"MEJDAN" - broj 20 - juni 2014. god.  

Izdavač: OŠ "Hamdija Kreševljaković" Sarajevo