Page 288

288/299

altmış düşmana karşı koyan kahramanların asil soyundan olduğunu ispat etti. Her ikisi de sayısız yerlerinden yaralı oldukları halde daha on beş muhafızın leşini yere serdiler. Yoğun çarpışmaların arasında Rüstem Han, yerlerde üst üste serilmiş, cansız yatan adamlarını gördükçe sinirinden kuduruyor, boğazı yırtılırcasına muhafızlarına bağırıyordu: "Kılıçlarınızla ne ne yapıyorsunuz? Elinizdeki tüfekleri neden kullan mıyorsunuz?Onlar ne güne duruyor? Haydi Ateş etsenize!" Reislerinin bu sözleri üzerine akılları başlarına gelen muhafızlar tüfeklerine davrandılar. İki zavallının üzerine belki elli altmış tüfek birden boşaltıldı. İkisini de bir anda şehit ettiler. Rüstem Han, ancak ondan sonra odaya girebildi. Perihan'ın kanlı vücudunu kin ve hakaret dolu bir bakışla süzerek: "Fânilik âlemine göçtü ve yok oldu. Felek dedi ki; bu mutlu insan da gitti" manasına gelen; "Bebahr fena reft o naçiz şod Felek goft handan ki in niz şod" mısrasını okuduktan sonra ve haince bir küfür savurarak odadan çıktı gitti. Adamları da kendisini takip ettiler. Ali Kuli Han'ın muhafızlarından biri, o ana baba gününün tehlikeleri arasından sıyrılarak komutanlarının köşkünden kalan yirmi beş kadar arkadaşına Adil Giray'ın köşkünde devam eden kanlı olayı haber verdi. Onlar da silahlarını alarak Adil Giray'la Perihan'ın imdadına koştular. Rüstem Han'ın bahçede bıraktığı nöbetçiler, tüm muhafızları arkadaşları zannettikleri için, bu taze kuvvetin bahçeye girmesine engel olmadılar. Ancak, yardımcı kuvvet, saraya yetiştiği vakit artık her şey olup bitmiş, iş işten geçmişti. İki masum gencin vücutları al kanlar içinde cansız yatıyordu. Abbas, arkadaşlarının saray bahçesine girdiklerini görünce o zavallıları da boşu boşuna tehlikeye atmamak için, mezheplerine yemin ettirerek, kayıtsız şartsız kendisine itaat etmelerini ve hiç kimseye bir

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement