__MAIN_TEXT__

Page 1

in s A g A hedsM

ny

spoT Skolegade 2D 6000 Kolding

www.houseofdesign.biz

Verde

n ifølg

se of e Hou

n...

Desig


A M E T HoD

2 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

se lge Hou

en ifø ... verd

Redak Redak

tion

tør: K

Nyhed

im H

schef : Mon a Lyn edakt gs ør: An n Me ier Skribe nt:

Blog r Layou te

Per H jort illa A smuss en

r: Kam

Forsid

e: An n Me Web ier og gra fisk d esign www.m eiersh us.dk :500

rom G

Tak til :

alle d

er ha

rafisk

a/s

r bidr aget t r velk il dett n u m mer a omne e f Ho med d DSPO e gode T. vinkl er og både histor i mag ier, asine t og p å Blo ggen.

Alle e

SUndt design? Af: Mona Lyngs Nyhedschef, HoDSPOT

Så er andet nummer af HoDSPOT klar - med nye beretninger fra Koldings designhus House of Design. Denne gang sætter vi fokus på nogle af alle de gode udviklingsprojekter, der er i gang for at skabe en bedre, mere effektiv og ikke mindst mere imødekommende sundhedssektor. Vi har været huset rundt og lidt udenfor for at samle de gode historier om bl.a. strikhuer til kræftramte og et kunstkoncept til venteværelser.

Oplag Tryk: F

olm

!

ign of Des

HoD Office - verden ifølge House of Design Næste nummer af HoDSPOT bliver en specialudgave i forbindelse med husets egen udstilling HoD Office i august. Udstillingen vil være fyldt med designere og kunstnere “på job”, og de besøgende får indblik i arbejdsprocessen bag projekterne.

en udfordring er… ...at lave et magasin for 0 kr! Men med gode samarbejdspartnere kommer man langt! Derfor vil vi endnu en gang takke From Grafisk for at levere HoDSPOT i et oplag på 500 stk. From Grafisk samarbejder med flere af virksomhederne i huset. De prioriterer rådgivning højt, for en tryksags kvalitet ligger i samspillet mellem tekst, grafik, tryk og samling. Derfor starter projekterne også ofte med en samtale mellem From Grafisk, kunden og designeren, så de i fællesskab kan finde den løsning, der passer - til en pris der passer. - og så er de ikke bange for at udfordre os med de nyeste teknikker og papirtyper.


maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 3

LEDER

DESIGNERhjerne Af: Ulrik Jungersen Leder, House of Design

Designere beskrives ofte som ”De krøllede hjerner” - men er de nu også det? Fysiologisk må betegnelsen siges at være korrekt, også designere går rundt med en grå sammenpresset ”makaronihjerne”, men når designere tildeles æren at have en specielt krøllet hjerne, sættes det som regel i relation til designeres evne til at optræde som ”de vilde og næsten tossede”, de kreative gnister der efter sigende efterspørges i reaktionære miljøer, hvor der er behov for at tænke ud af boksen. ”Den krøllede hjerne” er sandsynligvis en velmenende metafor for modsætningen til den hjerne, der hver morgen stryges i brasso, mens slips og eyeliner monteres til endnu en målrettet dag fyldt med vigtige beslutninger, en dag med rationelle perspektiver, økonomiske kalkulationer, social empati og udspekulerede salgstaktikker, alt det der gør os til omtrent halve mennesker, alt det, der, helt legitimt, er en vigtig del af vores arbejdsliv, alt det, der i de forkerte sammenhænge er den destruktive modsætning til innovation. Når der fremtures med designeres og andre kreative menneskers ualmindelige hjerner, er det således i erkendelse af, at den resterende del af den menneskelige substans; humor, æstetik, åndsliv eller for den sags skyld kærlighedsliv også betyder noget for erhvervslivet, for vores konkurrenceevne og for almindelig trivsel på arbejdspladsen, noget der har betydning for virksomheders regnskaber og performance.

Men jeg må desværre afkræfte, at der er noget om snakken - designerens hjerne er præcis lige så grå, kedelig og kringlet som alle andre gode menneskers hjerner. Designere er oftest stringent tænkende mennesker med stor opmærksomhed på rationelle og pragmatiske mål. De fleste (gode)designere er måske det tætteste, man kommer på jordbundne poeter med talent for at tænke i helheder og nye løsninger som svar på helt konkrete spørgsmål og drømme for fremtiden. ”Den krøllede hjerne” er desværre også synonym med manglende fornuft og systematisk tænkning, men mange andre end designere føler det ikke specielt meningsgivende at placere deres liv i regneark og regulerende systematik. Planlægning er en vigtig del af designprofessionen, men designere adskiller sig specielt fra andre professioner ved at have et talent for at kunne visualisere og fremstille både egne og andres visionære forestillinger. Gode designere har modet og evnen til at samle funktion og skønhed i nye praktiske løsninger og udtryk. Langt de fleste designere er stærkt optaget af det daglige liv, hvor barnevognen skal pakkes i Puntoen, hvor UNICEF har behov for design i børnehøjde eller vigtige og fornøjelige budskaber skal kommunikeres stofligt i materialer og billeder. Mange designere er dygtige praktikere med stor strategisk forståelse for at se hele vejen rundt om virksomheders konkrete problemstillinger; og den slags arbejde er ikke for tøsedrenge og ”krøllede hjerner”. Hvis man ønsker at give et mere sandfærdigt og opbyggeligt billede af designprofessionen og de kompetencer, der ganske rigtigt har betydning for Danmarks fremtid, vil det være mere retvisende at beskrive designere som ”de modige”, som de der har overblikket og styrken til at tænke stort og samtidigt

Camilla Fyhn Miland er nyansat i House of Design. Camilla bor i Kolding og er uddannet Cand. merc i International Virksomhedsudvikling fra Syddansk Universitet i Kolding. Derudover har hun en HA-almen bacheloruddannelse med i bagagen. Igennem disse uddannelser har Camilla fået indsigt i international forretningsudvikling, udvikling af forretningsideer, strategi, kommunikation, projektledelse og B2Bmarketing.

tage et væld af kvalificerede beslutninger, der kan være afgørende for dueligheden af nye teknologiske fremskridt, velgørende æstetiske oplevelser og økonomiske konsekvenser for de kunder og brugere, de servicerer.


4 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

Mopcab

Reformo udvikler fremtidens køretøj I samarbejde med tegnestuen Spektre (www.spektre.dk)

Mopcab skal sælges i storbyer som London og Barcelona

udvikler reformo fremtidens eldrevne køretøj, Mopcab,

og derfor er det vigtigt, at designet bliver internationalt og

der bliver den miljøbevidste forbrugers alternativ til bil

rammer plet i forskellige kulturer, samt at den teknisk er

nummer to. De to designtegnestuer er nøje udvalgt af

designet til at fungere under mange forskellige forhold,

Mopcabs idémand, entreprenøren Kim Andersen og

fra det kolde nord til det varme syd.

investorerne bag. For at sikre projektets succes har designerne været inddraget helt fra planlægningsfasen. Udviklingen er designdrevet med brugerne i fokus fra begyndelsen. I løbet af de næste måneder vil den første fungerende prototype tage form på reformos værksted i Kolding, hvor der bygges modeller i 1:1, ergonomiske forhold efterprøves og form og funktion udvikles.

Reformo samler over 20 års erfaring fra designbranchen i en stærk og konkurrencedygtig konstellation. Med

Det trehjulede køretøj vil kunne fragte 3 personer plus

forskellige baggrunde indenfor prototyper, formgivning,

indkøb i bynære miljøer, hvor dens tophastighed på 45

projektledelse og virksomhedsudvikling spænder

km i timen vil gøre den hurtig og smidig i bytrafikken.

virksomheden over et bredt felt af designkompetencer og

Mopcabs rækkevidde på 60-80 km, samt dens beskedne

udviklingsværktøjer.

pris på omkring 30.000 kr., vil gøre den attraktiv for et meget stort antal familier, hvor den vil fungere som transportmiddel til og fra institutioner, indkøb, sport, o.s.v.

www.reformo.dk

Comm On Comm On er resultatet af et afgangsprojekt fra Institut for Kommunikationsdesign på Designskolen Kolding To afgangsstuderende – Mette Højgaard Jensen og Laila Grøn Truelsen tog udgangspunkt i finanskrisen og tænkte, hvad sker der, hvis vi siger: Ja tak til krisen og istedet fokuserer på det, det virkeligt kan betale sig at investere i. Inspireret af den gamle andelstanke, bl.a. kendt fra mejerier, blev Comm On skabt som et åbent, gratis netværk for alle. Idégrundlaget er, at vi er stærkere, hvis vi løfter i flok og at man er noget for sig selv, når man er noget for andre. Mette og Laila arbejdede med Social Design, der beskæftiger sig med at etablere relationer mellem mennesker … det er i mødet mellem mennesker, uventede, positive energier kan opstå! Resultatet blev et re-design af frivilligt arbejde, hvor det er spændende og givtigt at melde sig ind. Der er plads til stort som småt, alvorligt som sjovt i

Comm On og tanken er, at alle mennesker kan tilbyde noget og være noget for andre. Comm On vil flytte det frivillige arbejde, der allerede eksisterer, frem i lyset og samle det et offentligt sted, hvor mennesker naturligt færdes og mødes. Derved mener Comm On at flere mennesker kommer til, og at netværket kan vokse.

Afgangsprojektet Som afgangsprojekt eksisterede Comm On i en butik centralt beliggende på gågaden i Kolding i en periode på ca. 3 mdr. i 2009. Projektet var en succes og blev godt modtaget af både borgere, medier og censorer på Designskolen Kolding. Afgangsprojektet har været udstillet på Trapholt Kunstmuseum i forbindelse med afgangsudstillingen fra Designskolen Kolding i 2009.

www.metteh.com


maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 5

Rummelighed giver arbejdsglæde Hjort&Mikkelsen er med til at gøre Virksomhedsnetværk Roskilde til Danmarks største kommunale virksomhedsnetværk “Målet med kampagnen er 100 nye medlemmer”, lød

Også lederne oplever at udvikle sig, når

det da Hjort&Mikkelsen blev briefet på opgaven af

en virksomhed tager socialt ansvar. Dét

Virksomhedsnetværk Roskilde. To år efter er over 150 nye

styrker alt sammen arbejdsmiljøet

virksomheder kommet til, og netværket tæller nu næsten

og arbejdsindsatsen, mindsker

300 små og store virksomheder i Roskilde. De mener

sygefraværet og fastholder

alle, at de har et medansvar for at hjælpe medborgere,

kompetente medarbejdere.

der er i fare for at miste deres job eller er helt ude af arbejdsmarkedet.

Design og kommunikation der gør en forskel

Netværkets koordinator Gitte Bergmann forklarer:

Hjort&Mikkelsen har været

“Vores vision er at være med til at skabe et større

med hele vejen rundt i

socialt engagement i Roskildes virksomheder. Et mere

udviklingen af den grafiske

rummeligt arbejdsmarked med plads til forskellighed

identitet, kommunikationsplatformen

og mangfoldighed. I praksis arbejder vi for at fastholde

og kampagnematerialet for

medarbejdere, der er i fare for at miste tilknytningen

Virksomhedsnetværk Roskilde, der - suppleret

til arbejdsmarkedet på grund af sociale, psykiske eller

med netværkets store engagement - har

fysiske problemer. Samtidig vil vi gerne skabe plads til

banet vejen for dets succes. Det er en stor glæde

nye medarbejdere, der har svært ved at finde fodfæste

og tilfredstillelse at kunne være med til at kunne

på arbejdsmarkedet”.

understøtte og kommunikere så vigtige budskaber og opleve, at de vinder gehør selv under en økonomisk

Socialt ansvar er en vækst-parameter - både økonomisk og menneskeligt

krise. Kampagnen er nu i sin anden fase, og interessen

Ikke bare i Danmark, men over hele verden oplever

deltagerantal hidtil ved det seneste af netværkets årlige

flere og flere virksomheder, at forbrugere, kunder,

arrangementer. Dette bekræftes også af en undersøgelse

leverandører og investorer stiller krav om, at

foretaget af Jysk Analyse for Det Nationale Netværk af

virksomhederne tager et aktivt medansvar for en positiv

Virksomhedsledere - her svarer 86 %, at de fortsætter

samfundsudvikling. Faktisk er en stærk etisk profil i

eller styrker deres indsats på området trods krisen.

synes usvækket - ja endda styrket - med det største

dag en så vigtig konkurrence-parameter, at det kan ses direkte på bundlinjen. Når en virksomhed vælger aktivt at deltage i det rummelige arbejdsmarked, kan det samtidigt have en altafgørende betydning for det enkelte menneske. Simpelthen fordi vedkommende får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab. Og fordi det bidrager positivt til ens selvværd at blive stillet overfor krav og forventninger i et omfang og et tempo, der er tilpasset den enkelte, og

Hjort&Mikkelsen er selv medlem af netværket og har i den forbindelse kunnet trække på netværkets ekspertise og erfaringer i forbindelse med udviklingen af egen social-politik og oprettelsen af indtil flere stillinger, der har kunnet tilgodese individuelle behov. Denne indsats har indtil nu givet positivt afkast både menneskeligt og professionelt.

indtil man er på fode igen.

www.hjortogmikkelsen.dk Mange virksomheder har ydermere fået en stærkere og mere rummelig virksomhedskultur, efter at de har engageret sig aktivt i det rummelige arbejdsmarked. Virksomhedernes engagement gør medarbejderne trygge og stolte af deres arbejdsplads, fordi virksomheden ikke bare fokuserer på produktion og bundlinje, men også viser menneskelige hensyn.


A M E T D o

6 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

H

ouse of

eH en ifølg ... verd

!

Design

YOUTH HEALING ARCHITECTURE Et indbydende miljø, nærvær og omgivelser, hvor ventetid kan blive til fritid. Det er nogle af de ting, der skal præge hverdagen for unge patienter på danske hospitaler, hvis det står til de to studerende Line Frier og Mads Dyssel Engel fra Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

”Opgaven handler om at sætte sig ind i den unge

De to studerende arbejder i øjeblikket med at definere

til sengestuerne fundet i indlogeringen på hostels, hvor

en ny type hospitals-arkitektur, der ikke er, som hospitaler er flest. Mads Dyssel Engel beskriver projektet som ”En arkitektur udformet med udgangspunkt i den unge patients behov og ønsker”. Disse behov har projektteamet selv defineret gennem research bestående af interviews og feltstudier på danske og udenlandske hospitaler. I projektet fokuseres der på at designe en ungdomsafdeling for 15-22 årige patienter. Den nye hospitalsafdeling for unge indtegner sig i planen for Det Nye Universitetshospital i Skejby, der i øjeblikket projekteres af projektgruppen DNU herunder arkitektfirmaet C. F. Møller. De studerende har, sammen med deres vejledere Anna Marie Fisker og Poul Henning Kirkegaard, haft møde med DNU og fået indsigt i udformningen, hvilket har dannet grundlag for deres

patients situation og derigennem søge at forbedre det fysiske miljø, der danner rammen om et hospitalsophold”, uddyber Line Frier. Gennem projektet har teamet søgt en udformning, der vækker helt andre associationer, end hvad man normalt forbinder med et hospital. For eksempel er inspirationen en del af formålet er at blive en del af et fællesskab. ”For at leve op til behovet om privathed består sengestuen af 2 zoner, der gør, at patienten kan logge af og på”, forklarer Mads Dyssel Engel. Mellem sengestuerne er der fritidsområder, der flyder sammen og danner sanselige rekreative områder med aktiviteter, man normalt ikke har adgang til på hospitaler eksempelvis et værksted, hvor man kan reparere sin knallert.

Unge patienter - unge arkitekter Ifølge de to studerende er det væsentligt, at projektet bliver et led i en større diskussion om, hvordan fremtidens hospitaler planlægges.

projekt

”I et studieprojekt er der mulighed for, at man kan rive sig

Mod strømmen

lidt mere radikal i sin formgivning, men det er selvfølgelig

Trods det store internationale fokus på enestuer har teamet, med udgangspunkt i manglen på et socialt ståsted hos unge patienter, valgt at arbejde med designet af tre-sengs stuer.

fri af traditionelle konventioner. Det giver plads til at være en forudsætning, at det funktionelle og strukturelle er løst”, uddyber Line Frier. Specialeprojektet afleveres i starten af juni og forsvares sidst på måneden.

www.youthhealingarchitecture.dk


maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 7

Designbørnehuset & D-sign Et samarbejde omkring et udendørs siddemøbel Der var ikke langt fra tanke til handling da Anne Mette Rasmussen fra D-Sign Tegnestuen første gang hørte om Designbørnehuset i Vonsild. Her var noget, hun med sine kompetencer og erfaring inden for indretnings-, farvesætnings- og belysningsopgaver kunne bidrage med. Det var lederen af det kommende børnehus, Marianne Arnsten Dupont helt enig i og efter det første møde i mellem de to, opstod idéen om at udvikle et udendørs sidde-/legemøbel til Designbørnehusets nye sanselegeplads, fostret. Der var flere behov og ønsker, der skulle tages hensyn til, da børneinstitutionen skal rumme både vuggestue- og børnehavebørn. Marianne Arnsten Dupont havde et stort ønske om, at siddemøblet skulle tilgodese både de helt små børns behov, de lidt større samt de voksnes behov – derudover skulle siddemøblet også kunne anvendes til leg og gerne stimulere sanserne. Anne Mette, D-sign Tegnestuen gik i gang med opgaven og det blev til 5 forskellige koncepter til et udendørs siddemøbel. I fællesskab skar Marianne Arnsten Dupont og Anne Mette de 5 koncepter ned til 2, som skulle videreudvikles.

Således endte de 5 koncepter med at blive skåret ned til én idé og et konkret projekt - “Bølgelængde”. ”Bølgelængde” består af en bølgeformet flade 60 x 225 cm lang, der lægges af på to runde rør i to forskellige højder, således at bølgen skråner. Derved opnås flere siddehøjder. P.g.a. bredden er det muligt at sidde fra begge sider og muligt for helt små børn at sidde ved siden af hinanden og evt. at få sig en mini-rutsjetur. Muligvis vil der i bølgens laveste ende blive lavet huller til vandafløb, således at regnvand løber igennem her eller så børn kan stå og hælde vand igennem hullerne. Rørene er til at kravle igennem. “Det er mit håb at ”Bølgelængde” således vil fungere både skulpturelt som siddemøbel og som et møbel, der lægger op til leg og udforskning”,

Fakta:

smiler Anne Mette.

Totalentreprise: E.pihl & Søn - Arkitekt, Cebra a/s -

Der skal mere til…

Kunstner, HuskMitNavn - Ingeniør, DAI Ark og Ing. Designbørnehuset skal indeholde vuggestue og børnehave til i alt 122 børn heraf besøgsfaciliteter for 20 besøgende børnehavebørn. I alt et bruttoetageareal på 1300 m2 hvoraf 1100 m2 er opvarmet. Designbørnehuset er beliggende i Vonsild i Kolding. Åbner for børn 17. maj 2010 og officiel åbning i august 2010.

Fra fem til én Efter de fem koncepter var reduceret til to kontaktede Anne Mette AG Gruppen under Hededanmark, som står for etableringen af udvalgte områder af Designbørnehusets legeplads. “Jeg præsenterede AG Gruppen for de to udvalgte koncepter, hvorefter vi i fællesskab besluttede os for at sidde-legemøblet ”Bølgelængde” ville være det af møblerne, som ville harmonere bedst med de tanker og idéer, de havde gjort sig omkring udformningen af særlige sanserum, taktilsti, duft- og sansehave etc.”, fortæller Anne Mette.

Der skal mere til end gode tanker, en pæn tegning og en lille bordprototype så da de fem idéer var reduceret til én, gik Anne Mette i gang med at finde en egnet producent – en producent, som satser lidt utraditionelt både hvad angår former og materialer. Blikket faldt hurtig på firmaet OUT SIDER, som netop arbejder med udendørs siddemøbler med et mere skulpturelt tilsnit. Ib Mogensen fra OUT SIDER fandt idéen til siddemøblet interessant og hele projektet omkring Designbørnehuset tiltalte ham. En aftale var i hus om at få udført en prototype i 1:1, hvor Designbørnehuset og OUT SIDER deles om udgifterne. Modelmager Morten Lyhne er nu i gang med at udføre prototypen, som skal opstilles som prøvemodel på Designbørnehusets legeplads. Derefter skal der justeres på prototypen i forhold til farver, materialer, pris etc. Når producenten og Designbørnehusets leder stadig synes at både idé og pris holder, vil “Bølgelængde” blive sat i produktion – i første omgang i de 5-8 eksemplarer, som skal opstilles på Designbørnehusets legeplads – vel og mærke, hvis der kan findes en sponsor.


88 ǀǀ HoDSPOT HoDSPOT ǀǀ nr. nr. 02 02 ǀǀ maj maj 2010 2010

IDIOT! Vinder Årets bedste bogarbejde 2009 Oscar K. og Dorte Karrebæk’s børnebog IDIOT! fra 2009 har vundet Den danske Bogdesignpris. Kamographics Kamilla Asmussen har stået for tilrettelæggelsen på projektet. Komiteén skriver bl.a.: “En venlig bog, men en grum fortælling – virtuost udført. Denne bog er en helhed, hvor billeder og tekst nænsomt supplerer hinanden, og hvor det ikke er til at se, hvor tegneren holder op, og tilrettelæggeren begynder.” Prisen bliver overrakt til tilrettelægger, illustrator, trykkeri samt forlaget d. 3. juni på Kunstindustrimuseet i København. IDIOT! er indstillet til prisen af Rosinante & co. Kamilla har tilrettelagt flere børnebøger, blandt andet en bog udgivet af Partnerskab med Nydanskere’s forlag SikSak. Bogen er skrevet på 2 sprog, dansk og farsi. Min barndoms fortællinger er skrevet og illustreret af 2 iranske kvinder. Arbejdet med bogen var en særlig udfordring pga. sprog med forskellige læseretninger.

å p r é e d i nye

. . n e t s i v K

der . Der vil f Design o e oldt s u fh o a ge i H gsdrift, ta e in tn te e rs rr rel fo r på øve amps. og gene som bo kellige c er i salg rs rs fo u f t k t ld g sam tværs a blive ho g foredra ejde på o rb r a e d m a ø sm t år s netværk des i de ter. vil ligele e e projek rn e n Desig forskellig e d g n ri n omk hinande

ti iversite ansk Un d d y net S a nde fr eruddan studere blive eft t g a o r re fo e n tværk m IDEA 18 desig t i et ne e melle e jd å e g d rb a in har t er et sam Kolding projekte tivet er artner i ri. Initia P e . tt g æ in s Kold i iværk et. nskolen niversit g Desig o e s u dansk U o d y H S g o g s Koldin ings Busines ldt i Kold rk blev ho n e ls Denma e ddann uilts of ru Q e a ft fr e t f en a et med Schmid Opstart er arbejd d ns Erik a v H le b d e iv m ende helt år Efterfølg Stadsark varer et t r. e e b ld ø o rl h er. Fo drags House, smodell som fore et Idea rretning tt fo y n g lk o ti r te ode koncep den peri rne er i e n ig s e og d

Er

ere, så t høre m unst på r Heidi K

sseret i a du intere

ede projektl k kontakt a.sdu.d hku@ide . il a -m e


HoD

A M E T use of

e Ho en ifølg ... verd

maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 9

!

Design

De 5 elementer i helbredende arkitektur Bettina Therese – også kaldet farveshamaen – har som et af sine mål at få så mange som muligt til at invitere

I næste nummer af HoDspot kan der desuden

farverne indenfor – farver valgt med omhu. Hun finder

læses mere om emnet – case Hospice Limfjord, hvor

den rette farvestimulans via de 5 elementer fra den

Bettina Therese har indrettet reflektionsrum i samar-

kinesiske visdom Feng Shui. Bettina Therese tager

bejde med tekstildesigner Kerstin Bro Egelund.

således afsæt i Neo Feng Shui – en moderne og vestlig udgave af den ældgamle visdom. Vi har alle sammen brug for balance, harmoni og farver i vores hverdag – derhjemme, på arbejdspladsen, i skolen – overalt, hvor vi befinder os. Det gælder i den grad også indenfor sundhedssektoren. Hvem har ikke prøvet at sidde i et ”tomt” venteværelse – hos tandlægen eller et andet sted, hvor man måske føler sig lidt utryg. Hvis alle vægge er hvide, møblerne sorte, magasinholderen i stål – ja, så er der ikke de farver eller elementer tilstede, som hjælper os til at slappe af og føle os bare nogenlunde godt tilpas. Der er efterhånden kommet fokus på helbredende arkitektur. Sundhedssektoren har fået øjnene op for, at omgivelserne faktisk har indflydelse på et sygdomsforløb. Poul Gernes fik tilbage i 70’erne lov til at udsmykke Herlev Hospital og betragtede allerede dengang farver som vitaminer, som burde opbevares i et medicinskab. Man begynder nu også at lave undersøgelser om, hvad kunst kan have af effekt. Her får abstrakt kunst dumpekarakter. At Poul Gernes fik lov til sit farveorgie var og er fantastisk – det er en fornøjelse at besøge Herlev Hospital. Men med afsæt i Neo Feng Shui og de 5 elementer mener

Bettina Therese dog, at farveorgiet har taget overhånd på især nogle sengestuer, hvor der ganske enkelt er for meget ildelement, som giver uro – ja måske endda stress - og det er ikke netop, hvad man har brug for i et sygdomsforløb. Her har man brug for de elementer, som giver tryghed og glæde – det finder man i naturens farver – tænk på den grønne farve, når bøgen springer ud. Også Poul Gernes’ valg af kolde farver - de blålige toner - i nordvendte rum og varme farver – de rødlige toner - i sydvendte rum, er hun ikke enig i. Det drejer sig om at skabe balance og harmoni, og det gør man ved at anvende varme farver i nordvendte rum og omvendt. Tilbage til kunsten – det handler ikke nødvendigvis om abstrakt kunst i modsætning til landskabsmotiver – men ligeså meget om valget af farver, symboler, skarpe kanter – herunder trekanter – i modsætning til organiske former – det siger næsten sig selv, at de blide runde former giver mere ro end en pågående trekant. En okkergul er også blidere at omgive sig med end en postkasserød. Således opdeles verden via de 5 elementer i farver, former og materialer, som hver især har deres kvaliteter – hvor nogle er pågående og kræver handling og andre vækker tillid, giver tryghed og glæde – troen på at blive rask.

Hjælpemidler til en overset gruppe Når man ikke føler sig “syg nok” til at bruge hjælpemidler Mona Lyngs arbejder med hjælpemidler til “the silver generation” - det vi på dansk kalder “det grå guld”. Det er en gruppe mennesker, som er vant til at leve en selvstændig livsstil og den vil de fastholde længst muligt - så de kan slippe for at blive afhængige af hjemmepleje. Produkterne tilpasses deres faktiske fysiske formåen, uden at fordumme brugeren med overdimensionerede knapper og pangfarver. Det æstetiske prioriteres nemlig lige så højt - for selvom man er gammel, vil man jo stadig gerne have pæne ting!

HoDBLOG oggen!

bl ere på

... læs m


10 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

Skovens Kunst & Kult Om design og nyudvikling af kunstkurser … Er det muligt at samle deltagere til et 2-dages forløb i en skov ved Kolding – hvor sigtet ikke er ”produktet” men alene ”processen” - der er målet? Og er det muligt at deltagerne, udstyret med skruemaskiner – bøjlesave og lægtehamre, kan indgå i et kollektivt samarbejde, hvor ideerne ikke på forhånd er nedskrevet, men opstår spontant, alt efter de forhåndenværende materialer? Og er det muligt at samle deltagere, når de ikke som sædvanligt får noget håndgribeligt fysisk med sig hjem, men må ”nøjes” med oplevelsen og fotos af processen, efterhånden som den skrider frem? Det vil vise sig … I hvert fald har kunstneren Mogens Leander programsat netop et sådant 2-dages kunstforløb i Kolding Kunstskoles regi, som afholdes lørdag den 29. maj og søndag den 30. maj.

FORREST ART. Eksperimentel leg med naturens materialer Kunstneren Mogens Leander, vil som noget helt nyt i kunstskolens regi, afholde kunst-work-shop i Cathedralskoven, i foråret hvor anemonebunden netop er visnet bort, og skoven står nyudsprunget i fuldt flor. Mogens Leander er bl.a. kendt for at arbejde med installationskunst, f. eks. kunstvideoen: Das Fluoreszierende Paradies der Hildegard von Bingen – og kunstprojekterne Ex Nihilo og Ex Somnio. I selve skovens rum - under taget - dannet af ældgamle majestætiske bøgetræer, vil der blive eksperimenteret og leget med naturens og stedets egne materialer. Skovens udgåede grene og stammer – sammenflettes og sammenskrues med f. eks. lærred og sort plasticfolie – og bliver byggestenene til arkitektoniske gestalter – installationer. I naturen skabes der eventyrlige - ikke før sete - ”bygninger”der vækker forundring - små refugier - rituelle rum natur scenarier, omgærdet af mystik. Skovens egne udgåede materialer genanvendes, således at disse for en stund genopstår – reinkarneres i en palingenese . Der arbejdes med bøjlesave, skruemaskiner og der hamres tagpapsøm i skovens små-stammer, ligesom der bemales plast og lærred med hvid/sort og blodrød maling. Polyurethanskum og fluorescerende spraymalinger afprøves, og fragmenter af ældgamle arbejdsredskaber kan indgå i projektet og der påføres latinske inskriptioner. Installationer der skabes i naturen og af naturen, i pagt med ”Genius Loci” stedets ånd. I med- og ikke mindst i modspil med naturen - dog uden at dominere den følsomme natur. En ”exegeze” af begrebet kunst.


A M E T D o

Huer til Kræftramte Tekstildesigner Dorthe Merete Lykke Jensen er ved at lægge sidste hånd på en kollektion af huer i strik. Huerne er primært til kvinder, som - på grund af sygdom - har mistet håret. Huerne udarbejder hun for “Christine”, der er et af Tytex Groups brands. ”At udvikle strikhuer til kvinder, som - på grund af sygdom - har mistet deres hår, har været en interessant tilgang til designprocessen”, fortæller Dorthe og fortsætter ”Da det i udviklingsprocessen af strik har været en vigtig del at strikken giver den nødvendige fylde og volumen på hovedet, samtidig med en høj æstetik har jeg som strikdesigner virkelig kunnet gøre brug af mine kompetencer”. Det er en gennemtænkt designproces helt ned i detaljen, der omhandler idé, materialer, strikketeknikker og naturligvis det færdige udtryk med respekt for kundernes kvindelighed og æstetik. For at nå dertil, er der nogle spændende udfordringer, der skal løses:

Huerne skal være produktionsvenlige, der skal udvikles fint og let strik i tyndt blødt bomuldsgarn, der ikke generer den sarte hovedbund og designet af huerne skal have en perfekt pasform, der giver den nødvendige tryghed for kvinderne i anvendelse. Dorthe henter ofte inspiration fra naturen. Til huerne er det bølger på havet og markens plovfuger, der giver inspirationen til udviklingen af strik med volumen. Med strikkemaskinen som redskab eksperimenteres med forskellige teknikker, der drejer og folder på forskellig vis. I samarbejde med Tytex udvælger hun de modeller, der skal opstrikkes en prototype af, så man ud fra dem kan lave de nødvendige rettelser på strikkvaliteten og formen. De færdige huer samt andre produkter præsenteres på forskellige messer i ind- og udland og vil være og finde i “Christines” kollektion til efteråret 2010.

Se hele kollektionen på www.christineheadwear.com Se og læs mere om Dorthe Merete Lykke Jensens strikdesign på www.dmlj.dk

H

ouse of

eH en ifølg ... verd

!

Design

maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 11


A M E T D o

12 12 ǀǀ HoDSPOT HoDSPOT ǀǀ nr. nr. 02 02 ǀǀ maj maj 2010 2010

H

ouse of

eH en ifølg ... verd

!

Design

Kunsten at vente… Venteværelser kan ofte virke sterile og kedelige, men.. Lene Pors bruger sit kunstkoncept ”Portræt af en egn” til at skabe nærvær, tryghed og genkendelse i venteværelset på Brørups nye lægehus i det gamle Brørup Sygehus. www.lenepors.dk


maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 13

designership Bureauet designerSHIP tilbyder erhvervslivet og private spændende gaveideer og udsmykningsmuligheder, samt muligheden for at få designet og produceret virksomhedens helt eget produkt. Blandt de nyligt solgte designs er WALLFLOWER, der vil være i salg fra juni hos bolig- og interiørkæden Bolia. WALLFLOWER er designet af tekstildesigner Kerstin Bro Egelund, afgænger fra Designskolen Kolding 2009. Det er en 3-dimensionel vægdekoration, hvor påvirkning af lys og skygge indikerer foranderlighed og bevægelse samt tilfører vægdekorationen dybde og sanselighed. Mulighederne er utallige og designerSHIP er i øjeblikket undervejs med flere design samarbejder med andre virksomheder. Med en kommende Collection der vil være i salg sidst på sommeren byder designerSHIP på et spændende udvalg af nye designprodukter markeret med et særligt varemærke.

Varermærket markerer kvalitet, stærkt design og fokus på miljø. designerSHIP handler med omtanke: •

For kvaliteten - med vægt på hver af designernes og kunsthåndværkernes særlige kompetencer.

For at kunne give jeres virksomhed de bedste bud på stærkt design og unikt kunsthåndværk.

For at skabe et solidt grundlag for designerne til at udvikle nye produkter.

Vi bruger genanvendt eller let biologisk nedbrydelige materialer til pakning i videst muligt omfang.

Vi minimerer størrelsen af emballagen for derved at undgå ressourcespild på materialer og brændstof til transport.

Vi minimerer konsekvenserne af vores affaldsstrømme ved at lave emballagen attraktiv som en genanvendelig gaveæske.

designerSHIP Collection giver, sammen med resten af det store udvalg af produkter virksomheder, mulighed for at kræse om sine medarbejdere.

designerSHIP har et unikt sortiment af særligt udvalgte designprodukter og kunstobjekter, designet og skabt af etablerede danske og udenlandske designere og kunsthåndværkere, samt mange af de mest lovende og spirende talenter.


14 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

Dansk Design Center – nu også i Kolding Dorthe Feveile Kjerkegaard er pr. 1. maj ansat som projektleder for Dansk Design Center (DDC), og sidder til daglig i House of Design, Kolding. DDC samarbejder med det regionale designvækst projekt design:ANDELEN. Det består i at fremme design i Region Syddanmark. Dorthe har en designbaggrund og har de senere år arbejdet med erhvervsudviklingen i Region Midtjylland og Horsens som designkonsulent for ID-Forum (Center for Innovation og Design). Dorthe fokusrer på at inspirere og motivere virksomheder til at anvende design som et naturligt led i virksomhedsudviklingen.

Vil du høre mere eller anbefale en virksomhed, som gerne vil have besøg, er du velkommen til at kontakte Dorthe. Mail: dfk@ddc.dk Telefon: +45 2556 9260

l vi i v d i t r å f i hvis v gerne se ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2009 / UDSTILLING / Kunstindustrimuseet / 04.06.2010-20.06.2010

Nye indtryk fra Orienten / UDSTILLING / Koldinghus / 04.06.2010-01.08.2010

Design dating 2010 / WORKSHOP / Trapholt / 25.06 kl. 10.30 - 12.30

Tøj, kunsthåndværk, fødecare, second hand, livsstil / SlotsBASAR / Koldinghus / 05.06.2010-06.06.2010, kl. 10-17

Hva’ ka’ kunst? / UDSTILLING / Trapholt Kolding / 25.03.2010-22.08.2010 “Guldglasgummioggenbrug” / UDSTILLING / Kunstindustrimuseet København / 23.04.201001.08.2010 Survival of the fittest - fra løse skitser til færdigt produkt / UDSTILLING / Kunstindustrimusset København / 06.05.2010-08.08.2010

“Hjem” (5 designere fra Designskolen) / UDSTILLING / BERLIN / 05.06.2010-06.06.2010 Fremtidens produktudvikling / WORKSHOP / Dansk Design center København / 08.06.2010, kl. 09.30-15.30 Leif Sylvester70, malerier og skulpture / UDSTILING / Koldinghus / 20.06.2010-26.09.2010

Objects of Light / UDSTILLING / Kunstindustrimuseet København / 08.05.2010.25.08.2010

Kunsthåndværkerprisen / UDSTILLING / Kunstindustrimuseet København / 25.06.2010-08 .08.2010

Denmark by Design / UDSTILLING / Dansk Designcenter København / 12.05.2010-12.05.2013

Erling Jørgensen, maleri, tegning, grafik / UDSTILLING / Nicolai Kunst & Design / 03.07.2010-01.08.2010

Pecha Kucha Night #9 / FOREDRAG / Nicolai for Børn / 27.05.2010, kl. 20.00

House of Design, fællesudstilling / UDSTILLING / Nicolai Kunst & Design / 07.08.2010-29.08.2010

IIkka Suppanen, finsk stjernedesigner / FOREDRAG / LYNfabrikken Århus / 02.06.2010, kl. 20.00

Udstilling af tekstiler / UDSTILLING / Spinderihallerne Vejle / 10.08.2010-05.09.2010

SPINDERIHALLERNE SPINDER IGEN - ÅBNING!! / Åbningsreception / 04.06.2010

CODE10 / DESIGNMESSE / Bella Center København / 26.08.2010-29.08.2010


maj 2010 ǀ nr. 02 ǀ HoDSPOT ǀ 15

Pecha Kucha Night i Nicolai, lige ved siden af House of Design Af: Kasper Larsen, medinitiativtager og arrangør Studerende, Designledelse på Syddansk Universitet

Den første Pecha Kucha Night i Kolding blev afholdt i maj

og det er vigtigt, at alle føler, de kan bidrage med noget.

2008. Ønsket om at få stablet et arrangement på benene,

Her er både plads til det brede og det smalle.

der kunne bidrage til at gøre byen lidt mere spændende, var simpelthen for fristende. Siden er arrangementet blevet afholdt fire gange om året med stor succes. Her kommer alle slags mennesker – alle ønsker de at deltage i en hyggelig og afslappet aften i kulturens navn. Pecha Kucha Night er intet mindre end et sandt kultur-mekka. Alle indslag får nemlig sat ord, billeder og personer på alle de vidunderlige projekter og idéer, der brygges på rundt

Har du selv lyst til at prøve kræfter med konceptet og brænder du for, at få det formidlet til et stort publikum kan du kontakte pckolding@hotmail.com. Arrangementet afholdes i Nicolais børneteatersal ”Grotten”, som danner de perfekte rammer om en

omkring.

hyggelig, afslappet og inspirerende aften.

Publikum, såvel som deltagere, går derfra med en masse

Næste arrangement afholdes d. 27. maj 2010 kl. 20-22.

nye input og inspiration, og forhåbentligt er der også

Som sædvanligt er der gratis te og kaffe i pausen.

blevet stiftet nogle kontakter i pausen. Alt dette er nemlig i Pecha Kucha Nights ånd. Pecha Kucha Night er for alle,

TM

Pecha Kucha (ペチャクチャ ‘pe-tja ‘ku-tja) Night har sin oprindelse i Japan og var fra starten tiltænkt som en begivenhed, hvor unge designere kunne mødes, netværke og fremvise deres projekter. Oplægsholderne og en stor del af publikum kommer typisk fra design, arkitektur, fotografi, kunst og andre kreative miljøer, men inkluderer også akademikere og folk fra forretningsverdenen. Pecha Kucha Night formatet er baseret på en simpel idé: 20 elementer à 20 sekunder, hvilket giver hver deltager præcis 6.40 sekunder at fremlægge i. Et element er typisk et dias (slide), men kan også være et billede, et lydklip, en performance, et spoken word etc. Pecha Kucha Night har siden sin oprindelse i japan i 2003 spredt sig til mere end 300 byer verden over, hvor arrangementet afholdes på foranledning af frivillige ildsjæle. Pecha Kucha Night er et registreret varemærke og der kan kun godkendes én arrangementsrække pr. by. Til gengæld skal man som arrangør afholde mindst fire arrangementer om året.

Læs mere om Pecha Kucha Night i Kolding og internationalt: www.pecha-kucha.org


US T A T

16 ǀ HoDSPOT ǀ nr. 02 ǀ maj 2010

DS o H

e of e Hous g l ø f i n e

! Design

... verd

Kildahls er gået i det super tekniske spor, og arbejder lige nu med design af logoidentitet til Inrotech ApS. Firmaet udvikler intelligente svejserobotter i Odense til stål-, svær- og metalindustrien. www.kildahls.com

Meiershus glæder sig til samarbejdet med Hjort&Mikkelsen og Syddansk Universitet i Sønderborg. www.meiershus.dk

Leander Icon Art Designr er ved at lægge sidste

Bettina Therese holder foredrag og indlæg om indretning hos bl.a. Middelfart Sparekasse og Dykon. Er desuden i

hånd på designet af emballagen til sin nye ikon-serie:

færd med flere virksomhedsindretninger og så arbejdes

EMOTICONS - Icons of Emotion.

der videre på projekt Helbredende arkitektur.

www.ikoner.com

www.bettinatherese.dk

Billedkunstner Lene Pors

Substance Lab hjælper wildfireapp.com med at servicere

www.lenepors.dk

kunder som Facebook, Pepsi og Sony.

Hjort&Mikkelsen laver bla. interaktivt forum for SPIRE

www.substancelab.com

- Participatory Research Centre, SDU i Sønderborg.

Miracle Network

Kampagne for Virksomhedsnetværk Roskilde.

www.miraclenetwork.dk

Miljøkampagne for Greve Kommune og har lige medvirket til en daglig omsætningsfremgang for en af vores kunder

Barq

på 1600%.

af webshops, med at præsentere deres produkt gennem

www.hogm.net

en animeret præsentationsfilm. Præsentationsfilmen

Kamographic designer logo til teaterfestivalen NU, der løber af stablen i juni i Koldings gader, bogmærker til Kolding Bibliotek og undervisningsmateriele til

hjalp Goldenplanet, Danmarks 3. største udbyder

skabte på knap 1 mdr. en vækst i Goldenplanets ordrer på 15%-20%. www.barq.dk

SlotssøBadet.

Mona lyngs

www.kamographic.dk

designkonkurrencer.

Peter Larsen Design www.peterlarsendesign.dk

designerSHIP tilbyder erhvervslivet og private

arbejder med nye hjælpemidler til

www.lyngs-design.dk

IDEA - house

et iværksætterhus for studerende og

alumner. Hos os kan du finde et netværk af ligesindede, samt kurser og camps, der giver dig inspiration på din vej

spændende gaveideer og udsmykningsmuligheder, samt

mod egen virksomhed.

muligheden for at få designet og produceret et helt eget

www.idea-house.dk

produkt. www.designerSHIP.com

D-sign Tegnestuen arbejder med udformning af

Dorthe Gejl freelance beklædningsdesign. dg@skolevisuel.dk

idéskitser til en stor familieudstilling på Koldinghus,

Reformo arbejder på mopcab.

indretning af et børnebibliotek og med et udendørs sidde/

www.reformo.dk

legemøbel til Designbørnehuset i Kolding. www.d-signtegnestuen.dk

Kirsten Steno www.steno.nu

Kontakt House of Design, så arrangerer vi gerne en rundvisning skræddersyet til dig, uanset om du søger lokaler, netværk eller stærke relevante kompetencer. Man kan jo også bare lade sig overraske. Husk at besøge HoD bloggen på:

http://hodspot.houseofdesign.biz/blog

spoT hodspot special edition udkommer til august Feedback, forslag og færdige artikler sendes til Mona Lyngs: mona@lyngs-design.dk

Profile for ann meier

HoDSPOT nr. 2 // Maj 2010  

Nyheder fra virksomhederne i designhuset House of Design i Kolding.

HoDSPOT nr. 2 // Maj 2010  

Nyheder fra virksomhederne i designhuset House of Design i Kolding.

Profile for meiershus
Advertisement