Page 1

AN. XXIX - Fasc. 1

© Shutterstock

Commentárius nubeculátus latíne scriptus

Probátio

Qui est color tuus?

Macrocóllum

AN. XXIX • Fasc. 1 mensis Septembris - Octobris 2011 • Imprimé à Taxe Réduite

Arcus Titi

Vita Romána

Inítium scholae

A1/A2


'Schtroumpfs' :

e silva ad cinematéum!

Quae mulier vocem suam dedit Schtroumpféttae? Vox Schtroumpféttae est vox cuiúsdam clarae Americánae. Quae est? Britney Spears Katy Perry Christina Aguilera

Solutiónes sunt página 15.

www.elimagazines.com

info@elimagazines.com

3

Salvéte omnes! Nomen meum est Gaius; hunc annum scholárem una agémus. Cum 'Adulescénte' linguam Latinam iucúnde díscere potes. Nam multae páginae tibi proponúntur de variis rebus; etiam ludi insunt et investigatiónes. Parátus? Óptime!

4 6

Música

Fratres Jonas

Obsérva et lude

In schola

Investigátio

In schola circi

11 12 14

Fac ipse

Gráphidum theca

Vita Romána

Inítium scholae

Quo ludo ludémus?

Gaius

Salvéte amíci! Mihi nomen est Grammática. Hoc mense discétis: • tempus praesens • compleménta • adiectíva • colórum nómina

Libéllus Európae commúnis: A1 / A2

2

duo

8 10

Macrocóllum

Arcus Titi

Probátio

Qui est color tuus?

Contra legem est paginas huius fasciculi sine licentia photomultiplicare.

16

Léxicon imagínibus auctum

Athlética

© Gettyimages

a. b. c.

L

U

D

U

S

Illi 'Schtroumpfs' sunt homúnculi caerúlei, qui in silva vivunt. In hac nova pellícula cinematográphica eórum vita osténditur in tribus dimensiónibus. Auctóres iidem sunt, qui fecérunt Shrek 2 et 3. In pellícula homúnculi caerúlei non sunt in silva, sed in urbe Neoeboráco (New York), in Viridário centráli. Ut solet, Gargaméllus, malus magus, eos cápere vult et multas difficultátes facit.


[ Jonas Brothers [ [ [ [ [ Música

© Gettyimages

Joe, Kevin et Nick Jonas sunt músici, cantóres et... actóres! Qui sunt illi tres fratres?

Nick multum amat comóedias músicas. Etiam partes egit in 'Broadway', in spectáculo de 'Bella et Bestia'. Joe etiam libénter est comóedus. Kevin autem músicam amat supra omnia: cíthara cánere discit libro domi invénto.

3 C 5

2 4

U 6 7 P

1

E

R

tempus praesens, compleménta

D

U

S

Fratres Jonas athléticam amant, quae Ánglice vocátur... Comple crucivérbium vocábulis, quae sunt in hac página, et lege locos colorátos.

U

Fratres Jonas etiam labórant pro televisióne iúvenum, 'Disney Channel'. Anno 2008 appárent in pellícula 'Camp Rock'. Etiam fiunt emissiónes televisíficae de eórum vita, concéntibus músicis et oblectatiónibus.

Eórum oblectatiónes

L

Tres fratres primum discum anno 2005 edunt; nunc iam ubíque sunt claríssimi. Anno 2008 accípiunt praemium 'American Music Award' iuvénibus tribútum.

C N

Solutiónes sunt página 15.

tres

3


Obsérva et lude

In schola A Verum an falsum? 1 Est theca. 2 Sunt duo magístri. 3 Instruméntum cuspidárium est in púlpito. 4 Puer habet cummem. 5 Nullus est color. 6 Tres sunt sacci dorsuáles. 7 Est mensa scriptória. 8 Puélla saccum dorsuálem áperit.

V F V F V F V F V F V F V F V F

B Obsérva delineaméntum et respónde quaestiónibus. 1 Útilis est, si vis textum delére.

...................................................................................

2 Insunt stili et gráphides.

púlpitum

...................................................................................

3 Éxplicat lectiónem.

...................................................................................

4 Eo studémus.

...................................................................................

saccus dorsuális

C Comple senténtias his vocábulis. LIBRUM

SACCO DORSUALI

COLORES

MAGISTER

1 ................................ res mathemáticas éxplicat. 2 Aperímus ................................ nostrum et exercítia

fácimus.

3 In artium praelectióne habémus ................................

et píngimus.

4 Libros et codicíllos pono in ................................

et domum redeo.

4

quattuor

theca

in


Solutiónes sunt página 15.

´ Saccum dorsualem pinge colo´ re rubro, vi´ridi ´ et aurantiaco.

liber

mensa scriptória magíster stilus codicíllus

cummis

instruméntum cuspidárium régula

graphis

ruber flavus

víridis

color caerúleus

aurantíacus

quinque

5


© Shutterstock

Investigátio

In schola circi Amásne circum? Circi artífices sunt egrégii! Sed etiam illi scholam frequentáre debent. Quibus rebus student? Hoc vidébimus.

Zip Zap Circus School

Ventilátor Ventilátor iacit pilam, círculos et alias res, quae non cadunt. Bonus ventilátor artem suam cottídie per complúres horas exércet cum magna patiéntia. Visne experiméntum fácere? Sume tres pilas: mitte primam e dextra manu ad sinístram, postea adde secúndam, dénique tertiam. Si altius mittis, eam facílius recuperáre potes.

6

sex


Petaurísta © Shutterstock

Haec ars est diffícilis et nonnúmquam periculósa. Omnis petaurísta propriam artem habet: sive in fune ámbulat, sive procédit una tantum rota vectus, sive volat supra caput spectatórum. Bonus petaurísta se exércet per multas horas!

ra? Commén

su p i e

m!

Nomen meum est: ……………….......………………

Vivo in urbe: ……………….......………………………

Hoc fácere scio:

e

……………………....…………

Esn 'Zip Zap Circus School' est in urbe Promuntórii, in África meridionáli. Ibi pueri páuperes et aegróti discunt artem circi. In hac schola mirífica etiam discúntur aliae disciplínae, quae sunt virtus et spes. Haec schola cóndita est ante vigínti annos; cum ea cooperántur Circus Solis et Médici sine Limítibus.

www.zip-zap.co.za

Zip Zap Circus School

septem

tempus praesens, compleménta, adiectíva

Zip Zap Circus School

t

r u c s

Scurram ágere, est res… seria! Risum movére, non est fácile! Scurra simul est histrio et petaurísta. Varia sunt génera: scurra albus semper dicit res iocósas, scurra mimus est mutus, sed res iocósas facit. Etiam sunt scurrae músici, scurrae petaurístae…

da

Scurra

7


Arcus Titi In Foro Románo est unum e claríssimis aedifíciis. Est in Via Sacra, prope amphitheátrum Flavium.

Arcus Titi, sicut arcus Séptimi Sevéri et arcus Constantíni, est arcus triumphális, quo celebrátur gloria imperatóris Románi. Exstrúctus est primo sáeculo, iussu Senátus Románi, in honórem imperatóris Titi qui Hierosólyma expugnávit. Medio Aevo arcus inclúsus erat in quadam arce. Undevicésimo sáeculo corruit, et postea magnífice restaurátus est. Multae insunt imágines; inter alia monstrántur ritus religiósi.


S U D U L

In una ex his imagínibus, ánimal Titum fert in caelum. Quod ánimal?

a. b. c.

taurus áquila draco

[ [ [ [ [ [

© Shutterstock

Solutiónes sunt página 15.


Qui est color tuus? Quem colórem amas? Élige colórem tuum, et lege descriptiónem tuam. adiectíva, colórum nómina

© Shutterstock

Probátio

Víridis Tu es plácidus et generósus. Amas natúram et animália.

Caerúleus Es plácidus et ingeniósus. Libénter versáris cum amícis. Rixae tibi dísplicent.

Ruber Es laetus et fortis. Res festívae tibi placent et eas libénter instítuis.

Flavus

10

decem

Violáceus Tu es valde curiósus: libénter legis, discis, alios hómines noscis. Etiam tibi placent res mágicae et arcánae.

Est ingeniósus et magnam phantásiam habes. Libénter multos amícos habes circa te.


Fac ipse

´ GrAphidum theca Necessária: tubus chartáceus

charta rubra, víridis et flava

1

forfex

glútinum

2

Delínea florem in charta rubra.

3

Tege tubum charta víridi.

4

Delínea flores in charta flava. Seca et glútina.

Agglútina tubum flori rubro.

5 Et ecce tua gráphidum theca est paráta!

úndecim

11

[ [ [ [ [ [


Vita Romána Ecce scholae inítium! Etiam pueri Románi studére debébant. Quo modo?

e a l o h c s um

i t í n I

Páuperes famíliae non póterant pecúniam studiis dare; ítaque pueri iam a prima aetáte laborábant in agris. Pleríque pueri studére incipiébant aetáte sex annórum, iuvánte patre. Qui eos docébat légere, scríbere et computáre. Ii, qui pecúniam habébant, filios tradébant magístro. Merces autem, quam magíster a paréntibus accipiébat, mínima erat. Praelectiónes fiébant in conclávi incómmodo, ubi saepe etiam sellae deerant. Famíliae locupletióres habébant magístrum privátum, plerúmque servum Graecum: sic pueri etiam poésin et linguam Graecam discébant. Pueri, cum erant sédecim annos nati, in exércitum recipiebántur; hoc erat inítium cursus honórum. Útile erat frequentáre forum, paláestram, thermas, circum, theátrum: ibi discébant régulas humánae societátis.

12

duódecim


Ludi... quo plura sciámus

Quo modo studébant? 1 Pueri scribébant in… 2 Instruméntum quo scribébant erat… 3 Stili parte acúta póterant… 4 Magíster sedébat… 5 Saepe, parsimóniae causa,… 6 Tiro, Cicerónis libértus, invénit…

a in cáthedra. b ratiónem scriptúrae brevis. c stilus. d tábula lignea cera íllita. e scríbere; áltera parte erádere póterant. f scribébant notis brévibus.

Verum an falsum? Pueri scholam frequentábant 1

F usque ad annum duodécimum. V 2 Postea se parábant ad F V matrimónium. Non erant scholae futúris 3

operáriis destinátae. 4 Etiam erat schola cantus et músicae.

Poétria In antíqua Roma, una tantum fuit poétria, quae vixit primo sáeculo ante Christum natum. Quod est eius nomen? Comple crucivérbium et ínveni. Locus ubi díscimus. 1 Instruméntum quo 2

1

2

puer scribit. Saepe deerant in schola. 3 Ibi corpus exercétur. 4

3

Pueros docet. 5 Sine ea pueri non póterant 6 ad scholam ire. Cicerónis libértus. 7 Pueri in ea scribunt. 8

5

6

4

7 8 Solutiónes sunt página 15.

trédecim

13

F V F V


Quo ludo ´ ludEmus?

5

Colóres! 1 5

Legistíne Adulescéntem? Tum lude nobíscum!

Quid est?

2

2 4

1

3 2

Comple vocábula, útere códice et thecam ílline colóribus.

1 = V _ _ _ _ _ S

Obsérva imágines et comple senténtias. 1 ............................. est caerúleus. 2 ............................. ............................. est rubrum. 3 ............................. est víridis. 5 ............................. est flava. 7 ............................. est aurantíaca.

2 = R _ _ _ R 3 = A _ _ _ _ _ _ _ _ _ S 4 = F _ _ _ _ S 5 = C _ _ _ _ _ _ _ S Solutiónes sunt página 15.

Quaere et ínveni! Quaere 22 vocábula in crucivérbio.

A Z S E L L A S T I L U S O C A E R U L E U S R U B E R  S C R I B E R E C U M M I S E D T H E C A G L E C T I O P U L P I T U M E M E N S A L H A U R A N T I A C U S I V I R I D I S O C O L O R O X E C O D I C I L L U S B U L I L I B E R G R A P H I S M A G I S T E R S C H O L A  G U R E G U L A L E G E R E  S T U D E R E T F L A V U S

14

quattuórdecim


gradus initiális

primus gradus

secúndus gradus

tértius gradus

quartus gradus

quintus gradus

SUBNOTATIÓNES ET QUAMVIS REM postuláre póteris a domo editória quae in natióne tua ménstruos linguárum commentaríolos dispértit. Inscriptiónem autem cursuálem iuxta invénies.

Domus Editoriae ELI Distributores AUSTRALIA - PEARSON AUSTRALIA 20 Thackray Road, Port Melbourne, Vic 3207, Tel. 61 (03) 92457111, Fax 61 (03) 92457333 www.pearson.com.au - schools@pearson.com.au AUSTRIA - ERNST INGOLD + CO AG Hintergasse 16 Postfach, 3360 Herzogenbuchsee, Switzerland, Tel. +41 (0)62 956 44 44, Fax +41 (0)62 956 44 54 info@ingoldag.ch - www.ingoldag.ch BELGIUM - MERLIJN EDUCATIEVE MEDIA Postbus 860, 3800 AW Amersfoort, The Netherlands, Tel. +31 (033) 463 72 61, Fax +31 (033) 463 75 87 info@merlijnonline.com - www.merlijnonline.com BULGARIA - OKSINIA LANGUAGE LAB EDUCATIONAL CENTRE Mladost 3, bl 304, vh.3, office 4, 1712 Sofia, Tel: +359 2 8762221 - languageuserbg@gmail.com - www.languageuser-bg.com CANADA - THE RESOURCE CENTRE P.O. Box 190, Waterloo, Ontario N2J 3Z9, Tel. +1 (519) 885 0826, Fax. +1 (519) 747 5629 - sales@theresourcecentre.com CROATIA - VBZ Ltd Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, Tel. +385 (01) 6254 671, Fax +385 (01) 6235 418 tanja.krizanec@vbz.hr - www.vbz.hr/stranijezici CYPRUS - GM PUBLICATIONS Kleomidous 2, 10443 Athens, Greece, Tel. +30 (210) 5150 201-2, Fax +30 (210) 5143 383 gmflbook@otenet.gr - www.elicyprus.synthasite.com CZECH REPUBLIC (Russian, Italian) - INFOA Nova 141, 789 72 Dubicko T + 420 (583) 456810 infoa@infoa.cz - www.infoa.cz DENMARK - FORLAGET LØKKE A/S Postboks 43 Porskaervej 15, Nim 8740 Braedstrup, Tel. +45 (75) 671 119, Fax +45 (75) 671 074 alokke@get2net.dk - www.alokke.dk EIRE - EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD Ashville Trading Estate, The Runnings, Cheltenham GL51 9PQ, UK, Tel. +44 (01242) 245252, Fax +44 (01242) 224137 direct@esb.co.uk - www.esb.co.uk FRANCE - EDITIONS DU COLLEGE 26110 Vinsobres Tel.+ 33 (04) 75 27 01 12, Fax. + 33 (04) 75 27 01 11 contact@editions-du-college.fr - www.editions-du-college.fr F.Y.R.O.M. - T.P. ALBATROS Bul. III Makedonska Brigada 23/1191000 Skopje, Tel./Fax +389 (02) 2463 849 - kasovskib@yahoo.com GERMANY - ZAMBON VERLAG und VERTRIEB Leipziger Straße 24, 60487 Frankfurt/Main, Tel. + 49 (0)69 779223, Fax + 49 (0)69 773054 - zambon@zambon.net GREECE - GM PUBLICATIONS Kleomidous 2, 10443 Athens, Tel. + 30 (210) 5150 201-2, Fax + 30 (210) 5143 383 gmflbook@otenet.gr - www.gm-books.com HONG KONG - TRANSGLOBAL PUBLISHERS SERVICE 27-E Shield Industrial Centre - 84 Chai Wan Kok Street Tsuen Wan, Hong Kong, Tel. +852 24135322 info@transglobalpsl.com - www.transglobalpsl.com HUNGARY - LIBRO-TRADE Kft Pesti Ut. 237, 1173 Budapest, Tel. + 36 (01) 254 0254 / 254 0273, Fax + 36 (01) 254 0274 periodicals@librotrade.hu - www.librotrade.hu ICELAND / FAER ØER - FORLAGET LØKKE A/S Postboks 43 Porskaervej 15, Nim 8700 Horsen, Denmark, Tel. +45 (75) 671 119, Fax +45 (75) 671 074 alokke@get2net.dk - www.alokke.dk ISRAEL - ALNUR FOR PEDAGOGY P.O.Box 100, Daliat el-Carmel 30056, Tel. +972 (04) 8390426, Fax +972 (04) 8391150 - nur@barak.net.il ITALIA - ELI srl, C.P. 6, 62019 Recanati, Tel. (071) 750701, Fax (071) 977851, E-mail: info@elionline.com Website: www.elionline.com Direttore responsabile: Lamberto Pigini. Realizzazione testi: Guy Licoppe. Autorizzazione Trib. di Macerata N. 228 del 4 luglio 1984.Realizzazione: Tecnostampa, Loreto. JAPAN – ENGLISHBOOKS.JP 880-0913 Miyazaki-ken, Miyazaki-shi - Tsunehisa 1-2-18 - Travelman Ltd - order@englishbooks.jp www.englishbooks.jp LIECHTENSTEIN - ERNST INGOLD + CO AG Hintergasse 16 Postfach, 3360 Herzogenbuchsee, Switzerland, Tel. +41 (062) 956 44 44, Fax +41 (062) 956 44 54 info@ingoldag.ch - www.ingoldag.ch LUXEMBOURG - ERNST INGOLD + CO AG Hintergasse 16 Postfach, 3360 Herzogenbuchsee, Switzerland, Tel. +41 (062) 956 44 44, Fax +41 (062) 956 44 54 info@ingoldag.ch - www.ingoldag.ch MALTA - SIERRA BOOK DISTRIBUTORS Triq Misrah il-Barrieri Sta Venera SVR 1752, Tel. +356 (21) 378576 / 27378576, Fax +356 (21) 373785 info@sierra-books.com, matt@sierra-books.com - www.sierra-books.com NETHERLANDS - MERLIJN EDUCATIEVE MEDIA Postbus 860, 3800 AW Amersfoort, Tel. +31 (033) 463 72 61, Fax +31 (033) 463 75 87 info@merlijnonline.com - www.merlijnonline.com NORWAY - Korinor Jørnsløkkvn 14, 0687 OSLO, Tel : +47 22 65 71 24 - skoleavdelingen@korinor.no - www.korinor.no POLAND - F.H.U. ET TOI 30-433 Kraków, Ul. Horaka 1, Poland, tel. +48 695 593 454, fax. +48 12 396 58 67 www.ettoi.pl - info@ettoi.pl RUSSIA – EVROKNIGA ZAO 3 Marksistskaya, 109147 MOSCOW, Tel/Fax +7 (495) 956 41 33 / 34 / 35 / 36, Fax +7 (09) 59564136 info@evrokniga.ru - www.evrokniga.ru SERBIA - PLANETA Asistencioni Servis Resavska 30B 11000 Belgrade, Tel. +381 (011) 303 5080, Fax +381 (011) 323 4452 - elicentar@eunet.yu SLOVACCHIA - DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 ,811 04 Bratislava, Tel/Fax +421 (02) 5465 2531 - didaktis@didaktis.sk - www.didaktis.sk SLOVENIA - MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA Slovenska Cesta 29, 1000 Ljubljana, Tel. +386 (0) 1 588 7444, Fax + 386 (0)1 588 7540 urska.ravnjak@mk-trgovina.si - www.centeroxford.com SOUTH AFRICA - INTERNATIONAL JOURNALS P.O.Box 29005, Sandringham 2131, Orange Grove 2119, Johannesburg, Tel. (011) 485 5650, Fax (011) 485 4765 - ijournals@ netactive.co.za SPAIN - EDITORIAL STANLEY Calle Mendelu, 15, 20280 Hondarribia, Tel. +34 (943) 640 412, Fax + 34 (943) 643 863 elimagazinesl@stanleyformacion.com - www.stanleypublishing.es SWEDEN - BETA PEDAGOG AB Skutevägen 1 432 99, Skällinge, Tel. +46 (0340) 35505, Fax +46 (0340) 35481 info@beta-pedagog.se - www.beta-pedagog.se SWITZERLAND - ERNST INGOLD + CO AG Hintergasse 16 Postfach, 3360 Herzogenbuchsee, Tel. +41 (0)62 956 44 44, Fax +41 (0)62 956 44 54 info@ingoldag.ch - www.ingoldag.ch TAIWAN - SUNNY PUBLISHING CO. 5F-4, NO.70, Sec 2, Rooselt Rd, Taipei City, Taiwan (R.O.C), Tel: 886-2-2358-7931, Fax: 886-2-2358-7930. sunny.publish@msa.hinet.net - www.sunnypublish.com.tw TURKEY - IBER DIS TICARET LTD STI Bagdat Cad. No. 171/8, Selamiesme Kadiky, Istanbul, Tel. + 90 (0216) 368 4250 / (0216) 476 1161 - Fax +90 (0216) 368 5568, mail.iber@gmail.com, banukocas@hotmail.com - www.eli-iber.com UK - EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD Ashville Trading Estate, The Runnings, Cheltenham GL51 9PQ, Tel. +44 (01242) 245252, Fax +44 (01242) 224137 direct@esb.co.uk - www.esb.co.uk URUGUAY – EQ OPCIONES EN EDUCACIÓN Soriano 1162, 11100 Montevideo, Tel. + 598 29009934, Fax. + 598 24873965 info@eqopcioneseneducacion.com – www.eqopcioneseneducacion.com USA – MEP INC. (School Division) 8124 N Ridgeway, Skokie, IL 60076 - Tel. +1 (847) 676 1596 X 101, Fax. +1 (847) 676 1195 http://www.schoenhofs.com/ CONTINENTAL BOOK CO. 6425 Washington St, 7, Denver, CO 80229, Tel: 303 2891761 - Fax: 1 800 279 1764 www.continentalbook.com - cbc@continentalbook.com FOREIGN LANGUAGE STORE 1230 W Washington Blvd. Suite 202, Chicago, IL 60607, Phone: (312)238 9629 or (866)805 1249, Fax: (312)235 1064 sales@foreignlanguagestore.com www.foreignlanguagestore.com Other countries: ELI Srl - International Department P.O. Box 6, 62019 - Recanati Italy, Tel. +39 (071) 750701 - Fax +39 (071) 977851 - 976801 - international@elionline.com

PHOTOGRAPHÉMATA: QUOD AD DUPLICATIÓNIS IURA PÉRTINET ÉDITOR PROFITÉTUR SE ESSE PROMPTUM ILLÁRUM IMÁGINUM, QUARUM FONTES REPERÍRE NON LÍCUIT, IURA REPÉNDERE.

Solutiónes - P. 2: Katy Perry. P. 3: 1. Kevin, 2. frater, 3. cánere, 4. actor, 5. música, 6. concéntus, 7. página: karting. P. 4-5: A: 1. verum, 2. falsum, 3. verum, 4. verum, 5. falsum, 6. falsum, 7. verum, 8. verum; B: 1. cummis, 2. gráphidum theca, 3. magíster, 4. liber; C: 1. magíster, 2. librum, 3. colóres, 4. sacco dorsuáli. P. 8-9: áquila. P. 12-13: Comple senténtias: 1.d, 2.c, 3.e, 4.a, 5.f, 6.b; Verum an falsum: 1. verum, 2. verum, 3. falsum, 4. verum; Poétria: 1. schola, 2. stilus, 3. sellae, 4. paláestra, 5. magíster, 6. pecúnia, 7. Tiro, 8. tábula: Sulpícia. P. 14: Quid est: 1. stilus, 2. instruméntum cuspidárium, 3. liber, 4. régula, 5. cummis; Colóres: 1. víridis, 2. ruber, 3. aurantíacus, 4. flavus, 5. caerúleus; Crucivérbium: sella, stilus, caerúleus, ruber, scríbere, cummis, theca, lectio, púlpitum, mensa, aurantíacus, víridis, color, codicíllus, liber, graphis, magíster, schola, régula, légere, studére, flavus.

© ELI Italy 2011


Tassa Riscossa/Taxe Perçue

remigátio patinátio saltus bírota

ani nartátio arcus pilamálleus

tenilúdium

follis bassus

follis voláticus

pedifóllium

Aduléscens n. 7 - 2011 - Poste Italiane S.P.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB Ancona

Léxicon imagínibus auctum

Athlética

ELI magazine "Aduléscens" A1 - B1  

The journal for Latin class - level A1 - B1 of the publisher ELI - sample copy