¨— ¨ ¯¨. ´— ¨— ¨

¨—¸—¨ ˛, ¨— ˇ ¨  —  

— ¨ ¨— ¨¨ ¨ˇ˛¨  ¨ ˇ

, ˚—¨ ¨ ¨˚¨ ˛  ˝ ˚ ¨— ¨

 ¨ †‚……¶ †‚ˆ”»‚¯”¶. $ $ $ & · ¨—   —¨  ¨— — , 

— ¨  ¨ ˇ ¨ ˚—¨

 ˇ¨ ¨  ¨˚¨ ˛  ¨ ˝ ˚ ˛ ¨— ¨

 ¨ ¨ »…”¶ . `¶»…´¶„¶.

¶ ˝˚ ¨— ¨ ¨—¸—¨ 

·˜ˆ†…

”·ˆ´·¶` ·„¶` (1920 2005)

•— ” ˛, `’  ¸—   — ¨—¸—  ˛ ¨— ¨˚ ¨ — ˛ ˛ ˛ — ˛  ˛ ¨ ¨¸ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨˚ — ˛ˇ  ¨ ¨ ˚— ¨ ’ ˛ ˝˛ ¨— ¨ ˛ ¨˛ ¨ ¸¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ —¨   ˚—¨ — ¨¨. ·—¨— —˚˛ ˇ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˚—¨ 

¨ —¨, ˚—¨ — ¨— ¨ ¨   ¨, ¨— ˛ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˚¨

— —  — — — ¨— ¨ ¨¨— ˛ ˚—¨ ˛ ˝˛.  —  ¨˚—  †— ˚, †—˚ ¨, ¨—   ¨˛,  ¸ — ¨—  ˛¨ ¨,   ¨—,  — — ¨ ¨ ¨ , —¨

˛ ¨ ¨ — — ¸ ¨ . „— — ¨¨. …¨ — ¨  ˛ ˛ ˇ¨ — — ˚—¨ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨, —¸—¨— ¨ ˛

 ˛ ˛ ¸— ˛ ¨ ˚ —¨ ˚ —¨ ˛ ¨˚ ˛ ¨ , ˛ ¨ ˛ , ˛ —¨ ¨— — ˛ ¨ ¨— ˚ — ¨  ˛ ˛ ¨— ˛ ˛ . ·˚ — ¨, — ’ ¨ ˛ˇ—¨, ˇ’ ¨ ˚—¨ 

¨ —¨ ¨ ˇ¨ — ¨— ˛ ß¿‚‡·  — ˛ ˚ —¨ ˛ ¨ ˛ ¨—  ˚¨—¢ ¸¨ — ¨ —: ß`... ..., ˚—¨ — ¨— ˛ ¨˚ ˛ ˛  — ¨— —¨ ¨—¸— — ¨˚¨ ˛ . •¨ —— ¨¨ ¨ ¨ ˛ ˇ—¨,  ¨ ¨ ¨ ˝˛, — ˛—˚¨ ˛. •¨ ——  ¨— ¨ — —¨ , ˚—¨ — —¨ ¨ — ¨ ¨  — ¸ ˛ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ˝˛ ¨ — ˛ ¨ ¨ ’

  ¨— ˛ ˇ¨ ˛ ¸ ˛ ˛ ˝. — —¨ ˛ ˛˛ ˇ—. ‡ 

¨ ¨— —¨ ¨  ¸— ¨ ¨—  ¨ ˛ ˚—¨ . ` ¨ ¨ ¨. ††·” ‡ˆ„„¶

¯”»¿` ¯˙–‚´¶` (1909 2004)

 ¯¨¨ ¨ ,  ˚¨¨ ¨—  ˛˚ 

, ˛ ¨ ¨ ¸¨ ˛ ˚ …. ´

— ( ˛ ¨— ¨¸˛

  ). ´¨ ¨ ¨—, ˚—¨ — »¨ ˛ „. »¨˚¨— ˛ ¸ ˛—¸¨ ˚¨— ¨ —˚¨—  ˛—¨. „—  — ¨ ¸˛— , —¸˛ ¨ ¨ —  — ¸˛ — 

˚ ¨ ¨˚¨  —. ¶ ˛ ¨

¨˚˛ ¨ — ¨—  ˚¨  ˛ ¸˛ — ˛. † ˛ ˇ˛ ¨ 1909 — • — ˛ –— —¨. ´ — ¨ ¸˛ — ¨—  ¨—  —  ¨ ˛¸˛¨ ˛ ˇ˛ ¨ 1921. · —

 —¨ ˚ ¨— ¨— ˛ ` ˛ ¿ — — »˛¨ — 

 ·»¿ 1933. ´˛ ¨— — ˛ ˇ˛ —¨ ˛¨ ¸ ¨ ˇ ¨˚ -

 — , ¨ — ˛¨ ˛ ` ˛ ˛ •¨ — ˛ 1934. ´  1935 ˛ ˛¨ ¿—¢ ¨   ¨— ˜— —¨ ¨— ¿¨¨ˇ—¨ … ‚¨ — , 1936 ˛ ˇ˛ ¨ ˛¨ — 

 ‡˛ •˛¨— ¨— 1937 ˚ ¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨ ˛ ˇ˛ ¨ ¨— ¨ ˛¨ ˇ ¨˚˚ ¨. » ¨ ˛ ¨ ¨˛   ˛ ¨ —¨ ˛¨

 ¸ ˚—¨ ˛ ˇ˛ ¨ — ˚  ¨ —  ˇ˛ . „¨ ¨ ˛ ¨ — ˛ —¸ ¨ ˛ˇ˛ ¨ ˛ — —¨ ¨¨ ˛ —  ¨ ¨  , ¸˛ ¨¸˛ ˇ˛ ˛ ¨—˛ ˛, ˛ ¿ ¨ ¿—¨—¨. » ¨ ˛ ¨ ˇ˛ ¨ ˛ ¨  ˇ  1946 ¨— ˛ˇ¨ ˚¨ ˛ ˚ ¨ ˚ …. ´

— . ¶ ¨  ˛˚˛ ˚—¨ ¨ ¸˛ ¨ — ¨  ˛ ¨ ¨ — ¨  — — ¨ ˛¨ ¨. ` ¨—¸ ˛ˇ˛ ¨

 1982 ¨— ¨ —¨ ˛ ˇ˛ ¨. ¿ ¨ ¨ — ¨

 ¨ — ,  —¨ ¸— ˛ ¨— ¨

 ¨ — , —¸¨  ˛—

 700 • — — • . ´¨ ¨ ¨ ˛—¨  ¨  ¿¸ ˛ ‡˛ ¨ —¨ . „ ˛ ` ¨   — 5-4-1997 ¨— ˚ ˛¨ ¨ ˛˚— . …‚„` ˜`´„¶`

‚˙……¶` ”. ”·‰„¶` (1922 2004) † ˛ˇ˛  „¨   

 1922. ¶ ¨ — — - ¨¨˚   ˇ . ¿¨  ˛ · ˛ » ¨ ¯— ¨ ˛ ¨— ˇ  ˛ ·. ´¸¨ ¨ ˛. ¿¨ ¨ ˚ ¨ ¨— ¨ ¨ , ¨˚¨ — » ¨ ¨— » ¨ —¨ ¨— —  — ¸˛ — 

˚ » ¨ —¨ ˇ ¨— — — —  ¸˛ — —. ¿ˇ¨  — 27-12-04 ¨— ¨˛  ˇ . •¨ ˇ¨ ¨ ¨. . ´.

‡ ˛ · —¨ ˆ ˛ · —¨ ¨ ˇ¨

— ¨¨ ¨  —: ` ˛ ˛¸—¨ »¨—¨ ». ˘— ¨ ˛ ˛ — ˚ —¨ ¨— — — 200 . ` ˛ ˛¸— ¨ †˚— ´

— ˛ — ˚ —¨ 100 . ` ˛ ˛¸—¨ · ˇ— ¨ ˛ ˛ — ˚ —¨ 100 . ·— ˛˛ •˛—¨ `˛¨ ˛¨ ˛ ` ¨ ˛ ¨— ˛ · ˛ ´¸¨ ¨ ˛ 50 . ´ · ˛—¨ — ` — ¨— — ˇ¨  ¨¨ ¨ ¸˛  ¨— 

 ¸˛  — ˛¨ — ˛ · —¨, ¨

¨ —ˇ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨ —¨ ¨— ¨—  • ¨— ˝— — — ˚ — 

 ˚—¨ ¨— ¸, — ¸  ¨˚¨ ˛   ˛ ¨— —¨ ¨ ¨ ¨˛. · —˛ · ˛—¨ — ` — ¨— — ˇ¨ ‡˛¨, ‡˛ — ` — ‡˛ ¨ ¨— ´ — ` — — ¨ ˚—¨

˛ — — ˛ ˛—˛  ¨ —  ¸˛ ˛ ˛

 ˚— ´¨ »¨ ¨—  ˚ — ˚ ˛ · —¨ ¨.

¿  ` ˚

¨— ˛ ·˛ — ¸¨ ^ ¶ ¯‚„”·‚ `¶»…´¶„¶ - ¿¿‡†‚……¶ 35  ˛ ˛˛ ¸ ˛ »…”¶. ^ †‚˙†¶` ¨— ˛ ††·”‚„¶ ˜…´·`„„¶ 50  ˛ ˛˛ ˛ ˇ—¨ `¶»˙`. ^ ¶ …… ¿·´ˆ”„¶ 100  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ ¿·´ˆ, ˛ ˛˛ ¸  ¨  ˇ¨ ¨ . ^ ¶ ´`ˆ” `¶»…´¶„¶ 50  ˛ ˛˛ ˝˚

˛ »…”¶. ^ „˙`´` ¨— ˛ »‚ ˆ†ˆ`´„¶ 70  ˛ ˛˛ ˚ . ^ `¿ˆ` ¨— ˛ –`˙ †„”‚´¶-·„¶ 50  ˛ ˛˛

 ˚ . ^ …‚„` ¨— ˛ ††·” ˜`´„¶-‡ˆ„„¶ 70  ˛ ˛˛ ˚  ¨— ˛ ˛˛ ¨  ¨  ˇ¨ ¨ ˛ ˛ ¨ »‚` ‡ˆ„„¶. ^ †‚……¶` ¨— ˛ ·”·…¶ –”´„¶ 50  ˛ ˛˛ ˛ ˇ—¨ `˜‚` –”´„¶. ^ †‚……¶` ¨— ˛ ·”·…¶ –”´„¶ 70  ˛ ˛˛ ¨ —— »…”¶ `¶»…´¶„¶. ^ »…”¶` ·„¶` ( ¨˚ ¨˛) 30  ˛ ˛˛ »…”¶ `¶»…´¶„¶. ^ †‚˙†¶` ‚˙…. ¯‚`´˜„¶` 100  ˛ ˛˛ ˚ ¨— ˇ . ^ »…”¶` »†‚´¶` 20 . ^ ¨ ˛ …‚„”` ¨— ¯ˆ`ˆ” „ˆ´`ˆ´„¶ 30 ^ †‚˙†` ˜‚”. ´ˆ„»„¶` 30 . ^ ¶ „”·…•¶ ˜‚”. ´ˆ„»„¶ 30 . ^ ˜‚”„´¶´¶` ´ˆ„»„¶` 40 . ^ †‚……¶` ”. ´ˆ””‚…` 20 . ^ ¶„”¶`, †‚……¶` ¨— …‚„` `¶»…´¶„¶` 220  ˛ ˛˛ ˚ . ^ †‚˙†¶` ‚˙…. ¯‚´„¶` 100 . ^ „˙`´` ·»». ´`ˆ‡”„¶` 70 . ^ ¯¶`´` ¿. ¿”‚·„¶` 30 . ^ …‚„` …. –ˆ”†„¶` 30 . ^ „ˆ¿` …‚„”ˆ 20 . ^ »‚¯”¶` †. –·†‡¶` 10 . ^ »‚¯”¶` »¿†‚´„¶` 15 . ^ †‚˙†¶` ·»». ·„¶` 10 . ^ ´”¶` ´`„‚¶` ( ˚—¨ †¨ ˛ ˛) 40 . ^ ¶ »‚ ´ˆ””‚…ˆ 30 . ^ ` ˛ ˛˛ ˚  ¨— ¨ ¸ ¨¸ ¨ — —¨ †‚……¶` †. ´ˆ„»„¶` ¨— —  „”·…•¶ ¨— …´˙…‚,  —˛ ˛ ˛ ˛ ¨ — ¨—¨ ¶”‚ ´ˆ„»„¶ (¨¸ ) ¨— †·˙†‚ˆ ´`‚„¶ 60 . ^ ”·‰¶` ·»». ´`ˆ‡”„¶` ¨— ˛ ˚ ¨— ¨ „´·‚… 100  ˛ ˛˛ ¨ ¨ ˛ „¨ — ¨ ‚˙……¶ ”·‰„¶. ^ †‚……¶` ¯‚`´˜„¶` 20  ˛ ˛˛ †‚……¶ ”·‰„¶. ^ »‚¯”¶` ¯‚`´˜„¶` 20 . ^ †‚˙†` ·ˆ•. »‚¯·”„„¶` 20 . ^ »…”¶` ”. ´`ˆ‡”„¶` 10 . ^ „˙`´` ¿·´¿ˆ”` 100  ˛ ˛˛ ¨¸ †‚˙†¶ …. „”¶. ^ »…”¶` ». „ˆ´`ˆ´„¶` 20 . ^ ¶ »‚ ». „ˆ´`ˆ´„¶ 20 . ^ `´·”‚` `´ˆˆ”„¶` 30 . ^ †‚˙†¶` »‚¯·”„„¶` 20 . ^ †‚……¶` »‚¯·”„„¶` 40 . ^ ¶ …‡»¯¶ –`‚”„¶ 50  ˛ ˛˛ ˝˚, ˚ ¨— ¨¸ ˛. ^ †‚˙†¶` ¿”ˆ¯. ¯‚´„¶` 100  ˛ ˛˛ ˚  ¿”ˆ¯…¶ ¨— …`´`‚` ¨— ˇ »…”¶ ˜`´„¶. ^ ¶ „´‚… „. ¿·´†‚……„¶ 20  ˛ ˛˛ ¨¸ ˛ »…”¶ . `¶»…´¶„¶. ^ …´˙…¶` ¿¿‡»‚¯·”„¶` 20 . ^ ¿…†‚˙´¶` »¿„‚´¶` 50 . ^ …‚„` ¯. ´ˆ””‚…` 20 . ^ ¶ –`‚”·‚ `. ´ˆ””‚…ˆ 50 . ^ ¶”‚` `. ´ˆ””‚…` 20 . ^ »¶´¿ˆ”` ‡¶»¶´¶`, ”† ¨— …‚„` 110  ˛ ˛˛ ˛ ˚—¨˚—¨ „”·…•¶` ˜`´„¶. ^ ˜`´„¶` –††·”¶`, »‚¯”¶` ¨— »‚ 100  ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ „”·…•¶`. ^ ¶ »·”‚‡…‚˙´¶ - ·„¶ ·””¶ (¨  ¶¨ —) 10 . ^ ¶ ·‚¶…¶ ¿¿‡†‚……¶ 30 . ^ …‚„` »¿†‚´„¶` 30 . ^ »…”¶` ‡ˆ„„¶` 50 . ^ „˙`´` ¶„. `¿ˆ‚‡„¶` 50 . ^ ¶ ‚`´· †¿¶´ˆ ´ˆ””‚…ˆ 20 . ^ ¶”‚` »¿†‚´„¶` 20 ·ˆ ˙. ^ ¶ †·˙†‚ ‚˙…. ¿¿‡„¶ 20 . ^ †‚……¶` ¿`´”ˆ 20 . ^ ‡¶»¶´¶` ·„¶` 20 . ^ ¶ ·”·ˆ•·‚ ·„¶ - ¯”‚–·ˆ 50 . ^ ¶ ‡‚»…´˙ ·„¶ 20 . ^ †‚˙†` ¯‚`´˜„¶` 50 . ^ †‚˙†¶` ˜‚”. ¯‚`´˜„¶` 20 . ^ ¿”ˆ‡˙` „ˆ‚„„¶` 20 . ^ ¶ …… ¯‚´„¶ - ´¿·‚…„¶ 20 . ^ „˙`´` ‡. ´ˆ””‚…` 30 . ^ »¿»¿¶` ´‚…´˜ˆ””„¶` 30 . ^ …‚„` ¯‚´„¶` 10 . ^ †‚˙†` „´·†„¶` 20 . ^ ¶ ·”·…¶ ‚˙…. ¿¿‡„¶ 20 . ^ ¶ „””‚¿¶ „‡‚…¶ 20 . ^ †‚˙†¶` ·»». ˜`´„¶` 20 . ^ †‚……¶` `¿. »„„¶` 50 . ^ ¶ ·”·…¶ „ˆ´`ˆ´„¶ - ¯‚`´¿ˆ”ˆ 30 . ^ †¶†¶` ‡‚”·¯´` 20 ^ …‚„` ». »»”„¶` 20 . ^ …‚„` ¿·†‚……„¶` (•— ¶¨ —) 30 . ^ …´˙…¶` …. „”¶` (¶¨ —) 50 . ^ ¶ ·”·ˆ•·‚ …´. „”¶ - ¯”»¿”„¶ 50 . ^ ”·‰¶` ˆ†ˆ`´„¶` (¯¨ —¨) 50  ˛ ˛˛ ¯¶`´ˆ ´ˆ””‚…ˆ. ^ ¶ ¿”ˆ‰·…¶ »¿†‚´„¶ - »ˆ„¶ 30 . ^ ¶ ·‚¶…¶ ·”. ´ˆ””‚…ˆ 20  ˛ ˛˛ ˝˚

˛, ˚ ¨— ˇ— .


߶ ˜˛ »¨ —¨

–¿´‚`·‚` ^ …´˙…¶` `˙„. ´`ˆ‡ ” „¶` ¨—   ¨—¸— ( — —) …… . ^ †‚˙†¶` …‚„. ´ˆ””‚…` ¨ — — ¸   ·”·…¶ ¨— ˜ …¶. ^ ¿ ¿ -„˙`´¶` ( ˚¨  „ ¨ ‡˛. „ —¨¨˛, ¨— ˚— „ˆ‚ „.

†»‚ ^ ¯‚`´` ‚˙ …. ´ˆ””‚…` ¨  ˛ ˛ ˚— ¨ †¨ ˛˛ ˛ ˆ” ‡¶». `¶» …´¶ „¶.

•…´‚ ^ †‚ ……¶` » ˆ-

»‚¯·” „¶`,  ˝ ˚ ˛ „¨ —˛ ¿ — ¨˛, ˇ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˇ˛¨ ˛ —— ¨ 87 . ^ ¯‚`´` ¿· „¶` ‚¨  ˇ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˇ˛¨ ˛ —— ¨ 65 . ^ ‚˙ ……¶` ”. ”·‰ „¶`, ˝ ˚ ˛ » ¨—¨˛ · ˛ » ¨ ¯ — ¨˛ ¨— ˇ  ˛ ·. ´ ¸¨ ¨˛, ˇ¨ ¨— ¨˛  ˇ  ˛ —— ¨ 73 . ^ ”·ˆ´·¶` †. · „¶` ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛ —— ¨ 85 .

·¿‚´ˆ¯‚·` ^ `´·”‚` †‚ …… „ „¶` …—   ˛ ` ˛ · —¨ ¯¨— .

· ¨— ˛— ` ˚ » ¨ —¨ ˛ ˇ˛ ¨ ß‚ ´·``·‚` »´ˆ·` ¨—

— ˇ ¨ ˛ —˚ —¨ ¯‚`´ˆ ‚„. ¿·„¶, ˛ — ¨ ¸—˛ ˛ — ¨ ¨ ¨—

¨— —  — ¨ ¸—¨ˇ ˛ ¨   ˛ ¨˛ 

¨ —¨, ¨ ¸—¨ˇ  ¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨  `˚ ¨. — — ¨— — ¨¨¨ : ^ `ˆ””†` »·”»¿‚…˙… ´¶` •¶…` 50 ø ^ `´»´„¶` ¯‚‡¶»` ·¨˚˚  50 ø ^ ¿·„¶` ¿…†‚˙´¶` 50 ø ^ ¿·„¶ …… 50 ø ^ ¿·„¶` ¯‚‡¶»` 40 ø ^ ¿·„¶` ‚„˙–` ¯¨— ¸˛ 40 ø ^ –…´‚…` –`‚”¶` 20 ø ^ •·‡˙¿ˆ”` •·‡˙` 50 ø ^ »†‚´¶` †¶†¶` 50 ø ^ ´`·”‚„` ´¶”·»¯` 50 ø ^ ·´`` †·˙†‚` 30 ø ^ „`‚»´¶` „˙…`´…´‚…` 30 ø `ˆ…” 510 ø. »¨˝— — ˇ   ¨— — ¨ 

  ¨— —  ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨˛ ¨— ˚¨˛ ˛  ¨˚¨ ˛  ¨ ¯‚`´ˆ ˛ — ˛ ¨˚¨ ˛ ˛ ˝ ˚ »‚`. ¿˛ ¨——¨¨ — `¨¨ ¨˛  ˛ 

 ¯—  ˇ¨ ˚— — — 20 »¨ —  ˛ ˚— ¨ ´—¨¸¨ •¨¨ ¸  — 9.30 — .

‡  ¨ ¶ —˚—¨ ”·‰¶ ¨— ‚„´·‚…¶` ´`ˆ‡”„¶ ˛ ˛ ˛ ‚˙……¶ ”·‰„¶ ¨ 100  ` ˚ »¨ —¨ ˇ˛¨ ¨— 100  ` ˚ »¨ —¨ ˇ  . ¨ ˛ ˛ ˛ ˇ  `´»´¶ ‡–·”¶ 50  ` ˚ ˇ ˛

· ¨— ˛— ·¨— ˇ ¨   ¨ ¸¨ ˚—¨ ˛ ”¨ — ˚¨ `

˚ ¨ ,  — ¨ ˚ — ¨ ¨— ¨¨ — —˚  —  . ´ ‡. `.

‡—ˇ ˛ ·— ˛  —¨ ˛˚  ¨ˇ ߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙…, ¨.  155) 

—  ‚. …¨  4 »¨  , ˇ  ¨ ¨ ˛ ˛ ¸—ˇ— :  ¨ ˚ ˇ — ‚. …¨ —˛ ¨  … ¨  , ¨ ˛˚ ˇ˛ — —  ˚— ‚¨ ˛ ¨— , ¨— ¨˚

¨, ¨˚  

, — ˛ —  ˇ . ´ ˚ ˚ ¨ ˚ — ˝ — ,   —  ¨— —¸˛ ˛ ˛¨ — 10 ˛ † — — ¨ — · —  ˛ ‚. ». ”¨ ˛, `—— ¨— `¨— . …‚„”` „ˆ´`ˆ´„¶`

Z¨¨¨— ¨ CATERING †…˙`¶ ·„‡¶”˙`·˙…

Lateau »¿†‚´„¶` ». »‚¯”¶` ˚ ¨ : •¸¨¨ 4 ´˛ . 210-7485158

¨ — ˛ ¨ ˛ » ˛ ˛  ¨ — ¨ 20 ‚¨¨ — 2005 ˙ — ¨— ˚, ˛ »  ˛ ˛ ¨ — ¨ ˝  — » ¨—¨— ˚—¨ ¨ ¨ 40 —¨. · ¨ˇ— 

— ˝ ˛ ¿ ˛ ¶— . ¿¨—¸—¨, ˚˚—¨, — , ˚˚—  .  — — » ¨—¨— — ¨— ˛ ` ˚ ˇ— ¨ — ¨ ß´ „ ‡‚, — —¸ ˇ˛ 1972   — ¨ » ¨—¨ — — —  ¨ ¨— ˛ —¨. ¿ ¸ ˚—¨ ¨ —¨ ˛ ˛ ¨— ˛ †— ˚˛ . ´ ¸¨ ¨˛ ¨— ˚ ¨¨ ¨ ` ¨ ˛ . ´ ¸¨ ¨˛ ¨ 1972 1985 ¨— ¨— ¨ †— ˚˛ „¨ ¨˛ ¨ 1973 1977. `˛ ¨ ` ˚ ¨ ¨ —¨ ˛ ¸ ˛ ˚—¨. ¿ ¸  ˛ `. ´ ¸¨ ¨˛.  ¨  ¸ ¨ „ ˛—  ` ˚ ˛ »  ˛ — ˚ ¨ ` ˚ ˇ—, — ˝— ˚—¨ ˛ ———˛ ¨— ——˛ ¸ ¨˛. †—’ ¨ ¨— —˛ˇ˛ ¨— ˛ ¨ ¨ — · ˛— ¨— ¨ —¨ ¨ . ` ˚ — ¨,  —˛ˇ˛ : 1. ´ – ¨ — ¿¨ ——¨˛ ‡ ¨˛ —˛¨ ¨  ¨ -· ˛— · — ·— ˛˛ — (HACCI ) ˚—¨ ˛  ¨  ¿ —— ˛ –— —¨ ¨¨¨ ¸ ¨ · ˛— ˛—  ˚¨— . 2. ´

¨ — Victorian Multicultural Award ¨  ˛˛ ˛ –— —¨ . John Landy. ¶¨ ˛ —

¨ ˛ ` ˚ ˚—¨ ˛ ¸— ˚¨˛ ˛ ¨ — ¨ ‰  ˛¸ ¨ ¸¨ ( $27.000 ) ˛ — ¨ ¸ˇ˛¨ —¨ —— ‚¸ ¨ ˛ »  ˛. ¶¨  · ˛—  ˚¨—  ¨ ¨ 

¨ — . »˚¨ ˛ — — ¨  — — ˛ ¨ ˇ ˛ˇ— ˛ ¨ ¨ ˛˛  ` ˚ ˇ—, ¨ ·ˇ— „  · ˛— ·  (·„·»·) ¿¨—˛— Latrobe ˛ »  ˛ ˚—¨ — ¸ —¨— `  — ¨— ˛  ¨˛ ¨ —   —˛ ¨ ˚— — ¿¨¨ ¨ —¨   ¨˛ ¨ — ¨— — — —˛ —  „ ˛— `¨— ˛ ¨ — ¨.  ¨ˇ , — ¨—  ` ˚ ˇ— ˚— ¨ ˛ 138˛ — ˛ ¨ ˛ ¨¸— . ´˛ „ —¨˛ 14 …

— , ˛ ‚. »˛ ß ‰‚… ·`´‚ ˚— ¸ ˚— ¨ ¨— ¨¨ˇ — ¨ ¨— ˛ »˛ ¨  ¸  ¸—¨ `¨— ¨— ˛ ˛ ¨  . `˛— — ˛ »˛ ¨ ˛ ¨ — ¨— —¨  —¨ ¨ ˚— ´¨ »¨  ¨— ¨ˇ  ˚— ¨— —-

 ˚— ¨ ¨— ¨ ¨— ¨  » ¨—¨ ˛ »  ˛. †—¨  ¨ ˛ — — ¨  ˛ˇ— ¨ ˛ „ ˛˛ — ¨ — †¨ ¨— »¨ ( ¨) ¨— ¸ ¨ » ¨¸¨˛ ( ¨ ). ´˛ ¿ ˛ 25 …

—   ˚— ¸— ˛ ˛ ˛ ` ˚ ¨— `¨

¨ 27 …

—  ˚— ¨˛˚ —˛  — ¸¨. ´  — ˛¨ ¨ —  ˛ — ¨— ˛ˇ . ¿  ¨ — ˛ ˛ — ¸¨ ¨— ˛ ——˛ ˛ —˛ ` ˚ ˇ—, ˇ¨ ˇ— ¨— — —  ˚ ¨ ` ¨˛ ´ ¸¨ ¨˛ ß ‚ — ¨ „ ˛ ¨ — ¨ ¨— … ¨ ˛ ¨¸— ¨ 1856 2005. ·¸  — ¨ ˇ — — — — „ ˛ ¨ —  — ˛¨ ˛ ¨ — ¨  ˛ — ` ˚ ˇ—, — ˛ˇ˛¨ ¨  » ¨—¨ ˛ »  ˛. —¨  — ¨ ¨— ¨¸— — ˛ — — ¨ ¨— ¨ ˛ » ¨—¨ ¨— ¨

— ¨—. ´  ¨ ¨ —¨ ¨ ¨˛ ˛˛. ˜  — ¸—¨ ˛ „ ˛˛,  ¨ — » ¨ — 15 ˚ , ˚— ˛ ˛ ¿¨¨˚— ¨. » ¨ —˛ ˚—¨  — ¨. · —  ¨¸   ¨¨ –¨˚˚ ˛ — —, ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨ » ¨—¨ ¨ ¨— ˝  — (—˚¨)  ¨ ¨— ¨ — ¨— ¨ ¨˚ ¸  ˘¨ ¨ ˛ ¨ ¨¨. ` ˛¨  —˚˛ — ˛ ¨ ¨¸˛ — ˝¨—. ¯¨ ˛¨ ¨ ¨ . ·—  ¸ ¨ ˛¨ — ¨˚ ¸ ¨ — ¨—¨¸ ˚—¨ . ‡˛ ¨¸˛ ¸ — ¨˚ ¸ ¨ ¨ ¨ — ˚¨ —¨¨  ¨ — ˚—¨— . ´  ¨¨ ˛ ¨ ¨˛ ˛˛ — ¸ — ¨— ¨  » ¨—¨  ¨˚ ¸— , ¨˚¨  ¸ ˛¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨—¸—¨. …— ˝ — — ¨ — ¨ ———¨  — ¨ ( ¨˚ ¸— , ˚¨¨— , ¸¨¨ —, ¨ˇ˛˚˛ )  — ¨ ¸—¸¨    ¨ ˚˛—¨ » ¨—¨¨ ˇ—¨, ¨  ¨˚ ¸—, — ¨— — ˚ — — » ¨  ˛ —¨  ˛ ˛ „ ˛˛. » ˛ ¨— — ¨ ˇ ¨ ¨ —˛   » ¨—¨ ˚—¨ ˛ ¨ ˛  ¨— —¸—¨— ¨ ¨ ¨¸ —¨  — ˛¨ ¨— ¨ ˛ˇ   ¨ ˛ —¨. `˙„´¶` ´`ˆ‡”„¶`

`— 3

—¨  ¿ ¨ˇ˛ 

˛ ·¨¸ ¨ ¨  2004 `  ¨ˇ˛ ˛ ·¨¸ ˚—¨  2004 — ¨— ¨—  ˛ ˚— 2005 ` ˚ ˇ — » ˛ ¨— ¨ ß„‡‚, ˛ ¨— ¨˛ — ˚— — ¨¨ ¯— ˚ ¨ ˛ ¨— —  `˚. ¶ ˛ ¨¨˛ 

˛ ·¨¸ ¨¨ ¨  ˛  ˇ˛˛ ˇ˛ — —  ˚ — . ´ ˛˚— ¨ — ¨— ¨ — ¸— ˚¨ —˛ 

¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ¨ ¨ ˛ ¸ ˛ ¨— — ˛ ˚ —¨ ˚—¨ ˛ ˚¨˛ ¨¨, ˛¨ —¨ ¨— ˚— ˛˛ ¨ ¨ —¨

´ ‡—— ˛— ` — ` ˚ » ˛ ß´ „‡‚ ‡——˛ — ` —  `˚ ˛ ¨  ¨ ¨— — ˛ ·ˇ —˛ ¨¸¨ ¿¸¨— ˛ ·¨¸ ˛ — ¨ ¨ ˛ · ¨—¢ ¿ ¨ˇ˛¨, ¨—   — — ˛ ·¨ ¸¨ ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ —¨¸¨ ˛ ˇ˛ ¨ 2004. — ¨ˇ˛ —, ¨— ¨ ¨ˇ ¨ ¨ˇ˛¨ ¨ˇ ˛ — ¨ ¨— ˛ ‚ — ¨ ˇ˛ —

˛˚¨— ¨ ¨ ¨ ¨ —¨ — ¨ˇ˛ — ¨ ¨ ˛— . ·— ˛  ¶ ˚— ¨— ¨— ¨ ¸——¸ ˚¨—  —˚— ¨ ¸¨ ˛— ˛  `˚ ˛ —¨ ¨. » ¶ ˚— ‡——˛ — ` — ` ˚  ¨— —¨ ¨ ¨— ¨˛ —¨  ·˛ — ˚˛ .

¶”‚ˆ - ´`ˆ‡”„¶` - –‡„¶`  ¸˛

˛ ` ˚ ˛ » ˛ ß´ ¨¸—

¿  ˚—¨ ˛ ·

˛— ¨ ´¨ »¨  ˛ ˇ˛¨ ^ ¿…†‚˙´¶` ¿‚…‚˙´„¶` 200  ˛ ˛˛ ¨ ¨ ¶”‚. ^ ¶ »‚„ ¯. ´ˆ””‚…ˆ 200  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ †‚……¶ †‚ˆ”»‚¯”¶. ^ …‚„` ¯. ´ˆ””‚…` 100  ˛ ˛˛ ¨ ¨

 ¯”»¿ˆ ¨— ˚¨  †‚……¶. ^ ¶ ·ˆ ¯. ´ˆ””‚…ˆ 100  ˛ ˛˛ ¨ ¨

˛ ¯”»¿ˆ ¨— ˚¨ ˛ †‚……¶. ^ ¶ ¿´ ¿´´„ˆ 50  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ †‚……¶ ( ¨— ¸  ¨ —¨ ¨ ˛ ˚—¨ 

˚). ^ ¶ ¿•·…¿¶ †‚……„„¶ 100  ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ ˛ »‚`. ^ ¶ „””‚¿¶ †. `¿ˆ‚‡„¶ 100  ˛ ˛˛ ˛ ¨¸˛ ˛ »‚`. ^ ¶”‚` `¿. …‚„¶˜„¶` 40 . ^ »‚¯”¶` ·„¶` »‚`´„”¶ 520  ˛ ˛˛ ˚ . ^ ¶„”¶`, †‚……¶` ¨— …‚„` `¶»…´¶„¶` 300  ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ •¶·`‚`. ^ ¶ „‚„¶ …´. –·†‡¶ 200  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ …´˙…¶ –·†‡¶ ˛ ˛˛ 20  ¨  ˇ¨ ¨ . ^ ¶ ·… »„„¶ - »˙‚¢´¶ 270 . ^ –††·”¶` ¿”‚·„¶` 100  ˛ ˛˛ ¨ ¨

 ¿ˆ”ˆ. ^ †‚˙†¶` ». ´…„„¶` 70  ˛ ˛˛ ˚ 

 ˆ„‚…•¶` ¨— »‚¯”¶. ^ …´˙…¶` ¿·´. „”¶` 200  ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ . ^ …‚„` …. –ˆ”†„¶` 50 . ^ …‚„` …´. „”¶` 100 . ^ ¶ ˆ„‚…•¶ …´. †. ´…„„¶ 30  ˛ ˛˛ ˛ ˚—¨˚—¨ ˛ ˆ„‚…•¶`. ^ ¶ ˜`˙ ¨— ‡¶»` ´ˆ””‚…` 400  ˛ ˛˛

 ˚— ¶”‚. ^ †‚……¶` `¿. »„„¶` 100 . ^ ”·‰¶` ·»». ´`ˆ‡”„¶` 80 . ^ „˙`´` …‚„„¶` 60 . ^ „˙`´` ¶. `¿ˆ‚‡„¶` 50 .

& `¨ ˚  —  — ¨ ¨ ¨ ¨ ¸˛ 

— ¸ ˛ ˛¨ —  ¸ˇ —  —  ¨ ˛ ˛— ¨ ¿¨ —˚— ¨ ¿¨

 ¨ ¨ ¨— ¨ ˚—¨ ¨ ˚ ¨— ¨ ¨˚¨.


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

K —, — ¨— ¨ ¨ ¸ ˛   »¨ —¨

¨   ¨¨ ˚—¨ — — ˇ . `˚ ¨˛ ˛—¨  ` ˚ ˚—¨

˛ 

 ˛  ¨ — — —¨ ¸ ¨  ¨ ˚—¨ ˛ ¸—¨ ˛˛˛ ˛ ¨¨¸˛ ¨— ˇ— ¨. ¿—

  — ` ˚—  » ¨ —¨  — ¨ ¨ 

 ¨¨¸ —˚¨ — ˛˛ ˚—¨  —   ¨, ¸— —

¸˛ — ¨ — ¨

 ¨ ˛ — —˛  ˛ 

 ¨ ¨˚˛ ˛ ¸ ˛ ˛ ˝ .

‡˛ ¨ ˇ ˛ . ‡˛. 

¨ ˛

   ` ˚ »¨ —¨ ˇ ˛. — — — ˛ ¨¸—¨ ˛ — ¨ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1) ¨— ¸˛—— ¨ˇ¨ ˛—¸ ¨— —¸— ¨. ‡—  ¿¸ ˛ · ˛  — ˆ ¨

˛ … ˇ ˛. ·— ¨— ¨  ˛ ·¨ `˛¨ ˛, —¨ — — ¨ ˛

˛  —¨ ¨— — ¨ ˚—,

 †—˚˛, —  ¨ ˛ ` ˛ »˚—¨ ` ¸ . $$$ ` ˛ ¨˛ ˛ ¸˛ ˛ —¨ ¨¨ » ¨ —¨ ¸

˛ ¨¨¸—¨ ˛ ¨  — ¨— ¨ ˛ ¸˛ ˛. ˛ ˛ ¨¨ ¨ ˚¨—¨

 `

˚ —˝— ¨ ¸—¨¸—¸— ¨— ¨˚¸—¨   ˛ ¸—¨ ˇ˛ ¨ ˇ — ¨ ˛ ¨¨¸˛. „¨—   ˇ— ¨— ¸, ¨ ˚¨—¨ `

˚ — ¨— ¨ — ¨ ¨ˇ ‡ ¨ ¨— ´ ¨ ˛ 7.00 9.00,  ˚—¨ — ˚ ¨— - ˛ ˛ ˛ ´ ¨ ˛ ¨ˇ ˛ ¨.  ˇ˛ — ˛ — ¨ ¨  ¸˛¨ ˇ . ‡˛˛ ˛ 

¨ ˛, ¨ ˛ — ¨ —˛˛ ˚—¨ ˛ ˛ ¨¸—¨ ¨— 

 —¨  ˛ ‡—ˇ —¨ ´.. ¿——¨ „˛ ˛ . · ˛ ´

— . ‚¸—¨— ¨ ˚ — ˛ — ˛ ¨ — —˚ ¨˛ ¸ » ¨ —¨  ¨ ˛˚ ˛ ·”` ` ¨ ˛ „—¨ ¨ ˛ ¨—  ˛ » ¨˚—¨ ¨ ˛,  — ¸ `

˚ . ¯— ¨ ˛ ¨— ¨  ¨ — ¨¸, ¨ — — ¨¨ˇ  ¸— — ¨

— ˛: T—¨ ˛ ()¨— ¸¨ ¨ ˛ (˚)„˛ ˛ — ¨ — — ¨ — —

¨   ¨ .

·— — ¨ — ˛ 

— ¨ — — ¨ ¨¨ ¸—˚¨ ’ ˛ ˛ — — ¨. ·— ¨ —— ¨ ’ 

— ¨ ˚ ¨ — ¸ ¨ — ˛  ¨— ¨. ·— — ¨ˇ ’ — „ ˛ — ¨— ¨ ¨ ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ ˝˛  — . ¿ — ¨ — ¨ ˚—’ ¨ ¨ ¨˚¨ ˚—’ ¨ ¨ ¨¨

 — ¨ ¨ — . ¶ ¨ —¨ ¨¸—¨ ˚¨ ˛ ¨¨¸˛ ¨˛ ¨—  —  ˛ ¨¨ ˇ˛¨ . $ $ $

–¨¸˛ ´—¨ ˛

—ˇ¨ ¨— ¨  ¨— ˚— ˛  — ¨— ˚—¨ ¨˛ —¨ ¨ ¸˛˛ `˚ ¨. » ˛¨ —¨ ¨—ˇ¨ ¨— ’ ¨ ˚¨   ¨  » ¨ —¨ , — ¨— ¸— ˚˚  ‚ ¨ ˛ ˜ ¨˛, ˚¨¨ — » ¨ ˛ 4˛ ‡˛ — ¨—   ¨ ¨ ˛ — ¨ ˛ ¨—¸—˛ ¨— ¨ —˛ ˝˛. •  ¨ ˚ ¨ ¿ ¸ ¨— ¨  ˛ `— ˚—¨ — ¨ ¨ ˝ ¨ ˛ ˛ ¨¨¸˛  ¨, ˚—¨ — 

—¨ ¨ ˛ ¨— ¨ —  ¸˛ — ¨ ˛ ¨ — ˛ ¨— —  ˛ —˛ ¨— — ¨ ¨ ˛ —  ¨ ¨¸   

¨ ¨

¨— ˇ¨ — ¨ ¨

, ¨¨ ¨— ˚—¨ ˛ —¨ ˛ — ¨ — —, ˛ ˛ ¸¨˛ , ˛ ˝ ¨ —¨  ¨ — ¨ — ¨— ¨ —¨ ˛— ¸¨ ˝˛ ¨— ¸  ¨ —¨ — ˛ ¸  ¨ ¨ˇ˛ — ¨ — ¸—¨ ˛¨ ¨ ¸ ¨— ¨— ¸. · ¨—  —˛  — ¨ ¨— ˚ — ¨ ¨—  `˚ ¨ˇ — — ¨.

. – ˛ . »—. …

¨ ˛ ·— ¨— ¨ ¨ —¸—¨—

˛ ¨¨ ¨ ¸—¨ ¸¨˝ — ¨ —  » ¨ —¨ . ·— ¨— ¨ ˇ —  ¨¨¸˛  ˚ — ¨—  . ·˚ ¨—ˇ¨ ¨— ¸— ˛ ¨¨ ˚—¨ — — ¨— —¨ —¨ ˚ —¨ .  — ¨— ¨ ¸  —¸—¨—

— ¸ — ˛ — ˛ ¨ ˛. »—¨ — ˛  — ˚¨¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨—

˚¨ ¨ —˛,  ¨—ˇ¨ ¨—    —¨ ¨— ¨ ¨— ¨ — ¨, ¨ ˛ ˛ — ˛ ¨ˇ  ¨   ¨

˛ ˛ˇ˛. ´ — ¨¸—  ¨ ˛ ¨ — ˛ — ˝ ¨ ˛ —˛   

¨ ¨ ¨—   ˚ ˚  — ` ˚ » ¨ —¨ ¨ ¨¨¨ — ¨

 — ¨¸— 

— ¨— ¨ ¨˚¨ ¨— ¨— ¨˛˚ ˚—¨ .

 —

¨ ˛ . ·. 

¨ ˛ ¶ ¨ — ˛ ¨¸—¨ — ¨— —¸—¨—

˛, ˚—¨ — ¨ ¨ ¨  » ¨ —¨ , ¨— ¨ ˇ , ˚ ˝ ¸ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨  » ¨ —¨  ¨ ¨— ¨. · ¨—  „¨˛ ¯ —¨.

… ¨—¨˛ `  . ·. ¿¨¨¸¨ ˛

` — ¸ — ˛

 ’  ¨ ˛ ¨ —, ¨—  ˛

 — ¨

˛ ¸˛—¨ ¨˛.

·— ¨— —¨ ¨ — ¨—

 ¨¸— , ¨˛¨ ¨¨ . • —˛   —  » ¨ —¨ ,  ¨ — ¨˝— ¨ ¨

   ¨— ¨ , ——— ¨

 ¨—  ‡——˛ — ` — ¨—  —¨ „¨˛ ¯ —¨ ¨— , — ˇ — ¨ .

` „—¨¨˛ ` ¨ ˛ ¨— » ¨˚—¨ ¨ ˛,

 ¸ » ¨ —¨  ¨ , ’  ¨¨ —.

` — ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¸ ¨˛ ¨ —  ... ˚—˝ 

 `˚ ¨ 

¨— —¨  — ¨, — ¨   ¸  ˛ — ¨ ¨ ˚¨ ¨. — ¨  ¨

˚ — ¨,  — ¨, ¨—  ˛ ¨ˇ˛ ¨˛ — — ¨. †—¨ ¨ ˚ — — ¨ ¨¨ —¨ ˚¨˛, ¨— ¨ ˚ ¨ ¨ —  ¨ ¨— ¨ ¨—.

T— — ¨ ˛ ¨¸—¨  —  — —¨ ˛˚ . · ¨ — „ —¨¨ ˛ …— ˇ —¸—¨—

˛ ˚— ˛˛ — ¨— ¨   `˚ » ¨ —¨  ˇ  ˛ˇ˛¨ ˚—¨ ¨ —˛ . ¿¨¨˛¨ ¨— ¨— — ¨— ¨ ¨ ¨ ¨, ˚—¨ — — ¸ˇ˛ ˛ ¨—— ¨ ¨ ¸ — ¨ ¨ ¨—¨,  — ¸  ¨¨ 

 .

ˆ ¨ ˛˚ .  ˛ »¨˚—¨¨ ˛ ·— ¨— ˚¨˛ —˛ ¨ —¨ — — . ´ — ¨  — ¨ —¨ ¨ ˇ . …— ˇ ˚¨˛ ˛   ˛ ¨ —  ˚¨

 ¨ˇ ˛ ¸ ˛ ¸ —¨ .

– ˛ . †—¨

˛ „¨ ˚—¨

˛ ` ˛ ˚¨˛¨, ˚—¨ — ¸  ¨ ˇ — ˚ ¨ —˛     , 

¨—: ¨ˇ — — ¨ ˛ ¸˛˛ ¨ ¨— ¨ 

  ˇ  ¨—

— ¨—   ¨ ¨  ˛ ¨. ¯ —¨ ¿¨ ¨— · —  …  ·   — ¨ ¨— ¨¨. » — ˛˛ ¨— ¨˚¨ ˛.

– ˛ . »¨ . ˇ ¨ · ˛ ¨, ˚—¨ —¨ ¨˛ ¨, ˛ ¨¨ ¨ ¨ ¨¨ —¨ » ¨ —¨ ˛ ¨ ¨, —¨ ˛ —¨   — ¨ ˚ ¨,  — ¨ —  ¨— — ¨˛ ˝˛, ¨ ¨ — ˛˛ — —¨ ¨¨ ¨—  ¨  — 

¨ ˇ —   ˇ ¨  ¨ ˇ  `˚ —¨ —¨ ¸¨ ˛— ˛  — ˝ —  ¨ — ¨  ` ˚ ¨ — ˝ — ˚—¨  — , ˛ ˝ ¨ —¨ ¨— ˛  — ¨ . „¨ˇ  ¨— ¨— ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨ ¨— — ˝ — ¨— ˝ —  ¨ ˛—

— ¨ ˛ ˛ ¨ˇ —¨ ¨  ¨ ¨—    ¸ ¨ ¨ ˛ ¸—˛  ¨   ¨ ¸¨ , —  .

… ¨ ˛ . †— ˚ ¿¨¨¸¨ ˛ ¶ˇ¨ ¨—   ˛ ¸˛˛ » ¨ —¨  — 

& ´ ¨ —

 ¨ ˇ — 

 ’ ¨˚¨  ˇ¨ ˇ¨— ¨ ˚—¨ ¨. & ´ ¨ —

¸¨ ¨ ˇ — 

 ’ ¨˚¨ ¨ —  . & 

 ˚ ˚—¨ ¨ —˛ — ¨ — — ¨— — ˇ — ¨ — ¨— ¨ — ¨. & · ¨ ¨ ˚  — ¨ —  — ¨ ¨ —

, ¨ ˛ — ¨ ¸  ¨ˇ— . & „¨ ˇ ¨ ¸ ¨ —  ¨— — —˛ˇ— . & †—¨ ¨ —

— ¨—  . & ¯— ¨, ¨ — — ¨ ˛ ˝ . & `’ 

¨ ˛ ˛ — ¨— — ¨— 

¨¸— ¨ —˛ ¨— — ˛¨. & „¨ —  ¨ ˚ — ˝— ˛ ¨˛ , ¨˚¨¨ —. & ˛ ¨— ¨ ˚¨ ¨ ˇ  — ¨ — ¨ —¨ —˚˛ , ¨ — ¨ — ˚—. & …¨ — — 

¨  ¨— — ˚ ¨ ¨˚¨ ˛ ˚˛ ˚ ¨ ˇ¨ — ¨ ¨ ˇ — . & ¿¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ¨— ¨ ¨¨ —¨   — ˚—¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨˚ ˛ ¨— — ¨. & ¿¨ ¨ ¨  ¨ —

 ¨—ˇ¨ ¨— ˚—’ ¨ . •¨ — — — ˚ ¨  ¨ ¨ ¨  —. &  — ¨ ¨ — , — ˚ 

¨ — — — ¨—  . „¿‚` „”` `ˆ»–ˆ”`

•¨ ˛ª— ¨˛˛... · ¨ ¨ ¨—  `˚ ¨ — ¨— ˛ ¨ —¨ ¨˛˚˚˛. »¨ ’ ¨ 

 ¨— — — ¨ ¨ ¨— ˛— ¨ . ˛ ˛ — ¸ — ¨ ¨¨ˇ ¨

 ¨ ˚— ¨—   ˛ ¸—¨— ˛ , — ¸ ¨— ¨ — ¸— —, ¨¨ ˇ¨ — ¨— ¨ ¨¸— — — — ¸— —, ˚—’ ¨   ¸ — ¨ — ¨— — ˚ ˚—¨ — —ˇ¨  ¨ — ¸— ¸—¨ˇ — — ¨ ¨ ˛ ¨... •˛ˇ˛¨ — , ˛ ·”·…¶ »‚¯·”„„¶ - ¯¯‚‡„¶ — ¨ˇ— ¨— ˛ — ¨ ¸˛—

¨ ˛˚  ¿ ¨—¨ ¸—— ˇ˛ . ˆ¨— ¸˛¨¸˛ ¨ ¸— ¨ ¨ ˇ  ¨— ¨ ¨ ¨—, — ˚¨ ¨ ˚ — ˝— ˇ¨ ¨ — , — — , ¨— ˚—¨ ¨ ˛ ¨ — ¨¸—— ¨. ¿˛¨ ˇ¨ ¨ ¨ ˚¨ ¨ ¨, —¸˛ ˚ — ˝ ¨¨ ˛¨ ˛ ·”·…¶`, ˛ — ¨ ·”·…¶ ˚—¨ — ¸ ˛  , — ¨— ˝˚ »…”¶ ‚. ¯¯‚‡„¶ ¨— ˛ `¿ˆˆ …. »‚¯·”„„¶ ¨— ˛ ……` ». ˆ†ˆ`´„¶. ´ ˛  — — — ¨—: 210-6538197. †‚˙†¶` ˜…´·`„„¶`

´ ¿” ´o †—¨ ˛ ˜¨ ˝ ¨˛ »—˛ ’ ˛ 

¨ ¨ , —¨ ¨ ¨ ¨ —, — ˚ ¨¨ ¸ ¨ ˚¨¨ , 

 ¨— ¨ ¨ —.

˛ ˚¨ ¨— ¨ — ˚¨, — ¨— ˛  — ¨ ˛  ˆ ˚ ‡˛—¨ ´¨˛ ˚—¨ ’ ¨ — —— ˛ ¨¨ ˛ —¨ ¨— ˛—¨. ´ ¨—  ¨ ¸ —— ˛ „˛ ˛ ¨— ¨ ¨ — ˛ — —¨ ¨ ¨ ¨— ¸  ¨ ¨ ¨ — ¸¨  ¨— ¨˚— ¨  ¨ ¨ ˛ ˛—¨, 

— ¨ — ¨ ˛ — — ¨ ¨˛˚˛˛ ߡ— ¨ —˝ . ¿¨¨ ˇ — 

 ¨— ¨—   ¸—¨ —¨ ¨ ˚, †—˚˛ – ˚¨¨ ˛, ¨ — ¨¨ ¨— ¨ˇ¨ ˛¨ ¨  ˛ ¨ ˇ ˛. ¶ ¨˛ ˚—  ¨ ¨— ¨

— ˛, ˛ — »— ˛ •¸¨ ˛ ¨ ˛˚˛ˇ— — ˛  — ˛ „˛ ˚—¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˛˚˛  ˛ — ¨ ¨ ¨ ˚ ˛ ¨, — ¨— —˝ , — ¨ . „¨ ’ ˛ ˚ —¨ ˛

˛˛˛ ˛ ‡˛—¨ ´¨˛ ˛ „˛ ˛ — ¨— ¨ —¨  ¨— —¨ ¨,  ˛ » ¨˚—¨ ¨ ˛ († —  — ‡/ ˛ „˛ ˛) ¨—  — ¨˚ —˝ ¨— ˚¨ ˝˛ ˚—¨ —¸—  . ˚¨ ˛ — — — —¨ — ¨— ˛ — — ˇ¨ ¸—¨¨  ¨ ¸ ˚¨. ˚¨   ¨ ¨— —¨˝¨— ˚—’ ¨ ,  —  — ¨. ¿ — ¨ ¨¨¸  — — — —¨ — ˛ ¨  ˛  —¸—˛ ¨— ˛—¨ ¨ ¨ ˛˚—¨ ¸ —¨

˛ „˛ ˛. ´¨ ¨ ˇ˛   — — ¨ ¨ ˛˚—¨. ß ¨¨— ¨ ¨ —¨ , ˚¨ — ¨¨— — ˛ ˚ —. „¨— ¨ ¨ ˛—— —— ¨ — ¨ ¨ ¨— ˛˛ ˇ˛, —  ¨ —¨˝—, ¨

¨ ¨  —˝— ´ ˛¨ ¨ ’ — ¨ ¨-¨ ¨ ˛— ¨— ˚¨ — ¨— ¨

 , ˛ ·˛— ¸¨ ¨ ( ¨— ¨ ¨— ¨, ¨ ¨— ‚ — 2002 ¨—ˇ. ˜ . 140). ´¨ —    — ¨ ˇ — ¨—— ¨— ¨¸—— ˚—¨ ˛ ˛  ˛¨ ¨ ¨ —¨ ¨— ¨ , ¨—ˇ¨ ¨— ˛. ·  ¸ ¨ ˛ ˚—¨ — — ¨—— ¨ — ¨ ˇ — — ¨— » ¨ —¨ —. `¨ — ˛ ¨ 

 ’ ¸—¨— ˛ ˛

 ˛¨ ¨— ¨— ¨ — ˛ ¨ˇ—¨  — ¨.  — — ¨ ¨¨ ¨ˇ ¨— ¨ ˛ ¸¨  

 ¨— ¨ ˛ ˇ˛  ¨ˇ ¨ ¨. — ¨ ¨— — ¨ ¸ ¨ ˇ — ¨ ¨ ¨— ˛ — ˛ ¨, ¸  — ¨— —˛ ˚—¨ 

 ¨ ¨˚˚˛ . `˛¨ —   ¨ ¨  ¨ 

˛ — ¨ ¨— ¨ ˚˚ » ¨ —¨ — ¨ ,  ¸— ¨—¨ ¨ ¨—¨ , ¨ ¨— ˛ -

˛ ˛ —¨ ¨ ¨ » ¨ —¨ — ¨ ˚¨ ¨— ¨ —˛. †—’ ¨  ¨  ¨ ¨ `

˚ » ¨ —¨ ˇ ,  ¨ˇ¨,

—˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ˛  —¨ — ˛ — ¨

 —¨ ¨ ¨ ˛˚ ˛ ¨ —¨ ` ¨ ˛ „—¨ ¨ ˛ ¨—  ˛ » ¨˚—¨ ¨ ˛ ( ¨˚¨ ˚  ˛ ¨ — » ¨ —¨ — ¸  ˛ˇ—˝).   ˚¨— — — — ¨ ˆ ˚ †—˚˛ – ˚¨¨ ˛ ˚—¨ ˛  —¨ ’ ¨ — — — ˚ —  ˛¨. † —˝ — ¸ — ¨—  ¨ ¸ ˇ¨¨ — ¨ ¨  ¨ ¨. , —¨— ¨——¸ —  — ˛ ¨—  ˛ ˇ¨ ˇ— —˚¨ -—˚¨ ˛ 

—˛ , ¨— . · ¨

  ˚ ‡˛—¨ ´¨ ¨ — ¸— ¸—˚¨ ¨ — ¨ ˛ ¨ ¨— — — ¨  ¨— ˛  —¨¸¨ ¨— ˛ ”—- —¨ —¨. „¨— ¨ : ·¸ ¸— ˚¨ ¨˛ — ˛ —¨ ¸¨,

 ¨¨¸ ˛

 ˛’ ˛ ·¨ ¸¨.

¨— „ ¨ ¨¨— —¨

—  — ¨— ¨˛ — ˝ †— ˚˛  ˛.

 † —  — ¸—ˇ ˛ „˛ ˛  ˛ » ¨˚—¨ ¨ ˛, — ¨ ¸  ˚ ¨— — ¨ ¨ —  ¸  ¨ ˇ ,  ¨ ¨ ¸—¨ˇ —: ˛ ˚— ˛, ˛ ¸ ¨˛ ˛ ˇ ˛˛ ¨— ˛

 ˛, —¨— —˚ ˇ¨ ¨ ¨ ¨—. ¸¨ — — —˚˛ — ˛ ( — ˛ ¨— —¨ — ß » ¨˚—¨ ˛¸ ¸  ) ¨—

—˚˛  ˛ ¨— — ¨ —

˛ ¨ˇ—¨ ˇ¨ ˇ . ´  : »˛ ˛ˇ—,  ˛, ¨— ¨ — — ˚—¨ —,   ˚

˛ ˇ˛ (¿¨¨ ) ¨—¢ —¨ ¨ ¨ ˝— ¨— ¨ ¨ 

  ¸ ¸——¨ ˝—.

»—¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨ » ¨ —¨  ˛ ¨— ˛ — ˛ ˚ —¨ , ˇ¨ ˛ ¨ ¨¨ —˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨—  —˛ ¨ ˛˚ ˛ ¨ —¨ († —  — ‡—ˇ ˛ –— ·

¨¸) ` ¨ ˛ „—¨ ¨ ˛. ` ¨ ˛ ¨ ¨— — ¨— ¨ —¨,  ¨ — ¨ ˛ ¨ ˛ ˛˛. ´ 

 ¨— ˛ — ˛ ˚¨ ˛ ¨¸˛ ˛ „˛ ˛ ˛  »¨ ¸ —¨ ¨—  ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ˚—¨

˛ —¨ ˛ ˇ—¨ — — —¨ ¸ ˛ —  ¨ ¨ ¨  ¨—. ´  — ·

˛  ¨ ˚—¨

˛ ˚¨ ˛  ·ˇ —¸¨ ¨— —˝¨ ˛ ˛ ·

¨¸¨. » — ¨— —  : — ¨— ¸ ¨ `¨˛ — ¨ ˛ ¨ ¨ ¨— ¨ — ¨ — ¨ ¨— ¨¸

¨ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

´ …„˙´‚„ ˙` „‚…˙…‚„ ¿–”¶»  `¿ˆ †„”‚´¶ (` —¨ ¨  - ˛˚ 

 ) 3. — — — ˛ ˛ ˛ ¨ — H ˛ ˛ ¨— ¨ ¨ —  ˚— , ¨— ¨— — —  — ˚—¨ ¨ — ¸—¨ ¨ ¨ ¨ ¨— — — ˚ — , — ¨— —

— — —  — ¸˛˚ ¨ˇ˛¨—˛ ¨— —¨ ¨ ¨ ¨ ˛ —¨, ˛ ¨ˇ— ˛ ¨—  —˛  —¨  ˚˛¨. ¶ ˛ ˛ ¨— ¸˛˚—  ¨ — ¨˛

¨  ¨ ¨ — ˛ ¸ —¨ ˛ ¨ ¨¸ ¨— ¨ — ¸ —¨ , ˚ ¨ 

 — — ¨— ˚—¨ ˛ — , ¨¨ ¨— ˛ ¨¸ ¨— ¨ — ¸— ˛ ¨ 

¨ ¨˚ ——¨ ¨— ¨— — ˛ ¨˚ ¨ ˚¨— ¨ .  — ¨˚ —˛ 

¨¨

 ߨ— — ¸— ¨— , ˇ ˛ ¨— ˇ ¨ ¨ ˇ , ˛ ˛ 

¨˛— ˚ — (˛— ˛ , ¨—¡ ˛ , ¨

¨˛ .), — 

¨ ˛ ¨ —¨ ˛ ¨ ˛˛ , — ¨— ¨ ¨˚¨

¨ ¨ ¨ — ¨ˇ˛— ¨ — ¸ — , —

¨ — — ¸— —ˇ ˛ ¨ ¨. ˛ ˛ ¨— — — —¨ ¸—¨¸—¨— ¨ ¨¨

— ¨ ¨ˇ 

,  ˛ ˛ ˛-¨ ˛

 ¨— ˛ ¨˚ ¨ -¸—¨— ˛˛, — ¨ ¨— — ¨— ¨ — ¨¨˚ 

¨— ¨— — ¨—  ¨ ˛ … ˇ— ¨ — …¨— ¨— ˚— ¨ …. 1729/87,

  —˛ ˇ˛ ¨— ˛ ˇ˛  …. 2161/93. ·— ¨— 

— ¨ ¸ — ¨—  ˚—¨ ¨ ¨¨— — ¨ ˛ ¨¨ ˚—¨ ˛ ¨ˇ˛— ˛ ¸ ˛, ˛ ˛ ˇ¨

¸˛˚˛ˇ— ˚˛¨— ¨ — , ¨’ ¨˛ ¨ —

— ˚ —¨ - ˚

 . ¨— ˛  —¨ ¨ —

  —¨ 

 . ˛ ˛ ¨¸ ¨— ¨ ˛  - ˛¨ ˚—¨ ˛

¨˚ ¨ ˛ ¸ ˛ ¨

¨— ¨¨ 

¨  —  — ˇ¨ ¨ , — — — — ˚  — — ˛ ¨’ ¨˛ ¨ ¨˛ ¨ ¨ ¨. ´¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛  —¨ —

¨ ¨¨— 

˛ ¸ ˛  — ¸˛   ¨¨ 

¨— ¨  ¸ —¨ ˛ —   —¢ ¨— ¨ ¨¨¨

¨ ˛ ¨ ¨—¨ ¨ ¨ ¨, ˛ — ˛ ˛ ˛— ¨ ¨ —— ˝ —— ¨ ˛ ¨¨, — ˚ —¨¨ ˛ —¨ . ·  ¸ — ¨— — ˛ ˚¨ ¸

¨ — ¨ — ¨— ˛  ¨ ¨— — ¸—¨ ¸ ˛ 

¨— , ¨¨ — ˛ ——˛ ¨ ¨ ˚˛ ˛

¨ ¸˛— ˚˛ —¨ ¨ ¸¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨— —

— ¨ ,  ¨ ¨¨— — — ¸— — ˚—¨ ¨  ¸¨ ˛ ¨—˛ — ¨, — ˚— ˛˚˛  ˚—¨ ˝˛ , ˛ 

¨ ¨ ˛ ¸ ¨ ˛¨ —— ˛ ,  ¨ ˛ ¨ ¨ —˛ ˛ — ¨ ˛ ¨˛ ˛ — ¨ .

4. ¶ —˝ ˛ ¨ ¨ —¨ ˚˛ ¨—˛¨ ¶ ˚˛¨— ˛¨ — ˝¨— ¨ ¨—¨ — ¨— —¨ 

—¨ ¸ ˛ ¨ ¸— —— ¨— , — ¨— —¸—¨— ¨ — ¨ ¨— ¨˛ ˚—¨— ¸ ¨— ¨—  ˚¨ 

 ˚˛¨ ¨— ˚ — —  — ¨ — . ¿¨¨ ˛¨ ˛ ˚˛¨— ˛¨  ¸ ¨— 

 — ¨ ˛ ¨ — —¨ ˛¨ —˛ ¨˚¨— ˛¨, ˛ — ¨ ¨¨ — 

¨ — „ ˛ — ¨— ¨  

  , ¨ˇ 

˛ —¸—¨— ˛¨  — ¨

¸

— ¨— 

¸—˛  ˇ˛. ·— ¨— ˇ˛ ¨ ¨ ˛

 — — ¨ ˛˛, ¸— — ˛ —-

 ¨ — ¨, ¨

¸˛˚— ¨ 

 — ¨ ¨— — ¨ 

( , ˛— ,  — ¨ .), ¨  ˛— 

 ¨ ¸—¨— ˛˛ ¨— ¨— ¸˛— ˚— ,  ¨ ¨ ˇ˛, ¨— ˛ ,  — ¸˛˚— ¸  ¨— . `— —  ˛ · ¨—¢ ˛ · ˛ ¨ ˛ ¸¨— ¨ 1980 ¨— ¨ , ˛— ˇ˛ ¨ ˛˛ 

 ¨¨¨  — ¨ ¨—¨ . — ˛ 

¨—  ¨ ¨ 

30-40% ¨  — ¨ . — ˛ — ¨ 

˚—¨ ¨¨¨ — 

 ˇ— ¨ ˚—¨ ¨ ¨—¨ , ¨¨ ¨— ˚—¨ ˚˛¨— ¨ — —˝  ¨ ¨—¨ , —¨ ¨— —  50% 

  ˛  ¨˚¨ — — 

— ˛ ·.·. ¶ — ˛ ¨¨ ˛˛ ¨ ¨— ¨ —¨ — ¸˛˚˛ — ˛ ˚¨¨ — ˛ ˛ ¨— ˇ ¨— ˛ ˚ ˛ ˚¨ ¨—ˇ ˛ˇ ¨ ¨—¨ ¨, ¨ — ˛¨ — ¨ ¨— ¨¨ ˚

¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨¨˚˚—˛ ¨— — ˛˛ —¨

˛ ¨— ˚  ¨ ˇ ¨  ¨ ¨ ˛ ˚¨— ¨,  ¨¨— ˝ ¨ ¨ ˛ —— ˛¨, — —˛ ¨ ¨˚ —˛ ¨— —¨ ¨ — —˛ — —˛ ˇ ˛. „¨¨  —¨ ˛ ¨¸ ¨— ¨ — —˛ ¨˛ ¨  ˛ ¨ ˛ ¨ ˛ ˚¨— ¨ ¸˛— ˚— ¨ ˚ ˛ ˛, ¨˚¨ ¨ ˛˛, ¨ ¨¨ —¨ ¨— 

¸˛˚— —  ¨¨¨— — , — ˛  ˛ ˛ ¨— 

ߨ¨¨ —  ¨— — ¨ ¨ 

 — — ˛¨ ¨¸ ¨— ¨ ¨¨— — ¨¨ ˛˛, ¨—¸

¨ ’ ¨ ¨˚—  ,

 ¸ ¨  ˛ ¨¨. ¶ ˚¨ ˛ ˚ ˛ 

’ ¨—¨ ¨ ¨ ¨ ˛ 

¨—¨ , ˛ —¨, ¨ ˚ , ˛ ¨¨— ˛, ˛

¨ — ˛, ˛ ˛ ¸˛— ˚—˛ ¨¨ ˛˛ ¨¨ 

 ˇ(¸—¨ ¨¨, ¨ˇ˛— ,  , ˝˚¨—˛ .) ¨¨ ¨— ˛ ¨˚ — — ˛˛  ¨ ¨ ¨ ¨ˇ—¨ 

¨ ¨¨ ¨— —¸—¨— ¨ ¨ ¨—¨ ,  ,   ¨ ¨— , ˛ ¸ ¨ ˛¨

¨ ˚˚— 

 ¨— ˇ˛¨ ¨ ¨  — — ¨ ¨ —¨ ˝

¨ 

  ¨—

 ¨˚— : ˚˛ ¨ ˛ ˛˛ ¨ˇ˛— ˛ ¨˚¨— ˛¨, ¨ ˛ ˛ ˚˛— ˛¨ ¨— ¨—˛ — ¨, ¸—¨ ˚—¨  ¨ , —˛ ˛— ¨, ¨ ˛ ˛ ¨—˛ ¨ ¸ ˛ — ¨— —¨ ¨ ¨ ¸¨—¨ — ˛¨ ¨

 — ¨ ¸˛ ˇ  ¨

¨—¨ 

˛ ˛. ·— ¨— ¸——˛ ˛ ¨ ¨

¸—˛ ¨ ˛ ¨ ¨— ¨ —¨,  ˛ ¨ ¨— ,¨ ¨ ˛ ˛ ˛ ¨¨ ¨— ˛ ¸—¨— ˛˛ ,    ¸—¨ ¸¨˛ . ¶ — ˇ ˛˛ ¨—

˚—   — ¨ ¨ 

  ¸—¨ ¸¨˛ (¸— ˚¨ ˛ race - hip hop ¨ —, ˛

—˛ —˛ ¨— —  — .) — ¸˛˚˛ — ˛  — ˛˛ ˛ ˛ ˛ ¨—  ¨ ,  ¨  ¸ ¨ ˛ ¨¨ ¨ ˛ ¨

,  ¨˛  ˚—˛ ¨ ˛¨ . — ˛— ˛ — ¨— — ˛ ˛ ¨ ˛ ˛  ¨ ¸— ¨ ¨— ¨¨ ˛ — ¸ ˛ ¨——˛ ˇ˛— ¨ . — —  ¨ ¨ˇ ¨¨ ˚

 , — ¨ — ¨— ¨ ¨ —¨ ¨— — ¨ ¨ ¨— ¸ , — ¨’ ¨ —— ˛¨, —  ¸ ¨  ——  , —¸ ¨ ˛—¨  ¨— ˇ

¨ ¨—¨ .

E—  ´— ˛¨— — ˚—¨ ¨ , ¨

¨ ¨— ˚—¨ ˚ —¨ ˛ ˛ — ¸¨ ߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ¨— ¨— ¨ ¨ ¨¨¨ ˚¨ ¨

 ¨¨ . ˇ 28-1-2005 ¨˝¨— ¿——¨˛ ¿¨¨˚—˛ ¨— — ¨— ¨¨ — ˛ ˛  ˇ. ·— ¨— ¨ ˛  ¨— — ¨— ˚— ¨ — ˛ ¶ — ¨ ¿——¨˛ ( ¨ — „—— †¨¨ ¨ ¨— ¨ ˝˛ ˛  )  ˇ¨ — 29-11-2004.  —   ¨¨ ˛ ߘ˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ¨ ¨ ¨ , ˛¨ ˚—¨ —¨ ¸˛˛ ¨ . •  ¨ ˛  , ¨ ¨ — ——˛  ˛¨ ˛ ¸˛ , ˚—¨ ¨ ˛ ¨ —˛. · — ˛ ˇ  ¨ —  ¨   ˛ ˛ — ¸¨ ˛ — ¸—¨ ¸— ˇ˛, — ¨— ¨— ˚—¨  ¨ ˛ ¸— ˇ˛ ˛ —˛ ¨—— ¨ . •¨ ¨— ¨ ˛ ¨

¨  — ¨ 

¨¨ ˛ ˛, —¸˛ ¶”‚` — ¨— ¨— ¨ ˚— . ¨ ¨ ,  ˚ — ˛ ¨¨˚˚˛ ¨ — ¨— ¨ — » ¨ ¨— — ˛ ˚—¨˚—¨ — ¸˛¨ ¨ ¨¸ —¨ — . ‡ ¨ — ¨—ˇ¨¨— — — ¨— » ¨ —¨ ˛ ¸—¨—˛ ¸—¨ ¨ ¨— ˇ  ¨  200 ˚—¨ ˛ ˛— ¨ 

´ ¨ »¨ ˛ ˇ˛¨ , — ˛˛ ¨ ¨ . ·˛  , ¨ ¨¨¨ , —  ¨ ˚— — ˛ ¨¨ ˛ ¨  ¨— ¸  ¨— ˛ ¨¨ ˛ ˛˚ ¸. `¨ ¨—. ¿——¨˛ ¿¨¨˚—˛ ˆ.†.: •¨¨— — (¸ ¨ — ¨ ’60) — 6 `  ˛ ¨˛˚— ß˚— ¨— ¨¨¨— ¨ ¨— — » ¨ —¨— †¨¨. ´¨ ¨—¨ ˚¨—¢¸¨ ˛¨ — ¨  ¨ ¨¨ ¨ —¨, ˛  —¨ ˚—¨ ¨ ˝¨˛ ¨ ˛ ˚˛ , ˚—¨ ¨˚ — ¨— ˚ —

 ¨ ˇ . ¿¨˛ ¨ —¨˚¨¨    ¨ ¨ ¶ — ¨ ¿¨ ¨¸— ¨˛ ( ¨ ¨ ˛) ¨— ¨ ¨ ¨

   ˇ —  …— ˛  ¨˛ (¨¸  ¿¨¨˚—˛ ¨— ¿ —) — —¨— ¨—¨¸ . ˇ ˚ — ˛  , ¨ — 

¨ ¨ , ¨ ˛˚  ˛ ß ¨ ¨ ˛˚¨— ’ ¨ ¨ — —¨ —. ”¨˝˛¸ — ¨ •¸˛ ¿——¨ ˛, ¸¨˛ ˜¨˛ (˚ ¨¨) ¨— ¨— ˛ „—¨¨˛ ¨ — » ¨ . `˚  ˚—¨ ˛ ¨— ¨ . ·¨— ¨— ¨ —.

» ¨ ¨ ¨— ¨ — ¿¨¨ — ¨˛ˇ— ‚ ´`…´„¶‡·` ¿˛  ˛¨ ¨ ¨ ˛¸! »  —  ¨ ’ ¨ ˛ ¨... „¨ ’ ¨˛  ¢ ˛¨ ¨ ˛ ¨ ¨   —  5.700 ¸. ¨— ˛ ¨ — ˛ ¨ ˛ ¨. ˜ ¨ ¨  — — ¨ ¨ ¨¨   — — ¨ — ¨. ”—˚ ¨˚ ¨ ¨ ¨  ¨ ¸¨ ¨¸ ¸ ¨ ¨˚ ¨ ¨ ¨ ˛¨ ¨ —¨. ¶ ˇ  ¨ ˛¨ ¨ — ˛ ¨ ¨ — ¨, ¨ ¨ ˛

¨ ¨ ¨˝ ¨ —, ˛ ˛ — ¨¨ — ˛ . · ¨¨  — — — ˛¨ ¨, —

¨ —¸—¨ ¨—  ¨ ¨— ˛ˇ˛ ¨ ˚—¨ ¨ ¨  ¨. ` —˚ ˇ˛ ¨  ˇ , ˚ — ¨  ´· ˚—¨ ¨ ˛ ˚¨—¨ ¨. ¿˛˚¨— ¨ 

¨ — ¨˚¨˝— ¨ — ¨ —, ¨ ... —   —  130 . ·¨  ˛ ˇ˛ ¨. ¿˛˚¨—  † … ¨— ˚—¨ ¨ ¨ˇ¨— ¨ ¨—¸— . –˚¨˝ ˛ ˝¨ ¨ ¨—

˛ ¨˛ ¨˝— ˛ ¨ ¨ ¨   ˛¨. ¨ ˇ˛ ¨ ¸ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ . »— ¨ ˚— ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ — ¨¨ — — 200 , —— ˛—¨ ß ˇ¨ — , —¸—¨ ¨— ¨

¨. ´ ( ... ) ¨ `¨¨  — 8 — ˛˚¨— ¨ ¨ ¨  … ¨— . ¿— ¨ ¨— ¨ˇ¨ —  ¨ ˛¨ ¨ —, ¨ ¨˝—

˛ ¨ ¨  60 , —¸—¨ ¨— 

¨ ¨

¨ ¨ — — ¨. † ¨— , ˛ 

¨ ¨ ˛¸ ¨— ¨ ˛¨ ¨ —¨. ¿˛!!!

˜ ‡˛. ´ —

`— 5

» ¨ ¨—¨ 

¶ ˛ ˛ ¿  —¨ —˛ — ¨ ß — ¸ — ¨— ¨˛ ¨— ¨ˇ— ¨ ˚— — ¨— ¨ — » ¨

 — ¨ — —.

 ¨—¨ ¨ — ˛

 ¨ˇ ’ ¨ ˛ ˛ ¨ — ¨ ¸¨, ˚—¨ — —

  — ¨ —  — 

 » ¨ —¨  (— ¨— ˚¨), — — — ¸¨ ¨  

 ¨ ˛ ¸˛˛ ˚—¨ ˛ ˛ ˛  —¨ —˛ — ¨, ¨˚¨ —˛ˇ˛ — 23 ‚¨ ¨—  ¨ †¨ — ¨

 `˚ ¨. ´  —, ˛ ˝ ¨ —¨,  ¨¨ ¨—  ¨˛¸— ¨˚ ¸— » ¨ —¨ ˛ ¨ ¨ ¨ —¨ ˛¨ —  ˛ —. … — ¨— ˚¨

— 

˛—— ¨ ˚¨ ¨—

 - ¨˛ˇ— — ¨—

  ¨ ¨

 ˛ ˛ ¨ ¨—

 ¨˚ ¨ ¨  ˛ ˛ ˇ˛ ¨. ´˛ ¨ ˛

 ¨¨ —  —— ˚ ˛ ¨ —¨ ˛ —˛ „ ¨ ˚ ¨˛ ( ¨), ¶— ¨ …—˛¨ ˛ (¨˚ ) ¨— †— ˚˛ ` —¸¨˛ ¶¨˛ ( ¨), ¨— ˝ ¨ ¨ ¨¨¸—¨¨ ¨¨ ¨. ´ ˚ — — ˛ ˚—¨ ¨ ¨¨ ¨ — ¨ —¨ — — ¨ ¨ ¨ ’ ¨ ¨ — 

  ¨ ¨. ` ˛  —¨ ¨ ¨¨

˛ ¸—¨ ¸¨˛ ¨ — — ˚¨ ¨—

 ¨— ¨—— —

 ˛ ¨¨¸˛ ¯¨¨¨ …—¨˛ ( ¨),

`  …—˛¨˛ (¨˚ ),  ˛ ´¨˛ (¨˚ ) ¨— ˛ ¨˛ ¨¨ ¨˛ ¨ —¨ „  » ¨˚—¨ ¨˛ ( »— ¨˛ »— . » ¨˚—¨ ¨˛). ` ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨ — ˛ ¸ ¨ ¨—¸—¨, — —

 » ¨ ¨— ¨¨ — ˚¨ ¨—

, †—¨ ˛ ¨˛ (¨) ¨— »¨ ˇ ` ¨¨ ¨˛ (¨˚ ), — — —

 ¨—¨ ¨— ¸—¨ ¸¨¨ ¨˝— ¨. · — — ˚ — ˚ ¨ ˚˛ˇ˛¨ —

 —¨ ˚ —¨  ¨˛¸ ¨ » ¨ —¨   ¨ ¨ ¨ ,  — ¨ ¨— ˛ . ´ ˚ — ¨ ˛  — ¨˚¨ ¨ ˚ ¨ ¨—  ¨ ¨¨¨—

¨— ¨ ¨ ˚ ¨ ¨  ¸ ¨—¸— ,  ¨  — ˛ ¸˛˛ — ˛ ¨ ˛ — — ¨. ´   — ¨ ¨— ˛ »¨ ¨— »— ¨˛ » ¨˚—¨ ¨˛ ¨ˇ  ¨  

— —

 ¸ ¨ ¨— ˛ ·—˛ ˛ »¨¨˛ - »¨—¡ ˛ ¨—   

 ¨ ¸¨ — ¸— ’ ¨   ¸— — . · — ˛ ˇ  ¨ ¨— ˛ 

¨ ¨ —˛¨

 ˛ ¨— ¨ ¨ ˚—¨ —¨ ¨¨ ¨ ¨— ¨— • ¨ ¨ — ¨¨ ˚—¨ ¨  ¨ ¸—¨ ¸¨˝ — ¸— ¨¨ ¨ ¨ ·”·…¶ ´…„„¶

E¨ —˛ — · ¨— ˇ¨ ‡.`. ˛ · ˛ ` ˚ ˚— –¨—— ß ¿·–·”¶`, ˚—¨ ˛ ¨ — ¨˛ —— ߶ . ¨— ¨ ˚— –¨—— ˇ ˛ , ˇ˛ ¨ 2003. 

¨—˛ ¨ ¨ ¨ ¨ 

¿ ¸  ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ ¨— ˛ — ¸ »¨— ¨ ¿¨¨¸¨ ˛ ‡˛¨¨ , ˚—¨ ˛  ˛ ˛ ˛ ¨ ˛ ¸˛ ˛ . ´ — ¸— ˇ¨ ¨— 

¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨ — ¿¨ —˛— . ‚¨ 

˜¨¸¨ ˛, — ¨ — ¨  ¨—  

—— ¨— ˛ ˚˚ ¨ ¸—¨ ¨ — ˛  ¨— ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ . · ¨— ,  , ˛ ˇ¨

˛ ¨ — ¨˛, ¨ ¨—

¨— ¸ ˛ ¨ 

—¢ . ´—

¨ ¨ ˚  — ˝ ˛ ¨ ˇ—¨ ˚—¨ ˛ ˛ ——  ¨ ¸¸ ¨. „¨ —

 —

,  

¨ ¸¸—˚ ¨ —— ¨, ¨ ¨ — , ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ’ ¨ . ·— ¨— ˇ ¨— ¨ ˛ˇ˛  — ˇ¨ —ˇ  ¨ ˚¨ — ˛

— — ¨ ˛ ˛ ¨ ˚¨— ¨ — . ´ —— — ¨ 

 ˛ˇ — , — ˇ —, ¨ ` ˚ — ˛ ˇ˛ ¨, ˛ · ˛, ˛ ‡˛ ”¨ ˛ ¨ ˜ — —¨. …‚„` ˜`´„¶`

SAT dental

»ˆ`´‚„»†·‚·»´

‡…´´·¯…‚„¶

( ˚ ¨ — Æ ...)

´ˆ””‚…` „˙`´ `

·— — ¶ —¨ ! ´ ¨ ’ ˛ ¨ —¨ —¢ . ¶ —¨ — ¨— ¸— ¨ ¨ — — . ”¨¸—, — — ¨ ˝—, (¨ ¨— ¨— ), ¨ —, ˛ ¨. ´¨ —˚  ¨—  ¨ —  ¨ ¨ ¨— — — . ·— ¨— — — ¨—. †—¨ 

: 2 ˛—¨  ¨ ¨¸¨ (— ¨—). 1 ˛— o ¨—. 1 — ¨ — (… 2 ˛ ˚—¨  — ˛—. 3 ¨ ¨ —¨ — — ¨ . ` ˛ ˛  ¨ — ¨ ¨ —. ´¨ ¨ ¨ ¨  ’ ¨ ¨ ¨˝— ¨— ˝ ˛ ˝˛. †—¨ ˛ ˚—˛:

1 — —  — ˇ (¨ ˛ ¨ —). ¨— ¨—¨  —. 1 ¨— ¨ — ¸—. ‡ ”—˚ ¨¸— „ —¨ ¸ (¨¨ —  ), ¨ . —˚ ¨ ˚¨ 

, ¨—  ˚˚ ¨ — ¨ —¨ ’ ¨ ˚¨  ˛—. ` ¨ˇ — ¨ — ¨˝ ¨ ¨ ¨ — ˚  ˚—˛ ¨— 

 —˚. ”¨¸  ¨— ¨— ¨˝  ¨ — ¨ — ¸— ¨  ¨

. ´¨ ˛  — . ·— ¨— ¨ —¨ ¨— ¸—¨— ˛ — ¨, ¨ ¸ ˝¨¨˛. „”¶ ·¿‚´ˆ¯‚.

´¶”·»¯ˆ 9 - …‚„‚ ´¶”. 210-4919089 - 210-4910416

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸¨— ¨ ` ˚ » ¨—¨ ˇ˛¨ ¨ˇ ¸— ˛ † ¨— ¨: `¨ 18 ! ´.„. 105 53 ! •¶… ˆ ˇ ` ¨—˛ ·— ˛: ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛ · — ¨ 7– - ˚. ¿¨ ¨ ˛ ! ´.„. 153 42 - ´˛ . 210-6002.859 ´¨— ¨: N— ·. ¯¨—¨ ˛ ´ ¨ „¨ ¨˛ - ¿`¶”‚ ¿ ‚ …‚ ` ´˛ .: 6972627450 - · ˚¨. 210-8232644 ´ ˚ ¨— : •. • ¸   . …¨ ˚—¨ .·. „ — ˛ 7 ! •¶… ! ´˛ .: 32.16.295 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 2  - · — ˛. 3 


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 6

…· „‚ ¿˘·‚` 1. • —   ˇ — — ¨— ¨ ˚— ˚ ,  ˛ ¨— ˛,  ¨ ¨ ¨— ¨   ˛ ´¸¨ ¨ ˛  ˛˚ 

. „¨ˇ ¨ ¨ ¨ 

 †—¨ ˛ „. ` —¸¨ ˛, ¿¸ ´ — ` —, —¨ , ‡˛, ˚¨ ˛ ˛ˇ—¨ ¨ ˛ ˛˚ ˛ ˛˛ ¨— ¸— ¨— ˚˛ ¨ — ¨— ¨ ˛ — ˛. »¨ ¨— ¨— ¨ ¨

¨ —¨ ¨ ¨—    ˇ¸ ¨— ˚¨—¨. 2. ` ¨ˇ ¨ ¨…— ˛ , ˚—¨ …¨ ´¨ »¨ , ˇ ¨— ¨  ¨—. ´ — ˛ . ”—¨ ˛ ¨  „ —, ¸— ¨  ¨¨—  ¨—  ˇ , ¨ ¨ —¨. · —˛  — —  — ¸— ˚¨— ¨— ˚—¨ ¨ ¨

 …¨ ¨  ¨. 3. ´ † ¨˛ ¨— — —  

˚ ¨— ¸—¸ ¨— ˛ ¨——¨ ˚—¨ — — —¨ ¨ ˚  , — , ¨

¨ ¨— ¨

  ¸ . ·— ¨ ˛ ¨—— ¨ ¨ ˇ ¨ ˛ ˛ ˛ — ¨ »— ˜— ˛ „˛ — ˛ ¿¨¨¸˛, 

˚ ¨ ¨ —˛— ¨ ¨ — „ ¨ –˛ ¨— `¨ — ¨— ¨¨ ¨ ¨. ‚¸—¨— ˛— ˛   —˚˛ ˛ ˛˛ ˇ¨  ¨— ¨— ˛ „ ¨ ´˝¨˚ ¨¨ ˛ ( ´˝¨˚ ¨¸˛˛ ˛ ¨ ¨ `¨ —¨). — ¨¸— ¸— ¨— ˚˛ ¨ — ˛ ¨ . ´ —¸— ˚— ¨— ˛ † — ˛ ` ˛ ¸— ¨ `

˚ ˛ ˇ˛ ¨. · — ˛¨ ¨ ˛ ˚—¨

 ¨¨ ¨ 

˚ ¨—

 — … ¨—¨ `¨ — . » ¨ — ¨—  ˚¨—,  , ¨

¨ ¨— ¨¨¸—¨  ¨˚ ¨˚˛  , ¨—˝ ˇ — ¨  . 4. …—˝¨  —¨ ˚¨—, ¨

¨ —¨ ¨ — ¨ˇ. …—  . ¯¨— ¨ ˛ ( ˚¨ ¨¨—¨ ˚¨ ) ¨¨ ˇ ˇ¨ ˛ ˛ — ¸ ˚—¨ ¨ ˛— ´¨ »¨ ,  – ¨  —. ´ — ¨ ˇ˛  ¨ ¨

˛ ,

  ‡.`. ¨— — ¨ ¸ ˛ ˛ ¨˛. 5. » — ¸—¨˚— ¨ ˚¨ , —¨ ¨ ¨  ¸ ˛ ¿¨ –˛, ¸˛ —  — — ˚— — ˛—  ˚  ¨-

— ˚—¨ ¸ —¨. 6. ` ˛ ¨  —˝ ˚—¨  ˛¨ — — — ˛ ¨—¨ ˚— –¨— —, ˛ ¨ ——¨ ˚—¨ ˛ —˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¸ ¸˛—˛. ¨) ` — 9-2-1878 ‚. . ´¸  ˛ ¨˛˚

˛ ¨—¨ ¨  ¨ —  

 — . ·—¨ ¨— ¨ : 1. ´— » ¨ —: ·. ` —¸¨ ˛ (¨

 ˚—¨ ), »—¨˛ ¯˛ ¨¸¨ ˛, ( — ¨ ¸ ˛ ¨— ¨ 

¨ˇ ˛ ¸¨ ˚¨ ¨ ˚¨ —˚¨. •¨ ˛ ¨ ¯¨ —¨¸¨ ˛ ˛ ¯˛¨ ˛. ˆ ¨— ¨—  — ¯˛¨ ˛ ”¨ ), »¨ ˛ ¯˛ ¨¸¨ ˛, (˚—¨ —¸— ˚ —  — ¨— ˚—¨

  — ¨ ‡˛¨ » ¨ »¨ ˛ ¯¨ —¨¸¨ ˛, ¯¨ —¨¸¨ ˛), …— ¨ ». ‡ ¨ ˛, „ . „ ¨ ¨ ˛, ·ˇ. ¿¨ ¨¸¨ ˛, …— ¨ ¿¨ ¨¸¸˛˛ ¨ ˛, ¯¨¨ ¨ ` ¨ ¸¨ ˛ (¨

 ˚  ˛— – ˚¨¨ ˛¸ — ˚˚ 

 ˚ , ¶ —¨ ‡ ¨ ˛ ¨— ¯¨¨ ¨ –˚¨¸˛. 2. ´¨ `¨ —¨ —: »¨ .  ¨ ˛, „ ˛ –¨¨ ˛ ¨— ` —¨ –¨— ¨ ˛. 3. ´˛ „ ¨ – ˛ —: ‚¨ ˛ ¿ ¨ ¨ ˛, …. „. –¨¨ ˛, †˚— . –¨¨ ˛, `  –¨¨ ˛, ¿ . ¿ ¨ ¨ ˛, ¨˚ ˛ †. ˜ ¨ ˛, »—¨˛

–¨¨ ˛ ¨— ». †. –¨¨ ˛. ) ` — 14-2-1897 ˚ ˛ ¨ ¨  ˇ ( —¨, ¯ „¨ —, `¨ ¨ .) —¢ ¨— — ¨— ´ — ¨— — ˛¨ — ¨— ¨. `’ ¨ ˛ ˛¨ ¨—

¨ ¨˛˚—¨: » ¨ , `¨ — ¨— „¨ –˛. ˚) ` . ˜ ¨ ˛ (  ˇ— ˛ ˛ ¨ ˛ · ˛ †—¨ ˛ „ ˝¨ ¨ ˛ »¨ ¨¨ ¨ ˛) ¨— …— . ˜ ¨ ˛ „¨ ¨ ¨ ˛ (¨¸ 

˛ ˚—¨˚—¨ · ˛ †. ˜¨¨ ¨ ˛)  ˛ ¨ ¨ — — ˛ ¨— ¨ ˚—¨ ˛ ˛ ` ˛ ˛ „˛ — ˛ ¿ — —¨ — 24-1-1899. 7. ·¨—  …—   ¨ ˛ ¨ ¨ `¨ —¨   — ¸˛— ¨,  — ¨ ¨ ¨—  ¨¨— ˚—¨ » ¨ , ¸ ¨

 ¨  — ¨.

¶ ¨¨ ˛ ¨ ˛ „ª˛ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1)  ˛ ¨ ˛ ˛ — —— ˛ ß ¨

¨˚˛. `  ˛  ¨ 

˛ „ ¨ —  ˛ ˛ „˛ ˛, — ¨¨ — ¨ ˛—¨ ¨ ¨ — —˚¨—, ¨ ¨ ¨ —  ¨— ¨,  ˛ ¨  —˝ ¨— ¨  — —. ·¸ ¸ — ¨— ¨ — ¨ —˛¨  — ˛ ˚ ˛ ¨ ¨¨ –—  „ ¨  ¨ ¨¨  ¨ — ߨ ¨˚ ˛—¨  ¨—¢ ¨ ¨— —  ˛— ˛ — ¨ , ˚¨   ¨˚ . · ¨  ¨  ˛¨ — — ¨ ¨ ¨—¢ ¨ ˚¨ ¨ ˛ ˛ ( — , — —¨, ¨ , ¨ , ¨¨ ¨— —¨ ¨, ¨¸ ˝ ¨ ¨,

 ...). ´˛ ˛ ˛ ·  ¨ —¨ ¨ — –˝¨ — — ¸ —¨ ¨ — ¨ — — — ¨ ˛ˇ ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ „˛ ˛ — — . ¿ ˚˛ ˚¨ ˚ ¨ — — ¨— ˛˚ ¨ ˚ . ¿¨ ¨˚— ¨—¨; ˛ ˇ— — ¨  ˛ — ¨ ˚˛˚¨. · —  — , ¨ , ¨  ˛ —: ¨. ´ — — ¨ ¨ ¨˝ ¨— ¨ ¨ ¨  ¨˚˚ ¨ —¨ ˚¨ — ¨—  ¨  —¸— ¨— ˛ — ( ˛

¨),  ˛ ¨ ˛

 ¨ —¨ — ¨ ˛ ¨ ˛ ¨˛  ¸ ˛: ¨ ¨ — —¨ ¨—˝ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ — — ¨— ¨  ¸¨— ¨ — ˛ ¨, ¨

 ¨ ¨ ¨ ¨

— ¨¨˚ ¨ ˛ ˛ — ˛ ˚—¨  ¨. . ` — — ˚ —˝ ¨  ¨˚  ˛˚ — ¨—˝ ¨ ¨ ¸ — ¨ — ¸—¨¸ˇ—  — — (  ¨ ˛ ¨ — ¨ ¨ ¨ - ¨ , ¨ ˛ ˛—¨ ), ˚—¨ — — ¨— ¨— ˇ¨

— ¨ — — ¨ ˚¨ — ¨ ¨ ¨ ¸ ˚¨

¨— ¨ — ˇ ˛¨ ¨ — ¸ —˚ ¨—— —¨

˛ . —ˇ ¨, — — ¸—¨¸ˇ˛ , ˛ ¨— ¨ —¨ —˚˛ —¨˛, — —, ¨ ˛ — ¨ ¨  ˛ ¨ ¨ 13 ¨— ¨ (1250), — ¨  —ˇ¨  — ˛ ˛ ¸˛ ¨¨— ¨ ¨, ˛ —¨  ˛  — — ˚—¨ ¨ — ˛ ˚¨  — ¸—¨ ˛¨ ¨— —  — ¨ ˛ ( ˛ ¨—¨ „—¨) —  ¨— ¨ ˛,   ¶¨ — ¨— ”¨˛ˇ— ¨ ˛ ¨ ˛ ˚¨ ˛ ¨˛ˇ— — ˛ ¨¨¸˛ ˛ ¨, , ˚—¨

 19 ¨— 20 ¨— ¨, ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨˛¸ ,  ˜¨¸¨˛, ‚¨ ˛ `¨ —¸¨ ˛ („— — ¨) ¨— »¨ˇ— †¨¨

¨ ˛.

(´ … ˜¨¨Æ˛)

·—¨ ˛  ˚—¨ ¨— —¨ ¨ ¨— ¸ — —¨   ¨ , ¨ — , — ¨— ˚˚ 

— » ¨ . 8. ¿

— —¨ — ˛ˇ˛¨ `¨ —¨  ¨—

 ˛ ¨ ˛,  ˚¨—  — ¨˚¸—  ¯¨¨ ¨ ´

— (¿¨—˝¨¨ ¨ ) ¨— — — ¨ ——. —¸— ˚¨— ¨— ˚—¨ ˛ ˛ˇ—¨ ¨— . · —˛, — ¨— ˛ „¨ –˛, ·”` » ¨ ¨ ¨— ¨ ˛— †¨ , ¨

¨

 ¨ ¨ ¨¨ ˚ 

˛. ˜— ˛ˇ˛ ¨ ¨  —, ¨— — —, ¨

 ¨  — ˛ . ´ ¸— ¨ —, ¨¨ ˛ ˚˛ ˛  ˛ — ¨˛,   †¨  `¨ —¨ ´¨, ’ ¸— ˛˛

˛ ¸ —¨ ´—˚—˚˛, ¸ ¨ˇ — ¨˚¨. ¨ — ¨—, ¨ ¨ ˛ ˚ ˛ 

 ,  ¨ —— ˇ¨ . 9. †—¨ ˛ ´ ¨ ˛, ˛—¨  —  `

˚, ¨ ¨—, ¨ ¨

 , ¨  — — 

˛ ¨ ˛ ¨¨ ¨— ¸—— ˚˚ —, ¨ — ¨ ˚—¨ —˚ ¨— …˝˛ ¨ ¸— — ¨ ˚ ˚—¨ ˛ — ˛. ` ¸

 ˛ ¨ ¨ ¨— ˛ †—˚˛ ´—¨ ˛, ¨¸ –¨¸˛. 10. „¨ —˝—  ˚¨—

 `

˚  ˇ ¨— ˚˛¨ ¨ ¨ ¸ —... ¨ˇ˛ ¨— ¨ˇ ˛¨ ¨ ¨ ˇ — — — — — ... 11. ¶ ¨ —¨ ¨ — ˛ ˛˛ ¨  — . ´¨, ¨ ¨ ¨¨ ¨ , 

˛ ¨— ˛˛ ¨ ¨¨   ¨  ˛ — 

¨¸— — ¨ ¨— ˚¨—. ˚ ˚—¨  ˛ †—¨ ˛ „¨¨ ˛, ‡—ˇ ˛

 † ¨— „¨¨  ˛ ˇ˛ ¨,  — ¸ ¨ ˛  ¨ ¨ˇ˛ ¨  ¨—¸ — , ¨

¨, ¸—— ˛ — ¨¨˚ ¨ ¨— ˛ˇ —, ˛ —

˛ ˛ ¨ — —. »¨ — ¨ ¨— ¨˚ — —   ˛ ¸˛—˚—¨ ˛ ˛ ˇ¨ — ˛ ˛ ˛ ˛. · —˛ ¸ — ¨— ¨— ˚˚¨¨  ¨ , ´. ` ¨ ˚¨

 ¨ — —˝— ˛ —˝˛ ˝˛

 ˛ —¨ ¨ ¨ — ¨ ˛ —¨ ˛ ¨ ¨ ¨˛ 1917, ¨— ˚ ¸—¸— ˛ ¨ ˚—¨ —¨ ¨ ˛. „¨— ¸ ˛ ¨  — ¨ ˛ ¨ ¨ — —¸—— — ¨˚ — . ´ ¨ ¨ ˇ— ˛ ¨ ˛ ˝˛ ˛ ˛

 ¨ˇ — ¨ ˛ ˝¨ —  —. · ¨ ¨— — ˛ ¨ ¨˚ ¨ ¨— ¨ ¨

... 12. » ¨¨˛ `

˚ ˜—  »— „˛ — ˛ ¿¨¨¸˛, ` — ˛ „¨ „¨ –˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨  ˚— ¿ — —  ˛—, ˚—¨ — ¨  — —¨ ˛˛.   34 „¨ — ¨— 1 `¨ —¨ — ˛ ¨  ¨ — — ˛ „¨ –˛ ¨  †¨  — 22-8-1944 ¨— ¨ ¨˛ ¨  ˝— ˛, ¨˛ ¨ . » ¨ — ˛  — ˛ „¨ „¨ –˛,  —  ˇ—˝— ¨— ¨¨ ¨ ˚˚ . 13. ´¨ …¨ ¨— —, ¨ —¨ ¸˛— ¨— ’ ¨  

, — ¨— ¨  ¨—¨  ¨ ˛ ˛ ˛. ¨ 

 ¸˛ ¨¸˛ ¨  —¸ ˛ — — —¨ ¨ ˚—¨ ˚ ¸ — ¨— ¨ . ¿—  ’ ¨ ˛ ˛  ˛ ˛ ¨ˇ˛¨, ¸ ¨ — — ¨, ¨ ˛, ¨ ¨ ¨ —¨  ¨ ˛ ˚˚ ¨ ¨ ¨— — —. ·˚¨¨ ¨— ˛ ˚ ˛ , ¨ ¨ ¨ — ¨, ˚—¨ 

˛ — ¨ ¨— ¸—ˇ ˛ ˇ¨ ¨ ˛ — ¨— ˛ ¨. ¿—ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨ˇ˛, ¨ˇ ¨ ¨ . ¶ ˛—¸¨ ¨—¨ ˛ ¨ ˛ ¸—¨ˇ˛  —¸˛  ¨ ¨ ¨ ˛—  . ˛¨ — — — ˚  ¨ — , (¸ ˛ ¨ ¨ …¨ ¨— —), ¸ —¨    — ¨ ¸¨ — —.    ˛ —¸˛˛ . •¨ — ¨ ¨ ˚¨, ˚—¨ — ¸  ¨ ˛ — ¨— ¨  ˚¨ ˛ ˛—¸¨ ¨— ¨—

 ¨  ¸ ¨ 

 ’ ¨ ˛ .

  ` ˚ †¨— »¨ 1) ` ˚ † ¨— » ¨ — 3 ˜

 ¨ —  — ¸ ¨ —¨ — ˚— ¨ . ‡ ¨ —¨ ¨¸—¨ ¨—  ¸˛— ˚—¨.  ¨ ¨ ‡——˛—¨ `  —¨  ¨¨ ¸ ¨ ˝˛ ¨— ¨ ¸¨ ˚ ˇ ¨¨ ——¨, ———¨ ¨— ¨ ¨. ·¸ ˇ¨ ˇ ¨ ¨ ¨ —˛    ˛ —¨ ` ˚, » ¨—¨ ¨— ˛, —¸˛ . · ¨  — ˚ ¨— ˚— ¨ ¨— ¨˚¨˛, ¨—  ˚ ¨ ¨ — ¨¨ ¨— ¨ — ˚— ¨¸—¨. 2) ¶ ˝ ˚ ¨— ¨ ¨—¸—¨ ” ˛ ¨˛ ¸¨ ` ˚ † ¨— 100  ˛ ˛˛ . 3) ´  ‡——˛— `  — — ˛: ¿ ¸ : ´ — - ˜  ˝ »¨ — ¨ /¸ : †—¨¨¨˛ - »¨˚—¨ ¨˛ — ¨ † ¨¨ ¨: »¨ ¨˛ - ¿¨¨¸— ¨˛ · ˛ ´¨— ¨: …—¨˛ - ¿ ˚—¨¨˛ ˇ˛¨ » ˛: „¨ ˚¨ ¨˛ - »¨˚—¨ ¨˛ »¨ — ¨ ˜¨¨¨˛ - »— ¨¨˛ ˜ ` —¸¨˛ - ¿ ˚—¨¨˛ ˇ˛¨ ¨ . ˛: ¯¨¨ —¸¨˛ –¨ »¨ ˚¨ — ˛ - ¿¨¨¸— ¨˛ · ˛

 — ˚ ¨  — ˛ ˛ ¨ †¨— ˛ ˚˚ ¨ ‡ ¨˛

¯ —˝ — ˛  — ´ ¨ˇ— ˚—¨ ¨ — ˛ ˚¨ To ˛¨ ˛ „¨— ˛ ¨— ¿ ¸ ˛ ¨ — — ¨ ¨ ˚¨ . ´ ˛¨ ˛ ¨ — — —¨  ¨ —˝ ¨! — ¨ ˚¨¸ ˛ ¨ ˇ˛— ¨— ¨— —¨ —˝˛—— ¨— ˚—¨ ¸. — ¸ ¨— — ˛ —— ¨ — , ¨ ¨ ˚¨ .   ¿ ¨— ˛ „¨— ˛, — ¨  ¨— — ¨—¨ ˝˚¨—¨  / ˛  ˛ ¸—¨ — . ` ¨ - ¨ ¨ — ¨— ¨ ˇ — . — ˝ — — ¨—¨— ˝˚¨— ¸ ¨ ¨˛˚ ¨ — ˛ —˛ ¨˛.  ˛ ¨ — ˛ ¸—¨¨ ¨ ¨¨ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¸ — ¨ ˝˚¨—¨ ¸ — ¨— ¨ ¨  ¨ ¨  ¨— ˛  ¨ ¸—¨ , ¨¨    —  ¨˝ ˇ ¨— ˛ ¸—¨ — ¨ . ` ˛ ¨˚¨ — ˛ ¨ ¨— ¨, ¨ ¨  ¨— ˝˚¨— — ¨— ¨ ¨ ¨  ˚—¨ ¨ ¸—¨˚ — ˛ ˚— ¨ ˚¨ . ´— — — ¨ ¨ —

 ˝˚¨— ˚—¨ ¨ ¨ — ˚¨ ¨ ¨¨ — ¨ — ¨— — —¸ ; (·—¸—¨ ˛ ˛ ˝  ¨ — —¨ ¨  ¸ ˚¨ ¨ ¨˛˚— ¸—¨˝˚—). ¶ ¨— ¨ ˚¨ ¸ — ¨ ¨ — ˛ ¨˚˛ ¨ ˚¨¸ ˛ ˚ .   — ¸—¨ — — ¨— ¨ ¨ .

´ —¸— — ¨—  — ˇ¨ ˛——˛— ˝˚¨— ˚—¨ ¨ — ——. †—’ ¨ — ¨ ¸ (¨ ¨ ¨— ˚ ¨— ¨) — ’ ¨˚ ¨— — ¨ ˛ , ˛ ¨¨ —˛ ¨ —  ¸ — ¨—  ¨— ¸˛˛ ˛—¨˝ ¨ ¨ ˇ ¨ ˛ ˛. ¿ ˛ ¨¨ — ˝ — —¨. ·— ˛ ˛ — ˛˛, ˛ ¨ —˛¨ ¨— ˛ ¨  ˛˛. ¶ ¸—¨ — ¨  — ˇ˛ —¸— — ˛ ¨ ¨ ¨˛. `  — ¨— ¨ ˝˛ ˛ ¨—¨ ˚ — ˛ ¨¨˚˛  — ¨. » ¨ ˚ ´˝ †¨ —   ¨¨ —¨ ˛¨ ¨. †¨ ¨ ¨¨ ¨  — ¸— ¨˝— ß—¨ ¨˚—˛ ¨ ¨˚— ¨ ¨ ¨¨   ˛ ˇ —˛ ˛ ˛ ¨ ˛ —˛ —¨ — — . ` ¨ ˚¨ ˛ ¨ ¨˚— ¨ — ¨—   ¨. ‡˛¨¸˛ — ¸ ˝˚— ¨˝ ¨—  ߨ¨ ¨—ˇ˛¨ ¨ ¨— ¨— ˚—¨  ¨ ߨ ˛ ¨, ˚¨ — —ˇ¨ ˛ ¨ ¨¨— — ¨ˇ ´ — ¨¨ — ¨—: ˇ ¨ — ¨— ˚¨ ¨ — ,

¨ ¸—  ¸—¨ ,

¨ —  — , ¨ ¸—  — —¨˝, ¨ ¸—  — ˛˛ ¨—  — ¸¨, ¨ — ¨¨¸—— ¨—... ¨ ¨  ˝˛˛˛ — —— ˛¨¨, — ¨ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨. …¨ ¨  ¨¨ ˚—¨ —¸˛—¨...

·¨ —˛ — · ¨ —   ˛ ¨ ˛ ¨ ¸—¨ †‚˙† „…´‰„¶, —   —  ˛ — ¨—  ¨  ˛ — ¨ —¨—  ¨ ¨— ¸ ¨— ¨ ¨ ¸—˛  ˛. ` — ˝— ¸ ¨ — ˝— ,— ¨ ( ˚ ¨—)

—¨  , —ˇ — ¨ ˛ˇ˛ —, ˚—¨— ¨ — ¨— ¨ ¨ — ¨  — ¨  — ˚—¨ — »¨   ¨˚¨¨ ¨—  — ˝—. „¨— ¨—  ¨ —  ˚—¨ ¨. ‡— ˇ ˛ ´ ˚ ¨— :

†‚˙†` „…´‰„¶` †‚ˆ „˙…`´…´‚…ˆ 12 (· ¨) ´˛. 210-5231659

MIX ”¶` ». »¿ †‚ ´ „¶` * ”†‚`´‚„ * ˜”†‚„ * `ˆ»–ˆ”` ·¿‚¯·‚¶`·˙… »— — ˛ 95 & •¸¨¨ - ˙†˜ˆ ´˛ ./Fax: 210-7474816 „—. 6942061141

INTERAMERICAN

$ $ $

· ¨ ‡.`. ˛ ˇ˛ ¨

»·”` ´ˆ »‚”ˆ EUREKO

„‚… ¿”´„¶-»¿†‚´„¶ ` ¨— — ‡.`. ¨ ¨ ˛ ¸ ¨˛ ¨— — — ¨ — ¸ ¨˛ —˛  . ·— ¨ ¨ ¨ — ˚ —  ` ˚ † ¨— ˇ¨ — — ¸  ¨ ¨ ¨˚˚—  ˚ ¨— ˇ¨  —, ˛¸˛ — ¨—, ¨  — ¨. ·— ˇ¨ — ¨ ¨¨ ¨  ˚—¨ ,— ¨ —¨ . ´ ‡.`.

¨—— & · ¸ — `  ˆ¿„/» •¶…`: ¿…»ˆ 119 & „¶˜‚`‚` ´˛. †¨— : 210-6965611, 210-7474816

Fax: 210-6969795, „— . 6947121021 e-mail: Mpagiartakis@ath.forthnet.gr

2005 Ιανουάριος Φεβρουαριος 156  

°ÔÛàÔ—Öڻר˚—¨ØÛ¨Ñ˛Ú ˆ×ÖÙÛØ¨Û˛˚ÖÚ ¿¨Û˛Ù—àÔ4-7ÖÚÖØ. ´˛Ò./Fax:210-3815476 ·ÜÙÛبۗÖÚ„ÜØ—¨Ñ¨Ñ˛Ú °ÔÛ—ÙÛØ¨Û˛˚ÖÚ ¯ØÖÔÖÚ27ÖÚ-°Ø.˜ÜÒ.156-†ÌÔ¨Ø˛Ú-˜ÒÌ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you