Page 1

EKONOMIKA

Slovenská verzia skupiny publikácií HÍD

Maďarsko-slovenské obchodné vzťah

Značný záujem

1/2014

Maďar sk á

Široké spektrum služieb


PRIAMO OD VÝROBCU! Aranžérske potreby, pomocné materiály, plastové výrobky do záhrady. Aranžovacie hmoty: • suché a mokré – tehla • suché a mokré - Cylinder • mokré aranžovacie hmoty: gule, kužele, srdcia, kruhy atď.

Plastové doplnky kombinované s aranžovacou hmotou: • misky: malá, stredná a veľká s mokrou aranžovacou hmotou • rôzne držiaky na svadobnú kyticu a iné kytice s mokrou aranžovacou hmotou

Ďalšie výrobky a potreby – široký sortiment foriem a rozmerov: • vonkajšie a vnútorné plastové kelímky, balkónové nádoby, podložky, kvetináče • doplnky z plastu, papiera a dreva • hodvábne kvetiny, základy pre dekoráciu • dekoračné baliace papiere, textílie, stuhy • sezónne produkty (Sviatok všetkých svätých, Vianoce, Veľká noc, Halloween)

Rastyl Kft.

H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 17. Tel.: +36/23/521-320 • Fax: +36/23/521-322 info@rastyl.hu • www.rastyl.hu


Maďarská Ekonomika

Vážený čitateľ! V novej podobe a s novým dizajnom vychádza slovenská verzia skupiny publikácií Vydavateľstva Feliciter s názvom HÍD – MAĎARSKÁ EKONOMIKA. Namiesto skoršieho buletínového formátu Vám opäť dávame do rúk publikáciu väčších rozmerov, aby sme Vám maďarskú ekonomiku, vývin slovensko-maďarských obchodných vzťahov a, nie v poslednom rade, firmy hľadajúce obchodných partnerov na Slovensku predstavili v atraktívnejšej, magazínovej forme. Naším cieľom je aj naďalej to, aby sme svojími prostriedkami prispievali k rozširovaniu hospodárskych vzťahov.

Karpatského regiónu v Košiciach a v Dunajskej Strede. Keď hľadáte maďarského obchodného partnera, môžete sa obrátiť o pomoc na tieto kancelárie, ako aj na odborného diplomata Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave pre vonkajšie ekonomické vzťahy, dr. Tibora Vargu. Keďže výstavy a veľtrhy sú vynikajúcim miestom pre prezentáciu firiem, spoznávanie budúcich obchodných partnerov či konkurencie, do pozornosti Vám dávame aj celý rad výstav.

Maďarské firmy, ktoré sa predstavujú v magazíne Maďarská ekonomika, chcú vytvárať, alebo rozširovať svoje obchodné vzťahy na Sloven V našom obchodnom magazíne sku. Nejedna z nich vytvorí vzájomsa zmieňujeme o vývoji a aktuali- ne výhodnú obchodnú spoluprácu tách maďarsko-slovenských hospo- možno práve s Vami, alebo s Vašou dárskych vzťahov a predstavujeme firmou. Prosím Vás, dôkladne si prečinnosť kancelárií Obchodnej siete študujte ponuku, a v prípade záujmu

Vadavateľ: ©Feliciter Kiadó Kft. (s.r.o.), www.feliciter.net feliciter@felciter.hu http://issuu.com/mekonomika Za vydanie zodpovedá: dr. Judit Kováts Redaktor: Dénes Kováts

kontaktujte svojho potenciálneho obchodného partnera v záujme nadviazania obchodných vzťahov! Myslím si, že aj vysoký počet maďarských spoločností hľadajúcich partnerov je dôkazom značného záujmu o spoluprácu. V nádeji ďalšieho rozvoja bilaterálnych hospodárskych vzťahov Vám želám obchodné úspechy, prospešnú spoluprácu s maďarskými partnermi, a k tomu všetkému dobré zdravie! Dénes Kováts šéfredaktor kovats@feliciter.hu

Preklad: Alžbeta Hollerová Račková Spolupáca: Kováts Viktor Zsófia Dankó Fruzsina Kotán Anita Kotrányi Klára Sochacki Ildikó Szanyi Szilvia Teski Grafika/dizajn: Sándor Talpas Tlač: Grafit Nyomda „R” Kft. (s.r.o.) Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo časti publikácie bez povolenia vydavateľa nie je možná. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených v časopise.

H-9084 GYŐRSÁG,ÖREG U. 28.

+36 96 470079

TATRANSKÝ PROFIL, PALUBOVKA OD VÝROBCU. www.cziglerwood.hu info@cziglerwood.hu +36 20 9587535 MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 3


Maďarsko-slovenské obchodné vzťahy, vďaka prirodzenému partnerstvu, sa pohybujú po mimoriadne širokej škále, uveďme len spoločný rozvoj infraštruktúry, tovarovú výmenu a výmenu služieb, styky v oblasti cestovného ruchu a kapitálové vzťahy, výmenu pracovnej sily alebo rôzne regionálne kooperácie. Pre medzištátne vzťahy je čoraz príznačnejšie, že je určujúca a stále rastie úloha a podiel mikro, malých a stredných podnikov tak v obrate, ako aj v kapitálových vzťahoch.

Maďarsko-slovenské obchodné vzťahy Slovensko je strategickým partnerom Maďarska, za čo môžeme ďakovať rozsiahlym a dynamicky sa rozvíjajúcim obchodným vzťahom. Slovensko je v súčasnosti 4. najväčším obchodným partnerom Maďarska s obratom v objeme 8,6 miliardy EUR. Sú živé a aktívne diplomatické vzťahy napomáhajúce ekonomickú spoluprácu, potenciál rastu ekonomík je významný. Na rozdiel od ostatných relácií kapitálové vzťahy sú obojstranné. Maďarský export kapitálu, ktorý je väčší aj svojím celkovým objemom, je v tejto relácii ešte rádovo vyšší, než slovenský, ale záujem je prakticky totožný. Dokladá to fakt, že v rebríčku exportu slovenského kapitálu je Maďarsko na 5., kým v rebríčku dovozu na 6. mieste. Čo sa týka vývozu maďarského kapitálu, po Chorvátsku je Slovensko druhou najdôležitejšou cieľovou krajinou. Doteraz 8 tisíc maďarských firiem investovalo kapitál vo výške viac než 1,2 miliardy EUR na Slovensku, kým investície slovenských firiem v Maďarsku činia 150 miliónov EUR. Najdôležitejšie komodity slovenského dovozu v rámci bilaterálnych vzťahov: • súčiastky a príslušenstvo motorových vozidiel, • elektrotechnické zariadenia, súčiastky, • stroje, zariadenia, kotle, • minerálne látky, • železo, oceľ a výrobky z nich, • plasty a plastové výrobky, • nábytok a bytové doplnky, • výrobky kožiarskeho priemyslu, • papier a papierenské výrobky, • výrobky drevárskeho priemyslu, • obilie a olejnaté semená, • cukor a výrobky cukrovarníckeho priemyslu, • lieky a liečivé prípravky.

Možnosti rozšírenia trhu sú pestré. Perspektívne oblasti sú najmä: • zavádzanie nových výrobkov, technológií (ochrana životného prostredia, odpadové hospodárstvo) • zintenzívnenie prítomnosti MSP na zahraničných trhoch • rozšírenie dodávateľských vzťahov • poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel • služby, obchod • investície • spolupráca na trhoch tretích krajín.

Čo sa týka malých a stredných podnikov, ich počet a podiel je významný a neustále rastie. Ich činnosť je faktorom so značnou dynamikou, veď dokážu rýchlo reagovať na trhu, ďalej môžu otvoriť nové trhové segmenty. Môže pokračovať ich začleňovanie sa do dodávateľských sietí pre automobilový a elektrotechnický priemysel, časť z nich charakterizuje vznik a fungovanie klastrov. Základ pre rozvoj dodávateľských vzťahov poskytuje rozšírenie dodávok pre automobilový a elektrotechnický priemysel v 2. a 3. kole, resp. spolupráca medzi ich profesnými zväzmi. (Napr. Maďarský spolok elektrotechniky + Zväz elektrotechnického priemyslu SR, MAJOSZ-ZAP.) 4 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Možné smery kooperácie na tretích trhoch, regionálneho rozmachu: • spoločná účasť na väčších dodávkach, investíciách, • východoslovanské vzťahy slovenských firiem, • expanzia slovenských firiem na Balkáne, • regionálna expanzia maďarských MSP. Možnosti rozšírenia kapitálových vzťahov: • Výkup kapacít, ktoré sa v dôsledku krízy ocitli v ťažkej situácii, s osobitným zreteľom na potravinársky priemysel. • Zapojenie sa do rozvojových projektov v oblasti cestovného ruchu. • Účasť na rozvoji priemyselných parkov. • Zakladanie spoločných podnikov so slovenskými firmami plánujúcimi expanziu na Juh a vybudovanie vlastného predajného centra v Maďarsku.

Rozmach maďarsko-slovenských ekonomických a obchodných vzťahov napomáhajú viaceré organizácie. Spomeňme tu kanceláriu zahraničného obchodu pri Veľvyslanectve Maďarska v Bratislave, kanceláriu Obchodnej siete Karpatského regiónu v Košiciach a Dunajskej Strede, resp. Slovensko-maďarskú obchodnú a priemyselnú komoru.

Veľvyslanectvo Maďarska Obchodná kancelária dr. Tibor Varga odborný diplomat zahraničného obchodu 811 01 BRATISLAVA, Sedlárska 3. Tel.: (+421-2) 5441-8801, -8802 Fax: (+421-2) 5441-8805 E-mail: economy@embhung.sk bratislava@hita.hu


PONUKA ČERSTVEJ ZELENINY A OVOCIA ŠESŤ DNÍ V TÝŽDNI, OD PESTOVATEĽOV PRE SÚKROMNÉ OSOBY A PREDAJCOV! Prvotriedna kvalita, široký sortiment, obrovské množstvo všetkých druhov tovaru po celý rok. Tovar a zákazník sa u nás zaručene navzájom nájdu! Szeged, Kettőshatári út 2-4. Telefón: +36 62 461 095

te štív Nav aj vy! nás

info@dornagypiac.hu www.dornagypiac.hu

Pinguin Foods Hungary Kft. je členskou spoločnosťou jedného z popredných svetových výrobcov mrazenej zeleniny, podnikovej skupiny Greenyard Foods. Z našej ponuky: • Zeleniny maďarskej produkcie: špenát, šťaveľ, zelený hrášok, zelená fazuľka, fazuľka žltá maslová, paprika, kukurica zrno a klasy, mrkva, petržlen. • Ďalšie druhy mrazenej zeleniny, ovocie, koreniny dostupné v rámci podnikovej skupiny. • Niekoľko 1000 hotových výrobkov v prevedení mono a mix podľa nárokov zákazníkov, • v sáčkoch (350 g–2,5 kg), • v špeciálnej kartónovej krabici (450g), • v 10 kg-ovom balení vo vlnitej lepenke, • v 20 kg-ovom balení v plastových PE vreciach, • big-bagy alebo octabíny, • Retail, Foodservice a priemyselní partneri. Našim budúcim partnerom ponúkame naše výrobky, kontrolované pestovateľské zázemie, náš systém riadenia kvality (HACCP, ISO, BRC, IFS) a všetky výhody poprednej svetovej firmy, a zároveň srdenče očakávame záujemcov!

Pinguin Foods Hungary Kft. H-6500 Baja, Nagy I. u. 36. Tel.: +36-30-515-9687 szilard.molnar@pinguinfoods.hu www.pinguinfoods.com

Pochúťky z mesta Pécs!

eFeF Kft.

H-7630 Pécs, Edison u. 13. Tel.: +36/72/550-400 Fax: +36/72/550-404 www.efef.hu efef@efef.hu

• Parížske salámy, • šunky, • párky, výlučne z kuracieho a morčacieho mäsa.

Naše výrobky sú: • bez lepku a laktózy, • bez pridanej sóje a • bez pridaného bravčového mäsa.

Vítaní sú záujemcovia o ďalší predaj a veľkoobchodníci!

Podľa informácií poskytnutých ministrom poľnohospodárstva za štyri roky o 10 percent narástla maďarská produkcia mlieka a počet kráv, čiastočne aj v dôsledku zmien trhových cien. Po dosiahnutí dna v roku 2009 sa výkupné ceny zvýšili na prijateľnú úroveň, predovšetkým v dôsledku zvýšenia čínskeho dopytu. Podľa prognóz nákup mlieka v 28 členských štátoch EÚ sa v roku 2014 zvýši o 2 percentá, na 145 miliónov ton. V dôsledku oživenia dopytu na svetovom trhu sa vývoz syrov z Európskej únie môže zvýšiť o 5 percent, export masla o 13, vývoz sušeného plnotučného mlieka o 14 a export sušeného odstredeného mlieka o 30 percent.

Go east!

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 5


Kancelária Obchodnej siete Karpatského regiónu v Dunajskej Strede začala svoju činnosť v januári 2013 v obnovenom inkubátorovom dome v centre mesta. Objekt bol obnovený v rámci projektu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika. Svoju bežnú každodennú činnosť vykonávame v troch menších kanceláriách, pričom podnikateľom, ktorí sa obrátia na našu kanceláriu, okrem poraden- ním maďarských ekonómov na Slovensku, pre výskum menšín, s Občianskym združestva môžeme poskytnúť aj rokovacie priestory s Hospodárskym výborom Okrúhleho stola ním GAZDA, so samosprávami, so Združepre účely obchodných stretnutí. Maďarov na Slovensku, s Fórum inštitútom ním miest a obcí Žitného ostrova, s klubmi

Široké spektrum služieb

Naša kancelária poskytuje svojim klientom nasledujúce služby:

• • • •

Vyhľadanie najvhodnejšieho partnera pre obchodný zámer, jeho získanie, cielená činnosť sprostredkovania partnera, individuálny, cielený prieskum trhu v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, prípadne marketingové poradenstvo šité na mieru na základe znalosti miestnych trhových podmienok efektívne informácie o možnostiach investícií v danom regióne odkrývanie konkrétnych možností exportu, kanálov predaja, a podmienok prístupu na trh všeobecné zahraničnoobchodné, ako aj špecifické lokálne trhové poznatky, poskytovanie informácií informácie o predpisoch vzťahujúcich sa na jednotlivé výrobky a obchodné procesy – udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi a inštitúciami vyhotovenie analýz o hospodárskych pomeroch a špecifík trhu práce regiónu, o tendenciách ich vývoja – účasť v komisii expertov

Úzko spolupracujeme s partnermi v Maďarsku, ktorými sú Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy, Obchodná a priemyselná komora župy Győr-Moson-Sopron, EXIM banka, Medzinárodná investičná spoločnosť CORVINUS, Národný úrad pre zahraničné hospodárske vzťahy a Ministerstvo národného hospodárstva. Na slovenskej strane máme úzke, takmer každodenné kontakty so Slovensko-maďarskou obchodnou komorou, s poľnohospodárskymi komorami v Dunajskej Strede a v Komárne, so Združe6 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

• • •

• • •

sledovanie vypísaných tendrov vyhlásených v regióne – verejné obstarávanie, tendre EÚ, výzvy HU-SK programu poskytovanie pomoci pri zakladaní spoločností - sprostredkovanie expertov obchodné, daňové a právne poradenstvo, sprostredkovanie expertov – advokátska kancelária, diplomovaný účtovník, daňový poradca realizácia programov rozvoja obchodu a podujatí – priebežne spolu s partnerskými inštitúciami napomáhanie priamych rozhovorov maďarských a zahraničných partnerov – zabezpečenie rokovacej miestnosti, preklady vybudovanie širokého systému spolupráce s organizáciami vplývajúcimi na hospodárstvo regiónu (komory, združenia, samosprávy) podpora všeobecného chodu partnerských podnikov vybudovanie databázy o hospodárskych subjektoch – záujemcoch v záujme presného zistenia potrieb podnikateľov odkrývanie možností spolupráce dodávateľov

Kontakt: Vedúci kancelárie: Károly Bödők, karoly.bodok@crbnetwork.eu 92901 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203 Tel.: +421-948-997-749 Asistentka: Brigitta Bugár, brigitta.bugar@crbnetwork.eu

a ďalšími organizáciami podnikateľov na Slovensku. Kancelária Obchodnej siete Karpatskej kotliny v Dunajskej Strede môže byť pre maďarské firmy jednak bránou k obchodu nielen so slovenskými malými a strednými podnikmi, ale aj s českými MSP. Zároveň pre slovenských podnikateľov otvára možnosti pre nadväzovanie vzťahov s podnikateľmi v Maďarsku. Aj naďalej očakávame záujem podnikateľov, aby mohli úspešne rozširovať svoje obchodné vzťahy v našom regióne.


Našou hlavnou činnosťou je veľkoobchod ovocia a zeleniny.

Naše produkty: • Zelenina: hlávkový šalát, paprika, paradajky, uhorky • Ovocie: jablká, čerešne, višne, slivky a jahody Predaj na export: prebieha z našej chladiarne v lokalite Nyáregyháza.

KER-TÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET

Náš systém riadenia kvality: Global Gap.

H-2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. A épület fsz. 5. Tel./Fax: +36/53/347-087 info@nkkertesz.hu • www.nkkertesz.hu

Podnikajte v Maďarsku! PREDÁM potravinársky podnik (pekáreň) v meste Zalaegerszeg!

Svoju ponuku pošlite na niektorú z nasledujúcich kontaktných adries: Komáromy Béla H-8900 Zalaegerszeg, Ola út 41. Tel.: +36/30/9297-449 +36/92/511-289 Fax.: +36/92/511-288 komaromykft@kya.hu

Výhody: • podnikanie bez dlhu, • fungujúca pekáreň, stabilná klientela, • vlastná budova (predajňa a pekáreň, byt/kancelária na jednom mieste) • zamestnanci s odbornými znalosťami, • zavedený systém HACCP a technológia, • vozidlá na dopravu tovaru, • možnosť prenájmu dvoch ďalších vzorkových predajní, • blízkosť rakúskej, slovinskej a chorvátskej hranice.

www.kurtoskalacssutogep.hu Hliva ustricová maďarskej produkcie vo vynikajúcej kvalite (leurotus ostratus) Okrem �erstvej hlivy ustricovej ponúkame svojim partnerom aj mno�iaci materiál (podhubie) vyrobený v na�om laboratóriu a kompost (substrát) vlastnej produkcie vo vreciach. V prípade záujmu sme vá�eným zákazníkom k dispozícii aj odbornými radami. Sta�te sa aj vy partnerom spolo�nosti �onika Kft., ktorá má viac ako 20 rokov skúseností na poli pestovania húb!

Zonika Kft.

Kontaktujte nás!

H-6353 Dusnok, Izs�k �usz�a �. � Tel./Fax: +36/78/401-197 �o�il: +36/30/9783-94� � �-mail: zonika.szilagyi@gmail.com

Gágoríky - na babičkin spôsob! Široký sortiment vaľkaných cestovín – prílohové cestoviny a cestoviny do polievky, z 8 vajec! Mušle, vretená, krátke rúrky, rezance široké, niťovky, fliačky atď.

Prémiová kategória - výhodné ceny!

Vyžiadajte si našu ponuku: patko.cs@invitel.hu Patkó Tészta H-2192 Hévízgyörk, Fürst S. u. 49 Tel.: +36/30/365-7765

Pokračujte v prevádzkovaní podniku Vy!

Našich nových a existujúcich partnerov po celý rok očakávame čerstvo praženými slnečnicovými semienkami.

Új-Tó Bt.

Slečnica obsahuje veľa vitamínu E, bielkovín a minerálnych látok, preto je pre nás cennou potravinou. Jej obsah oleja je 47 precent, z toho 65 percent esenciálneho oleja.

Výroba a distribúcia rôznych druhov domácky ochutených kyslých zelenín v sáčkoch a plastových vedierkach.

Má blahodarný účinok na: • prechladnutie, • na problémy s prostatou, • slabé nervy, • vysokú hladinu cholesterolu.

� uhorky, � paprika (sladká a pikantná), � paprika plnená kaupustou, � �alát � �ervenej repy, � kvasená kapusta (krájaná a hlávková)

Výrobca: Új-Tó Bt. Distribútor: +36/20/4350-459 Herba-Rio Sro. julcsi0127@freemail.hu +42/190-5567-204 kicsipap@freemail.hu

SCHMIDT JÁNOS H-4090 Polgár, Aradi u. 16. � Tel./Fax: +36/52/391-662 Mo�il: +36/30/945�-261 � s�hmidt��i�omix.hu

Poľnohospodárska spoločnosť Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. ponúka na predaj • lúčne seno (I. a II. triedy) • obilnú slamu. Veľkosť balíkov: 1,2 x 0,9 x 2,5 m, hmotnosť balíkov: 500 kg/ks, zabezpečujeme aj prepravu. • Ponúkame aj granule zo sena. Voľne ložená preprava alebo preprava vo veľkoobjemových vakoch Big Bags (900 kg/ks).

Objednajte si teraz!

Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. H-3955 Kenézlő, Malom u. 7. Tel.: +36/30/456-5806 • +36/47/344-093 mszdozsa@t-online.hu

Hľadáme partnerov pre ďalší predaj, distribúciu a veľkoobchod!

Z ponuky spoločnosti Nuver&Berger Kft.: • nakladaná šalotka a cesnak, ďalej baby kukurica v krabiciach vo veľkom, • základné, pomocné a prídavné materiály pre potravinársky priemysel (konzervačné látky, koreniny, aromatické látky korenín) • potravinársky baliaci materiál (plastové vedierka a dózy s vekom), • jedlá soľ, vákuová soľ, soľ na lízanie, soľ v tabletách • priemyselná soľ a ekologická soľ na posyp ciesť. Prihlásenie partnerov očakávame na nižšie uvedených kontaktných adresách! Nuver&Berger Kft. • H-2220 Vecsés, Rózsa u. 14-16. Tel.: +36/29/352-217 • Mobil: +36/20/482-2218 info@nuverberger.hu • www.nuverberger.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 7


Košická kancelária Obchodnej siete Karpatského regiónu po svojom otvorení v decembri 2012 za jednu zo svojich najdôležitejších, strategických úloh pokladala informovanie tých potenciálnych odborných partnerov o samotnej kancelárii a o jej službách, s ktorými je možnosť aj na vytvorenie dlhodobej spolupráce. V záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa košická kancelária v roku 2013 realizovala 165 konkrétnych rokovaní a rozhovorov s rôznymi inštitúciami a odbornými organizáciami. Podarilo sa jej vytvoriť strategickú spoluprácu s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach a so Samosprávou Košického kraja. Došlo k úspešnému nadviazaniu vzťahov s Košickou priemyselnou a obchodou komorou. Kancelária sa podieľala aj na príprave podpísania dohody o spolupráci medzi Obchodnou a priemyselnou komorou Peštianskej župy a župného mesta Érd a Košickou priemyselnou a

Značný záujem obchodnou komorou. Kancelária viedla úspešné rokovania aj s ďalšími obchodnými a priemyselnými komorami, EZÚS, zoskupeniami Leader, priemyslenými parkmi, župnými samosprávami a s ďalšími inštitúciami. Prioritnou úlohou Obchodnej siete Karpatského regiónu je podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v Karpatskej kotline, aby mohli čo najefektívnejšie budovať a rozširovať svoje obchodné vzťahy, resp. realizovať investície v tomto priestore. Pracovníci 13 kancelárií Siete pre rozvoj podnikania poskytujú podnikateľom pomoc pri hľadaní a sprostredkúvaní partnerov, pomáhajú pri zakladaní firiem a poskytujú ekonomické informácie pre záujemcov v nasledujúcich oblastiach: informácie o investičných príležitostiach, zisťovanie vývozných možností, informovanie o miestnom trhu, o predpisoch vzťahujúcich sa na produkty, príprava analýz o ekonomických pomeroch a o pomeroch na trhu práce v danom regióne ako aj o vývojových tendenciách, sprostredkúvanie výziev na predkladanie projektov, zisťovanie príležitostí verejného obstarávania a privatizácie, obchodné, daňové a právne poradenstvo, odkrývanie možností spolupráce v oblasti dodávateľských vzťahov, poskytovanie informácií o programoch Medzinárodnej investičnej spoločnosti CORVINUS, a.s. a EXIM banky. Podľa údajov o roku 2013 košickú kanceláriu vyhľadalo 475 podnikateľov. Možno teda povedať, že o služby kancelárie sa v kruhu podnikateľov z Maďarska a zo Slovenska prejavoval značný záujem, pričom sa vyskytli aj požiadavky prichádzajúce z iných regiónov Karpatskej kotliny. Podľa spätnej väzby prichádzajúcej od podnikateľov košickej kancelárii sa podarilo poskytnúť pomoc Mgr. Gábor Mihók aj pri uzatváraní konkrétnych obchodných dohôd, ktorých hodnota prevyšovala 170 miliónov forintov. K uzatvoreniu obchodných dohôd došlo v nasledujúcich odvetviach: stavebný priemysel, cestovný ruch, obnoviteľné energie, krmivá pre zvieratá, obchod s vínom, strojové súčiastky, polygrafické služby, výroba káblových navijakov. Košická kancelária sa zúčastnila na viacerých podujatiach v Maďarsku a na Slovensku, na ktorých sa snažila popularizovať Obchodnú sieť Karpatského regiónu a realizovala aj 13 vlastných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkom približne 500 účastníkov. Medzi podujatiami boli odborné vzdelávacie programy, konferencie, stretnutia podnikateľov a Wekerleho kruhy podnikateľov. Ostatne spomenuté podujatia sú stretnutia klubového rázu, ktoré pre miestnych podnikateľov poskytnú príležitosť na prediskutovanie hlavných tém súčasného hospodárskeho a verejného života. Na základe prvých štyroch mesiacov roka 2014 sa o kanceláriu prejavuje aj naďalej veľký záujem. Počas tohto obdobia vyhľadalo pracovníkov približne 120 podnikateľov a podľa ich odozvy už aj v tomto roku boli uzatvorené konkrétne obchodné dohody, ktorých celková hodnota prevyšuje 330 miliónov forintov. 8 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Kontakty s odbornými partnermi sú aj naďalej živé, pričom kancelária sa snaží nadväzovať vzťahy aj s ďalšími partnermi a pokračuje v popularizácii svojich služieb. V prvých štyroch mesiacoch roka 2014 sa zúčastnila na niekoľkých podujatiach, ako napríklad na výstave a veľtrhu Nyitnikék v meste Érd, kde na svojom stánku zastupovala aj ďalších osem podnikateľov zo Slovenska. Košická kancelária Obchodnej siete Karpatského regiónu v roku 2014 plánuje pokračovať v organizovaní vlastných podujatí a dúfa, že vďaka neoblomnému záujmu podnikateľov bude môcť referovať o ďalších hospodárskych úspechoch.

Kontakt: Csákyho-Dessewffyho palác 04001 Košice, ul. Hlavná 72 Tel.: +421 905 525 710 Vedúci kancelárie: Mgr. Gábor Mihók gabor.mihok@crbnetwork.eu Asistent: Imre Major imre.major@crbnetwork.eu


Hľadáme partnerov pre ďalší predaj nasledujúcich výrobkov:

• viacero druhov pečených zemiakových lupienkov v ochutenej a neochutenej podobe, • syrový toliar, • solené, nesolené a sladké kukuričné vločky.

Somló hegy

Ochranná známka "traccs parti" je už 25 rokov zárukou kvality a čerstvosti! Na požiadanie zašleme degustačné vzorky z celej palety našich výrobkov! Kontaktujte nás! Becse Művek Kft. • Tel.: +36/20/242-1353 (po maďarsky) sales@traccsparti.eu (po slovensky, po anglicky, po nemecky) • www.traccsparti.eu

info@tornaipince.hu www.tornaipince.hu

Dotácie Výrazne narastie dotácia maďarského odvetvia hrozna a vína. Kým suma venovaná na tento účel vo vinárskom roku 2012/2013 predstavovala 6,5 miliardy forintov, zatiaľ v nasledujúcich piatich rokoch bude môcť použiť odvetvie 29 miliónov eur, teda približne 8,5 miliardy forintov ročne – uviedlo Ministerstvo rozvoja vidieka. Dotácia navyše môže byť prospešná aj preto, lebo jednou z hlavných úloh vinárstva v týchto rokoch je výsadba viniča. Podľa právnych predpisov Európskej únie totiž od roku 2016 sa rozloha viníc môže zvyšovať iba o jedno percento ročne, preto sa členské štáty dovtedy snažia využiť

Akostné maďarské vína a hrozno od spoločnosti Kerbor Kft. Predaj bio pestovaného hrozna a vína vo veľkom. Ukážky z našej ponuky: • Rizling rínsky a Rizling vlašský • Chardonnay • Blauburger • Cabernet, Modrý Portugal

KERBOR Kft. kerbor@monornet.hu kerbor.netpeople.hu

kvóty na výsadbu.

My vždy myslíme na váš žalúdok!

Chladené, kúskované, mrazené a spracované výrobky z morčacieho mäsa za diskontné ceny priamo od výrobcu. Vzorková predajňa Gallicoop Szarvas, pri hlavnej ceste č. 44, na parkovisku spoločnosti Gallicoop Zrt. Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. H-5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.

Tel.: +36/66/621-500 • Fax: +36/66/621-507 export@gallicoop.hu • www.gallicoop.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 9


O maďarskom poľnohospodárstve Príjmy maďarského poľnohospodárstva z vývozu tvoria 10 percent vývozu národného hospodárstva, pričom viac ako polovicu, 54 percent z celkového prebytku zahraničného obchodu poskytuje agrárny sektor. Podľa predbežných údajov, po agrárnom exporte prevyšujúcom hodnotu 8 miliárd eur v roku 2012, sa predpokladá, že aj v roku 2013 sa dosiahne podobná úroveň. V prvých troch kvartáloch 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa výkon maďarského poľnohospodárstva zvýšil o 22 percent. Zámerom vlády je napravenie pomeru pestovania rastlín a chovu zvierat, pretože — napriek väčšinou zlepšujúcim sa tendenciám posledných rokov — od vstupu do EÚ došlo k zníženiu pomeru živočíšnej výroby v rámci poľnohospodárstva. Hlavným cieľom vidieckej stratégie je, aby sa pomer chovu zvierat v rámci poľnohospodárskej produkcie zo súčasných 34 percent priblížil opäť k hodnote 50 percent. Štátny rozpočet na rok 2014, ktorý bol prijatý v decembri minulého roka, v porovnaní s predchádzajúcim rokom obsahuje o 25 miliárd forintov vyššiu položku na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. To umožnilo, aby v porovnaní s minulosťou boli zvýšené dotácie na chov hydiny a ošípaných. ••• Maďarské poľnohospodárstvo obstojí v medzinárodnej súťaži a je schopné zvýšiť investície a produkciu. Maďarský agrárny sektor sa v súčasnosti opäť zaraďuje v Európe medzi silné poľnohospodárske odvetvia, jeho rast je trvalý a vďaka tomu sa nákupy strojov z roka na rok rozširujú. Svetový trh poľnohospodárskych strojov sa neustále rozrastá, na tento rok sa predpovedá 6 percentný rast. Maďarský obchod poľnohospodárskych výrobných prostriedkov sa v roku 2013 v prorovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 15 percent, pričom suma venovaná na nákup nových strojov narástla o 17 percent. Počet predaných traktorov vlani dosiahol dvetisíc kusov, narastá aj záujem o traktory s vyšším výkonom. Priemerný vek strojov a zariadení používaných v poľnohospodárskej výrobe v Maďarsku je 10–15 rokov, pričom v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti sú potrebné moderné poľnohospodárske stroje a vyspelý 10 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

domáci strojárenský priemysel zameraný na výrobu poľnohospodárskych strojov. Takmer 85 percent výrobkov strojárenského priemyslu zameraného na výrobu poľnohospodárskych strojov sa predáva do zahraničia, podľa údajov maďarskej asociácie výrobcov poľnohospo-

dárskych strojov odvetvie posilnilo svoje pozície čistého vývozcu, miera zvyšovania exportu poľnohospodárskych strojov dosiahla 2 percentá. ••• Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie sa v decembri skončila, maďarské záujmy boli na rokovaniach úspešne zastupované: krajina bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch venovať na rozvoj vidieka a podporu poľnohospodárstva o 20 percent, 500 miliárd forintov (1,9 miliardy eur) viac, celkovo 12,3 miliárd eur – uviedol minister rozvoja vidieka Sándor Fazekas.

Narastajúci dopyt Podľa prognóz vývoja trhu tak v Európe ako vo svete narastá dopyt pod poľnohospodárskych a potravinárskych produktoch. Maďarské výrobky sú kvalitné, na exportných trhoch sú obľúbené. Výkon maďarského poľnohospodárstva sa v prvých troch kvartáloch 2013 zvýšil celkovo o 21,7 percent, podiel tohto odvetvia na hrubej pridanej hodnote v národnom hospodárstve medzi rokmi 2010 a 2013 z 3,5 percenta zvýšil na 4,8 percenta. V minulom roku, podľa predbežných údajov, produkcia poľnohospodárstva predstavovala 2265 miliárd forintov, zahraničný obchod poľnohospodárskych produktov činil 8 miliárd eur, pričom sa zvýšil podiel spracovaných výrobkov vo vývoze. Maďarské poľnohospodárstvo stojí pred veľkým rozvojom, pretože do odvetvia prúdi značné množstvo nových prostriedkov. Na globálnom trhu sa očakáva pomalý rast poľnohospodárskej výroby, ceny plodín budú v krátkodobom horizonte klesať, dlhodobo sa predpokladá ich narastanie, kým na trhu živočísnych výrobkov sa dlhodobo zachová vysoká cenová hladina a dôjde k zmierneniu narastania cien potravín. Ceny výrobcov v rokoch 2013 až 2022 budú celkovo vyššie ako boli v období 2003–2012, pričom zostanú pod súčasnými extrémne vysokými hodnotami.


ČISTIČKY SEMIEN • Kapacita 20 – 100 t/hod • 24-hodinová nepretržitá, trvalá prevádzka • Uzavretá veterná skriňa • Sito s vysokou účinnosťou

Výroba komponentov pre chladiacu techniku H-2531 TOKOD, Kossuth L. u. 132. • kuhl@kuhl.hu

• Bez prachu

Kühl Kft.

Náš systém riadenia fariem hovädzieho dobytka dostupný aj on-line! www.riska.hu

• Jednoduchá inštalácia

PROGRAM �RISKA�! Do kancelárií, na laptopy, tablety, smartfóny!

MAĎARSKÝ VÝROBOK

ENERGETICKY ÚSPORNÉ, K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU ŠETRNÉ ČISTIČKY SEMIEN Na snímke: čistenie repky s kapacitou 80 t/hod

MAG MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT. H-1047 Budapest Baross u. 99 • Tel.: +36/1/231-0868 magkft@t-online.hu • www.magmilling.hu

Počítačová evidencia pre chovateľov hovädzieho dobytka: • s dátami o šľachtení,o výrobe, • o zdravotnom stave zvierat, • o inseminácii. • Stovky spokojných zákazníkov 25 rokov, nepretržite. • Možnosť používania webovej verzie vo viacerých jazykoch. • Pohodlné moduly pre prípravu výpisov a štatistík. • Na požiadanie automatická príprava správ.

GABLER-MIRELTA Hungária Kft. H-2890 Tata, Barina u. 7. Tel.: +36/34/382-493 • Fax: +36/34/487-091 info@gabler-mirelta.hu www.gabler-mirelta.hu

PERFEKTNÝ SYSTÉM CHLADIACICH KOMÔR Ľubovoľné rozmery Rôzny teplotný rozsah Spojenie panelov bez tepelných mostov Nerezový alebo lakovaný povrch panelov

riska@riska.hu

DOPLNKY Kompaktné chladiace jednotky, nádobky na vyrovnávanie tlaku, ochrana proti nárazu, osvetlenie Hliníkové policové regály s vysokou nosnosťou a možnosťou rozšírenia, s vyberateľnými perforovanými polyetylénovými policami.

DVERE Otváracie, posuvné alebo kyvné dvere Izolované priemyselné a chladničkové dvere v ľubovoľnej veľkosti, aj nerezovom prevedení Podľa žiadosti so zárubňou, zámkou a izolovaným pozorovacím oknom

REFERENCIE: OBCHODNÝ DOM PENNY MARKET, Győr • Cukrárska výroba Filová s.r.o. Horné Saliby 890 MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 11


Slovenskomaďarská obchodná a priemyselná komora Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora bola dňa 26. 11. 2012 zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Zmiešaná obchodná a priemyselná komora bola založená pod záštitou Slovenskej

obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. Hlavným poslaním komory je podporovanie rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou a monitorovanie ekonomických záujmov maďarského hospodárstva v Slovenskej republike a ekonomických záujmov slovenského hospodárstva v Maďarsku. Funkciu prezidenta komory zastáva JU Dr. Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT,

a.s. Spoluprezidentom komory je Dr. Lajos Kupcsok, generálny tajomník Priemyselnej a obchodnej komory Peštianskej župy a Krajského mesta Érd. Riadiacim orgánom komory je 13-členné Predsedníctvo, skladajúce sa zo zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj zástupcov podnikateľských subjektov z obidvoch krajín. Hlavným poslaním SMOPK na tento rok je rozvíjanie spolupráce v oblasti automobilového a potravinárskeho priemyslu, ako aj v jednotlivých oblastiach Kontakty: poľnohospodárstva, s Sídlo komory: osobitným dôrazom Slovensko-maďarská obchodná na vinárstvo a organia priemyselná komora zovanie konferencií v Gorkého 9 oblasti automobilové816 03 Bratislava ho priemyslu a potraRegionálne zastupiteľstvo – kancelária vinárskeho priemyslu. Alžbetínske nám. 328 Slovensko-maďar929 01 Dunajská Streda ská obchodná a prieSekretariát myselná komora eviMgr. Eszter Kozmérová duje 69 členov. Tel: +421/ 908 916 131 Webová stránka: E-mail: kozmerova@smopk.eu www.smopk.eu

Stačí, ak sa vyznáte v obchode. Expandujúce spoločnosti O znalosť jazyka a terénu sa postaráme my!

25 rokov praxe v tlmočení, redigovaní publikácií a preklade – vrátane doterajších ročníkov tejto publikácie

Pomôžeme vám pri vstupe na maďarský trh!

Nem Első Magyar Bt. H-1063 Budapest, Kmety Gy. u. 14. 3/22 Tel.: +36/30/242-6334 E-mail: nemelso@hdsnet.hu Web: www.nemelso.hu 12 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Podľa medzinárodného prieskumu dva a polkrát toľko spoločností plánuje expandovať na domácich trhoch, ako v zahraničí. Vo svetovom meradle 42 percent firiem plánuje rozšíriť svoju činnosť doma, kým 17 percent z nich hľadá nové obchodné možnosti v zahraničí. V Maďarsku je situácia opačná: 21 percent podnikov plánuje expanziu v zahraničí, kým na domácom trhu 19 percent. Podľa najnovšieho prieskumu globálneho poskytovateľa služieb na trhu práce Regus realizovaného za účasti viac než 20 tisíc obchodných vedúcich a majiteľov firiem z 95 štátov, väčšina firiem (77 percent) za najväčšiu prekážku medzinárodnej expanzie považuje predovšetkým nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Absencia znalosti miestnych pomerov a kontaktov spôsobuje problémy podľa 62 percent respondentov. Nedostatok trhových informácií a pružne použiteľných kancelárskych priestorov, ako prekážku medzinárodnej expanzie uviedlo 57 percent opýtaných. Vybudovanie logistickej a distribučnej siete spomenulo 45 percent respondentov. Tlačová správa duručená spravodajskej agentúre MTI cituje regionálnu riaditeľku Regus Katerinu Manout, ktorá povedala: bez ohľadu na to, či podniky expandujú doma alebo v zahraničí, musia počítať s niektorými kritickými faktormi. Potrebujú mať spoľahlivé a aktuálne informácie o trhu, budovať kontakty a nájsť vhodné miesto pre otvorenie novej filiálky. Ďalej dodala: firmy sa musia pripraviť rovnako na rýchlu expanziu aj na rýchly ústup.


VÝHODNÉ CENY…

Vítaní sú potenciálni partneri zo Slovenska!

teraz o 22% lacnejšie

• mladé plemenné prasničky biele ušľachtilé, landras a biela ušľachtilá x landras F1 • mladé plemenné kančeky biele ušľachtilé, landras a pre produkciu finálneho produktu

• Výroba a distribúcia plnohodnotných krmív pre všetky hospodárske zvieratá – vrecia alebo voľne uložené. • Predaj kŕmnych surovín a doplnkov. • Výroba prémiových krmív pre psov a mačky.

V podmienkach malo a veľkovýroby rovnako vysoká plodnosť veľký váhový prírastok vynikajúce výkrmové a jatočné ukazovatele dobrá znášanlivosť technológie vynikajúci zdravotný stav

Kontakt: +36/82/512-203 +36/30/288-3551

Nagyhegyesi Takarmány Kft. H-4064 Nagyhegyes, Szoboszlói útfél • Tel./Fax: +36/52/566-015 nagyhegyesitakarmany@movinet.hu • www.nagyhegyesitakarmany.hu Hlavné činnosti našej spoločnosti: • Chov bažantov (Phasianus colchicus; Phasianus tenebrusus) - od jednodňových bažantích kurčiat až po dospelé bažanty na poľovačky, všetky vekové kategórie. • Chov jarabice poľnej (Perdix Perdix) - od dňových jarabíčat až po dospelé jarabice na poľovačky. • Chov kačice divej – od dňových káčat až po dospelé kačice na poľovačky. • Distribúcia potrieb pre chov drobnej poľovnej zveri: siete pre bažanty, prepavky na bažanty, krúžky do nozdier.

Ďalšie informácie: vadker@vadker.hu • www.vadker.hu Tel.: +36/30/637-9838 • Fax: +36/66/312-404

Očakávame záujem našich budúcich partnerov!

Živočíšna výroba

ho roka zvýšil o 39 percent, 459 tisíc kusov, ich počet k 1. decembru 2013 prevyšoval 1,6 milióna kusov. Počet kačíc, ktorý v decembri 2012 predstavoval 4,4 milióna kusov, poklesol o 64 tisíc, pričom 2,5 miliónový počet moriek sa znížil o 273 tisíc. Počet ovcí k 1. decembru 2013 predstavoval 1,2 milióna kusov, o 52 tisíc viac ako rok predtým.

V Maďarsku v druhej polovici minulého roka pokračoval nárast počtu hovädzieho dobytka, vďaka čomu jeho stav už prevýšil počet sped desiatich rokov. Počet ošípaných a oviec sa zvýšil len mierne – oznámil Ústredný štatistický úrad (KSH). Počet hovädzieho dobytka k 1. decembru 2013 bol 772 tisíc kusov, čo je o 12 tisíc viac ako rok predtým. Počet ošípaných predPred dojením stavoval 2,935 milióna kusov, ich počet sa v porovnaní so stavom pred rokom znížil o 54 tisíc. (Počet ošípaných v júni 2003 ešte prevyPo dojení šoval 5 miliónov kusov!) Počet sliepok predstavoval 29 Širokospektrálne miliónov kusov, o dezinfekčné a 1,5 milióna (5 perčistiace prostriedky cent) menej ako rok na všetky povrchy predtým. V porovnaní so stavom 1. júna 2013 sa ich počet znížil o 16 percent, H-8182 Peremarton-gyártelep, Hrsz 06/194 o 5,4 milióna kusov. Počet Tel.: +36/88/454-644 • alkimia@alkimia.hu husí sa v priebehu jedné-

HĽADÁME PARTNEROV PRE ĎALŠÍ PREDAJ! HYGIENA VEMIEN

HYGIENA MAŠTALÍ

HYGIENA DOJACÍCH MIESTNOSTÍ – Čistiace a dezinfekčné prostriedky na čistenie dojacích zariadení, potrubných systémov a povrchov.

STAROSTLIVOSŤ O PAZNECHTY A VEMENÁ

www.alkimia.hu

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 13


Plastové obaly a fólie priamo od výrobcu!

Zužujúci sa trh

Ukážka z našej ponuky: • Obalové materiály vyrábané z pôvodného a recyklovaného materiálu • Vrecia do kukanádob a smetných košov – od najmenšej po najväčšiu veľkosť • Vrecia na zber vo viacerých veľkostiach

s alkoholom

Ďalej ponúkame výrobu a potlač výrobkov rôznej farby, veľkosti a hrúbky podľa individuálnych potrieb. Zsa-Da Plastik Kft. H- 6230 Soltvadkert, Szentháromság utca 76. Tel.: +36/30/9284-096 • E-mail: zsadaplastikkft@freemail.hu

Baliace stroje od spoločnosti Tevill Kft.! vrhovanie a výroba baliacich strojov a nástrojov Výroba a digitalizácia dielov na zákazku na CNC-stroji Výroba ozubených kolies

Navrhovanie, výroba, obnova! ormácie a ponuku po tevill@t-online.hu!

TEVILL Kft.

ese

ecen, Szoboszlói u. 50. .internettudakozo.hu

Tel

Tuby od spoločnosti Tubus Kft.! Potrebujete zabaliť svoj tovar? My Vám ho zabalíme! Tuby vyrobíme a podľa potreby aj naplníme. Pre hliníkové tuby vyrábané spoločnosťou Tubus Kft. sú príznačné: • výhodné ceny, • k životnému prostrediu šetrný materiál, recyklovateľnosť, • široká použiteľnosť: napr. pre potraviny, kozmetické prípravky, výrobky farmaceutického a chemického priemyslu.

Naše hliníkové tuby rôznej veľkosti a tvarov ponúkame aj našim budúcim partner.

Potenciálni partneri nás môžu kontaktovať na nasledujúcich kontaktných adresách: László Kranyik – konateľ – +36/30/415-6742 www.tubuskft.hu • tubuskft@gmail.com H-4087 Hajdúdorog, Szállásföld-Közép

O obalovom priemysle Maďarský obalový priemysel, podľa posledných celoročných štatistických údajov, v roku 2012 dosiahol v porovnaní s priemerom priemyslu a v rámci neho spracovateľského priemyslu lepšie výsledky. Podľa údajov Ústredného štatistického úradu výkon domáceho obalového priemyslu v danom období pri obrate 482 miliárd forintov predstavoval 855 tisíc ton. Údaje merané v hodnote vykazujú mierny rast, zatiaľ čo údaje o objeme výroby svedčia o udržaní skoršej úrovne. Je potešiteľné, že v roku 2012 došlo k zvýšeniu hodnoty vývozu všetkých významnejších obalových materiálov, papiera, plastov, kovov, skla a dreva. 14 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Klesajúci predaj, nemenné pozície na čele predaja, populárna škótska whisky – to boli charakteristické črty maďarského trhu s alkoholom v roku 2013. I keď, na rozdiel od štatistických údajov z roku 2012, vlani aj obrat alkoholických nápojov prémiovej katagórie vykazoval klesajúcu tendenciu, napredovanie národného nápoja Škótov je neporušené. V roku 2013 sa v Maďarsku predalo 58 miliónov litrov alkoholu, pričom predaj sa znižuje z roka na rok o 1,5 percenta. Nielen na domácom trhu s alkoholom celkovo, ale aj v prípade prémiových alkoholických nápojov, ktorý dáva takmer jednu štvrtinu obratu, možno sledovať pokles, ich predaj sa znížil o 3,5 percenta. Ohľadne najpopulárnejších výrobkov trhu s alkoholom nenastali žiadne zmeny, na čele rebríčka sú aj naďalej horké likéry, kým druhé miesto obsadili pálenky. Bronzová medaila patrí aj naďalej whisk(e)y a štvrtým najobľúbenejším nápojom maďarských konzumentov je vodka. Na čele predaja tretieho najobľúbenejšejieho nápoja prémiovej kategórie, whisk(e)y, sú aj naďalej Škóti, ale svoj podiel na trhu neustále zvyšujú aj americké značky.

Liečivé rastliny sa môžu stať módou Ministerstvo rozvoja vidieka uzavrelo strategickú dohodu so zástupcami odvetvia liečivých rastlín. Cieľom dohody je oživenie dávnych tradícií zberu a pestovania liečivých rastlín v Maďarsku. V Maďarsku sa zberu 110-120 gdruhov liečivých rastlín venuje približe päťtisíc osôb. Pestovaním liečivých rastlín za zaoberá 25 firiem na ploche 20 tisíc hektárov. Podľa stratégie odvetvia liečivých rastlín do roku 2020 by sa plocha, na ktorej sa pestujú liečivé rastliny, mala zvýšiť na 30 tisíc hektárov, pričom množstvo zozbieraných a dopestovaných rastlín by sa zvýšilo z 20 tisíc na 25 tisíc ton. Na to by boli potrebné zdroje navyše vo výške 10 miliárd forintov, hlavne vo forme dotácií.


Plastové prepravky, prepravky na mäso, debny na zber ovocia priamo od výrobcu! • zmluvná výroba plastových výrobkov • výkup chybných a rozbitžcg plastových výrobkov • recyklácia plastov za bezkonkurenčné ceny Priama obsluha zákazníkov zo skladov v Budapešti resp. v Hajdúböszörményi. V prípade uceleného kamiónu zabezpečíme dodávku tovaru.

��� z�vod s 30-ro��ými s��se�os�ami �o���a� � polyetylénové zmr��ovacie fólie ploché, s perforáciou � fóliové hadice z polyetylénu � vrecia individuálnych rozmerov � fólie na palety, ploché fólie T�z��ri ��a�yagüzem Kft. H-6236 Tázlár, Árpád u. 6. Tel./Fax.: +36/78/455-195 Mobil: +36/30/619-9065 tazlarmuanyag@freemail.hu

Výroba fólií pre všetky priemyselné odvetvia! Konkurencieschopné ceny, vynikajúca kvalita! Ďalšie informácie: olmabt@t-online.hu

PER’M 2000 Kft. Tel.: +36/24/530-660 perem@vnet.hu www.perm2000kft.hu

Phoenix-Plast Bt. H-7622 Pécs, Verseny u. 17. Tel.: +36/72/221-120

Dávkovacie uzávery Regulované a čisté dávkovanie

Na kečup, majonézu a dresingy

Rôzne veľkosti a prevedenia

Med a rôzne druhy horčice

Weener Plastic International East Kft. H-1225 Budapest, Bányalég utca 96. Tel.: +36 (06) 1 207 7000

www.wppg.com info@wppg.com

Špeciálne riešenia

www.plasticumgroup.com info@plasticumgroup.com MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 15


BOHRTRAC Kft. – maďarský závod na výrobu poľnohospodárskych strojov! Provadým cieľom spoločnosti BOHRTRAC Kft. je poskytovanie výrobkov západoerurópskej kvality za dostupné ceny pre pestovateľov, poskytovateľov komunálnych služieb a samosprávy s prihliadnutím na očakávania zákazníkov. Okrem sériovo vyrábaných poľnohospodárskych a lesníckych strojov uspokojujeme aj individuálne požiadavky. Pre potreby najmodernejšieho spôsobu obrábania pôdy - obrábenie v jednej fáze - ponúkame čelné hydrauliky, prídavné a kombinované stroje, používaním ktorých možno vykonať v jednej etape viacero pracovných procesov súčasne, čím sa znižuje zaťaženie pôdy a náklady na obrábanie. Z palety našich výrobkov: • čelné hydrauliky, • prstencové, Cambridge, hviezdicové a Crosskill valce, • ťažké a stredné brány X a V, • manipulačné vozíky na prepravu kontajnerov pre zber ovocia, • zrovnávacie lišty – predné a zadné, grejdery, • sada pomocných pracovných valcov Naše výrobky disponujú certifikáciou CE platnou pre Európsku úniu! Zelené poľnohospodárstvo pre ovývateľné prostredie.

BOHRTRAC

Mezőgazdasági és Erdészeti Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. (Spoločnosť na výrobu a distribúciu poľnohospodárskych a lesníckych strojov) H-4700 Mátészalka, Almáskert út 1. • Tel.: +36-20-350-24-40 • Tel.: +36-44-300-230 bohr820@gmail.com • www.bohr.hu


Hľadáme partnerov pre ďalší predaj súčiastok na malotraktory TZ-4-K! Ďalej ponúkame nástroje a postrekovače používané v ovlasti prestovania hrozna a ovocia! Komplexná ponuka náhradných dielov zo skladu!

25 hektárov stromkovej škôlky 40 km od Budapešti, v lokalite Tóalmás. Pestovanie a veľkoobchod okrasných drevín pre záhrady (ihličnany, stromy, kry, orezané vždyzelené rastliny).

Okrasná škôlka Maróti

Pre náš široký sortiment navštívte náš internetový obchod:

www.agroentashop.hu Súčiastky traktorov: MTZ, T-25, ZETOR, TZ-4-K, Postrekovače a ich súčiastky: Agromehanika, Zupan

AgroEn-Ta Kft. megrendeles@agroenta.hu www.agroenta.hu

Správy z odvetvia výroby agrárnej techniky Podľa správy spoločnosti Datahouse, na základe údajov o uvedení strojov do prevádzky v roku 2014, v januári si gazdovia zaobstarali o 62 percent viac traktorov (celkovo 368), ako rok predtým. Na zvyšujúcom sa nákupe zohral úlohu predovšetkým tzv. Úverový program rastu (NHP) a výzva na podporu výsadby plantáží. Vedúcu pozíciu na trhu si svojím 37,5 percentným podielom aj naďalej udržala značka MTZ, ale jej pozície sú momentálne slabšie ako pred rokom (44%). Najpopulárnejšie traktory v poradí: MTZ, John-Deere, New Holland, Massey Ferguson, JCB. Desať maďarských gazdov sa môže popýšiť aj originálnym traktorom Lamborghini. ••• Zaujímavosťou je, že podľa najnovších údajov Ústredného štatistického úradu počet väčšiny typov strojov sa v porovnaní s prieskumom z roku 2005 znížil, pričom ich priemerná a celková kapacita sa výrazne zvýšila. Od roku 2005 poklesol počet traktorov o 6, počet kombajnov o 11 percent a počet nákladných automobilov o 2 percentá. Z traktorov (celkový počet 120 tisíc kusov) sa znížilo v prvom rade používanie menej výkonných strojov, hospodárstva nakupovali skôr traktory s väčšou ťažnou silou. Suma venovaná na nákup nových poľnohospodárskych strojov v roku 2013 predstavovala 103,7 miliardy forintov, čo bolo o 10 percent viac než v predchádzajúcom roku. ••• Na ročnej úrovni tritisíc rámov kabín na traktor dodá českému výrobcovi traktorov ZETOR TRACTORS spoločnosť Agrikon KAM Kft. z Kiskunmajse, ktorá spustí výrobu na výrobných linkách inštalovaných v rámci investície v hodnote viac než 900 miliónov forintov (3 milióny eur). Základom súčasného portfólia traktorov značky Zetor sú tri modelové rady, ktoré ohľadne svojho výkonu pokrývajú kategórie 70-140 konských síl, resp. ďalšie stroje, ktoré boli určené pre poľnohospodárske a lesnícke použitie, pre komunálne údržby a stavebné účely. Spoločnosť ZETOR TRACTORS v nasledujúcich piatich rokoch počet svojich modelových radov plánuje rozšíriť na 6 a ich výkon zvýši do rozsahu 50-200 konských síl.

Maróti Díszfaiskola Kft. • H-2243 Kóka, Dózsa György u. 47. Tel./Fax: +36/29/427-711 • Mobil: +36/30/520-9072 • +36/30/257-7185 +36/30/308-5609 • maroti@ marotidiszfaiskola.hu • www.marotidiszfaiskola.hu

Okrasné škôlky, záhradní realizátori POZOR! Jedna v najväčších stromkových škôlok kontajnerových rastlín v Maďarsku ponúka široký sortiment kontajnerových okrasných drevín, kríkov, rastlín pokrývajúcich pôdu, plazivých rastlín a jedinečných ovocných rastlín. Figovník, granátové jablko, kiwi, plamienok, vistéria čínska, trúbkovec koreňujúci, divé hrozno, zemolezy, japonský javor, bambusy, cotinus, cyprusovec leylandský, zanoväť purpurová, hortenzie, levandule, magnólie, oleandre, pivonka drevitá, vavrínovec lekársky, kríčkové a stromkové ruže, tuja smaragdová, vrúble orgována a ďalšie vzácne druhy rastlín.

Vynikajúca kvalita, nízke ceny! Vyžiadajte si cenník!

Borostyán Díszfaiskola H-1238 Budapest, Túri István út 1. • Tel.: Po maďarsky/anglicky: +36/30/413-9994 info@borostyanfaiskola.hu • www.borostyanfaiskola.hu

Kocsis fivérek MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERVÍZ

WWW.KOCSISFIVEREK.HU Filiálka: H-2241 Sülysáp, Bogdán Flórián út 5. Tel.: +3630/330-78-53 +3630/338-73-53 Filiálka: +3629/435-248 Predaj súčiastok: H-2241 Sülysáp, Pesti út 65. Tel.: +3629/437-608 Otváracia doba: Po-Pi: 8-17; So.: 8-12 info@kocsisfiverek.hu

NÁŠ SERVIS ZAČAL S INŠTALÁCIOU SERVOVOLANTU A MODERNÝCH ŠTVORTAKTNÝCH MOTOROV DO MALOTRAKTOROV TZ4K A RÁBA15!

Rába-15, TZ4K, MT8 Zetor, MTZ, Feng Shou, malotraktory japonskej výroby

SERVIS, OPRAVY, KOMPLETNÁ OBNOVA SO ZÁRUKOU, TECHNICKÉ SKÚŠKY TRAKTOROV. NÁKUP NEFUNKČNÝCH TRAKTOROV. SPROSTREDKOVANIE KÚPY A PREDAJA TRAKTOROV. REDAJ SÚČIASTOK AJ NA DOBIERKU!

Predaj produktov

!

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 17


• Rezanie laserom, • ohraňovanie, • dierovanie, • zváranie, • zámočnícke práce, • úprava povrchov.

Stroj na odstopkovanie višní

univerzálny stroj na odkôstkovanie ovocia

Univerzálny stroj na odkôstkovanie ovocia s vymeniteľnými adaptérmi a ďalším príslušenstvom je vhodný na odkôstkovanie všetkých druhov kôstkového ovocia: sliviek, rilglotov, broskýň, mirabeliek a višní. Tel.: +36/77/495-137 • +36/77/595-300 Fax: +36/77/595-302 • tooltechnik@tooltechnik.hu www.tooltechnik.hu

Výroba plechových skríň, regálových systémov, bezpečnostných skríň, dielenského vybavenia, dielov a krytov na základe individuálnych nárokov - na vysokej úvorni, už viac ako desať rokov!

Naším cieľom je vybudovať trvalý vzťah ako dodávateľ! Váradi Metal Kft. • H-7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73. Tel.: +36/75/541-077 • Fax: +36/75/541-078 revi@t-online.hu • www.varadi.hu

Nové a použité obrábacie stroje od

spoločnosti FABEK-GÉP Kft.!

• kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje, • zdvíhacie a manipulačné zariadenia, • poľnohospodárske stroje, stroje pre spracovanie plastov, • distribúcia príslušenstva a náhradných dielov

OČAKÁVAME PRIHLÁSENIE SA PARTNEROV!

Prosíme, pri kontaktovaní sa odvolajte na tento inzerát! +36/30/939-2297 po anglicky +36/30/902-0630 • +36/20/941-1634 E-mail: fabekgep@gmail.com Web: www.fabekgep.hu

Miliardári Podľa istého prieskumu najväčší počet miliardárov (72) žije v Londýne. Na druhom mieste je Moskva (48), po nej nasledujú New York (43), San Francisco (42), Los Angeles (38), Hongkong (34), Paríž (18) a Peking (15). Zo štatistiky The Sunday Times sa dozvieme, že na čele rebríčka, sumou 11,9 miliardy libier, sú bratia

18 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Stovky miliónov z EÚ V rozpočtovom cykle EÚ na roky 2014-2020 bude môcť Maďarsko venovať na rozvoj dopravy takmer 14% všetkých zdrojov, ktoré má k dispozícii, čo je približne tisíc miliárd forintov. Podľa plánov vlády najväčšiu časť, 600 miliárd forintov, dostanú železnice. Maďarsko disponuje hustou, ale veľmi zastaralou železničnou sieťou. Dotácie budú venované na vlaky uháňajúce rýchlosťou 160 km/hod., na koridor pre nákladnú dopravu o dĺžke 113 km, ktorý bude obchádzať Budapešť po trase Tatabánya-Cegléd, na predmestskú dopravu a na elektrifikáciu železničných tratí.

Srí Hinduja a Gopi Hinduja podnikajúci v ropnom a automobilovom priemysle, po nich nasleduje jeden z majiteľov futbalového klubu Arsenal, Aliser Usmanov, ktorý je uzbeckého pôvodu. Majiteľ súpera, Chelsea, Roman Abramovič sumou 8,5 miliardy libier obsadil iba deviate miesto.


Moderné riešenia úpravy povrchu ® Nitridovanie technológiou C.L.I.N , PVD povlakovanie vákuovou plazmou, povlakovými systémami značky CERTESS®

Kovoobrábanie od presného odlievania po elektroiskrové obrábanie! Spracovanie ocele počnúc lisovaním nerezového materiálu po automatické rezanie! • Veľkosériová výroba na CNC sústružníckych centrách MAZAK • Sériová výroba viac než 150 druhov súčiastok • Moderný strojový park Zaujímajú nás všetky úlohy a výzvy!

Podrobte nás skúške!

Zonika Kft. • H-6353 Dusnok, Izsákpuszta 2.

Tel.: +36/30/978- 3942 • zonika.szilagyi@gmail.com • www.zonikagep.hu

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.

www.tshungary.hu www.hef-group.com

Hliníkové odliatky v malých aj veľkých sériách! Spoločnosť Metall-Kraft Bt. ponúka výrobu hliníkových odliatkov technológiou odlievania do pieskových foriem a gravitačných kokíl.

Požiadajte o individuálnu ponuku: metallkraft@vnet.hu alebo metallkraft@metall-kraft.hu Ďalšie informácie: www.invitelweb.hu/metallkraft

O maďarskom kovopriemysle o 3,6%. Podiel vývozu kovových výrobkov na celkovom vývoze predstavoval 9,18 percenta. Podľa technologického členenia rozlišujeme nasledujúce hlavné oblasti kovopriemyslu: zvárané oceľové konštrukcie, obrábané diely, spracovanie plechov, odlievanie, kovanie, výroba nástrojov, tepelné a povrchové úpravy. Z vyššie uvedených vynikajú spoločnosti zaoberajúce sa obrábaním, spracovaním plechov, výrobou zváraných oceľových konštrukcií a zlievárne. Keďže však väčšina týchto firiem nedisponuje vlastným výrobkom, vyrába hlavne na základe technických výkresov, sú silne závislé na západoeurópskych strojárenských firmách, ktoré pokrývajú väčšinu ich produkcie. Firmy, ktoré pružne reagujú na zmeny trhovej situácie a disponujú dostatočne diverzifikovanou činnosťou sa

Pr od výiamo robcu

!

10-30% zl’avy

• Na základe výkresu alebo vzorky vyrobíme akúkoľvek súčiastku. • Pre prípravu výrobného nástroja navrhneme spoľahlivého výrobcu nástrojov a produktov, pri výrobe poskytujeme BEZPLATNÚ odbornú pomoc. • Individuálna, vysoko zložitá výroba v malých aj veľkých sériách. • Zaručená kvalita materiálu. Rýchle a presné plnenie.

Spracovanie kovov je základom pre mnohé priemyselné odvetvia. Hodnota vývozu výrobkov maďarského kovopriemyslu v roku 2012 predstavovala 7,34 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast

• Navrhovanie, • výroba, • distribúcia a • obnova (so zárukou) tvaroviek priemyselných potrubných systémov

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.

H-4700 Mátészalka, Jármi út 55. Tel.: +36/44/500-860 • Fax: +36/44/500-495 msgkft@msgkft.t-online.hu www.msgkft .hu

http://issuu.com/mekonomika

obyčajne lepšie uplatňujú. Spoločnosti vyrábajúce hotové výrobky pokrývajú celý rozsah palety výrobkov. (Napr.: spojovací materiál, kovania, logistické zariadenia, trezory, nerezové náradie pre profesionálne kuchyne, zariadenie obchodov, ručné náradie, uličný nábytok atď.). V malom počte nájdeme na maďarskom trhu aj firmy zaoberajúce sa predajom technologických patentov a know-how. Významná časť kovopriemyselných podnikov vykonávajúcich dodávateľskú činnosť je v oblasti exportu vzhľadom k nákladom na prepravu viazaná na Európu. Hlavnými exportnými trhmi v rámci Európy sú vo väčšine prípadov Nemecko, Rakúsko, štáty Benelux a Francúzsko. V dôsledku vysokých nákladov na prepravu mimo Európy firmy nedokážu ponúknuť konkurencieschopné ceny. Na mimoeurópskych trhoch sú úspešní iba výrobcovia komplexných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Maďarské firmy musia súťažiť nielen s konkurentmi z východoeurópskeho priestoru, ale často aj so západoeurópskymi firmami. Národný úrad pre zahraničné hospodárske vzťahy (HITA) sa aj v roku 2014 snaží podporovať konkurencieschopnejšie firmy produkujúce vyššiu pridanú hodnotu – povedala pre náš magazín odvetvová manažérka

Orsolya Szávai. – Aj preto považujeme za mimoriadne dôležité, aby sme týmto firmám poskytli príležitosť prezentovať sa na najprestížnejších výstavách dodávateľov. Plánujeme kolektívnu maďarskú účasť na najvýznamnejších holandských, švajčiarskych a francúzskych výstavách tohto rázu. Prioritne sa venujeme zahraničným požiadavkám, snažíme sa prispieť k tomu, aby si zahraniční partneri aj z hľadiska technológií, objemu, kapacity a kvality našle tie najvhodnejšie maďarské firmy, ďalej aby aj audit firiem bol bezproblémový. Kladieme veľký dôraz aj na ďalšie mapovanie maďarských firiem, resp. na posilňovanie spolupráce medzi firmami na domácej úrovni. Najdôležitejšie asociácie: • Asociácia maďarských zlievární (Magyar Öntészeti Szövetség) www.foundry.matav.hu • Asociácia maďarských výrobcov náradia (Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége) • www.szmsz.hu • Maďarská asociácia výrobcov železa a ocele (Magyar Vas és Acélipari Egye­ sülés) • www.mvae.hu • Maďarská asociácia výrobcov oceľových konštrukcií (Magyar Acélszerkezeti Szövetség) • www.magesz.hu • Odvetvová manažérka HITA: Orsolya Szávai • orsolya.szavai@hita.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 19


710 firiem pôsobiacich v Maďarsku v oblasti automobilového priemyslu dávajú takmer jednu pätinu výkonu spracovateľského priemyslu a 18 percent vývozu – vyhlásil štátny tajomník pre zahraničné veci a zahraničné hospodárske vzťahy Péter Szijjártó koncom mája na jednom podujatí.

Konateľ spoločnosti ako úlohu nasledujúcich rokov uviedol postupné vyvedenie končiacich produktov z trhu a uvedenie nových výrobkov na trh. V dvoch závodoch vyrábajú elektronické ovládacie jednotky a senzory, ale významný je aj výskum a vývoj. Regulátor sieťového napätia, ktorý bol apropom slávnostnej udalosti, je dôležitým prvkom Štart-stop systému. Systém vypne motor nielen po zastavení, ale už aj pri spomalení auta. Reštartovanie nevykonáva štartér, ale špeciálny genetáror, ktorý nie je napájaný z batérie, ale prostredníctvom dvoch kondenzátorov. Zástupca divízie Powertrain Anreas Hautner hovoril o tom, že Štart-stop systémy vyrábali doteraz hlavne pre skupinu PSA, ale Na slávnosti usporiadanej pri príležitosti výroby miliónteho regulátora sieťového napätia nedávno uzavreli zmluvu s General Motors, v spoločnosti Continental Automotive Hungary Kft. štátny tajomník prízvukoval význam spo- čím sa vytvorili podmienky pre vyrobenie najitosti s nemeckým automobilovým priemyslom, pretože v Maďarsku pôsobia tri nemecké sledujúcich miliónov kusov. Miliónty kompoautomobilové spoločnosti a 15 veľkých dodávateľov automobilového priemyslu. nent Štart-stop systému prevzal od konateľa Péter Szijjártó uviedol, že vláda uskutoční opätovnú industrializáciu krajiny. Napomáha spoločnosti a od štátneho tajomníka generálny tomu daňový systém, pružný zákonník práce, reorganizácia vysokého školstva a vytvorenie riaditeľ budapeštianskeho Dopravného múzea duálneho odborného vzdelávania podľa nemeckého vzoru. Dodal, že maďarská ekonomika Mihály Krámli. V múzeu bude čoskoro vytvorevlani začala rásť a v tomto roku nastúpila cestu dlhodobého rastu. Na to boli potrebné stra- ná samostatná vitrína pre produkty spoločnostegické dohody, ktoré uzavrela vláda s výrobnými podnikmi. So spoločnosťou Continental ti Continental vyrobené v Maďarsku. uzavrela vláda takúto dohodu v apríli 2013. Skupina Continental, ako dodávateľ auto Continental Automotive Hungary Kft. od roku 2009 do súčasnosti investovala do Maďar- mobilového priemyslu, produkuje vo svetoska 15 miliárd forintov a vytvorila tým 477 nových pracovných miest. Z tejto sumy – v rámci vom meradle obrat vo výške 33,3 miliárd eur, dvoch tendrov - 2 miliardy forintov predstavovali zdroje z EÚ a maďarskej vlády – uviedol počet jej zamestnancov v 49 krajinách je 182 konateľ spoločnosti Róbert Keszte. Firma vo svojom budapeštianskom a veszprémskom zá- tisíc. Ročný obrat skupiny v Maďarsku prevyvode zamestnáva 3300 zamestanancov, medzi nimi 500 inžinierov. šuje jednu miliardu eur.

Automobilový priemysel - ťažná sila maďarskej ekonomiky

Štart Mercedesu Závod Mercedes-Benz v maďarskom meste Kecskemét po čistých tržbách vo výške 0,9 miliardy eur v roku 2012 vlani dosiahol čisté tržby vo výške 2,1 miliardy eur – uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Ekkehard Philipp. Finančný riaditeľ označil rok 2013 za rok rozbiehania sa, pretože v kecskemétskom závode, ktorý koncom roka zamestnával 3200 maďarských zamestnancov, bolo vyrobených 109 tisíc automobilov. V súčasnosti pracuje v závode viac ako 3500 zamestnancov a vďaka zvýšenému dopytu po triede CLA bola 5. mája spustená aj tretia smena. V roku 2014 plánujú vyrobiť 145 tisíc automobilov.

20 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

V rok 2013 bol v živote spoločnosti Mercedes-Benz v Maďarsku najlepším rokom, z čoho jasne ťažilo aj mesto Kecskemét, pretože nemecká firma zaplatila mestu miestnu daň vo výške 5 miliónov eur. Philipp označil za dôležité, že po investícii vo výške viac než 800 miliónov eur ďalších 5 miliónov eur venovali na technologický rozvoj v oblasti výroby nástrojov. To prispeje k ďalšiemu rastu výkonnosti lisovne, ktorá v prípade potreby bude schopná pružne podporovať aj oblasť výroby výrobných zariadení nemeckých tovární. Závod v Kecskeméte je prvým závodom Mercedes-Benz mimo Nemecka, ktorý disponuje aj vlastnou výrobou výrobných zariadení. Konateľ spoločnosti Mercedes Benz Hungária Kft. Ingo Fröhlich prízvukoval: Mercedes-Benz bola v roku 2013 najrýchlejšie sa vyvíjajúcou prémiovou značkou.

Firma vo svetovom meradle zamestnáva 270 tisíc pracovníkov a 10 percent automobilov predaných po celom svete bolo vyrobených v Kecskeméte. Údaje o predaji značky pre Maďarsko označil Fröhlich za vynikajúce, hlavné zastúpenie značky predalo svojim klientom 1 587 osobných automobilov, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavovalo rast o 28,6 percenta. Naďalej zostávajú populárne kompaktné a v rámci nich kecskemétske modely, z ktorých maďarským zákazníkom predali 400 kusov. Podľa údajov spoločnosti v Maďarsku je v prevádzke 55 tisíc registrovaných osobných automobilov značky Mercedes, pričom ich priemerný vek je 14 rokov.


60 rokov v službách bezpečnej a k životnému prostrediu šetrnej dopravy!

Čerpacie stanice nafty Righetto – naladené na Vaše potreby! Ušetrite s nami náklady na palivo! Jednoduchšie, než si myslíte!

V prevedeniach inštalovateľných v podnikových prevádzkach a prepravovateľných po ceste. S havarijou nárdžou alebo v podobe kontajnerovej čerpacej stanice, od obyčajného dávkovača po tankovacie automaty. Ďalšie informácie: kovacs-jozsef@derby-tur.hu www.gazolajkut.hu • www.derby-tur.hu Derby-Túr Bt. • H-5400 Mezőtúr, Szolnoki út 21. Tel./Fax: +36/56/354-222 • derby-tur@derby-tur.hu • www.gazolajkut.hu

Spoločnosť pre výrobu dopravných zariadení Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. svojim budúcim partnerom ponúka: • elektrické zariadenia a silnoprúdové jednotky železničných a cestných dopravných prostriedkov (stýkače, regulátory, zberače prúdu atď.) • železničné zabezpečovacie zariadenia (reléové jednotky typu Integra Domino, ovládacie pulty, svetelné signály, traťové zabezpečovacie zariadenia, závory) • elektrohydraulické a elektromechanické pohony výhybiek • trakčnú elektroniku pre trolejbusy a električky (meniče, pomocný pohon, prerušovače) Naša spoločnosť disponuje rozsiahlymi domácimi a medzinárodnými (ruské, rumunské, talianske, nemecké atď.) referenciami. Kontakt: Rudolf Pencz, konateľ spoločnosti H-6500 Baja, Kölcsey F. u. 31. • Tel.: +36/30/688-0424 E-mail: rudolf.pencz@gtkb.hu • Web: www.gtkb.hu

Kovoobrábanie na najvyššej úrovni!

Desať percent Vlani predali obchodníci 56 tisíc nových automobilov. Maďarská asociácia dovozcov motorových vozidiel počíta v tomto roku 10 percentným zvýšením predaja, čo znamená predaj 62 tisíc kusov nových vozidiel. Táto hodnota však aj naďalej výzarne zaostáva za úrovňou spred krízy. V roku 2007 sa v Maďarsku predalo 176 tisíc nových áut.

• opravy motorov automobilov, poľnohospodárskych strojov a hláv valcov, • strojové obrábanie, • zváranie hliníka a zliatín, • výroba a obrábanie ložísk z oloveného bronzu a bieleho kovu Naše referencie: Euroindustrial Management Kft., Nitrogénművek Zrt., Značková predajňa Opel, Zalaegerszeg atď. Disponujeme certifikátom podľa normy ISO 9001:2000.

Varró Művek • H-8900 Zalaegerszeg, Báthory István u. 2/M Tel.: +36/92/510-805 • +36/30/939-7048 • Fax: +36/92/510-807 E-mail: vmotor@t-online.hu • Web: www.varromuvek.hu

R&Mayer Kft. – Export-Import Tip: HIL PG 48 xxx

PearLight LED lampy pri Ázia centre LED pouličné svietidlá najvyššej kvality s výkonom 18W–120W. Záruka 5 rokov Certifikáty CE a TÜV L80 = 80.000 hodín plánovateľnej životnosti. Energeticky úsporné a šetrné k životnému prostrediu. Maďarské výrobky. Naše ďalšie výrobky: LED svetlá, súmrakové spínače, časové relé, 3D tlačiarne a príslušenstvo. Náhradné diely pre elektrické bicykle. Kontakt: MES Kft. • H-1146 Budapest, Hungária krt.137. Tel.: +36/1/223-3356 • mes@mes.hu • www.mes.hu

Veľkoobchod náhradných dielov pre motocykle Široký sortiment, výhodé ceny, 20 rokov skúseností. Predaj originálnych a neoriginálnych náhradných dielov pre motocykle: • Aprilia, Malaguti, Piaggio, Gilera, MBK, Suzuki, Yamaha, Honda, Kymco, Keeway, • Simson, ETZ, MZ, ROMET, KOMÁR, BABETTA, JAWA, RIGA atď. Predaj pneumatík a

Prihlásenie partnerov očakávam na nasledujúcich kontaktných adresách:

R&Mayer Kft. H-1239 Budapest, Ócsai út 4. Tel.: +36/1/350-8844 Fax: +36/1/237-0091 mayer@rmayer.hu • www.rmayer.hu

duší motocyklov: • Mitas, Rubena, Continental, Heidenau, Vee Rubber atď.

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 21


Spoločnosť Kiss Műanyagtechnika 2003 Kft. je Vám k dispozícii svojím moderným závodom a vynikajúcimi referenciami na poli vstrekovania technických plastov. Prečo si vybrať nás?  Pretože oproti lacným, nekvalitným výrobkom svojími kvalitnými produktmi ponúkame dlhodobé riešenia.  Pretože na poli vstrekovania a montáže technických plastov disponujeme 30-ročnými skúsenosťami.  Pretože pre naších zákazníkov ponúkame komplexné podnikové riešenia: náradie, výrobu, dekorácie, montáž.  Pretože v našej novej klimatizovanej výrobnej hale pracujeme kvalitným, moderným strojovým parkom. Komu sa odporúčame?  pre elektronický priemysel, sanitárny priemysel a automobilový priemysel,  pre výrobcov obalov.

Výroba všetkých druhov spojovacieho a upevňovacieho materiálu!

Rozhodnite sa pre profesionálov!

Kiss Műanyagtechnika 2003 Kft. – Spoločnosť bola založená v roku 1986 Miklósom Kissom. H – 9027 Győr, Bükkfa u. 8. Tel.: +36/96/543–053 Fax: +36/96/543–055 info@kmt2003.hu www.kmt2003.hu

• nity, skrutky, oceľové drôty, • spojovacie doštičky a skrutky pre nábytkársky priemysel, • tyče vyrábané zo všetkých typov drôtov (bez závitu, s hlavou alebo bez hlavy).

Vítaní sú individuálni zákazníci aj partneri pre ďalší predaj!

Fortuna Alfa Kft.

H-7200 Dombóvár, Köztársaság u. 15. Tel./Fax: +36/74/465-661 • fortuna.alfa@gmail.com

Výroba a servis mobilných a stacionárnych hydraulických systémov, hydraulických hadíc, hydraulických valcov, výroba ťažno – tlačných bowdenov! Vyrábame a opravujeme jedno resp. dvojčinné a teleskopické hydraulické valce, bez ohľadu na priemer, so skúšobným tlakom. Vyrábame aj kovové hadice pre extrémnu teplotu a špeciálne médiá: AISI 316, -270°C – +600°C, krátka dodacia lehota, zo skladu. Naša spoločnosť disponuje najmodernejším strojom na výrobu tesnení SEALMAKER SML 500e, ktorý umožňuje výrobu tesnení do priemeru 520 mm, NBR, polyuretán, VITON, PTFE a iné špeciálne materiály. Onedlho bude odovzdaná naša nová prevádzka o rozlohe 250 m2, v ktorej bude prebiehať výroba bowdenov na výrobnej linke systému FAST s kontrolným zariadením, medzi inými aj ťažno – tlačné bowdeny a brzdové bowdeny!

Ďalšie informácie: www.goz2.hu • Vyžiadajte si našu ponuku: goz2@goz2.hu

GŐZ 2 Gépjárműjavító Kft.

H-3527 Miskolc, Sajószigeti út 11. • Tel.: +36/46/508-155 • Fax: +36/46/508-157 Našim klientom sme k dispozícii 24 hodín denne! • Pohotovosť - mobil: +36/30/233-2138

22 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Strojárske navrhovanie, meracia technika 3D.

Ef

y.

Matulay Innovations Kft. H-9200 Mosonmagyaróvár, Hanság u. 51. Tel.: +36/30/376-0871 E-mail: info@matulay.com Web: www.matulay.com

Priemyselná automatizácia, riadiaca technika

� Projektovanie (EPLAN) � Montá� rozvodných skrí� (RITTAL) � In�talácia, realizácia na mieste (Európa, Rusko) � Programovanie (PLC, SCADA) � Servis � Aj v Ex prostredí Multi-fragment Mérnökiroda Kft.

Varovný systém HNS ANDON HNS PACK: systém správy balíkov a poskytovania údajov

H-5900 Orosháza, Vereckei u. 37/b Mobil: +36/30/945-7878  Tel./Fax: +36/68/418-039 info@multi-fragment.hu  www.multi-fragment.eu

SPC softvéry a systémy Meracie zariadenia integrované do výrobného systému

HNS Műszaki Fejlesztő Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: +36/96/506-930 E-mail: sales@hns.eu Web: www.hns.eu

Individuálna alebo sériová výroba toroidných a lineárnych odrušovacích filtrov, transformátorov. V Maďarsku, v blízkosti slovensko-maďarskej hranice!

CONTIREG

(Inžinierska kancelária CONTIREG) Tel.: +36/24/516-340 Fax: +36/24/491-826 info@contireg.hu • www.contireg.hu • Automatizácia, inštrumentácia • Programovanie PLC • Termografické kontroly, diagnostika • Vzduchotechnika a vykurovacia technika • Nafukovacie stany – strojárstvo, osvetlenie • Ovládanie bioplynových technológií • Zastúpenie produktov Jetter (PLC, servopohony, HMI)

Plastové diely od spoločnosti Plastik-System Kft.!

Ďalšie informácie: www.toroidtrafo.com Žiadosť o ponuku: info@toroidtrafo.com Elektronikai Győri-Kovács Kft. H-2699 Szügy, Hunyadi J. u. 28.

Z našej ponuky: • záslepky pre zaslepenie dutých profilov, • záslepky do rúr, záslepky na nohy, • ručné skrutky, • základové skrutky, • plastové nohy, • matice a podložky, • polohovacie skrutky.

Vynikajúca kvalita, výhodné ceny! Vyžiadajte si od nás individuálnu ponuku: lamellasdugo@t-online.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 23


KRE AT ÍV NA INV ES T ÍC IA • výrobky pre reklamný priemysel • svietiace reklamné tabule • reklamy na vystuženej fólii • reklamy led • reklamné totemy • svetelné písmená

• strešné reklamy • grafické navrhovanie a realizácie • výroba • úpravy povrchov • elektrická inštalácia • spracovanie plechu • vákuové tvarovanie

H-6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. Tel./Fax: +36/77/521-160 E-mail: mi@modinvest.hu www.modinvest.hu

Bytová výstavba Podľa údajov KSH o jednu tretinu poklesla výstavba nových bytov v Maďarsku v roku 2013. Ani budúcnosť nie je sľubná, pretože v podobnom pomere poklesol aj počet vydaných nových stavebných povolení. Odborníci hovoria o nedostatku dôvery a o ťažkostiach financovania, navyše na predaj sú státisíce bytov a domov po celom Maďarsku. Stavebný priemysel sa síce po ôsmich rokoch úpadku vlani rozšíril, ale zásluhu na tom mali investície, ktoré sú na 90% financované zo zdrojov EÚ.

Urobte svoj domov energeticky úspornejším a estetickým! Široký sortiment kvalitných okien, dverí, nábytku a ďalších stolárskych výrobkov priamo od výrobcu aj v individuálnom prevedení! • tradičné a alpské okná • exteriérové a interiérové dvere • stenové panely, schody, zábradlia, stropy • nábytok do kuchyne a do izby, regálové systémy, rámy postelí

Úlohou Národného úradu pre vonkajšie ekonomické vzťahy (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA), zriaďovateľom ktorého je Vláda Maďarska, je jednak podpora zahraničných ekonomických aktivít domácich malých a stredných podnikov, po druhé stimulovanie investícií zahraničných firiem v Maďarsku. Experti Úradu pre rozvoj ekonomiky sú k dispozícii zahraničným spoločnostiam, ktoré chcú investovať v Maďarsku, a domácim firmám, ktoré chcú vyvážať, aktuálnymi informáciami a radami v oblasti rozvoja podnikania. Prosíme, obracajte sa na nás s dôverou, všetky žiadosti sú vítané!

Klau-Ter 2001 Kft. H-2713 Csemő, Petőfi S. u. 22. Fax: +36/53/392-318 info@klauter.hu www.klauter.hu

HUNGARIAN INVESTMENT AND TRADE AGENCY

Maďarsko – brána do Európy H-1055 Budapest, Honvéd u. 20. Tel.: +36/1/872-6520 • E-mail: info@hita.hu W W W.HITA.HU 24 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Rebríky do kanalizačných a vodomerných šácht od spoločnosti na spracovanie plastov Kelencz és Fia Műanyagfeldolgozó Kft.!

Online objednávka dverí od spoločnosti Mardoor Kft.!

www.belteriajto.hu

Výhody nami vyrábaných šachtových rebríkov: • plastový povlak, ktorý odoláva tepelnej rozťažnosti kovu, soli, extrémnym deformáciám bez praskania (môže byť naň uviazaný hoci aj uzol) • kapacita: nad 1000 ks denne • výhodné ceny aj v prípade menšieho • množstva, 500 ks

Na vyžiadanie zákazníka na šachtových rebríkoch uvedieme aj meno a logo! Ďalšie informácie: kelencz@hagcso.hu Na Vaše otázky odpovieme do 24 hodín! www.hagcso.hu

Stavajte z prírodných materiálov!

Výroba tlakových zariadení, nádrží, výmenníkov tepla!

Z našej ponuky: • príprava trstinovej strechy z vysoko kvalitnej vlastnej suroviny • dekoračné trstinové pletivo pletené s pozinkovaným drôtom • trstinové rohože o hrúbke 2 až 5 cm • trstina na pokrývanie strechy • štukatérske trstinové pletivo

Naše ďalšie činnosti: • montážne práce chemických a technologických potrubí • zváranie, montáž priemyselných kotlov • výroba kovových konštrukcií • inštalatérske práce, rozvody potrubí

Kemény Nád Kft. • H-2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u. 40. Filiálka: H-2422 Mezőfalva, Hatház 5. Tel./Fax: +36/25/258-425 • Mobil: +36/30/385-1813 • +36/30/299-6658 kemenynad.kft@invitel.hu • www.nadteto-nadtermekek.hu

Vyžiadajte si od nás individuálnu ponuku: medastar@t-online.hu Navštívte našu webovú stránku: www.medastar.hu Méda Star Kft. • H-3780 Ládbesenyő, Rákóczi út 53.

TOILETTE-NETT – pocit čistoty pod pás! ®

Sedátko na WC s funkciou bidetu TOILETTE-NETT® s príslušenstvom – riešenie pre dôkladné umývanie po použití toalety bez kompromisov. Sedátko na WC s funkciou bidetu TOILETTE-NETT® ktoré je zmontované so záchodovou misou, pomocou tečúcej vody umožňuje neporovnateľne dôkladnejšiu hygienu, ako toaletný papier! Sedátko TOILETTE-NETT® má v Maďarsku 20-ročnú históriu a je obľúbené aj v Rumunsku.

Hľadáme partnerov zo Slovenska pre výhradnú distribúciu TOILETTE-NETT® ! Prihlásiť sa môžete e-mailom: interex@interex.hu Produkty a ďalšie informácie: www.interex.hu

http://issuu.com/mekonomika

Výkon a elegancia od spoločnosti Romantik 2000 Kft.! Naše hliníkové radiátory sú na európskom trhu vynikajúce tak z hľadiska ekonomického a estetického, ako aj z aspektu tepelnej výkonnosti! V našej širokej škále farieb a typov určite nájdete ten správny, bez ohľadu na to, či ide o obchodné priestory, kanceláriu alebo rodinný dom!

Na naše výrobky poskytujeme 10-ročnú záruku! Pre ďalšie informácie navštívte našu webovú stránku: www.romantikaluradiator.hu alebo sa informujte e-mailom: romantik@romantikaluradiator.hu

Stroje na predaj! Gril na kurčatá, poschodový (vhodný pre pečenie 50 kurčiat) - 380 V Dvojkomorový lis (na lisovanie papiera, plastov a hliníka) - 380 V Pec na pizzu s dvomi dverami (typ MORETTI FORTINI) - 380 V

Podrobné informácie: erendekft@gmail.com • www.erende.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 25


Hľadáme partnerov na ďalší predaj! Kovospracujúca spoločnosť Szarvasi Vas-Fémipari Zrt., založená pred viac ako 60 rokmi, patrí aj v súčasnosti medzi najväčších výrobcov lámp a svietidiel v Maďarsku. Kovové diely potrebné pre výrobu približne pol milióna kusov lámp ročne sú vyrábané v našich vlastných závodoch. Disponujeme aj výrobnými linkami na galvanizáciu a lakovanie. V našom závode na ohýbanie plochého skla – ktorý patrí medzi najväčšie závody tohto druhu v Európe – v štyroch obrovských priemyselných peciach prebieha nepretržitá výroba v modernej osvetľovacej technike veľmi obľúbených nádherných sklenených krytov

a tienidiel. Spoľahlivosť a vysokú kvalitu nami vyrábaných výrobkov potvrdzuje, že 70% našich lámp vyvážame do zahraničia, vďaka čomu sú známe po celom svete. Naše tradičné a elektrické kávovary vďaka svojej spoľahlivosti a dlhej životnosti sú veľmi obľúbené a patria medzi základné vybavenie domácností. Veľkej popularite sa tešia aj naše ďalšie domáce spotrebiče. Zárukou vysokého technického obsahu sú vysoko kvalifikovaní inžinieri spločnosti, garanciou spoľahlivosti a vynikajúcej kvality počas vývoja a výroby produktov zase systém riadenia kvality ISO 9001:2008.

O odvetví ochrany životného prostredia Inovatívne odvetvie ochrany životného prostredia sa po celom svete stáva čoraz viac motorom udržateľného rastu. Maďarská vláda v znamení toho v roku 2011 vyhlásila Národnú inovačnú stratégiu environmentálnych technológií. Odvetvie ochrany životného prostredia má pre maďarskú ekonomiku veľký význam. Priamo v tomto sektore pracuje približne 20 tisíc zamestnancov, jeho čisté tržby presiahli vlani 400 miliárd forintov a odvetvie realizovalo príjmy z vývozu vo výške viac ako 80 miliárd forintov.

Staňte sa aj Vy našim partnerom pre ďalší predaj! Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

H- 5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. Tel.: +36/66/620-831 • Fax: +36/66/620-808 E-mail: kereskedelem@vasipari.hu • Web: www.vasipari.hu

V ktorej krajine sú ľudia najpozitívnejší? Na túto otázku hľadala odpoveď spoločnosť pre prieskum verejnej mienky Gallup v 138 krajinách sveta. Prostredníctvom rovnakej metodiky sa ľudí pýtali na to, či mali v predchádzjúci deň nejaké pozitívne zážitky. Na čele rebríčka sa umiestnili krajiny Latinskej Ameriky. V Paraguayi odpovedalo kladne 87 percent respondentov, potom nasledovali Panama (86), Guatemala a Nicaragua (83-83). Z Európy sa na prvom mieste umiestnilo Dánsko, 82 percentami. Maďarsko sa nachádza v strede rebríčka (72. miesto) 67 percentami. Z nášho regiónu sme veselší ako Slováci, Česi a Rumuni. 26 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Na dosiahnutie udržateľného rastu sú potrebné inovatívne riešenia, neustále obnovovanie a silné výskumné a vývojové aktivity. Nie náhodou bol v centre minuloročnej budapeštianskej odbornej výstavy Ökoindustria rozvoj zahraničných obchodných vzťahov a prítomnosti na zahraničných trhoch. Na výstave sa zúčastnili zahraniční vystavovatelia z 11 krajín.

Prekonanie rekordy Digitálny reklamný trh v Európe sa jeden rok rozšíril o 12 percent, podľa súhrnných údajov pre rok 2013 jeho hodnota dosiahla 27,3 miliardy eur. Najväčší rast zaznamenala reklama na mobilných zariadenie, rast v tomto segmente predstavoval 128%. Najviac utratili Briti (7,4 miliardy eur), na druhom mieste sa umiestnili Nemci sumou 4,6 miliárdy eur. Zaujímavosťou je, že najdynamickejší rast vykázalo Rusko (27%), ktoré vďaka tomuto postúpilo na štvrté miesto európskeho rebríčka.


Spoločnosť Framochem Kft. sa zaoberá výrobou a distribúciou fosgénu a širokej škály derivátov fosgénu.

Nadčasové lepidlo na drevo

V sirokom sortimente našich výrobkov nájdete estery, chloridy kyselín, uhličitany a ďalšie jemné chemikálie pre rôzne priemyselné odvetvia. V našom závode je šesť multifunkčných výrobných liniek, čo umožňuje výrobu podľa špecifických potrieb zákazníkov. Naše silné stránky: • vysoko kvalitné výrobky a služby • medzinárodné partnerstvá • 20-ročné skúsenosti

Najväčšie riziká Najväčšie riziko pre podniky predstavuje nedostatočná znalosť špecifík medzinárodných trhov (napr. byrokracie, miestnych právnych podmienok a spotrebiteľských návykov), ak nedokážu adekvátnym spôsobom presadzovať svoje záujmy, nepoznajú konkurenciu a nemajú informácie o tom, do akej miery štát ovplyvňuje cieľový trh. Podľa medzinárodnej úverovej poisťovne Coface sa podnikatelia často stretajú s problémom, že na zahraničné trhy dokážu vstúpiť iba s kvalitnejšími výrobkami s vyššou pridanou hodnotou, avšak v prípade ak zahraničný trh z nejakého dôvodu prestane fungovať drahšie výrobky na domácom trhu nedokážu predať, alebo ho dokážu predať iba so stratami. Ďalšie riziko predstavuje, že nepoznajú svojich zákazníkov, v dôsledku čoho sú vystavení škodám vyplývajúcim z neplatenia alebo z oneskorených platieb. Iba málo domácich firiem, ktoré plánujú vstúpiť na medzinárodný trh využívajú odbornú pomoc, prostredníctvom ktorej by mohli predísť sklamaniu. Avšak, netreba vidieť iba riziká. Spoločnosti vyrábajúce na export obyčajne dodávajú svoje výrobky zákazníkom s vyššími požiadavkami, preto za účelom technologickej zhody, alebo práve kvôli využitiu kapacít sa ich oplatí, a je aj nevyhnutné rozvíjať. Podľa expertov tieto investície pozitívnym smerom vplývajú aj na kvalitu a výrobné náklady produktov vyrýbaných na domáci trh. Domáce trhy osebe by pravdepodobne nedokázali vynútiť rozvoj podobných rozmerov a podobného tempa, medzi inými aj preto má export strategický význam z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti danej krajiny.

dyneahungary@dynea.com

Najlepším spôsobom na zvyšovanie obratu je reklama!

• Získajte si nových partnerov, rozširujte okruh svojich zákazníkov z Maďarska! • Online a offline výstupy od plánovania po realizáciu! Využívajte aj Vy služby reklamnej agentúry ponúkané našou spoločnosťou Feliciter Kft.!

Vydavateľstvo Feliciter Viktor Kováts, manažér pre vonkajšie trhy kovatsviktor@feliciter.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 27


Výstavy a veľtrhy Trenčín, Slovensko www.expocenter.sk

Szentlőric, Maďarsko, www.bmvk-gazdanapok.eu

ELOSYS, 14. – 17. októbra Výstava elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Elektrotechnika, elektronika, osvetľovacia technika, energetika, meracia technika.

Spišská Nová Ves, Slovensko www.svt.sk Spiš Expo, 17. – 20. júla Stavebíctvo a bývanie. Stavebný priemysel, interiérový dizajn, bytová kultúra, nábytok, dekorácie, záhradníctvo, kvety, spotrebný tovar.

Nitra, Slovensko www.agrokomplex.sk AGROKOMPLEX, 21. – 24. augusta Potravinárska a poľnohospodárska výstava. Sprievodné podujatia: Farmexpo, Coopexpo, Regióny Slovenska, Obnoviteľné energie, MSP). •••

Debrecen, Maďarsko www.farmerexpo.hu

FARMER-EXPO a HORTICO 17. – 20. augusta Predstavujú sa výrobcovia poľnohospodárskych strojov, výrobcovia a distribútori osív, najnovšie technológie na ochranu rastlín. V programe figuruje aj verejné hodnotenie plemien, prezentácia plemien a odborné poradenstvo. HORTICO – špecializovaná výstava zeleniny, ovocia a záhradníctva.

Bábolna, Maďarsko www.babolnaigazdanapok.hu Medzinárodné dni poľnohospodárov, Bábolna, 10. – 13. septembra Poľnohospodárske stroje, zariadenia, diely strojov; meracie prístroje a zariadenia, príslušenstvo pre chov zvierat atď.

28 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

IASI, Románia www.expoagralim.ro AGRALIM, 18. – 21. septembra Medzinárodná poľnohospodárska výstava. •••

Belehrad, Srbsko www.beogradskisajam.rs

Fruveg Expo, 10. – 13. septembra Výstava spracovania výrobkov (spracovanie zeleniny a ovocia, výrobné linky, plnenie fliaš, chladiace systémy atď.)

Dni poľnohospodárov, Szentlőrinc, 8. – 10. augusta Poľnohospodárska výstava a veľtrh •••

Bukurešť, Rumunsko www.romexpo.ro

BIFE-SIM, 10. – 14. septembra Medzinárodný veľtrh návytkárskeho priemyslu. TIB, 15. – 18. októbra Medzinárodný investičný veľtrh. Spoločné podujatie spájajúce deväť špecializovaných výstav od kovopriemyslu cez automatizáciu po chemický priemysel. INDAGRA, od 29. októbra do 2. novembra Medzinárodná výstava poľnohospodárstva, potravinástva, nápojov a baliacej techniky. ROMHOTEL + TTR, 13. – 16. novembra Šlecializovaná výstava vybavenia hotelov a reštaurácií a cestovného ruchu.

ARAD, Románia www.expoarad.ro AGROMALIM, 11. – 14. septembra Medzinárodná výstava poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a služieb. ECOMEDIU, 16. – 18. októbra Špecializovaná výstava ochrany životného prostredia a verejnej čistoty. AR-MEDICA, 7. – 9. novembra Veľtrh lekárskeho a zubárskeho vybavenia, farmaceutika, optika.

Hygiéne in Industry Expo, 10. – 13. septembra Špecializovaná výstava hygieny (čistiace prostriedky, dezinfekčné a upratovacie prostriedky atď.) Packtech Expo, 10. – 13. septembra Špecializovaná výstava baliacej techniky (stroje, nástroje, materiály, technológie) CE-HA + World of light, 25. – 28. septembra Špecializovaná výstava elektroniky a osvetľovacej techniky Energetika, 13. – 16. októbra Špecializovaná výstava energetiky EcoFair, 13. – 16. októbra Špecializovaná výstava ochrany životného prostredia

Skopje, Macedónsko www.eragrupa.mk ITF-Agrofood, 24. – 27. septembra Potravinárska výstava a veľtrh spotrebného tovaru Tehnoma, 14. – 18. októbra Kovopriemysel, spracovanie kovov a kovospracujúce stroje, elektronika, elektrotechnika, chemický priemysel, stavebníctvo, energetika.

Budva, Čierna Hora www.jadranskisajam.co.me Civil Engineering, 24. – 28. septembra Medzinárodný veľtrh stavebného priemyslu a energetiky


Zenica, Bosna a Hercegovina www.zeps.com ZEPS, od 30. septembra do 4. októbra Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru. Spotrebný tovar, stavebníctvo, strojársky priemysel, drevársky a nábytkársky priemysel, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysle atď.

Banja Luka, Bosna a Hercegovina www.banjalukafair.com Agros, 9. – 12. októbra Potravinárska a poľnohospodárska výstava •••

Stuttgart, Nemecko www.amb-expo.de

AMB, 16. – 20. septembra Špecializovaná výstava kovopriemyslu, spracovania kovov a strojástva

Frankfurt, Nemecko, http://automechanika.messefrankfurt.com Automechanika, 16. – 20. septembra Najvýznamnejšie a najširšie odborné fórum automobilového priemyslu

Düsseldorf, Nemecko www.aluminium-messe.com, www.composites-europe.com Alumínium + Composites EU, 7. – 9. októbra Najvýznamnejšie miesto stretnutia predstaviteľov hliníkového sektoru. Sprievodným podujatím je stretnutie výrobcov kompozitných materiálov.

Mníchov, Nemecko www.materialica.de, www.ecartec.de, www.electronica.de Materialica + eCarTec, 21. – 23. októbra Výstava technológií aplikácie materiálov, výskumu materiálov, povrchovej úpravy. Jej sprievodným podujatím je najvýznamnejšia výstava elektrickej mobility eCarTec. Electronica, 11. – 14. novembra Svetový veľtrh elektroniky: komponenty, systémy, aplikácie

Basel, Švajčiarsko www.swisstech-messe.ch, www.prodex.ch Swisstech + Prodex, 18. – 21. novembra Swisstech je najvýznamnejšou medzinárodnou výstavou dodávateľov vo Švajčiarsku. Jej sprievodným podujatím je špecializovaná výstava obrábacích strojov, výrobných nástrojov a meracej techniky Prodex.

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 29


Navštívte Maďarsko! Maďarsko je obľúbenou turistickou destináciou aj v kruhu turistov zo Slovenska. Naša vlasť ponúka množstvo vynikajúcich možností tak návštevníkom, ktorí túžia po zábave, oddychu alebo liečbe, ako aj návštevníkom prichádzajúcim z obchodných dôvodov. Hotely a kúpele uvedené v našom bloku venovanom cestovnému ruchu môžu byť aj pre Vás užitočnými destináciami ponúkajúcimi príležitosť pre relaxáciu! Oddychujte a poľujte v srdci Zemplínskeho pohoria!

Pozývame Vás do Turustického centra a poľovníckej chaty Zempléni Fehér Szikla v obci Füzérkomlós, ktorá je jednou z najsevernejšie situovaných lokalít v Maďarsku.

Prírodný park o rozlohe 500 hektárov, ničím nerušené ticho a pokoj ponúkajú ideálne podmienky pre dokonalú relaxáciu.

Navštívte našu webovú stránku: www.feherszikla.hu H-3997 Füzérkomlós, Rakodó köz 1. mazfa@t-online.hu • +36/47/340-032

AC TIVE LIFE & BALANCE

Mesto miest

Mesto rozprestierajúce sa v západnom cípe Maďarska, Sopron (Šopron) označujú mnohými prívlastkami: „mesto vernosti”, „klenotnica”, „zelené mesto” atď. Klimatické liečebné miesto so sviežim vzduchom je obklopené skutočnými prírodnými hodnotami. Návštevník sa môže poprechádzať po cestách parkového lesa, túlať sa po údoliach, roklinách a vyvýšeninách. K biologickej diverzite približne 20 tisíc ročného Neziderského jazera a okolitého kraja okrem klimatických podmienok prispieva aj vysoký obsah soli v pôde a vo vode. Submediteránne podnebie kraja obklopujúceho Neziderského jazero a oblasť Svetového prírodného dedičstva Národného parku Fertő-Hanság predstavujú unikátne prírodné hodnoty.

DeTSký úSmev Rodinná dovolenka v meste

Sopron

3 a viac nocí rodinnej dovolenky v meste Sopron, v srdci pohoria Lövérek, s polpenziou, darčeková vstupenka do rakúskeho Family Parku, 6 jázd na sopronskej letnej bobovej dráhe, voliteľné programy už od ceny

32.900

Ft/rodina/noc*!

Letné zľavy pre deti do 18 rokov v Hoteli Fagus! * s výnimkou sviatkov, v dvojlôžkových izbách Deluxe

Prirodzene & s radost’ou

30 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. Tel.: +36 99 515 000 www.fagushotelsopron.hu

Wellness hotely mesta Sopron ponúkajú návštevníkom možnosť relaxácie 24 hodín denne, ale mesto je aj obľúbeným miestom zubárskeho turizmu. Milovníci zimných športov sa svojmu koníčku môžu venovať na kopci Dalos a na blízkych rakúskych zjazdovkách, pretože z tunajších hotelov možno za krátku dobu navštíviť dobre vybavené lyžiarske strediská. Pozoruhodnosti Sopronu si dávajú návštevníka z ruky do ruky: pri prechádzke medzi pamiatkami zašlých čias sa cítime ako v modernom festivalovom meste s bohatou kultúrou, predchnutom živou umeleckou scénou, kde môžeme ochutnávať aj chutné jedná a kvalitné vína. Na okolí je celý rad možností výletov: môžete navštíviť hrad v meste Kőszeg, alebo Rakúsko – aby sme uviedli aspoň dva príklady.


Navštívte Sopron a ubytujte sa v Hoteli Fagus: príjemné prostredie, vynikajúca kuchyňa, wellness… Prečo by ste to všetko vynechali?

Najpopulárnejšie Podľa predbežných údajov Ústredného štatistického úradu (KSH) pre rok 2013 v zozname desiatich najpopulárnejších lokalít v Maďarsku nastali iba menšie zmeny. Na prých troch mestach sú aj naďalej Budapešť, Hévíz a Hajdúszoboszló. V kruhu cudzincov popri Budapešti aj v roku 2013 boli najpopulárnejšie kúpeľné mestá, resp. lokality situované v blízkosti Balatonu a v západnej časti Zadunajska. Objavte hlavné mesto Maďarska, ubytujte sa napríklad v Hoteli Rubin, kde si môžete oddýchnuť, a ktorý je zároveň skvelým miestom rodinných a priateľských udalostí a konferencií!

Rekreácia a poľovanie Jednou z lokalít severnej časti Medzihoria, prerušovaného strmými štítmi a hlbokými údoliami potôčikov, pokrývaného hustými lesmi je Füzérkomlós, kde Vám ponúka príjemný oddych Poľovnícka chata Fehér Szikla situovaná v malebnom prostredí. Ak máte chuť, môžete poľovať, ak radi chodievate na pešie túry, očakáva Vás nespočetné množstvo turistických trás. Môžete navštíviť aj impozantné zrúcaniny hradu v obci Füzér (Fizér), dominujúci panorámu severného Medzihoria, ktorý sa týči na 170 m vysokom mohutnom brale, poľovnícky kaštieľ grófskeho rodu Károlyiovcov v lokalite Füzérradvány obkľúčený nádherným parkom, alebo si môžete pozrieť múzeum porcelánu v Hollóháze. Množstvo atrakcií ponúkajú aj neďaleké mestá Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom), Sárospatak (Blatný Potok) a Košice.

Na nádherných krajoch V porovnaní s mestom Sopron na druhom konci Maďarska, v malebnom údolí rieky Hornád, severne od Zemplína, na slnečnom úpätí pohoria Cserehát, pri ceste 1. triedy č. 3, približne na polceste medzi Miškovcom a Košicami sa nachádza obec Hernádvécse. Na dosah ruky sa tu nachádzajú turistické atrakcie, ako mesto Košice, hrady

Hoteli Rubin Wellness & Conference **** Individuálne ceny a zľavy pre firemných partnerov, bez záväzkov na ubytovanie, na firemné podujatia, pre prezentáciu výrobkov, aj s komplexným pohostením v

Hoteli Rubin Wellness & Conference **** rubin@hotelrubin.hu • www.hotelrubin.com

Relaxujte v Kúpeľoch a kúpalisku v Tiszaújvárosi! • Kúpele: 3 kryté bazény a 1 vonkajší bazén s certifikovanou liečivou vodou, s atrakciami. • Kúpalisko: Bazén s hradom, Bazén dobrodružstiev, plavecký bazén, bazén s umelými vlnami, bazén s toboganom a nafukovačkami, vonkajší bazén s liečivou vodou. • Detské ihriská, športové ihriská, hotel a kemping na ploche 7 hektárov.

Všetko, čo potrebujete pre Vašu ideálnu dovolenku! Neváhajte, vyskúšajte aj Vy! H-3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12. www.termal.tujvaros.hu www.szallodak.tszolg.hu

Liečivá voda a výlety

Boldogkőváralja, Regéc a Füzér (Fizér), Telkibánya známa podľa tunajších povrchových nerastných ložísk, obec Vizsoly známa podľa kalvínskeho kostola a prekladu Biblie od Károliho, malebná riečka Hornád, Porcelánová manufaktúra v Hollóháze, pohorie Zemplín a tunajšie kaštiele. Hotel Vécsecity s atmosférou neorenesančného kaštieľa z XVIII. storočia a modernými službami je vynikajúcim východiskovým bodom pre spoznávanie okolia. Hotelový a spoločenský komplex so zvláštnou atmosférou ponúka vynikajúce miesto pre rodinné dovolenky a očakáva nívštevníkov aj dvomi veľkými konferenčnými miestnosťami, výstavnými priestormi a tanečnou sálou.

Kúpele a kúpalisko v meste Tiszaújváros ponúkajú skutočnú relaxáciu a rekreáciu pre všetky vekové skupiny. Liečivú vodu komplexu dodáva termálny prameň vyvierajúci z hĺbky 1200 metrov s termálnou vodou s teplotou 57 stupňov. Nížina obkľúčená riekami Slaná a Tisa ponúka možnosť rekreácie aj rybárom a milovníkom vodných športov. Neďaleké Bukové pohorie, Jazero Tisa, pusta Hortobágy, tokajská a egerská vonárska oblasť môžu byť atraktívnym cieľom pre výlety medzi dvomi dňami strávenými kúpaním. MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 31


Hotel Vécsecity **** Superior

Obec Hernádvécse sa rozprestiera v malebnom údolí Hornádu na slnečnom úpätí pahorkatiny Cserehát, medzi Miškovcom a Košicami, pri hlavnej ceste č. 3. Hotel Vécsecity je novým východiskovým bodom pre objavovanie tohto kraja Maďarska, našej bohatej histórie a miestom pre zmysluplnú relaxáciu. Hotel očarí hostí atmosférou neobarokového kaštieľa z 18. storočia, svojími modernými službami a čarovným prírodným prostredím. ČO DOBRÉHO NÁJDETE V HOTELI VÉCSECITY?

región bohatý na atrakcie kaštieľová atmosféra, náročný interiér 55 pohodlných izieb v štyroch rôznych štýloch tanečná sála, konferenčné miestnosti reštaurácia, grilová terasa vínna pivnica, poľovnícke pohostinstvo

vodné javisko, javisko vnútri vonkajšie a kryté bazény, wellness služby jazda na koni, tenis,cyklistika, člnkovanie vyhladková veža, záhrada kaštieľa so starými stromami, hladkanie zvierat

Hurá dovolenka!

Ubytovanie v dvojlôžkových izbách alebo v apartmánoch Bohaté bufetové raňajky v našej slnečnej jedálni Bohatá večera v našej reštaurácii na spôsob polpenzie Pre každého hosťa 1 hodina ľubovoľného športového alebo voľnočasového programu (tenis, jazda na koni, bicyklovanie, plážový volejbal, badminton, ping-pong) zdarma Neobmedzené využívanie wellness služieb

Vonkajší plavecký bazén, krytý bazén s teplou vodou, s atrakciami, plavecký bazén s protiprúdom, parný kúpeľ, soľná miestnosť, fínska sauna, aromatická terapia a svetelná terapia Neobmedzené používanie fitness miestnosti Bezplatné parkovanie na parkovisku hotela Župan, izbový trezor, neobmedzené wi-fi pripojenie k internetu v spoločných priestoroch a v izbách

Platí: od 15. júna do 30. septembra V prípade rezervácie min. 3 nocí, aby ste si naozaj oddýchli! Hernádvécse, Béke tér 8–10. +36 46 990 100 info@vecsecity.hu Mesto uzavreté do kaštieľa

www.vecsecity.hu

Pobytové ík bal y si môžete rezervovať už od ceny

45

EUR/osoba/noc!

Madarska ekonomika 2014  
Advertisement