Ultimátum

Page 1

Vaše excellence, ministerstva zahraničí a jiné relevantní autority Meknijského mékství (jmenovitě FÚV Meehkkxu a FÚVB MIZE), předávají Vám jednomyslně tuto diplomatickou nótu: Znepokující vývoj České diplomacie a především jejich čelních představitelů, reprezentován jmenovitě neslučitelností svrchovanosti České republiky a podepsaných států, výslovnou podporou paramilitaristických organisací na území Státu Gymnázium a veřejným napadením představitele suverénního státu, vedl nás k následujícímu usnesení. K nutnosti deeskalace mezinárodního napětí se naše státy rozhodly předložit seznam tří požadavků, které svým naplněním normalizují mezinárodní vztahy do stavu slučitelným se stabilitou a prosperitou mezinárodního společenství mikronárodů v geografickém regionu střední Evropy. Požadavky jsou uvedené níže: 1. Česká republika se zaváže k respektování suverenity členských států UMSE a Moravské republiky. 2. Česká republika se zaváže k nevmněšování se do vnitřních vztahů členských států UMSE a Moravské republiky. Česká republika se též bude projevovat zdrženlivěji v komentářích na dění v členských státech UMSE a Moravské republiky. 3. Česká republika se zaváže k rozpuštění paramilitaristických skupin operujících mimo její území, jmenovitě organisace Vojska národního sjednocení. Státní podpora uskupením podobným též bude zrušena. Přijmutí požadavků je nutno oznámit do 8. února 2018 sekretariátu UMSE na emailové adrese secretariat@umse.ml . K sledování přijímání požadavků bude ustanovena trojčlenná komise s reprezentanty České republiky, Moravské republiky a UMSE. Věříme, že tato nóta se dostane k relevantním autoritám a bude s rozvahou projednána. Za ministerstva zahraničí níže podepsáni:

Praeniy Naemal Seok DgKv. Meehk Meknijského mékství (FÚV Meehkkxu)

František Otta předseda vlády Moravské republiky


Lukáš Čuřík předseda vlády Fyrinijské republiky

Albert Flinkmann prezident Radoslávské republiky