Page 1

2013

MA�ARSKÁ EKONOMIKA


Úlohou Národného úradu pre vonkajšie ekonomické vzťahy (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA), zriaďovateľom ktorého je Vláda Maďarska, je jednak podpora zahraničných ekonomických aktivít domácich malých a stredných podnikov, po druhé stimulovanie investícií zahraničných firiem v Maďarsku. Experti Úradu pre rozvoj ekonomiky sú k dispozícii zahraničným spoločnostiam, ktoré chcú investovať v Maďarsku, a domácim firmám, ktoré chcú vyvážať, aktuálnymi informáciami a radami v oblasti rozvoja podnikania. Prosíme, obracajte sa na nás s dôverou, všetky žiadosti sú vítané!

HUNGARIAN INVESTMENT AND TRADE AGENCY

Maďarsko – brána do Európy H-1055 Budapest, Honvéd u. 20. Tel.: +36/1/872-6520 • E-mail: info@hita.hu W W W.HITA.HU


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Vážený čitateľ! Držíte v ruke najnovšie číslo publikácie, venovanej maďarskej ekonomike a slovensko-maďarským hospodárskym vzťahom. Magazín MAĎARSKÁ EKONOMIKA je slovenskou verziou skupiny publikácií Vydavateľstva Feliciter s názvom HÍD (ktorý do roku 2011 vychádal pod titulom MOSTbuletín). Našim cieľom je, aby sme svojimi prostriedkami prispeli k rozširovaniu hospodárskych vzťahov, jednak napomáhaním nadväzovania kontaktov medzi maďarskými a slovenskými firmami, a po druhé poskytovaním informácií. V našom obchodnom magazíne sa medzi inými zmienime o vývoji a aktualitách maďarsko-slovenských hospodárskych vzťahov a predstavíme kancelárie Obchodnej siete Karpatského regiónu v Košiciach a v Dunajskej Strede. Keď hľadáte maďarského obchodného partnera môžete sa obrátiť o pomoc na tieto kancelárie, ako aj na odborného diplomata Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave pre vonkajšie ekonomické vzťahy, dr. Tibora Vargu.

Maďarské spoločnosti, ktoré sa predstavujú v magazíne Maďarská ekonomika, chcú vytvárať, alebo rozširovať svoje obchodné vzťahy na Slovensku. Nejedna z nich možno práve s Vami, alebo s Vašou firmou vytvorí vzájomne výhodnú obchodnú spoluprácu. Prosím Vás, dokladne si preštudujte ponuku, a v prípade záujmu kontaktujte svojho budúceho potenciálneho obchodného partnera v záujme nadviazania obchodných vzťahov! Myslím si, že aj vysoký počet maďarských spoločností hľadajúcich partnerov je dôkazom toho, že o spoluprácu sa prejavuje značný záujem. V nádeji ďalšieho rozvoja bilaterálnych hospodárskych vzťahov Vám želám obchodné úspechy, prospešnú spoluprácu s maďarskými partnermi, a k tomu všetkému dobré zdravie!

Tel.: +36/30/399-8940 kovats@feliciter.hu

Dénes Kováts šéfredaktor

Maďarská Ekonomika | Vadavateľ: ©Feliciter Kiadó Kft. (s.r.o.), Web: www.feliciter.hu, www.feliciter.net. E-mail: feliciter@felciter.hu. Za vydanie zodpovedá: dr. Judit Kováts | Redaktor: Dénes Kováts | Preklad: Alžbeta Hollerová Račková | Spolupráca: Mária Duliczki, Zsófia Dankó, Klára Sohacki, Fruzsina Kotán, Anita Kotrányi, Viktor Kováts, Ildikó Szanyi, Szilvia Teski | Grafika/dizajn: Sándor Talpas | Tlač: Grafit Nyomda „R” Kft. (s.r.o.) 3


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Silnejúca spolupráca

Vzájomné vzťahy Maďarska a Slovenska spočívajú na vzájomnej politickej a osobnej dôvere – vyhlásil premiér Viktor Orbán v Budapešti po vrcholnom stretnutí predstaviteľov maďarskej a slovenskej vlády. Slovenský premiér Robert Fico hovoril o tom, že na Maďarsko a na Slovensko čakajú úspešné roky, a spolupráca medzi stredoeurópskymi krajinami by mala byť ešte užšia než doteraz. Zástupcovia oboch vlád podpísali niekoľko bilaterálnych dohôd, ktoré podľa slov Viktora Orbána otvárajú novú kapitolu vo vzťahoch našich krajín. 4

Stretnutie predsedov vlád Podľa maďarského premiéra určujúcou myšlienkou vzťahov medzi našimi dvomi krajinami je, že Maďarsko a Slovensko chodia po tej istej ceste, a záleží iba na nich, nakoľko dokážu využívať čoraz širšie možnosti v rámci Európy. Vidí veľkú šancu na to, že stredná Európa sa po hospodárskej kríze stane určujúcou hospodárskou silou kontinentu. Na to je potrebné, aby tak Maďarsko, ako Slovensko uvažovalo o hospodárskej kríze zvláštnym spôsobom. Podľa Viktora Orbána hrozí, že hospodárska kríza v Európe bude trvalá, ale Maďarsko a Slovensko sa na tento proces pozerajú ako na možnosť.

Prízvukoval: obe krajiny by chceli, keby Európska únia budúcnosti nebola iba o kríze, ale aj o možnostiach. Robert Fico prízvukoval: Maďarsko a Slovensko pristupujú ku kríze odlišným spôsobom, a odlišné sú aj odpovede, ktoré na ňu dávajú, preto je dôležitá výmena skúseností a informácií medzi dvomi krajinami. Privítal, že Maďarsko sa ujalo predsedníctva višegrádskej skupiny (V4, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko) a vyslovil názor, že maďarské predsedníctvo bude určite nápadité a inovatívne. Slovensko podporuje, aby spolupráca medzi členmi zoskupenia bola ešte užšia. Slovenský premiér zdôraznil: hospodárske vzťahy medzi


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

dvomi krajinami sú napriek kríze veľmi živé, dôkazom čoho je, že v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 11 percent narástol export smerujúci zo Slovenska do Maďarska, potvrdzujúc, že naše krajiny sú schopné úzkej spolupráce. Zmienil sa aj o tom, že jeho krajina bude v roku 2016 predsedať Európskej únii a v tejto súvislosti uvíta skúsenosti Maďarska. Fico uviedol: stretnutiu premiérov dali „nový formát” tým, že na rokovaní sa zúčastnili aj predstavitelia vlád oboch krajín, ktorí referovali aj o výsledkoch ich bilaterálnych rokovaní. Dodal: dúfa, že na podobné medzivládne rokovanie čoskoro pricestujú na Slovensko aj maďarský premiér a členovia jeho vlády.

Zámery, dohody Viktor Orbán a Robert Fico pred tlačovou konferenciou podpísali memorandum o podpore komplexného rozvoja verejných komunikácií prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu Maďarska a Slovenska. V zmysle memoranda v období 20142020 bude otvorených 25 nových ciest pretínajúcich hranicu, niekoľko z existujúcich hraničných prechodov obnovia alebo vybavia bezbariérovým prístupom, a vytvoria spoločnú komisiu pre obnovenie prihraničnej verejnej dopravy. Na stretnutí bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi maďarským a slovenským úradom pre vonkajšie ekonomické vzťahy, ďalej

medzi Maďarským spolkom pre elektrotechniku a Slovenským elektrotechnickým zväzom. Zrodilo sa rozhodnutie aj o prepojení plynovodov a elektrických sietí oboch krajín. Viktor Orbán informoval Roberta Fica aj o tom, že maďarská vláda na svojom ostatnom rokovaní schválila významnú sumu na rekonštrukciu slovensko-maďarských dvojjazyčných škôl v Békešskej Čabe a v Novom Meste pod Šiatrom, pretože „slovenská menšina v Maďarsku hrá dôležitú úlohu vo vzťahoch medzi oboma krajinami, ktoré sú založené na dôvere”. Podľa jeho názoru dobre napreduje práca expertných komisií zaoberajúcich sa menšinovými otázkami. 5


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Na viac ako dvojhodinovom vrcholnom stretnutí predstaviteľov vlád sa okrem dvoch premiérov z maďarskej strany zúčastnil podpredseda vlády pre otázky národnej politiky Zsolt Semjén, minister národného hospodárstva Mihály Varga, minister zahraničných vecí János Martonyi, minister pre rozvoj vidieka Sándor Fazekas, ministerka pre národný rozvoj Lászlóné Németh a štátny tajomník Úradu predsedu vlády pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy Péter Szíjjártó. Slovenskú vládu zastupovali minister hospodárstva Tomáš Malatinský, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, minister dopravy Ján Počiatek a minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

Rokovanie ministrov Minister národného hospodárstva Mihály Varga v rámci vládneho summitu prijal slovenského ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Rokovali o prehlbovaní spolupráce, a o ďalšom rozširovaní slovensko-maďarských hospodárskych možností. Maďarsko-slovenské hospodárske vzťahy sa v dôsledku prirodzeného partnerstva pohybujú na mimoriadne širokej škále. Pre tento 6

systém vzťahov sú príznačné spoločný rozvoj infraštruktúry, obchod tovarov a služieb, turistické a kapitálové vzťahy, výmena pracovnej sily a regionálna spolupráca. Pre medzištátne obchodné vzťahy je čoraz viac charakteristická rozhodujúca a narastajúca úloha, a čoraz vyšší podiel mikro, malých a stredných podnikov tak na obrate, ako v kapitálových vzťahoch. Zhodli sa na tom, že posilnenie spolupráce medzi ekonomikami zápasiacimi podobnými problémami je tak z hľadiska oboch krajín, ako aj z hľadiska nášho regiónu jednou z najdôležitejších úloh nastávajúceho obdobia, preto treba venovať zvýšenú pozornosť rozvoju vzťahov Maďarska a Slovenska.

Partnerstvo V rámci summitu bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi organizáciami oboch štátov na podporu investícií a obchodu. Cieľom bilaterálnej dohody medzi Národným úradom pre rozvoj vonakajších ekonomických vzťahov (HITA) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je rozvoj obchodných a investičných vzťahov prostredníctvom spoločných programov, výmeny skúseností a koordinovanej propagačnej činnosti.

Podľa maďarských údajov Slovensko bolo v roku 2012 z hľadiska obratu, po Nemecku, Rakúsku a Rusku, štvrtým, kým v exporte, po Nemecku a Rumunsku, s Rumunskom v podstate s rovnakým objemom, druhým-tretím najvýznamnejším obchodným partnerom Maďarska. Hodnota slovensko-maďarského obchodu v roku 2012 predstavovala 8 787,7 milióna eur. Hodnota maďarského vývozu činila 4.711,5 milióna eur, hodnota dovozu 4.076,2 milióna eur, teda bilaterálny obchod bol realizovaný pri maďarskom prebytku vo výške viac ako 630 miliónov eur. Takmer polovicu vývozu dáva strojársky premysel, ale vynikajúci (30%) je aj pomer spracovaných produktov.


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Ďalšie rozširovanie vzťahov

Slovensko je štvrtým najväčším obchodným partnerom Maďarska Maďarsko a Slovensko svojim 700 kilometrovým spoločným hraničným úsekom, ktorý je najdlhší v Európe, podobnými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi štandardmi, obchodnými a finančnými rizikami sú prirodzenými partnermi jeden druhého. V súlade s tým sa ich ekonomické vzťahy pohybujú na mimoriadne širokej škále: obchod tovarov a služieb, turistické a kapitálové vzťahy, výmena pracovnej sily, regionálna spolupráca, spoločný rozvoj infraštruktúry. Potenciál bilaterálnych vzťahov výstižne charakterizuje, že tempo rastu obchodu tovarov a služieb už niekoľko rokov prevyšuje priemer. Vďaka tomu objem bilaterálneho obratu vlani dosiahol 8,8 miliardy eur, čím je Slovensko, po Nemecku, Rakúsku a Rusku, štvrtým najväčším partnerom Maďarska, kým v maďarskom exporte je po Nemecku a Rumunsku, prakticky s rovnakým objemom ako Rumunsko, druhým-tretím najvýznamnejším partnerom Maďarska. Dynamický rozvoj obchodných vzťahov výrazne napomáha, že bilaterálna hospodárska spolupráca sa v poslednom období dostala do stredobodu rokovaní aj na najvyššej úrovni. Dňa 15. mája 2013, pri príležitosti bratislavskej návšetvy štátneho tajomníka Úradu predsedu vlády pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy Pétera Szijjártóa, sa uskutočnilo stretnutie spolupredsedov Maďarsko-slovenskej zmiešanej komisie pre hospodárstvo, a po stretnutí premiérov 16. novembra, dňa 2. júla v Budapešti došlo k vládnemu summitu.

Pre maďarsko-slovenské obchodné vzťahy je príznačná rozhodujúca a zvyšujúca sa úloha a podiel mikro, malých a stredných podnikov, tak na poli obchodného obratu, ako v kapitálových vzťahoch, a dôležitým prvkom týchto vzťahov je aj to, že kapitálové vzťahy sú na rozdiel od ostatných relácií bilaterálne. Je však pravda, že vývoz maďarského kapitálu na Slovensko je niekoľko násobne vyšší, ako vývoz slovenského kapitálu do Maďarska, ktorý je čo do objemu rádovo nižší, ako maďarský. Vzájomný záujem pritom dobre ukazuje, že podľa údajov Národnej banky Slovenska na poli vývozu slovenského kapitálu je Maďarsko piatym, kým v dovoze kapitálu šiestym najväčším partnerom Slovenska. Nasledujúce programové obdobie Európskej únie na roky 2014-2020 poskytuje čoraz širšie možnosti rozširovania prihraničnej, regionálnej spolupráce, ktorej prioritnou úlohou je rozvoj infraštruktúry v prihraničných regiónoch, čo okrem značného uľahčenia nadväzovania vzťahov indukuje aj významné investície, vytvárajúc tým ďalšie možnosti pre malé a stredné podniky prihraničných regiónov. Čoraz širšou možnosťou je aj účasť na verejných obstarávkach a obstarávkach verejných služieb v prihraničných regiónoch, kde sú malé a stredné podniky regiónu, vďaka miestu svojho pôsobenia, vo výhode. V rámci toho v prihraničných oblastiach treba vyzdvihnúť obstarávky verejných služieb na poli ochra7


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ny životného prostredia, narábania s odpadom a zvyšovania energetickej efektivity, vyhlásené hlavne samosprávami, resp. súvisiace miestne investície, akými sú zatepľovanie verejných budov, modernizácia verejného osvetlenia alebo spoločné skladovanie, resp. likvidácia odpadu. Podpora spolupráce malých a stredných podnikov, ktoré už aj v súčasnosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu na obrate, môže byť ďalším dynamizujúcim faktorom obratu a spolupráce, s osobitným zreteľom na ich zapájanie do dodávok pre automobilový a elektronický priemysel, na napomáhanie ich interancionalizácie, a nie v poslednom rade, na vytváranie slovenských a spoločných podnikov v Maďarsku, ponúkajúcich najvýhodnejšie investičné možnosti, o čo sa zo strany slovenských podnikov prejavuje čoraz väčší záujem. Efektívny pohyb informácií, využívanie kapacít, vzhľadom na úzke kapacity jednotlivých krajín, ich integráciu do dodávateľských a technologických sietí napomáha čoraz širšia spolupráca dvoch štátov na poli klastrov, čo zabezpečuje členom lepšie vyjednávacie podmienky tak z hľadiska systémových integrátorov, ako využívania možností predkladania projektov. Dobrým príkladom je projekt ClusterCOOP, ktorý bol realizovaný v rámci Central 8

Europe Programme za účelom zosúladenia klastrových politík štátov zúčastnených na višegrádskej spolupráci, ale pozitívne iniciatívy sú badateľné aj medzi nadregionálnymi klastrami automobilového priemyslu. Na podporu rozširovania bilaterálnych vzťahov – najmä medzi malými a strednými podnikmi – je podnikateľom k dispozícii čoraz širší inštitucionálny systém. Tak napríklad Národný úrad pre vonkajšie ekonomické vzťahy (HITA) a naša bratislavská kancelária vonkajších ekonomických vzťahov, ktorá disponuje nesmierne širokou škálou miestnych kontaktov a databázou, a na ktorú sa každoročne obracia najviac malých a stredných podnikov zo všetkých relácií. Do tohto okruhu patria aj kancelárie Obchodnej siete Karpatského regiónu, ktoré sme otvorili v decembri v Košiciach a v januári v Dunajskej Strede, a Maďarsko-slovenská obchodná komora so sídlom v Bratislave, ktorá bola zaregistrovaná vlani. Okrem vyššie uvedených možností by som chcel upriamiť pozornosť na význam komunikácie a vzájomného informovania. Často sa stretávame s názorom, že, keďže ide o susedné krajiny, veľmi dobre poznáme možnosti jeden druhého. To však, v dnešnom uponáhľanom svete, už dávno neplatí, pretože v závislosti

na trhovom prostredí sa aj v rámci roka mimoriadne rýchlo menia možnosti ponuky a dopytu na oboch stranách. Preto je nesmierne dôležitá, a práve kvôli našej blízkosti si nevyžaduje vyššie náklady, návšteva medzinárodných veľtrhov a výstav v jednotlivých krajinách, hoci aj na jeden deň, kde môžu podnikatelia získať dôveryhodný obraz o situácii v danom trhovom segmente.

dr. Tibor Varga odborný diplomat zahraničného obchodu Veľvyslanectvo Maďarska Obchodná kancelária 811 01 BRATISLAVA,  Sedlárska 3. Tel.: (+421-2) 5441-8801, -8802 Fax:  (+421-2) 5441-8805 E-mail: economy@embhung.sk bratislava@hita.hu


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Nová investícia spoločnosti Hankook 2015. Súčasná denná výrobná kapacita 34 tisíc kusov sa dovtedy zvýši o 16 tisíc kusov. Po zvýšení počtu zamestnancov o 950 osôb počet zamestnancov dosiahne 3300 osôb. Ďalšie rozšírenie jediného európskeho závodu juhokórejskej svetovej firmy je významnou udalosťou aj preto, lebo druhá etapa investícií bola dokončená v októbri 2011. Kým spoločnosť Hankook Tire Magyarország Kft. v roku 2010 bola schopná vyprodukovať 6 miliónov kusov pneumatík, celková produkcia v roku 2011 dosiahla 9 miliónov, a v minulom roku 12 miliónov kusov. Od spustenia výroby v roku 2007 v závode v lokalite Rácalmás vyrobili 38 miliónov pneumatík. Pritom aj vlani v októbri bola odštartovaná stavba, ktorá sa nepočíta medzi tri veľké etapy investície. Počas stavebných prác, ktoré sa majú dokončiť o mesiac, za spolufinancovania Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vo výške 558,5 milióna forintov, celkovou investíciou vo výške 2,432 miliardy forintov vybudujú novú výrobnú halu na miešanie surovín o rozlohe 3000 m2. Podľa vlaňajších údajov hlavnými exportnými trhmi spoločnosti Hankook Magyarország sú: Nemecko, Holandsko, Veľká Británia, Taliansko a Francúzsko.

Spoločnosť Hankook rokuje o dodávateľskej zmluve s automobilovými značkami kategórie prémium, a v Maďarsku odštartuje ďalšiu investíciu v hodnote 313 miliónov eur. Týmto sa kapacita závodu na výrobu pneumatík zvýši z 12 miliónov na 17 miliónov kusov ročne, a zároveň vznikne aj 950 nových pracovísk. Po treťom rozšírení závodu celková hodnota investícií spoločnosti Hankook v Maďarsku prevýši 880 miliónov eur. Stavba bude dokončená o rok. Ročnú kapacitu 17 miliónov kusov dosiahne závod do roku 9


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Aktéri úspechu Úspech maďarskej ekonomiky je vo veľkej miere závislý na úspechu automobilového a elektrotechnického priemyslu – povedal štátny tajomník Úradu predsedu vlády pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy Péter Szíjjártó. Na spoločnom podujatí Americkej obchodnej komory (AmCham) a Maďarského združenia automobilového priemyslu (MGSZ) štátny tajomník vyzdvihol: ak sú úspešné spoločnosti automobilového a elektronického priemyslu, budú úspešné aj ich subdodávatelia a maďarské malé a stredné podniky (MSP). To je dôležité preto, lebo maďarská vláda považuje maďarské MSP za dušu národného hospodárstva. Ďalej dodal: vláda si vytýčila za cieľ, aby sa Maďarsko stalo výrobným centrom Európy, a na dosiahnutí tohto cieľa má jednu z najdôležitejších rolí automobilový a elektronický priemysel. Automobilový priemysel zamestnáva viac ako 100 tisíc ľudí, na čom hrá dôležitú úlohu efektivita pracovnej sily, infraštrukturálne danosti, resp. to, že predajné miesta, do ktorých smeruje vývoz automobilového priemyslu sú 10

geograficky blízko Maďarsku. Aj tento fakt prispel k tomu, že vlani bolo Maďarsko vo svetovom meradle 11. najvpriaznivejším miestom pre automobilový priemysel, a cieľom je, aby toto číslo bolo v budúcnosti jednociferné. Péter Szíjjártó uviedol: významnú časť maďarského vývozu vyprodukoval automobilový priemysel, 80 percent motorov a 90 percent automobilov vyrobených v Maďarsku ide na export. Vláda kladie veľký dôraz aj na podporu výskumu a vývoja, pretože po kríze budú skutočne silní tí, ktorí sú schopní využívať najmodernejšie technológie. V Maďarsku je šesť regiónov, ktoré sa špecializovali na rôzne oblasti výroby automobilov, z ktorých dva vyhlásila vláda za hlavné centrá automobilového priemyslu. Elektronický priemysel zamestnáva v Maďarsku 110 tisíc ľudí. Toto priemyselné odvetvie je cenovo veľmi citlivé, preto prevažná väčšina výroby prebieha v Ázii. Bolo treba nájsť tie oblasti v rámci priemysleného odvetvia, ktoré sú cenovo menej citlivé: takýto je trh zariadení lekárskej, priemyselnej a dopravnej elektroniky, na ktorom možno realizovať činnosť s vyššou pridanou hodnotou. V týchto troch oblastiach podľa Szíjjártóa patrí Maďarsko jednoznačne medzi priekopníkov, nielen v regióne, ale na celom kontinente.

Jednou z najdôležitejších snáh vlády na poli hospodárskej politiky je posilnenie subdodávateľskej siete pozostávajúcej z MSP; na napĺňaní tohto cieľa sa aktívne podieľa aj Národný úrad pre vonkajšie ekonomické vzťahy (HITA). Jedno pracovné miesto vytvorené niektorým z veľkých automobilových výrobcov pôsobiacich v Maďarsku generuje 4-7 nových pracovných miest v subdodávateľskej sieti. HITA dostal pokyn, aby spoločne s dodávateľmi systému vypracoval subdodávateľský podporný program, ktorý do subdodávateľskej siete automobilových a elektronických spoločností dokáže zapojiť viac maďarských firiem, než kedykoľvek doteraz. V súvislosti s elektronickým priemyslom podľa hodnotenia situácie úradom HITA bude odštartovaný program, ktorý na jednej strane využíva možnosti spočívajúce v zmluvnej výrobe v Maďarsku, a po druhé sa bude snažiť pritiahnuť do krajiny spoločnosti, ktoré by chceli svoje výrobné kapacity na Ďalekom východe opäť presťahovať do Európy. Automobilový priemysel a elektronický priemysel považuje vláda za svojich strategických partnerov; o tom svedčí, že 15 z 24 dohôd o strategickej spolupráci podpísala vláda so spoločnosťami, ktoré pôsobia v týchto dvoch odvetviach – povedal štátny tajomník. Dodal: najdôležitejším cieľom týchto dohôd je neustála konzultácia vlády s týmito spoločnosťami; na tomto poli vláda aj naďalej počíta so spoluprácou zo strany podnikov.


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

100

100

100

100

95

95

95

95

75

75

75

75

25

25

25

25

5

5

5

5

0

0

0

0

100

100

100

100

95

95

95

95

75

75

75

75

25

25

25

25

5

5

5

5

0

0

0

0

11 bard_13_105x150_kr 17. j

na 2013 16:11:24

spis_expo_13_a6_kr 13. m

ja 2013 16:00:11


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Maďarský elektronický priemysel Význam zastupovania Maďarska a domáceho elektronického priemyslu spočíva v tom, že máme vedúce postavenie na poli výroby elektronických produktov v strednej Európe, resp. že toto priemyselné odvetvie sa významnou mierou podieľa na HDP Maďarska. Maďarsko bolo od roku 2008 takmer v každom roku zastúpené na Medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne. Naposledy – v októbri 2012 – na veľtrhu prevádzkovali informačný stánok Národný úrad pre vonkajšie ekonomické vzťahy (HITA) a Obchodná kancelária Veľvyslanectva Maďarska. Na spoločnom maďarskom stánku s rozlohou 25 m² sa predstavilo päť maďarských podnikov, ktoré tu mohli umiestniť svoje výrobky, firemné informačné materiály a viesť aj obchodné rokovania. Počas veľtrhu maďarskí vystavovatelia a HITA mohli rokovať s mnohými – v prvom rade slovenskými – záujemcami, ktorí hľadali partnerov v oblasti výroby a vývoja elektroniky pre svoje prebiehajúce alebo budúce projekty. Na podujatí sa vďaka pomoci dr. Tibora Vargu (odborný diplomat Maďarska pre vonkajšie ekonomické vzťahy v Bratislave) podarilo absolvovať multilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom Slovenského elektrotechnického zväzu. Slovenská strana ponúkla svoju pomoc prítomným maďarským vystavovateľom, ktorí majú záujem o prítomnosť na slovenskom trhu. 12

Hodnota produkcie maďarského elektrotechnického priemyslu predstavuje 26 biliónov USD, podniky pôsobiace v tomto odvetví zamestnávajú približne 110 tisíc osôb. Podiel exportu je 92%, priemyselné odvetvie sa na vývoze podieľa 37 percentami. Maďarský elektronický priemysel dosahuje svetovú úroveň nielen vďaka medzinárodným výrobcom, ale aj na poli domácich vývojárskych a výrobných firiem. V tomto odvetví pôsobí v Maďarsku viac ako 8 tisíc podnikov, medzi nimi viac ako 170 stredných a veľkých podnikov, akými sú napríklad Alpine, Bosch, Elcoteq, Electrolux, Flextronics, Foxconn, IBM, Jabil, National Instruments, Nokia, Philips, Samsung, Sanmina-SCI a Siemens – popri takých podnikoch so sídlom v Maďarsku, ako je napr. Videoton. Je dôležité zdôrazniť, že značná časť výrobných kapacít elektroniky sa usadila mimo Budapešti (Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Debrecen, Komárom, Vác, Hatvan, Miklós, Pécs atď.). Po Kórei, Fínsku a Japonsku je v súčasnosti práve v Maďarsku najvyšší podiel elektronického priemyslu na pridanej hodnote národného priemyslu. Maďarsko je teda veľmocou na poli elektrotechnického priemyslu, toto odvetvie má v rámci výrobnej štruktúry krajiny významnú váhu aj v celosvetovom meradle. Hoci približne 90% produkcie elektrotechnického priemyslu produkuje zmluvná výroba veľkých nadnárodných spoločností, intelektuálny kapitál dodávajú malé a


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

stredné podniky, v ktorých prebieha značná časť domáceho vývoja produktov. Zatiaľ je však relatívne nízky podiel týchto podnikov na produkcii a ich zakotvenosť v medzinárodnej deľbe práce. Kríza síce neobišla ani odvetvie elektroniky, ale údaje o výrobe potvrdzujú, že toto odvetvie sa podstatne rýchlejšie dostáva z krízy. Výrobcovia súčiastok dostávajú vysoké objednávky, domáce veľké podniky rozšírili počet svojich zamestnancov o niekoľko tisíc osôb, ba čo viac, niektoré odvetvia vplyvy krízy ani nepocítili (napr. výroba lekárskych prístrojov, high-tech výrobky zábavnej elektroniky atď.) A keďže mozno predpokladať návrat značnej časti výroby z Ďalekého východu – jedným z dôvodov čoho je rýchly nárast tamojšej ceny práce, a druhou (snáď rozhodujúcou) príčinou je nevyriešenosť priemyselnej právnej ochrany –, je pravdepodobné ďalšie posilnenie tohto odvetvia. Takmer 80% z predaja odvetvia na vývoz realizuje subsektor telekomunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky. Medzi dominantnými subsektormi figuruje výroba elektronických súčiastok a zmluvná výroba, výroba zariadení súvisiacich s počítačmi, výroba komunikačných zariadení, výroba elektronických a elektrických zariadení motorových vozidiel a zdravotníckych prístrojov, výroba individuálnych základných dosiek a prístrojov pre automobilový priemysel. Odvetvie má vynikajúci význam aj v oblasti kozmického priemýslu.

Na základe údajov jednotlivých subsektorov o predaji malou, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou je výroba elektronických zdravotníckych zariadení. Medzi rokmi 2005 a 2009 došlo k výraznému rastu jej objemu, nastal najmä neobyčajný rast exportného výkonu (v roku 2009 sa napríklad za jeden rok takmer zdvojnásbil), ale výrazne sa zvýšil aj predaj na domácom trhu. Pre toto odvetvie je príznačná výroba produktov vlastného vývoja s vysokou pridanou hodnotou. Elektronický priemysel je strategickou zložkou národného hospodárstva, kvalitu elektronických zariadení pre národnú obranu si dokonca všimla aj americká armáda (napr. lokátorový systém na báze softvérového rádia, kozmické zariadenia). Medzi hlavnými cieľovými trhmi tohto sektoru figuruje západná Európa, ďalej stredná a východná Európa. Perspektívnymi oblasťami sú aj krajiny SNŠ a Ďaleký východ. 13


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Obchodná sieť Karpatského regiónu V čoraz viac globalizujúcom sa svetovom hospodárskom prostredí sú čoraz dôležitejšie regionálne kontakty. Hospodárska spolupráca na makroregionálnej úrovni môže poskytovať pomoc pri prispôsobovaní sa dynamicky sa rozvíjajúcemu trhovému prostrediu, a  môže značne prispieť k  zachovaniu konkurencieschopnosti. O tom svedčí aj príklad rozvinutých krajín západnej a  severnej Európy, ktoré boli schopné prezentovať mimoriadny a trvalý rozvoj, keď sa im podarilo postúpiť dopredu v oblasti hospodárskej integrácie. Obchodná sieť Karpatského regiónu bola vybudovaná v záujme využitia možností ukrývajúcich sa v regionálnej hospodárskej spolupráci. Sieť v strategickom združení vybudo-

14

vali Ministerstvo pre národné hospodárstvo, Maďarská obchodná a priemyselná komora (MKIK) a Národný úrad pre vonkajšie ekonomické vzťahy (HITA), a jej prevádzkovaním bola poverená Obchodná sieť Karpatského regiónu a.s. Jednotlivé kancelárie prevádzkujú zmiešané a oblastné komory fungujúce v daných oblastiach, ako spolupracujúce organizácie. Cieľom Obchodnej siete Karpatského regiónu je, aby napomáhala vzájomnému otváraniu stredo a východoeurópskych krajín v oblasti hospodárstva, a  prispievala k  rozvoju tohto regiónu v súdržný, silný hospodársky región, ktorý je uznávaný na celoeurópskej úrovni. Sieť tvoria kancelárie, ktoré vytvárajúc mosty me-

dzi malými a strednými podnikmi Karpatskej kotliny, poskytujú pomoc pri budovaní cezhraničného obchodu a investičných vzťahov Obchodné kancelárie zabezpečujú svojim zákazníkom nasledujúce služby: • Vyhľadanie najvhodnejšieho partnera pre obchodný zámer, jeho získanie, cielená činnosť zameraná na sprostredkovanie obchodného partnera • efektívne informácie o možnostiach investícií v danej lokalite • odkrývanie konkrétnych možností exportu, kanálov predaja, a  podmienok prístupu na trh • sprostredkúvanie všeobecných zahraničnoobchodných informácií a špecifických lokálnych trhových znalostí, poskytovanie informácií • informácie o predpisoch vzťahujúcich sa na jednotlivé výrobky a obchodné procesy • vyhotovenie analýz o  hospodárskych pomeroch a  špecifikách trhu práce v danom regióne, o tendenciách rozvoja • sledovanie tendrov vyhlásených v regióne • odkrývanie možností účasti na verejnom obstarávaní a privatizácii


MAĎARSKÁ EKONOMIKA • poskytovanie pomoci pri zakladaní obchodných spoločností • obchodné, daňové a právne poradenstvo, sprostredkúvanie expertov • realizácia programov a podujatí zameraných na rozvoj obchodu • napomáhanie priameho dialógu medzi maďarskými a zahraničnými partnermi • vybudovanie širokého systému spolupráce s organizáciami vplývajúcimi na hospodárstvo regiónu (komory, združenia, samosprávy) • podpora všeobecného chodu partnerských podnikov • vytvorenie databázy o  hospodárskych subjektoch – záujemcoch v  záujme presného zistenia potrieb podnikov • odkrývanie možností spolupráce medzi dodávateľmi ***

Vedúci košickej kancelárie Gábor Mihók sumarizoval doterajšie skúsenosti nasledovne: – Hodnotiac prvý polrok možno povedať, že zo strany podnikateľov sa o služby kancelárie prejavoval veľký záujem. Počas tohto obdobia sme realizovali takmer 180 rôznych rokovaní a rozhovorov. V nedávnej minulosti pricestovalo z Maďarska do Košíc viacero obchodných delegácií so zámerom oboznámiť sa s obchodnými možnosťami v tomto regióne. Odborný program prichádzajúcich ochodných delegácií zostavujú resp. koordinujú spolupracovníci našej kancelárie. Okrem organizovania odborných stretnutí a konferencií plánujeme odštartovať tzv. Wekerleho kruh podnikateľov, cieľom ktorého je zabezpečenie možnosti pravidelného stretávania podnikateľov a hospodárskych odborníkov pôsobiacich Košiciach a v okolí v stanovenom čase a na tom istom mieste, posilňujúc tým ich existujúce hospodárske vzťahy.

V prvom roku svojej existencie má Obchodná sieť zastúpenie na 11 miestach: Slovensko: Dunajská Streda, Košice Rumunsko: Cluj-Napoca, Oradea, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe Slovinsko: Lendava Ukrajina: Užhorod Srbsko: Subotica, Nový Sad Chorvátsko: Osijek Kontakt: Košice Csákyho-Dessewffyho Palác 04001 Košice, ul. Hlavná 72. Vedúci kancelárie: Gábor Mihók Tel.: +421 905 525 710 E-mail: gabor.mihok@crbnetwork.eu Asistent: Imre Major E-mail: imre.major@crbnetwork.eu Dunajská Streda ulica M. R. Štefánika 29D 92901 Dunajská Streda Vedúci kancelárie: Ing. Csaba Horváth Tel.: +421 948 997 749 E-mail: csaba.horvath@crbnetwork.eu Asistent: Tímea Bölcskei E-mail: timea.bolcskei@crbnetwork.eu

15


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Poľnohospodárske stroje z Maďarska Výroba poľnohospodárskych strojov je dnes v Maďarsku z hľadiska rastu jedným z najperspektívnejších priemyselných segmentov, počet firiem vyrábajúcich konkurencieschopné produkty na vývoz je takmer šesťdesiat, pričom ich prevažnú väčšinu tvoria malé a stredné podniky. Výroba poľnohospodárskych strojov v Maďarsku sa sústreďuje v prvom rade na výrobu strojov na obrábanie pôdy, ale je významná ponuka aj v kategóriách obilnej techniky, lesníckych strojov a záhradných strojov pre hobby užívateľov. Novým smerom v maďarskom exporte poľnohospodárskych strojov je, že výrobcovia neponúkajú svojim partnerom iba samostatné stroje, ale kompletné technologické linky. Za zmienku stojí kompletná technologická linka súvisiaca s pestovaním a spracovaním kukurice alebo slnečnice, ktorých predaj na zahraničných trhoch koordinujú Národný úrad pre vonkajšie ekonomické vzťahy (HITA, Hungarian Investment and Trade Agency) a Celoštátny zväz maďarských výrobcov poľnohospodárskych strojov (MEGOSZ). (V ponuke figurujú: adaptéry na zber, multifunkčné poľnohospodárske prívesy, drviče stebla, mulčovacie kultivátory, ťažké brány, striedavé pluhy, zberače kameňov, sejačky, postrekovače a obilná technika). Maďarsko je čistým vývozcom poľnohospodárskych strojov (vyváža viac, ako dováža), čo možno považovať za významný výkon, pretože v krajine nie je prítomná domáca výroba hlavných strojov (kombajny, traktory). Mimochodom takmer 80% maďarského vývozu smeruje do západnej Európy, a iba približne 6–7% do východnej Európy. Obchod s poľnohospodárskymi strojmi medzi Maďarskom a Slovenskom vykazuje už tradične vysokú aktivitu. Základom tohto je blízkosť našich krajín a podobnosť rastlinných kultúr pestovaných našími poľnohospodármi (pšenica, kukurica, slnečnica). Objem slovenskej výroby poľnohospodárskych strojov je podstatne nižší než v Maďarsku, preto sa 16

v bilaterálnom obchode pracovných strojov (bez hlavných strojov) prejavuje významný maďarský prebytok vo vývoze. Podľa údajov maďarského štatistického úradu hodnota vývozu maďarských výrobcov poľnohospodárskych strojov na Slovensko predstavovala 6,0 miliónov EUR, čo znamenalo 3,4% nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. V roku 2012 sa pozitívne vyvíjal aj vývoz poľnohospodárskych strojov zo Slovenska do Maďarska, jeho hodnota prevyšovala 4,6 miliónov EUR, čo medziročne znamenalo 26 percentný nárast. Najdôležitejšie maďarské produkty vyvážané na Slovensko sú súčiastky strojov, pôdne frézy, kultivátory a adaptéry na zber plodín. Prioritnými produkt-


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Úspešný export mi vývozu strojov slovenskej produkcie boli sejačky a kultivátory. Keďže žatevná sezóna v roku 2013 je ešte pred nami, ohľadne tohoročných výsledkov by zatiaľ bolo predčasné formulovať prognózy. Ochota gazdov nakupovať stroje do značnej miery závisí na očakávanom výnose a kvalite. Bez ohľadu na túto okolnosť, na základe štatistík tržieb za prvý štvrťrok, na oboch stranách možno predpovedať rast tržieb, úroveň ktorého presahuje 10%. O význame slovenského (a českého) trhu pre maďarských výrobcov poľnohospodárskych strojov svedčí fakt, že svoje najnovšie výsledky na poli vývoja strojov na medzinárodnej úrovni už tradične predstavujú na výstavách Agrosalon Nitra a Techagro Brno. Dobrým príkladom toho bolo, že v dňoch 20–23. marca 2013 na výstave v Nitre, na výstavnej ploche 966 m² vystavilo 12 maďarských výrobcov 30 poľnohospodárskych strojov. Na tejto slovenskej výstave bola v tomto roku realizovaná najväčšia maďarská kolektívna účasť na (zahraničnej) výstave. Maďarskí a slovenskí výrobcovia poľnohospodárskych strojov neustále hľadajú možnosti spolupráce a spoločného vývoja. V druhej polovici tohto roka v organizovaní združenia MEGOSZ odcestuje do Nitry obchodná delegrácia maďarských výrobcov strojov. Miestna partnerská organizácia MEGOSZ-u, združenie AGRION a Nitrianska univerzita usporiadajú pre delegáciu obchodné rokovania a firemné návštevy.

Maďarské poľnohospodárstvo na poli exportu produkovalo vlani najlepší výkon všetkých čias, hodnota vývozu prevyšovala 8 miliárd eur – povedal štátny tajomník Ministerstva pre rozvoj vidieka (MV) zodpovedný za poľnohospodárstvo György Czerván na jednej odbornej konferencii. Výkon poľnohospodárstva na poli vývozu za rok 2012, ktorého hodnota predstavovala 8,08 miliardy eur, bol o 12,4 percenta vyšší ako hodnota vo výške 7,19 miliardy eur v predchádzajúcom roku. V minulom roku sa dovoz zvýšil o 0,6 percenta na 4,47 miliardy eur z 4,44 miliardy eur v roku 2011. Prebytok vývozu maďarských poľnohospodárskych produktov sa týmto v roku 2012 zvýšil na 3,61 miliardy eur z 2,75 miliardy eur v roku 2011. Poľnohospodársky sektor sa na prebytku maďarského zahraničného obchodu podieľal 52,9 percentami. Vývoz poľnohospodárskych produktov sa z 3 miliárd eur v roku 2004 zvýšil na viac ako dvojnásobok. Na základe predbežných údajov hodnota poľnohospodárskej produkcie v roku 2012 predstavovala približne 2229 miliárd forintov, oproti 2168 miliardám v roku 2011. Hodnota poľnohospodárskej produkcie v roku 2012 vzrástla o 2,8 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Objem klesol o 9,2 percenta, zatiaľ čo výrobné ceny vzrástli o 13,3 percenta. V tomto roku celková suma na rozvoj poľnohospodárstva a vidieku predstavuje 690,88 miliardy forintov, oproti vlaňajšej sume 630,54 miliardy forintov. Na reštrukturalizačný program chovu prežúvavcov je v roku 2013 k dispozícii približne 44,5 milióna eur, kým na reštrukturalizačný program pestovania zeleniny a ovocia sa ujde približne 9 miliónov eur, teda 2,5 miliardy forintov. V tomto roku bude odštartovaný aj program chovu ošípaných, na spustenie ktorého je k dispozícii približne 2,6 miliardy forintov. Jeho cieľom je zvýšnie stavu ošípaných, ktorý sa v súčasnosti odhaduje na 2,9-3,0 miliónov kusov. 17


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Nyíregyháza Vás čaká radle jedinečné, Zelená pyramída Nie tak ďaleko od Slovenska očaBARBIZON: s Oceanáriom a Domom tropickáva hostí túžiacich po oddychu 2 IN 1 � HOTEL, KLUB kého lesa, na rozlohe takmer 4000 a/alebo po aktívnom turizme sídlo HOTEL: m2 predstavujú flóru a faunu InSabolčsko-satmársko-beregskej 18 izieb, záhrada, bazén župy, Nyíregyháza. donézskych ostrovov a Indického s termálnou vodou, sauna Okrem prehliadky pozoruhodoceánu. KLUB: nostalgická párty, retro hudba V časti 7 hektárového parku ností (kostolov, verejných budov, Výhodné ceny, akcie, z�avy pre deti nepretr�ite: fuguje kúpalisko Parkfürdő, ktomúzeí) možnosť príjemnej relexáWWW.BARBIZON.HU cie ponúka unikátny zoopark v ré má niekoľko vonkajších bazéPRIAMY PRÍSTUP DO AQUAPARKU A K�PE�OV, mestskej časti Sóstó (Sóstó ZOO), nov. Termálne bazény a bazény s V STREDU A PIATOK NO�N� K�PANIE! tamojší lesík, Muzeálna dedina, atrakciami v Aquaparku slúžia tiež spoločnej rekreácii a oddychu viaAquapark Aquarius a jazero BujJedinečný a nenapodobniteľný! tosi a jeho okolie. cerých generácií. H-4431 Sóstófürd�, Szódaház u. 14. Nyíregyházske ZOO, ktoré Jazero Sóstói s vodnou plol.: +36/42/475-731 chou 12 hektárov, ktoré sa nachása rozprestiera v objatí dubovémail@barbizon.hu www.barbizon.hu ho lesa pri lokalite Sóstó, svojou dza v blízkosti kúpalísk, pozostáva takmer 30 hektárovou rozlohou, z dvoch častí. Jedna čast vodnej je najväčším zoo parkom v Maďarplochy, Tófürdő, priťahuje záujemsku. V prírodnom prostredí očakáva návštevníkov 3500 jedincov viac cov o aktívny oddych, veď v letnom období okrem rybárčenia ponúka než 300 zvieracích druhov, medzi nimi napríklad výlučne tu viditeľný možnosť člnkovania a vodného bicyklovania, a v zime možnosť korčubiely tiger a žralok. Nové objekty zooparku, ktoré sú aj v európskom me- lovania. V druhej časti sa nachádza plážové kúpalisko Standfürdő.

18


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Hliva ustricová maďarskej produkcie vo vynikajúcej kvalite (leurotus ostratus) Okrem �erstvej hlivy ustricovej ponúkame svojim partnerom aj mno�iaci materiál (podhubie) vyrobený v na�om laboratóriu a kompost (substrát) vlastnej produkcie vo vreciach. V prípade záujmu sme vá�eným zákazníkom k dispozícii aj odbornými radami. Sta�te sa aj vy partnerom spolo�nosti Zonika Kft., ktorá má viac ako 20 rokov skúseností na poli pestovania húb!

Kontaktujte nás!

Zonika Kft.

H-6353 Dusnok, Izsák puszta 2.���Tel.: +36/30/9783-942 zonika.szilagyi@gmail.com���www.magyargomba.hu

Čerstvá a mrazená zelenina a ovocie!

Apimex Budapest Kft. H-1143 Budapest, Ilka u. 49. I. 2. Tel.: +36/1/344-0300 Fax: +36/1/344-0305 apimex@apimex.hu www.apimex.hu

Export � Import

Na�e RAKYTNÍKOVÉ produk�� ozna�en� ochrannou známkou �Újjászület�s®� �Znovuzrodenie):

oleje, koncentráty, �aje, tablety, gély, kvapky at�. Vý�ivové doplnky a potraviny ochrannej známky FLAVONAX®, BIOKORREKTOR®, FITOKORREKTOR®, MINUSSZ®. Výskum a vývoj na objednávku, prípadne súvisiaca zmluvná výroba. (Napr. mikrovlnná a vákuová technika, molekulárne zapuzdrenie a �al�ie moderné postupy.)

�a��ie informácie: www.drfitokup.hu Webshop: www.homoktovis.hu Poskytovanie informácií: drfitokup@t-online.hu prof. Dr. Dörnyei József konate� a ma�ite� spo�o�nosti

Svojim potenciálnym partnerom ponúkame: � �����vé a mrazené m�so �te�acie, jah�acie, baranie), � vákuovo balené, nakrájané a na kocky nakrájané produkty, � porá�anie a rozoberanie jato�ných zvierat na objednávku, zmluvné balenie

Kapos Ternero Kft. � �-�432 �etes, Kokas Major Tel.: +36/82/4�9-8�� � �ax: +36/82/424-933 ternero@t-online.hu � www.kaposternero.hu 19


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Výroba a distribúcia rôznych druhov domácky ochutených kyslých zelenín v sáčkoch a plastových vedierkach. � uhorky, � paprika (sladká a pikantná), � paprika plnená kaupustou, � �alát � �ervenej repy, � kvasená kapusta (krájaná a hlávková)

Pestovanie sadeníc!

Hľadáme partnerov pre ďalší predaj, distribúciu a veľkoobchod!

SCHMIDT JÁNOS H-4090 Polgár, Aradi u. 16. � Tel./Fax: +36/52/391-662 Mob.: +36/30/945�-261 � s�hmidt�bi�omix.hu

� výroba múky z pra�eného obilia, � p�eni�nej sladovej múky, � zmesí semien, � surových obilných vlo�iek, � prírodného a extrudovaného obilia a � základených materiálov pre pekárenský priemysel.

Hľadáme partnerov na ďalší predaj našich produktov! 20

�bjednajte si pestovanie sadeníc v najnov�om a najmodernej�om skleníku �a�arska na pestovanie sadeníc! Sadenice v �ivinov�ch kockách, kelímkoch, vanièkách, minerálnej vlne, kokosovom vlákne, resp. vrúb¾ované sadenice. Sortiment rastlín: paprika, paradajky, kapustovité rastliny, melóny a dyne, uhorky, bakla�án, hlávkov� �alát, èínska kapusta, zeler a iné.

Árpád-Agrár Zrt.

Szuper-Mix Kft. info@szupermix.hu

H-6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel.: +36/30/678-5442 Nagy Zoltán (po maïarsky a po anglicky) nagyz@arpad.hu


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Maďarské hydinové výrobky vynikajúcej kvality!

Pálenky kvality prémium Szicsek � �a�e pálenky poskytujú nev�edný gastronomický zá�itok tým, ktorí chcú zo v�etk�ho to najlep�ie. � Ponúkame 64 druhov páleniek vysokej kvality po�núc tradi�nými chu�ami a� po skuto�n� kuriozity. � Pohostinským zariadeniam, firmám a súkromným osobám sme k dispozícii samostatným firemným zastúpením.

Szicsek Pálinka Distillery 93025 Vrak��� �lavná 6/111 Tel.: +421 (0) 903 258 085 Tel./Fax: +421 (0) 315 520 366 info@szicsek.sk � www.szicsek.sk � www.szicsek.com

Export a import poľnohospodárskych produktov! � �erstvá a mrazená zelenina a ovocie (kapustovité rastliny, uhorky, vi�ne, jahody at�.) � obilniny, krmivo pre vtákov � umelé hnojivo a organické hnojivo Nae �al�ie �rodukty: palivá (uhlie, drevo at�.)

����ada��e s� ��nuku na adrese krimzon@invitel.hu KRIMZON

Krimzon Kft. �

H-1077 Budapest, Dembinszky u. 38. 3/28. Tel./Fa���3� /�2/�77-770 � �obil� �3�/30/���-1��2

U����a � na�e� ponu�� pre budúcich obchodných partnerov:  kur�atá, morky, ka�ice, husy: �erstvé a mrazené, celé alebo v kusoch, � husacia a ka�acia pe�e�, � husacia a ka�acia mas�, � �unka, salámy, nárezy, � �dené, marinované kuracie, ka�acie, husacie prsia a stehná � oba�ované hydinové výrobky Ponúkame aj mrazenú zeleninu a ovocie, a mle�ú �ervenú papriku. QUALIFOOD KERESKEDELMI KFT. H-1133 Budapest, Gogol u. 27. Tel.: +36/1/320-1610  Fax: +36/1/329-6683 qualifood.pataky@chello.hu

Pestovate�om zo Slovenska ponúkame jeden z najv���ích sortimentov osív ozimných obilnín v Ma�arsku� ozimn� ��eni�a, ozimný �a�me�, ozimné tritikale, ozimný ovos at�.

Po�iadajte o ponuku� mezomag@net.info.hu mezomagkft@gmail.com

ME��MAG Kft.

H-5540 Szarvas, Kákai major, Szentesi út, 5-ös km. Tel./Fa�� ���/��/���-��� � Mobil� ���/�0/�455-��4 www.mezomagkft.hu 21


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Nakupujte priamo od výrobcu: � ��dy, ohrady a doplnky pre telce � �rie�ky na seno, ��aby, kàmidlá � �ádr�e a pr�slu�enstvo pre rybolov a chov hospodárskych zvierat zo sklovláknového polyesteru box-

Agro

1

box-

Agro

5

Maďarské osivá V Maďarsku sa v súčasnosti pestuje osivo na ploche 130 tisíc hektárov, zvýšenie tejto plochy je národno-hospodárskym záujmom – povedal riaditeľ odboru Ministerstva pre rozvoj vidieka Ferenc Szépe na jedAgr obo x-7 nej vedeckej konferencii venovanej šľachteniu rastlín. Maďarsko je v Európskej únii tretím, vo svetovom meradle 9. najvýznamnejším vývozcom osív.

Agroplast Kft.

info@agroplast.hu  www.agroplast.hu

Výroba a distribúcia zariadení pre živočíšnu výrobu!

Pre hovädzí dobytok, ovce, kone, hobby zvieratá aj podľa individuálnych potrieb!

��������������: � ohradové systémy, nap��acie a k�mne zariadenia, � mrie�ka na seno pre ovce a hovädzí dobytok, � boxy pre kone, �al�ie prepravné zariadenia at�. �al�ie�i��ormácie: www.allateszkoz.hu Po�ia�a��e�o��o������a�a�rese: precizcreator.szucslaszlo@gmail.com alebo precizcreator@freemail.hu

Precíz Creator Kft. � ������ �ebrecen, Kiss Áron u. 16. Tel.� ��6������������ � ��6�������6�1�� 22

Pod koordináciou ministerstva prebieha proces reorganizácie poľnohospodárskych výskumných dielní. Cieľom je, aby sa v záujme zachovania konkurencieschopnosti zrodili výskumné výsledky, ktorú sú pre aktérov poľnohospodárstva dostupné a využiteľné. Dôležité je aj zachovanie genetických zdrojov: potrebujeme také odrody rastlín, ktoré sú adaptabilné zmeneným podmienkam, tolerantné k suchu a odolné proti chorobám, k čomu poskytujú dobré východisko génové banky.


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Splo�nos� zaoberajúca sa pestovaním a predajom kvetín na jesennú sezónu ponúka na predaj: - sadenice ru�� s vo�nými kore�mi a s kore�mi obalenými v plastovom vrecku

V našej škôlke okrasných drevín o rozlohe 30 hektárov očakávame aj slovenských zákazníkov širokým sortimentom ihličnanov, okrasných kríkov a stromov pre radové výsadby!

Profesionálnym pestovate�om a obchodníkom ponúkame cibu�ky kvetov �alie, tulipány, hyacinty, narcisy, krokusy a cibu�ky iných kvetov

Zakorenené ru�e v kontajnery ponúkame po celý rok. Informácie: Meszlényi Ferenc (Eng, Rus)

Ponúkame voľne pestované rastliny a rastliny v kontajneroch! Okrasná škôlka Gábora Horvátha • H-8900 Zalaegerszeg, Rét u. 11. Zástupca: Bálint Horváth • Fax: +36/92/598-981 • Mobil: +36/30/313-9815 E-mail: horvathfaiskola@gmail.com • Web: www.horvathfaiskola.eu

Tel.: +36/20/924-98-94 info.kocsisflorakft.hu www.kocsisflorakft.hu

Chráňte svoje zdravie aj pri postrekovaní! Pri riešení Vám pomôže AGRO-FILTER! Filter s aktívnym uhlím do kabín traktorov a samochodných postrekovaèov znaèiek ZETOR, JD, AGCO, CNH, SLH, DAMMANN, BERTOU, AMAZONE, CARRARO, MTZ atï. za výhodné ceny. Som Vám k dispozícii aj �tandardnými �iltrami.

�o�ia�a�te�o��e�o����o�u�u�tera�� Tel.������������-��������a�������������-���� agro-filter��ail�o�.hu������.agro-filter.hu

25 hektárov stromkove� �kôlky 40 km od �udape�ti, v lokalite Tóalmás. Pestovanie a ve�koobchod okrasných drevín pre záhrady �ihli�nany, stromy, kry, orezané v�dyzelené rastliny).

Okrasná �kôlka Maróti Díszfaiskola Kft.

H-2243 Kóka, Dózsa György u. 47. Tel./Fax: +36/29/427-711 Mobil: +36/30/520-9072 +36/30/257-7185 +36/30/308-5609 maroti@ marotidiszfaiskola.hu www.marotidiszfaiskola.hu 23


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Plemenné jalovice a býky neustále v predaji v odchovniach plemenných zvierat Charolais v Maďarsku!

Abaúji Charolais Mg. Zrt. Szerencsi Mg. Zrt. Charolais Kft. Tábori Imre Anka István Szloboda Béláné Sápi Ferenc „Hegyalja”-Bos Kft. Charolais Farm Kft. Dél-Pannon Farm Kft. Néma Kft.

Léh Szerencs Lajosmizse Jászdózsa Kecskemét Rakamaz Rohod Bekecs Akasztó Hajmás Akasztó

abaujirt@hu.inter.net svab.istvan@szermgrt.hu charolais@charolais.lin.hu taboriimre@invitel.hu anka.istvan@t-online.hu szloboda.bela@gmail.com sapicharolais@gmail.com hegyaljabos@gmail.com info@c-farm.hu delpannonfarm@freemail.hu info@nemakft.com

+36/20/5290-327 +36/20/6695-744 +36/30/9535-155 +36/30/2346-356 +36/30/3306-828 +36/20/9777-674 +36/30/9452-235 +36/20/9723-765 +36/20/9916-891 +36/70/2491-602 +36/30/2392-033

Tel.: +36/30/206-3444 • E-mail: info@charolais.hu • Web: www.charolais.hu

Zabezpečujem zber cukrovej repy samochodným zberačom Holmer! Predám americký stroj značky „WICK” na zber cukrovej Informácie: : repy!

+36/30/635-7217 pal.szarvas@terracoop.hu

Čistenie a čistiaca technológia na najvyššej úrovni od spoločnosti ALKIMIA KFT.! � na�e� ponuky� � �istiace a dezin�ek�né prostriedky pre po�nohospodárstvo a potravinársky priemysel � �istiace prostriedky na motorové vozidlá � výrobky domácej chémie � pomocné materiály pre drevopriemysel � priemyselné �istiace prostriedky

Vykonávame a� �istenie priemyselných zariadení, zariadení tepelných elektrární a chemického priemyslu!

Staňte sa našim partnerom! ALKIMIA KFT.

H-8182 Peremarton-gyártelep, HRSZ 06/194 Tel.: +36/88/454-644 alkimia@alkimia.hu 24


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Výroba výsekových nástrojov CNC technológiov! Vyrábame nástroje na výsek plast kartónu, vlnitého kartónového papiera, technické peny, umelú hmotu, textil a iných na vysekávanie pou��vaných materiálov, pre manuálne a automatické vysekávajúce stroje. Vý�ky no�a od-do 12-100 mm.

Stancforma Kft. H-2800 Tatabánya, Für�� u. 55. Tel.: +36/34/5�0-622 � Fax: +36/34/300-063 terv@stancforma.hu � www.stancforma.hu

Chceli by ste výnosný obchod? Plnenie sódovej vody európskou technológiou.

Na�e produkty: � komple�ná tradi�ná technológia plnenia a technológia pou��vajúca sódové f�a�e so sifónovými hlavami � f�a�e so sifónovými hlavami a prepravky vhodné aj pre nadnárodné obchodné siete � osobitné f�a�e pre re�taurácie a maloobchodnú distribúciu Kontakt: e-mailom, alebo na ni��ie uvedenom telefónnom ���le v ma�ar�kom alebo v anglickom jazyku. Comix System Kft. H-6622 Nagymágocs, Szántó K. J. u. 4. T��.� ��6�6���6�-�6� � www.comix.hu � oximix@oximix.hu

Spolo�nos� Kastner Vinova Kft. pre export-import ponúka: Zlep�ovanie kvality  Zvy�ovanie bezpe�nosti vo výrobe a pred��enie trvanlivosti  Zni�ovanie nákladov

Podarilo �a ��� ����di� �a�� �o�or�o��� Kontaktujte nás! Ponúkame komplexné

�ABE��E�UJEME UVEDENIE SLOVENSKÝCH VÝROBKOV NA MA�ARSKÝ TRH!

rie�enia a �pi�kovú technológiu pre potravinársky priemysel - od in�talácie po servis: � �resné dávkovanie CO2 vo vinárstvach a v mliekarenskom priemysle � �ýroba syrov, plastových syrových foriem a pr�sl��enstva � �ýroba nápojov, varenie piva � �pracovanie ovocia a hrozna

����ie i��ormácie: +36/30/358-6511  kastnerlaci@gmail.com 25


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Keramické filtračné membránové systémy - mikro, ultra, nano � �doln� proti kyselinám, alkáliám a oxidácii � Ve�kos� p�rov (50 nm - 500 nm) (aj 450 Dalton) � Vysoká tepelná odolnos� � Dlhá �ivotnos� � Sk��obná filtrácia zdarma cia zdarma � Výhodná cena Skúšobná filtrá

vysoko výkonné výrobné systémy: 1 – 50 m3/hod

Aplikácia keramických membrán � �iltrácia fermenta�ných tekutín, diafiltrácia, hubových vlákien a bielkovín � �dstra�ovanie bielkovín, tanínu, �krobu a koloidov z tekutín � �istenie finálnych produktov (zlep�ovanie kvality), odstra�ovanie nerozpustených látok � �dstra�ovanie oleja z odpadovej vody zne�istenej olejovou emulziou � �ní�enie mno�stva pevných �astíc v silne zne�istenej vode. �ní�enie BSK a CHSK � Sp�tn� získavanie a zahustenie ultrajemných pevných �astíc (napr. katalyzátor)

• Ochrana životného prostredia • Čistenie odpadových vôd • Biotechnológia • Farmaceutický priemysel • Potravinársky priemysel • Chemický priemysel

HQ Pharma Kft. • H-1097 Budapest, Kén utca 5. • Tel.: +36/20/318-4518

Fax: +36/1/999-1827 • hqpharma@t-online.hu • www.hqpharma.hu 26


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Aplikáciou Podnikového systému na privolanie pomoci Andon � v prípade výskytu akéhoko¾vek problému � mô�e pracovník jednoducho a okam�ite informova� adekvátneho odborníka o mieste a charaktere problému v procese. � pracovník mô�e signalizova� problémy s kvalitou, dopl�ovaním materiálu alebo potrebu údr�by, resp. mô�e zavola� svojmu priamemu nadriadenému, � stane sa merate¾ným charakter a frekvencia hovorov, då�ka �asu, ktorý uplynul do za�atia rie�enia problému a �asu potrebného na obsluhu, ktoré mo�no uklada� aj do súborov �� ��cel, � informovaniu vedúcich pracovníkov slú�ia automaticky generované súbory denných správ, na základe ktorých mo�no pripravi� grafické reporty pre obrazovku (ståpcové grafy a hodnoty), � v�aka svojej jednoduchej konfigurovate¾nosti podporuje rôzne potvrdovacie nároky, ktoré sa vyskytnú po�as jeho zavádzania a pou�ívania.

Navrhovanie a výroba jednoúčelových strojov Výroba strojov konštruovaných na individuálne výrobné účely pre priemysel (obrábanie rúr, technológie pre výrobu a montáž dielov pre automobilový priemysel)

Naše ďalšie služby: • priemyselná automatizácia (sériovo a individuálne vyrábané rozvádzačové skrine) • robotické zváracie bunky, robotické baliace pracoviská • riadenie priemyselného chladenia, regulácia, zber dát • využívanie obnoviteľných zdrojov energie (navrhovanie a realizácia kolektorových, solárnych systémov) • 3D tlač a skénovanie Očakávame Vaše listy, v ktorých žiadate o informácie: konkolye@konkolyelectro.hu

KONKOLY ELECTRO KFT.

H-5100 Jászberény, Váltó u.7. www.konkolyelectro.hu

ANDON HNS Mûszaki Fejlesztõ Kft. H-9027 Gyõr, Gesztenyefa u. 4. www.hns.eu/spce/Andon

www.dkceurope.eu 27


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Zásuvka s vlastnou IP adresou ovládateľná cez internet ���� K��K����� �����! � Ethernet, �SB � Web, Telnet, W�P, SN�P, dia�kové ovládanie cez príkazový riadok, PCSW � �zdialené modemy, router, switch, re�tartovanie zamrznutých systémov (RESET) vypnutím a zapnutím elektrickej siete � Re�tartovanie vzdialených serverov (HOSTING) � �ypínanie a zapínanie spotrebi�ov z dia�ky � �enník udalostí, funkcia �ping� � �o�nos� o��e�nania s na���ac�m konektorom �ou��vaným na Slovensku!

Procontrol Elektronikai Kft. H-6725 Szeged, Cserepes sor 9/B. info@procontrol.hu � www.procontrol.hu

Priemyselná automatizácia, riadiaca technika

 Projektovanie (EPLAN)

 �ontá� rozvodných skrí� (RITTAL)

 In�talácia, realizácia na mieste (Európa, Rusko)

 Programovanie (SCADA)

 Servis

 Aj v Ex prostredí

Multi-fragment Mérnökiroda Kft.

H-5900 Orosháza, Vereckei u. 37/b Mobil: +36/30/945-7878  Tel./Fax: +36/68/418-039 info@multi-fragment.hu  www.multi-fragment.eu

28


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Strojárske navrhovanie, meracia technika 3D.

Efekt�vne in�inierske slu��y. Matulay Innovations Kft. H-9200 Mosonmagyaróvár, Hanság u. 51. Tel.: +36/30/376-0871 E-mail: info@matulay.com Web: www.matulay.com

Rozhodnite sa pre nás! Tím, ktorý dobre mie�a a pohá�a! � pohonné mechanizmy zna�ky Bonfiglioli � meni�e a variátory � elektromotory � spojky, vretenové zdviháky � odmedzova�e krútiaceho momentu, brzdy, valcové guli�kové skrutky,

� mie�acie zariadenia, mie�acie prvky � vysoká úrove� odborných znalostí � vysoko kvalitné komponenty � vynikajúca technológia výroby � mnoho rokov skúsenosti

Agisys Priemyselná mie�a�ia a �ohonná te�hnika, s.r.o. H-2045 Törökbálint, Tó u. 2. � Tel.: +36/23/50-11-50 � info@agisys.hu � www.agisys.hu

� distri��cia a montá� solárnych systémov � v�ro�a ro�vodn�ch a riadiacich skríò � elektroin�talácia Elektro Mechanix Kft. � ������ �ás��erény, Telep u. 2. Tel.� �������������� � �������������2 � �ax� ���������2���� mechanix�mechanix.hu � ���.mechanix.hu 29


MAĎARSKÁ EKONOMIKA � Navrhovanie a výroba baliacich strojov a nástrojov � Výroba a digitalizácia dielov na zákazku na CNC-stroji � Výroba ozubených kolies

IAS Automatika Zastúpenie spoloènosti Andover Controls v Maïarsku

Integrované systémy automatizácie budov a priemyselné automatiza�né systémy: navrhovanie, realizácia, údr�ba.

Navrhovanie, výroba, obnova! � �al�ie in�ormácie a ponuku po�iadajte na adrese tevill@t-online.hu!

Kölcseyho kongresové centrum

TEVILL Kft. � �-�0�� �ebrecen, Szoboszlói u. 50. Tel.� ����5���5�-��0 � http���tevill.internettudakozo.hu

Vstupné systémy, bezpe�nostná technika. Technické poradenstvo. Obchod.

Vy�������e! Aquapark Aquaticum

Kompresory: priestové, skrutkové, mobilné kompresory at�. Distribúcia, servis, obnova za výhodné ceny!

�y�������e s� n��u �enovú ponuku! H-1116 Budapest, Nádudvar u. 12. H-9028 Győr, Sági u. 5. Tel.:+36/1/226-6527 Tel.:+36/96/528-987 Fax: +36/1/424-7921 Fax: +36/96/528-988 www.denvair.hu • denvair@denvair.hu 30

Riadenie vykurovania, vetrania a klimatizácie � hotelov, � kancelárskych budov, � priemyselných objektov, � �armaceutických závodov, � obchodných, kultúrnych a iných objektov. H-4024 Debrecen, Sumen u. 26�228 Te./Fax: +36/52/368-300 � ax: +36/52/368-528 E-mail: debrecen@iasautomatika.hu

w w w.iasautomatik a.hu

Baliace stroje od spoločnosti Tevill Kft.!

Divinus Hotel*****

Nákupné stredisko Árkád

H-1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1. Te./Fax: +36/1/296-0296 � +36/1/296-344 E-mail: budapest@iasautomatika.hu


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Moderné riešenia úpravy povrchu ® Nitridovanie technológiou C.L.I.N , PVD povlakovanie vákuovou plazmou, povlakovými systémami značky CERTESS®

www.tshungary.hu www.hef-group.com

Najlepším spôsobom na zvyšovanie obratu je reklama!

• Získajte si nových partnerov, rozširujte okruh svojich zákazníkov z Maďarska! • Online a offline výstupy od plánovania po realizáciu! Využívajte aj Vy služby reklamnej agentúry ponúkané našou spoločnosťou Feliciter Kft.!

Vydavateľstvo Feliciter Viktor Kováts, manažér pre vonkajšie trhy kovatsviktor@feliciter.hu

Hľadáme partnerov na ďalší predaj nasledujúcich produktov: • Nelegované oceľové produkty, • betónová oceľ, • pletivá, • duté profily, • rúry, • plechy valcované za tepla malo- a veľkoobchod Carboferr Kereskedőház Zrt. Tel.: +36/1/700-1438 • Fax. +36/1/700-2378 info@carboferr.eu • www.carboferr.hu �a�ou hlavnou �innos�ou je lisovanie plechov, montá� a výroba lisovacích nástrojov. Máme viac ne� 12 rokov skúseností na poli výroby kovových krytov audio a iných elektronických zariadení motorových vozidiel, ale sme otvorení a pripravení aj na výrobu iných produktov, napr. kon�truk�ných prvkov. Viac informácií o na�ej firme nájdete na webovej stránke www.aikawa.hu.

AIKAWA HUNGÁRIA ELEKTRONIKAI KFT. H-2400 Dunaújváros, Magyar út 110. Tel.: +36/25/555-000 � �ax:+36/25/555-010 E-mail: sales@aikawa.hu 31


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Rába Automotive Components Manufacturing Ltd. Member of the Rába Group

We engineer, you drive

�a�a spolo�nos� má rozsiahle skúsenosti a vynikajúce výsledky v oblasti � výroby rámov sedadiel a po�ahov sedadiel pre osobné motorové vozidlá, � výroby sedadiel do autobusov, vlakov, metra a elektri�iek, � a ich príslu�enstva. Disponujeme nasledujúcimi certifikátmi: ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001 H�ADÁME SUBDODÁVATE�OV! � Výrobcov náradia: pre výrobu nástrojov kovových dielov pre automobilový priemysel. (pre lisy s lisovacou silou 630 a 400 ton) � �irmy zaoberajúce sa rezaním: pre obrábanie rôznych osí a �apov, najmä v oblasti výroby sedadlových komponentov. � �irmy v oblasti povrchovej úpravy � Dodávate�ov ocele: na dodávanie oce�ovej pásky �peciálnej kvality v malom mno�stve Adresa: H-8060 Mór� ��artele�� �f� �7� � �-�ail: ��r�raba��� Telefón-�entrála: +36/22/577-500 � Telefón-Obstarávanie: +36/22/577-690

www.raba.hu/components

Meracia technika MetiszQ � �ompletná rekon�trukcia, � o�nova do pôvodného stavu, � na po�iadanie trans�ormácia, digitalizácia Sme akreditovaným strojov na machanické laboratóriom sk��ky materiálov. ����ie�i��ormácie: www.metiszq.hu � metiszq@metiszq.hu H-1103 Budapest, Szlávy u. 29. Tel.: +36/1/260-7306 Fax: +36/1/260-1754 32

Spoločnosť Heiche Hungary Bt. ponúka široké spektrum technológie povrchovej úpravy pre celú Európu. Aplikované postupy: � �anesenie �asivovanej vrstvy � �or�álne a tvrdé elexovanie � �osfátovanie � Elektrostatické pr��kové lakovanie v�etk�ch farieb

Heiche Hungary Bt.

H-3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3 Hrsz Tel.: +36/47/523-660 • Fax.: +36/47/523-669 sebastian.friedrich@heiche.de a zsuzsa.danko@heiche.de www.heiche.de � ���e� ��e��� ���e��e���eme� � navrhovanie a výrobu nástrojov pre tvarové rezanie a ohýbanie plechov, a vstrekovanie plastov � výrobu individuálnych plechových a plastových s��iastok (aj v malej sérii) Kontaktujte nás! � výrobu �ast� náradia a strojov � výrobu rýchlych prototypov 3� tla�ou vo ve�kosti max. (��rka) 60x (d��ka) 80x (vý�ka) 60 mm � výrobu mikrolisovaných s��iastok a produktov � elektroiskrové drôtové rezenie, výrobu elektród

Fermy2000 Kft.

H-6724 Seged, Boros J. u. 30. Tel./Fax: +36/62/310-440 Mob.: +36/30/337-8889 info@fermy.hu � www.fermy.hu


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT. • Navrhovanie, • výroba, • distribúcia a • obnova (so zárukou) tvaroviek priemyselných potrubných systémov

Pria od v mo ýrob cu

!

Vstupné systémy a turnikety priamo od výrobcu! � Trojramenné turnikety, � oto�né krí�e, � rota�né turnikety plnej vý�ky, � krídlové brány, � elektromechanické, motorové a mechanické ovládanie!

Sistemi za kontrolu ulaza GEN-ORG Kft.

H-2800 Tatabánya, Borbély Sándor u. 66. Tel.: +36/34/510-3�5 � �ax: +36/34/314-350 genorg@genorg.hu � www.genorg.hu

Rozperná kotva Blau Dübel je vynikajúci maďarský produkt vyrábaný podľa vlastného návrhu. 10-30% zl’avy

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.

H-4700 Mátészalka, Jármi út 55. Tel.: +36/44/500-860 • Fax: +36/44/500-495 msgkft@msgkft.t-online.hu www.msgkft.hu

Univerzálna kotva Blau Dübel – je vhodná pre upevnenie do YTONG-u a dutej tehly! Pre�o �a o�lat� �ou��va� kotvu Blau Dübel? � ak pou�i�ete správnu techológiu, nikdy sa v múre neotá�a � �e fle�ibilná a odolná, preto�e sa vyrába z polyamidu � �iroký rozsah ve�kost�� od ve�kosti ���� po ve�kos� 1��1�� �a�e �al��e výrobky: � kotvy oby�a�né a kotvy do sadrokartónu � tanierové hmo�dinky pre upev�ovanie polystyrénových dosiek.

Vy�k��ajte aj Vy kotvy Blau Dübel! H-1188 Budapest, Arany J. u. 39/b info@blaudubel.hu � www.blaudubel.hu 33


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Tesniaca technika: � bezazbestové tesniace dosky a upchávkové �n�ry, � predaj rôznych druhov tesnení a simeringov. Priemyselné armatúry: � predaj kompenzátorov, � spojok, � ventilov, �apov. Priemyselné a technické hadice: � predaj hadicových spôn. �al�ie �ýrobky: � gumové dosky, �n�ry, ty�e. � silikónové a teflónové výrobky, � polotovary: plastové puzdrá, plste at�. Gumex Kft. H-1182 Budapest, Vajdahunyad u. 2. Tel.: +36/1/292-�649 � �ax: +36/1/292-4544 gumex�gumex.hu � www.gumex.hu

Technické tkaniny z kovu a plastové tkaniny priamo od výrobcu vo vysokej kvalite! �ká�ka � na�e� ponuk�� � Tkaniny (nerezové, plastové, bronzové at�.) � �rôty � �isky Nav�t�vte na�u �ebovú stránku, alebo po�ia�a�te o in�ivi�uálnu ponuku e-mailom!

Filternet Kft. � ������ �erettyóújfalu, Széchenyi u. 65. Tel.� ��6����������6� � info�filternet.hu � www.filternet.hu

Spiralter:

Partner pre realizáciu a údržbu!

Váš najpružnejší partner! Ná� �lavný profil: výroba pr���� v ma�om a vo v��kom � tla�né, �a�né, skrutné a tvarové pru�iny, � vyrobené z pásovej ocele. � �ériová výroba �eleziarskych tovarov hromadnej výroby

Na po�iadanie vyrábame aj individuálny tovar! Spiralter Kft. H-2095 Pilisszántó, Pet�fi �án�or u. 18. Tel./Fax: +36/26/349-608 Tel.: +36/26/349-530 � �ob.: +36/20/2047-567 info@spiralter.hu � www.spiralter.hu 34

Informujte sa o našich ďalších výrobkoch a objednajte si ich z nášho webshopu! www.webshop.oktogonkft.hu Kontaktný jazyk: maďarčina, angličtina.

Oktogon Kft.

H-5000 Szolnok, Városmajor út 59/A. www.oktogonkft.hu szolnok@oktogonkft.hu

• kyselinovzdovné a oceľové rúrové tvarovky, fitingy, príruby, • priemyselné armatúry na vodu, paru, plyn a chemické látky, • tlakomery, teplomery a vodomery, • tesnenia, aj v individuálnej veľkosti, • údržbársky materiál, • elektródy, rezné a čistiace kotúče.


MAĎARSKÁ EKONOMIKA � 2�-40� výkonne��ie, tepelne a voèi opotrebovaniu odolné cyklóny pre odluèovanie prachu. Integrovaným riadiacim systémom riadené, stlaèeným vzduchom èistené patrónové filtre s filtraènou plochou 10-340 m2 pre silá, zásobníky, filtráciu vzduchu pra�ných priestorov a miest prenosu materiálu. Tepelne odolné, izolované filtre pre prevádzkovú teplotu 220 °C.

Chemická neutralizácia, filtrácia spalín su�iarní a vykurovacích zariadení, spa¾ovní nebezpeèných odpadov, s technologickým dimenzovaním, navrhovaním systému. Technológie pre výrobu suchých zmesí (omietok, izolaèných mált, sadrových stierok, obkladových lepidiel) s výkonom 100-900 vriec/hodina, zásobníkové váhy, zariadenia na otváranie vriec, a vyprázdòovacie stanice big-bag integrované s pra�ným filtrom. Tepelne izolované dvo�cestné koa�iálne bubnové su�iarne vykurované zemným plynom, drevenými peletami a odpadovým teplom pre minerálne látky, s navrhovaním technológie skladovania, zavá�ania a triedenia. Dúchadlá s boèným kanálom, vybavené vákuovým filtrom, pre centrálne odsávaèe prachu alebo pneumatické dopravné systémy. Zásobníkové uzávery s vákuovým tesnením, pneumatické a ruène ovládané klapky, rotaèné ventily

Svetová úroveň za ceny, ktoré sú výhodnejšie, ako západoeurópske! Spolupráca s výrobnými partnermi na mieste!

NOVAPLAN KKT. • H-2085 Pilisvörösvár, Remetei u. 1. +36/26/331 471 • +36/30/9825-643 • info@novaplan.hu • www.novaplan.hu

Priečky, priečkové systémy od spoločnosti JAN-DI Kft.! WC priečky a sprchové priečky, boxy v soláriách, prezliekacie kabíny. � Pisoárové zásteny: na nožičkách, alebo bez nožičiek v konzolovom prevedení � Paravánové steny: na vytvorenie menších jednotiek (boxy v kanceláriách, reštauráciách) vo veľkých priestoroch JAN-DI Kft. Tel.: +36/1/278-2102 � �ax: +36/1/278-2103 jan-di@jan-di.eu �www.kabinrendszer.hu

Jeden z najvýznamnejších závodov Maďarska na hobľovanie dreva ponúka na predaj svoje nasledujúce produkty: • palubové podlahy • drevené obklady stien • komponenty drevených chatiek • dosky z masívneho borovicového dreva Czigler & Czigler Kft. � �-908� ���r��g, Öreg u. 28. Tel.: +36/96/�70-079 � �ax: +36/96/570-508 info@cziglerwood.hu � www.cziglerwood.hu 35


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Rekon�trukcia betónovej podlahy jednoducho a rýchlo! Od roku 2013 aj na Slovensku! Jednoduchá, rýchla, �asu odolná technológia poskytujúca rie�enie na mnohé problémy, ktoré tradi�né materiály neboli schopné vyrie�i�, be� oh�adu na to, �i ide o pou�itie v priemysle alebo v domácnosti. � �evy�aduje si v���iu demoláciu, posta�uje d�kladné �istenie � �a v�etky ve�kosti podlahovej plochy � �� od � mm v prípade vnútornej podlahy, od 6 mm v prípade priemyselných podláh a gará�í � Vhodný na brúsenie, �arbenie a ú�ely dekoratívneho betónu � Rýchlos�� vrstva poch�d�na po � hodinách, �a�a�ite�ná po �� hodinách � �átery a impregna�né nátery poskytujú ochranu pred �kodlivými vplyvmi vody, olejov, kyselín, alkálií, cukru at�. Dostupné materiály: � �amonivela�né priemyselné podlahové systémy � �ivela�né hmoty s obsahom sklených vlákien � �e�né nivela�né hmoty � �pravné a stierkové materiály na betón � �peciálne výrobky � �peciálne a impregna�né nátery

Spolo�nnos S Spaland Kft. je výhradným distribútorom �védskych produktov Combimix pre strednú Európu. www.sparkland.hu info@sparkland.hu Tel.: +36/70/323-0649 (kontaktným jazykom je angli�ttina

36


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Výroba a predaj výrobkov z hliníka � �ogistické potreby: palety, debny, kontajnery, rampy, vozíky � Rebríky na zber ovocia: v skladacom a výsuvnom prevedení � Stanov� kon�trukcie, zábradlia � Systémové le�enia: v mobilnom a skladacom prevedení

Rebríky a systémové lešenia H-2030 Érd,Tolmács u. 5-7. info@krause-systems.hu

www.krause-systems.com

Naša ponuka výrobnej technológie

� �brábanie hliníkových profilov a dosiek � �váranie hliníka: metódou TIG a MIG � Výroba a montá� kon�trukcií � �avrhovanie

Hľadáme partnerov pre ďalší predaj našich produktov pre domácich majstrov!

Metalconstruct Zrt.

��6000 �ecskem�t, F�zfás k�z 3. Tel.: +36/76/482-233 Fax: +36/76/481 408 info@metalconstruct.hu www.metalconstruct.hu

www.cando.hu

�a�e ��odukty: � Profilové a �tvorhranné laty � Nástenné regálové systémy z kovu � Malý nábytok z laminátu a z masívneho dreva � Police, regálové zostavy, dr�iaky police � Nástenné dr�iaky zariadenia � PVC vchodové dvere a okná

Jéwé Kft. � ������ ��vágósz�l�s, Golgota 502. Tel.: �����2�5����20 � �a�: �����2�5�����0 � �n�o@jewe.hu � www.jewe.hu 37


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Spoločnosť GENZIM HUNGARY KFT. svojim budúcim slovenským partnerom ponúka dekoračný systém SILIC-ART!

Naša technológia: • Spracovanie plechu – ohýbanie, rezanie, bodové zváranie, lisovacie práce, hlboké ťahanie do 160 t • Výroba hromadného tovaru z kovu • Elektrostatické prachové lakovanie – vysoko výkonná dopravníková linka

Naše výrobky: • Schránky na poštu, poštové schránky do bytových domov • Pokladničné boxy • Kovové kufríky pre ručné Fémkoffer Kft. elektrické náradie H-5130 Jászapáti, Temetõ út 1. • Kufríky s nádobami, boxy na náradie Tel./Fax: +36/57/540-280 Tel.:+36/57/540-281 � +36/30/�570-036 • Pekárenské pomôcky info@femkoffer.hu � ���.femkoffer.hu

Dutinkové polykarbonátové dosky Hrúbka: 10 mm, odtien: číry

Lexan®

9,9 EURO/m² s DPH cie oda d é ky! odn Výh odmien p H-9081 Gyorújbarát, Kákostó u. 14. Tel./Fax: +36/96/517-559 info@alexovics.hu • www.alexovics.hu 38

Na sanitárnu keramiku, dlažby, obklady, na ploché, ohýbané a duté sklo, smaltované a akrylové povrchy – TECHNOLÓGIOU VLASTNÉHO VÝVOJA.

Individuálne kúpelne, predsiene, kuchyne, dekorácie navrhnuté na sklenené tehly a obklady. Pomocou nášho dekoračného systému možno realizovať atraktívne nástenné obrazy pozostávajúce z viacerých kusov.

Naše ďalšie služby: • Smaltovanie: erby, vonkajšie reklamné tabule, nástenné obrazy, ozdobné predmety, šperky – navrhovanie a realizácia. • Keramika, porcelán, zdobenie fliaš a darčekových predmetov podľa individuálnych požiadaviek

Hľadáme distribútorov, partnerov pre ďalší predaj a obchodných zástupcov! Očakávame aj individuálnych zákazníkov a klientov, ktorí si objednávajú tovar vo veľkom.

Viac informácií a ponuka: silicart@genzim.hu • www.genzim.hu


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Medzinárodná nákladná doprava � po na�lep��ch cestách, bezpe�ne s nami!

Bányászat-Ipar-Technika Kft. H-2800 Tatabánya, Vértanúk tere 8/A info@bitkft.hu � ���/�0/���-���� Na��m prepravným programom ponúkame �l���y hlavne klientom v oblasti prepravy sypkých materiálov. Pre ob��rne��ie informácie o na�e� firme nav�t�vte na�u webovú stránku (www.bitkft.hu).

Hľadáme predajcu pre územie Slovenska a Českej republiky.

� Poistenie, strá�ené priestory, GPS � �ompletné colné vybavovanie � Preprava nebezpe�ného ná�ladu � �peciálne dopravné slu�by!

Transport kontajnerov!

Beta-Trans Plusz Kft. H-2234 Maglód, Liszt Ferenc utca 6/A Tel.: +36/1/421-4270 Fax: +36/1/421-4278 E-mail: rakita.zoltan@betatrans.hu Web: www.betatrans.hu

Zariadenia a kompletné systémy pre manipuláciu s materiálom, a ich komponenty! � in�talácia �eriavov a zdvíhacích zariadení � distri�úcia komponentov a súèiastok strojov pre manipuláciu s materiálom a zdvíhacích zariadení � servis a údr��a � s�st�m� pre manipuláciu s materiálom od navrhovania � po realizáciu

Desiatky rokov skúsenosti!

����ie i��ormácie: www.pdhungaria.hu Po�i�����e o �o���� �� ��rese office@pdhungaria.hu

PANNON DARU HUNGARIA 2010 KFT. H-1163 Budapest, Cziraki u. 26-32

39


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Obchodné ponuky maďarských firiem Agisys Kft.: Pohonné mechanizmy značky Bonfiglioli, meniče a variátory, elektromotory, spojky, vretenové zdviháky atď. ........... 29 Agrofilter: Chráňte svoje zdravie aj pri postrekovaní! Pri riešení Vám pomôže spoločnosť AGRO-FILTER! ...................... 23 Agroplast Kft.: Búdy, ohrady a doplnky pre telce. Nádrže a príslušenstvo pre rybolov a chov hospodárskych zvierat. ............... 22 Aikawa Hungária Kft.: Našou hlavnou činnosťou je lisovanie plechov, montáž a výroba lisovacích nástrojov. ................................ 31 Alexovics Kft.: Dutinkové polykarbonátové dosky. Hrúbka: 10 mm, odtieň: číry. Výhodné dodacie podmienky! ......................... 38 Alkimia Kft.: Čistenie a čistiaca technológia na najvyššej úrovni! Priemyselné čistiace prostriedky atď. .................................................. 24 Apimex Kft. Čerstvá a mrazená zelenina a ovocie! Export – Import. ..... 19 AMC Europe Kft.: Prelom v riadení pohybu. Vývojový softvér pre automatizáciu. ................................................... 28 Árpád-Agrár Zrt.: Objednajte si pestovanie sadeníc v najnovšom a najmodernejšom skleníku Maďarska na pestovanie sadeníc! ......... 20 Beta-Trans Plusz Kft.: Mezdinarodná nákladná doprava – po najlepších cestách, bezpečne, s nami! Transport kontajnerov. ...... 39 Bányászat-Ipar-Technika Kft.: Naším prepravným programom ponúkame služby hlavne klientom v oblasti prepravy sypkých materiálov. ................................................................................................ 39 Blau Dübel Kfc.: Univerzálna kotva Blau Dübel – je vhodná pre upevnenie do YTONG-u a dutej tehly! ............................................... 33 Carboferr Kereskedőház Zrt.: Nelegované oceľové produkty, betónová oceľ, pletivá, duté profily, rúry, plechy valcované za tepla. .......... 31 Charolais B-A-Z.: Plemenné jalovice a býky neustále v predaji v odchovniach plemenných zvierat Charolais v Maďarsku! ........... 24 40

Comix System Kft.: Chceli by ste výnosný obchod? Plnenie sódovej vody európskou technológiou. .............................................. 25 Czigler & Czigler Kft.: palubové podlahy; drevené obklady stien; komponenty drevených chatiek. .......................................................... 35 Denv-Air Kft.: Kompresory: priestové, skrutkové, mobilné kompresory atď. Distribúcia, servis, obnova za výhodné ceny! ....................................................................... 30 DKC Europe: www.dkceurope.eu .............................................................. 27 Dr. Fitocup Kft.: RAKYTNÍKOVÉ produkty označené ochrannou známkou „Újjászületés®” (Znovuzrodenie): prevencia, posilnenie imunity, regenerácia. ....................................... 19 Elektro Mechanik Kft.: Distribúcia a montáž solárnych systémov; výroba rozvodných a riadiacich skríň; elektroinštalácia. ................ 29 Fémkoffer Kft.: Spracovanie plechu – ohýbanie; výroba hromadného tovaru z kovu. Schránky na poštu. .............................. 38 Fermy 2000 Kft.: Navrhovanie a výroba nástrojov, výroba súčiastok, elektroiskrové drôtové rezanie. ............................ 32 Filternet Kft.: Technické tkaniny z kovu a plastové tkaniny priamo od výrobcu vo vysokej kvalite! ................................................ 34 Gen-org Kft.: Vstupné systémy. Vstupné systémy a turnikety priamo od výrobcu! ................................................................................. 33 Spoločnosť GENZIM HUNGARY KFT. svojim budúcim slovenským partnerom ponúka dekoračný systém SILIC-ART! ................................................................................ 38 Gumex Kft.: Tesniaca technika, priemyselné armatúry, priemyselné a technické hadice, dalšie výrobky. ............................ 34 Heiche Hungary Bt.: Spoločnosť Heiche Hungary Bt. ponúka široké spektrum technológie povrchovej úpravy. .............. 32


MAĎARSKÁ EKONOMIKA

HNS Kft.: Aplikáciou Podnikového systému na privolanie pomoci Andon môže pracovník jednoducho a okamžite informovať adekvátneho odborníka o mieste a charaktere problému v procese. .... 27 Horváth Gábor: V našej škôlke okrasných drevín aj slovenských zákazníkov očakávame širokým sortimentom ihličnanov, okrasných kríkov a stromov pre radové výsadby! ............................. 23 Hotel Barbizon: Jedinečný a nenapodobniteľný! 2 in 1 – Hotel, klub. Priamy prístup do aquaparku a kúpeľov......... 18 HQ Pharma Kft.: Keramické filtračné membránové systémy – mikro, ultra, nano. ................................................................................... 26 IAS Automatika Kft.: Integrované systémy automatizácie budov a priemyselné automatizačné systémy: navrhovanie, realizácia, údržba. ........................................................... 30 Jan-Di Kft.: Priečky, priečkové systémy WC priečky a sprchové priečky, boxy v soláriách, prezliekacie kabíny atď. ........................... 35 JÉWÉ Kft.: Hľadáme partnerov pre ďalší predaj našich produktov pre domácich majstrov! ..................................................... 37 Kapos Ternero Kft.: Čerstvé a mrazené mäso, vákuovo balené, nakrájané a na kocky nakrájané produkty atď. .................................. 19 Kastner Vinova Kft.: Ponúkame komplexné riešenia a špičkovú technológiu pre potravinársky priemysel – od inštalácie po servis. ........... 25 Kocsis Flóra Kft.: Z našej ponuky: sadenice ruží s voľnými koreňmi a s koreňmi obalenými v plastovom vrecku, cibuľky kvetov. ......... 23 Konecranes Kft.: Predaj a servis vysokozdvižných vozíkov a nakladačov kontajnerov. Servis a modernizácia existujúcich žeriavov. .............................................................................. 43 Konkoly Electro Kft.: Navrhovanie a výroba jednoúčelových strojov. Priemyselná automatizácia. .................................................... 27

Krause Kft./ REBIOP, s.r.o.: Rebríky a systémové lešenia. .................. 37 Krimzon Kft.: čerstvá a mrazená zelenina a ovocie; obilniny, krmivo pre vtákov; umelé hnojivo a organické hnojivo. ................. 21 Lőrinci Műanyagipari Szövetkezet. Plastové výrobky vyrobené vstrekovaním. Plastové hadice a rúry pre použitie v priemysle. .... 25 Maróti Díszfaiskola Kft.: Pestovanie a veľkoobchod okrasných drevín pre záhrady (ihličnany, stromy, kry). ...................................... 23 Matulay Innovations Kfc. Strojárske navrhovanie, meracia technika 3D. Efektívne inžinierske služby. .......................... 29 Metisz-Q Kft.: Kompletná rekonštrukcia, obnova strojov na machanické skúšky materiálov do pôvodného stavu. ...................... 32 Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.: Navrhovanie, výroba, tvaroviek priemyselných potrubných systémov. ............................... 33 Metalconstruct Zrt.: Výroba a predaj výrobkov z hliníka. Logistické potreby, rebríky na zber ovocia, Systémové lešenia atď. .... 37 Mezőmag Kft.: Pestovateľom zo Slovenska ponúkame jeden z najväčších sortimentov osív ozimných obilnín v Maďarsku. ....... 21 Multifragment Kft.: Priemyselná automatizácia, riadiaca technika. Projektovanie (EPLAN), inštalácia, realizácia na mieste. .................................................................................................. 28 Nem Első Magyar Bt.: Stačí, ak sa vyznáte v obchode. O znalosť jazyka a terénu sa postaráme my!....................................... 42 Novaplan Kft.: Kompletné navrhovanie systémov techniky na prípravu stavebných a chemických materiálov. ........................... 35 Oktogon Kft.: Kyselinovzdovné a oceľové rúrové tvarovky; tlakomery, teplomery a vodomery, údržbársky materiál atď. ......... 34 Panno Daru Kft.: Zariadenia a kompletné systémy pre manipuláciu s materiálom, a ich komponenty! ................................. 39 41


MAĎARSKÁ EKONOMIKA Preciz Creator Kft.: Výroba a distribúcia zariadení pre živočíšnu výrobu! Ohradové systémy, napájacie a kŕmne zariadenia, atď. ......................................................................................... 22 Procontrol Elektronika Kft.: IPStecker. Zásuvka s vlastnou IP adresou ovládateľná cez internet. 230V kliknutím myšou! ........ 28 Qualifood Kft.: Maďarské hydinové výrobky vynikajúcej kvality! Mrazená zelenina a ovocie, mletá červená paprika. ......................... 21 Rába Automotive Components Ltd.: HĽADÁME SUBDODÁVATEĽOV! Výrobcov náradia, firmy zaoberajúce sa rezaním atď. ........................................................ 32 Schmidt János: Výroba a distribúcia rôznych druhov domácky ochutených kyslých zelenín v sáčkoch a plastových vedierkach. ........ 20 Sparkland Kft.: Rekonštrukcia betónovej podlahy jednoducho a rýchlo! Jednoduchá, rýchla, času odolná technológia. .................... 36 Spiralter Kft.: Náš hlavný profil: výroba pružín v malom a vo veľkom. Na požiadanie vyrábame aj individuálny tovar! ........... 34 Stancforma Kft.: Výroba raziacich foriem CNC technológiou. S výškou nožov od 12 do 100 mm. .......................................................... 25 Szarvas Pál: Zabezpečujem zber cukrovej repy samochodným zberačom Holmer! Predám americký stroj značky „WICK” na zber cukrovej repy! ............................................................ 24 Szicsek Kft.: Ponúkame 64 druhov páleniek vysokej kvality počnúc tradičnými chuťami až po skutočné kuriozity. ................... 21 Szupermix Kft.: Výroba múky z praženého obilia, pšeničnej sladovej múky, zmesí semien, prírodného a extrudovaného obilia, atď. .................................................................................................. 20 Tevill Kft.: Navrhovanie a výroba baliacich strojov a nástrojov. Navrhovanie, výroba, obnova! .............................................................. 30 TS Magyarország Kft.: Nitridovanie technológiou C.L.I.N®, PVD povlakovanie vákuovou plazmou, povlakovými systémami značky CERTESS ®. ............................................................. 31 Zonika Kft.: Hliva ustricová maďarskej produkcie vo vynikajúcej kvalite (leurotus ostratus)....................................................................... 19 42

Stačí, ak sa vyznáte v obchode. O znalosť jazyka a terénu sa postaráme my! 25 rokov praxe v tlmočení, redigovaní publikácií a preklade – vrátane doterajších ročníkov tejto publikácie

Pomôžeme vám pri vstupe na maďarský trh!

Nem Első Magyar Bt. H-1063 Budapest, Kmety Gy. u. 14. 3/22 Tel.: +36/30/242-6334 E-mail: nemelso@hdsnet.hu Web: www.nemelso.hu


Spoločnosť Konecranes ponúka svoje výrobky a služby svetovej úrovne aj zákazníkom na Slovensku. • Predaj a servis vysokozdvižných vozíkov a nakladačov kontajnerov • Servis a modernizácia existujúcich žeriavov Kontakt:

QUAY CrAnes

YArd CrAnes

reACh stACkers

FOrkLiFt trUCks

COntAiner trUCks

strAddLe CArriers

BULk UnLOAders

shipYArd CrAnes

serviCe

V anglickom a maďarskom jazyku: +36/20/621-8015 www.konecranes.com • hungary@konecranes.com

YArdit


�����sko Feliciter

Madarska ekonomika 2013  
Madarska ekonomika 2013  
Advertisement