Page 1

¿”¶˙M·… ´·”`

¶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… 

´¨. †¨— ˇ˛ ¨ 55—ˇ ¸— ¨ 57 „˙‡. 4374

·„‡‚‡·´‚ „•· ‡‚»¶… ¿ ´ `ˆ””† »·”»¿‚…˙… •¶…` ß ‚ ´ · ` ` · I ` »  ´ ˆ · ` ¯ 27 - . ˜. 157 - »¨ ˛ - — ˛ 2005 * †¨ — ¨: `¨ 18 - `  (5 .) - ´.„. 105 53 - ´˛. 32.11.889 - ´—˛ 0,5 

…„‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶ ¶ ¸—˛˛ ¸ ˛ ¨

˛ ¨— ¨ — ¨ - ¿ †—˛ „˛¸¨ 25 & 26 ‚— 2005 1˛ ¶»·: `˚ ˛ ¨— ¨¨

 ˛ ˛ — 7  — ¨ † ¨—  `˚  — ˛ ¨— ¨ — ¨. „¨ˇ’ ¸ ¨ ˛ ˚—¨ ¨ , ¨ ˛. ¿ —  ˛ — ¨—˛ ˛ ¨— ¨ — ¨, — ˛ 

 ¨— » — ( ¨— —). ` —¨ „ ¨, ¨˚˛. … — ¨˚¨ ¨—˛ ˛ ¿ ¨— ¨— ˛ ˛ ¨ ¸ ¨—¨ ¸ — . `

 ¸— ¨ ˛ ˇ¨¨ ¨ ˇ’ ¨—  ¨¸ „”¶‡… ¨ ¨¸ —¨¨. ‡—¨  ˛. 2˛ ¶»·: »¨  ˚¨ ¨¨

 ˚—¨ „¨¨¨¨ ˚—¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ˛. ·— ˛ ˛ ˛ — ¨ ˛ ˚— ¨ •¸ ¨ . ` — ˝ ˚—¨ »˚¨˛, ´ — ˛, ¨˚˛. ´ — ¨  ” ¨— ˚—¨ ¨ ¨— ¨ ˛. ·— ˛ ˛ ˇ˛¨ ¨ ˚¨ ¨˚¨ — ¨  — ¨ ˛ ¸ ˛ ¨ . ´  ˛ ¸ ˛ — ¨—, ¨—  —, 60  ¨ ¨— ˚—¨  , ¨ˇ˛ , ¸¨ 35 . `˛ —˛ —¨¨¨— ˛ ¨ ¨ ¨— ˛ ¸—¨ ˛ ¸ — ¸— ¨ ˛ ˇ¨¨ ¨  —. ¿¨ ¨¨ ¨ ¸˛  ˛ — — 10 ‚ˆ…‚ˆ ˚—¨ ¨ ¨— ¨ ¸ ¨—¨. ´ ‡——˛— `—

7˛˛ ¸˛ ˛ „ ¨ —  ˛ 15, 16, 17, 18, 19, 20 ¨— 21 — ` ¨ ¨— —¨  — — — ¨— ¨˚˚— ¸˛  ` ˚ ¨ , ¨ ¨ — ¨ ’ ¨ —  ¨˚¨ — ¨— ¨ — ¨ — ˝ , ¨ ¨ ¸ ¨—  ·¨ ¸¨ . ¶ ˛ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨ — ¨— ’ ¨— ¨ ˛ „˙…`´…´‚…ˆ¿”¶.  ¸¨—   ˚ — ¨— — ˛ „ ¨ — ˛ — ¨— ˛ ˛ ˛ —˛ ¨ — ¨, ¨ ¨ ¨— ¨— ˇ˛¨ ¨ .  ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ¨ — ˇ˛ ¨ — —  — . ”  ߨ ¨ —¨ ¨ ˛ ¿”¶, ¸ ¨— —  ˛ ¨ ˛ ¨ ¨¨ . •¨ ¨ ¨¨ . ¿¨ ¨˝— ˛ ¸ — — ¨... ¶ ¸ ˛ ˇ¨ — ¨— ¨˛˛, ¸ ¸—¨  — (˛˚¨— ˚—  ) ˛ ·¨ ¸¨ ¨— — ˛ „ ¨ — ˛. ” —  ˚¨¨ ˇ¨ ¸—¨¨  ˛ 4˛ — ¸¨. ·— ¨  ¨ — ¨  ¨ — — — ¨—: 1) ¶ —˛ — ¨— 340 ¨ ¨ ¨ , — ¨—¨ ¨ ¸— ˝— ` ˚ , (  ¨— — ¨ ¸ ). 2) ·¨— ˛ ˛ ¨— ¨¨ ¨ — ¨—  ¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ˝ ˛ ˇ˛ ¨, ¨ ˇ —¨ — ¨— —¨ — ¨ ¨¨ ˛ ˛

„˛ ˛ ¨— ˛ ·¨ ¸¨ . 3) ¶ ¸˛ ˛ ˚—¨ ˛ ˛ ¨ — ˛ ¸ ˛ ¨ ¨— ˝— ¨ ¨ ¨— — — 15 ` — ¨˚  . 4) •¨ ˛˛ˇ— ¨ ˛¨ ˛ —¨ ¨— ˛ ¨ ˛ . •¨ ˚¨ ¨— ˛ ˛ ˛ — ¨ ¸˛ ˛ — ¨ ˇ¨ ¨— — ¨—   ˛ ˛ ˛  ¨ .  ¨ ¨ — ¨ ˇ¨ ¨ˇ ˛ ¨ ¸˛ — — ˛ˇ—

 ¨ , ¸ ˇ¨  ¨ ¨   ˛ ¸ ˛,  ¨ ˛ˇ— ¨— ¸  ¨ . 5) — ˇ — ¸  ˇ¨ ¨¨ ¨— ¨ˇ˛— ¨ , ˚—¨— — ¨ ¨ — — ¨— ˚¨ ¨— ˚—¨ — ¨ ¨ — — ˛ ¨— — ˛   ˚—¨ ¨ ˛ ¨— ¨— ˛ ˛. 6) †—¨ ˛ ˚ ˛ ¨ ˛ ¸˛ ˛ ˇ¨ ¨ ¨¨ ¨— 100 ¨ ’ ¨ . 7) —   — ¨  ¸—¨¨ ˛— ¨ —  — ¨ — — —¨. †—¨ ¸—¨¨ ˛— — ¨— ¨ — —¨ ˇ ¨ ˇ ¸ ¨ . — — ¸  — ¨’ ¨ ˛ ˛  ˛ ˛ ˇ¨ ¸ ¨— ˇ¨ ¨  ¨¨ ,  ¨ ¨ ˇ ¸ — ¨ ¨— ¨¨—— ¨ ¸—˛ ¨ . ·— ˝ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨’ , — ¸ . `¨ ¨ ¨— ¨ — . ´ ‡— —˛ — ` —

 — ¸˛ — ˛ ¨— ¨ A˚. –¨ —— ¶ ·˛ `˚ ˛ · ¨ — ¨ ˚— –¨—— ß ¿·–·”¶`

 ¸˛ —  ¨  ˛— ¨ — 9 ——  2005   ¸—¨ ¸¨˛ ߆†… ˚—¨ ¸ — ˚ . ¿ ˚—¨— —  ¨ — , ¨— — ¨— ˚˚  ¨ˇ ¸˛˛ ˛ ¸ — —  ¨  ¨ ¨ ¨˚¨—¨  ¨ ¨— ¨ˇ’ ¨. »¨ ¸—¨ ¸¨ ¸ ˛—¨ ¨— ˛ ˛ — — ¨ ˚ ˛¨  ¿¨ ¨¸¨˛.

¿ˆ`‚`¶ ´ˆ »ˆ`‚„ˆ ·†ˆ ´ˆ »…”¶ »†‚´¶

 ˛ ¿ ¸ » ¨ —¨  ˛ ˇ˛¨ ††·” ‡ˆ„ „¶ ¶ ˚— ˛˛ ¨ ¨— ˚—¨ ¸

¨ ¨ ¨ ˚ ˛¨ —˛ . · ¨ ˛ ß·…˙`¶ ¨— ¿ ¸ ˛ ˛ ¿¨ ¨¸— ¨˛ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨˚— ˝—  ˛ ¨¨˚ ¸˛— ¨— ¨ —˚ ¨— ˛ ¸—¨ ˛ ¨— ¨—˛ ˛ ¨ .

— —˛ˇ »¨. »¨ ˚—¨¨ ˛ ¨— »¨. »¨ ˚¨ —˛, ˛ —¨˛ ˛ ·…˙`¶` „ ߆ †… ‡ , — ¨— ˛¨— , —˛¨ ¸ ¨ ˛ ¨ — ¨ ¨ , ˚˚ ¨ ¨ » …”¶ » `´†‚ …… „¶ ¨ ¨ ”˚—¨,  — ˛

¨ — ¨˛ ¨ »¨˛ ‡ —¸¨˛ , ¿ ¸ `—¨ ˛ ˇ˛¨ ¨— ¨ ¨ —¨ ¨ ˚¨ ¨— ˛ ¨— ˛— — » …”¶ » † ‚´¶,  — ˛ ¨ — ¨˛ ¨ ˛ ˚˚ ¨ ‡¨˛, ¿ ¸ »¨ —¨ ˛ ˇ˛¨ . ´ »¨˛ ¸ ¨— — ˛ ˛ ¨ — ¨ ˛ ˛ ˛ »¨ — ¨ »¨ ˚¨ — ˛.

H ¨ — ¨˛ ·— ¨— ¸, ¸ ¨

 —˚ ¨— —¨ —˛¨, ¨ ˛ — ¨ — ¨—. ´ ˚— ¨— ¸ ¨ — ¨—   ¨ —¨˚ ¨˛— —˛ , — , ¨¨ ¨ — ˇ ¨— ¨ ,  ¨ˇ — ¨—

¸—¨¨ . ·— ¨ — ¨— — ˛

 —˛¨ » …”¶ » † ‚´¶,  — ¨  ˛

¨ ¨ ¨ — ¨ ˚—¨—— . `˚ —¨ »¨˛, ¨ —˛

 — , ¨¸ ¨  ¨ ˛ˇ—, — ¨— ¸— ¨—. ¿—  — ¨ ˇ˛ˇ— ; ¿—  — ¨ ¨˛¨ ¨ ¨—; ¿—  — ¨ ¨¨¨— — —˚ — — ¨— — —¨  — ¨ — »·” »¿·`, ˛ ¨ — ¨ ¨ ,  ¨ ¨ ,  —  ¨   — ¨— ¨ ¨¸—¨ ˛— ˚¨ ¨— ˛, »¨˛ »¨ ˚¨ — ˛; „¨—  ¨˚¨ : ß´ ¨¸ ˚ — ˇ¨ ¨— ˝— »¨˛ , ˛¨ — ˚ — ˛ ¨¸—¨ ˇ¨ ˝¨ ˇ¨ ¸— ˝¨ ˛ ¨ ˛ ¨˚˚— ¨ ¨ ¨— ˛ ¨˛  ¨ . †—¨— ˚ — ˝¨, ˛ , — ¸ ¨—  ˛ —˛ —˛¨ ¨— ˛ —˛ — — ¨ , ¨ —¨ — ˚ ¨ ˛ ˛ ¨— ˛, ˛ — ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ —˛ —˛, ¨— ˇ˛¨, —, ¨—, ¨ˇ —¨. ¿ — ˛ »¨˛ »¨ ˚¨ — ˛ ˚—¨ ¨ ¨— —  ¨; †˛  1936 — » ¨ , ¨— ¨ ¨ †‚˙†¶ » † ‚´¶ ¨ ¸— † ¨ 1941 ˛—— ¨ 5 . „¨— — ˛ ¨¨ ˛ »¨ — ¨, ˚ ˜¨˛, ¨ ¨ ˚¨— ¨ ˛ ˛  ¨ ¨—¸—¨. „ ¨¨— ¨ — ( ¨ ¨ )  ¸¨— ¸ ˚—¨ ˛ —¨ ˝˛ . ´ ˚— ¸— ˛ —˛ , ˚—¨— — — ˛¨ ¸¨—  ¨˝˛ ˛  ˛ . †— ¸—  —¨—˝ ¨¸—¨ ¨ ¨ . -

¸ — ˛: ¿¨—¸— , — ,  ¨ ¸˛—, ¨ —¨ ¨ ¨— — ˛ ¨ ¨ ¨ ¨— ¸¨ — ˛ ¨— ¨¨ ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ˚¨—  ¨— ¨ ¨ ’ ¨—¨ . ` —!... `¨ ¸ ¨ —¨,

¨—¸— ˛ ‡ ¸˛—, ¨—˝ ¨. ¿˛ ˇ¨ ¨—  — ¸— ¨ — ¨— —... ·— ¨ ¸¨— ¸¨¨ ¨ ˛ —˚ —¨ : ´ ¨ ¨ ¨¸  „˙`´ ,  —  ¨—˝ ¨ — ¨— — — ˛ ¨ ¨— —— . ´ ¨¸  »— ¨˛, ˚ ¨ »‚¯ ”¶ » † ‚´¶,  —  ¨—˝ ¨— ¨— ˝— ¨ —˛ ¨. ˜— ˛¨, ¨ ¨ ’ ¨ — —¸ ¨— , — — ¸¨— »¨˛ ¨ ˚—˚¨¨— ¨ ˛ ¨,  . „¨—, ¨ —¨ —˚˛,  , ¨ —¨˛ ¨ ¨  ¨ ˚ — ˝. ¨ ¨— ˛ . ‡ ˛ ¨ — — ˛  ˛ , ¨˛˛ »¨ —¨ ¨— ˛ – ††·”¶ ¯ ´¶‡ „¶, ¨ ¨  ¨¸  »— ¨˛ ¨— ¨¨, —  ¨ˇ — ˛ — ˛ ¨— ˛ ¶”‚ ´ˆ„» „¶. »¨˛ — ¨ ¸¨ 

 — —¨, ¨˝—  »ˆ –·† ‡¶ ¨ ˛ ˚— ¨ †¨˛˛, ˚ ¨¨ ¨ ¸—  — ˛ ˚˚ ¨˛ ˚— — ˚ ¨ ˚ ¨ ˛ ·— ¨, ¸—   ¸ ˛. „ ˛ ¨ ˚ ¨ ¨— 

¸ —¨ ¨ ¨  (`ˆ…·¯·‚ ˛ — ¸¨ 4)

…„‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶

† — — » ¨ ’ ˛ ¯— 6 ˚ » ˛ ˇ ˛ ` ˚ ¨ ˚¨ ¨— ˚ — 

  ¿ ——— ` ˚ `¨ ¨ 6 ˚ , ˛ ¨ ˛ ˚— ˛ `˛ ¨ ¯— . ¶ ˛˛ ¨’ ¨  — ˝— 13  ¨— —¨¨ — ¨˛  ——— ¨, ¨¨—¨ ˛˚¨ ˛ , ¸¨—¨ , ˛ ——

 ¨¨ , ¨¨ ,  , ¨ ¨ —¨ , ¨— ( ¨ ). ¶ ¨ ¨ ˇ¨ — ˛ — ¨ ˚ ¨ ¨ ˛ „¨ – ˛. ˇ

¨  

 ¨ ˛ ¨˛ ˛ ¨ ¨ ¨—

— 

¨ ˛ ` ˚ ¨ . ´ ˚ — ˇ¨ — ¨— ¨

— , ¨ ¨ ˛¨ ˛˛ , ˛ —˛ ˛ — ¨ , ¨—¨, — ¨— ¨ ˛  . †—¨ ˚¨

¨— ˇ’ ¨ ¨ˇ  

 

¨ . •¨ ¨

 ,—  ˚—¨ —¨ ˛ ¨¸—¨ . `¨ ¨ ¨— ¨ —

. ´ ‡— —˛— ` — .

…„‚…˙`¶ - ¿`„”¶`¶ M ˚¨˛ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨—  — — 28 »‚¢ˆ, ˛ ¨ `––´  — , ˇ¨  ˇ — ˛ ˛— ¨ 4 »´ˆ˙… – ¨ —˛ (» ˛ ˛ ¸ ¿˛˚˛) ¨¨—˛ • — ¨ ” — ˚— ¨, ˚—¨ » ¨—¨ ¨— — ¨  ˛ ¸—¨ˇ ˛ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨ˇ˛ . ¶ ¨ ¨ ¨ ˇ¨ — ¨— ¨¨ ˚¨ ˛ ¨ ¨——   —¨ˇ — ˚—¨ ¨ — ˛ ,  ¨  — 

—¨ ¸ — ˛ ¨˛ ¨ ¨ — ¨. `¨ —  . ·— ¨— ¨— ¨, ¨¨ ˝ ¨— —. ´ ‡——˛— `—

O— —— ˛¨˛¸ — ˚˛ˇ 1955 ˇ¨ ¨ ¨ ¨  ˛ ¨ ˛ ˛ ¸— ˚¨˛ ¸˛   ¨ˇ— ˇ— ¨ —˛ ——˛ ˚— ˛ ¨  ¨— ¨ —¨  —. ¶ —˛ ˚— ˛ ˇ¨ ¨˚¨—˛ˇ— — 30 ‚

— . ´— — ˇ¨ — ¨¨   

 ¨.

·…˙`¶ `ˆ””†˙… ·¿¯‚` †‚ˆ –`‚”·‚ˆ ·•ˆ»…¶` ß ¿·–·”¶` ¿¨˛ — 4 - ˇ˛¨ ´˛./Fax: 210-3815476 www.enosipreveli.gr

„·…´ „¶´‚„ˆ ¿”‚´‚`»ˆ ‡˚¨˛ 160 - ¿ —¨—¨ ´˛./Fax: 210-4901841 www.kritikoskosmos.gr

¿`„”¶`¶ ´¨ ‡— —˛—¨ ` —¨ ˛ · ˛ ·¨— ¨ ˚— –¨—— ˇ ˛ ß ¿ ·–·”¶` ¨— „ „˛— ¿ —— , ¨ ¨ ˛ ¨ — ¨˛ —— ߈˚ —¨, —¨ ¨— ˚—¨ — — „ ˛— ¨—¨¸ , —¨ ¨— ˚˚¨ ¨ †¨ — . ˛˚¨ , ˛ ‡ ¨ 23 »¨—¡ 2005 ¨— ¨ 19.30, ¿ ¨— „  ‡˛ ˇ˛ ¨— , ¨¸˛— ¨ 50, ¨— ˇ ¨ ߲ ´ —˛ . » ˛ ˛ —˛ ` ˚ »¨—¨ ˇ˛ ¨ ß — ´ — »¨  . †—¨ ¨ ‡. `. — ¿ ¸ —: ¿¨¨¸ —¨ ˛  ˛ ´ • ¸

´ –‚–”‚ ¿ˆ`‚·‚ »—¨ ˛ ¿— ¨¨ ˛ , ¿ ¸ ` ˚ ß¿ ———˛ „˛ ˛, . ¿ ¸ ¿¨˚˛— ·  . ”— ˚¨ ˚—¨ ¨— ¨¨ ˇ¨  ¨  ˚˚¨ ¨ ¨— —: ^ »¨ ˛ ` ¨ ˛ , . ˆ ˚ , – ˛ ¯¨ — . ^ ¨¨— ¨ ¨

, ˚—¨ , . ‡˛ ¨ ¨— ¨ –—¨

¶¨— „˛ ˛ , ‡˛ — `  . ´˛ ¸˛ ˛ 

— ˝— ˛ »¨— ¨ ¿¨¨¸¨ ˛ - ‡˛¨¨ , ¨ˇ˛˚˛ —¨. » —˛ ¸ ˛: ¨ ¸ ¿¨¨¸¨ ˛ , ˛  ˛ »¨—¨ ˛ ¨ ¨ .

`¶»·‚˙`¶: ´ ‡. `. `˚ ¨ ¨ — 

—¨ ¨ ¨ ’ ¨˛ ˛ ¨— ¨ ¸˛ ˛ ˛ ·…˙`¶`. `¨ ˇ— ˝ — † ¨— ˛˚¨ ˛¨ — —  »— ¨˛ »¨¨¨˛, ¨˚¨¨ — ¨ ¨— — ¨ˇ ˛ ˛ ¨˝— . †—¨ ‡.`. ¶ ¿ ¸ : ˚˚ ¨ ‡¨˛


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 2

·„·‚…‚

¿ˆ

·ˆ·”¿‚ »‚¯·”„„¶ ·˚ ˛¨ ¨ ¨ — —¨ — ¨ ¸, — ˛¨  ˝˛.  ˇ  — —¨ ¨ — —¨, ¨ — — ¨ — ˛ ¨ ¨ ¨¨¨   ˛¨ ˛ — ˚ —¨  ¨  — . `  ¨ ¨ ¸— ¨  ¸—   — ¸  —˚ — —   ˛ ¨—¨ ¨¸   ¨ ˇ˛ ¨ ¨ ¸— ¨  —. ˜  — ˛  ˛ ¨ ¨  —  . »¨ ¨ — , ˚¨ ˛ ¨˚¨ ˛ ¨— ˚˛ ˚—¨ ¨ — ¨—¸—   ¨ ,  ˝  ¨’ ˛ ˝˛ — ¨¨ ¨— ¨’ ˛ ¨¨ ¨ , ¸  ˛¨ ¸   ˚—¨ ¨ ˚¨—. ˆ˛ ¨ —¨   ˚—¨ ¨ ¨ , ¸ —   ¨ ¨¨

¨— ¨ ¨ ˛¨  ˇ˛ ¨  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨˝— .  ˇ —— , ¨—    — ¸˛— ˛ ˝˛. ¶ ¨ ¨ ¨ — ¨ 

¨— —  ¨ˇ , ˚—’ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ — ˛˛

 . †—¨ ¨, ¨ ¨— —¨ , ˛ ˛ •·‚, ˚—¨ ¨ —¨ ¨’ ¨ ¨ — ˛ ¨ ¨  ¨¨ — ¨— ˚—¨

¨ —¨ ¨ ¨ ˛ ˚—¨˚—¨  ¸ ˚—¨. ` ˚¨ ¨ — ¸—  — ˛,  ¨— ˛ ˛  ¨ — ¨¨ ¨˛ ¨— ˚¨˛˛. •¨ ’¨— ¨ ¨ ˛  ˛ ¨— ˛ ¨¸—¨ ¨. — ¨— ¨ ¨   ¨ ˝—. ·. ´.

 ¨ , ¨  ¨ ˇ ¨ˇ—˛ ¨¸¨— ¨ ¸— ˛  ˛ ¨ ¨— ¸—¨ ¨ ˛ ˝˛  ¨¨ ˛    ˛ ¸ ˛ ˛ ˛ ¨ ˛, ˛ ˛ …•˙¿‚. »˛¨ —  ¸ ’   ˚˚— ,  ¨ ¨ , ¨—¸— , ¨ ˚˚ —¨ ,  ˚—  . †— ¨ ¨— ˛ „¨ — ¨  — ¨ — ˛ ¨¸—¨ ˛ ¨ ¨ — ˛ — ¨—   —: ß´˛ ˛  ¨ ’—, ¨—¸— , ˚—¨ , —   .... »¨ — ¨ ˛ ¸—  ¸˛— ˚˛¨ — ¨—... ¿˛˚ ˛ ¨ˇ—¨ ¨ ˛ —˛ ˛ ¨ — ¨ ,   ¨ — ¨: „¨˛ ¨ ¨! ¨¨ ˛! ¯¨— — ¨ ¨  ¸—  ¨! `  ¨ ˛ ˚— ¨ ! ‡   ¨ ¨ — ¨— ˛ ¨˚¨ ˛ ¨! †—¨ — ˚ˇ ˛ ¨˚¨ ˛ ¸ — ¨—  ˚ˇ     ˇ¨ — ˛ ˚˛, ¨  ˚ˇ     ˇ¨ — ¨ !... ††·” ‡ˆ„„¶

”·ˆ´·¶` ·„¶` †‚˙†` ·„¶`

¿¨ ¨ ¨— ˚— ¨ ¨ ¨ ˛ ˝˛, ¨ ¨ ¨ ¨— ˇ¨ ¨ . — —¨ ˛ ¨ ˚— ˚ — ¨ ¨. –¨  — ¨ — — ¨ ¨—¸— . †—’ ¨ ¨— ˛ ˛ ” ˛, ¨ ¨, ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ¨—  —¨ ˛ ¨ ¨ ˚. `  — ¨ —  †—˚ , ˇ¨ ˚—  ¨— ¨ — ˛¨ ” ˛,

— 22 »¨—¡ — » ¨ . —— ¨ ˛ ˛˛.

 ¨ ª  ¿— ˛¨ —¨ —¨˝¨ ¨ ˛. ´ ˛ —¨ ” ˛  ¨˛. ˚ ˛ » ˛ ¨˛ ˛ ¸— ˛   ’40. ´ ˛ ¨ ¸ ˚— . ‡ —¨˛ ¨ ¨— ¨¸ —˛

¨˚ ¨. ” ˛ ¨ˇ ¨

— — —, ¨ —¨ — —˚ —¨ ¨— ¨ ˛ ¨— ¨— — ¨— —

¨ . ·¨  ¨ ¨—¸—¨, — ¨— ¨— ˚— , †— ˚. „¨— ¨ ¨—¸—¨ 

¨¨ —˚ — ¨— ¨—¨ ” ˛ ˚˚¨—¨. ”  ˛ ¨— ¨ ¨— ˝ — ¨, ¨—¨ ¨ ¨¨ — ¨ ¸—¨ — ˛ —¨ . ´ ˛ ¨¨— , ¨—  ˚—. ¶ ¸—¨ ¸—¨¸ ˇ˛ ˛

—¨.  ¨ ¨¨ . ´¨ ¸¨¨ ¨— ¨ —˚—¨

`˛ ª ˛ †—Ø˚˛ ´ ¸¨Æ˛

†·……¶`·‚`

( ·— ˛ ¨ ˇ¨ ¨ )

^ »‚¯”¶` ¯‚`´˜„¶` ¯¶`´ˆ ¨ ˛ ¸  ˚—.

¸ —, ¨ ¨

 ¨ —¨Æ ¨˛ ˇ¨ ·¨ ·— ¨— ¨ ¨— — ˚¨ ¨ ¨  ˚¨  ¨— ’ ¨ ¨ — ,  ¨ ¨ ¨— ˚¨ ¨ ¨— ¨ˇ—¨ ¨—ˇ˛¨ ¨  —¨˝¨ ¨  ¨ ¨—¸— ¨  ˝  ¨ ¨

¨— ˇ¨ —¨ ˝  ¨  . †—¨ — —   ˚— ˝— ¨ ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨˛ ¨ ¸¨ ˚—¨ ¨ ¨  ¨ — ¨— ¨ ¨ ˚— ¨——¨. †—’ ¨ — ¨— — ˚ ˛, —¸˛ ¨ —  — ˚— ¨ , ˚ ¨ , ¨ , ˛ — ¨ ¨   ’ ˛ ¨

¨— ’ ˛  ˛ ˝˛. •— ¨, —¨ ˛   — ¨ ¨¨ ˛— — ¨ ˛ ¨  ˚˛ˇ˛  ˛ ¨  ¨ ˚: ¶˙‚‡. ¶— ¸¨ ˛  ¨ˇ˛ ¨ — ˛  — ˚ —¨, ˛— ¸¨ ¨ ’ ¨— —¨   ˝˛¨ — —  ¨ ˛ ¨ —¨ ¨— ˛ — — ˛ ¨—¸— ˛ ˝˛, ˛— ¸¨ ˛ — ˚ —¨   —¨ ¨˚ ¨, ˛— ¸¨  ¨ ¨— ¸— , ˛— ¸¨ ˚¨ ¨ ˚˚  , ˛— ¸¨ ¨ˇ ˛ ¨— ˇ¨ ¨  .  ˇ — ˚¨—  ¸—    ¨ ¸—    

·˜ˆ†…

˛ ¨ ˛ ˇ ˛ ¨—  ¨˚ ¨— ˛ ¨¨ . ¨ —¨ ¨, ¨ ¨¨¨ ¨, ¨ —˛¨, ¨ ¨˛¨ ¨—

—¨˝¨ ¨ ¨— — — 

—¨˛ ˛ ˚— . ´¨ — —¨ — ¨, ¨, ¨—¨ ¨— ¨ ˝— ˚—’ ¨ ˇ¨ ¨ ¨ ¨—¨. ¿¨˛ ˛ ¨˛—¨ 

—¨˝¨ ¨ ¨ — ˛ ˛—¨. ‡ ¨ ¨— ˛˚

¨— ¨¨  ˚— . ¶ ˛ ¨ ˛  ˚— ˚— ˛ ¨ ˛¸ —¨ ¨ ¨. ¿ ¨ ¨¨ ˚—¨  —¨ ˛ —˚ —¨. ´ ¨ ¨— ˚—¨ ¨ ˛, ˇ¨ ˚— ¸. `— 22 »¨—¡ — » ¨ ˇ¨ ˚— — ¸— ˛, ˛— ˚—¨ ˚— ¨— —˛ ˚—¨ ¨ ¨ ¨. ”·ˆ´·¶` ¿…†‚˙´„¶` (†¨ ” ˛ ¨ ˛)

‡  •  ˛ — ˛¨ ¨ ¨ , — ˚¨ ˚—¨ 

—¨ — ˛¨ ¨ ˚ ¨ . „¨— ¨ ¨ ¸ ˛ ¸ ˛  ¨— ¨, ¨ ¨ ¨  

— ¨—— ¨. ¿— — ¨— ¸ ˛  †— ˚˛ ´ ¸¨¨˛, ¨ ˛ „ ˛˛ ˛¨ ˚˛ — ˛—¨—. `˛  ¨— ¨ ˛ˇ — ˛¨ — ¨,  ¨ ¨ —¨ ¨ — ¨. ·— ¸ —¨ ¨¸˛ — ¨˛ ¨ , ¸ ¨¸ —¨ —¨ ¨ ˇ ¸ ¨ . »¨ — ˛¨ ˛ˇ¨ ¨— ˛¨ ¨˚ ¨, ¨ ¨ ¨ ˛ ¨ — ¨— ¨. · ˚¨ ˛ ˛ ¨  ¨ˇ ¨, ˚—¨ ¨ ˇ¸˛ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨. ·¨ ˛ — ¨ ˛  — ¨ ¨¨ ¨—¸¨—¨, — ¨ ¨¨ ¨ ˛ ¨— — ¨ ˚˚¨—¨. ˜—  ¨ ˛ ¨— ˝¨ ¨˚, ˚ ˛ ¨ ¨ ˛  . ¶¨ ¨ˇ ¨ —  ¨˚¨ , — — ˛¨ ¨—, — . ¨ ¨  ¨— —˚¨ , ¨ ¨ ˛ˇ— ¨  ¨ . ¿¨ ¨ ¨  ¨ ¨— ¨ —¨, ˛ —— ˛ ’¨ ¨ ˛ ¨ ¨ —¨. „¨— — ¨— ˛ˇ ¨ `¨¨ ¨¸, — ˛ ˛ —˚ —¨ ˇ—  ¨¸—. „¨¨ ¨ ¨ ’ — ˚¨ ¨— —˚¨ , ¸— ¸— ¸—¨— ¨ ¨ˇ˛  ¨ . ˚¨˛ ¨¸ ¨ — ¨ ¨— ¸—, ¨— • ˛ ’ ¨ ¨ ¸— ¸—. ¿ ¨ ˛ ˚¨— ¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨—¸—¨ , ¨ ¨— ¨ ˚˚¨—¨  ˛¨ ¨ ˛˚ —¨ . …¨ ¸ — ¨— — ¨¨ —  ¸— ¨ , ¨  ¸—¨  ˇ¨ ’¨— ¨  ¨ . ¸ — ¨ ¨ ¨— ˛ ¨˛ ˛ ¨, — ¨— ¨ ¨ ¨¨ — • ˛

 ¨. ¶ ˛˛ ¨— —¨ — • ˛ ¨ ˛, ¨— ˛ ˛    ¨˚— ¨ ¨ —. »˛ ¨ ˚— ¨¨ ¨ — ˚¨ ˚—¨, ¨— ˛ ˛ ¨¸ — • ’ ¨ ˚—¨. „˙…`´…´‚…` ´`ˆ‡”„¶`, ‚ ¨˛

•— ¨ ¨ ª —

¿— ¨ ¨ —¨, ¨— ˛¨,  ¨

 ¨ ¨— ˛ ˚—¨˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ˚—¨ ˚—  ” ˛, ˚—¨— — ¨ˇ — ˛ » ˛ ¨˛ ¨— ¨¨ ˛ ˚ ˛ — ˇ —. · ¨ ¨, ˛¨ — ¨

˛ » ˛ ¨˛. ` ¨

 — ¨ˇ˛ ˛ ¨—¸¨ , — ¨ — ¨ — — ˛¨ — —¨— ˝ ¨ , — ¨ ·ˇ `¨ , ¨¨— ¨ ˛ ¨˛—¨  ¸— . ¿ ¨¨  —¨ ¨— ¨—¨ ¨˚ . ‡ ¸— ˛ —¨ ˝ ˛ ˚—¨— ¨ ˛ ¨—˛  ¸— — † ¨—.  — ˛ ¨¨ — —¨— ˝ ¨ ˛ —¨  ¨ ¨ —¨— ¨ ¨ — ˛. ·— ¨ ¨˚ ¨  ˛ 1945

  —— . ´ ˛, ¨ ˛ ¨¨ ˚—¨ ¸— , ¨ ¨ ˛ ˚¨˛ ˛ ¨— ¨ —¨, ˛ˇ — ˛ ¨¨˛ ˚—’ ¨ ¨— ˚—¨ ¨. » ¨ ¨ —˚¨ —¨ ˚¨ — ˚ — ¨—˛ — ¨— —¨—˛ — ¨ • . ˛¨ ¨ ¨—¸—¨  ˝ ˛. ·—¨— , ¸˛ — ˚ — ¨ ˇ¨ ¨ ¨—¸—¨ .  ,  ¨ ¨ ¨, • ¸ ¨ ¨˛ ˛ ¨˛. ¿— ¨

¨ ˛ˇ ¨— ¨ †— ˚ ¨ . ¯¨¨ ¨ , ——,  ¨ˇ , ¨¸ , ˚—, ˝˚, ¨ ¨ ¨— ˇ —. · — — ¨¸  , ¨˛ — , —¨

—˚ —¨ ¨—  ¨ ¨ ¨˚— ˚—’ ¨ ¨— ˚—¨  — ,  ˚¨ ¨— ¨ ¨¨ ¨— ¨ ˛¨  ¨ , ¨ ˛ ¨—¨ . — ˚ — ¨ ¨¨ ˛ ˚˛ ¨ ¨ ¨ ¸—¨ . ·¨¨  , ¨— ˚— . ¶ ¨¸—¨ ¨¨ ¨ ˇ˛ ˇ¨¨—¨. » ¨ ¨— ¨ ¨  , ¨— ˛ ˚¨—¨ , †— ˚, ¨˚¨—¨ ¨— — , — ,  —¨˝ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¸¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨—¨ , 

¨¨¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ —¨— . „¨ˇ

 —  ˚ , ¨˛ ¨ ¨—¸— ,  ¨ ¨ ; „¨— ¨ˇ ¨¸ —  — ˚—¨  ¨˛ ¨— ¨ 

 ¨—, ¨¨ ˚ ,  ˇ¨ ¨ —, »¨—¨, ˛ ¨¸—¨; ,— ¨— ¨  ˚ ˛ ¨¨ ¨ , —

 — ¨— ¨¨ ¨—¸—¨, ˇ¨ ¸ — ¨— ¨ ¨ , ¸ ¨˛˚—¨ . 20 ˜ ¨— ˇ¨ ¨¨ ¨

—¨˛¨ †— ˚ ¨ . ¿˛˚¨ — » ¨ ˛ „—¨˛  —, —¨˝¨ ˚—¨ ˛

˛—¨. „¨—¨ —˚˛ ¨  —, ¨ ˛¨ ˛ ¨ ¨ ¨— ˝˛˛ ¨ ˛ˇ˛ ¨ ¨ — —˚  ¨—.  ¨ˇ—  ¨ ¨ ˇ˛

˛ ¨. ¿— —; ‚

— ˇ — ¨˚¨˛  ˚— ¨— ˛ˇ ¨ ¨ — —  ¨— — ¨ ¨—¨ ¨—¨ ¨ ¨¨ —. …¨—, ¨  ¨ ¨ ¨, ˛ — ˚ , —  , — ˚ — , ¨ ¨¨ . –¨¨ ˛ ˛ ¨  ˛ˇ ¨ ¨¨— ˛ — ˚—¨  — —. `—˚¨ ¨—¨ —˚˛ ˇ¨ ˇ ¨— — ¨˝— — —. ¶ ¨¨ ¨ ¨— ¨˛ ˝˚  — . ¿ ˛¨  —¨ ˝˛¨ ¨˝—. » ¨ —˚ ¨— ¨ ¨˚¨˛ ¨ ˛ ˝ ˛ ˛ . •¨ ¨ ˇ¨ ¨— ¸ 

¨ —¨ , ˇ¨ ˛  ¨ , ¨ ¨¨ — —¨ ¨— ,— ¨ ¨ ˛¨ ¨˛¨ ˚—¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ¸ ¨— ˛ ˝ ˛ ¨ . •¨ ¨¨¨¨ • ¨ ¨ ¨¨¨ — ¨¨ ¨ ¸—¨— , ˚—¨— ¨˚¨—¨ ˛ ˝ ˛ ¨ , ˛ —¨ ¨ , ˛ ¨˛ ¨— ˛ ¨˚¨˛  ¨

˛¨ ˇ —˛, — ˚—¨ ¨ , ¨¨ ¨— ˚—¨  .  —¨ . » ¨¨ ˚—¨ ¨— ¨— ¨¨˛ —

 ¨ ¨— ˚—¨ ¸ ¨ . • ¨ ¨—˛

 ¨ ¨¨¨ˇ˛¨ ¨— ¨ ¨¨ ¨— ¨— ¨ ¨—˝ — • ˚ —¨ ¨— ¨¨. ¶ ¨ ˛, ˛ ¨ ˇ—¨ ¨— ˛ ¨˚ ˛ ˛ ¨ ¨— ’ ¨ ¨ ¨ ˚

 ˛˛ ˛ ˝˛ ¨ .

„¨¸—¨ ¨, ¯ ¨, „¨ — ¨

–˜´‚`·‚` ^ †”…´¶` „…´…„¶` ¯¶`´ˆ ¨—

 ˚— †‚˙†. ^ »…”¶` …‚„„¶` ¶”‚ ¨— ˛ ˛ „´·‚….

·¿‚´ˆ¯‚·` ^ …´˙…¶` †. »¿†‚´„¶` ¨ ˛ —˛ ˛ ˇ˛ —¨ ˛ † —˛ —˛ ‡— ˇ˛ ¿ —  —¨ „˛ ˛ , ¨ ¨ ˛ ˛˚ — ¨ ˛ —˛ ·¨—¸ ˛ ¨— ˇ ˛ˇ˛ ‡— ˇ˛ ˛ —˛ ¨¸˛-

—¨ ˛ ˇ˛¨. ^ ¿·´` „”¶` …´˙…¶ ˛ — ¿—— »˛¨— ¨ ¿ — ¿¨ . ^ ¶ ¿¶…·”¿¶ ·„¶ †·˙†‚ˆ ˛ — ¨ —— ´˛¨ ¿¨ —˛— „˛˛ .

•…´‚ ^ ‡‚•˙`¶: †‚……¶` »ˆ»‚¯·”„¶`, ˝˚ ˛ –¨——˛ ¿ —¨˛ (¨— „¨—˛ ) ˇ¨ ¨— ¨˛

˛ ˇ˛¨ ˛——¨ 87 . ^ ¿ ˇ¨ ¨— ¨˛  — ˛ ·ˆ·”¿‚ »‚¯·”„„¶ ˛——¨ 84 . ^ ¿ ˇ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˇ˛¨ …˙…´` „…·””¿ˆ”`, —  — ¨ , ˛——¨ 60 .

`˛ ˛˛ ¨ —˛ 

†—Ø˚˛ ´ Æ˛ 31 —¨ ¨ ˇ¨¨ ¨ ˚— ˚˛  ˚ ˚—¨ ¨—

¨— ¸— ¨ ¨ ˛ ¨ ˇ˛ ¨—¨

 — ¸—. · ˚ ˚—¨ ¨ — — ¨ —¨

¨—  ¨˚ —˛ ¨¨˚ —

. ·—  ¨ ¨— — ¨— ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ˝˛ ˛ ¨¨ ˛ . `˛ —˛ ˇ —¨ ¨ ¨—ˇ˛ ¨¨ ¨— ¨ — ¨ ¨  ˚—¨ — ¨˚ ¨— ˛ ·¨ ¸¨ ¨ —. ·— ¨¨ — ˛  ¨— 

¿¨— ¨ ¨ — ¨ ¨¨ ¨— — 

—¨ 

 ¨ ¨ —. » ˛ ˇ˛ ˚˛˛ — » ¨ ˚ — ˝— ¨¨ ˛¨ — — , ˛ ¨

 — ˝—. ¿— ¨ —  — , ˛ ˛ ¨ ¨ — ˛ ¨ ¨— — ˛ ¸—¨ ¨— ¸ ¨ — —¨ —. „— ¨— ˛ ¨ ¨˚ ¸— — , ¨˛ ¨— ˇ ¨˚¨  ¨ ˛¨ , —¨ ¨— ¨ ˇ . ¶ ¨ ˛ ˚ ¨˛  ˛ — ¨— — ˛ —  ¨ —. ` — ˚  — ¨ ˚—¨ ˛ ¸ —¨ ¨ ¸ 

—¨ ˝¨— ˚—¨ ’¸¨ ˛˚

¨ . ¿¨ ˚— ˛ ¨ ¨ ˚˛ — ˚ — ¨ ˚¨ — ¨ — ¨— — — ¨— ¨  ˚— ¨ —. ·¨¨— ˝— — , —¨—  

¨ ¸ ¨ ˛ ˇ˛  

¨ ¨¸ . ´¨˚ ¸—˛ , ¨ ˛ , ¨˛

, — ¨ —¨ ¨—  ¨˚¨˛

. ‡ ¿¨˚ — 

— — ˚¨

¨— ˛ — ¨˛ ¨ ¨

. ¶ — ˛ †¨ ˛ ¸ ¨ ˛ „˛ ˛ ˇ — 

— ¸

˛¨ 

˘˛ — ˛. ´ ¨— ˇ˛¨ ¨ˇ˛ 

 — ˚¨— ¸ 

¸˛˚— ’ ¨  ˇ

 ˇ — ¸ . ·— ˛ — ¨˛   – ˛ ˛ ˚ ¨— ¨¨¨ ˛  †¨ ¨ ˛. ¨ ¸  ˛ ˚˛¨ ¨— ¨ ¨ ¨— — ¨ ˚ †¨

¨˝ ¨

¨ ¨ . ‡ ˛ ¨ ¨ ¸— ¨ ¨  —¨ — ˛ — — ¨ ˛ ˛ ˛ ˇ¨ ¨ —. ¨ ¸ —¨ „˛  ˚

¨— 

 ’ —  ¨— — ¨¨ . `— ¨ ˇ˛ ¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨— — ¨— — ¨ ˛ ˚¨ ˛ ¨˚˛ ¨ ¨— ˇ ˚¨ . »¨ ˛ —¨ ˛˛ †¨ ˛ „˛ ˛

— 

 — ¨¨ ¨ ˚ ˘˛ — ˛. „¨— ¨ — ¨ — ¨ ¨ —¨ ¨ — ¨ ¸ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¨—¨—¨ . „— ¨ ˚— ˚˛ ˇ — » ¨ ˚ — ˝—

 ¨˚ ˇ — — ¨ — ¨— ˝—. » — ¨ˇ ˛˛ ¨ — ¨ ¨ ˛ ˚—¨ ’ ¨˚¨ˇ¨ ˛ —¨  ˇ —¨ ˚¨ ˛. »¨˝— ’ ¨ —¨

 ˛ ¨— ˝

¨   — ¨ ¨ ˚ — ˝ . `˛ ·ˇ —˛ — ¨˛ ¨ ¨  — — — ¨˚ — ¨— ¨

 —. ¿¨ ¨ ¨  

ˇ — ¨˚ ¨ ¨˝— ¨  —¨ 

  — ¨. ´¨ ¨ ¨ —¨ ˛ ¨—¨ ¨ ¨ —ˇ¨ — ¨— ˛ ¨ ˇ ˛ 

 ˚— ˇ¨ —. — ¨  ¨ ¨— ¨ 

 —˛ 

 ¸—¨ — ¨— ˛ ˇ¨ 

 — . † ¨ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨—˛ — — — ¨— — —¨

¨ ˇ¨ — ¨ ˛ — . ¶ ˛ ˛ ¨— —¨ ˚ ˇ¨ ¨¨— — ˚—¨ ’ ˇ — ¨˚  ’ — ¨ ˚— —. ´ ¨  ¸ ˛ ˛ —˛ ¨ ˛  ¨— ¨ ’ ¨— ¨¨ — ¨ - ¨ ¨— —.

¿¨˛˛, 8-6-1974

´`‚–‡¶`

E¨— ˛— · ¨—   ¨¨¨ˇ˛¨ ¨ ˛ ¨¨ . · — ˛ ¨ ˚¨ ¨—   —   ¨¨¨ˇ˛¨ ¨¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ¨¨— — ¨ ˛ ¨— — — ˚ —— ˛ ¨— ˚ —— . » — ˛˛  „´‚… »‚¯·”„„¶


߶ ˜˛ »¨ —¨

·˚¨— —¨ ` ˚ »¨—¨ ˇ » ¨˚—¨ ¨  ¨¨-–¨˚˚ ˛, ˚—¨ ¨ ˚ ¨— —¨  —¸— ˛  ¨˚ ¨  ¨ ¨ ` ˚ ˇ . ¿ ¸  ` ˚ …— ¯. ¯— ¨ ˛ ¨ ¨ — : ¯ —¨ ¨ ¨— ¨¨ . „¨ — ¨ ‡‚„ »` — — ¨— ˛ ˚—¨ ¨ ¨ ¨— ˚¨— . ´ —  — ¨ ¨ ˛ — ¸˛ ` ˚  ˚— ¨˚¨ — ˛ ¨. · ¨ ˛ ˛ ¸ —¨ ¨ ¨ ,  ¨ ¨ ˛ ¸—¨ ˛  .  ˛¨, ¸¨—  ˚— ¨— ¨ — ¨— ˛ ¨˚ ¨ .  ¸ ¨  —¨ ¨— ˚—¨ ¨˛ ¨ ` ˚ ¨— — ¨—  — ¨ ¨ ˚— —  —ˇ , ¸¨  ¨— ˛— ˚—¨ ¨, ˚—¨ —¨ ¨, ˚—¨ —  ¨, ˚—¨ — , ˚—¨  ¨ ˚— ¨. » — ˛¨ —    ¨ —: 1) ˛ — ˛   ¨ ¨ ¨¨ ¨— —  ¨ ¨ ¨— — ¨ ¨  ` ˚ . 2) `  ˛¨ —   —  — ˚ ¨  ˛¨ ¨ —  ¨ ¨ ˝˛ ˛— ¨  —¨, — — . — ˛ ¨— ˛ ¨  ˛ ˛ — ¨. 3)  ˛ —    ¨ — ˛ ¸—¨ ¨ ˛ ¨— —˛ ˛ — — — ˛

˛ —¨ ¨— ˛ ˚˛—¨ — ˛ ¨¨ ¸ ˛   ¨, ¨ ˛  ˛ ˛¨ ¨ — ¨ ¸ ¨ ¸ ¨. ‡ ¨  ¨ ˚— ¨, ˇ  ¨ , 

¨ — ¨  — ˛¨ — ˚—¨  ¨ ¨˚˚˛ ¨, — » ¨. ¶ ¨ ˛˛ ¨   — ˚¨ ˛ ¨ — ¨ ˚—¨ ¨ ˚—¨ — ¸ ¨ ¨ — ¨ — , ˚— ¨ ¨  ˚— ˛ ¨ ˇ—¨  ,  —  ˛ ¨— , ˛ — ¨   ¨ —  — — ¨— — — — ¨. ·¨— ˚—¨ ˛ — — ˛ ˛ˇ—¨ —  ¨: ¨ ¨ ˛¨ ”¨—¸¨ ˛  ¨  ¨ ¨ ¨ —¨ ˚—¨ ˛ ¨ ¨, . »¨ ˛ »——¨ ˛ ˚—¨ ˛ — — ˛ — ˛   150 , . ¿¨¨¸ ¨ ¨ ˛ ˚—¨ ˛ — — ˛ — ˛ 300 , — ¨ »¨—  —  — ¨ ¨¨ — — ˚¨ ¨— , ¨— ¨ 

¨ ˛ ¨ ¸—¨ ˛˛˛ ¨ ¨ ¨— ¨  ¨— — ˚¨ — ˚—¨ ¨ ˛ ¨¨ ,  – ˛ »—¨ ˛ … ¨ ˛ ˚—¨ ¸—¨  ¨  — — ˛ — ˛ 3000 ¨ ˆ ˚— — — . ·— ˛ ¨ ¨— ˛ ¨— ¨ ¨ ˛ ` ˚ ˚—¨ ˛ — -

 — ˛ ˛— ˛. ¨ —— ¨ ˛ ˛ ¸—¨¸— ¨— ¨ ˇ¨ ¨¨ ˛ — ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ˇ ¨ ¨  ¨ ¨  ¸˛ ,   

¨¨— . ·— — — ¨ ¨ ¨ . —  ¸  ˛ˇ˛—,   —   ,  

¨— , ¨ ˇ¨  — — ˛ —¨, ¨ ¨ˇˇ   ¨   — . ¨ ¨˚ ¨ ¨ ¨  ¸ ˛ ¨    ¨, —¨ ˛ ¨ ˚—  — ˚¨— . ·¨—   ˛ˇ˛¨ ˛ ¸—¨ ˛  :  ˚ ˛ ¿ ˛— , ˚—¨ ˛ ˛ˇ—¨ ˛  ¨ ˛ ¨ ¨, ˚ ¨ ¨ ¨˛, ¨ —

.,  ¨ ˛ „¨ ˚ ˚—¨ ¨ —¨,  ¿¨ ˛ »¨ ˛, ¨— ¨ ¨, ¨— ¨ ¨, –¨—¨ ˛ »—¨ ˛, ¸¨— ¨ , ¨ ˛ »—¨ ˛, ˛ — ¨ , …— ˜¨¨ ¨ ˛ »¨ ˛,  ¸— ˇ ¨—˛ ¨  ˛˚¨ —, ` ¨¨ ˛ »—¨ ¨ ¨— »¨ ˛ »¨ ¨ ˛, ˚—¨ ˛ ˇ ˛˛ ¨ ˚ , ¨— ¨ ¨ .

¨—  ` —  ˛ˇ˛

¨— ˚¨ ˝ ¨— ¨ ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ˚—  ¨ ¨ ¨¨¨ . — ¸¨ ˛— ˛    ¨ ¨¨  ’ ¨   ¨ ¨  —¨ ¨— — — — ¨— — ˛:   ¨ ˚—  ¨— ˇ — (.. ˚— ˚¨— ¨, ˛¨ ¨), ˝˛ ˛— ˚—¨ ˇ ¨ ¨  ¨¨  ¨ ¨— — , ¨¨¨ ˛— ˚—¨ ¸  ¨ —¨   ¨—  — , ˛ , fax,  ˚— ˛  ¸˛ Internet  — ¨ —˛ˇ  ¨ — — ¨ , ¨ ¸ (  , ¨˚ ¸— .). — ¸ — ¨:  ˛ ¨ ¨ ¨˛  —  ¨— ¨ ¨   —¨ ˝ ¨— ¨— ¨. ` ˚  ¨  ¨ ¨ ¨ 4  —¨ ¨— ¸  ¨ ˛ ¨  — —  40 ¨ ¸ ¨— ¨ ˚—¨  ¨. †—’ ¨ ¨ — ¨ ˚¨ — 4  — ˇ — ¨’ ¨   ¸—  ¨— ¨, ¨ ˇ— … — , ˚—¨ ¨   ¨ ¨  ˛— — ¨— ’ ¨  ¨ˇ ¨. — ¨ ` ˚ ˇ¨ — ¨— ‡ ¨ - ´ ¨ ˛ 7 .. · ¨— ˚— ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨  .

„¨¨ ¨˛ ¸ ˛ ˚—¨ ˛ ¨˚ ¨ ˚˛ – ˚¨¸˛ †— ˚˛ ‚ ¨ (¨˛ ) ......................................... 100 –—¸¨˛ — ..................................................................................................... 100 »——¨˛ — & `—¨ .·.·. .................................................................. 1.000 ˜ ¨˛ »—¨˛ „ / ........................................................................50 —˚. †. ¯—¨˛ ( — ˛˛) ..................................................... 100 ˆ¨˛— ‡..ˆ. ˇ ( — ˛˛) ........................................... 455 »——¨˛ ·¨˛ .................................................................................... 500 ´¸¨¨˛  ˛ ·. ................................................................. 200 ¿¨¨¸ ¨˛ ¿ .................................................................................. 300 ´— ·¨˛ »—. ................................................................ 100 ´¸¨¨˛ ·¨˚˚ (— ¨ ) ......................................................... 100 »¨˚¨—˛ …— ....................................................................................................... 50 –—¸¨˛ ˛ ......................................................................................................... 20 ´— …—¨ »—. ................................................................................. 30 ´¸¨¨˛ †—¨˛ ‡˛. ................................................................... 50 ˜¨˝ ¨˛ ¯˛ `. ............................................................. 50 ˜ ¨˛ …— ...............................................................................................................50 ¯—¨˛ ¯— .......................................................................... 50 ´——¨˛ »¨ .............................................................................................. 50 ´— »¨ .................................................................................................. 50 ´— „ ¨ ‚ ¨. ......................................................................... 20 „¨¨˛ †— ˚˛ . .................................................................................. 20 ¨˛ »—¨˛ 50 …—¨˛ †—¨˛ †

˚. ........................................................................... 100 ´˝˚¨¨˛ „ ¨— ............................................................................... 50 ´¸¨¨˛  ˛ ·. ................................................................. 150

· ¨—  ˛ˇ˛¨ ¨— ¨¨¨  — ¨ ˇ  — ¨ ˛ˇ˛ —, ˚—¨ ¨ ¨  —   —. ´ ‡——˛— ` —

߶ ˜˙…¶ ´˙… »·”»¿‚…˙… ·¸— ¸¨— ¨  `˚ »¨ —¨ ˇ˛¨ ¨ˇ ¸— ˛ † ¨— ¨: `¨ 18 ´.„. 105 53 •¶… ˆ ˇ `¨—˛ · — ˛ : ˚˚ ¨ ‡ ¨ ˛ ·— ¨ 7– - ˚. ¿¨ ¨˛ ´.„. 153 42 - ´˛. 210-6002.859 ´¨— ¨ : N— ·. ¯¨—¨ ˛ ´ ¨ „¨ ¨˛ - ¿`¶”‚ ¿ ‚ …‚ ` ´˛ .: 6972627450 - · ˚¨. 210-8232644 ´ ˚ ¨— : •. • ¸   . …¨ ˚—¨ .·. „ — ˛ 7 •¶… ´˛ .: 32.16.295 `ˆ…‡»·`: · — ˛. 2  - · — ˛. 3 

TOY ‰˙¿ATEA ‰¨ ¨  ˇ˛, ¨ ¨ ¿¨¨ ¨  —¨

¨ „ ¨ ´ —

¨— …— –¨¨ ˛,  ¨ —˛ ¨ ˛. ´˛ ¸¨

 

¨˛ — ˛ ¸˛˚˛ —¨ (»¨¨ ) ¨ —

 ´ , »¨ ˛ 1828 ¨— — 1888, ˚¨ — —˛˛ . — ¸— ¸ ˚¨ — ˚—¨ —   —   ˇ ,  — ¨ ˛ ¨¨ ¸ ˛,

 ˚—¨ — ¨¸  , ˚—¨ ¨ ˛  ¨ —¨ 

´ — ˚—¨ ˛ ˚ ¨— ¨ ¨— ¨—¸— . ˛ ¨ ¨¨˚ ¨ ¨ ¨ »¨

¨ ¨ ˛ »¨¨ ¨— ˚ ¨

†—¨

˛ »¨¨ ˛ . ˙ ¨ ˚ ˛ 

¨ ‚¨ ¨ ( —˛˛ 

¨ ˝— ‚˛ ). — —  ,  ˚¨—, —¨ ˚ ¨— ¨ ˛

 — ¨ ¨ ˛ ¨— ¨—¸— , ¨ ¨ ˚¨¨ ¸ ˛ ¨ 

¸—¨˚¨ — ¨ — ¨ — ˛— ¨— ˚—’ ¨  —  ‰¨ ¨ . ´ ¨˚ ¸—,  — ¨—¢  —˛˛ ¨ ˇ¨ ¨ — ˚˚

,  ¸ –¨˚˚ ˛ ¿¨¨¸ —¨ ˛ ( „¨ ¨

˛). ´ — ˚¨ —, ¨˝— ¨ ¨ ¨ ¨ ˚  —˛ , ¨ ¨  ¨   ¨ˇ¨¨ ˚¨ ¨¨ ¨— ˚ — ˇ ˚¨˛ ¨. ´ ¸˛ — ˛ ˛ ˛ . …‚„` ˜`´„¶` ¿—¨, ˛ ¨˛¸˛ `¨ ¨ ‡ ¨, ˚—¨—  ¨ ´— ‰ ¨ ¨. ‡ ¨ ¨ — — ´— ¨— `¨ ¨ ‰ ¨ ¨  ˚ ¨ ¨ . ¨˛ , † ¨ , „˛— ¨— ´¨¨—˛ ,

¨— ¨  ¨˛¨ ˛ „˛˛ . †—¨’ ¨ ¨ ˛ ˛ „˛˛ ¨¨—, ——¨¸ ´— — ˝— ¨— ¨ ¨¨—. »˛¸ ˛ „˛˛ ˇ¨ ˇ —, ˛¸ ˛ ·˚ ¨, ¨¨ ´ ¨ ¨, ¨ ‰ ¨ ¨. `¨ ˛ˇ ¨ ¨ — ´-— —¨ ¨, — ˚¨ ˛ ´—¨ — ¨—˝ ˛ ¯ ¨. »—¨ ¨—˛ ¨ ˛  ˚¸ ¨¨——,

¨ ¨˚¨¸ ¨ ¨ˇ— —  —. `¨ ˝— ¨  ¨ — ¨ —, ¨— ˛ ´—¨ ¨ ’¨ˇ —¨ ¨˚— —. , ¨, ¨˝ , ˛ »¨ ˛,

¨ ¨¨ — ˛ ´—¨ ¨ ¨’ ¨ —¨ —; — ¨˝ ¨— ¨— ¨ ——,  ¨  ¨¨ ¨ ˛¨ — ˛ „˛˛. ` ´ ¨— ——¨ ˚—¨¨— ¨ —, ´— ˛ ¸˛˚˛—¨ ¨ ¸¨  —. „¨˚ , — ——¨—  ˚—, ’ ˛ ´—¨ ¨— ¸¨ — ¨ ¨¸¨ ¸—¨—. »¨—˛ ¨˛˚ ¸—¨¨˚˚ —, —— ¨¸  ˚ ˛  —. - ` ˚ , ¨ ’¨¸ ,  — ˛ —¨¨—, ˚—¨ ˇ¨  — — ˛ ´—¨ ¨ ˚— ˇ¨ ’¨—. - ´ ¸  — ¨¨ — ˛˚¨ — ,

 —¨ ¨— ¨¨ — ——¨ — — . ‡ ’ ¨ — — ˛ ´—¨ ˇ¨ ’ˇ — ¨¸¨ ¨, ¸—¨ ¨ ¨— ’ ˛˚˛ ˛ ¨. –˛ˇ —¨  ¯— ¨— ¿¨¨˚—¨, ¨ ˚ ¨ — ¨ ¸  —¨. ´ »¨—˛ ˛ ˚ ˇ¨ —

¨— ˛ ¨ —¨ ˛ ˛ ¨—¨ ˇ¨ . ·¨ˇ˛ ¨  ¨ ˛˚ ˛ ‰ ¨ ¨ ˛ ´—¨ ˚ ¨— —. ¨—¨ ¨ ¨¨ ˇ —  ¨— ¨— — ˇ¨ ¨ ——¨¸ ´—. · ¨ ¨˝———¨ ¨—   ˚¨ — — ¨— ˚ ¨— ¨ — ¸ — ¨ . ` ˚ ¨ ¨ ¨ — —, ‰ ¨ ¨ ¨—¨ ¨ ¨———. ´ —  ¨ —¸¨ ¨¨ˇ—, ¨ ¨— ¨ ¨˚¨  — ¨’  ˚——. ` ˚ ˛ ¨˛ —¨ ¨ ¨˚¨ ¨ —, ¨¨ˇ— ¨ ¨¨ ¨ ¨ —.  ¨— — — ˚ , ¨¨, ’ ¨¨¨ ¨¨,  ‰ ¨ ¨ ¨ — ˛ —¨. ˜  ¨— ¨˛— ¨ — ¸ —¨¨—,  — ¨¨ — — ¨˛˚¨¨—. — ´—  ˇ  ˚¨— ¨— , ¸ —¨— ‰ ¨ ¨ ¨ ’¨— ‰ ¨ . — ´— ˛ˇ˛¨ — ¨¨˚¨¨ —˚, ‰ ¨ ¨ ’ ¨—¨ ˝ ¨ ˚. ¨— ’ ˛ ´—¨ ¨—  ¨— ˛ ¨, ¨¨˚¨ ¨ ˛¨ ¨¨ ‰ ¨ ¨. »¸  ˚ ¨ — —  ¨ , ¨—  —¨¨ ¨— ¨˛—  ˚¨ . ˜ ¨ ’ » ¨— ˛ , ¸ ‰ ¨ ¨, ˚—¨— ’¨   — ˛ ˛  ¨. ¿¨— ¨¨ ¨ ¨— ’ ¨ ¸ —, ˚—¨— —¨ ˚ ˛¨—˛ ˇ¨ ¸ —. ‡  , — , ¨, ˇ¨ ˛ , ’ ¨¨ — —˝ ¨ ’ˇ —, ¨ ¨ -¸—¨ — . ‰ ¨ ¨ ¨¨¨ — ˛ ´—¨ ¸ ¸—¸ —, ¨ ’ — ˛ ˛ ¨—˛ —¸—. ` ´ ˚ ¨¨¨ ¸ ¸ ¨ ¨¨,

 ¨ ˇ¨ ¨ ¸ ¸¨ ¨˛ˇ —’ ¨ ¨. ´ ´  ¨¨  ˛ ˛ ¸ ¨ —, ˇ ¨ —˝ ¸¨—¸ —¨ ˛. ‡  ¨— ¨˛ ˇ¨ ¨ ¨ ¨—, ˛ ¨—˛ „¨¨ —˝ ¨ ¨ —. ” — » ¨ ˛ , ¨˚ , ¨˚—¨¨, ——¨¸ ˚——˝ ´— ¨ ¨ˇ ¨¨. ´¨¨¨, ‰ ¨ ¨,  — ’ ¨¨¨ , ˛ ˇ¨ ˛ —¸ , — , ˛ ¨ —¨ . — ¨ ¨— ˚¨  ˛ ˚¨˛, ¨¨ — ˚—¨˚  ‰ ¨ ¨ ¨—. ` ˚ — ¨ ¨ ¨ ¨—¢ ¨—¨,  ¨ ¨—˝ — ¨¨ , — ’ ¨˚¨¸¨—¨. ¨ — —¨ — — ´— ¨ ¨˚¨—¨, • , ˛  — ——¨   —¨ ¨—¨. » ˝  —¨ —¨ ‰ ¨ ¨ ¨—  ¨ — — ¨ ¨. ´ ¨˛¸ ¨— ˝ ˚ —  , ¨—  ¨—, ˛ ¨˚—¨ —  . — ¸  ˚—¨˚ —¨ —, ‰ ¨ ¨ ¨ „¨¨ ¨— —. · „¨¨ ˇ ¨ — — ¨ ¨ —, ¨ ˇ —  ¨— ’ ˚¨˛ ¨ —. † ¨ ’  „¨¨ —¨ ˚˛˚¨ ’ ¨ ¨, ¨ — ¨— ˛ » ¨¨  ¨¸¨ ¨. ‰ ¨ ¨ ˛ ¨  ¨—¨,

—  ¨ ¨— — ¨˛ ¨. » ¨˚— ¨¨¨ ˚ ¨ ˇ —¨,  —˚˚ ¨ ¨  ¨ ¨ —¨. ‰ ¨ ¨ ¨ ˚—˚—¨  ¨¨—— ¨— ’ ¨˚¨ ˛ ¨˛ ¨ ˚  —. ´˛ ¨˛ —¨— ¨— ˚—¨ ¨—¢ ¨— ¨— ˛ ˇ — ˛ ´—¨ — — ¨¨—. ´ ¨—¨  — ‰ ¨ ¨  — ¨¨ ¸  ¨  ¨  —. `¨ ˛˚  ¨¨ ¨ ’ ¨ ¨¨— ¨—  —  ´  —¨ ˛ ˚¨˛: ß´ ¸ —¨— ¨ —¨ ’¨— —, ¨  ’¨ ¨¨ ¨ ——¨¸ ´—. ´ ¸ —¨— ¨ —¨ ’¨— ¨¨, ˛ ¨ ¨¨ ¨ ¨’ ¨ ¨ . ´ ¨,  —¨, ˚ —˝ ˛ ¨˛,

`— 3

» ¨ ¨—¨  ... ßO— ¨— — ¨¸—¨... ˛ ˛ —; ·— ¨— ˚ ¸ ¨— ¨ —¨ ˛ ¨˚˛ ˚—¨ ¨ ˛  ˚ — —¨¨ — —  ¨˚˛ - . T˛ ¨¨¨˛ —¨  — ˛ ¨˛ ˛ —¨¸¨ , —¨ ¨— — ¨˛ ¨— ¨— ¸ ¨ — ¸ —¨ — — ¨— ¨ ¨. · ¨ ˛ ¨˛ ¨ ¨ — — ¨— ¨ ¨¨— ˛˛ ¨— ˛ ¨— ¨ ˛ ¨¨¨ ¨ ˝—. ¶ ¨— ˛˛ — ߨ ¸ — —, ¸  ¨—  —, — ¨— ¨ —¨ ¨ ¨˛ ¸—¨—˚— ¨ ˚—¨ ¨ — ¨ ¨¨¸ — ¨— — . `˛ ¨, — ¨ ¨ˇ ¨˛ ¨, ¨ ¨ — ¸˛ ¨   ¸—¨ ˚  —  — ¨— 

——  ¨—  ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¸—¨ˇ ˛, ˇ¨ ¨ ¸˛¨¸˛ ¨ ¨ — . » ¨ — — ¨—  ¨—   ˚—¨ — ˛ — ˝˛¨ — ¨¨¨˚¨ ¨¨ ¨— ˝ . ´ ˚¨ ¨ ¨, ˚—¨ ¨ — — ¨—

  ˛¨, — ¨— ˚ ˚ — ¨ — ¨¨ ˛    ¨—  ¨¨¨¨— . ·¨ ˛¨ — ¨— — ¨— ¨ ˚—¨ ¨ ¨

¨¨  —  ¨ ˚— -

 ¨ —. ˆ ˛; „¨ˇ. — ¨ ˇ — ¨ —  ¨ ¨ ¨¨— ˛ ˛ ¨ ¨¨ ¨— ¨ — ¨ ˛¨——,

 ¨ ¨  ¨¨¨  — — ¨ ¨¨ . ‡ ˇ  ¨ ¨ ¨ˇ ˛ ¨¨. ·— ¨— ¨ ¨ ¨ —¨. ¶ ˛ ¨ — ¨. ¿¨ — ¨ ˛ ˛ ˛,  ¨  

¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨¨— — . ´ —  — ¨— ¨ ˇ  ¨ ¨ ˇ — ¨¨ ¨  : ¿ ˛ ¸˛˚ —   ¨¨¨  — — ¨ ¨— —¸—¨  ˚¨ ˛ . — ¨  ¨ — ¸¨ —¸˛ — . `  ¨ˇ¨— ¨— ˛ ¨˚¨—˛ ¨—— ¨ ß ¸˛˚ ˛¨  ˛ ˛ —¨ ¨. ·— ¨— — ¨. „¨ — ¸ —¨˝ ¨— ß—  ¨¨  ˛ ˚ — ¨ ¨— ˛ ˝ ˛ . »˛ ¸—¨ ¨ ˝˛˛ ˛ ˛ˇ —¨ —¸— ¨ — ˇ ¨˛ — ¨  . ¶ ˝ ˛ — ¨— ˚—¨ ¨— ¸ ¨— ˝ — ˚—¨ ¸ - —    — ¨ ˇ—¨ ¨ˇ — ¨ — . ·ˆ•ˆ»‚ » » ” „¶

¿  ` ˚ ¨— ˛ ·˛— ¸¨ ^ ¶ „‡‚…¶, ˛ ¯ˆ`ˆ” ¨— ˛ „´·‚… ·„¶ 100  ˛ ˛˛  ”·ˆ´·¶ ¨— †‚˙†ˆ ·„¶. ^ ¶ ·”·…¶ „ˆ´`ˆ´„¶ - ¯‚`´¿ˆ”ˆ 30  ˛ ˛˛ ˛ »‚` ». ˘ˆ””„¶. ^ ¶ „´‚… …. »‚¯·”„„¶ 50  ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ ˛ ·ˆ·”¿‚`. ^ …‡·` ¿¿‡„¶` 20 . ^ „˙`´` ´`ˆ‡”„¶` 50 ¸¨—¨ ¨—¨ . ^ –‡¶` ´`‚„¶` 50  ˛ ˛˛  ˚  ¨— ¨¸  †‚˙†¶. ^ …‚„` ¨— ˛ ´`ˆ” ¯¯‚‡„¶ 30 . ^ †·˙†‚` ¯. –·†‡¶` 20 . ^ ¶ –– ·„¶ 30 , ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ ¿”ˆ–‚ˆ.

†—¨ ˛ ˛ — ¨ ˛ ˇ˛ ¨

^ ¶ –`‚”‚„¶ »ˆ»‚¯·”„¶ 500  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ †‚……¶. ^ ¶ ˜·‚‡·‚„¶ „”¶ 150  ˛ ˛˛ ˝˚ ˛ †‚……¶. ^ ¶ ¶…ˆ” …‚„¶˜„¶ - ¿´´„ˆ 50  ˛ ˛˛ ¨¸ ˛ –††·”¶, ˛ ˛ ˛ 16  ¨ ˇ¨¨ .

†—¨ ` ˚ † ¨— ^ ¶ ††·” …. ‡ˆ„„¶ 50  ˛ ˛˛ ˛ ˇ —¨ ˛ ·ˆ·”¿‚` »‚¯·”„„¶.

†—¨ .. »¨ ^ ¶ —˚ —¨ ¨¨— †‚……¶ »ˆ»‚¯·”„¶ 100

 ˛ ˛˛ . ^ ¶ —˚ —¨ ¨¨— ”·ˆ´·¶ †. ·„¶ 100  ˛ ˛˛ .

†—¨ ` ˚ »¨—¨ ¶¨— ^ O ”·‰¶` †. »·”‚‡…‚˙´¶` 100  ˛ ˛˛  ˚  . ^ …‚„` ¨— ˛ ´`ˆ” ¯¯‚‡„¶ 30  ˛ ˛˛  ˚  ¨— ¨¸  . ^ –`‚”¶` †. –·†‡¶` 50  ˛ ˛˛ ˛ ˛ ¨ . ^ ¶ …… . „”¶ 50  ˛ ˛˛ ˛ ˇ —¨ ˛ · —¨ . ^ ¶ ·”·ˆ•·‚ . „”¶ 50 .

·˛ ˛ `¨ ˛  — — 15 »¨—¡ , ˛ ¨ „ —¨˛, — 9.30  — , ˇ¨  ˇ — ˛— ˛ ˛ »‚` ¯. ¿·„¶, ˛ ˚— ¨ ´ —¨¸¨ • ¨¨ ¸ . ´¨ ¨—¸—¨ ˛: ‚¨ - ”— ¨ ¨—  ¨ ¨¸¨ ˇ ¨ ¨ ¨ —. ·¨¨ ¨ ¸— ˚— ¨— ¸— ¨ , ¨ ¨ ¨˚—¨ — ¨—˝¨ ¨— — ’¨˝¨ — ¨ . ·¨¨  — — ˛¨¨ — ,

¨ — `——¨ ¨˚¨ ¨ ˛ ¨˛ . ˇ¨¨  ¨ ˛ „˛˛ ˇ¨ ˛ — ¨— ‰ ¨  ——¨¸ ˇ¨ ˚ ˛ —. — ¯— —  ¨— ¨ , — ¨— ¨ ¨ ¨— ¨  ¨ .


߶ ˜˛ »¨ —¨

`— 4

‡‚˜ …· 1. `˛ —˛—˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ · ˛ `˚ ˚— –¨— — ˚—¨ »¨˛ »¨˚¨—˛, — ˚—¨ ˛ —˛ ¨, —˛ˇ˛

¨— »¨˛ »¨o˚—¨¨˛ . ¸  ,   —— — —˛

 „¨˛, — ¨— ¨ ¨ ” ˚ —¨,

 — ˚¨ — — —¨, — ¨ ¨ ¨ —¨ ¨— — ˇ ¨ ¨— ˚¨˝ ¨— ˚—¨ ¨ ˛ˇ — ¨˚¨¨ ˛ ¿¨ , ˚—¨ —¢ ¨— — ˛ ¨˚ —˛. ¶ · ˛, ¨’ ,— , — —˛ — ¨ ¨ˇ˛˚˛˛ ˛ ‚¨—˛ …— ¿¨¨¸¨˛ ¨ ¸¨ (¨—— `¨˛  ˜ ¨˛ ¨ ˛ ˛ ¨ , ¨¨ ¨— — —¨ ¨ ), ¸¨¨ ¨— ˛ ¿—¢ ¨ „ ¨ ¸ ¨¸¨˛ ¨ ¨ ` —¨, ˚—¨ ¨ ˚¨ — — ˚¨ ˚—¨  — ,

 ¨ ˚—¨ ˛ ˚˚¨—˛ ¨ ˛ ¨—¨, † ¨— `¨¨˚—¨¨˛ ¨ ¨ —¨ ˚—¨ ˛ ¨ ¨—  ¨¨ ¨˛  ¸¨. ¿¨¨¸¨˛ ¨  2. –¨¸˛ ´—¨˛ , 

¨˛ ,— ˚¨¨ ˚—¨ †— ˚˛ ´¨˛ ˛˚ , ˛˛ ¨—  ;o 

„¨ ¨— ˛˚¨ ˛ ¨˛, ˚—¨— — . »  ¨ ¨—¨ ¨— — 

—¨  — „ ¨ »¨˚¨—˛ ¨ »¨˝¨, —¸˛ ˛ ¸  ¨ ¸¨˚¨ — . ¨ —¨— ¨—¨ ¨— ¨ ¨ ˚ ¨ —¨ —¨—¨ —— , ˚—¨— — ˛ˇ˛¨, ¨¨ ¨—  — ˚ — ¨. 3. ·¨ ¨ ¨¨¸ —˚¨

¸ ¨  ¨ ¨ ˛ ‡.`. `˚ ˛ ˇ˛¨ ·ˇ— ¨ »¨¨¨ ˛ ( ˚—¨) ¨— · ˛ ´˝¨¨¨˛ ( †— ˚˛ ´˝¨¨— ˛). „¨ ¨ ¸˛¨¸˛ ¨ —¨ ˛ ‡.`. — —˚ —  ˚¨ —, ¨ ¨, ¸—¨ —¨ ¨— —¨ ¨˚˛¨, ¨˚ — ¨ — —¸— , ¨— ˚¨ ¨ ¨¨ ¨¨. ·—¨

¨ ¨ —¨, ¨ —¨ — ¨  ¨¨˚˛.  — — —¨— ˚¨— ¨ ¨¨ ¨ ——¨, — ¨ —¨— ¨˚¨˝ ... · — ¨ ¨¨¸ —˚¨— , ¨ˇ¨ —  ˚—¸— , ¨ ¨— ¨ ¨— 

¨— ˚¨ — ¨ . 4. ¶ ˛ —¸¨ „˛—¨ … ¨

»ˆ`´‚„»†·‚·»´ ( ˚ ¨ — Æ ...) ` ˝ ¨—¨ —¨ 1 — —¨ . »—˛ ¨  ¸— — . 2 —¸ ¸ —  (— ). 2 ˚¨—   ˚¨¨. »—˛ ¨ ¨—¢ ¨ — . »— ¨¨— ——. 2 ¨˚¨, ¨¨—, — —. ¨¨ ¨ ¨ ¨¨¨ ¨— ¨ˇ ˝¨—¨ ¨¨. ´¨ ˛˚¨—˝

¨  ¨.

`¨ ¨ 1 — — ¨ 2 ¨— ¨— 1 ¨—¨ —¸— 1 —¸¨ ¸ ˛ 1 ¸¨˛ »— ¨¨— ˝¨¨˛ 2 ¨— ¨ ¨¸— ¨¨—, — —. ´¨ ¨˝ ’ ¨¨,  ˛ ¨¨ ¨ — — ˛˛. »’ ¨˛ — ¨ ˝¨—¨.

7ª ˛ ¸ ª „ ¨ — ˛ – - ¿—˚˛ ˛ ¨ ¶»· 1˛: ¨ ˛˛ —  — ˚—¨ „¨ ¨¨ ˛ ¨¸˛ ¸—¨ ¨ — ˚—¨ ¨˛, ¨ , ¨˚˛. ‡—¨ ˛. ¶»· 2˛: ¨ ˛˛ ¨  — ˚—¨ ¨ ¨ ß„˛ ¨— —˝ ˛ —¨ ¨  „ ¨ - ´ —¸¨ - `——¸—¨ ˚—¨ — ˛, ¨—˛˛ ¸ —. · ˛ „ ¨—˛. ˇ  ˚—¨ —¨ ˛ ˚ ——¨ ˛ ˛. ‡ —, ¸—¨ ˛. ¶»· 3˛: » ¨ ˚ ¨ ˇ¨ — ˛ ˚—¨ `—¨, » ˝¨—, —— ‚¸, ˛ ˛˛  

, ¿¨¨— ´¨—, ` —¢ ¨—˚— ˝¨—, ¸¨˚ ˚ — † ¨¨—, ˛ »˛ ˛ ¯ ¨ . ·—˛ ¸ —. ‡ — ¸ —. ‡—¨ ˛. ¶»· 4˛: » ¨ ˚ ¨ ˇ¨ —  ¨¨— …¨ »¨ , ˛ »˛ –¨  ¨— — — ¿¨—¨ —. ´ ¨˚ ¨ ˇ¨ — ˛ „ —˛ ¨˚¨ ¨— ¨¨— ˚ –. ¯ ˇ , —˛ ¸ —, ¸—¨ ˛. ¶»· 5˛: » ¨ ˚ ¨ ˇ¨ ¨ˇ˛ — ˛ ˛ ¨˝— ¨ ¨ ¿—˚˛˛¨. `˛ ¿—˚˛ ˇ¨ ˇ¨¨ ¨ ¨—¨ ¨—¨ ¨— ˛ ¯¨ ˛ ˇ¨ — ˛ ¨—¨ • ˚—˛ `˛. ·—˛ ¸ —, ¸ — ¨— — ˛ ¨ ¨¸—  ¨¨¸—¨˛ —˛ ¨— . ‡—¨ ˛. ¶»· 6˛: » ¨ ˚ ¨ ¨¨ ˛˛ ˚—¨ ˛ ˛ „¨ ¨¨ ˛ ¨¸˛, ¨— ˇ¨ ¸—¨  . · ˇ  ˛ ˛. ‡—¨ ˛. ¶»· 7˛: » ¨ ˚ ¨ ¨¨ ˛˛ ˚—¨ ˇ˛¨ 

¸—¨ ¨ — . ¿·‚”»–……´‚: 1. ‡—¨˛ ¸ — 4 ¨  ˛ „ ¨—˛ (4 )  — . 2. ‰ ¸ — – ¨˛˚—¨ ˛ ·¨¸¨  —. 3. 4 ¸ —¨ ˛ „ ¨—˛. 4. ·˛ ¨˚ ˛ „ ¨—˛. 5. ·——˛—¨ ˛ ˛ ¨˝— ¨ . 6. » ¨¨ ¨  ¨—¨ ˚—¨ . ‡·… ¿·‚”»–……´‚: 1. ·—¸— ¨ —¨, ˝¨—¨, ——  , — ¸—¨ ¸¨˛ . 2. ˜—¸ ˛¨¨. 3. ,— ¸ ¨¨ ¨— ˚¨¨.

& ´ ¨¨˚  ˚¨¨ — ¨— —   ¨ ˛ ¸—¨ˇ ˛ ¨—  ¨ ... ´‚»¶ „´’ ´»: 340 ·ˆ˙

( … ˜¨ ¨Æ˛)

 —— ˚¨ — ¨ ¸¨  ˚—¨ ˛ „˛˛. — ¸˛¨¸˛ — — — ˚—¨ ˚¨ ¸˛ ’ ¨˛ — ˇ˛¨ ¨ 25.000.000  2004 13.000.00  2005. ˆ˛... 5. ¶ ‡— ˇ˛ ‡  ¨ ˇ—¨ ·¨— ¸ ˛ … ˇ˛ ˝˛˛ ¨ ¨ ˚¨—¨ ¨— ¨ —¨ ¨ ˛ ¨¨ ¨ ¨ —ˇ ¨¨  — —  , ˚—¨ ¨ ¨ ˛ ¨ —¨ —

¸ . …— »¨˚¨—˛ — ˇ¨ —¨ — ˛ ¨¨¨  ¨¨¸—¨ ——, — ¸—¨ ¨ - ¨ ¨ ˚—¨ —— ¨ ¨ . ´ ¨—   — — ¨ — ¨— ¨  ˇ ¨ — ,—  — —. ˆ¨ ¸ — ˚—’ ¨. …¨ ¨— ˛ ¨ ¸ ¨— ¨ ¨¨¨ ¨˚ ¨ ,— ˇ ¨— ˇ¨ ¸˛— 

˛ ˛ —¸¨, ˛ ¨ˇ — ˛. ¿ — ˚¨¨ ˛

˛ —¸¨ ¨¨ ˛¨

˚¨ —¨ ¨— ¨ ¨¨— 

 ¸ ¨ —¨. ¶¨, ¨’ ,— ˇ¨—, ¨¨ ˛—˛ —¨ —: • — »¨˚¨—˛ (¨—), · ˛ ¿¨-

¨¸— ¨˛ (˛ ˛ ¸¨¨—¨ , ¨¨¨—), »——¨¸˛ `—¸¨˛ (— ¨— —), ¨— »¨—¨ „. ´— (¨¸ ˛ ¨¨-„ ˛, ¸¨¨¨ —¨—). ˛ ˚˚ ˛ ¨ ¨¨ ¨ ¨. » ˛ ¨——¨ ¨˛ ˛  ¨¨˚ ˛

˛ —¸¨  —— ˇ¨

—¨— ¸—¨ˇ — ¨ — ¨¸ —¨ , ¨ ¨ ˛˛ ¨˝—  41404, ¨ ¨ — 20 ‚—. ˛ ˇ¨ —¨— ¨— ¨˚ ¨ ˛ ¨¨˛ ¨— ˛ ˛ ¨ ˛ ¿¨¨˚—¨ , ( ¨ ˛ ˛—¨ ¨— ¨˚ ¨). 6. — — ˛—— ˛ ¨˛ ¨¸¨—¨ ¨¨ — ¨— —¨— ˛. ˛  , ¨ —¨— ˛ ——¨—˛ ˇ˛ —¨ ¨— ¨ — ¨¨ ——

 — ˛ . · ¨ ¨ ¨˛—¨ ¨¨¸ —˚¨¨ ¨—¨¨—ˇ ¨—  — ¨ ˇ —¨. ´ —¸— ¨— ¨—— ¸—¨ . ´¨¨ —¨ — ¨ —   ˛ ‡—¨—˛ . ·—˝ ¨ — ¨ —— ¿—¢ ¨ — ˇ¨ ¨¨¨˛, — — — ˇ¨ — ¨.

¶ — —ª ¨ ¨ ˛ ¨

˛ „ª˛ ¨ 10 ª 12 ¨—Ø ¨ — ª ¨ †¨ — • ¸ ‚. ˛˚—— ˛ (` —¨ ¨  ˛˚ 

 ) †. ´ ¨— ¨ ¶¸˛ 1746  ˛ ˛ ¨¨¨ ¸ — ˛ ¨ ˛ „˛˛, ˇ

 ¨ ˛ ¨’ ˛ ˛— — ˚˚ —˛˚˛˛ ». ˚¨:  Porter ¨ —¸ ¨ ˛ „ ¨—˛ — — — — ·˛ ߨ˚¸ ¨¸—¨¨ ¨— . ¿¨  — ˛—  ¨— ¿¨ ˛ —˚˚¨ ¨ —¨— ¨ ¨ ¨— ¨ .... ´¨ ˚¨¨ ¨¨ ¨—˝¨  ¨ ·˛ . — ´ —, ¨— ˇ ¨, ߨ ˚  ¨— ¸ ¨ˇ ˛ —˛: ß ¨ —¨— 

 — ¨ ˝ ¨¨ ¨  ·˛ ¨— ,  ¨ ¨¨ — ˛ ˛ —¨ ¨  —˛ ˛ — ˚¨¨ — —— ¨ˇ¨— ¨¨ ¨. ´— — ˚˚¨ ¨ ¨¨˛—˝¨ ˛— —  —¸ ˛ „ ¨—˛; ¶¨ ¨˚¨— ˛—¨ ¨—¨, ¨ —¨ ¸— —

¨ ¨ ——¨ ˚  ¸—¨  ¸ —  ¸ ¨— —ˇ¨ ¸ ¨— ¨ ˚ ¨¸¨; ¶ ¨ — ¸ —, ˚—¨ ¨— ˚, ˛ ¨ ¨ ——¨ 

˛ „˛˛ — — ˇ

˛ˇ˛

¨˛ — — ——  —¸ ˛¨ ˛— ; ˚ . ´ ¨— —¨— — ˛ ˛ ˛ ¨ ˛

¨— ˛¨ ¸—¨¸ ¸ ˛ ¨— ¨ˇ—  ˛ ˛ „˛˛. ¨¨— ¨—¨ ¨¨˚ ˚¨ „˛— ¨˛ ˇ

 —¨— •¸ ¨ ˛ (1778-1818) ¨ ·¨ — ` —  ¯¨— . •¸ ¨ ˛ , ¨  ˇ¨¨— ‡ —¨˛, ß ¨—˝ ˛ ¨  ¨˛ ¨— — —˚ ¨ ˛ „˛˛ ... ` ˇ ˛ — ¸ ¨¨˛˛ ¸—¨˚˛ , — ¨—¨¸ ¨˚¸ ¨¨—¨ ¨. — — ˇ—˝¨ ¨¨¨˛ ¨ . ´¨ ¨ ˛ — ¨¨— . ¿ — ˛ —¸—¨ ˛, ˛ —¨ †— ˚˛ `¨ ˚¨, ¨¨˚¨˛ ¨ ˜ — , ¨ ˛ ¨ ¶¨ — ˛ —¨¸: ·˚ — ˛ ¨¨ ¨ ˛ ˛ — — ¨, ¨— ¨— ˝ ˛ ˛ ¨ , ¸—¨ ¨˛˚ — ¨...

 ˜ — , —¨ , ¸  — —  1824. ´¨ ˚ ˚¨  —˚¨ — ˛ —¨  ˛¨, ˚¨ — —¸— , 1806. — 100 — — ˚¨¨ ¨— ˚¨¨— ¨ ¨—¢ —˛ (—¨¸ ) ˛ „˛˛ ¨  ¨ ¨ ˚ ˚¨ ¨˛˚¨—. ´ ¨˚ 

 1816  — ¨ — 

˚¨ — ˛ ˚ — ˛ —¨, ¨—  ¨¨ ˇ ¨ ’ — ¨ — — (¨— —) . ´ 1817 —¨ —˛˚˛˛ F. W. Sieber ¨ ˚¨

˛ ¨˛˛  ¨  ¨ ¨˛ ¨—˝ ¨¸˛, ¨¨ —, ¨, „¨¸— `˛ —¨ . ´ 1842  —˛˚˛˛ ». ¯˝˛ –˝¨— — — ¨˛¸ ¨ˇ — ˛ „˛˛ , ¨˛ ¨— ¨ ¨ ¸¨  ¨¨¨ ,  ¸ ¨— ¨— ¨ ˚ —˝ — —¨ — ˛ ˇ ¨ ¨˛: ߶ ¨ —¨— —  „˛ ˚¨, ˛ —¨ ¨—¨, ¨— —¨— ¨— ¨ ¨˛ — ¨ ˛ —¨— — ˛ ¸ ˛ ¨. „¨— ˛ — ˛: ß— „˛ ¨˚¨ ¨ˇ’  ˛ , — ¨ ¨ ¸¨  ¨ ¨ ¨ . ´ , ¨ ¨¨ ¨  ¨¨¨ † ¨ —˛˚˛˛   19 ¨— ¨  —˚¨ — ˝ ˛˛¨ „˛— ¨  ¨ ¨— ˛ ¨  ˛¸˛ ˚ 1790. — ¨— ¨ ˛˚, ¨¨ ˛ ˚ ˛ ,  ˛ ¨ ˛ — — ´ — 

— ˛n „˛ ˛ (1642) ¸ ¨ ¨˝— ˛ ¨, ¨¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ¸˛ ¸ , ¨ —¨  ——¨ , ¨— ˛ —ˇ ˛¨ —— ¨ ¨— ˚ ¨˛ —¸¨˛ 

 ¨˚—¨¸ ˛, — ,  — — — —¸—— ˛¨ —¨— — ——¨— ˛ ¨˚— —¨— . — ˇ¨  — ¨ ˇ — ˛... ˚¨ —¨ ˛ —¨ ¨˛¨ ˛ ¨  —¨  ——¨ , ¨

¨— — — ´˛ ¨˛¸ ˚ —˝ ,  ¨— — — — ´˛ —¨ ,  ¨— —¨¸ . (` —¨  

 )

 — ˚ ¨ —

˛ ˛ ¨

†¨ — ˛ ˚˚ ¨ ‡¨˛

¯—˝ —˛   — T—  — —  — ¨, ˛ ˚˚ —¨ ˛ ˛ ˚ — ˛ —¨  ¨ˇ  ¨; ¶ ¨ ¨ ¨—¨ — ¨ ˛ —¨ ¨—¸—¨ ˛ ¸ ˛ ¸—¨ ¨ˇ  ¨.  ¨  ˛ ˇ˛ ¨ — ˛ ¨— ’ — ¨  ¨ , ¨¨ ˛: ߇ —¨ ˝¨—. ·— ¨— ˛ ¨ . $$$ » —— ¨ ˇ — —  ˛ ¨  ¨˚¨˛. ¨¨— —¨ ¨— ¨  — ¨—, ˛ — ˝ — — — ˚˚—  ¨— — ¨˚¨—— — —   ˛ ¨  ¨˚¨ ß˚—’ ¨ 

— ¨—. ˛ ˛ ¨— ˛˛ — ¨—  ¨ˇ¨˛. ¶ ¨  ¨˚¨˛ — ¨— —˛ ¨¨¨  ˚— ¨— ¨ — ¨  ¨—¸—¨, ¨

¨ — — —: ^ ¶  ¨ ¨ ˇ¨ ¨ˇ — — — ˇ¨ ¨ ¨˚¨ ¨—, ˇ¨ ¨ —— , ˇ¨ ¨ ¨¨˝˛¨ ˛ ˇ¨ ¨ ¨ ˚—. ^  —¨  —— — —¨ — ¨— ¨ ¨— ¨ ˛  — ˚—  ¨ ¨ — ¨¨ ˚—¨  ˛¨— ¨ˇ  ˛ ˝˛ ¨ ; ¶ —˛¨ ¨— 

¨ ¨ ¨ ¨—¨˚¨˛ ¨— ¸—¨ ¨ — ˝  — ¨— ˝— ¨ ¨¨˝˛˛ — ¨— ˛  —¨ ¨; ^ · ¨ ¨ — ¨ ¨˛ ¨; ·— ¨  — ˛ ¨¨ ˛; ·— ¨ ˛ —— ¨— ˇ — ˚— ˚ ¨; · ¨˝  ˚˛; ‡—  ¸—¨ ; ·— ¨ ¨ — ¨ ¨; ` ˛¨ ˛ (¨— — ¨ ¨¨¨¨— -

 ¨ˇ—¨) ˛˚  ˛  — ¨ ¨ ¨ —  ˛ ˚¨, ¨¨ ¨—  , ¨, — — ¨ ˚ ; »˛ — ¨ — — , ˇ˛ — , ¨˚— , ¨ — ˛ — ; »˛ — ¨ — ——— ˛ ¨˝  ¨ ¨¸—¨— ¨; »˛ ¨ ¨—¨ ¨, ¨˛˚  ˛ ¨ ˛  ¨—— ¨ ¨; »˛ ¨  ¸ ¸—  ¨—¨ ˛  ¨

 ; ¨ — ¨ ¨  , ˛ ¨ ¸—¨—¨ ¨— ¨ ˇ ¨; ( ¨˚¨ ¨— ¨—). ¨¨˛ ß…‚ —¨¸˛ ¨ ¨ — ˛—, ˛ ¨  ˚—¨— — ¨ˇ — ¨¨ ¨— ¨ ¨ ¨. „¨— , ¨—¨, ¸ — ¨ — ¨— ˚

 , ˇ , ˚—, ˚—, ¸—¨ ——,  — ¨ — ¨ˇ —˚˛ ˛ ˝˛ . ¶ ˛˛  — ¸˛ ¨ ˇ  ¨ ¨ — ¨—  ¨ ¨— — ˇ˛ ¨ ˚——¨ ˛ ¨ ˚¨; …¨ ˇ ¨ — ¨¨

 ˛ ¨˚¨˛ ¨ ¨ ¨ — ¨— ¨. ¨¨¨ ¨— ¨ — ˛ ˚˚—˛ ˛

——˛ ¨ ˛ ¨—  ˚ , ˇ¨ — ¨ ¨ˇ˛ ’ ¨¨   — ¨— ¨ . ˇ ¨ ¨ ¨— ˚—¨, — ¨ — ¨ ¨ — —  ¨ .

¿ˆ`‚`¶ ´ˆ »ˆ`‚„ˆ ·†ˆ ´ˆ »…”¶ »†‚´¶ (`ˆ…·¯·‚ ¨ ˛ . 1) — : ߆ — — » ¨ , ˛ ˛ˇ—¨ »¨ —¨ ˚¨ ˚ ˛ – ††·”¶ ˘ˆ”” „¶. `¨ CD ßME” »¿‚ …‚ ‡»‚ … 1, … 2, —  ˛¨—˛ ˛ ¨— ˝¨ ¨— ¨  . ´ ¨, ¨˝—  ¨¸  »— ¨˛ »¨ ˚¨ — ˛, —¨˝ ¨ CD ¨ ——¨ ¸—  ,  — ¨ ˇ¨ ˛—. ´ ¨—ˇ¨¨ ˛ — ˛ — — ¨— —  ˛ ¨ ˛ ˛ ¨ , ¨ ¨˛¨ ¨— ˝— ˇ¨¨—¨ ¨˚, ¨— ¨— ˝—. — ¨ ¨   ¨—¢¨ ¨— —¨ ˛  ˛ ¨ . •˛ˇ— ¨ ¨ ¨¨ ˛ ¨ ¨˚, ¨ ¨ , ¨ -¨˚˚ ß »¨ ˚¨ — ˛. — ¨ ¨ ¨— ¨ ¨—¢¨, ¨  —¨, ¨ ˛——¨, ¨  —¨, ¨ —¨¨. „¨ ’ ¨¨ ˚—¨ ˛ ˛ ·¨¸¨ —¨, — ¨—¨ ’ ¨—˛— ¨—  ˚¨  ¨ ˛¨, — ¨— ¨— ˇ¨ — ¨— ˛ ˛—˛ —˛. „— ’ ¨¨ ¨ ¨ ¸ ˛¨ ¨— ¨ —˛¨, ¨ — — ¨ ¨˛ — ˝ ¨ ¨ —. · — ˛ ¨—ˇ¨¨ »¨˛ — ¨—,   ¨¨ ¨ — ˛ ` ˛ ¨¸— —, ˛ ˚, ˛ ¨—, ¸ ¨—,  — — ˛¨— ¨ —¨ ¨,    —— —¸ ¨— ¨  ˛ ¨— ˚— ¨. »¨˝—  ¨¸  »— ¨˛, ˛¨ —

 —¨¨ — » ¨ , ¨  —  ¨— ˚— , ˚—¨  — ˛ ¨ ¸— ¨ 

— — ¨. ´— ˝  — — — ¨  ˛ ¿ ¸ ˛ ¿¸¨— —˛ ¨ ¸¨ »¨  ( ..».). ·— , ¨ , ¸—  ¨˛ —  ˛ ¨—

 ¨ — — ¨— , ˚—¨— ¨¨  ¨ —

¨ — — ¨— ˛ ¨¨¨˛ ¨— ˛ ¸, ¸— ¨ — ¨ ¨—  — ¨ ˛  ˛  ˛ ¨ ¨ˇ ¨ ¨ —¨. ·— ¨— ¨ˇ  ¨ ¸—¨ — ¨˚¨ ˛, ——¨— —¨ ¨

¨˚¨¨, ——¨— — —¨— ¨— ˚— ¨—  ˛ ¨ˇ —˚˛ ¨˚¨ ˛ . ·— ¨  — ˝— ¨ —¨ ¨ , ¨ ¨— ¨ — ¨ ˚ —¨ ¨ , ¨— ˝— ˚—¨ — ˛—— :  ,  ¨— ˛—— , ¨ ¨ ˛ —˛ ¨— ˛ ¨ ¨¸˛ ¨ . „¨— ¨ — (— — ¨ ¨˛ˇ—¨!)  ˛ ¨ ¨ˇ — ˚˛ˇ˛¨, ˚¨¨ ¨— ˇ¨¨ ¨— ¸ ¨¨

 — — ¨— ¨ ¨— ¨¨ ˛ ¨ »¨˛ »¨ ˚¨ — ˛!... `’ ¨ —, »¨˛, ˚—¨ ¨ ¨ — —— ¨ . …¨ ’¨— ¨¨ ¨¨ ¨— ¨ ˇ¨¨— 

¸ ¨˛ ¨ ¨  ¨. †—¨—  — ¨— ¨— ˝— !... `¨ ¨ —. ††·” ‡ˆ„„¶

2005 Μάρτιος Απρίλιος 157  
2005 Μάρτιος Απρίλιος 157  

†—ÖØÛ˛ ÛÖÜ„Ò˛ ¸ÖÔ¨25&26‚ÖÜÔ— ÖÜ2005 ·…˙`¶`ˆ””¾†˙… „·…´À¾ ·¿°À¯‚°`°†‚¾ˆ „À¶´‚„¾ˆ¿¾”‚´‚`»¾ˆ –°`‚”·‚¾ˆÀ·•ˆ»…¶` ‡Ö˚¨Ô˛Ú160-¿Ì—ب—¨Ú ß¾¿À·–·”...

Advertisement