HJM Recycling (DK)

Page 1

GENVINDING GIVER GEVINST

RECYCLING


En tillidssag

de ædlere dele er guld værd

Skrot skal håndteres med omhu og omtanke. Fra nedskæring og

Vi har specialiseret os inden for udvinding af ædelmetaller fra katalysatorer og

afhentning til sortering og genvinding samt miljømæssige forskrifter

anvender den mest avancerede teknologi. Det er det, der er årsagen til, at vi

og afregning. Det er udgangspunkt for alt, hvad HJM Recycling

tilbyder høje priser på skrottede katalysatorer. Ligesom det er forklaringen på,

beskæftiger sig med.

at HJM Recycling er den foretrukne aktør inden for genvinding af katalysatorer i Danmark i dag.

Vi tilstræber at være førende på vores felt. Vægter faktorer som fremsynet- og bæredygtighed, seriøsitet, tillid og tilfredshed højt.

For fuldstændighedens skyld skal også tilføjes, at vi køber og afhenter større partier overalt i Europa.

I denne brochure får du et indblik i, hvad HJM Recycling gør godt for. Giver den appetit på mere, vil det glæde os.


Nyt liv til skrot

KEND PRISEN FØR DU HANDLER

HJM Recycling nedskærer og afhenter, sorterer og genvinder alle former for jern

Priserne på skrot afhænger af flere faktorer, fx vægt, metalindhold, legeringer

og metal. Fx maskiner, landbrugsredskaber, personbiler, lastbiler, transportere,

og kurserne på råvarebørserne. Det betyder, at man af og til må regne med

skibe, togvogne, jernbaneskinner, elmotorer og kabler. Bare for at nævne

daglige prisudsving. Derfor anbefaler vi, at du kontakter HJM Recycling og

nogle eksempler. Vi giver det hele nyt liv ved at omforme det til nye, innovative

forhører dig om prisen, før du handler.

produkter. I den forbindelse vil vi ikke undlade at nævne, at HJM Recycling er kendt og Selve processen fra skrot til guld vil vi ikke trætte med. Til gengæld vil vi gerne

anerkendt for sit grundige sorteringsarbejde. I den sidste ende er det stærkt

fremhæve, at vi altid overholder de til enhver tid gældende miljøforskrifter og

medvirkende til, at du altid kan regne med fair priser, når du handler med

regler for handel med skrot. For os er ren samvittighed lige så naturligt, som at

HJM Recycling.

vi afregner kontant og betaler til aftalt tid.

På www.hjmrecycling.dk kan du iøvrigt se og læse mere om de forskellige sorteringer, vi arbejder med.


Gode værdier ruster ikke HJM Recycling er blandt Danmarks førende på sit felt. Det er vi ikke blevet fra den ene dag til den anden. Vores rødder går tilbage til 1974, og vores position er vundet gennem en legering af lige dele benhårdt arbejde, erfaring, nytænkning, stålsat seriøsitet og rene linier. I forhold til kunder, myndigheder og miljø. Vi tror på langvarige forretningsrelationer baseret på åbenlys tillid og troværdighed. For os er god service ikke noget, vi taler om; det er en selvfølge. I Danmark opererer vi fra Gedser til Skagen. Men vi servicerer også mange virksomheder uden for landets grænser og inden for EU. Ligesom vi har en stor eksport af forædlede produkter til adskillige lande i Fjernøsten.

Vil du vide mere om HJM Recycling, eller høre hvad vi kan gøre for dig, er du velkommen til at kontakte os. Vi lover hverken guld eller grønne skove, men garanterer en fair og god forretning.


RECYCLING

Industrivej 6 ■ 3000 Helsingør ■ Tel. 4921 7546 info@hjmrecycling.dk ■ www.hjmrecycling.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.