Page 1

‫הריח הנשכח והאהוב של סנדוויץ' מלחם שחור עם גבינה לבנה ומלפפון טרי חדר לי לראש במכה חדה‬ ‫‪.‬‬ ‫נזכרתי באמא‪ ,‬בבית‪ ,‬בפעם‪.‬‬

‫התחלתי לבכות‪ ,‬באמצע התור בבנק‬

‫הורמונים ארורים‪.‬‬

cucmbers_small  

.‫בפעם‬ ,‫בבית‬ ,‫באמא‬ ‫נזכרתי‬ .‫ארורים‬ ‫הורמונים‬ ‫חדה‬ ‫במכה‬ ‫לראש‬ ‫לי‬ ‫חדר‬ ‫טרי‬ ‫ומלפפון‬ ‫לבנה‬ ‫גבינה‬ ‫עם‬ ‫שחור‬ ‫מלחם‬ '‫סנד...

cucmbers_small  

.‫בפעם‬ ,‫בבית‬ ,‫באמא‬ ‫נזכרתי‬ .‫ארורים‬ ‫הורמונים‬ ‫חדה‬ ‫במכה‬ ‫לראש‬ ‫לי‬ ‫חדר‬ ‫טרי‬ ‫ומלפפון‬ ‫לבנה‬ ‫גבינה‬ ‫עם‬ ‫שחור‬ ‫מלחם‬ '‫סנד...

Advertisement