Page 1

Bölüm 1: C# İle Programlamaya Giriş

Bu bölüm, sizlere programlamanın değişik yönlerini tanıma imkanı sağlayan ve sizleri hedeflediğiniz noktalara götürecek olan sonraki bölümlere temel oluşturan son derece önemli konuları içermektedir. Bu bölümde öğreneceğiniz konuların önemini anlamak için bir binanın temeli düşünebilirsiniz; binanın ne kadar yükseleceği ve ne kadar dayanıklı olacağı o binanının ne kadar iyi temellendirildiğine bağlıdır. Bu bölüm sizlerin yazılımda öğreneceğiniz diğer konuların ve bunlara bağlı olarak yapacaklarınızın temelini oluşturacaktır. Gelin isterseniz bu son derece önemli olan bölümdeki temel konuları sıralayarak başlayalım: C# Diline Giriş C# ile Proglama Değişkenler ve Veri Tipleri Diziler Akış Kontrolleri Fonksiyonlar Hata Yakalama 1

Konu 1: .NET Platformuna Giriş Bu konuyu bitirdiğinizde aşağıdaki soruların yanıtlarını biliyor olacaksınız: .Net Framework nedir ve neleri kapsar? Bir .Net uygulaması nasıl çalışır? C# nedir? Bir .Net uygulaması geliştirirken hangi araçlar kullanılabilir?

Ders 1: Temel Yazılım ve .Net Terimleri Bu derste temel yazılım terimleri ile birlikte .Net, C# ve programlama dillerine giriş yapmış olacağız. Üzerinde uygulama geliştireceğimiz .Net platformunu anlamak için öncelikle aşağıdaki bağlantı ile açılan sayfayı okuyunuz. .Net Nedir? Kaynak Aşağıdaki bağlantı sizlere Programlama dilleri özet bir bilgi sağlayacak Programcılık ve Programlama Dilleri Dosya


Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açacağınız resim programlama dillerinin ortaya çıkışını kronolojik sırayla sizlere gösterip, diller hakkında kısa bilgi sunacaktır. Programalam Dillerinin Kronolojisi Dosya Şimdide bu eğitim boyunca kullanacağımız C# programlama diliyle ilgi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişeceğiniz küçük yazıyı okuyunuz. C# (CSharp) Kaynak

Ders 2: Visual Studio 2010 Bu derste .Net platformundaki uygulama geliştirme editörümüz olan Visual Studio 2010' u tanıyacaksınız. Visual Studio' nun ne olduğunu ve Visual Studio' ortamını tanımak için aşağıdaki videoyu izleyin.

Mini Sınav 1. Konuda anlatılanların anlaşılıp anlaşılmadığını aşağıdaki mini sınavdan alacağınız sonuçla anlayabilirsiniz. Q1 - .Net Giriş Sınav

Konu 2: C# ile Programlama Bu konuyu bitirdiğinizde; Windows uygulamalarını tanıyacaksınız Windows pencerelerini tanıyacaksınız Windows kontrollerini giriş yapacaksınız İlk C# kodlarınızı yazabileceksiniz

Ders 1: C# ile İlk Kodlama


Bu derste C# ile "Hello World" yani ilk kodlamamızı yapacağız. C# ile programalama konusunu anlatan aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 3: Değişkenler ve Veri Tipleri Bu konuyu bitirdiğinizde; Değişken ve veri tipi kavramlarının ne olduğunu bileceksiniz. Değişkenlerin nasıl tanımlandığını öğrenmiş olacaksınız. Değişkenlere değer atama ve değerlerini elde etmeyi öğrenmiş olacaksınız. C# dilindeki veri tiplerini öğrenmiş olacaksınız. Özellik kavramını öğrenmiş olacaksınız Değişken dönüşümlerini yapabileceksiniz Local ve Global değişken arasındaki farkları bileceksiniz. Operatör kavramını ve operatörlerle çalışmayı öğrenmiş olacaksınız.

Ders 1: Değişkenler ve Veri Tipleri Programlamanın temel taşlarından değişken ve veritipi kavramını inceleyeceğimiz bu ders son derece önemlidir. Öncelikle aşağıdaki videoyu izleyin.

Ders 2: Özellikler Bu derste özellik ve özellik kullanımını ele alacağız. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.


Ders 3: Tip Dönüşümleri Bu derste, veri tiplerinin birbirlerine nasıl dönüştürüleceğini öğreneceksiniz Videoyu izleyiniz

Ders 4: Global ve Local Değişkenler Bu derste farklı alanlarda tanımlanan değişkenler arasındaki farkları inceleyeceğiz. Dersin videosunu izleyiniz. Ders 5: Operatorler Bu derste programlamanın hemen her yerinde kullancağımız operatörler konusunu ele alacağız. Dersin videosunu izleyin.

Ders 6: Veri tiplerinin RAM'de saklanması Bu dersimizde, value type ve reference type kavramları ile tanışarak, RAM'da nasıl saklandıklarını anlayacaksınız. Lütfen videoyu izleyiniz.

Aşağıdaki ödev setindeki ödevleri yapıp sonucunun doğruluğunu eğitmeninize kontrol ettirin. Ödev 2.1 Değişkenler Veri Tipleri Operatorler

Konu 4: Diziler (Arrays) Neredeyse bütün programlama dillerinde var olan ve doğal olarak sık kullanılan diğer bir veri yapısı dizilerdir. Bir dizinin içerisinde aynı türden bir çok değer tutuabilir. Bu özelliği sayesinde, bellek yönetimi açısından tercih edilebilir. Bu konuyu tamamladığınızda aşağıdaki konuları anlamış olacaksınız: Dizilerin nasıl tanımlanacağını öğreneceksiniz. Index kavramı ile tanışacak ve kullanacaksınız. Array sınıfını öğrenecek ve bu sınıfı kullanarak dizi üzerinde yapılabilecek işlemleri öğreneceksiniz.


Ders 1: Temel kavramlar Bu derste, dizilerin nasıl tanımlandığı ve tanımlanan dizi içinde yer alan değere nasıl ulaşılacağı gibi konuları ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin

Ders 2: Array Sınıfı Bu derste, .NET Framework içinde yer alan Array sınıfının ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 5: Hata Yakalama Bu bölümü bitirdiğinizde Hata türlerini öğrenmiş olacaksınız Breakpoint' in ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız Try-Catch-Finally bloklarını öğrenmiş olacaksınız

Ders 1: Hata Yakalama ve Try - Catch - Finally Bu derste hatalarla başa çıkmak için C# ve Visual Studio' daki mekanizmalar ele alacağız. Dersin videosunu izleyiniz.

Test Makale Dosya

Konu 6: Akış Kontrolleri Bu konuda, algoritma kurarken sıklıkla karşımıza çıkan döngüleri ve karar yapılarını ele alacağız. Konu bitiminde aşağıdaki konuları öğrenmiş olacaksınız: If koşullu ifadesi


Switch case yapısı for döngüsü while döngüsü do while döngüsü forach döngüsü Ders 1: If Koşullu İfadesi Bu derste, algoritma kurarken en fazla karşınıza çıkacak olan if koşullu ifadesine temel bir giriş yapacaksınız. Dersin videosunu izleyiniz.

Ders 2: Switch Case Karar yapılarında if deyimin bir alternatifi olan switch case deyimini bu derste ele alıyor olacağız. Dersin videosunu izleyiniz.

Ders 3: for Döngüsü Algoritma geliştirmenin olmazsa olmaz konusu olan döngülere giriş yapıyoruz. Bu konunun iyice anlaşılması için pratik yapılması zorunludur. Lütfen videoyu izleyiniz.

Ders 4: while Döngüsü Bu derste, while döngüsünü kavrıyor olacağız. Lütfen videoyu izleyiniz.

Ders 5: do While Döngüsü Bu derste do while döngüsünü işliyoruz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Ders 6: foreach Döngüsü Bu derste C# programlama dilinde foreach döngüsünden bahsedeceğiz.


Konu 7: Metodlar Daha temiz ve yeniden kullanılabilir kod yazmanın ilk adımı, metod kavramına hakim olmaktır. Bu konuyu tamamladığınızda; aşağıdaki bilgilere sahip olacaksınız: Metod kavramını ve türlerini tanıyacak ve nerede kullanılacağını öğrenecksiniz. Metod parametrelerini öğreneceksiniz. Metodları overload ederek, kod standardınızı oluşturacaksınız.

Ders 1: Metodlar Bu derste, metod kavramına giriş yapıyor ve ilk olarak void metod türünü ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Ders 2: Değer döndüren metodlar Bu dersimizde, değer döndüren metodları ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Ders 3: Metod Overloading Bu dersimizde, Metod overloading'in ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve nerede kullanılacağını öğreneceğiz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 8: Hazır metodlar .NET Framework'de yer alan bir çok tipin, ihtiyaca yönelik birçok hazır metodu standart hale getirilmiştir. Bu konuda örnek olarak, string ve DateTime tiplerinin metodları ile ilgili örnekler yapacağız.

Ders 1: string metodları


Bu derste, string metodları ile ilgili olarak bir örnek yapacağız. Lütfen videoyu izleyiniz.

Ders 2: DateTime Metodları Bu derste, DateTime tipinin hazır metodlarını konu alan bir örnek yapıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

2. Bölüm - Nesne Yönelimli Programalma

Bir yazılım uygulamasının kalitesi, yalnızca düzgün çalışıp çalışmaması ile ölçülemez. Sürekli geliştirilebilir ve bakımı kolay yapılabilir olmalıdır. Yapılan proje ilerledikçe, önceden yazdığınız kodları tekrar tekrar kullanmanız gerekebilir. Ancak, kod tekrarı projeyi çok karmaşık bir hale getirir. Bir süre sonra herşey iç içe geçmeye başlar ve kod bakımı zorlaşır. İşte buna benzer sorunları ortadan kaldırmak için Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming - OOP) tekniği ortaya çıkmıştır. Daha verimli ve temiz kod yazabilmek için, yani tam anlamıyla yazılımcı olabilmek için bu konuya tam olarak hakim olunmalıdır. 2

Bu bölümde ele alacağımız konular aşağıdaki gibi olacaktır. OOP Giriş - Class ve Nesne Kavramları Encapsulation Constructor Inheritance Access Modifiers Polymorphism Nesne Modelleme

Konu 1: Giriş - Class ve Nesne kavramları


Bu derste, class (sınıf) ve nesne kavramlarını tanıyarak object oriented programming konusuna giriş yapıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: Encapsulation Encapsulation (kapsülleme) kavramını bu derste öğreneceksiniz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 3: Constructor Bu derste Constructor (oluşturucu) metodları inceliyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 4: Inheritance Bu dersimizde Inheritance (kalıtım) konusunu ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 5: Access Modifiers Sınıf ve sınıf üyelerinde kullanılan access modifiers (erişim belirleyiciler), bu derste ele alınacak. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 6: Polymorphism Inheritance konusu ile bire bir ilişkili olan polymorphism (çok biçimlilik) konusunu bu derste inceliyoruz. Lütfen videoyu izleyin

Konu 7: Nesne Modelleme Şimdiye dek işlenen tüm oop konularını barındıracak şekilde, nesne modeli oluşturma üzerine örnek yapacağız. Lütfen videoyu izleyin

Konu 8: Interface OOP Konusunda, önemli bir yere sahip olan Interface yapısına temel bir giriş yapıyoruz. Lütfen videoyu izleyin


3. Bölüm - Windows Tabanlı Programlama

Windows Masaüstü uygulamaları, hali hazırda yazılım piyasasında bir çok müşterinin talep ettiği bir uygulama türüdür. Özellikle, spesifik ihtiyaçlara yönelik ve biraz da kişisel uygulamalar bu platform üzerinde geliştirilirler. Biz de bu bölümde Windows Forms Application konusunu ele alıyor olacağız. Bölüm bittiğinde, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız:

Windows Formları Windows Kontrolleri Diyalog Pencereleri MDI Formlar GDI+ ve Çizim işlemleri Setup oluşturma 3

Konu 1: Windows Forms Bir form uygulamasının temel yapı taşlarını bu konuda ele alacağız.

Ders 1: Formlara Giriş Bir windows forms uygulama projesi, nereden başlar ve prensipleri nelerdir gibi temel konulara giriş yapıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Ders 2:Formlar arası veri transferi Bu derste bir formdan diğer bir forma nasıl veri taşıyabileceğimizi göreceğiz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: Form Kontrolleri


Bu kısımda, form uygulamalarında kullanıcı dostu bir arayüz tasarımında kullanılacak kontrolleri inceliyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 3: Diyalog Pencereleri Bu konuda, .NET Framework'de yer alan diyalog pencerelerini içeren bir örnek geliştiriyor olacağız. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 4: MDI Forms Multiple Document Interface (MDI) arayüz standardının nasıl uygulandığını öğreneceğiz Lütfen videoyu izleyin.

Konu 5: GDI+ GDI+ ile nasıl çizim yapılacağı konusunu ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 6: Setup oluşturma Bir .NET Uygulaması için nasıl setup dosyası oluşturulacağını öğreneceğiz. Lütfen videoyu izleyin.

4. Bölüm - SQL Server Veritabanı Programlama

4

Günümüzde kullanılan yazılım ürünlerinde; verilerin depolanması, analiz edilmesi, bu verilerin ihtiyaca yönelik olarak filtrelenip raporlanması oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Yine günümüzün web (2.0) dünyasında; dinamik ve interaktif bir web uygulaması geliştirmek istiyorsanız, veritabanı konusuna hakim olmalısınız. Bu bölümde; Microsoft SQL Server ürünün son versiyonu üzerinde çalışarak, aşağıdaki konularda eğitim alacaksınız: Veritabanı kavramına giriş


Veritabanı Tasarımı (Normalizasyon) Key ve Constraint Index View Fonksiyonlar Stored Procedures Trigger Transaction

Konu 1: Veritabanı ve RDBMS Kavramı Bu derste; veritabanı, RDBMS ve MSSQL Server konusunu işleyeceğiz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 2: Veritabanı tasarımı Veritabanı eğitiminin en önemli konusu hiç şüphesiz, modelleme (tasarım) konusudur. Veritabanını oluşturan tablolar, kolonlar ve ilişkiler konusunda, nasıl karar vereceğiz? İşte bu konuda, 1960'lı yıllardan beri uygulanmakta olan normalizasyon standartlarını öğrenceksiniz.

Ders 1: Normalizasyon Normalizasyon standartlarını temel yönleriyle inceleyeceğiz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Ders 2: Diyagram ile Veritabanı oluşturmak Bu derste; Database Diagram aracını kullanarak nasıl veritabanı oluşturabileceğimizi inceleyeceğiz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 3: Key ve Constraint Bu derste, MSSQL Server üzerinde Key Ve Constraint konusu üzerine duracağız. Lütfen videoyu izleyiniz.


Konu 4 : Index Sql üzerinde sorgu performansını artıran Index mimarisini bu ele alacağız. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 5: View Bu derste, View nesnesini inceliyoruz. Lütfen Videoyu İzleyiniz

Konu 6: Fonksiyonlar Bu derste, MS SQL Server'da kullanıcı tanımlı fonksiyonlar üzerinde duracağız. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 7: Stored Procedures MS SQL Server'de en sık kullanacağınız nesne olan prosedürler bu konuda ele alınacaktır. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 8: Trigger Bu konuda, istemci taraflı uygulamalarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz trigger nesnesini ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyiniz.

Konu 9: Transaction Bu konuda, veritabanı programcılığında karşınıza çıkabilecek çok tablolu ve dinamik işlemlerde kullanılan transaction kavramını inceliyoruz. Lütfen videoyu izleyiniz.


5. Bölüm - SQL Server Yönetimi

Bu bölümde Micosoft SQL Server ürününü yönetimsel olarak ele alacağız. Yönetmek denince akla gelen erişim ve yedekleme yönetimini öğrenmiş olacağız.

Konu 1: Security Bu konuda, MSSQL Server'da güvenlik konusunu ele alacak ve user,login ve role kavramlarını öğreneceğiz. 5

Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: Backup ve Restore Bu konuda veritabanının nasıl yedeklenip, geri alınacağını öğreneceğiz. Lütfen videoyu izleyin.

6. Bölüm - ADO.NET

Bu bölümde; C#.NET platformu ile veritabanımızı haberleştireceğiz. Bunu yapabilmenin birçok yolu vardır elbette. Ancak tüm yöntemlerin temelinde ADO.NET teknolojisi yer alır. Bu bölümü tamamladığınızda aşağıdaki konuları öğrenmiş olacaksınız: Temel ADO.NET kavramları 6

Connected Mimari Disconnected Mimari XML Entity Framework

Konu 1: ADO.NET Giriş Bu kısımda, ADO.NET konusuna temel bir giriş yapıyoruz.


Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: Connected Mimari Bu konuda, ADO.NET teknolojisinin connected mimari kısmını ele alıyoruz. Lütfen aşağıdaki 2 videoyu izleyin.

Konu 3: Disconnected Mimari Bu konuda, ADO.NET teknolojisinin disconnected altyapısını inceleyeceğiz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 4: XML Veri depolama ve paylaşma için iyi bir alternatif teknoloji olan XML konusuna giriş yapıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 5: ADO.NET Entity Framework ADO.NET'in modifiye edilmiş son versiyonu Entity Framework'ü ele alıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

7. Bölüm - HTML, CSS, Javascript, JQuery

7

90'lı yılların başından bu güne, hayatı bambaşka bir hale getiren web teknolojilerinin temel taşları olan istemci taraflı betikleri (client side scripts) bu bölümde öğrenceğiz. Web uygulamaları geliştirirken mutlaka, bu konuları biliyor olmalısınız. Bu bölümü bitirdiğinizde; aşağıdaki konulara vakıf olacaksınız. XTML ve HTML CSS JavaScript JQuery


Konu 1: XHTML ve HTML Bu konuda, web sayfalarının var olmasını sağlan metin düzenleme dili HTML ve standardını öğreniyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: Stil şablonları oluşturmak için kullanılan CSS'i ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 3: JavaScript İstemciye ekstra yetenekler kazandırmak amacıyla kullanılan JavaScript dilini inceliyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 4:JQuery Modern web uygulamalarının neredeyse tamamında kullanılan JQuery kütüphanesini öğreniyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

8. Bölüm - ASP.NET

Microsoft'un sunucu taraflı web uygulama geliştirme platformu olan ASP.NET teknolojisini bu bölümde işleyeceğiz. Aşağıdaki konuları tamamladıktan sonra mutlaka tekrar ediniz. Bölüm bittiğinde, kendi web uygulamanızı yapabiliyor olmalısınız. 8

Web Form ASP.NET Kontrolleri Temalar Master Page Kullanıcı Kontrolleri


Durum Yönetimi Globalization ve Localization Caching Ajax Konfigurasyon Güvenlik Membership

Konu 1: Web Form Bu kısımda, ASP.NET Web Form'un temel kavramlarını ele alıyoruz. Lütfen videoyu izleyin.

Konu 2: ASP.NET Kontrolleri Bu konuda, sunucu taraflı kontrollerin detaylarını inceliyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 3: Temalar Bu konuda, ASP.NET teknolojisine ait özelliklerden biri olan Tema'ları öğreneceğiz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 4: Master Page Yine ASP.NET teknolojisine özgü bir konu olan Master Page kavramına giriş yapıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 5: Kullanıcı Kontrolleri Web ara yüzlerinin özelleştirilebilir olmasının önemli aygıtlarından biri olan kullanıcı kontrollerini bu konuda ele alıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 6: Durum Yönetimi


Sunucu taraflı uygulamalarının baş aktörleri olan State Management (Durum Yönetim) nesneleri bu başlık altında inceleniyor. Aşağıdaki 3 video bu konuya ayrılmıştır.

Konu 7: Globalization ve Localization Web ara yüzlerinin, kullanıcının yerel bilgilerine göre dinamik olarak değişmesini sağlayan ve böylelikle çokdilli uygulama geliştirmeye imkan veren kavramları inceleyeceğiz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 8: Caching Web uygulamalarında sunucu performansını arttırabilmek için mutlaka kullanılması gereken Caching'i ele alıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 9: Ajax Web 2.0'ın temellerinden olan AJAX teknolojisini tanıyacağız. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 10: Konfigürasyon Web uygulamarında sık kullanılan ayarları tek bir noktadan yönetimi hedefleyen, konfigürasyon konunusunu ele alıyoruz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.


Konu 11: Güvenlik Web uygulamalarında güvenlik konusunun temellerini hatırlıyoruz: Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

Konu 12: Membership Web uygulamasında üyelik sistemi için .NET tarafından geliştirilen membership sınıflarının nasıl konfigüre edildiğini göreceğiz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

9

9. Bölüm - ASP.NET MVC

10 10. Bölüm - Tasarım Kalıpları (Design Patterns)

11 11. Bölüm - .Net Framework Sınıf Kütüphaneleri

test  
test  

asdasdasdasda

Advertisement