Page 31

31/299

tamamen yok etmedi, ancak başka yola çevirdi, çünkü eğitmeni babasıydı. Babası asker olduğu için, çocuğunu tabi ki askeri şekilde eğitecekti. Cezmi, küçükken bir anne, yani bir muhafız bulamamasına rağmen, düştüğünü, kalktığını gösterecek, masum davranışlarına ve hatta ağlamalarına gülümsemelerle cevap verecek bir babası ve kendisini teşvik edecek bir öğretmeni vardı. Doğasındaki incelik ve merhametten önce, azim ve cesaret yanları gelişmeye başladı. Doğuştan asker olmasa da baba ocağından asker gibi ayrılması gerekiyordu. Yüce Allah'ın masumlara en büyük lütfu, en büyük nimeti anneler olduğu bir gerçektir. Ama yine yüce Allah'ın hikmeti, bir yavruyu annesinden ayrı bırakırsa, onun yerini kısmen de olsa tutacak birisini de onun yerine koyuyor... Cezmi'nin annesi öldüğünde, onun yerini alan, şefkatli davranışlarda annesinden hiç aşağı kalmayan babası vardı. Kimi babalar, çocuklarını kollamada ve eğitmede annelerden daha üstündürler. İnsanlık tarihi incelendiğinde görüleceği gibi, yetişen büyük insanlar tarafından meydana getirilen ilmi çalışmalarda iki büyük temel kaynak vardır ki, bunlardan biri merhamet, diğeri de cesarettir. Acıma duygularımız çoğu zaman anne, ya da kadın kucağında, cüret ve cesaretimiz ise baba, ya da başka bir erkek himayesinde beslenip kök salar. Bu nedenle cennet, annelerin ayağı altında olduğu kadar babaların da kılıçlarının gölgesi altındadır. Bir anne, çocuğunu gerektiğinden çok fazla şefkat gösterip şımartabilir, ama gayesi tabii ki şımartmak değil, eğitmektir. İnsanlardaki hayal gücünün ulaşamayacağı Allah yapısı şeyler düşünün, zaman, sayı ve sınırsız mesafeler gibi... Bir de o Allah yapıları arasında dünyayı ve o dünyanın ortasında, boyunun uzunluğu iki metreyi bulmayan insanı düşünün... Sonra o insanlar, şu ana kadar milyarlarca kişinin sonsuz sessizlik ve dinlenme yeri olan bu büyük dünyayı, zekâsı sayesinde, çocukların oynadıkları top misali bir eğlenceye soksun ve sonsuzluklara bile hükmeden icatlar yapsın yine de bir erkekle bir kadın birleşerek aralarında kendi bedenlerinden kopan, kendilerine kıyasla neredeyse insanla dünya arasındaki büyük fark kadar çaresiz küçük bir melek

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement