Page 16

16/299

Okuma yaşına gelmişti. Okuduğu kitapları, daha dünyaya gelmeden önce okumuş ve bitirmiş gibi hemencecik anlıyordu. O kadar kabiliyetliydi ki, yirmi yaşına geldiğinde bilgin bir kişi olarak kabul görmeye başlandı. Adil Giray'ın harika olan diğer bir yönü de, yüzündeki güzellikti. Çehresinin pembeye çalan sarı ve tatlı bir rengi vardı. Derinden bakan mavi gözleri ise o tatlı renklilik içinde, göklerin kayıp giden bulutları arasından zorlukla kendini gösterebilen iki parçası olduğu manasını veriyordu. Kayıp giden o bulutlar her zaman aynı renkte oldukları halde, ışığın etkisiyle parlayarak ve koyulaşarak nasıl ki değişik birçok renkte görünürse, Adil Giray'ın yüzü, saçları, kaşları ve bıyıkları da sarı rengin tüm tonlarını aksettiriyordu. Kırım'da hanlık yapan kişilerin, bunların çocuklarının ve hatta Kırım halkının elbisesi de İstanbulluların o dönemde giydikleri giysiler gibi değildi. Üstlerine giydikleri elbiseler, dar ve özellikle vücutlarıyla orantılıydı. Başlarında kavuk değil de güzel ve siyah bir kalpak vardı. Adil Giray'ın bu şekilde giydiği elbisesi de onun yüzüne, aynen gecelerin ay ışığına yakıştığı derecede yakışırdı. Kırım Han'ı olan Adil Giray, yaratılıştan şair olduğu gibi aynı zamanda asker yaratılışlıydı. Kalbi tertemiz, kültürlü, dinine bağlı ve mağrur bir adamdı. Halifelik makamına ve dolayısıyla İstanbul'a bağlı kalır,saygıda kusur etmez; bağlı olduğu Osmanlı Devleti'ni kendi hayatından daha önemli tutardı. Hanlık makamı o dönem Kırım'ında, şehzadelik, sadrazamlık, başkomutanlık gibi önemli ve yüksek makamları belirten büyük bir makamdı. Kırım'a han olarak atanacak olanların tayinleri ve görevden alınmaları, Osmanlı Padişahı'nın yetkisindeydi. Görevden alınan veya ölen hanların yerlerine de genellikle Kalgay'lar atanırlardı. Böyle bir yetkinin Osmanlılarda olması ve Kırım'da da Adil Giray gibi dürüstlük abidesi bir adamın olması, Mehmet Giray'ın kötü yanlarını gizlemesine sebep oluyordu. Nasıl ki şu kocaman dünyada birbiriyle kesişmeyen iki son nokta yoktur; Cezmi'nin yaratılışı da Adil Giray'ın yaratılışı ile tamamen farklı olduğu izlenimi uyandırıyorsa da, aslında herkesten daha çok ona yakındı.

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Namık Kemal - Cezmi PDF e-Kitap indir  

Dahası, bizimherseyimiz.blogspot.com

Advertisement