__MAIN_TEXT__
feature-image

Maďarská ekonomika Logo
Maďarská ekonomika
Nyíregyháza, HU

Jedným z nich je slovenčina. Náš magazín, ktorý rozširujeme na Slovensku, vychádza raz do roka a uverejňuje jednak informácie o bilaterálnych hospodárskych stykoch, po druhé o maďarskej ekonomike. Možno, aj Vy ste sa počas uplynulých rokov stretli s „MOSTbuletín”-om na veľtrhoch v Nitre či v Bratislave, alebo na spoločných maďarsko-slovenských podujatiach venovaných rozvoju obchodu. Od tohto 2012 roka vydávame publikáciu pod novým titulom („Maďarská ekonomika”) a s obnoveným obsahom. Dôležitým prvkom nášho hospodárskeho magazínu je predstavovanie ponuky maďarských firiem, ktoré v znamení vzájomných výhod hľadajú obchodných partnerov. V tom prípade, keby ste mali záujem o našu publikáciu, pretože by ste rád uzatvárali obchody s partnermi z Maďarska, napíšte nám svoje meno a adresu a my Vám magazín poštou bezplatne doručíme. kovatsviktor@feliciter.hu

Show Stories insideNew