Page 1

GAVETANDEN ÂŽ Nummer 1. Juni 2018. jaargang 1. www.han.nl/opleidingen/bachelor/mondzorgkunde

Wat verwacht de toekomstige zelfstandige mondhygiĂŤnist ? Dental expo 2018, Amsterdam

De tandheelkundige beurs laat moois zien. Experiment 2020, wat zijn de meningen daarover? . Vergelijking, zelfstandig VS. in loondienst .


GAVETANDEN ®

VERSIE 1

Inhoudsopgave Nieuws in de mondzorg

4

Nieuws in HAN

5

Verslag over Dental expo 2018

6 t/m 8

Experiment dat het ministerie gaat uitvoeren

9 t/m 11

Info grafiek over zelfstandige mondhygiënist

13

Een puzzel over mondhygiëne

16

Bronnen

18

2


Introductie

De vrijgevestigde mondhygiënist

De eerste officiële magazine ooit van de HAN-Mondzorgkunde, die is gemaakt door studenten van het eerste jaar. Dat was in verband met het opdracht van het vak oriëntatie en praktijkvoering. Onze groep richt zich tot de vrijgevestigd mondhygiënisten. Het product is een magazine.

Een mondhygiënist helpt mensen in de zorg voor hun gebit

en de omringende weefsels (tandvlees en het onderliggende kaakbot) in de mond. Een mondhygiënist is meestal werkzaam in de praktijk van een tandarts, parodontoloog,

Redactieleden

implantoloog, kaakchirurg of

Ahmad Alkwatly Hana Afsardalir Maria-yasemin Beck Abraham Kiflom

orthodontist. Er zijn ook mond-

Ontwerpen door

de vrijgevestigde mondhygi-

hygiënisten die een eigen praktijk hebben. Dit noem je ënisten.

Ahmad Alkwatly

Mede mogelijk gemaakt

Met tandheelkundige voorlich-

Oral B Philips

ting en adviezen leert de mondhygiënist patiënten zelf

zo goed mogelijk voor hun gebit te zorgen.

3


Nieuws in de mondzorg

Hoogleraar waarschuwt: 'Meer ziektes en aandoeningen door ontstoken tandvlees'

Minister Bruins zet volgende stap in taakherschikking mondzorg 04 mei 2018

16 mei 2018

De minister heeft voor Medische Zorg en Sport – Bruno Bruins laten Op het moment dat je ontstoken weten een volgende stap te gaan tandvlees hebt en daar niets aan zetten met betrekking tot de zelfdoet, gaat het dieper zitten. Dat standige bevoegdheid van de kan leiden tot een chronische mondhygiënist. Hiermee geeft hij ontsteking, parodontitis. Dat is in aan vertrouwen te hebben in de de eerste plaats slecht en gevaarlijk voor je gebit. Je kan er tanden kwaliteit en deskundigheid van de mondhygiënist op het gebied van en kiezen door kwijtraken. Maar het boren van eerste kleine gaatjes, het is ook slecht voor je algehele het maken van röntgenfoto’s en gezondheid", waarschuwt Abbas het toedienen van verdoving. NVMdie werkt in het UMC in Groningen. Diabetes en hart- en vaatziek- mondhygiënisten is blij met deze stap want op deze manier kan de ten. Bij bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten spelen ontste- mondhygiënist als dé zorgprofessikingen in het lichaam een belangrij- onal in de preventieve mondzorg zijn taken effectiever en efficiënter ke rol. voor cliënten uitvoeren.

“Als je ernstig ontstoken tandvlees hebt, dan kunnen die bacteriën in je bloedbaan terechtkomen. Die komen dan in het hart- en vaatstelsel. Bij een zwakke plek in een bloedbaan kunnen die bacteriën zich nestelen en dat kan zorgen voor bloedingen.”

De opleiding tot mondhygiënist voorziet al meer dan 10 jaar in de nodige kwalificaties en vereisten om de drie handelingen bekwaam en deskundig uit te voeren. Nadat Edith Schippers, voorganger van minister Bruins, al in 2017 tot de conclusie was gekomen dat mondhygiënisten de nodige kwaliteit en veiligheid volledig kunnen bieden om de handelingen ten behoeve van de preOok zien we bijvoorbeeld bij herventieve taken in te zetten, is nu senabcessen wel eens bacteriën die ook Bruins overtuigd van de beafkomstig zijn uit de mond. Door kwaamheid en deskundigheid van de behandeling van parodontitis is de mondhygiënist. Nog voor de het de diabetes beter aan te pakzomer wordt de benodigde maatreken en worden die klachten mingel voorgehangen bij de Tweede der. Dat bespaart in de VS honder- Kamer om zodoende al in 2019 van den miljoenen dollars. Moet je start te kunnen gaan. voorstellen wat dat ook in Nederland kan opleveren. Medisch specialisten zouden ook meer alert moeten zijn om parodontitis op te laten sporen ".

4

Forse stijging preventieve behandelingen in de mondzorg 5 juni 2018

Het aantal preventieve behandelingen in de mondzorg is in 2017 met 41% gestegen ten opzichte van 2014. Patiënten geven dus steeds meer uit aan preventieve behandelingen. Dat concludeert Famed op basis van eigen inzichten en onderzoek, gebaseerd op data uit de Famed Benchmark voor mondzorgprofessionals.

De trend van preventie is zowel onder jongeren als volwassenen zichtbaar. Onder jongeren stijgt de preventie zelfs sneller dan onder volwassenen. Expertise in de mondzorg vertalen in toegankelijke kennis Bart Hogendoorn, CEO van Famed: “In onze organisatie kijken we graag naar cijfers. En als er iets interessant is, dan is het wel het vergelijken van soortgelijke zorgorganisaties die actief zijn in dezelfde branche.

Alle inzichten en feiten van de Famed Benchmark zijn gebundeld een whitepaper ‘De Mondzorg in cijfers’.


Nieuws in HAN

Blijven doorzetten

Bezoek van NVM aan Radboud

Natuurlijk weten we allemaal dat intrinOp 5 juni 2018 heeft Marjolein Stigter werkzaam bij het NVM een college gegeven over wet & regelgeving. Wij als propedeuse studenten mochten deze leerzame aangelegenheid bijwonen.

sieke motivatie van buitenaf gestimuleerd kan worden door bepaalde prikkels uit te delen, in sociale of materiële

Tijdens dit college werd er uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen zoals de wet BIG, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), WKKGZ(Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg) en het AVG (Autoriteit Persoonsgegevens).

zin. In onze opleiding als je een vak niet haalt, is het niet erg. Het is wel belangrijk dat je je niet opgeeft en blijft probe-

Er werd de nadruk gelegd op eigen verantwoording als toekomstig professional om bewust om te gaan met richtlijnen als het gaat om privacy en geheimhoudingsplicht. Anderzijds ook de plicht vanuit een patiënt om belangrijke informatie te verstrekken zoals BSN gegevens en medische informatie die belangrijk zijn voor een behandeling.

ren. Al haal je dat vak in geen jaar maar toch in de tweede jaar. We willen graag dat we alle vakken in een keer halen, maar dat kan helaas niet (behalve als je

Uiteraard is het onderwerp omtrent de taakherschikking uitvoerig besproken waaronder ook de Stralingswet. Dit heeft betrekking op de vrijgevestigde mondhygiënist in de toekomst. Dit betekent dat het een en ander verandert wanneer het pilot traject van start gaat begin 2020 voor een duur van 5 jaar. Voor zover duidelijk ligt het voorstel om in het kader van dit experiment, artikel 36a uit de wet BIG in werking te stellen, met betrekking tot zelfstandig bevoegdheid bij voorbehouden handelingen.

een nerd bent dus dat kan ook). De motivatie om door te gaan met leren is een must als zorgverlener en met

name als een mondhygiënist , anders val je als een up-to-date mondhygiënist. We leren hier in de opleiding dat we zelf moeten onderzoeken of iets een feit is,

Buiten alle wetten, regels en richtlijnen is het ten alle tijden om ook je hoofd erbij te houden als professional. En om ons even wakker te schudden heeft mevrouw Stigter een aantal casussen aangedragen.

hoe iets werkt en over hoe dingen in elkaar zitten en zelf moeten nadenken waarom het zo is.

5


Dental expo 2018 Propedeuse studenten van HAN Mondzorgkunde hebben op 8 maart vanuit de onderwijseenheid 'Oriëntatie op praktijkvoering' de tweejaarlijkse nationale vakbeurs Dental Expo in Amsterdam bezocht. Kennis delen, ideeën opdoen en innovaties bekijken! Voor veel studenten was dit een uitgelezen kans om te ervaren welke dentale producten, materialen en diensten allemaal worden aangeboden door allerlei tandheelkundige bedrijven. Ze hebben Ergonomische stoel voor behandelaar, Allerlei instrumentarium, Röntgen apparatuur, Tandenborstels en de Quicksleeper (een unieke systemen om verdovingen pijnloos uit te voeren) bekeken. 6


VERSLAG

‘Het propedeuse jaar bezocht de tweejaarlijkse tandheelkundige vakbeurs’ Op donderdag 8 maart 2018 hebben wij, het propedeusejaar van HAN mondzorgkunde de Dental expo bezocht. Dit was een zeer prettige ervaring waar wij met veel bekende bedrijven in aanmerking zijn gekomen. Voor ons opdracht van oriën-

tatie en praktijkvoering hebben wij voor het doelgroep de vrijgevestigde mondhygiënist gekozen. Hiervoor hebben wij specifiek een aantal bedrijven benaderd en gevraagd om advies en de producten die zij aan mondhygiënisten adviseren.

7


Als eerst hebben we de stand

van de mond en de tanden als-

ontwikkelen en produceren van

van Dental Provision bezocht. Zij

nog goed kunt zien.

bijzondere tandheelkundige

adviseerden ons om in ieder

Vervolgens zijn we bij een stand

instrumenten. Zij zijn in de hele

geval ervoor te zorgen dat je als

langs geweest van een bedrijf

wereld hoog aangeschreven voor

mondhygiënist beschikt over een

genaamd LARIX Dental Concepts

hun precisie, prestaties, lange

goede loepbril en lieten ons hun

waar ze zeer mooie behandel-

levensduur, betrouwbaarheid en

nieuwe loepbril zien genaamd

stoelen hadden tentoongesteld.

compromisloze kwaliteit.

BINOC ONE.

De behandelstoelen van LARIX

Een uitstekende voorbeeld van

Dental Concepts zijn perfect

een instrument dat door Hu-

geschikt voor de tandarts, mond-

Friedy is ontwikkeld en door tal

hygiënist, orthodon-

van mondhygiënisten wordt

tist, tandprotheticus en kaakchi-

gebruikt is de Gracy curette 1/2

rurg. De behandelstoelen zijn betrouwbaar en rendement verloepbril-binoc-one-blackgold

hogend. Ze hebben weinig tot

Matt Black 6071

geen uitval, lage onderhoudskos-

Enkele eigenschappen van de

ten en zijn gericht op comfort en

BINOC ONE:

ergonomie.

Hoogwaardige Galilei-

Voorbeelden van de behandel-

optiek voor een heldere

stoelen

Gracy curette 1/2.

2.5x vergroting

Na het bezoek aan de Dental

Werkafstand standaard

expo is voor ons duidelijk gewor-

42 of 55 cm

den, dat je als mondhygiënist

Uiterst licht in gewicht;

een aantal materialen/

zeer comfortabel ook bij

instrumenten nodig hebt om een

langdurig gebruik

praktijk op te kunnen zetten.

Panoramische glazen

Tevens hebben we nu een beter

(gehard polycarbonaat)

beeld van de kosten van de

voor optimale bescher-

materialen/instrumenten en

ming van uw ogen

weten we nu dat er een aanzien-

Uit te breiden met

lijke investering vereist is voor

draadloze FALCON Led-

het opzetten van een moderne

verlichting

praktijk.

De bril is ontzettend handig voor de ergonomie van de mondhygi-

Daarna zijn we bij de stand van

ënist, omdat de lens erg goed is

het bedrijf Hu-Friedy langs ge-

waardoor je met je hoofd op een

weest. Hu-Friedy is een zeer

comfortabele afstand kunt zitten

gespecialiseerde bedrijf in het

8


Waarom zijn “alle” tandartsen boos op de experiment dat het ministerie gaat uitvoeren? De NVM zegt dat de mondhygiënist zelf moet inschatten of hij dicht bij het wortelkanaal boort en daarop beslissing nemen of de behandeling doorgaat. De

tandartsen verenigingen vinden dat het veel risico meebrengt als de mondhygiënisten straks mogen boren zonder opdracht van de tandartsen. Volgens tandartsen leidt het experiment alleen maar tot verwarring van de patiënten. Wat voor extra scholing en andere werkzaamheden voor de taakherschikking allemaal noodzakelijk zijn en of het überhaupt zinvol en haalbaar is om de opleiding mondzorgkunde daarmee uit te breiden is nog verre van duidelijk. Volgens de tandartsen.

9


TAAKHERSCHIKKING IN DE MONDZORG

In verband met de nieuwe beslissing van de taakher-

Wat zijn de argumenten daarvan?

schikking van de mondhygiënisten mogen ze straks

De mondhygiënisten zouden niet competent genoeg

meer in de praktijk gaan doen. Ze gaan zelfstandig

zijn om zelfstandig te boren, te verdoven of röntgenfo-

röntgenfoto’s maken, anesthesie geven en boren &

to’s te maken, omdat ze daar niet voor zijn opgeleid.

vullen. Dit zal een grote verandering in de mondhygi-

Dus liever meer tandartsen moeten worden opgeleid

ënisten brengen. Want op dit moment mogen dat niet

aldus Hendrieke van Drie de voorzitter van de KNMT.

doen en dat heeft een grote rol in de rol van de mondhygiënisten als preventie expertise. Tandartsen zijn er

De consument krijgt te maken met onduidelijkheid

natuurlijk niet blij. Ze zeggen dat de mondhygiënisten

door meerdere loketten en een algeheel ‘vals gevoel

gaan hun beroep overnemen.

van veiligheid’ doordat onomkeerbare ingrepen bij niet -tandarts komen te liggen.

Wat denken de tandartsen?

Er zullen veel patiënten nauwelijks of te laat worden

KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot

gezien door een tandarts, waardoor ziekten in de

bevordering der Tandheelkunde) heeft er geen proble- mond, bijvoorbeeld kanker, niet of te laat worden men mee dat een mondzorgkundige eenvoudige cari- opgemerkt. eus laesies restaureert en röntgenfoto’s maakt, maar wel in de setting van het dentaal team waar een tand-

Een oplossing?

arts aanwezig is. Dus geen restauratieve tandheelkun- De KNMT vindt de samenwerking tussen tandarts en de en röntgenfoto’s bij zelfstandige vestiging. Uit on-

mondhygiënist ‘onder één dak’ is het meest gewenst:

derzoek blijkt ook dat het merendeel van de patiënten

de mogelijkheid tot toezicht en tussenkomst is dan

hier problemen mee heeft, evenals het grootste deel

verzekerd. Daarmee wordt ook voor de patiënt duide-

van de mondhygiënisten. Veelal is van tevoren moeilijk lijk op wie hij eventuele schade kan verhalen. te bepalen hoe diep de carieus laesie is. Bij het ontstaan van problemen met het prepareren kan de aan-

Wat de ANT dan goed vindt, is een goede integrale

wezige tandarts bijvoorbeeld een endodontische be-

mondzorg wordt verleend in teamverband onder één

handeling starten en/of kan helpen bij na bezwaren.

dak en met één patiëntendossier. Tandarts is en blijft door de brede academische opleiding de spil en ver-

ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) wilt dat de

antwoordelijk voor de coördinatie, (aan)sturing, en

tandarts eindverantwoordelijk blijft en we moeten

diagnose.

meer tandartsen opleiden. De plannen van minister Bruins voor zelfstandige bevoegdheid mondhygiënis-

Een belangrijk gegeven in de mondzorg is dat drie-

ten leiden tot explosie van kosten en minder kwaliteit

kwart van de mondhygiënisten werkt in de praktijk van

en veiligheid.

een tandarts of tandartsketen en daarmee dus ook

Met taakherschikking wordt de deur wagenwijd open-

fysiek onder één dak en met één patiëntendossier.

gezet voor ontwikkelingen die niet in het belang van de mondzorg en de Nederlandse consument zijn, zoals overbehandeling, nadruk op herstel in plaats van preventie en verwarring bij patiënten. Zegt de ANT.

10


TAAKHERSCHIKKING IN DE MONDZORG

De effect van experiment op de zelfstandig Minister Bruins vindt dat de patiënt vrij de keuze mondhygiënisten?

heeft om naar de tandarts of naar de mondhygi-

Er hoeft dan geen toestemming te vragen voor

ënist te gaan. Hij vindt dat de partijen van de

de voorbehouden behandelingen, onder andere: mondzorg (NVM, ANT en KNMT) geen goede Heelkundige behandelingen weefsel scheidend, samenwerking konden maken in de afgelopen irreversibel: boren, slijpen, snijden en extrahe-

tien jaar, daarom heeft het ministerie de knoop

ren. Het geven van injecties, bijvoorbeeld lokale

doorgehakt met het experiment.

verdoving en het maken van röntgenfoto’s. Dit wil zeggen dat de zelfstandige mondhygiënist meer mag doen zonder de tandarts te raadplegen. Wat belangrijk om te weten dat er geen verandering zal optreden voor de afgestudeerde twee– of driejarig mondhygiënist. De NVM is bezig om die ook te betreken.

Wat wil de minister? De Minister is van mening dat de besluit een voordeel voor de tandartsen is, want ze kunnen dan meer focussen op complexe behandelingen, innovatie wordt bevorderd, wetenschappelijke kennis uit te bereiden en zorg op academische niveau te verlenen. Minister Bruins wil de bevoegdheden van de mondhygiënisten regelen via het experimenteerartikel 36a, dit experimenteerartikel houdt in dat in ieder geval de komende vijf jaar de opdracht voor de voorbehouden behandelingen

Maar...wat willen we allemaal? De NVM vindt het belangrijk dat een mondhygiënist en een tandarts moeten onder een dak samenwerken, dat vindt de ANT en de KNMT ook. Alle partijen willen betere zorg voor de patiënt

verlengen. Het is van belang dat iedereen samenwerkt om de kwaliteit te waarborgen. De patiënt behandelen zoals de zorgverleners zelf ook behandeld zouden willen worden, dat is de centrale gedachte achter alles wat iedere partij doet, dit betekent niet dat zij werken met de modernste kennis, behandelingen en apparatuur. Het houdt vooral in dat we de tijd voor de patiënt nemen, dat zijn persoonlijke behoeften en wensen de richting bepalen. kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige mondzorg tot volle tevredenheid van de patiënten.

niet meer nodig is en dat het tuchtrecht van toepassing zal zijn op de mondhygiënist. In die

vijf jaar wordt onderzocht wat de toekenning van deze zelfstandige bevoegdheid aan kwaliteitswinst oplevert. Dit geldt voor alle drie de voorbehouden handelingen, dus voor het geven van anesthesie, het behandelen van primaire cariës

en het maken van röntgenfoto’s. De beoogde startdatum van het experiment is januari 2020 of kan een jaar eerder starten.

11


Infografiek

Hoe ziet het praktijk van een zelfstandige mondhygiënist eruit? Een Infografiek? Wat is dat? Een Infografiek is een grafische weergave van informatie in de vorm van grafieken, diagrammen of stripachtige illustraties. Binnen deze vormen wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld fotografie, lijntekeningen, kleurcoderingen, teksten, cijfers, of een combinatie ervan. 'Lezers' willen meteen zien wat de Infografiek weer wil geven, zonder eerst de (veelal kleine) lettertjes te moeten lezen. Het afgelopen jaar zijn Infografieken razend populair geworden. Ze bieden een andere (visuele) manier om informatie te presenteren.

Waar hebben we het op gebaseerd? Na aanleiding van de interviews met meerdere vrijgevestigde mondhygiënisten, konden we veel informatie verzamelen. Vervolgens hebben we de verschillen vergeleken en de overeenkomsten van wat elke mondhygiënist heeft gezegd. De overeenkomsten hebben we in een schema gezet en daarop werd de Infografiek gemaakt.

Kunnen jullie uitleggen wat de inhoud is? We beginnen met de taken van de mondhygiënist..

Het blijkt dat er in een vrijgevestigde mondhygiënist praktijk meerdere mondEerst hebben we een invalshoek bedacht hygiënist en preventie assistenten werken na overleg hebben we een visuele op- zaam kunnen zijn. De patiënt gaat naar zet gemaakt hoe we ons onderwerp willen een mondhygiënist om zijn gebit te conpresenteren. Daarna komt het bepalen troleren (een controle), daarnaast gaat de van het kleurenschema. Met opvallende mondhygiënist hem behandelen. De beafbeeldingen makten we de Infografiek handeling kan bestaan uit tandsteen verhelder. wijderen, onderzoeken van het gebit en Wat belangrijk ook was om te zorgen voor omringende weefsels poets-instructie feiten en conclusies die in de Infografiek geven of fluoride toepassen. De mondhystaan. giënist mag röntgen foto’s maken alleen met opdracht van een tandarts. Wat is de inhoud van deze infograHet is niet nodig dat voor íedere door de fiek? mondhygiënist uit te voeren voorbehouHierbij hebben we alle belangrijke inforden handeling een aparte opdracht gegematie op een rij gezet. Het ging dus over ven wordt. De mondhygiënist dient wel de Team samenstelling en de taken van zorg te dragen voor het vastleggen van alle medewerkers in de zelfstandig vesti- afspraken over het uitvoeren van de voorging van een mondhygiënisten. Ook heb- behouden handelingen met de opdracht ben we het over praktijksetting en hygivan de tandarts. ëne, protocollen, Wet en regelgeving, Ne- De vrijgevestigde mondhygiënist is toederlandse zorgtoestel en de bijscholing gankelijk voor alle soorten patiënten, zodie te maken heeft met kwaliteitszorg. als kinderen, volwassenen, ouderen en gehandicapten.

Hoe hebben jullie dit gemaakt?

12


13


De indeling van elke praktijk is anders, maar toestemming van de patiënt is verkregen. bijna elke praktijk bevat een wachtkamer en behandelkamer en een Als mondhygiënist ben je verplicht om bij te rustkamer voor de mondhygiënist tijdens de scholen. Het is wel verstandig om dat te pauze. doen voor je KRM punten. Je kan ook lid De hygiëne moet volgens de WIP richtlijnen worden van de NVM en daarmee krijg je veel op het gebied van infectiepreventie. De WIP richtlijnen werden geschreven voor degenen kortingen aan allerlei cursussen en jaarbeurdie in zorginstellingen die verantwoordelijk zen. zijn voor het infectiepreventiebeleid.

Wat zijn de verschillen zijn tussen alg De tarieven zijn bekendgemaakt door de praktijk en vrijgevestigde praktijk? regering. Als een behandeling duurder dan €250 is, is de mondhygiënist verplicht een offerte te geven. De kosten kunnen gedecla- Een van de verschillen is de communicatie tussen de mondhygiënist en tandarts. Bij reerd worden of door de patiënt direct beeen vrijgevestigde mondhygiënist praktijk is taalt worden. er geen tandarts aanwezig. De communicaEr zijn een aantal wetten waaraan de mond- tie gaat via de email of bellen. . hygiënist zich moet houden en die zijn: Andere verschil is dat de mondhygiënist kan zelf bepalen hoeveel tijd per patiënt wilt heb- informatieplicht: de mondhygiënist geeft ben. Bij een algemene tandarts praktijk of informatie die de patiënt of de ouder of ver- loondienst kan dat niet. zorger van de patiënt nodig heeft om zelf op Een volgend verschil gaat over de functioeen verantwoorde manier beslissingen te neel zelfstandige bevoegdheid van een mondhygiënist betreft de voorbehouden kunnen nemen over diens gezondheid; handelingen. Dat in tegenstelling tot een - toestemmingsvereiste: voor iedere genees- vrijgevestigde praktijk waar in feite de mondhygiënist niet zonder bijzijn van de tandarts kundige behandeling is vooraf de toestemgebruik mag maken van ioniserende straling ming van de patiënt vereist; zonder aanwezigheid van de tandarts. Dat - dossierplicht: de mondhygiënist is verplicht betekent dat er in de meeste vrijgevestigde praktijken de aanwezigheid van röntgenapeen patiëntendossier bij te houden met paratuur in feite niet nodig is. Door de aanwezigheid van de tandarts als toezichthoudaarin gegevens over de patiënt; der in een algemene praktijk is het gebruik - bewaarplicht: het dossier moet vijftien jaar van röntgen door een mondhygiënist wetteworden bewaard, te rekenen vanaf het tijd- lijk toegestaan comfort de huidige wetgeving stip waarop de gegevens zijn vervaardigd; Laatste verschil is dat je als zelfstandig mondhygiënist meer verdient. Maar je moet inlichtingen over, inzage of kopie van gege- wel rekening houden als je gaat werken als vens aan anderen dan de patiënt kan alleen zelfstandig mondhygiënist dat er veel administratie werk is. worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke

- geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor

14


ENQUETE PROPEDEUSEJAAR 2017-2018 De volgende enquête vragen gaan over de invloed van een taakherschikking op de bevoegdheden van een vrij gevestigde mondhygiënist. De enquête is gestart op 17 mei 2018 gedurende 3 weken en beantwoord door 34 propedeuse studenten van het schooljaar 2017

-2018. 17 mei.

15


Een puzzel!

Horizontaal 1. Een van de hulpmiddelen voor mondhygiëne. 5. Zwitsers tandhelkundig bedrijf. 7.Sublinguale speekseluitvoer gang. 8.Nieuwe taak beschikking van de mondhygiënist. 10.Erosie is meestal veroorzaakt door. 11.Ontsteking van het tandvlees. 12.De eerste mondhygiënisten opleiding in Nederland. 13. ........ Staat altijd centraal bij de mondzorg.

Verticaal 2.Wat is de beste tandenborstel. 3.Andere naam van tandsteen. 4.Waarbij zuur in de tanden binnen komt. 6. Een van de carriogeen bacterie. 9. Een van de oorzaken van attritie.

Vul deze puzzel in.

16


17


Bronnenlijst Nieuws

Artikel “waarom tandartsen boos zijn”

oergezondemond. (z.d.) Hoogleraar waarschuwt. Geraadpleegd op 29 mei, van https:// www.rtlnieuws.nl/gezondheid/hoogleraarwaarschuwt-meer-ziektes-en-aandoeningen-doorontstoken-tandvlees

Associatie Nederlandse Tandartsen, (z.d.) Geraadpleegd op 10 mei 2018, van https://www.anttandartsen.nl/themas/taakherschikking/Visie-ANTop-taakherschikking-en-samenwerking-in-detandartspraktijk

Janine Budding ( 2018, 5 juni). Forse stijging preventieve behandelingen in de mondzorg. Geraadpleegd op 9 juni 2018, van https:// www.medicalfacts.nl/2018/06/05/forse-stijgingpreventieve-behandelingen-in-de-mondzorg/

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, (27 april 2011), Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking , geraadpleegd op 10 mei 2018, van https:// Benchmark (z.d.). De mondzorg in cijfers. Geraadpleegd op 28 mei 2018, van https://www.famed.nl/ zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-3226121.html extra-service-benchmark/

Dental expo: van Rossum, J. (z.d.). BINOC ONE. Geraadpleegd op 19 mei 2018, http://dentalprovision.nl/binoc-one/ LARIX Dental Concepts. (z.d.). Larix. Geraadpleegd op 19 mei 2018, http://www.larixdc.nl/ hu-friedy. (z.d) Hu-friedy. Geraadpleegd op 19 mei 2018, https://www.hu-friedy.com/periodontal/ curettes/graceys/1-2-gracey-curette hu-friedy. (z.d) Hu-friedy. Geraadpleegd op 19 mei 2018, https://www.hu-friedy.com/

Stripverhalen Seluk, N. (z.d.). The awkward yeti featuring heart and brain. Geraadpleegd op 20 mei 2018, http:// theawkwardyeti.com/ Glimlachen.be (z.d.). Glimlachen.be. Geraadpleegd op 20 mei 2018, http://www.glimlachen.be/

KNMT,08 september 2016, Taakherschikking in de mondzorg: lagere kwaliteit, hogere kosten geraadpleegd op 10 mei 2018, van https:// www.knmt.nl/taakherschikking NVM ,2016, Beroepsprofiel, geraadpleegd op 10 mei 2018, van https://www.mondhygienisten.nl/wp -content/uploads/2016/03/Beroepsprofiel-NVMmondhygienisten.pdf

Infografiek

Interviews met verschillende mondhygiënisten in Elst, Arnhem en Den Bosch. Afgenomen door ons groep in April. NVM, (z.d.), Gedragscode voor mondhygiënisten, geraadpleegd op 17 mei 2018, van https:// www.mondhygienisten.nl/wp-content/ uploads/2016/03/gedragscode-nvm-1.pdf Lienke Steverink-Jorna, (6 juli 2017), Voorbehouden handelingen. Wie mag wat doen en wanneer, mondhygiënist, geraadpleegd op 17 mei 2018. van, https://www.dentalinfo.nl/thema-a-z/taakdelegatietaakherschikking-mondzorg/voorbehoudenhandelingen-wie-mag-wat-doen-en-wanneer/

Column vrijgevestigde mondhygiënist Tandartsplein (z.d.) De mondhygiënist, Geraadpleegd Op 5 juni, van https://www.tandartsplein.nl/ blog/dossiers/bij-de-tandarts/de-mondhygienist/

Link verwijst naar de tijdschrift online https://issuu.com/meishere12/docs/magazine_33

18


19


20

Magazine mzk  

try number 1

Magazine mzk  

try number 1

Advertisement