Page 191

191/299

" Bu dilekçe tamamen doğrudur Mirza. Seni öldürtmek için ben adamlar hazırlıyordum. Adamlarım da Abbas ile Musa Kâzım'dır. Git, onları, arat, buldur! Belki bulduramazsın. Ne yaparsan yap, Sünnilerin etrafını sar! Benim amacım tamamen başkaydı. İşler başka türlü sonuçlandı. Demek ki hedefe daha güçlü bir şekilde çalışanlar da varmış... Mirza! Yüzüme niçin öyle aptalca bakıyorsun? Adil Giray'ı..." dedi ve cümlesini bitiremedi. Mirza Süleyman onun sözünü keserek konuşmaya başlamıştı: "Sultanım, o nasıl konuşma öyle! Siz bugün Şah hazretlerinin değerli eşleri, Veliaht hazretlerinin de annesisiniz. Bu zavallı adamı hizmetinden memnun olmadığınız takdirde, kendisini iş başından uzaklaştırmak ve hatta idam ettirmek elinizdeyken, birtakım rezilleri aleyhime kışkırtmak devlet büyüklüğüne yakışır mı?" dedi. Mirza Süleyman, konuştukça coşuyor, sesinin tonu giderek yükseliyordu: "Benim fani bedenimi parçalayacak olurlarsa bundan devletiniz de zarar görmez mi sanıyorsunuz? Bu adamlara bu kadar yüz verilirse, disiplin altında tutulmaları nasıl başarılabilir ve hanedanınız nasıl rahat eder. Ayak takımının bugün vezire yaptıkları muameleyi yarın Şah Hazretleri'ne karşı da yapmayacaklarını kim garanti edebilir? Bu olay, Şah Hazretleri'nin kulağına gidecek olursa ondan nasıl kurtulabiliriz? Cesaretiniz herkesçe bilinirken, bu dilekçede yazılı şeyleri itiraf buyurduğunuzu düşünüyorum da, kulaklarıma inanmak içimden gelmiyor. Kendimi korkunç bir hayalin içinde sanıyorum." Mirza Süleyman sinirleniyor, Şehriyar'ı suçlamakla yetinmiyor, tehdit ediyordu. Şehriyar, bu işin nereye kadar gidebileceğini ve kendisi için ne kadar büyük tehlikelere yol açabileceğini düşünerek, yalandan da olsa, sakinleşme gereğini duydu. Plan değiştirmekten başka çare yoktu. Kısmen yumuşak, ama yine de emredici bir sesle cevap verdi. "Bunları itiraf etmem mademki aklın alacağı türden değildir, aptal bir kişinin bu anlamsız itiraflarına nasıl ihtimal verdin ve kendinden,

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement