Page 1


הגדת השכונות  

בראשית שנות האלפיים, מאיר מרגלית, יחד עם פפה, לורה, ומירטה לאופר חברנו לקבוצה של פעילי שכונות והקמנו את תנועת "קול בשכונות". בין פעילי השכו...

Advertisement