Page 175

175/299

Cezmi'nin üstünde, hem Adil Giray'a hem Perihan'a yazılmış mektuplar vardı, ancak Sadık'la İbrahim, yolda İranlılar tarafından öldürüldükleri için bu mektuplar da onlarla birlikte elden çıkmıştı. Bu mektuplar elde olmayınca da, ne Adil Giray'ın ne de Perihan'ın yanına yaklaşabilirlerdi. Başkent Kazvin'de, kendisinden yardım isteyebilecekleri hiç kimse tanımıyorlardı. Bir yolunu bulup saraya girmelerine de imkân yoktu. Çünkü hiçbiri İran'ın gelenek ve usullerini bilmiyordu. Cezmi, saraya girmenin bir yolunu bulmak için saatlerce düşündü. Çantalardaki sarı akçeler aklına geldi. Para, her kapıyı açan bir altın anahtar değil miydi? Şu halde bol miktarda para dağıtarak amacına ulaşabilirdi. Ertesi günden itibaren, sokaklarda asker takımıyla dostluk kurmaya, sağa sola bol bol para ve hediye dağıtmaya, kendini dünyanın zenginlerinden biriymiş gibi göstermeye ve çevreye de öyle tanıtmaya başladı. Çabaları bir ay kadar sürdü. Sonunda askerlerin arasında iki sünni buldu, onlarla dostluk kurdu, kendileriyle birkaç gün görüştükten sonra, ikisinin de huyunu suyunu öğrendi ve onları da adamları arasına aldı. Öte yandan Pertev ile Safi de diğer askerlerle dostluğu ilerletiyor ve Cezmi'den aldıkları emir gereğince, ziyafetle, hediye ile gönüllerini almakta gecikmiyorlardı. Bir gün Cezmi, her zamanki cesareti ile başına gelebilecek tehlikeleri göze alarak, konuştuğu Sünni muhafızlardan Musa Kâzım'a maksadını açtı, kendisinin Kırım Sarayı'na mensup olduğunu ve Adil Giray'a ağabeyinden para ve hediyeler getirdiğini söyledi. Bu maksadına hizmet edebilirse, kendisine tahmin edemeyeceği kadar çok para vermeyi önerdi. Musa Kâzım, namuslu, iyiliksever, mezhebine ve o mezhepten olanlara candan bağlı bir adamdı, fakat Cezmi'nin bu teklifini kabul edecek kadar cesareti yoktu. Konunun bir de arkadaşı ve hemşehrisi olan Abbas'a açılmasını önerdi. Zaten Cezmi de Abbas'ı işe yarar, dinine ve mezhebine bağlı bir adam olarak tanımıştı. Fakat son derece hırslı ve

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement