Page 1

MAKALE ARTICLE

TAKIM RUHUNU KEEPING THE CANLI TUTMAK TEAM SPIRIT ALIVE

´%LUDUD\DJHOHELOPHN EDĂźODQJĂ—oELU DUDGDNDODELOPHN LOHUOHPHGLU*HUoHN EDĂźDUĂ—LVHELUOLNWH oDOĂ—ĂźDELOPHNWLUÂľ “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.â€? +HQU\)RUG

Mehmet BĂœYĂœKADIGĂœZEL Ä°nsan KaynaklarÄą UzmanÄą Human Resources Specialist


İçin!” “Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz “One for All, All for One!” İş hayatının en önemli unsurlarından biri olan takım anlayışı, kurumlar için önemle üzerinde durulması gerekilen bir konudur. “ Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ” sloganı ile harekete geçen kurumlar, hedeflerini gerçekleştirme de takımı ön planda tutmaktadırlar.

The team mentality, as one of the most significant elements of the business life, is an important issue on which the companies should focus. Acting in line with the motto of “One for All, All for One!”, the companies give particular importance to teaming in order to realize their objectives.

Ancak takım denildiği zaman belirli bir birimin, birim içerisindeki çalışanları olarak algılamanın yeterli olmaması ile birlikte; o kuruluş içerisinde rol alan reyon görevlisi, kasiyer, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, müdürler, yönetimin vb. olmasından ve bunların hepsinin “BİR” olmak için bir arada olmasından söz etmekteyim.

However, an understanding of team encompassing only the employees of a particular department is not adequate and therefore, it can be said that a team can be formed only when everybody working for the company from store attendants, cashiers, security guards, cleaning staff to store managers and the management come together to be “ONE”.

Sağlıklı yaşayan bir organizma için; beyin, kalp, akciğer, böbrek ve diğer organlarının herhangi birinin çalışmaması söz konusu olamazsa, kurumların başarıyı yakalaması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşması da, kurumsal hedeflere bireysel çalışmalar gerçekleştirerek mümkün olamaz. Bu bireysellikten kurtulma ile takım ruhunun ortaya çıkartılabilmesi için de kurumlar, ekip liderlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

If a healthy organism is not possible without the healthy working of each of the brain, heart, lungs, kidneys and other organs, the companies cannot achieve success and reach their corporate objectives under rapidly increasing competitive conditions when each employee realizes only their individual goals. In order to avoid individualism within the team and create the team spirit, the companies need for team leaders.

İşte bu konuda hem yöneticilerin hem çalışanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır;

At this point, there are couple of principles to be considered by both managers and employees.

Ŕ Takım çalışmasında her şey liderden beklenmemeli, takımda yer alan herkes kendi üzerine düşen ve kendisine verilen sorumluluğu/görevi itina ile yerine getirmelidir. Bireyler kendi çabalarını ortaya çıkarmalı, başkalarının üzerinden kazanmayı düşünmemelidir. Profesyonelliğinin yanı sıra vicdanının da sesi dinlemeli, böylece sorumluluk duygusu ile ruhsal denge birleştirmelidir. Ŕ Beklenen iş sonuçlarına ulaşabilmek için, takım liderlerinin, tüm takım üyelerini sabırla dinlemeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için onlara zaman ayırmaları gerekiyor. Bu durum çalışan bireylerin o takımın önemli birer üyesi olduklarını hissetmelerinin yanında nihai işin üyeler tarafından sahiplenilmesi sonuçlarını da ortaya çıkarmaktadır. Ŕ Kurum misyon ve vizyonunun açık ve net olması, tüm takım üyelerinin görev tanımlarını bilmeleri, bilgili ve tecrübeli bireylerin takımı oluşturması, takım kültürünü meydana getirecektir. Dolayısıyla şirketin hedefleri doğrultusunda görev tanımlarına uygun bir biçimde çalışan takım üyeleri, takım ruhunu zenginleştirecek ve takım üyelerinde pozitif düşüncelerin oluşmasını sağlayacaktır. Ŕ Takım ruhunun canlı tutulması, yeniliklerin takibini gerektirdiği için, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir (Heraklitos)“ sözü ile takım için gerekli olan değişimlere daima açık olunmalıdır. Ŕ İyi bir ekip lideri takımının nabzını sürekli olarak gözeterek zaman zaman motivasyonel faaliyetler geliştirmeli ve takımın performansını artırmalıdır.

Ŕ

Tüm bu faktörleri toplamış, konuları çözümlemiş bir takım, takım ruhunu gerçekleştirmiş olacaktır. Henry Ford’un da dediği gibi “Bir araya gelebilmek başlangıç, bir arada kalabilmek ilerlemedir. Gerçek başarı ise, birlikte çalışabilmektir.”

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

During team works, the leader should not be expected to shoulder all the responsibilities; each member of the team should fulfil the responsibilities/duties properly. The individuals should try to reveal their own effort instead of planning to batten upon others. As well as applying professionalism, the individuals should refer to their conscious in order to integrate the sense of responsibility with the psychological balance. To achieve the expected business results, the team leader should patiently listen to all the members of the team and allocate sufficient time for them to express themselves. When this principles is applied, all of the team members feel as an important participant and embrace the final work which is to be generated. A team culture can be constituted when corporate mission and vision are stated clearly; all of the team members know their job definitions; the team consists of knowledgeable and experienced individuals. Accordingly, the team members working in line with their job definitions towards the corporate objectives will facilitate team spirit and positive thinking amongst the rest of the team members. Since keeping the team spirit requires adaptation of innovations, the team should be open to change embracing Heraclitus’s famous saying “Nothing endures but change.” A good team leader should always observe the condition of team, organize motivational activities from time to time, and increase the team performance.

The spirit will be accomplished when a team realizes all these factors above and after solving all its issues. As Henry Ford perfectly summarizes it “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.”

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

29 SAYI/5 OCAK

Takım Ruhunu Canlı Tutmak  
Takım Ruhunu Canlı Tutmak  

Adese İK dergi - Mehmet BÜYÜKADIGÜZEL makale

Advertisement