Page 172

172/299

için o zamana kadar sesini çıkaramayan Sinan Paşa da, yeni sadrazamın zayıflığından faydalanarak siyaset cambazlıklarına başladı. Önceden beri en güçlü ve en büyük düşmanı bildiği Lala Mustafa Paşa'nın İran üzerindeki hareketlerini kötülüyor, saldırının gevşek gittiğini ve ordu komutanlığı kendisine verilecek olursa, birkaç ay içinde İran'ın altını üstüne getireceğini, hatta Şah'ın kellesini bile saraya gönderebileceğini iddia ediyordu. Ölçüsüz ve desteksizce atıp tutuyordu. Bu davranıştan amacı da hiç şüphesiz Lala Mustafa Paşa'nın ayağına çelme takmaktı. Sinan Paşa'nın bu yoldaki gevezeliklerine birçok değerli hediyeleri de eklenince amacı gerçekleşmiş, Tiflis saldırısında gevşek davrandığı bahanesiyle, 1579 sonlarında, ordu komutanlığı görevi Lala Mustafa Paşa'dan alınarak Sinan Paşa'ya verilmişti. Cezmi, Erzurum'a geldiği sıralarda ise, eski komutan görevinin başından ayrılmış, yeni komutan da henüz İstanbul'dan hareket etmemişti. Yerine vekil tayin ettiği Van Beylerbeyi Mehmet Hüsrev Paşa da asıl komutan gelinceye kadar hiçbir işe el sürmeme yolunu tutmuştu. Cezmi, ordu karargâhında günlerce uğraşmış, fakat olumlu bir sonuç elde edemediği için ordu komutanlığından bir yardım görebilme umudunu yitirmiş ve başsız bir orduda Osman Paşa'dan yardım istemekten de hiçbir fayda sağlayamayacağına inanmıştı. Bununla beraber, Cezmi, devleti tarafından kendisine verilen bu kadar önemli bir görevi yerine getirirken karşılaştığı engellerden, uğradığı güçlüklerden yıkılacak insan değildi. Haklı bir şöhret kazanmasına yarayacak olan böylesine önemli olayların içine sokulmak zaten en büyük arzusuydu. Özellikle dünyada herkesten fazla sevip saydığı Adil Giray'dan gelen bir teklifi nasıl reddedebilirdi? Böyle bir ret, en büyük alçaklık sayılmaz mıydı? Cezmi'nin en büyük özelliklerinden biri, zorluklardan kolaylıklar çıkarmasını bilmekti. Her yandan ümit kesilince, sadece kendi azmine ve kendi zekâsına güvenerek bu çetin işi başarı ile sonuçlandırmayı kafasına iyice yerleştirdi. Hayatını kurtardığı için kendisine candan bağlı

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement