Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 27 - . ˜. 160 - ` ˛ -  ˛ 2005 * †¨ — ¨: `¨ 18 - ` (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛. 32.11.889 - ´— ˛ 0,5 

 ·˚—˛ — ˛ 350.000 E  ˚—¨ — » ¨ ‡ — ¨— —  ˛  ˛ ¨ ˛ ‡˛

—˛ ˛ ¨˝— 

 ´ —  ¨— ‡˛

— `  

— , ˇ

 

 ˛ ¸—¸— ˛˛ —  ¨ 

¨

   ˛ ¨ ˛ ¨¨˚ ¨¨ ¨— ˛  — ˛˛ ¨¨ —¨ ˚ ¨—

—¨ ¨ ¨ 

 ¨ ¨˛ ˚¨— ¨ ¨— ˇ˛˛ — 

 — ¨

— — ˚ ¨ ¨—. ` ˛ ¨ˇ—¨

 ¨ ˛ ¨ ˚ ¨— ¨¨ ¨ ˛ ˇ˛ ¨ ˛ ˛ ¨ —¨ ¨ ˆ ˚ ‡˛ —¨ ´¨˛ . †— ˚ – ˚¨¨˛. ¯ — ¨— ¨ ˛˚  ¨  ˛ ˛ ¨˛ ¨¨˛˛, ¨¨ ¨ ˇ ˛ ¨, — — — — — ¨ ¨  ¨˝—

 ¨— ¸˛ — —: ·— ¨— ¸—¨ˇ — ¨ ˛ˇ˛  ˛ ¨ ¨ —˛ — ˛ ˚—¨ — ˚ ˇ — ¨¨˚¨— . » ¨ ¨ ¨

 ¨— ¨

—  ˛˛ ¨—  ˛ ¨ ¨˛   

— 

— ¨— ˛ ¨ ¨ ˛ ¸— ¸ ˛ ¨¸ ˛ ˛ — ˛ „¨ ¨ ˛ - – ¨ , —¨ ¨— —˛ — ˇ˛˛ — ¨— — — ¨— ˚—¨ — —   ¨ ¨— —˛ˇ ˚ ˚—¨,

— —¨, ¨¨ ¨— 

 ¨¨˚˛ ˚—¨ ˚  ¨¨—¨. · — ¸— ¸ ¨— ˛ 

˛ 

 ˛ ¨— ˛ ´ˆ‡„  

¨—  ¨ ¨— ˛  350.000  . ¿¨¨ ˛¨ ¨¨ ˇ ¨— ¨ ˆ ˚— ¨ ¨ — ¨ ¸—¨ˇ

 

— — ¸ — — ¨— ¨

 ¨ ˚ 

˛  ¨— —

ˆ ˚— · — —¨ ˛ ¸—¨ˇ˛

 ˚¨¨

 ß•¶`·` —˝ — ‡¨— 20%, ˛ ˛ — ¨ ¨  

— — ¨— 

˚¨—

ˆ ˚ †— ˚ – ˚¨¨ ˛, — ¨ —  ˛,

 ¸ ¨—, ˛ ¨— ˚—¨

¨— ˛¨ ¨— — — — 

 ˆ ˚ ˇ. …¨ . •¨¨˛, — ¨— ˚—¨  — ... ¨—  ¨˚¨ —¨ ¨ ˛ ¨¨ ˚˛..., ¨  ˛ ¨ — 

 ¨ . 

¨, ¨ ¨ ¸ 

— ˛ (14-11-2005)

˚ ¸˛ ¨ — ¨—. ¿¨¨¸—˚¨  — ˛˛  — ¨ ¨

— ˛ ¨¨ˇ— ¨ — ˛˛

ˆ ˚ ‡˛ —¨ ´¨ ˛ 

— 

¨ ¨

¨—

¸— 

,  ¸˛ —.  — — »¨—¨ — , — ¨  ˇ— ˛  ˛ ¸ ¨

 ˛ ¨ ¨ ˛ˇ˛ 

, ¨ ¨¨ ˚¨ ˚¨˝  — ¨ —

 ¨

— ,

 — ¨— ¨— 

 ¨ ˇ¨ ¨ — ¨  ¨  —  

 ¨.

…„‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶

·˛—

— »¨—¨

— ¨˚¨ — » ¨ .  — ¨— ¨¨ ˚ —˛  ˚— ¨ ¨¨¸ ¨ —¨

,  — ¨— ¨ . »— — — ˝ ¨ ¨ —¨ ¨— — ˝ 

¨—¨

 —

¨— — , ˚¨ ˝

¨—   — ˚—¨ ¨ ¨— ¨¨ ˛ ˝˛ — ¨— ˚¨ ˛ ¨ ß»·”»¿·`. »—¨  —¨ ¨— ˚˛ — ˛¨ — ¨— ˛ — ˛ 

— ¨ »¨ ¨—¸— ˚— ¨ ¨˛ · ¨ ˚˚ ´ ¸¨¨ ˛ , 

 — ` ˚ ¨ ¨ ¨ — ¨ —˛ —. ¶ —˛—˛ ¸˛ ˛ ˇ¨ ˚— — — 23 ‚…ˆ‚ˆ, ˛ ¨ ‡ ¨ ¨— ¨ 7 .. ˛ ¨— ˇ ¨ ˛ ¿¨˚˛— ·  , †

¨¸— 7. `˛  —¨ ˛ — ¸—¨ ¨ ˇ¨  ¨— ˛ ¨— —¨ ˚—¨  

2006. •¨ ¨ˇ˛    ˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ ¨——   ¨—¨ ¸—¨   . ¶ ¨ — ¨ ¨ — ¨— —˛ ˛. `¨ ¨  — ¨— ¨ —

. ´ ‡‚‚„¶´‚„ `ˆ»–ˆ”‚

1) — ¸ — ¨ ¨˚¨  ˛ ˛— ¸¨ ¨ — ¨— — ¨— — —¨— , ˚—¨—

—¨ — ¨ 

— ¨ ˚¨  ¨ —¨ ¨ —˛ —˛ ˚—¨ ¨ ˇ  . ´ ¨ ˛ ˛ —¨ ¸ ˛ — ˚— 6  ¨— — 12  . „¨— ¨ — 

— ˝ —  ¨ — ¨— ¸—— , ˚—¨— ˚—¨ ˛

 ¸ ˛ ¨ ˇ  ¨ ˛ ¨˛ ˛ —˛  ¨—˛ ˚¨— ¨ ¨ ˇ ¨ˇ ˚¨ , ¨  ¸¨ ¨ ˇ  — ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ — ¨— ¨¨ . ´

— ˝  ¨—¨ — ˛ ˛— ¸¨ ¸ ˇ¨ ˛ ˛  ¨ ¨ ¨, —  ¸¨ —

—

—¨ , — —, ˚—¨— ¨ ˛ — ¨—  — ˚¨—  ¸  ¨¨ ¨ —  »¨—¨ ¨— ˛  ¨—¨

— —

— — ¨ ` ˚ ¨ . ¸ ¨  ¨ ˚— —  ˚—¨ ¨—  ˚¨. 2) `˛ ¨ ¨ ˚¨  ¨ ¨ ˝ ¨ ˚—¨ 2006, ˛ — ¨, ¨¨ ˚ —˛  ˚— ¨, — ¨— — ˛ ˛ ¨— ¨¨¨— ˛ —¸— ¨ˇ

¨ , ¨ ¨— ˛ — — ¨ ˛¨ ¨ ˇ »¨—¨

. ·—¸˛ ¨ ¨¨˚ ˛ ˛ ¨ ˇ ˚¨ ¨ ˛ ¨—¨ , ¨¨¨ ¨ ¨ —  ˛ ¨ ˛ 

 ¨) FAX ˚¨— ¨ 3211.889 ˛ ) ¨ ˛ ˛ —¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ‡— —˛—

¨— ˛ •¨ ˇ¨ ¨ ¨ ˛  — ˇ¨ ¨ —  ˛ ¨˚— ˚¨˛˛ ˛ ˛— ¨ ´¨ »¨  ˛ ˇ˛¨ 

– ¨ 

—˛. ` ˛ —¨—¨

¨ ˇ¨  13  ¨˚— ˚¨— ¨— 4 —  ˚¨— 

¨  ˛ — ¸ . ´ 

 ˛ ¨˚— ˚¨˛˛ ˇ¨ — ¨— 400  ˚—¨ ¨ˇ  ˛ ¨˚— ˚¨˛˛ ¨— 250  ˚—¨ ¨ˇ  ˚¨— ¨ ˚— . — ¸—¨ ¨—  ¨ — —  

 —¨ ˛ ˛— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ 

˛. 210-7650765 ¨ — 5 .. — 10

¨¸ ˛ 

…—  — ¯¨— ¨˛ ¨ ˛. 210-7565043 ˛ 6973312448.

·…˙`¶ `ˆ””†˙… ·¿¯‚` †. –`‚”·‚ˆ ß ¿·–·”¶` ¿¨˛— 4 - 7 . - ´˛./Fax: «210-3815476

¿`„”¶`¶ ´ ‡——˛— ` — ˛ · ˛ ¨ , ¨ ˚ — ˝— — `¨¨ 9 ‡ ˛ 2006 — 9.30 .. ¨˚¨—— ` — ¨ ˛  ¨— —  „  ‡—¨ ¸¨ ˛ ßOMA” `  — ¨— ˛ ¸ •˛ 

283 - —˚¨ , ˛. 210-5621642, 5449774, ¨— ¨ ¨ ¨¨—

¨ —˛  ˛ ¨ — ¨ ¨ ˛ ¸˛ ˛ ¨ . •¨ ¨ ¸—¨ ¸¨  …¨ — `¨˛ 

˚ ˛¨ . `¨ — ˚—¨ ¨  ˚—¨ —— — ˚ —. ´ ‡. `. ˛ ·…˙`¶`

 ˛ ¸ ˛ ¨ ˛ „ ¨—˛ ”  ¨  ˛ ˇ— ¨—  ˛ ¨—¨ —ˇ— ¨ ¨, ˛ ¨ ¨ —¨— ¨¨ ˛— . ‡ ˇ¨  ¨ ¨ ¨— ¨¨ ˚ ¨ ¨ ˛ — ˛  ¨ ¨ ¨  ˛ „/ ˛. ´ ¨— ˇ. ¶ ¨ ¨ ¨ ¸— ¨ —¨ ˛ . ’‚ ˚—¨— —, ¨ —,  ˚— ¨ — ¨  —¨ — ¨ ˝˛ ¨ — ˚ ¨— ¨ ¨— — ¨. „¨— —¨— ¨ — ß — ¨ ¨ ˇ— ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨— ¨— ˇ— ¨. ‚ ˚—¨— ˛¨  

˛— ¨ ¨— ˇ˛¨ ˚—¨  — . ‚ ˚—¨— — —  — ˛¨ ¨

. ‚ ˚—¨— — ¸¨ ¨

  ˝˛. ‚ ˛ ˛ ˚¨ ˛. »¨ ¸¨— ˛¨ — — ¸  ¨—¨ ¸  ˛¨ ˛ , ˚—¨— — ¨  ˛ ¨ ˚ ˛˚ ¨, ¨— ¨ ¨ ¨— — — — ¨ ¨ ’ ˛ ˛ ¨ ˛ — ¨

 ¨ ¨ ˛¨, ¨ — ¨ — ¨ — —¨ ˇ¨ — ˝ ¨. »¨ ˇ¨¨ ¨ ¨— — ¨ — — ˛ » ¨—¨—

¨—¸— ˚¨ ߸  ˝˛ — ¨ ˛ ¸ ˛. ¿— — — ˛ ¨ˇ ˚— ¨ ¨— ¨— ¨  ¨ ¨  ¨ — ¨. · ¨ —  —¸—¨— ¨

 » ¨—¨ ˛ ˝ ˛ ˇ˛¨  ˛ ¨ —

 ¨ ¸¨ ¨— ¨ ˛ ¨— ˚—¨— ˛ ¨˛ ˛ ˛ `

˚ ¨ —ˇ ¨ ¨— ¨ˇ ¨—¨˛ ˚—¨. ‚¸—¨— ¨ ¿ ¸ ¶ ¨ — †‚……¶ ´ˆ””‚…, — ˛ ˛ ˛  —¨ — ˛ ¸—¨ — . · ¨ —  „˙`´ ˆ†ˆ`´„¶, —  ¨ ¨ ˚— ¨  —  ˛ ¸ ˛ ¨— ˝¨ ¨ —   ¨, ¨

¨ ¨—  ¨ — — ¨ ˇ— ¨— ¨¸ ˛ ¨¸ ˛, ˚—¨— ˚—¨ » ¨—¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ¸ — ¨— —  — ˛ ¨— ¨˚¸—. · ¨ —   ‚„˙– ¿·„¶ —  — ¨ — — — — — ¸—¨ˇ — ¸˛˚ ¨— ¨ˇ¸˛˚˛˛ — ˛ , ˛ˇ˛   ¨ ˛ — —  ¨ ¨

  —˛˚˛ —, ¨˚˚— ¨, —¨ ¨— ¨

¨. ´¨ ¨—ˇ ¨¨ ˛¨ 

¨. ·—  ¨ — —¨— ¨ ¨— 

˛— ¨ —¸¸˛ ¨ ¨ ¨ ˛ — ˝ — ¨ —¸—¨— ˛ ˚ — ˛ ˛ ˛ ˚—¨ `—¨, — ¨ ˛ — ¸¨ ¨

— ¸¨ ¨ ¨—¨ ‚ ——¨ ¨ ˛ ¨— ¨¨˛  ß…— ˛¨ ` ¨ , ˚— ¨—  ¨ˇ— ˚—¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨ˇ  — ¨ ˛—¸¨ . ˘˛—¸¨ ˇ¨¨ —¨ — ¸¨

˛ »˛ ˛ X ¨. ‚¸—¨— ˛  ˛ ¨ ¨ ˛ »˛ – ¨  ¨ ˇ˛  ¨ˇ—  ˆ

 — — —˚  –˝¨— , ˛ »˛ ˛ ¸ ¿˛˚˛, ˛ ¨ ˛ • ˚— ˛ ` ˛ ˛ ¯¨ ˛ ¨— ¨ ¿ —˚ ˛˛ ¨ ˚— ¨. ¶ ˚ — ˛ ˛ ¨  ˇ˛ — 18  — ¨— 4.30  ˛ — ¨ ¨— ¨, ¨ ¸ ˇ˛  — — ¿¨ —¨ ˛ „ ¨— . . –¨ ˇ ¨— . †¨— ¨— ¨ ¸¨ ¨ ¨ — ¸¨, ¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ˚— ¨ »˚— ¿¨— ¨ ¿¨ ¨. »¨˝— ¨ ¨ — ¨ ¨— ¨ `

˚ ˛ ˚. „¨ ¨ ˇ¨ ˚— — ¨¨˛ — ¨ ¿¨ —¨ — , —  —¨  ˛ ¨ ˛¨, ˚ —, ˛ ˇ— ¨ ¨ ˛ ˛ˇ ¨— ˛ ˛  — ˛¨ ¿¨¨˚—¨, ¨ ¸—¨¨ ¨ ˚—¨ ¨ — ¨ ¨˛ˇ ˛ ¿ ¸ ††·” ‡ˆ„„¶ ¨— ˛ ¨¨˛ ˛ ˛ ˚—˛¨ ¨

 ˛ ¸ ˛ ¨ ˛ „ ¨—˛,  ¨ ˛ ˚—¨ `—¨

˚¨ ˛. ´  …— ¯¨ —¨ ˛ — ( —  — ¨— ¨ ¿¨ —¨ — )   ¨—¨

 — ¨, ¨

¨ —¨ — ¨ ¨— ¨— ¨ ¸ ¨  — ¨, ˛ — ¨ ´

¨ »¨ , — — ¨ ”¨˚ ¨— ¨ ¨— ‚ — ¨ » ¨  —¨ ¨ …— ˜¨ ¨¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ˛ — —   — ¨ ¨ ¨ — ¨ ˛, ˚—¨ ¨ — ¨ ¨ — ˛ 

—¸—¨— ¨ ¿¨ —¨ ˛, ˚¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ ˇ— ¨— ˛ ˛ (¨ ˛ ¨ ˛). ¯¨ — ˚¨ ¸ —¸—¨— ˛ ¨ -

˛,  — ¨ ¨— — ,

— — ¨  ¸—¨ — ¨ ¨, ˛  — ¨—

˛ ˛ ß—¨ ¨— ˛ ˛ ߨ.

¶ ¿`˜˙…¶`¶ ´¶` ¿·‡ˆ ¿` ´… ‚„ˆ»·…‚„ ¿´‚¯¶ .. –•”»‚ ¿¨¨˚—¨, `¨— ¿¨ . ¶ ˚ — ˛˛ ¨ — ¨— ¨ˇ ¨˛ ˚—¨— — ¨ ¿¨ —¨ — „¨—  ¨— — ¨ ˚—¨  ˇ—  ¨— ˇ ˛-

 —  ˚ . ·—  

˚—¨  ¨ ˚ — ˛ ·

˛— ¨ ˛ „ ˛˛ , ¨ ˛ — ¨ — —

¨¨˚ ¨, ¨˛ — ¨’ ˇ— ¨ (`ˆ…·¯·‚ ˛ —¸¨ 4)


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

·„·‚…‚

¿ˆ

¿”ˆ‡˙O` …´. „”¶` (1915 - 2005) X — ¨¨¨ ˚ ¿ ¸ ¨ , ¨ , —˚ — ˇ¨—, ˛˚ ¨—. `¨ —¨ ˛˛  — ˛—¨— — , ¨ˇ ¨— —¸ —   — ¿——— ` ˚ . `˛ —¸— —˛ ˝ ˛ ˛ ¨˝˛ , ¨¨˛ ¨—  —— . ·— ¨— ¨˝¨— ˚—¨ ˛ ¨˛. · ¨—  , ˛ , ¸—¨¨— , — — ,  —, ¸ ¨  ¨¨˚˚ˇ˛  — ¨¨˛—— ¨¨.  ˛ ¨—¸ ˛ — ˛¨  ¨— ˛ ¨—¨ ¨¨ . „—  ˇ , ˚—¨—,  —, ¨˝  —. ´ ¨——¨˝— — — ¨  ˛ ¨—¨¸¨ — —  ¿¨—˝ ¨˛ ˛ ¨ :

»˛  ¨—  ¨˛ ¨ ˝— ˚˛ ¨ ˇ¨ —, ¨ —¨ ¨— ˇ¨ — — — ¨˛¸ ¨—.

·˜ˆ†… ˘ª — ¨

´ ‡— —˛— ` — ` ˚ »¨—¨ ˛ ˇ˛ ¨ ß— ´ — »¨  . ˛ ˇ ¨¨ ˛ ¨ 15-11-2005 ¨ ¨ ˛ ¨ ¨˚˚— ¨ ˛ ˇ—˛ — ¸˛˛ ¨ 

ˇ¨ ¨  „˙`´ »‚¯. „”¶. „ ¨ „¨¨ ˛ ˛ ¨ ¿ ¸ ` ˚ ¨ ˚—¨ — ¸—— , ¨ 1987 ¨— ¨ ¨— ˛ ˛ — —¨  ˛ ¨˚¨ ˛ ` ˚ . ˆ˛ ¨ ˇ —¸—¨— ¨ ¨˚¨˛ ¨— —  ˛ ¨—¨ ˛ — — ¨ . †—’ ¨  ‡— —˛— ` — ˛ — ¨¨¨ ¨ ¨ — : 1) …¨ ¨¨— ˛ ¿ ¸ ` ˚ ¨ ˛ ˛¸— ¨  — . 2) …¨ ¨¨ˇ— ¨ —   ` ˚ . 3) …¨ ˛ˇ— —˛ ¸— ¨ ˛ ¿ ¸ ` ˚ . 4) …¨ ¨ ¨˛ˇ— ˛ ˚¨— ¨  †¨— ` ˚ . 5) …¨ ¨¨ˇ ˛ ˛ ˛ 200  ˛ ·

— ¨ »¨ . 6) …¨ ¸˛ — ˇ— ¨ 

„˛— ´ .

„¨— ¨—¨ ˇ¨ — —  ¨ ¨˛. …‚„` ˜`´„¶`

†—¨ ´ ‡— —˛— ` —

¶ ¿ ¸

¶ † . †¨¨ ¨

»‚¯”¶` –·†‡¶` »•‚ »— — — — ¨   ¨  ß„ ¨ ˛ ß»—¨¨, ¨¨ ˚ 

— — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ —¨ ¨— ¨ ¨ ˇ ˚ ¨ ¨ ˛, ¨˚¨˛ ¨— ¨¸—¨ — ¨—¸— . ·¨ ¨ˇ  ˛ ˝ ˛  — — ˛ —˚—¨ ¨— —¨— ˚ ¨˛ ¨ ¨ —˛ — ¨ ˚˚¨, — ¨¨, — ¨˛ ¨. — —— — ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ —¨, ˚—¨— ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨¨¨— — —¨—  ¨— — —, — ¨ ¨¸ — ¨ ¨— ¨ —  ¨ˇ —  ¨— ¨ . »— ¨ ¨—  — ¨ˇ — ˛¨ ¨˛ˇ— —, ¨ ˇ—— ¨— ¨ ¨— ¨ — — ¨ ˛ ¨¸—¨  ߨ— »¨ —¨ . »— ¨ —¨— ˛ ¨ ˚—¨ ¨— ¨ ¨— - ¨— ¨ ¨ ߨ¨ ¨—¨. • ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨  , ¨¨ ¸  ˚—¨— — — —¨—  ¨— ¸  ¨ —˚¨  ˚¨— ˛ ˛ . ´  ˇ¨ —¨— — — ¨— ¸ ¨˛, — ¨ˇ— ¨ ¨¨ ˚¨ ¨ ¸—¨  — ¨ ¨˝ ¨ ,— — ¨ —, —¸˛ — —¨— — ¨ . †—’ ¨ — — ¨— ˛¨˛ —  ¨— ¨— ¨— ¨  –˚¨¸˛¸ . ´ , ˇ ¨ — ¨  ¸ — ˇ¨—, ¨ — ˚—. †—’ ¨ ˚¨ ¨—  ¨. ·— ¨— ¨ ˚¨ ¨ —¸— ˚—¨ ¨ ¨— ¨— ¨ ¨˛— ¨˚¨˛ ¨ 

 ¨, ¨¨ ˛ —¨ —¨— ¸ , ˝— ¨ ¨ . „¨ ¨ —¸—.

¿¨  ¨˚˛ ¨ ¨—  ¨  ¸—  — — ¨— ¸   ¨ ’ ¨˚˚— . ¶ ˚˚

˛ : · ˛ ´˝¨ ¨¨ ˛

¿·´` …‚„¶˜„¶` (1917 - 2005) · ˚ ¨—¨, — ¨ — — ¨— , —  ˇ¨¨ ¨ ’ ¨¨ ˛ˇ— ¨˝— ¨— ˛ˇ ¨ — ¨— ¨. ¶¨ ¨ ˛ ˇ¨¨ ¨  —¨ ˚ ¨˛ ˝ ˛. ·˝˛ ¨— ¸ ¨— —¨˛ ¨ ¨— ˚—¨ ¨ ¨¨ ˇ— . ˜ —¨, ¨ — ,  ...  ¸ ˚— . ¿¨¨ ˚¨— , ¸  ˛ ¸ —¨, ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ , ˛ ¸ —¨ ¨. ¶ ˛, ¨ ˝ ¨, — — , ¨ ¨ ˛¨ ˛ ˝ ˛ , ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ —¨ —¨ ¨ — ¨˝˛  ¨ ¨ —¨— — ˚ — ˛ ˇ—¨. ¿¨¨  ¨ ˚ ¨— ¨ —¨˚ ¨¨   ˚— ˚¨ ¨— — . ‚ ˚—’ ¨ — ¨ ¨ ¸ — ¨¨—¨  —, — ¨— ˚—¨— ˛ ¨  —— ˛¨ ¨— ¨¨ ˚—¨ . · ¨— ˚—¨ ¨ ¨ ¨ . „¨ ¨ —¸— ¨ ... ¶ ˚˚

˛ : »¨—¨

¨ $ $ $ ¸ ¨ — —   ¿ , ¨¨ ˚— ˛ ¨¸  ˛˛ — ¨. ´¨ ¨—¨ ¨¨—  , ¸—¨ ¸ ˛ , ¨—¨ ˛ —˚—¨ ,

 ˛ˇ  ˛ ¨. ˛ ¨˛, ¨¨¨ ˛ —¨. • ¨ ˚—¨ ˛ ¨ —¨ ¨— ˇ¨¨ ˚—

 –¨˚˚˛. ¿¨˛˚—¨ — ˛ ¸ —¨, ˛ ¨¨¨˛ — ¨— ˛ ¸  ˚˚  , — ¨— —˛ .  —¨— ¨ ˇ  ¨ ¨  ¸ 

¸ ¨ ˛ ¨— ˛ ¨ ˛ ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ¨¸˛— —— ß— »¨ ˇ ˛ , ‚— ¨ - ¿—— , ˛ ˛ ˛ –¨˚˚˛. ¨ ¨ ¨, ¨˝—  , ¨¨ ¨ , — ¨—¨ ¨  ¨— . ´ ¨ ˇ¨ — ˛ ¨—˛˛ ¨ ¸—¨˝— ¨˝— ¨— ¨ ¨ ˛ ¨˚¨˛¨ 

 ¨  ˚¨ — ¨ ¨ . ¿ , ¨  ¨ ¨— ¨—¨  . …‚„` ˜`´„¶`

„˙`´` „”¶` (1945 - 2005) — —˛¸—— ¨— — ˚— ˚—¨ „ ¨ „¨¨˛, ˇ¨ ¸˛ — ˇ   , —¸˛ ˛¸˛ ˛ ¨¨˚˚—¨ 

ˇ¨¨ ˛ ˛ —¸¨ — ˛ ˇ—  ˚¨—

`˛ ª˛ „˙`´ ¿·´†‚……„¶ (1961 - 1994) `— 7 — 1994 ˚ ¨ ¨ ¨ . ‡ —¨˝¨— ¨  — ˛¨ „ ˛ . ¶ —˚—¨ ˛˛ (˚ ¨—¨, ¨—¸—¨, ˚— , ¨¸—¨) —¨— ˛¨˛ — ¸— ˛ — ˛. ` ¨ ˚¨ ¨—   ¨ —¨  ˚ , ¨— ¨— ¸ , ¨ ˛  ‡——˛— ` — ¨— —¨  — ¨ ¨¨-–¨˚˚˛, — —— — ¨˝— —¨ ¨ —— ¨ ¨  ¨ ¨—¸— ¨ . · ¨ ¨ ¨¸—¨ ¨  ¨ ˚—¨, ¨¨ ¨—  —¨.

„¨¨ — ˛  ˚ — ,

— ¸—  — , ˇ — ¨ ˚—¨ ’ ¨¸ —¨ ˇ — —— . — ¨ — ˚— 

†— ˚˛ ¨— · ˛ ¿ ˚—¨

¨ ˛

¿   ˛ · — ¨ ^ `ˆ””†` »·”»¿‚…˙… ´¶` •¶…`, ˛ ˛ ˛ . ¿¸ „˙`´ „”¶ .............................. 200 ^ `˛ „˛¸—¨ ¿”ˆ‡˙ˆ „”¶, ¨— ¨ ˛ —˚—¨ ........................................................................ 200 ^ `˛ ˛¸—¨ ¯‚”ˆ …‚„¶˜„¶, ¨ ¨¸—¨ ¨— ¨ ¨——¨ ................................................................................ 160 ^ `˛ ˛¸—¨ »‚¯¶” –·†‡¶, ˛ —˚—¨ .................................................................................................... 300 ^ ¶ ·””¶ »·”‚‡…‚˙´¶, — ˛ ˛ 

 ˝ ˚ ˛ ¨¸ ................................................................................. 150 ^ †·˙†‚` »¿†‚´„¶`, — ˛ ˛  ˚  .......................................................................................................... 100 ^ †·˙†‚` ¯‚´„¶`, — ˛ ˛  ˚  ........................................................................................................ 500 ^ ¶ »‚ ‚. –·†‡¶, — ˛ ˛  ˚ ˛ ........................................................................................................ 100 ^ `˛ ˛¸—¨ ¿·´ˆ …‚„¶˜„¶, ˛ —˚—¨ ...................................................................................................... 600 ^ ‚`´·‚‡¶` »¿†‚´„¶`, —˛ ˚¨—¨, 15 ¨ ¨¨ ˚—¨ ¨—  ‚. …¨ ˚ 4 »¨  ^ †‚˙†¶`, »‚¯”¶` ¯‚`´˜„¶` ¨— ¿…†‚˙´¶` ·„¶` 3 ¨ ¨¨ ¨ˇ¨ ˚—¨ —¸— ˚ . ^ ´ ˚¨—  ¯¶`´ˆ ¿¿‡¿·´„¶ ˇ , 2  ˛ ˚—¨ ¨ ˛—¨. ´ ·˛—¨— ` — ¨—— ˇ ¨  ¨¨¨ ¸ ˛ ¨— ¨—  • ¨—˝— ’ ¨  ˛ ˚—¨ , — ¸   ¨˚¨˛    ˛ ¨— —¨ ¨¨¨ ˛ . ·—˛ ·˛—¨— ` — —ˇ — ¨ ¨—˛— —¸—¨—  —˚¨ ˛ —¨ ˛ ¨¨ ¨ˇ ¨— ¨ ˛ˇ˛¨ ¨— ¨ ˇ ¨ ˛ˇ ˛ —˛  ˚¨— ¨˛ ¨— ¨—¢   ¨ —  ˛ ˛—¨  ˚. 4 »¨ , ˚¨— ¨¨ —˛ ˚—¨  ¨¨¸— — —  …¨ ¨¨ ˛˛ ˛ ¨˚—¨ ´˝—˚˚  ¨— ˛ —¸  — ¨ . ´— —¸— ¨—— ¨˝— ¨—  ¨ ¸ ¨ ˚—’¨   ˛ ¨ˇ¸˛˚˛˛ –¨˚˚˛ ˘ ¨˛ ¨—  ˛ ˇ —¨, ¨— ¨— — ¸ ¨ ¨ ˛ ˚¨—¨ , ˇ ¨ — ˚ ¨ ¨¨ ¨— ¨˛—   — ¨— —¨ ¨ˇ¨,  ¨˚¨¨ ¨— ˇ— ¨ — ˛ ¸ .

·¿‚´ˆ¯‚·` `

.`.·.¿., ´.·.‚., .·.‚. .¨. »˚¨ —˛  —˝— ¨ ˚¨˝—  — ¨ ¨— — — ¨ ¨ ¨ — ˇ ˛¨—¨ ˛ ¸ . ^ ¸—˛˚ `˙´¶¶` »‚¯·”ˆ‡„¶`, ˚— ˛ ·˛ »—. ` —¸¨˛, ˛ ¨—  — ˛ •˚—¨ •¨—˛ . ^ ¶ `´·” –†‚´¶ (˛ »¨—¨ ´ —  ˛ ˛ ˛) ˛  — ˜ — ´ ˛ ¨ . ^ ¶ ¯ˆ`ˆ” „. „”¶ ( »˚¨— ) ˛  — ˛ `˛ …˛—¨˚ ˚ . ^ ¶ ‚`´· „. „”¶ ( »˚¨— ) ˛  — ˛ `˛ ‡——˛˛ ·——˛ ¿¨¨ . ^ ¶ ·‚¶…¶ »‚¯. »»”„¶, ¨ˇ˛˚˛—¨ † ¨—˛ ˜—˚—¨ , ˛ ¨ —¨ ·..¿. (¿¨ ) ‚`´, ‡—¨ ˚¨˛˛ —¨ ·—˛˛. ^ ¶ ……`ˆ »‚¯. »»”„¶, ¨ — ˛ ˚˚—˛ ˜—˚—¨ ,  — ¨— .`.·.¿. ˛ ‡ ¨ˇ —¨ ·¨—¸ ˛. ^ ¶ »‚…… ‡†`¶ (˛ ·˛ »—¨˛ ˛ †¨—¨—¨ ),  ¿ — ˇ˛  ˛ ¨ ·¨  »¨ˇ˛ ¨— ¨— ˜ — ·—˛ . ^ ”·‰…‡` ‚˙…. ´ˆ””‚…`  ¨ ´·‚ »˚˚—  ˛ ¨ † ˚—˛ »˛¨˚—¨ ¨— ˆ¸¨— ¿« . ^ ¶ ‰·…‚ ‚˙…. „”¶  ˛ ——˛ ˇ˛¨ . ^ »„` »‚¯. „”¶`  ¨ ´·‚ ¿˛—˛ ˇ˛¨ . ^ ¶ »‚ †. …‚„”ˆ‡„¶ (˛ »¨—¨ „¨¨˛ ˛)  ˛ ¿˛—˛ — — ¿¨—˛ —

ˇ˛¨ . ^ O B††·”¶` ‡ˆ„„¶`  ˛  ˛ `˛ ¶˚ »˛¨— ¨— »˛¨—  ˆ˚—  

·ˇ— » — ¿ — . ^ †‚……¶` …´. ´ˆ””‚…`  ˛ „— —˛ •˚—¨ ˇ˛¨ .

` ˚¨˛˛ —¨ ˇ¨ `˛ –‚„ˆ `¯‚… (˛ ˇ˛¨ ˚ ¨˛ ¨¨—¨ ˛), ˛ —¨ — 28 — 2005 ˛ ¨˛˚ — ˛ ˛ ¨ ˛ ¨—¨ ˛ „—˛¨ ·„”¶`, ˚—¨ — ¨˛˚ — ˚—¨ ¨ ¨ — ¨—¨ —¨, ˚—¨ ˇ— ¨— ˚— ¨ . –— ,  ¨ ¨¨ ¨ —¨ ¨— ¨¨ ’ ¨  ˇ ¨ —— ˛ ¨—¨ .

†·……¶`·‚`

„¶` ” —¸¨ ¨˛  ¨—¸— ¨˚—. ^ ¶ ¯ˆ`ˆ” ‚˙…. »¿†‚´„¶ ( » ¨˝— ˛) ¨˛ ¸ ¨—¸— ¨˚—. ^ „˙…`´…´‚…` …‚„. „”¶` ¨˛ — ¨—¸— ¨˚—.

–˜´‚`·‚` ^ †‚……¶` „…‡¶”„¶` ¨— ˚— †‚˙†. (†—¨˛ ¨— ¨— ¨, ¨’ ,— ˛ ¨ˇ ˛˛ ˛ ¨¨— ˛ ˛ ¨—˛ †‚˙†ˆ ¸ ˛¨ ¨ ¸— ¨ ¨ˇ , ˝˛¨ ———¨ ˚˚ ˛). ^ »…”¶` »†‚´¶` ( ˚ ¨ ¨˛ ) ¨— ¨ ¨—¸—¨  ˚— 

„˙`´ 9  ¨— —¨— …`´`‚ 12 . ^ ‚„˙–` ¿·„¶` ¯¨—¸˛ ¨— ¨˚— ¯‚‡¶»

†»‚ ^ ¶ †‚ˆ”¶ –”¯ˆ (˛ »¨— ¨ ˜ ¨˛ ˛ ˛, ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨  –††·”¶ „‚¢…‡. ^ ¶ „´·‚… `”‚¯ (˛ †— ˚—¨ ¨¨¸¨˛ ¯¨—¨ ˛ ˛) ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨  `´·”‚-†‚……¶ ‡·”¶†‚……¶. ^ ¶ ˜…¶ ·„¶ ¨ ˛  •…`¶ »¿‚˙…¶. ^ ¶ ¿¿¶ „´·†‚…„¶ (˛ „¨¸—¨˛ ¨˛ ˛ ˛) ¨ ˛ ¶¨—  `´·˜… …†…˙`´„¶. ^ »…”¶` „ˆ´”` (˛ ¿¨¨ ¨ ¯¨¨—¸¨˛ ˚— ) ¨ ˛ ˛ –††·”‚˙ „ˆ»‚…„¶ ¨ ¨ —. ^ ¿”ˆ‡˙` ˜…´·`„„¶` ˚¨˛ ¨ ˛ ¶¨— ˛ ˙¶ `´·˜…‚‡¶.

•…´‚ ^ ¶ „˙…`´…´‚… ¿·´ˆ”„¶ (˛ »¨—¨ ’ ¨˛ ˛ ˛) ˇ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˇ˛¨ ˛——¨ 41 . ^ ¿”ˆ‡˙` „”¶` ˇ¨ ¨— ¨ ˛  — ˛——¨ 90 . ^ ¯‚”` …‚„¶˜„¶` ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛——¨ 87 . ^ »‚¯”¶` –·†‡¶` »¨ˇ— ˇ¨ ¨ ¨˛ ¨ `¨ —¨ ˛—— ¨ 79 . ^ ¿·´` …‚„¶˜„¶` ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛——¨ 88 . ^ ¶ ·ˆ†·…‚ ¯‚`´˜„¶ ˇ¨ ˛ ˚—¨ †¨˛˛ ¨— ¨˛  — ˛——¨ 76 . ^ „˙`´` „”¶` ˇ¨ ˛ ˇ˛¨ ¨— ¨˛  — ˛——¨ 60 .

^ H E”·…¶ †. „”¶ ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛——¨ 87 .

^ †·˙†‚` †‚……„-

E  ¨ —  ˛ — a ^ …´˙…¶` ‚˙…. „ˆ´`ˆ´„¶` ¨ — — ˇ ¨ — — — — —¸˛  — ¨ ¨  ˇ ˚—¨ ¨¸— ¨  ¨¨— ¸ , ¨˚¨˛  †‚……¶. ^ ¶ —˚ —¨ ¿”ˆ‡˙ˆ …´. „”¶ ¨ — — ˇ ¨  —¨ ¨— — — — — ˛ ¨˚¨˛ ¨— ˚— ˛ ˛ — ¨  ˚¨ ¨ ˛ ˝ ˛ ¨˚¨˛  ˝ ˚ ¨— ¨ ¨. ¶ —˛  — ¨— ¨ ¨ ˛. ^ ¶ —˚ —¨, ˝˚ , ¨—¸—¨ ¨— ˚˚ —¨ »‚¯”¶ –·†‡¶, ¨ — ¨¨  ˚—¨ ˛ ˛  ¨  ˇ ˚—¨ ˇ¨ ¨ ¨¨— ˛ »—¨˛ – ˚¨¸˛. ‚¸—¨— ¨ ¨ — ¨ ˚˚ —¨ , ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˇ . ^ ˛ ˛ ˛ —˚ —¨ ¿·´ˆ …‚„¶˜„¶ ¨ — — ˛ ˛ ˛ ¨ ¸—¨ ¨— ˛ ˚— ˛ ˛ ˚—¨ ˛

˛   ˇ¨ ¨ ¨˚¨˛  ß¿ , — ¨ˇ ¨ — ¨˚˚˚ ¨ ¨ ˇ˛  ¨ ˛ — ¨—  „ˆ‚ ¨— ˚— –††·”¶, ¨— ¨˛ ˛¨ ˛ —ˇ— ¨ ¨’  ¨  ¨ ˚— ¨—˚  ¨ ¨— ¨ˇ’ ¨. ´ — ˝— ¸ ˛ ¨˚¨˛ ˛ ˛ ¨ — ˛  ˚˚— ˛ ˛ ¨—¨ ˛ — — ¨ —  ¨— — ¸ —˚ ¨ ¸ ¨ — ˇ ¨ ¨ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

¿   ` ˚ ¨— ˛ · ˛— ¸¨ ^ H MA‚ ·„„ ( ¨ ˛), ˛ ˛ ˛ —  ¨ ˇ¨¨  ˝ ˚ ˛ †—¨˛ ¨ ¨— ˛ ˛ ˛  ˚ ˛ …´˙…¶ „‚ „´·‚…¶` ........................................................................................................... ø 500 ^ ¶ »‚ „”¶, ˛¨ ¿—¨¸ ................................................... 20 ^ ¶ ·”·…¶ „”¶-‡ˆ„„¶, ˛ ˛ ˛ ¨¨ ˛ ¿ ¸ „¨¨˛ ................................................................................. 100 ^ …´˙…¶` …. „”¶` ................................................................................ 20 ^ …´˙…¶` …‚„. ¯‚´„¶`, ˛ ˛ ˛  ˚  ......................................................................................................... 50 ^ …‚„` ¯. »¿†‚´„¶` .................................................................... 50 ^ ¶ ·‚¶…¶ ”†ˆ‡„¶ (¨ „ ¨ – ˛) ...................................... 20 ^ ¶ „‡‚…¶ „ˆ´`ˆ´„¶ - ¿¿‡„¶, ˛ ˛ ˛  ˝ ˚ ˛ ....................................................................................................... 70 ^ †‚˙†¶` ¨— ˛ ·”·…¶ ¿·´†‚……„¶, ˛ ˛ ˛ ˚—  „ ¨ ............................................................................................20 ^ »‚¯”¶` ´`‚»‚¶` ...................................................................................... 50 ^ †‚……¶` …‚„. „”¶` ............................................................................. 50 ^ ¶ ¯ˆ`¶ ·„¶ ....................................................................................................... 20 ^ „˙`´` ¯. »†‚´¶` ....................................................................... 20 ^ †‚˙†¶` »ˆ. –·†‡¶`, ˛ ˛ ˛  ˚  » ¨ ¨— »¨—¨ ................................................................. 30 ^ †‚……¶` »¿†‚´„¶`, ˛ ˛ ˛ 

¨¨ †—¨˛ .................................................................................................... 30 ^ „˙`´` `¿ˆ‚‡„¶` ..................................................................................... 20 ^ †‚˙†¶` ¿”. ˜…´·`„„¶`, ˛ ˛ ˛ 

¿ …—˛¨˛ .............................................................................................. 50 ^ ¶ ¯ˆ`¶ `˜‚”„¶ ( ´——˛), ˛ ˛ ˛  ˝ ˚ ˛ ....................................................................................................... 30 ^ •‡˙¶` ´ˆ””‚…` ............................................................................. 50 ^ ¶ …… „ˆ»…´„¶, ˛ ˛ ˛ ˛ ¨¸˛ ˛ · —¨ ¯—¨˛ ................................................................................... 100 ^ ¶ …… „ˆ»…´„¶, ˛ ˛ ˛ »—¨˛ –˚¨¸˛ ........................................................................................................................... 50 ^ ‡¶»¶´¶` –·†‡¶` ................................................................................ 50 ^ `˛ ˛ ˛ ¸¨  ¨ ˇ¨¨ ` 

»¨¨˛, ˛ ˛ ˛ , ˚— †‚……¶` »„„¶` ¨— ˛ ·… »„„¶ - »˙‚¢´¶ ...................................................... 300 ^ `˛ ˛ ˛ ¿·´ˆ …‚„¶˜„¶, ˛ —˚—¨ 100 ^ H EI¶…¶ …‚„¶˜„¶ - ¿´´„ˆ, ˛ ˛ ˛ „ ¨ „¨¨˛ .................................................................................................40 ^ –`‚”¶` ‚˙…. –·†‡¶`, ¨— ¨

˛ ˛ ˛  ¨ „ ¨ „¨¨˛ .............................. 50 ^ …‚„”¶` ´…„„¶`, ˛ ˛ ˛ „ ¨ „¨¨˛, ’ ¨ ¨— —¨ ... ............................................................... 20

†—¨ ˛ ˛— ¨ 4 »¨  ˛ ˇ˛¨ O …‚„` ¯. »¿†‚´„¶` ............................................................... 100 †‚˙†¶` …‚„¶˜„¶` (¨ ˚—¨ †¨˛˛) ........................... 100 ¶ ˜˙´·‚…¶ `¿‚•„¶ ( ˚—¨ †¨˛˛) ........................................... 20 †‚˙†` ·ˆ•. »‚¯·”„„¶` ............................................................... 50 ¶ …… ¿·´ˆ”„¶, ˛ ˛ ˛  ˝ ˚ ˛ ¿ ................................................................................................................................. 20 ^ ¶ „”‚ –ˆ”†„¶ - `ˆ…´`ˆ, ˛ ˛ ˛  ˝ ˚ ˛ ....................................................................................................... 50 ^ ¶ ¿”ˆ‰·…¶ »¿†‚´„¶ - »ˆ„¶ ...................................... 30 ^ ¶ ·‚¶…¶ ¿¿‡†‚……¶ ( ¨—¨) ...............................30 ^ …‚„` ¯. ´ˆ””‚…` ........................................................................... 50 `¨ ¨—  ˇ ¨ ¨—  ¨ ˛ ¯¨˛  ´¨ »¨  ¨ —¨— ¨¨ ¨˝— ¨ . ^ ^ ^ ^ ^

` ` ˚ ˇ 

^ ¶ ·”·…¶ ¨— ˛ »‚ ´ˆ””‚…ˆ, ˛ ˛ ˛ ¨¨ »—¨˛ .................................................................................. 100 ^ — ˆ¨˛— ‚„ ˇ  , ˛ ˛ ˛ 

»—¨˛ †. ´ — ....................................................................................... 220 ^ ‡¶»¶´¶` –·†‡¶` ................................................................................ 50

¿  ¸—¨ ! ‚˙……¶` ·»». –`‚”„¶` ¨ˇ ˛ ˛ ˛ ˛ ˝ ˚ · ¨˚˚—¨ : 1. †—¨ ` ˚ »¨ —¨ ¶¨— .......................................... 100 2. †—¨ ` ˚ »¨ —¨ ˇ˛ .................................................. 100 3. †—¨ ` ˚ ˚—¨ †¨˛˛ ˇ˛ ............................................... 100

` ` ˚ ¶¨ —

^ …‚„` ·»». …‡„¶`, ˛ ˛ ˛ 

˚¨  ——¸˛ ¯˛¨ ................................................................50 ^ †·˙†‚` „ˆ„”‚…`, ˛ ˛ ˛ ¯¨—¨

…—˛¨˛ ¨— ¨ ............................................................................. 50 ^ »‚¯”¶` ¨— ˛ ‡·`¿‚… ¿·†‚……„¶, ˛ ˛ ˛   ............................................................................ 50

` ` ˚ † ¨— ^ ¶ –– »”·´ˆ - …‡„¶, ˛ ˛ ˛ ˚¨  ˛ ——¸˛ ¯—¨ ....................................................... 50 ^ ¶ `¿`‚ …´. ¿¿‡„¶ ....................................................................... 30 ^ –††·”¶` ¨— ˛ „´‚… ¿·‚„”„¶, ˛ ˛ ˛  ˚ , ¨¸ ¨— —  ˚˚  .................. 100

` .. » ¨ ^ ‡˛ ”¨ ˛ ˚—¨ — —˛ — ˛ ....... 1000 ^ »…”¶` ‚˙…. »ˆ´„¶` ( ¸¨¨ ), ˚—¨ ¨˚¨ ¨ˇ˛— — ..................................................................... 1500 ^ ”·‰¶` ´`ˆ‡”„¶` »¨˛ ¨— ˛ ˚¨ ˛ ˛ ˛ ¿ …—˛¨˛ ......................................................... 50 ˇ˛—  — »¨   ¨—— ˇ ¨.

`— 3

·¨ ˛ ª˛  ˚ 4 »¨  — ¨ » — ˛ ¨ —¨ ¨— ˇ˛ —˛ ¨ ¨ ˛  ¨ ˛ ˛ ˛˛ ˚— ´¨ … ¨  

— ¨ »¨. ´˛ ¨¨ ˛ ˛  ˛

 ˛ »˚¨ —¨ — ·— ¨— 1. ¿¨¨˛˛ ˚— , — ˚ ¸ ¨˚ ¨ ˚— ¨˚ — ¨. ´˛ ˛ ¨ ˛  ˛ ˚— ¨˛˚ —˛ •— ¨ ”—

˚— ¨ ¨ `¨—o ¨

»˛  —

”¨˛, ` —

¨— `¨— . . ·—˛¨— ¨—  

˛  ‚ ,   ¸˛

— ¨— ¨ — ¨ ¨— ˛ˇ — . ` ˛  —¨ ˛ ‡  ˚— ¨ ˚—¨ ˛ ˇ—˛ — ¨ ¨

˛ — ¨ ˛ ‡¨¨¨

‡˛. ` — »¨ . ˛ `¨¨ ˝˛ ¨¨ˇ˛ 

˚¨ 

1940 ¨—  ¨  —¨ ˚—˛ —¨ ˚˚  ¨, ¸˛ —¨

˚¨— ˛ ˛—˛ ¨— ˛ —˛  ˛ . ˆ ¨ ¨ ˇ˛ ˛ ¨ˇ— ˛ — ¨ ˛

‚. ”—¨ ˚— 

 ¸ 

— . ¿— ¨ ˚¨—ˇ— ˛ ¨ — ¨ ¨ˇ˛  — 

— ( …˛—¨˚ ˚— , ‡˛

— ¨— † ¨— ), — ˛¨— 

 ¨—  — ¨ ¨ ˚ —¨, ˛˛ ˛ ¨ — ¨, ¨¨ ¨—

ˇ ¨— ˛˛ ˛ „˛ ˛. `

 ¨ —

…¨ ¨  ¨ ¨ ˇ˛ ˛ ¨¨¸ —¨˛ — — ¨ ¨ ¨ ˛ — ¨ ˛ · — ¨,

‡˛ ”¨˛ ¨— — — 

—  ¨ 

  ˛ 

¨ˇ— —¨—. ` ¨˛ ¨ —˛ ¨— —˛ ¨ ˛ ¨¸¨—— ¨   — —  —  ˚ ¨ ˛ ¨ ¨— ¨— ˛ ˛ ˇ¨  — »¨ 

 ¨ —

— ˝ ¨   ¨—  —  

 ˘˛ — ˛ ¨—

„ . ¨˛˚ —  — ˛ ˛ ˛ ˛¨ ¨ — —¨ »¨—¨ , ˚—¨ ¨ — —

¨¸ —¨  ¸—¨ ¨ ¨ —˛ ¸˛ ˛, 

˚¨ ˇ˛ ¨ ˛ · — ¨ ¨—

† ¨— »¨ ¨— ˚— ˛ ¨— ˇ ¨

¿ — — — `  ˚ . ¶ ¸˛ ˛ ¨ ˛ ¨  

˛ ¨ — ¨˛ —¨ —˛ ˚¨— ¨ ¨—¸— 

† ¨— , ˛ — ¨ ˚— ¨ ¨— —¨ ˛ —¨ —˛ ¨— ¸ ˛ ˇ ¨ ߇—¨ — ˜— „ ˚ ·—  ‚ …¨  ˚. 4 »¨ — » ¨. ¶ ¨ —¨ ˚¨— ¨ ¸ ˛ ¨—— ¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨¨ ¨— 

 ˚¨ ¨ ˚ —  ¨  ¨ — —  — 

´

—¨˛ „¨ˇ¸—  …¨ 

— ¨ ¨ˇ ¨— — — ˚¨ —˜ ˛ „ 

˚  — ˛ · — ¨ ¨ ¨ ˛ 1956-57. ` ˛ ¸˛ ˛ —: . ˛ ¨ ¨

 , ¿ —¢ ¨ ˛ ‡/—¨ ·/˛, . …— ¨ »¨˚¨— ˛ ‡/ ˛

† ¨— »¨ , . . »— ¸¨˛ ¨ˇ˛˚˛ ˛ • ˚ , ˛ . ˚˚—˛ ‡˛˝— ˛ ¨ˇ˛˚˛ —¨ —  ˚ , . ‚‚ ¨ –¨ˇ¨—

 ¨—  ˚ ˛ 28˛ · — ¨

 ¨¸—  » ¨ ˛ 21˛ »¨—¡ 1941 ´˛ 21˛ »¨—¡ 1941 ¨¸—ˇ˛¨ — »¨ , ˚ ¨— ¨¨ ¨— ˇ˛¨, ¨¨  ¨¸— ¨ , — ¨ ˇ— ¨——, — —— — ˛¨ ¨  ¨— ¨ —˚—¨ , — ˛¨ ¸ ¨— ¸—¨ ¨— ¨   — ¨ 4 … ¨ ¨ : † ˚—, ˚˚˛, »¨ ˛ ¨— …—¨, — —— ¨ ˛¨, ¨˚—¨ˇ  ´  ˛ 28˛ —  1824, — ˇ . — ˇ ¨¨ ¨ ¨¸— —¨— — ˛ : ¨) † ˚— »¨˚¨—˛ , ) ˚ ˛ ˘—¨˛, ˝ ˚ 

`¨ ˘—¨˛, ˚) ˛, ˇ ˚¨˛ ˛ ˚ ˛ , ¸) · —¨, ˇ ˚¨˛ ¨— ¨ ˛ ˛ ˚ ˛ , ¸ ¨, ) »—¨˛ „¨˚¨¨˛ ¯¨—¸˛ , ˛—— ¨ 2-3  , ) ˇ˛¨ ´ — , ¨— ˝) –¨—— ”¨˝¨— , ˛——¨ 15-16 . ´  ¨ ˇ 7 »¨ —¨ ¨¨  ¨¸—  »¨-

  1941  ˚ ¨— ¨¨ , ¨—  ¨ ¨˚—¨ˇ , — ˇ , ¨— ¨˚—¨ˇ 4 … ¨ : † ˚— , »¨ ˛ ¨— …—¨ , ¨¨ ¸ —ˇ, ˛—— ß–¨¨˛ , —— ¸ ß˝˛ , ¨ ˛ —˛ ¨— ¨— ¨ˇ˛ , — . ‚ ¨˛ ˚ ¨˛ , ˛ˇ— ¨— —ˇ— — ¨ ¨¨ ,  † ¨ , —  ˚˚ ¨—  ˛— ¨ ¨—  ¨¸ , ¨ ¸ ¨ ˛ ¨ ¨—— , —¸˛ ˛ˇ˛ — ˛ ¨˛, ¨ — — —— — »¨ , —˛˛ 

ˇ¨¨ . ¸— ¸ — ˛  — ˛  ˛ ˛ —¢ ˛ ¨ ˛ ¨¨¨— ¨ ˛¨ — . ‚ ¨ »—. ˚ ¨˛. …— ¨ . „ ¨ ¨ ˛ ‚ ¿  — — •

…„‚…˙`¶ –¨¸˛ ´—¨˛,   —, — ¨ — ¨ ˛ ¨

˛ ¨—

¨ˇ¨ ˚¨— ¨ ¨— —¨.  —  , ¸ — ¨— ˛, ˚—¨ — ˚ —˝ ¨— ¸ ¨ ¨ˇ¨— ¨. ¿¨¨¨— — 

   ¨ — ˛

, ¨

 —  ˛ ¨

¸˛ —  ˛ ˛— ¸¨, ¨˛¨

— ¨ — ¨—, ˚—¨ — ˇ¨

 ˛ˇ˛— ¨ ˇ ˛ˇ— ¨ — ˛ ¨ ˛ —

¨ — . ¿  ˚¨ ˛ ˛˛

–¨¸˛. …— ˜¨¨ ¨˛

– ˝¨ —  ¨—

˛ , ˚¨  ¨— ˝ ¨  

¨ — ¨¨

»˚¨ 

‡¨¨ ˚— ˚¨ , ” ˚

 ˛ ¨— ˇ ¸ ˜ ˛ „ 

˚ , ¨ˇ  ¨— — ¨— ˚ ¨ — 

 — »¨ ¨¨ ˚ — ˚¨— —˚¨ ¨— ¨¨ —. — ¨¨ ¨— ¨¨ — ¨ ¨¨

¨ ¨ ˛— ¨ — ˇ¨ ¨˝— ¨— ¨ — —¨ ¨ ˛ —  ˚—’¨

 — ¨— ¨— ˚—’ ¨

    ˚— ¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ˛ ¨ ˇ  ˛ ˛. ´˛  —¨ ˛ ˛ ¨ — ¨˛  — CD ˚— ¨ ˛ ˛ ¨¨¨ ˚¨— ¨ ¨— — — ß ˆ , ·˚ —¨, »˚¨ ¨—¨ ¨— ¨˚ ¸—¨, ¨ — ¨ ˚¨ ˛¨, ¨ˇ˛¨ ¨— ¨˚ ¸˛ˇ˛¨ ¨  —  ˚—  — ˚ , ¨ ¨¸ ¨— ¨˚ ¸— ¨¸. ¶ ¨¸—¨ —  ˝˛ ˛˛ ¨— ¨— —¨ —¨ ¨ —  (  ¨— ¨  ) ˚—¨ ˛ ˚¨— ¨ ¨—¸— ¨—  ˚—¨ ˛  ˛ ¨—

— ¨˛˚ —. ` ˛ ˝˛ ˛˛ ¨— ¨ ¨ ˛ ¿ ¸  `  ˚  ˚— ¨—— ˛ ˇ˛¨ ˝˛ ˛ ¨ ˛ ˇ— ˚—¨

¨¨— ¨— ˛¨ »¨—¨ — ¨¨ ˛ —¨ ¨ — 3 ‚ „¨ ˚— 4 »¨ ,  ¨ ¨— ˛

  ˛ — ¨

 

ˇ ¨— — »¨  ˝˛ ˛— ¨ 

·˛—¨ — `  —

˛  ˚ — ¨ ¨—

 `¨— ¨

»˛  — ˛ ˇ ˛ ¨—  

¨

..  ˇ— .  ¨¨ ˛— —¨ — ˛— ˛ · — ¨ . · ¨˚˚ ´ ¸¨¨˛ ¨¨ ¨ ß´ ¨— ˛¨ ¨ ¨ ¨  ˇ— ¨ ¨ — ¨— ˛¨ ¨— — ˛ · — ¨ ¨

¨—  ˚˛ » ¨—¨ . ´ ˚˚— ˝ ¨ ¨  ˚¨— ¨ — — —  » ¨ ˛ ¸ ¨ ¨˛¨ ¨— ¨. `˛¨ — — 

¨ ¨˛, ¨ ¸—¨˛¨¨,

 ¨ˇ— ¨—  ¨¨˚  ˛— ˝ . · — ˝ ¨— ¸  — ¨  ¨ ˛ ¨˚¨ ˛, ˛ ˛¨ ¨ ¨ ¨— ˛ ¸— ¨— ˛ ¸—¸¨ — ˛ 

˛— ¨ ¨, — ¨ ¨— ˛¨ 

 ˚˛ » ¨—¨ ¨—  ¨ ˚—¨— —

¨— —  , —  ˇ¨ — ˛  ˛ ˛ . ¿¨¨ ¨ , ¨ ¨— ¨ˇ . ´ ¨¨, ¨ ˇ˛  

 ¨ ˇ  ˛ ¨ —

 ¨¨ ˚¨¸— ¨—  ¸ ˛ ¨ ˛ —˛ ¨¨— ¨—  — CD

¿ — — — ` ˚ ¨—

˛ · — ¨  ˚— ¨ ˚— ¨—  ˛ ˛

¨˛˚ — ¨¨ ˛¨  — ˛ ˛¨ ¨ ˛ 

— ¨. ¨ ¨— ˛ ¨˚¨˛

 »¨—¨ , ¨— ¨ —  ¨— 

 ˚— 4 »¨ — ¨ ¸˛ ¨— ¨

   ˚  ˛, ˚—¨ ˛  ˚— ¨  ¨ ¨—  —  ˚— —  

, 

 ˇ , ˛ „˛ ˛ ¨— ˛˛

˛ ˛— ¨ ¨.

» ¸¨ — — · ¨— ¸ — ——¨¸ —¨, ¨ ¨ , ¨ 

  ˛ `—— ¨ ¨— ˛ „¨ ‚ ¨— ¨ —¨ ¨ — ·˛ ¨— ¨ˇ ·˛—  — — . †—¨

 ˚˛ — ˛ ¨ ˛ ˛ ˚¨ »˚¨˛ ·¨¸¨. ` ¸¨— ˛ ˛ ˛ `—— ¨ ˛ ¨ — ` ¨ ¨— ¨ ¨ ˛ ( ¨ ) ˛ ¨ † . †  —  ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ — ¨  ˛ ˛ ß ¨ ¨ — ¨ ˛ ¨  ¸¨ ˛—  ¨ ¨ˇ˛ ¨

¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ˛

˛ ¨— ˛ ˛ ˛. ·— ˛ ¨ — — — 

 „¨ ˛¸ — 

— ¨ ¨— ¨— ¨ ˛ — ¸—¨ ¨ 

•—

˛ ¨ — —˝

 ‰˛ 

 ¿ ˛ `¨¨— ¨. — ¨ ˚ ˚¨, 

— ¨ ¸¨ ˛— ˛ — — ¸—ˇ  ˝ ˝— — . 

¨ — — ¨ ¨

¨ ( ¨ ¸ — ¨¨

). –¨—¨ ¨— ¸

 ¨

—. »—¨ ¨   ˇ˛ ˛ ¨˚¨—¨ ¨ ˛ ˚ ¨— ¨, ¨ ˛ ¸ ¨ ˛  ¨ ¨—

 ¨ ¨ ¨ ¨. ¨˛ †  — ¨ ˛ ¨ ¸ ¨

, ¨ ’ ¨ ¨  ˛, ¨¨— ˛ ˛ ˛ ˛ ˚ ¨ ˛ ˛ — ˛ ¨— — ˛ ¨ —¨

¨— ˚˛ ˛ ¨—

 : †—¨ — ( ˛... ¨— ˛ 

— ˝— —¨ —¨ ˛ —¨ — ˇ ¨) ¸ 

’  

˛ — —

 

 ,  ’ ¨˛ ¨— ¸ ¨— ˚— ˝— —  — 

 ˛  ; ¶ ¸ ˛  ¨ ¨  , ¨˛ ¨— ¨, ¨ ¨— —¨ — ˛˛, ¨ ˛ ˛ ˛ ˛,  —˛ˇ˛ ˛ ¨ˇ ¨ ¨—

¨¨ ¨ ˚¨˛ ¸ ˛ —— ¨: ß´— ¨  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ , 

 ¸ ˛— ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¸ ˛¨. … —˝¨  — — ¨ ˚¨˝ ˛ — ¸—¨ ¨.... †‚……¶` ˜…´·`„„¶`

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… · ¸— ¸¨— ¨ `

˚ » ¨—¨ ˇ˛¨ ¨ˇ ¸— ˛ † ¨— ¨: `¨ 18 ! ´.„. 105 53 ! •¶… ˆˇ `¨ — ˛ ·— ˛: ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛ · — ¨ 7– - ˚. ¿¨ ¨ ˛ ! ´.„. 153 42 - ´˛ . 210-6002.859 ´¨— ¨: N— ·. ¯¨—¨ ˛ ´ ¨ „¨ ¨ ˛ - ¿`¶”‚ ¿‚…‚` ´˛ .: 6972627450 - · ˚¨ . 210-8232644 ´˚ ¨— : •. • ¸   . …¨ ˚—¨ .·. „ — ˛ 7 ! •¶… ! ´˛ .: 32.16.295 `ˆ…‡»·`: · — ˛ . 6  - · — ˛ . 12 


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

`ˆ””†` »E”»¿‚…˙… ¶„”·‚ˆ ` ¨˝¨ ˛ ˛ ˛ ‚. …. ¿¨¨˚—¨ »¨¨ ¨ (¸ — — ), ˚—¨˛ ¨—  ¶¨— ˛ ˛ ˛  ˚— ´¨ »¨ . » ˛ ˛   ¨— ˛ ¨ —¨ 

¿ ˚ ˛ ‚ .. „˛˛ — ¨¸—˛ . »ˇ¸—

–—¸¨ ˛ ˛ ˛ ˇ— ¨ — ˚—¨. »¨  ˛ —¨ ˇ˛ ¨ ¨— —¨ ¨˛  ¨— ˛ ˛—¨ . ´ ¨¸ ˛ —¸—¨ ¨  ß — ·—, ˛ ˇ˛ ˛ ¸˛ ˛ ¨  ¨ˇ— ˚—  — ¨ —¸—¨—  ¨, —¨ ¨— ‡.`. ¨¨˛ ¨—˛ ¨¨˚ —˛ ˛ ¨  ` ˚, — ˛ ˚¨¨— ¨ , „ ¨ ˜ ¨˛, †— ˚ ¨— …— ´ ¸¨¨˛, ¨ ¨ —¨ — ˛—˛ ¨¨. ¿¸ ` ˚

¨ ¨ —  ¨— ¨ˇ˛ —˚¨ ˚—¨ ˚—¨ ˚— ¨ , — —¨ ˛ ¨¨¨ ¨¨˛ 

‡.`. ¨— ¨ ¨¨¨ : „ — ¨— „ ——, ˛ ¨——¨ ˛ ˛ —˛ ¸˛ ˛ ˇ  ¨   ¨ ˚¨ ¨—  ¨ , ¨˚ —  ˚ ¨ ¨ ¨—¨ 30 —¨. ¨ ¨—, — , ˚¨¨— ¨ , „ ¨ ˜ ¨˛ ˛ ¨, ¨— †— ˚ ¨— …— ´ ¸¨¨˛ ¨ ¨ ¨. ‡ ˚— ¨ —¨ ¸˛ ˛ — ˛ ˛ . ¿¨¨ ˇ — ¨— ¸—¨ˇ˛ ¨ ¨¨   ˚¨ ¨ , ˛ ¨ ¨¨¨  — , — ¨ ˛˛  ` ˚. ‡ ¸˛¨  — ¨ ¸ ¨ ¨—¨¨˛ , ¨¨ ˚¨ ߨ˛ ¨ ˛ ¨¨ ˚—¨ ¨ ˛   ` ˚ , ¨ ¨˛ ¸— ¨ —, ˚—¨ ¨  ¨ ˚¨  ¨ ¨ — ¸˛ — ˚—¨ ˛ ¸—¨˛˛˛  ˇ— ¨— ¨¨¸ 

 ¨ . »¨ ¸ ˛¨ ˛ ¨ —¨ ¨ — ¸˛ — 

` ˚ , ¨¨ ¨— ¨ ——¨, — ¨ ( ¨— —— ˛ ¨ —¨˛ ¸—¨¸¨˛ ), — ¨ ¨  ˇ¨ ¨ ¨—˛ ˛ ¨ ¨¨ˇ— 

¨ ¨  — ¨— ¨˛˚¨ ˛  ¨¨ ¨ ¨—¨ ¨— — ¨¨  ——  ¨ , — ¸— ¨¨¸ ¨ ¨—˚ ¨ ˚——¨ ¨¨ˇ ¨ ¨— ¨ ¨ ˚¨— ¨   : ß»¨ ¨—¸—¨, ¨ ¨¨¨. `˛ ¨ˇ—¨ ¨ ¨ ˛ ˛ˇ˛¨ ¨¨ ¨— ¨— ¨— ˚¨¨— , ——  »¨ —¨ ,  –¨˚˚˛ ¿¨˛ , …— ¶—¨˛ , `˛ ˛ ˜ ¨¨ ˛ . ´ ¨—  ¨— ¨  ¨— — ˇ ¨¨¨¨ ˛ ˛ ¨¨ ¨ . `˛ —¨ ˇ¨ ˛ˇ¨ ¨ ¨¨ˇ  ¸ ˚—¨ ¨ˇ¨ —¨. „ ¨ ˜ ¨˛ , ˚˛ˇ˛ —— ¨—  ¸  ¨— , ¨¨˚ ˚˛ ¨ »¨ . `¨¸—¸ ˛ ˛ ‚—˛ ´¨˝¨, ¨¨ —¨ ¨ ˛ ¨—¨. ¿¨¨˛¨ ¨˛ˇ˛ ˛ ¨. ”¨˛ ˛ ¨ 

`¸¨ , ˚¨ ¸¨¨ ¨— ¸˛ — ˚ , ¨¨ ¨— — ¨  »¨ —¨ ¨˛¸ . ‚¸—¨— ¨ †— ˚˛ …—¨ ´ — ¨— ¨— ˛ ¸¨ †. –˚¨¸˛ ¨— „ ¨ †. »¨˚¨—˛. ”— ¨— —  ¨¨ 

  ¨—ˇ˛ ¨, — ¨˚ ¸—˛ ¨—  ˛, ——¨ ¨——¨˝  »¨ —¨ . †— ˚ ¨— …— ´ ¸¨¨˛ ˚˛ˇ˛¨  — ¨ , — ˚ —˝. ¿ —¨ ¨ ¨¨ , ˚¨ ˛ˇ˛¨ ¨ ¨—¨ 

 — . „¨— — ¨— — ¸  —¨¨ ¨˛ˇ˛¨ ˛ ¨¨¸—¨˛ —˛. †— ˚ ¨ ¨ —˛—¨ 

—¨ ¨˛ˇ˛  ¨ ¨— ˛ ¸ —¨, — ˛ ¨— ˇ˛˛ ¨¨ ¨— ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ — ˇ— —¨ ˚˛˚¨. ‡ —˛ ¨ , —  ¨ ¸—¨¸¨— ˛ ¨¨, ˇ¨ ¨— — ¨— ¨ ¨— ¨ —¨ ¨ ¨— —¨. . ·¨˚˚ ¨—˛ ¨˛˛ —¨— ´·–·, 

˛— —¢ ¨ ¸ . …— ¨˛ˇ˛ ¨— — ¨  ¨ .  ˚¨, ¨¨ ¨˚ ¸—, ¨— ¨ ,— ˚ —˝ , —¨— ¨—  ¨ — ˚ . ·˚¨˝¨— ¸——˛—

¨˛ ´·‚.  

¨¨˛—˝—, — ¨— — , —¨— ˛ˇ , ˛ ˛¨ ¨— ˛ ˛ ˛ ˛ ˚˛—¨ ˛—˛ —˛ ¨¨¸˛. „ — ¨— ——, ¸ — ¨— ¨¨˛ ˚—¨ ¨ ¨ —˚˛  — ˚  — , ¨— ¨ ¨ —¨ — ¨ ˛ ˇ— ¨  ¨ ¨—¨ . †—¨ ¨ — ¨— —˚ , — — ¨ ¨ ˇ ¨ ¨  ¨˛ —˛ ˇ¨ ¨  ¨ —¨ ¸—˛ ¨¨ ˚¨ ˛ ¨—¨ ¨¨ ¨— ¨  —˝ — ¨ — ¨. ´ ¨—  ¨—  ¨ ¨ —¨— ¨¨ ¨¨. ·—˛ ¨—  ¨— — ¨ †— ˚ ‡¨¨˛ ˚—¨ ¨ —¨—¨ ˚¨ ˚—¨ ˛ —¨˛. $ $$ ¶¨— 28 — 2005 ´ — ¨—  ˛ ¨ ´—¨ `˚ ¨ , †—’ ¨ ¨— ˚¨ ˛˛ —¨ — ˝— ¿ ¸ ¨ . ” ¨ ¨ —  ¨ „— ¨— ¸ ¨ , •¨  — ˚ ¨˛ ¨ » —¨— . ”¨ ¨— ˝ ¨ — ¨ ¨ ¨¸ —¨ ´ ¸¨¨˛ „— ˛ ¨ ¨ ¨ ¨˛¸— `¨ —¨ ˜ ¨˛. ¿¨ ¨  ¨ ˛¸ — — — ` ¨ˇ ¸˛ ˛ ¨ , ˇ —— ¨˛ †—¨ ˛ ¨ ¨¸ ˛ ¨ . » ˇ— ¨ —

˛ ¨ ¨ — — — ¨ , ·— ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ ´ — ¨ˇ ¸˛ ˛ ¨ . „¨ˇ ¨  ` ˚ †— ˛ ¸— ˚¨ —, » — ¸— ¨ ¸—  ¨  — ¿—— , ¨ ¨¸ ˛, ¶ˇ˛ ¨— ˇ—¨ ¨ , …¨   — ¨— `¨ —¨ ¨ ¸—¨ ¨ . ¿¨ ¨¸—˚¨  — ˛ ˛ •¨ ¨— ˛  ¨ ¨ , „¨— ˇ¨ ¸— ¨ ˚ ¨ `¨ — ¸—¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨ . ¿ ¸  ˛ ˛ —˚˛ •¨  — ¨ ˝˛˛ »¨˝—  — »¨—¨ …¨ — ˛ . ‡ ¨ ˚¨ ˛˛ —¨ †—¨ ` — , ¿ ’ ¸˛ — ¨ — ¨˛ ´—¨¨—  — . — ¨ †— ˚ ‡¨¨ ˛

 ˛ ¸ ˛ ¨ ˛ „ ¨— ˛ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1) ¿¨ —¨ — „¨—  . ˙  ¨ˇ ¨¨ ¨— —— — ¨¨ ¨ ¨ —  ¨— ¨

 ˚  ˚—¨ ˛ — ˛ ˛ — ¨ ¨ ¨ ¨   ¨ ¨ ˇ  ˚—   ¨— ¨  ˛ ˛ ¨— ˛ ˚— ¨

˛ ¨˚— ˛¨ ¨ . „¨¨˚ ¨ — ¨  — » ¨ , — 800 — ¨— , — ¨— , —   —    ˇ ˛

  570 ., ¨ 10 —— ¨ ¨ ”—  ¨˚

¨— — — ¨ — ¨ ¨˛ — ˛ — ¨ »˛ ˚˛ ”¨ ˛ , ` — 

¨— `¨ —  »˛ — ˛ `¨ —¨ . . ·— ˛¨— . · — — — ¨ ¨  ` ˚ »¨ —¨ ˛ ˇ˛ ¨ ,  ¸˛¨¸˛ — — — ˛ ˇ˛¨, ¨¨  ¨˝— ¨ — ¨ »¨ —¨   ’ ¨ ¨ ˛ ˛ „ ˛˛ ¨— ˛ ·¨ ¸¨ . ¶ — ˛ ¨ ˛ „¨— ˛ — ¨— ˛  ˛ 

·¨ ¸¨ ¨— ¨  , ˚—¨— ˛ ˛— ˛ ¨ — ¨  ¨ ¸ ¨ ˛ — ¨— ˛, ¨ ¨  ¨—  ¨— ˇ˛ ¨ ¨ . •¨ ’¨ ˚¨ ˛ ¨ ¨ —˛ ¨ ¨ ¸ ¨ ¨¨ ¨  —  — ¨ »·”»¿·` ¨ ¸— ´ — …¨ , † ˚—, ˚˚ ˛, »¨ ˛ ¨— …— ¨, — — — ˚˛ˇ˛ ¨ ¨— ˝˛¨ — » ¨ ˇ ˛ . ¶¨ ˚˚¨ — ¨—  ——¨— . ·—¸˛  ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ˚—¨  ˛ ˛ — ˛  ¯ — , 1821 ˛   ˇ , ˛¨ ˚¨— ¨ — ¨— ¨ — ¸ , ˚¨

 ˇ¨ ˛ ¨ ˚ ¨˛ˇ—˛ — ˛. †—’ ¨ ˛ ˛ ¨ˇ—¨ — ˛ ¯ — , ¨ — ¨ ˛˛ ¨ — — , ¨¨ ¨— ¨¨ ˇ  —¨  ¸ ¨˛ »  ¿¨¨ ˇ  ˚—¨ —¨ — , ˛¨ — ˛ ¨ —˛ ¨— ¨—¸˛ ¨˛ —¨. ´ ¸ ¨ ¨  — 

¨ ¨ ¨— , ¨  — ¨¨ — ß ¨— ¨ ¨ ˇ — 

 ˛ ˇ ˛ ¨, — 28  —  1824, ¨¸— ˇ˛¨ ˚¨— — ˚˛ ¨— ¨˛˛— ¨ˇ˛ . ’ ¨ ¨ ¨¨— ¨  

—¸—¨ ˝ ¨ ¨˚—˚— ˛ — ˛ »¨  , —¸—¨— ¨ ˚ ——

¨— ¸—¸¨ — ¨  — . ˚—— ˛ ¨ ¨  —

¨ ¸— ¨ . ´ ¿¨ —¨ —   ¨˚ — —˛ 

¨˚—  1977 ¨ ¨  ¨ ˚— ¨— ˛ ¨¨ ˚˛ — ˛

 ß ¨ ¨— »¨  —¨ — ,  ˚ ¨ ¨¨ —. —  — ¨ ˛˚¨—  »˛ —— …¨ ·—¸—  ˇ . »— ¨ ¸— ¨— ¨  — ¨ ¨— ¨¨ ¨ ¨ ¨— ¨˛ — ˚— „¨—  ¨ ¸—, — — ˛¨  ¨˛ ¨ ¿ ——¨ ˇ ˛ . ·

˛— ¨— — ˛ ¨  ˛ „ ˛ ˛ ¨— ¸—¨ ¨ ¨ ¨ ˛. ¿¨ 

˛ — (  ¨

 „ ˛˛ ) — ˛  ¨˛ — ¸ ¿˛˚˛ – ¨ — ˛ ¨ ¸— ¨ ` ˚, ` ˚ »¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ ¸˛¨¸˛, ¨— — ¨ • ¨— —¨ ˚—¨ — ˛ ¨ — 2004 — 23  — . — ˛ —ˇ — ¨ ¨ — ¨— ¨   ¨ ¨ ˛ 

˛— ¨ ¨ ˛ ˇ˛¨. 

— ˛ , ¿¨¨˚—¨, — ¨— ¨ — ˛ —ˇ — ¨ ¨¨¨  —  »¨ —¨ ¨ ¨ ˇ— ˛ ˚ — ¨ — » ¨ — ¨ ¨˚— ¨ ¨¨ ˚— ¨ — —

 ¨   ˇ ˚—¨— : ·— ˚¨

¨ , — ˚¨ ˛ˇ˛¨ , — — ¨¨ ¨ ——¨ —¨ ˛ ¨¨, — ¨˚ — ˛¨ . ¿—  —  ¨ . ‡ — ˝ ¨¨ ¨ ˚— —. ·— ¨ — ˚ — — ¨ —¨ —˚ ˛ ˇ¨ ˚— —. ˛  ˛ ˛ˇ—¨ ¨ , ¿¨¨˚—¨, ¨ ¨˚ ¨—˛  — ¨ . »’ ¨ ¨ —  ¨ ¨¨¨ ¨, —— — ¨, — —¸¨— ¨ ¸—¨  — ¨—ˇ˛ — ¨ ,  

¨ ,  — ¨ — ¨— ¨ˇ —— ¸  ¨— ¨— ¨— ˛ ¨˛ . †—’ ¨ ˝˛  ˛ ¨ — ˛ ˚˛ ¨ ¨— ˛ ˚— ¨ ¨ ˚—¨ ˛ — ¨ ¨—  ˛. †—¨— —  ¨ ¨ ¸¨¨  — ¨ — ¨ ¨ ¨˝— , ¸ ˛ †¶ ¨— ˆ…. †—¨— ¨ ·„·‚…… »˚¨ — ¨ — ¨ ’ ·„·‚…… ¨¨˛˚ . `¨ ¨ —  ˇ ¨¨. $ $ $ ¶ ¨¨˛ ˛ — — ¿¨ —¨ ˛ ˚—  ˚ ¨ ¨— ¨’ ,— —

˛ ˛ ¨— ˛ ˛ ¨, — ¨— ˛ ¨ ˇ˛  ˛  ˛ ˛: ß˚¨˛¨ ¨—¸—¨ ˛ „ ˛˛

¨— ˛  ˚ , ¨ ¨ — ˝ ˛ ˚ — ˛˛ ¨— ¨˚¨ ˛  ¨ . ‚¸—¨— ¨ ¨ ˇ ¨— ¨ „ ˛—  ( — ¨ ¨ ¨˛˚˛ˇ ¨   ) ˚—¨— ¨˛ ¨’ ˇ— ¨ ˛ »¶´· ·„„”¶`‚, ¨— ˛ ¿ ¸ 

¨ ¨  ¨— ˚— ¨  ¨— ¨

» —¨ ¨ —¨ » ¨—¨  — ¨—— ¸— ˛ ¨˛  —  ¨

 ¨— — —  . » ˚¨˛ ¨ ¨¨ ¸˛¨ ˛ ˇ˛¨ ¨ , ¨¨ ¨ ˛ —˛ ¨—˛, `¶˜¶ `˙„. ´`ˆ‡”„¶ ¨ ¨— — ˚—¨ ¨ — ¸—¨˛ ¨ ’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ˇ˛¨ , „ »¿`. ¿— — ¨— —¨— ˛˚¨ ¨ ¨  ¨—

¨ ¨ . ¿˛˚¨ — — ¨ ‡——˛— ` —, ¨¨ — ¨ —¨— ¨— ¨— ¨—¨ »¨ —¨— ˚—¨ ¨ ¸ , ¨ ¨  ¨— ¨ ¨¨  . ¿¨ ¨ ¨¨˛—¨ ¨— ˛ —˛ ¨ ˚˚—˛ ¨——¨. ` ˚¨˛˛—¨ `˛˛, ˚—¨ ¨ ¨— ˛ ¨¸—˛ —¨ ¨ ˇ¨— ˝—ˇ ˛ —˛ ¸ ¨ ¨— ¨ˇ ¨˛ —ˇ —¨ .

»·”»¿·` 1975 - 2005 · ¨ ˛¨ — ¨— ¸—¨ ¨ —¨ — (—¨—¨ — ) ¨ ¨ — » ¨ (¸˛ — , ˚˚ ¨,  ¨) ¨¨ ˛ ¨— ¨ —¨ ¨— ¨, ˇ —  ¸—¨ˇ ˛ ¿—— — ` ˚ »¨ , ¨ ¨ ¨ ¨, — DVD ¸—¨ —¨ 5  — . ¯¨ ¨˛ — —¨ —˚—¨ ¨ ˛ ¸—¨ ¨˛ ¨ —¨ ˛¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ¿¨ ¨˚— ¨ ˛ ¨— ˇ ¨ `-

˚ ¨— ˚ ¨¨ ¨ ¨  ¨˚— ˇ —  ¨— ¨¨ ¨— ˛ ¨— — ¨   ¨ ˚ —  ¨˚ — ˛ ¨ˇ˛ — ˛ ˝ ˛  — ¨ ¨ ¨— ¨ 30  —¨. ´ ˚ ¨ — ¨  ˛ˇ— ˛ —˛ 30  ¨ˇ —   `˚ ·ˇ ˛ †—¨

¨ ¨ ˛ ¨ —  ˛   6947527711.

» — — ¿¨ —¨ ˛ .. –¨ ˇ ¨— ˛ „ /˛  ¨ ˛ . † — ˝ ˛ ˚¨ ˛ ¨ ¨˚¨ ˛ ¨— ˛ —˛   ¨,  — ¸— — — ¨— ¨ ¨ ˚—¨ ¨ . · ¨’ ¨¨˛˛ — — ¸—¨ ¨ ˛ ˛ „ ˛˛ , ¨  — ¨—  — ‚  ¯¨—  ¨ — ˚¨ , —  — ˛ — ¸—¨ ¨— ¨  ¸—  ˛— ˛ ‚»– (¨˛ — ¨ ˛ ´ — ¨). •¨ — — ¨ ¨˛ ˛ —— ¨ „ ˛, ˛ ¨˚¨ ˛    ¨— ˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ ˛ ¨ ¨

¨— ˛ ¨˚¨ ˛ ¨—   , ¨ ˛ ¨—  —  ß ¨— (— ˚ ¨ ¨ ˚¨¨ ). ·— ¨ ¸—¨ — , ¨˚ ¨—

¨— ¨˛ˇ—— , ¨ ˇ ˛—, ˚ ¨ ¸——,  — ¨— ¨ ˇ— — . ¶ ¨— ¨ ——— ` ˚ — ¨—  ˚¨ ˛ ˚—¨— ¨¨ ¨¸  — ¨ ¨¸— ¨ , —— ¨ ¨— ˛ ˛— ˛ ¨

 ¨˛ ¨ ˚—¨ ˚—¨ ¨— ˚¨— ¨ — ˚— ¨—  — . • ¨ ¨—  ¨¨ ¨ — ˛ ¨ ˚— ˛ ˚—— ˛˛ ´¨ … ¨   1977, ˚—¨— — ˚ ¨ —  ’ — ˛ ˛ — — ˛ ` ¸ ¨— ˚ ¨¨ — ˚ ˛ ˚¨ ˛ ·„·‚…¶ ¿˜`¶. `— ¨  … — ˇ¨  ˛ ¿ ˛ ¨ ¨ ˚¨  ¸ —  ˇ¨ ¨  — ˛ ¨— ˛ — — , ¨—¢ — ,

¨ˇ˛˚˛ ¨ — — ˚¨

ˇ—¢— ˇ ˛ — . · ¨ — ¨— ¨ ˇ ¨¨ ˚¨  ¸ —¨ ˚—¨ ¨ ˚ —˝ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ , ¨ ¨ ˚ ˛ —— ¨

¨— ˛  ˚¨— ¨, ˛ ¨˛ ¨¨ ˛˛ ¨— ¨ —¨— ¨ . …¨ ¨ ˚   ¨ ˛ — ˛˛ ˚—¨ ˛ — ¨ ˛ 

˛— ¨ ¨ ¨— 

¨ˇ ˛ ¨ ˇ— ¨. †—¨— 

 ˚— — —  ¿¨ —¨ — — ¨— ¨ ¨— — — — 

˚—¨ — ˛˛ ¨— ¨˚¨˛  ¨

 ¨¨ ˛  ¨ ¨— ˇ ˛ — ß— . · ¨— ¨  —  ¨— ˛ ˚— ¨  ˚— ¨— — ¸— 

 . $ $ $ ’ ¨ ˚—¨ ˚ ¨  , — ¸ — ¨ ¨—— ¨ — ˛ ¨ ˛¨, ˛ ˚ ¨ ¸—˛¨, ˛ ¨ ˛, ¨˚ , ˛ ˚¨ ˛˛, ¨ — ¨ — ˝   ¨— ˛  — ˛¨ ˚¨ ˇ ˛ — ˛˚ ˛. ¨ —˝ ˛ ¨— ¨  —— — `

˚ ¨— ˛ ¿ ¸ — — — ¨ 41 —¨ 

˚ ¨— ¸— ¸¨— 27 —¨ ¸—˛—¨— ¨ ˛ — ¸¨, ¸— ˇ¨¨ ,  ¨ ˛ —ˇ— ¨ ¨ ˛  ¸˛, ˛ ¨ ¨— ¸ ˛. „¨¨ ¨¨— — ¨ ˛¨ — — — ˛  ˚˚— ˛ ¨— ˚ — ¨ ¨ ¨— ¨˚ — ¨ ¸— ¨. `  ¨ —  — ˇ¨ —˛˚˛ˇ—  »˛ — ˛ ..  ˇ— ˚—¨ ¨ ¨ˇ— —¨ ¨¨ ´¨  »¨   —

»¨ . –˚¨ ¨ ˚ ¨— ¨˝— , — — ˇ¨ ¨ ¨ ˚—¨  

 ¨ ¨— ¸— ¨ ¨ ˛ — ˛ ˚— ¨ , ¨ ¸   —  ¨ ¨¨˛ — ¨ ¸¨ — ¨ . ·— — —¨ ˚¨ ˚¨ ˛ — — — — ¨ ¨ ˛ ¨˛ ˛  ¿¨ —¨ ˛, ˚—¨ ˛ — ¨ 

— — ¨ ¨ — ˛¨ ˛ ¨— ˛ ¨  ˛ ¨.

29-8-2005

¿ „ ”ˆ¿´¶ ‚ ¿” „ `  ¨ˇ — ¨— ˇ˛¨   ˚— ‚ ¨˛ ˛ `¨ —¨˛ †—¨—¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨¨  ˛ ¨ ¨—˛ ¨¨ —¨— —— ˛ »— –˛ ¨¨ ¨— ¨˚ — „¨¨¨— ¨¨ ¨— — ˛ˇ˛¨ »— ¨ , ¨˚ —˝ — ˚—¨ ˛ —¨ ˛ „˛˛ ¨ ˚ ¨— ˝ ˚ 1941 - 1944. ·  „¨¨¨— ¨¨— ¨— ¨˚ — 

ˇ˛¨ ¸ : †—¨˛ „¨¸—¨¨˛ , `¨˛ – ¸¨˛ , †— ˚˛ ´ — , ” ˛ …—˛¨˛ , †— ˚˛ ´—¨˛ , –¨¸˛ ´—¨˛ , †—¨˛ ´¨˚¨¨˛ , †—¨˛ `¨˝¨˛ , „ ˛ –¨ ¨˛ , `— „ ¨¨ , `˛ »¨ ¨¨˛ ¨— — ¨—,  — ¨ ¨¨ ¸—¨ ˚ . ¨ ˛ ·ˇ—˛ —¨˛ ˛ —˛ ¨ –¨¸˛ ´—¨˛ — ˛˛ˇ˛ ˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ —  ¨ ˚¨¸— ¨—— ¨— ˝˛— ˚˚ ˛ ¸ — ¨ ¨¨ˇ— ˚ ˛——¨ ¨— ¨¨ , ˝˛¨ ¨ ¨¨˚ ˇ — ¨—¨¸ 

¨˚ ¸   ˛ —¸ ¨ ˛. `¨ –¨¨ ¨— ¿ —  ¨ ¨ ¸ ˚¨ — ¨— ˛ `¨ —¨ ˛ †—¨— ¨  ¨ ’  —¢ †—¨

˛.  ˚— †—¨

˛ ¨— ¿ — , –¨¨ — ¨¸ —

  ¨ ¨ ¸  ¨— ˚

— ¨— ¸ —.

»—¨ ¨ — ¨—¨¸ ¨  ¨  1943 ˛ »¨— ¨ „¨¸—¨¨ ˛ ¨ ¨˚ ¸¨ ˛ – ˛ ¨ „¨

`¨ —¨. ¶ —¸¨ ˚—¨ ˛ ¨¨ ˛ »— ¨ˇ ¨— ˛ ˇ˛˛ ˛ ¿¨¨ ˛¨ ¶¨˛ †. ¿¨˚— ˚˛. †‚……¶` ¿`´”„¶`


߶ ˜˛ »¨ —¨

¿¨ — ¨˛ ˛¨ —  B¨ —  —¨ ˛ ˛˛ ˚˚  - ˚— ˛ ‡˛. ˛ ‡˛ ”¨ ˛ `—¨  ˇ¨ ¨ ˝˛—  

˛˚ ¨ ˛ ¨˚—¨ 

 ˛ˇ˛ ¨ ˛ ‡·¶  1995 ˛ ˛ —˚˛ ¨¨ ¨¨  ¨ ‡˛— ˛ ˛ ˛¨ — — ˛ ¨ ¨—  —  » ¨, ¨

¨ ¨—  —  —  ˛˚˛ ¨ ¨ ˛ ¨˚—¨ 1995, ¨ ¨ — ˛ ˛ ¨

¨ ¨— ¨¨ ¸¨ ˇ˛ ˛ ˛ ˇ ˛ ¨˝˛—  ˛˚ . „ — — — ¨ ˚— — ¨¨ — ˛ ¨ — ¨ ˛   ˚— ˚—¨ ˛ ¨. ¶ ˛ ˛ ¨—¨ — ˚— — ¨  ¨ ¨ — ¨—  — ¸ ¨— ¨— ¨— ¨ ¨ ˛ ˛ — ¸¨ ¨ —ˇ — ¸— ¨ ˚—¨  —. 1. ˚ 2003: ` ¨ ˛ ˛   , ˛ —¨ ¨ ¨˚ ¨—  … ( ¨ ˛ ¨ ¨˚—¨  ¸˛ ˇ˛ ˛ — ˛ » ¨) — ˇ¨— ¨ ˛ ‡˛— ˛ ˛ ¨— ˇ ¨ ˛ ¨ˇ ˛ ˛ ¨˝˛— ¨ ˛ ¨˚—¨ 1995. 2. ` — 2003: „¨¨ ˛ — ˛ ˛— —¨ — — » ¨ ¨ ¨¸— ¸¨— ¨ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛ : ˆ ˚ ·ˇ— ˛ — — ¨ . ¿¨ ¨, ˆ ˚ † ˚— ¨ . ˚ ˛, †— † ¨¨ ¨ ˆ ˚— · — . –¨ ¨ , ¿ — —¨ ˛ . „¨ ˝ ˛¨,   ¨

 ¨¨ ¨— ¨— ˛ ¨¨˚ ˛ ¨ ˛ ˇ˛ ˛ ˇ ¨ ¨˝˛— . 3. ‡— 2003: ´˛ — ˛ — —— ¨ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛  ¸  — ¿¨˚ . „¨ ¨— ˛ — ˚—¨ ˇ ¨ ˛  — ˛ ¨ˇ ˛ ˛ ¨ˇ¨ ˚ ¨˛ ˛ ¨¨ ˛ ¿ ¸— — ˇ —¸— ¨˝ ˛ ‡·¶ — ¨˝˛— —. 4. ‚¨¨— 2004: ´˛ — ˛ — —— ¨ ‡˛¨ . ´¨¨ ¨ ˛  ˚ ¨—   ¸  — ¿¨˚ — ¨  — ¸— ˇ ¨,  ¨ ¸— ¨˚— ˛ ¸—¨¨—— — ˛ ¨ˇ¨ ˚ ¨˛ ˇ¨ —  ˛ ˇ— ¸ ¨˛ . 5. »¨—¢ 2004: `¨˛ ˛ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛  . ¿ ¨, ‡/˛ † ¨—   ¸ ˛ ‡·¶  ˛  ˚—¨ ˇ ¨ ¨—  — ¨ ˝˛˛ ˛ ‡·¶ ¨ — ¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˝˛— . 6. ˚ 2004: ·˚˚ ¨ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛  . ¿ ¨ ˚—¨ — ¸— ˇ ¨. 7. ‚¨¨— 2005: ·˛ ˛ ˆ ˚ ¨˛ . `—¨, ¿ ¸ ˛ ‡·¶ . ¿¨ ¨— ¨ ¨ ¨— ¨

 ¨ ¨˚  ˚— ¨ ‡˛¨ . ´¨¨ ¨ ˛ …¨ —¨ ¨¨ ˛¨ ˇ — ¨  ˇ ¨ ¨˝˛— . 8. ˜¨ — 2005:  ˛ ˚˚ ¨ ¨ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛  ˆ ˚ ¨-

˛ . `—¨ ¨— ¿ ¸ ˛ ‡·¶ . ¿¨ ¨— ¨ ¨, ˝˛ ˛ ¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˝˛— . 9. ¿ ˛ 17 »¨ — 2005: ´˛ — ˛ — —— ¨ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛  …— ` ˛ ‡·¶ . — , ¨ ˛ ¨— ˚—¨ ˛ ¨ ˚—¨ ˛ ˇ ˛ ˛ ‡·¶ ¨ — — — ˇ ¨ ¨— ¨ ¨¨¨ — — ¨˝˛— —. 10. ‡ ¨ 21 »¨ — 2005: `¨˛ ˛ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨  …— ` ˛ ‡·¶ . —  ˚ ¨— , —¨—ˇ˛ ˛ ˇ ˛ ˛ ‡·¶ ¨ — — ˇ ¨. ·— ˛  —¸˛ ¨ ˛ — ‡— ˛˚ — `

˚ ˇ ¨— ‡— ˛˚ — † ¨—  . »¨ ˚—¨¨ ˛ ¨— ¨ ˝˛˛ — ¨

—  ¨  ¨ — ¨ —˛ — ¨ ¨— ˛ —. 11. ´˛ — ¸—¨ ¨, ‡ ¨ 21 »¨ — 2005: `¨˛ ˛ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨  ‡/˛ † ¨—  ˆ ˚ ¨˛ . ¯¨ ¨ ¨¨ ˛, —¨—  ˛ —— ˛ ˛ ˛ ˆ ˚— ¨ — — ˇ ¨ ¨˝˛— . 12. ‡ ¨ 28 »¨ — 2005: `¨˛ ˛ —¸˛¨ . ´ ¸¨ ¨ ˛    ‡— ˛˚ — `

˚ ˇ ¨— ¸— ˛˚ — ˚ ¨—  . »¨ ˚—¨¨ ˛ ˛ ¨— ˇ ¨ ‡— ˛˚ — `

˚ ˇ, — ˛  ˚—¨ — ˚—  ˚— — ¨ ˛  ¨ ˛ ‡˛— ˛  ˛ ¨— ¨ ¨ ¸¸ ¨  , ¸˛ ¨¸˛ ˚—¨ ˛ —ˇ— ¨ …— ` ˛ ‡·¶ ¨ ¨˛ˇ ¨˝—  ¨ ¸— ˛ —¨ —¨ ¨¸ ˛ ˛ ˇ ¨ ¨˝˛— . —¸˛¨ ˝˛˛ ¸ ¨ — ¸ ¨ ¸ ¸— ˛˚ ¨ ¨ ˛ ¸— ˛ ˛ ˇ¨ ¸— ˚ ¨, ¨ ˇ ¨ ˛ ¨˛  ˛˚ , ¨ ˛   ¨ ¨— ˚˛ ˛ —¨ ¨ ˛ ˇ¨  ¨ ˛  ¨ ˛ ‡·¶  ¨ — ¨ ¨¨ — ˚—¨ ¨ ¨— . » — ˚— ¨ ˇ — ˛ ‡˛— ˛ ˛  ˛  — ˚— ¨ — —   ¨— — ¨ ¨—, —¨

—   ‡˛ ˛ ¨ —¨ ¨ — ¨ ˛ — ¨—, —¨ ¨—  — ¨— ˇ ¨ ¨ˇ¨ ¨ — ¨— ¸ ——— ¨— ˚—¨ ¨— ¨ ¨¨. • ¨ — — —  —  ˛˚ ¸— ˛˚ — ˇ¨ ˚˛ ¨— ¨——˛ — ¨ ¨¨ ˚— ¨— ¨ ¨¨,   ¸— ¨— . —¸˛¨  ‡˛ ”¨˛ ´`ˆ‡”„¶` …´˙…¶`

¨ ¨¨¸ ˚ —¨ —  . ´ ˚¨

 ¨¨˛—˛ —¨ ¨—  ¨ ¨¨ —¨ . ! ¸¨¨ ˚ ¨˛ . ! †—¨˛ ˚ ¨˛ (´— ¸˚—¨˛ ). ! †— ˚˛ ˚ ¨˛ (¨¨˚— ˚˛ ) ¨— ¨¸ 

»¨˛ . ! –¨——˛ , ¨ˇ¨ ¨ „¨¨—¨¨. ! »—¨˛ –˚¨¸˛ ˛ „¨ ˛¨—¨ . ”˚¨ — —¸˛ ˛ ˚ ¨—¨ ˛¨ ¨ „¨ ˛¨—. „¨ˇ¨ ˛ ¿¨ – ˛. ! ‡˛ ˛˛ –˚¨¸˛ , ˛ ¨— —˚ . ! –˚¨¸—˛ , ˛ ¨— —¨ , ¨¸ 

‡˛ ˛˛, ¨— ¨ˇ¨ ¨ »˚¨¸—¨¨. ! – ˚¨¨˛ , ˚¨ ¨—  ¨¨ . †¨ ¨— ¨ˇ¨ ˛ ˛—¨ ˛ ¿¨¨˚—¨ . ! – ˚¨ ¨ , ˛ ¨— ¨— . ! …— †—¨¨¨˛ („¨— ˝˛ ), ˛ ¨— ¨— . ! »—¨˛ †—¨¨¨˛ · ˇ — , ¨ˇ¨ ¨ ¿—¨¨. ! †—¨¨ ¨ , ¨ˇ¨  ˜ ˇ—¨¨. ! » †—¨¨¨˛ , ¨ˇ¨ „¨—. !  ˛ †—¨¨¨˛ †˛˚¨ ¨¸¨˛ . ´ ¨¨ 

 ˚¨ †˛˚˛. „¨ˇ¨ ¿¨¨. ! »¨˛ ‡ ¨˛ ¨ ˛ . ·— — —— ¨ ¨ —¨. ! †— ˚˛ ‡ ¨˛ . ! †—¨˛ ¨˛ (»¨¨¸˚—¨˛ ). „¨ˇ¨ ¨ —¨  — ¨— ˛¨  —˛ . ! ¨¸ ¨¨¨ »—¨ ˛ ¨˛ , —  ˚¨˝¨ ¨ —. ! „ ¨ „¨¨˛ , ˛ ¨— ˚ . „¨ˇ¨ ˛ „¨ ¨—˛. ! „ ¨— ˛ »˛ . „¨ˇ¨ ˛ ¿¨ ˚¨. ! …— „¨˚¨¨˛ ,  ˛ ¨ ˚¨. ! »—¨˛ „¨˚¨¨˛ , ˛ , ¨ˇ¨ ˛ ˚—¨ ¿¨¨ ˛. †‚……¶` †”. „…´…„¶` (` —¨   )

†·…‚„¶ `ˆ…·”·ˆ`¶ „‚ ·„”†·` ` ˚ ˜—  » — ˛ „ ˛—˛ ¿¨ ¨¸ ˛ ( ˛ „  ¨ ¨— `¨ —¨  — ,  ˚ ¨— — ¨  ), ¨ † —˛ `  ˛ ¨— ˚ — 19  — 

˛ ˇ˛ ¨. `˛ ¨ ˛ ˛ ¿ ¸ ·— ˛ ˛ ”¨˚¸¨˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨  ˚—  ‡——˛— `— ¨¨ ˛ —— ¨  ¨ , ¨ — ¨ —¨  ˛ : ¨) ·¸˛ — ( — , ¸ , ˇ ˛ ¨˚ ¨— — ˛

„ ¨ – ˛, ¸ ˛ ˛ ˚— ). ) ¯¨ ¨˛ —  — ˛ „¨ „ ¨ – ˛ , — ˇ¨ ˇ˛ˇ ¨ ˇ ¨¨ ¨ — ¨ — ˛ , » ˛— , ˚—¨— ¸ ¨—  ¨ ¨ ˛ 22-8-1944 ¨ † ¨ . ˇ˛  ´¨— ¨ † ˚— ”¨˚¸¨˛ , — ¸—¨¨ ¨ ¨—¨ — — ¨˚— .  —˛—¨ — ˛ : ·`‡: ·‰‡: ˆ¿”‚¿

8453,01  2493,45 5959,56 

¶ † —˛ `  ˛, ¨ ¨ ˝˛˛ ˛ ¨— ¨  — ¨ ¨˚ ¨ ¨— — — ¨˚— , ¨ ˛ — ˛ ¨¨ — , — — ˇ¨ —˛ —  ‡`: ¨) …¨ ˇ — ˛  ˚— ¿—— ¨ ¨ ¸¸ ¨ ˚—¨ — . ) …¨ ¨ˇ ˇ— ‡˛ ”¨˛ ˚—¨ ˛ — ˛ — 

— , — ¨ ˇ˛ — ˇ ¨¨. `˛  —¨ ˚— ¨ — ˚ ˚—¨ ˛ ¨ ¨¸—˛  ‡——˛— `— ¨— ·˚—˛ ·— ˛ . ¶ ˇ ˛  ‡.`. — ¨ˇ— . ¿ ¸ : ·— ˛ ˛ ”¨˚¸¨˛-¯¨˛ ˛ — ¸ : † ˚— ¨ ‡¨ ¨¨˛-»¨ ˛ † ¨¨ ¨ : ¸¨ ˇ˛ ˜ ¨˛-” ¨˛ ´¨— ¨ : † ˚— ”¨˚¸¨˛ » ˛: »¨ ˛ ˜ ¨˛ »¨ ˜ ¨˛ „ ¨ ”¨˚¸¨˛

˜`·‚` „‚ ”·‰·‚` ¿ˆ ¯……´‚ ¨ , — ¨ ¨——, — ˛ ¨—— —¸— ¨— ¨— ¨¨—  ¨—. ——¨ —¨— ˛ — ˛ ˚¨˛  —— [— ¨— ˛], ˛ ˚ ¨   ¨˝—˛ ˛ ˛ [˛ —¸ , —¸—¨ ¨¸— , ˛¨˛] .¨. — ¨— ¨— — ¨   ¨ —¨. • ˛¨ — ¨ ¨ ˇ¨ ˛ ¨¸˛ , ˜ »—¨¨˛ · ˇ — , ˛ —¨ — ¨— —¨ ¨˛, ¨ ˚¨—  ˇ ¨. ·—˛ ¨ ¨— ¨¨ — ¨ —¨˝ ¨¨˛—¨. ‡— ——˝  — ߨ  — ˇ¨ ˚ ¨— ¨ — ¨ ˇ— ¨ ¨ ˛ — ˛ ¨ ¨— ¨— — ˛ ¸—¨— ˛ ˚ ¨ ¨ . ˛ ˇ — ¨—  ¨ ˇ ˛ˇ ¨— — , ˚—¨— ¨ —¨ —¨— ¸ ¸—¨—¨. …— ˜¨¨¨ ˛  ˚— ¨¸ .., ¨ ¨ — ¨˛ ˛ ¨ ˚—˛¨ 

’ , ˇ¨ ˚¨ ¨— ˚—’ ¨¸¸—¨. [•¨ ˚— ¨— ¨ ¨ ˛ ¨¨ .]

`— 5

 — ˚ ¨ — ˛ ˛ ¨ †¨— ˛ ˚˚ ¨ ‡¨˛

— —— ˛ ¨ˇ˛—˛ ˝˛ ¶ ¸—¨ †—¨

˛ ˇ  ˛ , ˛¨

—¸—¨— ¨ ¨¨—˛—˛. ` ¨ ˚: ß·— ¨—  —¨ ¸—, ¨ ˛ ¨ ˛˚¨— ˚ ¨—  ˛˚¨— ˚ ¨—   — ˛ ¨ ˚¨— ¨ ˛ ¨ . ´  — ¨— — — ˇ — ¨— ˛ —˚ —¨˛ ˝ ˛ — ¨— — ¨˚ —˛. ‡

 — — ¨— ¨ ¨— — — . $ $ $

`˛ ˛ ¨ — ¨ˇ —, —¸—¨—¨ ¨ — ˝ — — , —¨— — ¨¨˛ — ¨ , — —, ¨— —˝  —¨ ¨— ¸ — , —— ˇ — , ¨˛, ¸—¨  ¨— — — ¨ . ˆ˛ ¨ —¨ ˛ — ¨˚  ˇ  , ¨ —— ˛¨ ¨ ¨¨ — ¨—, ¨ — ¨ˇ —  —¨˝¨ ¨¨¨ —¨ ¨ ¨ ——, ¨¨ ¨, ¨ ˝¨ — ¨¨ ¨¨ ¨ ˛ ¨¨ ß— — , —¨ — . ´ ˛¨ ¨—   ˛ ˚¨—¨ . ·— ¨—  ¸  ’ ¨˛ ¨ ¨˚˚ ¨—¨ ¨ —¨ —˝ ¨ ¨ ¨ ¨— ——  ¨˚ ¨ ,  ˇ¨ — ¨ ¨¨  ˚—¨ ¨ — — —˝¨ ¨ ¨—¸—¨ ¨ ——’ (¸—¨˛, ˚—¨ , — ˚¨— , —˛ —¨), ¨ˇ¨— ˝¨ , ¨˚— ¨ , ¨ , ¨ ¸  ¨—¨ ˛ ¨ ¨— ˚ ¨ ¨¨—˝ ¨ ¨ ˛ ˛ — — — — ¨¨˚ —¨—  — ¨ ¨ —¸˛ ¨¨ ¨ . ^ — — — ¨ -

ˇ — —¨ ˝

¨— —¨ ß— ¸ ¨ — ˛ ¨ —  — — ¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ¸ —¨ . †—¨ ¨ ¨ ˚ — ˛ — —— ¨ˇ  ¨ ¨¨ : ^ „¨

¨ ¨ ˝ ¨¨— ¨ — . ^ ‰¨

¨ ¨ — ¨ —  —˛ˇ ˚—¨ — ˚ , — —. ^ ˚

¨ ˚—¨ — ˚

˛ ¨˚¨˛ ˛ ¨ —˛ . ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ˛ˇ ’ ¨˛ — ¨˛ — ˛ ¸ —¨ ˚—¨ ¨  ¨ ¨˛ ˚—¨ ˚—¨ ’ ¨¨—ˇ  ˛  —¨ — ¨¨—˛— ˛ —˚—¨ ¨ . ¶ ¨ ˛ —˚ ˛ ˚—¨ ¨ —˛ ˚—¨ ˛ ¨¨ ¸˛ ¨ ˝˛¨ ˛ ’ ¨  ¨ ˛ ¨¨   ˛ —˚—¨ ¨ —¨— ¨ ˇ¨  ¨—— ¨ —: ^ ¿—

¨ ˚ —¨ - ˚ —¨ ¨ ¨ ˛¨. ^ „¨ˇ— ˝

¨ ¨ —

 ¨ — ¨— ˛  

 —— ¨ . ^ —

¨ — ˚¨ ——¨ ˚—¨ ˛

— — ˛˛ ¨ ¨ . ^ ` 

— ¨ —¨ — ¨ ¨ ˚¨¨ ˝˛ ¨,

 ¨˛ ¨ ¨ — ¨ ¨—

¨—  ˛ . ^ ¿ ¨ˇ ¨ ¨ ¸  ¨ ¨— ˛ ˇ— 

˛ ¨. ^ »— ¨  ˚ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨  ¨— ˝

¨ ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ¨ ¨—  ¨ ¨ ¸ ¨ ¨. ·— ˇ¨ ¸—  ¨ ¨ ¨ ¨˚ ¸˛ ¨ˇ˛ —¨ ¨ ¨¨—˝ , ˛ ˝ ˛ ¨ ˇ¨ ˚—— — ¨—˛ ¨— ˇ¨ — ¨ — — ¨ —˛  ˛ ˛ ¨ ˛ ˇ—˛ ˛ ߨ — —¨ ¨— —¨ ¨ — ¨—˛ ˛ —.

·ˆ¯‚`´¶‚ · ¨—   ¨¨¨ , — ——  —¨ ¨ ¨——¨ ˚¨—¨ ¨˚— ¨¨¸—¨ —— ˚¨ ¨ ¨ ¨ ˚—¨ : ·˛ »—. –¨—¨˛ [ ¨-˛ —¨—, ˇ — ¨— —˚¨¸—]. »¨—¨ …. – ˚¨¨˛ [¨¸˛ ‡˛ „. ‡ ¨˛], [¨¸¨ ¨— ¨ˇ˛ —¨— ]. ¶—¨ ¨— „¨—¨ ‡ ¨˛ [¨]. †—¨˛ ¨— ¯˛ „˝¨¨˛¸ [¸¨¨¨ 

—¨— , —˛ ¨¨ ˛˛]. ¿¨ „ ¨ ¨˛ [ —  ¨˛— - ¨ ߨ˚ ¨ ¨ ߨ˚——¨]. •— »¨˚¨—˛ [ ¨— ¨¸—  ¨¸  —¨ ¨—¨ — ¨ — , ¸ — —¨ ˚¨—¨ , —¨ ¨—¸¨  , —¨ ¨ ¨ ¨ — ¨— ¨¨˚ ˚—¨  ¨. · ˇ — »—¨¨˛ [ —, ¨¨ —¨ ¨, ¨¨¨ ¨— —˚¨¸—]. »¨˛ ·. …—˛¨˛ [¨¨˚¨  ¨]. …— ‰—¨˛ [——¨ ——˛¨  ¨ ]. †— ˚˛ ¿¨¨¸ —¨˛ [„¨˛ ] [¨ —]. †— ˚˛ ¨— ·˛ ¿˚—¨¨˛ [¨ —]. ¯¨—¸˛ ¨— ¿¨¨— `¨ ¨¨˛ [ —˛ ¸¨¨¨ —¨— ]. · ¨— , ,  —˛¨ ¨— — ¨— ¨—¨ ¨   ˚¨—¨ ˛ —˛¨.

…— ˜¨¨¨ ˛

¨ — ˛  `

˚ » ¨—¨ ¶¨ — 

  —  ¨ . [ —˚˛ ¨— — ¨˛ ¨¨.] , , ’ ¨ — ... [¿—˛—˛, ˚—¨ ¨ , ¨˛.] — ¨ — ’ˇ .. ˚¨ . [ ¸˛ ˛ˇ .. ¨ ¨ —.] — ˛ —¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨¨ [¸¨˚¨¨]. [˜¨˛   .] ˛ ˚ ¨ . [” ¨— ¸—¨— ¨¨ ¨ ˚¨¨ ¨— ¨—¨ ˛.]  ’— ¨ —¨, ¨ ¨— ˚¨ . [‡ ’ ¸—¨— ˇ ¨ ˛ ¸ —¨ ].

`ˆ…·¯‚ …´‚

†— ˝  » ¨ —¨ ¨—  — ¨  ¶¨ —, ˛ ´ ¨ ˛ 18-01-2006 ¨— ¨ 6 ¨ ˚ ¨, ¨ ˚¨— ¨ `

˚ ¨ (` ¨ …— ¨—¡¸˛ 29, ˛ . 2810-263230), ˇ¨ ˚—  †—˛ `  ˛ ¨ ˚— ‡. `. ¨— ¨¨—— ˚—¨ ˛ ¨¨¸—˛  ` 

— ¨— ˛ —¨ ˛ ˛ ˛ — ¨ ˚—¨ ˚—¨ ¨  

 . `¨ —  .


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 6

‡‚˜ …· 1. ¶ ˚¨—¨ ¨   ¿¨¨˚— ˛ ¨˛, »—. ¿˚—¨¨˛ ¨— »—. „˝¨¨˛ ˚˛ ¿¨¨ 2002. — — ˚— ¨¨ ß —¨˛ ¨ ˛ ˛ —ˇ¨ ¨ ˛ ˛¨  [¿¨¨] — ¨˝—. „¨— ¨˚ ¨— — ¿¨¨˚— ˛ ... 2. –¨¸˛ ´—¨˛ 

 — —¨ —— ¨ ˚—¨ ——  ——  ¨ , 

—¨˝— ¨ . ´˛ ¨ ¨  ¨¸ »—¸— ˛, ¨  ˛ . ¨. ¨ ˛¨ — . ¨ ¨ ¨˛¨ — ˛ „˛˛ ˛ˇ¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨— ¨ ¨—¨ ¨¨ - `˛¨˛ ˛ `˛¨¨ ¸—. ·— ˚—¨ ¨ ˚— — ˛ ¨ ¨— ¸ ˚¨—, ¨ ¨— ¨— ¨ ˇ¨ ¨—˚¨  . „¨— ¨¨ ¨˚ ¨— — — ¨¨˚¨˛ ¨ ˚— ¨ —  ¨ ¨— ¸— . ´ ˇ˛  ¨— ˛ ˚—¨ ¿¨¨ ˛ ¨¨ ˛. ` ˚ ˇ˛¨ — — ¨——  ˚ —— —, ˚—¨— ˇ ˛¨ ˇ¨ ¨.  ¨ — ¸— [ ¨ ! ] ¨¨— , ¨¨ ¨—  — »¨ . A , —, ˚— 840 .¯., ˚—¨ ˛—¨˝—  ˛ ¨¨˛˛ ˛ „˛˛ ¨ ¨ —¨ , ¸˛¨¸˛  824 . ¯. —¸— ˚¨  ˜ ˚—¨˛ — ˜ —— ˚¨  ¨ ¨—¨ ˚¨ `˛¨¨ „¨˚˛ ˛ „¨˚¨ ˛ . ˛ 

˜ ¨˛ ¸¨¨ ,  ˛ ¨ ¸  ¨¨ , — ˚¨¨ ——¨ ˚—¨ ˚ ¨ — »¨ ——  ¨— ˛ ˛ . 3. ¶ ¨ ¨, ˛ — ¨ ¨¨¨— ¨ˇ †—¨˛ ¨˛, ˚¨—: ˛˚— ·ˇ—˛ —¨˛ 194144  ¨¸¨ ˛ ·¿ …—¨ ¨˛, ¨˛˚ ˛ ·„ † ˚— ¿¨˚— ˚˛, ¨˛˚ ˛ ·„ · . »¨ ¨ ¨— 

¨˛˚ ˛ ·¿ ¸¨—

· . †—¨¨. »¨ ¨ ¨¨ ˛—¨, ¨ — ¨ ¨¨ ˇ˛¨ ¨ —— —¨— ¨— „ ¨— ¨— ¨—¨ — `¨ —¨— , ¨˛  . »¨ ˛ˇ˛ ¨ ˝— — —  ¨˛¸ ¨—, — ˛˚¨, ¨˚˛ˇ˛¨ ¨  —, ¨— —. 4. ·¸ ¨——¨˝— ¨ ˛˚˛ , ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨¸—˚ ¨¨ ˇ¨  ¨ ˚¨— ¨— , ˚—¨— ¿ ¸  „¨¨˛ ˛¨ ¨—  . ·—¨ ¨— —— ¨— ˇ˛¨ ¨ ¨ . ! „¨— ˇ¨ — ˚ , ¨ 

 ’—  ˚—¨ ,  . ! ¿— , …—, ¨ ¸ ˇ — ¸¨, ¨— ¿ ¸ . ˛ ˚ ˚¨ — ˚ — ¨ ¨ ¨—— , ¨ —¨ ¸— ... 5.  ˛ ¿¨¨¸ —¨˛ , •¸ ˛ ´ ¨— ˛ ˚˚¨ —¨  ˛—

¿ˆ`‚`´¶„… `´¶… …»¯‚ ´ ¯‚„ `´‡‚ ´¶` »·”·´¶`

¿ ˛ — ¨ ¨  — ¸— ¨¨ ´ ˚ 

— ¸— ¨ 

¨ „˛ ˛ ¨  

¨ —— 

 ˝˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨˚¨ —˛ ˇ˛ … ¨—¨ » ˚¨ ˇ 

.  ˛˛ . ‡˛˛ ˛ ¿¨¨ — ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ ¸—¨ ˛ ˚   —  ˛   ˛  — — , ¨— — —

  — ¨ ¨˛ ¸ . ` ˛ ¸— ¨˛ ¨ ˇ˛ ‡˛¨ ˜ — —¨ . ` — „—¸˛, ¿ ¸ 

˛ ….·. ´·· ´˛ ¨

 ‡ . „˛ ˛ (¿¨¨ ˛¨ ˇ ) . ´¨ »¨˚—¨¨, ¿ ¸ 

` ˚ ˚— ¨—— ˇ˛¨  ˛ ¿¨¨¸ — ¨˛, ·  

 ‰ ¸  …

— ˇ , . ‡˛˛ ˛ ¶—¨˛,

¿ —¢ ¨ ˛ ‡— ˇ ˛ ´ — ˆ˛— ˛ … . »— ¨˛ „¨ ¸˛ ¨— ˛ ˛

˚ . ¿¨¨— ¨ . „¨ ¨ ˛ ¸—¨—¨ ˛ ¨ ˛˛ ˚— ˛ ˛  —¨ ˛ ¨¨˚ — —˛ ˛

…„ ¨— 

 ˚¨ — ¸ , ˇ¨ ˛ —

˛ — ˛— ˛¨…   ˛ 

 —

¨ ¨.  ¸˛  — ¨ ˛ ˇ . »¨ ˛  ¨˛, 

 — ¨— ¨  — — ¨ ¨ ¸ —¨ ˛ ˛ 

 ˚¨ ¸  ¨— ¨ ˝˛ ˛ˇ ˛ ¨ ¨,   ¸ ¨ ,  ¨ ˚— — ˇ ˛˛

…„ ¨¨˛ ¨— ¨ˇ

 ¸  ˇ¨ ˛ — ˛¨

… . ˆ¨ — ¨—— ¸ — ¨ — ¨

 ˇ¨ ˚— —,  ˛¨ —¨ ¨ 

‡’ „¿` ¨ ˝˛ ˛ˇ— ˛ ¨˛ ¨ ¨ ˛ ¸  ¨ .  ˛ ¨

 ˛ ˛ . ‡˛˛ ˛ ¿¨¨— ¨

 —  ß·— ¨ 

¨¸— ˛ ¨ ¨˚—— ˛ ˛, ¸—  — ¨ ¨ — ¸ ¨˛ ¨¨˛ ˛ ˛. ¶ ¨ˇ—¨ ¨ — ¨— ¨ —¨  ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ — ¨ ¨ ¨ ˇ¨ ¨— ˝— ¨— ˇ¨ ˛—  — —  ¨¨ˇ¨ ¨— , — ¨ 

¨ — ˚— ¨ ¨  ¨ ¨ ˛  ¨¨ — 

˛ —¨ „˛˛. —  ¨¨ ¨ ¨¸—¨ ¨ ¨ — ¨ ˚ —ˇ . · ˛

¨ ¨˚ ˛ ¨ ¨ ¨ 9-10 ˛—  ¸˛— ( ¨— ˚— ¨, ‡¨— ˛ ˆ˛— ¨, ¿—¨ , ˆ ˚— ¨ .) ˚—¨— ¨  ˚ — ¨— ˛¨ — ˚—¨ ˛ ¨— ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ „˛˛ ¨— ˚—¨  — —¨ . ¿¨¨ ˛ ¨, ¨ ¨— ˛¨ — ¨ ˚ ˚— ¨ ˛¨¨, ¨ — ¨ — ¨ ¨ . · , ˇ¨ ¨ — ¨ ¸—¨ ˛¨ ¨ ¨  ¨ ¨  ¨— ¨¸— ¨— ¨ —  — ¨ ¨ ¨˛, ˛

— ¨ ¨— , ˇ¨ ˛˚˛ ¨ ¨ ¨¸—¨, ¨ ¨ — ¨— ˛ ¸˛¨˛˛ ˚ . ` ¨ 

 ˛ ˛ . ‡˛˛ ˛ ¿¨¨— ¨ , 

  — ¸—¨ ˛¨ ˇ¨  ¨ ¸˛ ¨ ˛ˇ ¨

˛¨ ¨

¨¨ ¨—

¨ˇ

¸— ,  ¨ ¨— 

˚—  ¸—¨ . ¯¨¨ ˛— —¨ . ¿¨¨— ¨

— : ß· —  — ¨ ˚— —

¨— — ¨ ˚— — ¨¨, — ¨— — ˛¨¨ ¨¨  ¨— ¨ˇ ¸—   ¨ ¨ˇ  ¨ ˛¨ ˇ¨ ˛ˇ— ¨—

¨ ¸˛¨ ¨— ¨¨ ˛¨¨, — ¨ —¨ ˇ¨ 

¨ — ˚  ¨— — ˚ —  ¸—¨ ¨

 —— —¨ ¸—  .

( … ˜¨ ¨Æ˛)

¨ ˝˛˛ . ˚—¨ ´— »¨  —¨ ˛ ˛— ¨ˇ » - `¨—. »¨˝— ˇ¨ ˛¨ ¨— ¨—— ¨—. ¶ ˛ ˚— —¨ ¸ ¨¸¨ — ¨— ˛ ˚˚¨ — ˛ ¸ ˛ ˛ „ ¨— ˛ . ¶¨ ¨ [¨¨˛—¨] —: †—¨˛ ‡ ¨˛ , †—¨˛ †. ` ˛ ¨  ˛ ¨ ˛ ¨ —  ˛ ´ ¸¨¨˛ [’  ¨˛], ¨˚ ¸˛¨. `˛ ˛ ¨ ˛¨ ¨—¨¸ ˚¨¨ —¨— ˚—¨ ¨˚— ¨— — — —  —  ¨¸— ¨¨–¨˚˚˛ . 6. —˚ •¸ ¿¨¨˛ , ¨ ˛ „ ¨ – ˛, ¸˛ —  ˛ —¸¨ ˇ  ¨ˇ ˚—¨ ´— »¨ ,  ¨ ¨ —  —¨ 

»¨ ˜ ¨˛ . ¶ ¨ —¨ ˜ ¨˛ ˛—˝¨— ¨ — — ‡˛ ¨ 

¨— ‡˛ »¨  † ˚— ¿¨¨˛ ¨ ˛ „ ¨ – ˛. · ¨ ˛ —, —˛˛, ˛ ˚˚˛ ‡˛ ¨ ´¨ ¨ ¿¨¨˛-† ˚ ¨— — ˛ : ¨¨ ‡˛ ¨

»¨˛ — — —¨ 

† ¨¨ ,  ¨ ˛ — ˛ —¨ ˛¨ ¨ ˛— . ·— ˛ —¨ ¨ — ¨¸ ¨—  ˛ —— —¨—. ·—— ¨¨˛¨  ¨ ¨ ´ . »¨˛ — ¨ ¨ˇ—  ˛ˇ¨ ¨— ˇ¨ ——¨  . — ´— »¨ 

˛ ¨ ¨˚ ¨ ˛ ¨ — —¨¨ ¸—  ˚—¨ ¨   ¨ ¨ —¨ . · ˚¨ — ¨— ¨ ˛¨  . 7. · ˚ ¯¨—¨ …—˛¨˛ , ——¨—¨ [ —¸— —  ˛ ¨ `¨ —¨ ´ ¨ ˚—¨ †— ˚˛ ´—¨˛ ˛˚¨— ¨— ¨ ¨— ¨˚ — , ¨¨ — ¸ ¨]. » ˛ —¨ ,  ¨ ¨— — ¨¨ ¨— ˛ »¨— ˛,  — —˛ˇ˛ „„·. 8. ¶ ¸ ˛ ˛ „ ¨— ˛, ¨’ ,— ¨ˇ¨, ˛¨ ¨¨  ¨˛, ¨ ¨ ˛ ¨ ˛˛  ¿¨—¨˛. ´ — .. –¨ˇ ¨— ˝˛˛ ¨  ˛ ˛ —¸¨ ¨ — ¨, ¨¨ ˚ ¨ — ¨ — ¨ ¨ ¨ — —— ˚—¨ ¨ ˚¨ . · ¨—, , ¨  ¨—  —¸— ¨¨, — ˇ¨ ˛˚¨— . 9. ´ ´¨ »¨  — —¨— ¨— — ¨¨ ˇ˛¨ ˛ — ˚—¨ – ¨. `˛ —¨ ˛—¨ ¨ ¨  ˚ ¨— — — ˚¨ — ¨— — 

˚¨ ¨¨—¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨¨—¨ ¸¨—¨ [ ˚ ˛ ¿¨¨ ˛ ]. — —¸—— ¨ — ¨ ¨ ¨— ¨¨—¨. –˛ˇ—¨ ˛ ¨˛  ¨˚— . »¨ —¨ ¨—¨¸  ´¨ »¨  — ,  ¨—  „ ¨ ˚ ¨˛ ¨— †—¨˛ ‡ ¨˛. „¨—  ...

H †‚´¶ ´˙… ´·``˙… »´ˆ˙… `´¶… •¶… » —˛ ¨˛¨ ˚—¨˛ ¨— ˛ ˚—˛ ´·`` ˙… » ´ˆ˙… ˛ ˇ˛ ¨. ´˛ ¨¨ ˛ ˛ ˛— ¨ ¨ – ¨, ˚—  »˚¨ —¨— ·—  ¨ ¨— ¨, — ¨ — ¨ ¨— ¨— —¨ — ¨. »¨ ˛  — ¨˝— ¸—  ˚—¨    ˛—¨˝ , ¨ ¨¸ · ˛, ˇ˛ ¨ ¨— † ˚— ¨ ˚ ¨˛ ( »˚¨ ¨¨— ¨). ˛¨   — ¨ ˚—˚¨ ˛ —  ˛—¨˛¨ (˛¨ ¨¨ 

— » ¨—¨ — ), — ¨ ¨ ¨— , ˚— —¨ ˛ ˛ ˚— ¨ ·— ¨ 4 »¨ ¨—  ˛—¨ ¨ ¨— ¨˛. ` — ¨ ¨ — — — ¨ — — (¨ ¨ ¸—¨——), ¨¨ ¨, ¨˛ ¨¨— ¨ »— —¨˛, ¨— o ¨¨-…— ˛ „ ¨ ¨˛ ¨ ˚   —¨ ¨˚˛¨, — ˛ ¨ ¨¸  · ˛, ˇ˛ ¨ ¨— †— ˚— ¨ ˚ ¨˛. ´— ¨— ˇ¨ ¨— ¨ ¨ ˚— ¨. `˛ —¨ „ ¨ ˚ ¨˛ ¨— ¨ — ¨— ˛ ¨—¨ ˛ ¨¨ ¨ ¨˚ ¸˛ ¨ — ¨¸ —  4 »¨ ¨— ¨

 ˛ ˚— ¨ —¨ ¨. ´ ¨¸ ˚ ˛¨ ¨—¨ ¨ ¨—  — —, — ¨— ˛ —— — „ »·…´¶`, ¨ — ˛ ˚¨¸—¨   —¨  ¨ ˚¨ ¨— ¨¸˚ †‚˙†¶ ¨‚ ”·‰¶ ´ˆ„» „¶, — — — ¨ ¨ ,— ¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨—˛ ¨—  ¨ . · ¨ ¨ ¨ — — ˚—— 4 »¨ ¨ ¨  ¨— ˚— ¨— ¸ ¨— ¨ ˚—¨˝ .

H ¨ ¨

 ˛ ¸  — ` — ¨ ˚— ¨¨  ˛ ¨ — ¸ . ˆ¨— ˛ ˚ ˛ ¨—   ˛ —¨

˛—˝— — ¸ ˇ¨ — ¨ — ˚—— ¨¨ ˛  ¸ 

 — ¨ ˚—¨ ˚ ¨¨¸—¨ . ˆ¨— ¨¨˛¨ ¨— ˛  ˛ ¨¨˛˛ 

´— ` — ¨—  ¨—  — ¨ — — — — ¨— ¨ˇ— ¨— — —— —ˇ  ˛ ¨¨ ˛  ¸ ˚—¨ ˚ ¨-

¨—¨  ˚— ¨—  — ¨˛ ˛ ¨¨¨˛ —   ¨— ¨——  —¸  ¨ ¨ —¨ ¸¨¨ ¨— — ¸ ¨—— ˇ˛ — — —¨  — ¨ . »˛ ¨ ˚—¨ ¨ ˚—¨  ¨ ¨— ¨˚¨ ¨ ˛ ¨¨  ¨ ¸   ¨—— ¨¨¸˛ ¨— ¸ , ˚—¨— ¨— ¨—¨ ¨¨ —¨ ˛ „˛˛ ;

˚ ¨— ˚— ... ¨ †—˚˛ ˜¨˝ ¨ ˛ …¨ —¨ ˇ—¨ ˚—¨ ’ ¨¨— ˛  ¨ ¨  ¿  …—˛ ¨˛ ˚—  ˇ ; »¨ ¸ —¨— ¨ — —... ¨—¨, ¨ ¨ —˛—¨ ¨ ˛  —¨ ¨ —— ¨, — — ’ ¨ ... ß» ’ — , — ¨ ¨ ¨— ˝;. — ˚—¨ ¨ ˛ˇ˛ —

ß  ¨— ¨ ...  ˛¨ ¨ ¨ ˛ ˛ —¸— ˛ ˛˛, ¨ —˚ ¨ —¨ ¨ — ¨ — — —  ¨ ¨ ,  — ˛ ¸—˛˚ ¨ ... ‡¨— ¨ ’30, — —

—¨ ˛¸  —, — — ¨  , — ˚¨ ¨—  ˛ ¨ — ˚— —  ˛¨ ¨ ¨— ¨— —˝˛˛—. ¿ — ¨ ˛ ¨ ¨ ¿ , ˚—¨’ — ¨  ¨˛ ˚ ¨˛ — ¨—˝ ¨ — ,  ¨ ¨ ˛ —¨ ˛  ¨˛  — ß˚ ¨— , ¸ ˇ¨ ¨ ¨ ¨.... » ¨¨ ,  ˝¨¨ , ¨¨—  ¨˛ ... „¨ , ¨—¨˝— ¨ ,  ¨˛ — ¨ — ¨ ¨ ¨— ˝— ˛ ¨˛ ¨ ¨... „  ... ”  ¨ ¨ ˛ —... ¿¨ ¨—  —  . » ’  ¨˛,  — , ¨—— ˛ ˛ .  ¨ˇ˛ ¨ ¨— —  — ¨—  ¨... ‰˚ — ¨— , ¨— 

 ¨¨ ˛, ˇ¨ ¨  ¨ ˛ ˛, ¸ ¨ — ¨ ˚˚ ¨ ¨— ¨˛ ˛... †—¨—  ¨ ˚ ˚ —¨¨— ¨ ¨—, —— ’ ¨—  , —— ¸ — ¨—  ... , ¨— ˛¸ ,  ¨˛ ¨— ˝— ˛ ¨˛ ¨ ¨... †—¨ •!!! »¨ˇ¨— — ¨— ” —¸¨—, ’ ¨— ¨ 

¨ ˛˚, ¨— ¨— — — —¨ ¨¨ ˚¨ — ¨— ¨— —¨˝—: ¿ , ¨—¢ ¨ ¨ — ¸—¨ ...  ‚ ¨  †— ˚˛. ` ˇ... · ˝¨ˇ˛  , ¸ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ˛ ˛ ¨ ¨; »—  ˇ¨ ¨ ¨˛ ...  ¸  ” —¸¨—, ¸  ’ ¨ ¸ ¸ ˚¨ —¨˝  ¨¨... ¿¨ ¨˚— ¨ ,  ’ ¨ ¨— ˛ ¨¨ , ¨ — ¨ ¸¨— ˇ¨ ¨ , —  ’ , ¸ ¨ —¸ ¨ 

¨˛ —¨ ¨ . ¿¨— , — ¨— ˚ ¨

  —  ” —¸¨—, — ’˚ ¨— ˚ ˚—¨ ˛ ˚¨  ˚¨, ˚ ˛ ¨ ¨...  ¨ ¨ ¨ „˝—¨ —¨ ¨, ˛¨ ˛ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨—¨ ˜—˛ ¨—    †— ˚˛ ˛ …—¨ ¨ — ˛  ’ ¨ ¨ ... ¿ ˚ ’ — , —¨ ˇ ¨ ¸—¨ ˚—¨ ˚—¨ ¨— ’ ˛ ‚ ¨˛, ¨— ˝ ¨— ¨ — , ¨˚¸ — 

— ¨,  ¨— —¨  ¨ ¨˚ ... ´˛ ¨ ¨¨ , — ¸—¨

˛ ¨¨ »¨ ˛ –¨¨˛, ˇ — ¸ ˛¸ 

” —¸¨— ¨— — ¨ — ˛ ˚ ¨, ¨—  —, ¨—  —, ¸ ¸

¨ —˚  — ¨—˝ ... `¨ — ¸¨ ’˚ ¨ ¨¨  ¨  ” —¸¨—, ¨— ¨ ¨, ˇ 

¨ — ¨ — — ˚  

 ... ¿— — ¸ • ¨— ¸

 ˛ˇ˛, ˚¨¨ ˚— ¨, — ˚— ¨ ¸,  — ¨ — — — , ¸ ¨— ’ ¨ ˇ —,  —¨ ¨  ¨ ¨— ¨... ¶ — — ¨ ¸ ¨ — ¨¸¨, ˚—¨— ¨ — ¨— ¸   ... ´¨ ¨ ¨ ¨  ˚  — — ¨ ¨˚¨ ¨—¨ ˛ ¨ ¨— ¨ —¨... ‡    ... …¨ ˇ  , ¸ — — — ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ — — ¨¸— ;... „¨ˇ¨— ¨—¨ ˛ — ¨— —¨ ¸—¨—˚— ¨... · ¨ — ’ ˛ ¨ ... ·˚   —¢ ... ·˚ ’¨˚¨ —¨ ˛ ˚¨˛ — — ¸¨  ¨ 

 ˛—... ´¨ ¨ˇ ¨ ¨  ¨ ¨— ˛ ¨ — ˛˛ ˛ ¨ — ¨ , ¨ ˛ˇ˛ ¨¨˚˚¨ ¸— ˛ ˚—¨ ¸—¨¨ ¨˛, — ˛ ¨—˛ ¸—¨ — — ˛ ˇ¨ — ˛ — ˚—¨ ¨ ¸—¨  `˛—... ˜¨ — ˛ ¨ ¨ ˛ ˚—¨ ˛ ¸— ˛ ¨— — ¿  

¨ ¨ : » ,  — ¨— ˇ ¨ ¨ ¨ — ˚¨—¢ ¸¨ ¨ ¨ `˛—...  • ¸  ... —¢ ¸¨ ˇ¨ ¨ — ,—

 ¨ — — ¨— ˇ¨ ¸ ¨— ˚¨—¢ ¸¨ ... ¿¨— —¨ ¿  , — — ” —¸¨—.  ·, ¨— ˛, ¨ ¸ ¸— ¸— ˚  ˚¨—¢ ¸¨ ,  ˇ¨ ¨ ˚   — ¨— ˇ¨ — ’ — `˛—... · ¨—, ¨—... ´˛ ¨ , ¨ ¨ ˛ ¶— ¨, ˛  …—˛ ˛— ¨, ¨ ¸ — — ˚¨—¢ ¸¨ ... »  ¨ˇ¨— — —

 ¿  ˛ ¨˛ — ¸˛ ˛,

˛ ¨— ˛ ¨, ¨— —¨ ˇ— ¨ — —¨ — ¨ ” —¸¨— ¨—  —: » ’  , ¨ ¸  ˇ — ¨— ¨ ˚¨—¢ ¸¨ ,  ¨ ¨ —˚¨- —˚¨ ¨— ¨ ¨ — — ¨ ˚ ¨˝— ... » ˛˛ ˚ —¨:  ·, ¨˛ ¿ , ¨˛¨ ˚¨—¢ ¸¨ ˛ ˛, ˚—¨

¨ ¨ ¨˝—   — ... ·, ¸ — ¨˝—, ˚ ˇ¨ — ˛  ˚¨—¢ ¸¨ — ¨ ’   — ... ˜¨ — ¿  `˛—, ¨—  — , ¨¨— — ¨  ¨˛˚ — ¨ , — ¸¨ —,  ’ ” —¸¨—, — ¸ ˚—¨ — ” —¸¨—, ¨¨  ” —¸¨—... „¨ˇ— ˝— — ¨  ¿  ¨ — , — ¨ ˛ ¸—¨¸—¨ — ¨, — ¨    ¨ ¨— ¨  ¨  ¨ ” —¸¨— ¨¨¸—¨ ˛ ˛˛ — ¿  ߨˇ  ¨˛˚  .... »¨˚¨ — ¨ ¨ — —¨ ¸¨ ¨—¸ — , ¨— ˇ— — — ...

2005 Σεπτέμβριος Οκτώμβριος 160  
2005 Σεπτέμβριος Οκτώμβριος 160  

¯ØÖÔÖÚ27ÖÚ-°Ø.˜ÜÒ.160-`Ì×ÛÌÓÉØ˛Ú-¾ÑÛàÉØ˛Ú2005 * †Ø¨ÝÌ—¨:`¨×ÝÖÜÚ18-`ÖÝÖÑÒÌÖÜÚ(5ÖÚÖØ.)-´.„.10553-´˛Ò.32.11.889-´—Ó˛ 0,5ÌÜØà ·…˙`¶`ˆ””¾†˙…·¿°À¯...

Advertisement