Page 1

AHİ EVRAN HABER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ / OCAK 2010 / SAYI 1

2009 - 2010 AKADEMİK YILI AÇILIŞI

2009 - 2010 Akademik Yılı Açılışına Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Teşrif Ettiler

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Hazır

CACABEY GÖKBİLİM KAMPI

Üniversitemiz Cacabey Gökbilim Kampı’na Ev Sahipliği Yaptı


“ Milletimizin siyasi, toplumsal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir. “

AHİ EVRAN HABER


Başlarken… recede artmıştır. Ülke ve dünya gündemini topluma aktaran, yönetici ve yöneten arasında köprü vazifesi kuran, zaman zaman da olsa eğitici işlevini yerine getiren ve tüm bu sayıHer şeyin ilki, gerçekten önem- lanları bünyesinde taşıyan Ahi li bir anlam taşır ve geleceğe Evran Haber’in ilk sayısını sizleryönelik birçok umutları da be- le buluşturuyoruz. raberinde getirir. Şuan elinizde bulunan bu bültende Ahi Üniversitemiz kuruluşundan Evran Üniversitesi’nin dışa açı- bu yana birçok alanda hızlı gelan penceresi olma anlamında lişmeler sağlayarak, bir takım önemli bir görev üstlenmiştir. faaliyetlerde bulunarak üniversiteler arasında önemli bir yer Günümüz modern toplumun- edinmeye çalışmaktadır. Bu anda kitle iletişim araçlarının lamda üniversitemizin misyoönemi azımsanamayacak de- nu ve vizyonunu duyurmada Ahi Evran Üniversitesi olarak kurumsallaşma yönünde yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemenin gururunu ve sevincini yaşamaktayız.

büyük bir görev üstlenen bültenimiz, üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinlikleri, bilimsel çalışmaları, çeşitli söyleşi ve röportajları siz değerli okuyucularına ulaştırmayı amaç edinmiştir. Tüm personelimiz ve öğrencilerimizin hizmetine açık olan bültenimiz, kurum içi ve kurum dışı iletişimi de sağlayacaktır. Ahi Evran Haber’in hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eder bültenimizin üniversitemize hayırlı olmasını dilerim… Prof. Dr. Selahattin SALMAN Rektör


AHİ EVRAN HABER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Selahattin SALMAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR YAYIN KURULU Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU Prof. Dr. Türel YILMAZ Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ Yrd. Doç. Dr. Ergin ÖZCAN YAYINI HAZIRLAYANLAR Uzm. Dilek KELEŞ Uzm. Mehmet Cemil TOPAL Öğr. Gör. Esin Ece KARACAN GÖRSEL YÖNETMEN Çağlar SAY FOTOĞRAF Gökhan ÖZCAN İLETİŞİM Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Terme Cad. KIRŞEHİR Tel. 0386 211 41 86 Web. http://basin.ahievran.edu.tr Mail. basin@ahievran.edu.tr BASKI Yıl. 2010 Sayı. 1


İÇİNDEKİLER İlköğretmen Okulundan Üniversiteye

06

Üniversitemizin 2008-2009 Akademik Yılı Açılışı

08

Üniversitemizin 2009 - 2010 Akademik Yılı Açılışı

10

Ahi Evran Üniversitesi Hızla Büyümeye Devam Ediyor

16

Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Vermeye Hazır

20

Cacabey Gökbilim Kampı Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Yapıldı

28

Ahi Evran Üniversitesi’nden Dünya Barışına Yönelik Proje

29

Bilim Eğitiminde Birinci Doktora Sempozyumu

30

Yunus Emre’yi Andık

31

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimiz Uluslararası Bir Sempozyumda

32

Üniversite Gençliği ile El Ele Topluma Hizmet

33

Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Çalışmalarını Hızlandırdı

34

”Aramızdan Ayrılışının 71. Yıldönümünde Atatürk’ü Anlamak”

35

Üniversitemizde İlk Diploma Heyecanı

36

Kuva-i Milliye ve Milli Mücadelenin 90. Yılı

37

Kırşehirlilier Derneği’nden ( KIR-DER ) Üniversitemize Ziyaret

37

VII. Geometri Sempozyumu

38

Üniversitemizde Öğretmenlik Mesleğinin Dünü Bugünü ve Yarını Tartışıldı

39

Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi

40

Üniversitemiz Coğrafya Bölümünde İlk Ders

42

Prof. Dr. Zhijian Wu Üniversitemizde Seminer Verdi

42

Seyfe Gölü’nün Korunması ve İyileştirilmesi Semineri

43

Ahi Evran ve Ahilik

44

Yerleşkede Yaşam

48

Atama Haberleri

54


HABER

İLKÖĞRETMEN OKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE

Erkek İlköğretmen Okulundan üniversiteye uzanan zorlu yolculuğun mutlu sonu Ahi Evran Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi’nin kuruluşunu 1961 yılında açılan Erkek İlköğretmen Okulu’na bağlamak mümkündür. 1961 yılında Erkek İlköğretmen Okulu olarak eğitim öğretime başlayan kurum, 1974 yılında Eğitim Enstitüsüne; 1982 yılında da iki yıllık Eğitim Yüksekokuluna dönüştürülerek Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1988’de ise dört yıllık yüksekokul haline getirilen kurum, 1992 yılından itibaren Kırşehir Eğitim Fakültesi adıyla eğitim öğretime devam etmektedir. 1976 yılında Milli Eğitim Bakan lığı’na bağlı Yaygın Yükseköğretim Kurumu adı altında eğitime açılan Kırşehir Meslek Yüksekokulu,

1982 yılında Gazi Üniversitesi’ne devredilmiştir. 1992 yılında Ziraat Fakültesi, 1996 yılında Sağlık Yüksekokulu, 1998 yılında Kaman Meslek Yüksekokulu, 1999 yılında Fen Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2000 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek-

6

okulu, 2002 yılında Mucur Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, 2007 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları açılmıştır. Bu 12 eğitim kurumu 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Ahi Evran Üniversitesi’ne devredilmiştir. Ayrıca 2007 yılında Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü açılma izni alınmıştır. Üniversite kuruluş kararında yer alan Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri 2008–2009 eğitim öğretim bahar döneminde hizmete açılmıştır. Açılan yeni birimlerle birlikte üniversitemiz birim sayısı 16 ya çıkarılmıştır. Temelleri İlköğretmen Okulunda atılan Ahi Evran Üniversitesi bugün 4’ü Kırşehir il merkezinde 3’ü ilçelerde olmak üzere toplam 7 yerleşkede yer alan 16 birimin 13 ‘ünde 117 programda ( 22 lisansüstü, 37 lisans ve 58 önlisans ) eğitim - öğretim vermektedir. Prof. Dr. Selahattin Salman 17.05.2007 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi rektörlüğüne atandığında üniversitede 174 akademik, 97 idari personel bulunurken, bugün Üniversitemizde 419 akademik, 226 idari personel görev yapmaktadır. 2007 yılı içerisinde 7 bin 100 olan öğrenci sayımız bugün 11 bine ulaşmıştır. Bilimsel projeleri öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, özellikle Avrupa Birliği ile ortak çalışmalara katılarak Üniversitemizde eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesi, yörenin sosyal ekonomik ve kültürel kalkınmasına destek sağlamak üzere, “Yaşam Boyu Öğrenme Programı”


HABER

kapsamında; “Grundtvig, Leonardo ve Erasmus” Projeleri yürütülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurularak çalışmalarına başlamıştır.

sistemi gibi hizmetlerimiz de devreye girecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, şahıslara ait apart otel ve yurtlarla karşılanmaktadır.

Üniversitemiz eğitim ve öğretimin yanında kültür, sanat, spor 2008–2009 eğitim- öğretim yılın- etkinliklerini de önemsemektedir. dan itibaren öğrenci otomasyon Üniversitemizde kuruluşundan bu sistemi Üniversitemiz bünyesinde yana onlarca ulusal ve uluslararası kurulmuş ve tüm birimlerimizin konferans, panel ve sempozyum kayıt ve öğrenci bilgileri Rektör- düzenlenmiştir. Bununla birlikte lüğümüz bünyesinde tek merkez- öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını üzere Üniverden güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamak yapılabilir hale getirilmiştir. Ayrı- sitemiz bünyesinde 2007 yılında ca çok yakın gelecekte öğrencile- 19 öğrenci topluluğu kurulmuşrimize yönelik elektronik ortamda tur. Bu topluluklarımız katıldıkları uzaktan eğitim, öğrenci memnu- birçok ulusal ve uluslararası etkinniyet servisi, bilgilendirme, reha- likte üniversitemizi en iyi şekilde bilitasyon servisi, mezunları takip temsil etmişlerdir.

7


HABER

ÜNİVERSİTEMİZİN 2008–2009 AKADEMİK YILI AÇILIŞI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL’ÜN TEŞRİFLERİYLE YAPILDI

Ahi Evran Üniversitesi’nin 3. Akademik Yılı Açılış Törenine Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül katıldı ceğine yönelik olarak duyduğu inancı ifade etti. Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu’daki yeni üniversitelerin bundan sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor. Adının üniversite olması yetmiyor. Akademik çalışmaları, şehre ve üniversite yerleşkesine getirdikleri sosyal iklim üniversiteleri güçlü yapar. O açıdan Anadolu’daki üniversiteler sınavdan da geçiyor. Değerli öğretim üyeleri sizlere de çok iş Ahi Evran Üniversitesi’nin kurulu- düşüyor. Üniversiteyi siz ispatlaşunun 2006 yılı olarak görünme- yacaksınız. Üniversiteler birbiriyle sine rağmen 1965 yılına dayanan yarışacak ki daha ile köklü bir eğitim birikimine sahip riye gidebilsinler. Türkiye’de olduğunu anlatan Gül, bu biri- eğitim-öğretimle ilgili yeni dökimin üniversiteyi birçok alanda nem başladığını da görüyorum. zenginleştirdiğini vurguladı. Ahi Bir zamanlar üniversitelerimiz Evran Üniversitesi’ni kuruluşun- kendi içlerinde enerjilerini tüdan itibaren yakından takip etti- kettiler. Zaman zaman kendi önğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, celikleri karıştı. Şimdi eğitime, üniversitenin yakında yeni yerleş- öğretime, araştırmaya, dünyayı keye taşınarak çok daha büyüye- takibe, sanayiyle işbirliğine, ticaAhi Evran Üniversitesi, 2008–2009 Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, 2008 – 2009 akademik yılı açılışında Ahi Evran’ın adıyla anılan bir üniversitede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

8

retle, ekonomiyle işbirliğine çok daha önem veren görev anlayışı içinde olunacağına inanıyorum.’’ Özellikle Anadolu’daki üniversitelerin o şehirlerin öncüleri olduğunu, kentin ufkunu açtığını anlatan Cumhurbaşkanı Gül, üniversite kadrolarının da kentin girişimcilerine yol gösterici olacağını sözlerine ekledi. Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Gül; “Heyecanını yakından biliyorum, bir işi tutan insanın heyecanı varsa o işi gece gündüz dert ediniyorsa orada olağanüstü işler oluyor demektir. Bu nedenle Ahi Evran Üniversitesi’nin kısa sürede çok daha güçlü olacağına inancım tamdır. Şüphesiz ki ben de her türlü destek ve yakın ilgiyi bu üniversiteye göstereceğim” diyerek konuşmasını tamamladı.


HABER

HABER

9


HABER

BAŞBAKAN ERDOĞAN

“YENİ ÜNİVERSİTELER KURARKEN BİZE ‘TABELA ÜNİVERSİTE OLUR’ DİYENLER GELSİN AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ’Nİ BİR İNCELESİNLER” Rektör Salman:

“Bahçesinde rengarenk güllerin açtığı, cıvıl cıvıl kuşların öttüğü, kardeşlik dostluk türkülerinin söylendiği, bilimin sevgiye benzediği bir üniversite oluşturmak istiyoruz” Ahi Evran Üniversitesi’nin 4. Akademik Yılı Açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımı ile gerçekleştirildi. 17 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen tören Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapıldı. Milletvekilleri ve il protokolünün de hazır bulunduğu tören, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necati Karayel yönetimindeki koronun verdiği konserle başladı. Konserin ardından Ahi

10

Evran Üniversitesi’nin 2009–2010 Akademik Yılı Açılış konuşmasını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sözlerine, 2009 – 2010 akademik yılının başarılı geçmesi temennilerinde bulunarak başladı. Başbakan Erdoğan, Ahi Evran Üniversitesi’nin çok kısa bir sürede gelişerek Kırşehir’e farklı bir ivme kazandıracağına inandığını belirterek, Ahi Evran Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti. Bu kadar kısa sürede böyle bir bü-

yümeyi yakalamış bir üniversitenin Kırşehir için çok farklı bir renk olduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi’nin bu hale gelmesinde emeği geçenleri kutladı. Erdoğan, hükümetin verilmiş bir sözünün yerine gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, “İnşallah yerleşke gelişecek büyüyecek, Ahi Evran Üniversitesi de öğretim üyesiyle, fiziki imkanlarıyla, öğrencileriyle ülkemizin eğitimde rekabet içinde olan


HABER

üniversitelerinden birisi olacaktır” versitesiz her şehrimize üniversite dedi. kazandıracağız sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle şunları söyledi: “Bu kararları aldısürdürdü:“Şöyle bir düşünüyorum ğımızda muhalefetin yoğun tepCaca Bey’den bu yana o zamanda kisiyle karşılaştık. Bize gerek yok medreseler kurulmuş, uzay bilim- dediler. Tabela üniversitesi olur leriyle ilgili adeta o günün üniver- dediler. Personeli nereden busitesi olan bir yapı ondan sonra lacaksınız dediler. Ama gittiğim uzun süren bir kesinti ve üniversi- her ilde yeni üniversitelerin çok tesiz bir şehir ve 2006’da yeniden hızlı gelişme kaydettiklerini göadeta küllerinden doğan bir üni- rüyorum. 81 vilayeti dolaşan bir versite. İnanıyorum ki bu rekabet başbakan olarak bugün her şehriiçerisinde Ahi Evran haklı yerini mize üniversite kurulmasına karşı alacaktır” yorumunu yaptı. Başba- çıkanların özellikle Kırşehir’e gelip kan Erdoğan, hükümet olarak üni- şöyle Ahi Evran Üniversitesi’ne

bakmalarını, burayı incelemelerini tavsiye ediyorum.”

“ Üniversite yeni binalarına kavuşacak ” Fen Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatlarının kısa sürede tamamlanarak üniversitenin yeni binalarına kavuşacağını kaydeden Başbakan Erdoğan, öğrenciler için 500 yatak kapasiteli bir yurt projesinin de ihale aşamasında olduğunu müjdeledi.

11


HABER

“Ahi Evran Üniversitesi hızla büyüyor” Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, Ahi Evran Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana hızla gelişerek büyüdüğünü kaydetti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir, Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir” sözünden alıntı yapan Rektör Salman, ilmen-irfanen zengin ve zihnen gelişmiş insanların oluşturduğu bu şehrin üniversitesini oluşturmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Selahattin Salman, aklı ve bilimi ön plana alan bir çalışma geleneğinden hareketle bu güzel şehre uygun bir üniversite oluşturarak, yerelden evrenselliğe ulaşma vizyonunu gerçekleştirme çabası içinde olduklarını belirtti. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne atandığı tarihten bu yana üniversitede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Rektör Salman konuşmasını şöyle sürdürdü: “2007–2008 eğitim öğretim yılında üniversitenin 8 biriminde eğitime-öğretime açık 37 programda 7 bin 100 öğrenci öğrenim

12

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi inşaatından bir görüntü görmekteydi. Akademik ve idari yapılanmada yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar sonucunda bu eğitim-öğretim yılında önlisans, lisans ve lisansüstü program sayımız toplam 117’ye, 2 bin 100 olan kontenjanımız ise 5 bin 500’e ulaşmıştır. Ülkemiz genelinde üniversitelerimizde öğrenci kontenjanları yaklaşık yüzde 25 artırılmasına rağmen, üniversitemizin öğrenci kontenjanında geçen yıl yüzde 70 ve bu yıl yüzde 52’lik bir artış sağlanmıştır. 2009–2010 eğitim – öğretim yılında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde aramıza yeni katılan öğrencilerimizi başarılarından ve üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı yürekten kutluyor ve üniversitemize “Hoş geldiniz” diyorum.”

“Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimiz eğitim öğretime başladı” “Uluslararası anlamda bir üniversite olabilmenin önemli şartlarından birinin de öğretim üyesi yetiştirebilmesi ve bu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını büyük ölçüde kendi üniversitelerinde yapabilecekleri ortamın yaratılmasıdır” diye konuşmasını sürdüren Salman, üniversitenin kuruluşunda yer alan enstitülerin eğitim öğretim program çalışmalarının tamamlandığı bilgisini verdi. Rektör Salman, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde toplam 22 programda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları başla-


HABER

yüksekokullarda en az 3 öğretim elemanı, 4 yıllık yüksekokul ve fakültelerde ise en az 3 öğretim üyesi bulunmayan birimlere 2008–2009 eğitim öğretim yılında öğrenci alımının durdurulaca“Personel sayısında yüz- ğı kararının aldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu karar doğrulde yüzün üzerinde bir tusunda Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümü, Sağartış sağladık” lık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve “Ahi Evran Üniversitesi’ne rektör Spor Yüksekokulu, Kaman Mesolarak atandığım tarihte akade- lek Yüksekokulu, Mucur Meslek mik personel sayımız 174, idari Yüksekokulu ve Çiçekdağı Mespersonel sayımız ise 97’ idi. Bugün lek Yüksekokullarına 2008–2009 itibariyle Ahi Evran Üniversitesi eğitim öğretim yılından itibaren 419 akademik, 226 idari perso- öğrenci alımının durdurulacağı nele sahip” diye konuşan Rektör YÖK tarafından üniversitemize Salman, iki buçuk yıl gibi kısa bir bildirilmiştir. Biz de bunun üzesürede Ahi Evran Üniversitesi’nin rine çalışma yaparak Mayıs 2007 akademik ve idari personel sayısı- tarihinden sonra, iki ay gibi kısa nın yüzde yüzün üzerinde bir ar- bir sürede bu birimlerin öğretim tış sağladığını ifade etti. Salman, elemanı ihtiyacını tamamladık ve YÖK Genel Kurulunun 12 Mayıs öğrenci alımlarının devamı sağla2007 tarihli toplantısında; 2 yıllık dık.” tıldığını kaydetti. Salman, bu yıl toplam 377 yeni öğrencinin Ahi Evran Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak üzere eğitimöğretime başladığının altını çizdi.

13


HABER

“Dünyadaki hızlı gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

yılında kurulma izni alınan İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerimizin 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrenci kayıtlarını aldığını söyledi. Ayrıca 2007 yılınSalman, Ahi Evran Üniversitesi da üniversitemiz bünyesinde Tıp olarak dünyadaki hızlı değişimleri fakültesi kurulma izninin de alınyakından takip ettiklerini anlata- dığını belirten Prof. Dr. Selahatrak, “Hem Bologna süreci hem de tin Salman yeni eğitim - öğretim ülkemiz açısından mezun ettiği- kurumları kurulması yönünde de miz öğrencilerin yetkin ve yeter- çalışma içerisinde olduklarını kayliliklerinin çok önemli olduğunu detti. bilmekteyiz. Küresel rekabette avantajlı olabilmek için işgücü piyasalarının nitelikli işgücüne ih- “Sizler üniversitemizin tiyaçlarının yüksek olduğunun bibaş aktörüsünüz” linci ile hareket etmekteyiz” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Selahattin Salkonuşmasında öğretim ele“Ziraat ve İktisat Fakül- man manlarına şöyle seslendi: “Sizler teleri eğitim öğretime üniversitemizin bilimsel gücü, baş aktörüsünüz. Bu ağır sorumbaşladı” luluğunuzu gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızla ortaya koymakRektör Salman, 1992 yılında ku- tasınız. Sizlere yürekten teşekkür rulma izni alınan Ziraat ve 2000 ediyorum. Yeni yüzyılı ve yeni

14

toplum düzenini, bir taraftan akademik özgürlüğü ve bilimin etik değerlerini sımsıkı koruyarak, diğer taraftan değişen koşulları görerek, değişimlere uyum sağlayarak ve kendinizi yenileyerek karşılama ve böylece Ahi Evran Üniversitesi’ni, çağı yakından izleyen ve kendisini sürekli yenilemeye çalışan bir üniversite konumuna getirme kararlılığınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Tüm akademik kadromuza sevgi ve saygılar sunuyor, yeni öğretim yılında başarılar diliyorum.”


HABER

“Çağdaş bir üniversite gençliği oluşturmak en büyük hedefimizdir”

doğru yönlendirme, bulunduğunuz ortamlarda aktif davranma ve sorumluluk üstlenme gayreti içinde olunuz. Herkesin sizin gibi düşünmesini beklemeyiniz. Çeşitliliği zenginlik olarak kabul edin, size saygı duyulmasını istiyorsaKonuşmasında Ahi Evran Üniver- nız, siz de kendiniz gibi düşünmesitesi öğrencilerine de seslenen yenlere saygı duyunuz ve onlarla Rektör Salman, mensubu olduğu- konuşmaya açık olunuz. Atatürk nuz bu üniversitede, sizlere çok ilke ve inkılâpları doğrultusunda, büyük değer veren ve mesleğinizi cumhuriyet değerlerine sahip çıçok iyi öğrenmeniz için her türlü kan, birlik ve beraberlikten güç imkânın seferber edildiği bir eği- alan, çağdaş bir üniversite gençtim anlayışı bulacaksınız. Sizlere liği oluşturmak en büyük isteğisağladığımız eğitim ortamı ve mizdir.” olanaklarını çok iyi değerlendiriniz. Öğrenmeyi gerçekleştirecek Rektör Salman konuşmasını, ünisizlersiniz. Merak edin, araştırın, versitenin bugünlere gelmesinde sorun ve sorgulayın. Hedefiniz büyük katkı sağlayan üniversite olsun ve hedeflerinizi arkadaş- çalışanlarına, şehrin yöneticilerilarınızla birlikte ortak noktalara ne ve Kırşehir halkına teşekkür

ederek sonlandırdı. Tören, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a şilt verilmesi ile son buldu. Törenin ardından merkez yerleşkeyi ve öğrenci yurtlarını gezen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan buradan Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçerek incelemelerde bulundu.

15


RÖPORTAJ

ÜNİVERSİTEMİZ BAĞBAŞI YERLEŞKESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Rektör Salman, Ahi Evran Üniversitesi yerleşke belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek yeni yerleşkede devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bilgeliğin simgesi olan Ahi Evran Üniversitesi, Anadolu’nun şirin kentlerinden biri olan Kırşehir’de, eğitim meşalesini her geçen gün daha da alevlendirmeye devam ediyor. 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi’ne 17 Mayıs 2007 tarihinde rektör olarak atanan Prof. Dr. Selahattin Salman daha önce Kırşehir Eğitim Fakültesi dekanlık görevinde de bulunmuştur. Salman, Kırşehir’i ve Üniversiteyi tanıyan biri olarak şehrin ve Üniversitenin sorunlarını çözme anlamında hızla çalışmalara başlamıştır. Göreve başladığı günden bu yana Ahi Evran Üniversitesi’nin kurumsallaşması anlamında çok önemli çalışmalara imza atan Rektör Salman ve çalışma arkadaşları, başlamış oldukları birçok projeyi tamamlayarak Ahi Evran Üniversitesi’nin büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam ediyorlar. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, “Ahi Evran Üniversitesi ile hep birlikte daha ileriye” sloganından yola çıkarak, Üniversitenin gelişmesi ve büyümesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatarak, Ahi Evran Üniversitesi’nin göreve geldiği günden bu yana hızla büyüdüğünü söyledi. Ahi Evran Üniversitesi’nin tohumlarının Anadolu’nun merkezinde

16

bulunan Kırşehir İlinde ekildiğini ancak Üniversitenin filizlenerek Türkiye’ye ve dünyaya açıldığına dikkat çeken Rektör Salman, Üniversite yerleşkesinin belirlenme süreci ile ilgili olarak şunları söyledi:

bulunan belediye ormanı (1308 dönüm), özel mülkiyet (2696 dönümlük), belediye ve maliye hazinesine ait tarım arazilerinden oluşan toplam 4004 dönüm arazinin şehir imar planında üniversite yerleşkesi olarak belirlenmesini talep etmiştir. Yazımıza cevabın “Bir üniversitesinin kısa sürede ge- gecikmesi nedeniyle, Rektörlüğülişip büyüyebilmesi için öncelikli müz yeniden 02.10.2007 tarih ve olarak yerleşkesinin belirlenme- 2221 sayılı yazıyla, Kırşehir Beledisi gerekir. Kırşehir İl merkezinde ye Başkanlığı’ndan; Üniversitemiz Üniversitemize ait dört ayrı yer- yeni yerleşim alanı olarak planleşke bulunmaktadır. Bunlardan lanan Aşıkpaşa Mahallesi’ndeki üçündeki birimlerimizde eğitim- belediyeye ait ada ve parsellerin öğretim faaliyetleri sürdürülmek- Üniversitemize tahsisi veya tapu te, birinde ise yeni bina inşaatları devam etmektedir. Bu durumun gerek fiziki altyapının sağlıklı bir şekilde oluşturulması ve işletme giderlerinin daha ekonomik bir yapıya kavuşturulması, gerekse eğitim-öğretimin daha etkili bir düzeye ulaştırılması açısından büyük güçlüklere neden olduğu bilinen bir gerçektir. Rektörlük görevine başladığım 22 Mayıs 2007 tarihinden itibaren, bu olumsuzlukların giderilmesi ve Ahi Evran Üniversitesi’nin yeni bir yerleşkeye sahip olabilmesi için yoğun bir çalışma başlattım. Rektörlüğü müz, 17.08.2007 tarih ve 03–1876 sayılı yazıyla, Kırşehir Belediye Başkanlığından; Kırıkkale-Kayseri Karayolunun Kırşehir İli merkezinden geçen kısmına cephesi


RÖPORTAJ

suyla devrinin yapılması ve mevcut dört yerleşkeden biri olan Bağbaşı Mahallesi’ndeki yerin tahsisinin kaldırılması işlemlerinin başlatılması istenmiştir. Üniversite yerleşkesinin belirlenmesi görüşmelerinde, Sayın Vali ve Belediye Başkanının ‘orman alanından yukarıya doğru devam eden bölgenin, imar uygulamalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, üniversiteye ücretsiz olarak verilebilmesini sağlamak amacıyla etap 2 olarak belirlenen 1814 dönümlük arazinin de yerleşkeye ilave edilmesi teklifleri’ Rektörlüğümüzce de uygun görülmüş olup, bunun sonucunda yeni yerleşke alanı 5755 dönüm olarak işlem görmüştür.

Çevre Orman Bakanlığı ve İl Tarım Müdürlüğünün görüşlerine başvurulmuş ve olumlu görüş alınmıştır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı söz konusu 311 ada 202 no’lu parselin Üniversiteye tahsisisin uygun olacağı belirtilmiştir. İlgili bakanlıkların olumlu görüşlerinden hareketle bu ada ve parselin üniversite alanı olarak imar planlarına işlenmesi ve üniversitenin tapulu mülküne mal edilmesi; orman alanı dışında kalan belediye mülkiyetindeki parsellerin Üniversitemize tahsisinin veya devrinin yapılması için Belediye Meclis kararının alınması talep edilmiştir. Bu talebimizle ilişkili olarak Üniversite Yerleşke Alanı Belirleme

Komisyonu üyelerinden Sayın Valimizin başkanlığında Belediye Başkanı ve Rektörün katıldığı toplantıda, daha sonra milletvekillerimizin de katkılarıyla belediye başkanı; yerleşke alanındaki belediyeye ait ada ve parsellerin, Kırşehir Belediyesi’nin hazineye olan borçları karşılığındaki Milli Emlak’a devri, Milli Emlak’ın da bu yolla üniversiteye tahsis etmesi teklifinde bulunuldu. İl Defterdarı ve ilgililerin görüşleri alındıktan sonra konunun bu şekliyle belediye meclisine götürülmesi uygun görüldü. Belediye meclisi üyeleri bir önceki toplantıda söz konusu ada ve parsellerin üniversiteye karşılıksız olarak tapusuyla veril-

17


RÖPORTAJ

mesi konusunda karar aldıklarını ifade ederek, bu konunun yeniden gündeme getirilmesine itiraz ettiler. Böyle bir kararın Komisyo na ve Rektörlüğe yansımadığını söyledim. İntikal eden şekliyle de gerekenlerin yine valilik ve rektörlük tarafından yerine getirildiğini anlatarak, bütün Kırşehir halkını ilgilendiren belediyeye ait borcun karşılığında üniversiteye devrinde herhangi bir sakınca olmadığı konusunda meclis üyeleri ikna edildi. Böylece yerleşke alanının borç karşılığında devir edilmesi ne ilişkin Belediye Meclis Kararı büyük çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Söz konusu kararın İl Defterdarlığı’na ve dolayısıyla Milli Emlak’a intikali beklenirken 311 ada 202 no’lu parselin Üniversiteye tahsisisin uygun olacağı belirtilmiştir. İlgili bakanlıkların olumlu görüşlerinden hareketle bu ada ve parselin üniversite alanı olarak imar planlarına işlenmesi ve üniversitenin tapulu mülküne mal edilmesi; orman alanı dışında kalan belediye mülkiyetindeki parsellerin Üniversitemize tahsisinin veya devrinin yapılması için Belediye Meclis kararının alınması talep edilmiştir. Bu talebimizle ilişkili olarak Üniversite Yerleşke Alanı Belirleme Komisyonu üyelerinden Sayın Valimizin başkanlığında Belediye Başkanı ve Rektörün katıldığı toplantıda, daha sonra milletvekillerimizin de katkılarıyla belediye başkanı; yerleşke alanındaki beLediyeye ait ada ve parsellerin, Kırşehir Belediyesi’nin hazineye olan borçları karşılığındaki Milli Emlak’a devri, Milli Emlak’ın da bu yolla üniversiteye tahsis etmesi

18

teklifinde bulunuldu. İl Defterdarı ve ilgililerin görüşleri alındıktan sonra konunun bu şekliyle belediye meclisine götürülmesi uygun görüldü. Belediye meclisi üyeleri bir önceki toplantıda söz konusu ada ve parsellerin üniversiteye karşılıksız olarak tapusuyla verilmesi konusunda karar aldıklarını ifade ederek, bu konunun yeniden gündeme getirilmesine itiraz ettiler. Böyle bir kararın Komisyo na ve Rektörlüğe yansımadığını söyledim. İntikal eden şekliyle de gerekenlerin yine valilik ve rektörlük tarafından yerine getirildiğini anlatarak, bütün Kırşehir halkını ilgilendiren belediyeye ait borcun

karşılığında üniversiteye devrinde herhangi bir sakınca olmadığı konusunda meclis üyeleri ikna edildi. Böylece yerleşke alanının borç karşılığında devir edilmesine ilişkin Belediye Meclis Kararı büyük çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Söz konusu kararın İl Defterdarlığı’na ve dolayısıyla Milli Emlak’a intikali beklenirken 311 ada 202 parselin (orman alanının) belediye tarafından iskân arazisi gibi fiyatlandırması yapılarak ha zineden 78 milyon lira talep edil di. Ayrıca bu toplantıda yaklaşık 2 bin 500 dönümlük tarım arazisinin de istimlâkinin yapılabilmesi için 2 milyon lira talep edilmiş ve


RÖPORTAJ

“Bağbaşı Yerleşkesinde inşaatlar hızla yükseliyor”

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnşaatından Bir Görüntü

bu talep uygun görülmediğinde, Kırşehir Belediye Başkanı; “İmar uygulamasının 18. maddesine göre söz konusu alanın büyük bir kısmının karşılıksız olarak üniversiteye intikalini sağlayacağını” ifade etmiştir. Ancak bu konuda herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun sonucunda 1308 dönümlük orman alanı üniversiteye tahsis edilse dahi orman alanı içinde yasal kullanım alanının sadece 78 dönüm olacağından, bu miktarın üniversite yerleşke alanı için yetersiz olacağı açıktır. Bütün bu çalışmalar sonucunda Üniversitemiz yerleşkesi ile ilgili olarak

yapılan çalışmalarda ilerleme kaydedilmediğinden sözü edilen orman alanı ve çevresindeki tarım arazilerinin yerleşke alanı olarak üniversiteye tahsisinde birçok engelin bulunduğu ve yapılan çalışmalarla bu engellerin aşılamadığı görülmektedir. Daha fazla zaman kaybının önlenmesi için başlangıçtan itibaren belirlenmiş olan tüm yerleşkeler birlikte değerlendirilerek, Üniversite Yerleşkesi Belirleme Komisyonu tarafından 30 Nisan 2008’de Bağbaşı mevkiinde bulunan 1882 dönümlük alan Üniversitemiz Yerleşkesi olarak belirlenmiştir.”

Prof. Dr. Selahattin Salman, yerleşke belirlenir belirlenmez alanda yaklaşık 500 dönüm arazi üzerine yayılı 300.000 metreküp dolayındaki çöpün 2008 yılı yazında toplanarak kaldırıldığını ve alanın inşaat yapımına uygun hale getirilerek çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi. Zemin etüt ve yol yapım çalışmalarının da hızlandırıldığına dikkat çeken Rektör Salman, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 500 kişilik Kapalı Spor Salonu inşaatlarına hemen başladıklarını ve inşaatların bitmek üzere olduğu bilgisini verdi. Salman, göreve başlar başlamaz, Bağbaşı Yerleşkesi’nde yaklaşık 21 yıldır inşaatı devam eden ve 6 yıldır Gazi Üniversitesi ile yüklenici firma arasında mahkemelik durumda olan Eğitim Fakültesi ek binasının Ahi Evran Üniversitesi’ne devri için gerekli çalışmalar yapılarak hukuki sorunların çözülme aşamasına gelindiğini ifade etti. 2007 yılından bu yana hızla gelişerek büyüyen Ahi Evran Üniversitesi’nde 2010 yılı içerisinde birçok yeni projenin daha altına imza atacaklarını dile getiren Rektör Salman, bahçesinde rengarenk güllerin açtığı, cıvıl cıvıl kuşların öttüğü, kardeşlik dostluk türkülerinin söylendiği, bilimin sevgiye benzediği bir üniversite olma anlamında önemli adımlar attıklarını ve “Ahi Evran Üniversitesi ile Hep Birlikte… Daha İleriye…” diyerek sözlerini tamamladı.

19


HABER

ÜNİVERSİTEMİZ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMET VERMEYE HAZIR Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, en son teknoloji ile konaklama konforunu bir arada sunan Türkiye’nin en gelişmiş fizyoterapi ve kaplıca merkezlerinden biridir.

20


HABER

Ahi Evran Üniversitesi gelişerek büyümeye devam ediyor. Yapılan son atılımlarla üniversite bölgenin en iyi eğitim kurumları arasında yer alıyor. Önceki yıllarda ‘Terme Kür Otel ve Kaplıcası’ adı altında işletilen Kırşehir İl Özel İdaresine ait tesis, Kırşehir Valiliğinin büyük katkısı ile Ekim 2008’de 15 yılığına Ahi Evran Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Mevcut bina ve çevresinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda tesis ve çevresi fizik

tedavi ve rehabilitasyona dayalı; sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel etkinliklerin yanında sportif faaliyetlere de uygun hale getirilmiştir.

yaşlılık, kadın ve çocuk sağlığı, bel ve boyun hidroterapi ve balneoterapi gibi birçok ünitede sağlık hizmetleri sunulacaktır. Ayrıca isteyenler son derece modern imkanlara sahip olan merkezde, Fizik tedavi ve rehabilitasyon spor tesisleri, yüzme havuzları, alanındaki en gelişmiş bilgileri fiziksel uygunluk ve egzersiz ünimerkeze taşıyacak olan öğretim tesi, konuk odaları, konferans saelemanları ve çalışanların önderli- lonu, restoran, kafeterya, termal ğinde tedaviye ihtiyaç duyanlara; havuz, özel banyo, Türk Hamamı, ortopedik, romatizmal, nörolojik, sauna, jakuzi, gibi hizmetlerden nöroşirurjik, kardiyopulmoner, de yararlanabilecektir.

21


HABER

Rehabilitasyon Merkezimizdeki Tedavi Ünitelerini tanıyalım ~ Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Ortopedik hastalıklar eklem ve çevresindeki yumuşak dokuların çeşitli nedenlerle zorlanma ve yaralanması sonucu oluşur. Ünitemizde kas iskelet sistemine ait kırık, çıkık, menisküs, bağ, tendon, sinir yaralanmaları gibi yaralanma ve sakatlıkların tedavisi yapılmaktadır. Burada hasta eğitimi, egzersizler ve gerektiğinde yardımcı cihazlar ile sakatlıkları engellemek, fonksiyonları iyileştirmek ve aktif yaşama dönüşü sağlamaktır. Ayrıca ünitemizde hastaların kas kuvvetleri bilgisayarlı izokinetik sistemle ölçülmekte uygun egzersiz yöntemi ile tedavi edilmekte ve gelişmeleri izlenmektedir.

GÖRSEL

~ Sporcu Sağlığı Ünitesi Sporcular yaptıkları spora bağlı olarak özel anatomik ve fizyolojik yapıya sahiptirler. Sporculara özel olan ünitemizde sezon öncesinde ve sezon sonundaki değerlendirilmeleri ve tedavileri ünitemizde yapılmaktadır. Amatör ve profosyonel olarak spor yapmak isteyenlere genel sağlığı koruyucu ve kas iskelet sistemi yaralanmalarını önleyici eğitim programları verilmektedir. ~ Romatizmal Hastalıklar Ünitesi Ünitemizde, kireçlenme gibi çeşitli eklem ve yumuşak doku romatizmal hastalıklarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ağrıyı azaltmaya, fonksiyonları geliştirmeye ve günlük yaşamda hastanın bağımsızlığını arttırmaya yönelik su içi egzersiz, masaj, ısı-ışık ve elektroterapi gibi fizyoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. ~ Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Ünitemizde felç (inme), parkinson, MS (Multipl Skleroz) ve yüz felci gibi sinir sistemine ait olan hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bu hastalıklara bağlı olarak gelişen kuvvet kaybı, denge bozukluğu, yürüme problemi ve kaybedilen fonksiyonel düzeyin hızlı bir şekilde geri kazanılması amaçlanmaktadır.

22

GÖRSEL


HABER

~ Nöroşirurjik Rehabilitasyon Ünitesi Bel-boyun fıtıkları, kafa travmaları, omurilik problemleri ve beyin tümörlerine yönelik yapılan cerrahiler veya bu hastalıklara bağlı gelişen, kuvvet kaybı, denge-koordinasyon bozukluğu ve yürüme problemlerine yönelik rehabilitasyon programları uygulanmakta ve fonksiyonel kayıpların geri kazanılması amaçlanmaktadır.

~ Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Ünitemizde kalp ve solunum problemleri olan hastalarda bu sistemlere ait durumları EKG ve solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Hastalarımızın durumuna uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

~ Geriatrik Rehabilitasyon Ünitesi Ünitemizde, kemik erimesi, duruş bozukları, denge problemleri, sık düşme gibi yaşlanmanın ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi, hastalık ve sakatlığın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Yaşlıların günlük yaşantılarında fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsız hale gelmesi amaçlanmaktadır. Hedefimiz, aktif yaşlanmayı gerçekleştirmektir.

~ Ergoterapi Ünitesi Ünitemizde zamanımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ev ve iş yerlerimizin, insan vücut biyomekaniğine en uygun hale getirilmesi konusunda danışmanlık vermek ve günlük yaşamda karşılaşılan zorlayıcı ve tekrarlayıcı hareketlerin en uygun şekilde öğretilmesini amaçlamaktadır. Sakatlıkları en aza indirerek engelli bireylerimizin tekrar topluma ve iş hayatına dönüşünü sağlamak hedefimizdir.

23


HABER

~ Bel ve Boyun Sağlığı Ünitesi Bel-boyun fıtığı, omurga eğrilikleri, bel kayması, boyun düzleşmesi ve kireçlenme gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan bel ve boyun hastalıklarının tedavilerinde; ağrının giderilmesi, eklem hareketi, kas kuvvet ve dayanıklılığın artırılması, hastalıktan önceki fonksiyonel düzeyine ulaşabilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

GÖRSEL

~ Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi Beyin felci (serebral palsi), gelişim bozukluğu omurga kapanma sorunları ve down sendromu gibi problemleri olan çocukların ünitemizde motor ve refleks gelişimleri değerlendirilmektedir. Çocukların günlük yaşamda bağımsızlığını arttırmak için kas tonusunu düzenleyici, denge ve kordinasyon bozukluklarını iyileştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Ailelere düzenli uygulanması gereken ev programları öğretilmektedir. ~ Kas Hastalıkları Ünitesi Ünitemizde; kas erimeleri (Musküler Distrofi ve Atrofiler) gibi sinir kas hastalıklarında, hastaların fonksiyonel kapasitelerini ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. ~ Kadın Sağlığı Ünitesi Ünitemizin amacı; gebeyi fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlamak, doğumun kolay geçmesini sağlamak, gebeliğin kas iskelet sisteminde bırakabileceği olumsuz etkileri azaltmak ve doğum sonrasında kişinin toparlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, idrar-gaita kaçırma ve ürogenital organ sarkma şikayetleri olan hastalar fizyoterapi programına alınmakta ve genelde kanser cerrahi sonrası oluşan lenfödemin tedavisi bu ünitede yapılmaktadır. Amacımız, bu hastaların şikayetlerini azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır.

GÖRSEL

~ Manuel Terapi Ünitesi Kronik ağrı sendromlarında (gerilim tipi baş ağrıları, migren, fibromiyalji vb.) ağrının rahatlatılması ve kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel kanıtlara dayalı farklı masaj tipleri uygulanmaktadır.

24

GÖRSEL


HABER

~ Biomekanik Ünitesi Ünitemizde yürüme ve duruş bozukluklarına yönelik tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, amputasyon sonrası güdükte ağrı ve ödemi önleyici, hareket kısıtlılıklarını giderici, kas kuvvetini artırıcı ve güdüğün erken dönemde uygun şekli almasına yönelik egzersiz, bandaj ve elektroterapi gibi fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları da yapılmaktadır. ~ Hidroterapi Su ile fizyoterapinin bütünleştirildiği ünitemizde whirlpool (girdap banyosu), 4 hücre banyosu, su altı basınçlı masajı ve havuzlar kullanılarak hem bölgesel hem de genel olan uygulamalarda; gevşeme, ağrı ve ödem kontrolü, eklem hareketlerini artırma, yara iyileşmesi, kasları kuvvetlendirme ve sağlığın artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca selülit gibi dolaşım problemlerinin tedavisi de yapılmaktadır. ~ Fiziksel Uygunluk ve Egzersiz Salonu Sağlıklı yaşamın yolu egzersizden geçer. Egzersiz salonumuzu performansınızı artırmak, sağlığınızı korumak ve fazla kilolarınızdan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Salonumuzda egzersizin farklı tiplerine yönelik ileri teknolojiye sahip her türlü donanım mevcuttur. ~ Terapatik Egzersiz Salonu Egzersiz salonumuzda bedeninizi daha iyi tanımanızı sağlayacak, stresinizi azaltacak, gevşeme ve vücut farkındalığı eğitimleri verilmektedir. ~ Balneoterapi Kaplıca tedavisi fizyoterapi ve rehabilitasyonun en eski tedavi yöntemlerinden birisidir. Çağdaş fizyoterapi yöntemleriyle birleştirerek kullandığımız bu yöntemin insan sağlığına olumlu etkisi tartışılmazdır.

25


HABER

~ Türk Hamamı ~ Özel Banyolar ~ Sauna ~ Restoran ~ Kafe ~ Hasta Kabul ~ Lobi ~ Jakuzi ~ Konaklama Bölümleri ~ Termal Havuzlar ~ Konferans Salonu ~ Özel Toplantı Salonu ~ Yönetim ve Öğretim Elemanları Bölümü ~ Seminer Salonu Türk hamamızdan bir görüntü

26


HABER

Sauna bölümümüzden bir görüntü

Özel toplantı salonumuzdan bir görüntü

27


HABER

CACABEY GÖKBİLİM KAMPI ÜNİVERSİTEMİZİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Ahi Evran Üniversitesi bilimsel anlamda yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi

maktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Dünya ülkelerinin her geçen gün bilim ve teknoloji alanında birbirleriyle yarıştıklarını anlatan Prof. Dr. Selahattin Salman konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim ecdadımız 500 yıl önce bilime önem vermiş ve bu konuda önemTerme Otel’de yapılan programın li somut adımlar atmıştır. İşte bu açılışına Kırşehir Valisi M.Ufuk Er- adımların en somut örneklerinden, Garnizon Komutanı Albay den biri ise Cacabey Gökbilimleri Osman Uçar, Belediye Başkanı Medresesi’dir.” Salman, Cacabey Yaşar Bahçeci, Üniversitemiz Rek- Gökbilimleri Medresesi’ni bilimsel törü Prof. Dr. Selahattin Salman, verilere dayandırarak gelecek neEmniyet Müdürü Osman Öztürk, sillere en iyi şekilde aktaracaklaTicaret ve Sanayi Odası Başkanı rını ifade ederek, “Anadolu’da 13. Müfit Göçen ile birlikte birçok öğ- yüzyılda başlayan bilimsel gelişmeleri biz de 3 yıllık bir üniversite retim elemanı ve öğrenci katıldı. olarak devam ettireceğiz” diye koEtkinliğin açılış konuşmalarını nuştu. Ahi Evran Üniversitesi olaÜniversitemiz Rektörü Prof. Dr. rak her türlü bilimsel çalışmaya Selahattin Salman ve Cacabey açık olduklarını dile getiren RekGökbilim Kampı Proje Yöneticisi tör Salman, Cacabey Kampı’nın Doç. Dr. Mustafa Kurt yaptı. Rek- Kırşehir’e ve ülkemize hayırlı oltör Salman, 500 yıllık zengin tarihi masını dileyerek konuşmasını geçmişe sahip Kırşehir’de önemli sonlandırdı. Cacabey Kampı’nın bir projenin daha altına imza at- açılışında konuşma yapan GökbiÜniversitemiz ile Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Cacabey Gökbilim Kampı’ 28 Eylül – 4 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.

28

lim Kampı Proje Yöneticisi Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kurt, etkinlikler içerisinde düzenlenecek seminer ve çalışmaların ana amacının gelecek nesillere bilimi sevdirmek olduğunu kaydetti. Bir hafta süren kampın proje danışmanlığını Prof. Dr. A. Rüstem Aslan ve Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu yaptı. 27 kişilik bir ekiple hazırlanan projeye yine 27 ilden 29 bilim-sanat merkezi ile birlikte 80 öğrenci ve 40 öğretmen katıldı.


HABER

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN DÜNYA BARIŞINA YÖNELİK PROJE

Ahi Evran Üniversitesi AB Projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor Ahi Evran Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından dünya barışına yönelik olarak Grundtvig kapsamında gerçekleştirilen projenin amacı dünya barışına katkı sağlamaktır. ‘International Peace Promotion Action’ isimli projeye Türkiye, İzlanda, Litvanya, Güney Kıbrıs ve İtalya olmak üzere 5 katılımcı ülke destek vermektedir. 5 ülkede beş ayrı toplantı yapılması planlanan projenin 2010 yılının ilk yarısında tamamlanması düşünülmektedir. Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi

değişimi programında da Ahi Evran Üniversitesi’nde hareketlilik artmaktadır. Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı kapsamında 2008–2009 akademik yılı içinde 1 öğretim üyesi Yunanistan’a, 2 öğretim üyesi ve 2 öğrenciyi İsveç’e gönderen üniversite bu yıl 5 öğretim üyesi ve 6 öğrenci olmak üzere hem değişim yapılan ülke sayısı hem de değişim kontenjanlarının artırılması yönünde çalışmaları sürdürmektedir. Macaristan, Romanya ve Portekiz ile Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı protokolleri imzalandı. Erasmus kapsamında aynı zamanda bu yıl başlayan ve Polonya, Portekiz,

İtalya ve Türkiye olmak üzere 4 ortak ülkenin katılımıyla çok taraflı bir proje gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile üniversiteler ve işveren konumundaki girişimcilerin yan yana getirilmesi yolu ile gerekli işbirliğinin ve ortaklığın artırılması hedeflenmektedir.

Henüz bu yıl başlayan ulusal öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı Farabi kapsamında ise hareketliliklerin gerçekleştirilmesine yönelik protokollerin sayısı artmaktadır. Farabi kapsamında 2009–2010 güz dönemi için 2 giden 2 gelen değişim öğrencimiz bulunmaktadır.

29


HABER

BİLİM EĞİTİMİNDE 1. DOKTORA SEMPOZYUMU Ahi Evran, Gazi, Hacettepe ve Yeditepe üniversiteleri tarafından ortak olarak düzenlenen ESERA (European Science Education Research Association) 2009 Konferansı İstanbul Grand Cevahir Otel’in Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Selahattin Salman, üniversite birimlerinin yöneticileri, öğretim elemanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sema gösterisi sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını Ahi Evran Üniversitesi RektöESERA 2009 öncesi 29–30 Ağus- rü Prof. Dr. Selahattin Salman ve tos 2009 tarihleri arasında Ahi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evran Üniversitesi Meslek Yük- Fitnat Köseoğlu yaptı. sekokulu Konferans Salonunda “Fen Eğitiminde Argümantas- Açılış konuşmalarının ardınyon” odaklı 1. Türkiye Doktora dan Sibel Erduran (University of Sempozyumu düzenlendi. Sem- Bristol United Kingdom), Mari pozyumun açılış programına, Pilar Jimenezaleıxandre (UniverAhi Evran Üniversitesi Rektörü sity of Santiago de Compostela

30

Spain), Troy Sadler (University of Florida USA), Victor Sampson (Florida State University USA) konuşmacı olarak katıldıkları “Bilim Eğitiminde Argümantasyon” konulu sempozyumuna geçildi. Sempozyumun son bölümünde Sibel Erduran (University of Bristol United Kingdom) tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısının ardından “Bilim Eğitiminde Argümantasyon” konulu sempozyuma katılan davetli konuşmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi.


HABER

YUNUS EMRE’Yİ ANDIK

Yunus Emre’yi Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ‘Yunus Emre’ konulu bir panel düzenlendi. ile sona erdi. Programın öğleden sonraki bölümünde ise Üniversitemiz merkez yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulunda “Yunus Emre” konulu bir panel düzenlendi. Birçok akademisyen, bürokrat ve öğrencinin katıldığı panelin oturum başkanlığını Ahi Evran Üniversitesi Rektör YardımKırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, cısı Prof. Dr. Erksin Güleç yaptı. PaAksaray Valisi Orhan Alimoğlu, Kır- nele konuşmacı olarak Süleyman şehir Garnizon Komutanı Jandar- Demirel Üniversitesi İlahiyat Fama Albay Osman Uçar, Belediye kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsBaşkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir mil- mail Yakıt, Ankara Üniversitesi Dil letvekilleri, Ahi Evran Üniversitesi ve Tarih Coğrafya Fakültesi ÖğreRektör Yardımcısı Prof. Dr. Erksin tim Üyesi Doç. Dr. Jale Demirci ve Güleç ve Üniversitemiz birim yö- Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebineticilerinin katılımı ile gerçekle- yat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. şen sabahki törenler sema göste- Doç. Dr. Mustafa Erdoğan katıldı. risinin ardından çilehaneyi ziyaret Panelin açılış konuşmasını yapan Kırşehir ve Aksaray Valilikleri tarafından Yunus Emre’yi Anma Günü kapsamında ortak olarak düzenlenen etkinlikler 1 Ekim 2009 tarihinde Ulupınar Kasabası Ziyarettepe mevkiindeki Yunus Emre’nin Anıt Mezarı’nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erksin Güleç, Ahi Evran Üniversitesi’nin bu tür etkinlikleri çok önemsediğini belirterek, ‘Yunus Emre’ konulu panelin verimli geçmesini diledi. Açılış konuşmasının ardından sözü alan Doç. Dr. Jale Demirci, Yunus Emre’nin Oğuz Yazı Dili’nin oluşumundaki yerine değinirken, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, Yunus Emre’nin dünyaya bakışı ve tasavvuf anlayışından bahsetti. Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın Yunus Emre’nin felsefesi ile ilgili konuşması ve konuya dair verdiği örneklerin ardından katılımcılara teşekkür plaketlerinin verilmesi ile panel sona erdi.

31


HABER

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLARARASI BİR SEMPOZYUMDA

Selçuk Üniversitesi tarafından 27 – 29 Mayıs 2009 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen “I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokul ları Sempozyumu”nda Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu’ndan iki öğrencinin katılımıyla temsil edildi. 5 ayrı bildirinin sunulduğu sempozyuma yerli ve yabancı 600’den fazla bilim insanı katıldı. Meslek Yüksekokuluİnşaat Programı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur,

32

Öğr. Gör. Mücella Özbay ve Öğr. Toplumla Bütünleşmesi: Kaman Gör. İlknur Bekem’in öncülü- Meslek Yüksekokulu Örneği” isimğünde hazırlanan ve altı aylık li bildiriyi sundu. bir çalışmanın eseri olan bildiriler, İnşaat Programı öğrencileri Handan Altıparmak ve Meryem Onur tarafından sunuldu. Meryem Onur, “İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Küçük Sınav Uygulamalarının ve Getirilerinin Değerlendirilmesi” isimli poster bildiriyi, Handan Altıparmak ise “Meslek Yüksekokulları’nın Tanınırlığı ve


HABER

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ İLE EL ELE TOPLUMA HİZMET

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, ‘Üniversite Gençliği ile El Ele Topluma Hizmet’ projesi kapsamında üniversite öğrencilerine kahvaltı verdi.

önemsediklerini söyleyen Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, “Toplumla iç içe yaşayan öğrenciler bu tür projelerle kamu kurum ve kuruluşlarının nasıl işlediklerini iç içe Toplumsal projeleri çok önemse- yaşadıkları zaman öğrenir. Öğyen Ahi Evran Üniversitesi öğren- renciler toplumun temel taşıdır. cileri Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Öğrenciyi öğrenciyken eğitirsek ile ‘Üniversite Gençliği ile El Ele tamamen devletine ve milletine Topluma Hizmet’ projesi kapsa- faydalı bir birey olarak yetiştiririz. mında Polisevi bahçesinde verilen Bu vesile ile başta Emniyet Mükahvaltı da buluştu. Kırşehir Valisi dürü Osman Öztürk olmak üzere Mehmet Ufuk Erden, Ahi Evran bütün emniyet teşkilatına teşekÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sela- kür ediyorum. En güzel yarınlar hattin Salman, İl Emniyet Müdürü öğrencilerin olsun” diye konuştu. Osman Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Hayati Çiftçi ve Altan Emniyet Müdürü Osman Öztürk İçöz ve birçok üniversite öğrenci- ise, şehrin huzurlu ve güvenilir sinin katıldığı kahvaltıda proje ile olması için birçok projeyi hayailgili fikir alışverişinde bulunuldu. ta geçirdiklerini anlattı. Öztürk, Üniversite – toplum işbirliğini çok üniversite öğrencilerini topluma Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, ‘Üniversite Gençliği ile El Ele Topluma Hizmet’ projesi kapsamında üniversite öğrencilerine kahvaltı verdi.

kazandırarak, yararlı ve faydalı bireyler olarak yetişmeleri için de böyle bir proje başlattıklarını ifade etti. Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden de insanların birey olarak değil birlikte yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: “Toplumda yaşayanlar hep beraber yaşarlar. Yaşayanlar arasında geleceğimiz olan üniversite öğrencileri de vardır. Bu tür önemli projeler yaparak öğrencileri topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek çok önemlidir. Bu proje sayesinde öğrenciler kurumları tanıyor ve onlar hakkındaki ön yargıyı kafasından siliyor. Kurumları tanıtmak ve topluma faydalı bir birey kazandırmak için böyle projeleri değişik kurumların da yapmasını istiyorum.”

33


HABER

ÜNİVERSİTEMİZ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları, yaptıkları birçok çalışma ile Üniversitemizin bilim dünyasında tanınmasına önemli katkı sağlıyor

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında açılan Arkeoloji Bölümü, bir tarih şehri olan Kırşehir ve yöresinde önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bölüm ile ilgili bilgi veren Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, bölüm olarak bir yıl gibi kısa bir sürede birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kırşehir ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Kırşehir’in tarih öncesi çağda, özellikle Tunç Çağı döneminin etkisi altında kaldığını anlatan Atik, bu yörede inceleme

34

yapmaya başladıklarını kaydetti. Atik, Kırşehir Müze Müdürlüğü ile birlikte Kalehöyük’te bu yıl yapacakları kazı çalışmalarının hedefinin höyüğün üzerinde bulunan Alaaddin Camii’nin çatlaklarına neden olan arkeolojik kalıntıların tespit edilmesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Neşe Atik, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü olarak Şubat ayında yüksek lisans eğitimine de başlayacakları müjdesini verdi.


HABER

ARAMIZDAN AYRILIŞININ 71. YILDÖNÜMÜNDE ‘ATATÜRK’Ü ANLAMAK’ Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 71. Yıldönümünde “Atatürk’ü Anlamak” konulu panel düzenlendi

Kırşehir Valiliği ile Üniversitemiz Rektörlüğü’nün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 71. yıldönümü nedeniyle düzenlemiş oldukları “Atatürk’ü Anlamak” isimli panel, 10 Kasım 2009 tarihinde Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele, Kırşehir Valisi M. Ufuk Erden, Kırşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Osman Uçar,

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çağlayan, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, İl Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yanı sıra birçok öğrenci katıldı.

dünyasının onun fikirleri aydınlığında anlaşılabileceği anlatıldı. Panele konuşmacı olarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hakan Uzun (Panel Yöneticisi), Yrd. Doç. Dr. Bengül Bolat ile Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat FaBüyük Önder Mustafa Kemal kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atatürk’ün ilkelerinin ve bizlere Bülent Kara katıldı. miras bıraktığı yüce değerlerin vurgulandığı panelde günümüz

35


HABER

ÜNİVERSİTEMİZDE İLK DİPLOMA HEYECANI

Ahi Evran Üniversitesi adının ve logosunun yer aldığı ilk diploma, Mucur Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Mihriban Bişkin’e verildi logosunun yer aldığı ilk diplomayı imzalamanın ve takdim etmenin gururunu ve onurunu yaşadığını dile getiren Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, bugünün çok özel ve güzel bir gün olduğunu kaydetti. Salman, büyük bir üniversite olma anlamında çok önemli işler yaptıklarını belirterek, Anadolu’nun bu güzel şehrinde, bu güzel üniversitesinde çok başarılı üniversite mezunları yetiştireceklerini Ahi Evran Üniversitesi isminin ve vurguladı. Üniversite mezunlarıÜniversitemizde ilk diploma heyecanı yaşandı. 17 Mart 2006 tarihinde kurulan Ahi Evran Üniversitesi kendi adı ve logosunun yer aldığı ilk diplomayı Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu’nda 2006 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2008 yılında eğitim öğretimini tamamlayan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü öğrencilerinden Mihriban Bişkin’e verdi.

36

mız bugün ve gelecekte Ahi Evran Üniversitesi adıyla gurur duyacaklar diyen Rektör Salman, “Üniversitemizin geleceği parlak olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. Ahi Evran Üniversitesi’nin ‘1’ numaralı diplomasını alan öğrencimiz Mihriban Bişkin, bugünün kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, Ahi Evran Üniversitesi mezunu olmanın her zaman gururunu yaşayacağını dile getirdi.


HABER

KUVA-İ MİLLİYE VE MİLLİ MÜCADELENİN 90. YILI Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı tarafından 3 Kasım 2009 tarihinde ‘Kuva-i Milliye ve Milli Mücadelenin 90. Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde bir panel düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile geçekleştirilen panel, Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr.

İrfan Akgün Konferans Salonunda yapıldı. Panele birçok öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Mehmet Dağıstan’ın hem konuşmacı hem de Oturum Başkanlığı yaptığı panele Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden İsmail Filiz, Eda Kup ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Serkan Doğan ile

Sultan Coşkun konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Mehmet Dağıstan “Kuva-i Milliye”, İsmail Filiz “Mustafa Kemal Paşa’nın İşgaller Karşısında Tutum ve Faaliyetler”, Eda Kup “Misak-ı Milli”, Serkan Doğan “TBMM’nin Açılması”, Sultan Coşkun “Lozan Barış Konferansı” konulu konuşmaları yaptılar.

KIRŞEHİRLİLER DERNEĞİNDEN (KIR-DER) ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET KIR-DER Genel Başkanı Yücel Aydoğan, “ Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman Kırşehir için büyük şans…” Merkezi Ankara’da bulunan Kırşehirliler Derneği (KIR-DER) Genel Başkanı Yücel Aydoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Alper Toyran, 13 Kasım 2009 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman’ı ziyaret ederek, üniversitemiz hakkında çeşitli izlenimlerde bulundular. Üniversite ile ilgili bilgi veren Rektör Salman, Ahi Evran Üniversitesi’nin alt yapısını hazırlama yönünde yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini kaydederek, “ Üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen modern üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kurulduğunda yaklaşık 7 bin 100 öğrenci sayısı bulunan üniversitemiz, bu sayıyı 11 binlere kadar çıkardı. Ayrıca, öğretim elemanı

sayımız 174 iken bu sayıyı 419’a çıkardık. Bunların yanında yeni üniversite binalarımız hızla yükseliyor ve bütçemizi en iyi şekilde zamanında kullanıyoruz. Birçok yeni kurulan üniversite gerekli alt yapı donanımını hazırlayamadığı için ödenekleri geri alındı. Kırşehir’de hızla çalışıyoruz. Gayretimizi, emeğimizi, mesaimizi Kırşehir için harcamaktan dolayı son derece mutluyuz. KIRDER’in bu anlamda bize desteğini bekliyor ve ziyaretlerinden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz “ dedi.

rümüz Kırşehir için büyük şans… Gördüklerimiz bize Kırşehir’de üniversiteleşme anlamında neler yapıldığını ve gerçekten üniversitemizin emin ellerde olduğunu gösterdi. Rektörümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve çalışmalarında sonuna kadar yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz “ dedi.

KIR-DER heyeti üniversite bünyesinde kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini de gezerek incelemelerde bulundu. Fizik Tedavi Merkezi’ne hayran kaldıklarını söyleyen Aydoğan, “ Rektö-

37


HABER

VII. GEOMETRİ SEMPOZYUMU Ahi Evran Üniversitesi tarafından Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu onuruna sempozyum düzenlendi

Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu onuruna Üniversitemiz FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 07–10 Temmuz 2009 tarihleri arasında “VII. Geometri Sempozyumu” yapıldı. Üniversitemiz Meslek Yüksek okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programına, Kırşehir Valisi M. Ufuk Erden, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman, İl Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Üniversitemiz birim yöneticileri ile birlikte birçok öğretim elemanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından VII. Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurulu adına Üniversitemiz Fen-Edebiyat Faültesi Matematik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Kula, Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman, açılış konuşmalarını yaptılar.

38

Sempozyumun üçüncü gün oturumlarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman tarafından kokteyl düzenlendi. Üniversitemiz Merkez Yerleşke havuz başında gerçekleştirilen kokteyle birçok bürokrat, öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

VII. Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurulu adına Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Kula, Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman kapanış konuşmalarını yaptılar.

Dört gün süren VII. Geometri Sempozyumuna; 26 profesör, 14 doçent, 45 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 34 araştırma görevlisi, 32 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

VII. Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurulu adına Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Kula, Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu’na sempozyumun anısına hediyelerini takdim etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından “VII. Geometri Sempozyumu” 10 Temmuz tarihinde sona erdi.

Sempozyumda 5 davetli konuşma, 68 bildiri ve 13 poster olmak üzere toplam 86 sunum yapıldı. Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu onuruna Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünce 4 gün boyunca süren “VII. Geometri Sempozyumu”nun son gününde kapanış oturumları yapıldı. Son gün oturumlarının ardından,

Rektörümüz Prof. Dr. Selahattin Salman, katılımcılara Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Eğitim-Uygulama ve Araştırma Merkezimizde piknik düzenledi.


HABER

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI TARTIŞILDI Rektör Salman: “Ülkemizde yapılan Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi en başarılı fakültelerden biridir” tör Salman, “Ülkemizde yapılan Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre en başarılı bir kaç Eğitim fakültesinden biri olan bu değerli kurumun, gelecek yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağına olan inancım tamdır” diyerek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

“Öğretmenlik mesleğine yanlış yaklaşımlar mesleğe zarar veriyor” Üniversitemiz tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle “Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını” isimli bir panel düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman, günün anlamını belirten bir konuşma yaparak, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

“Öğretmenler geleceğimizin teminatıdır!” Öğretmenliğin, parlak bir geleceğin inşası için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Rektör Salman, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bilgi toplumu olma yolundaki rolünden de övgüyle söz etti. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası başarılarından da gururlandıklarını belirten Rek-

Mesleğin, bugün bulunduğu konumunun da değerlendirildiği panelde, Yrd. Doç. Dr. Yüksel Sıvacı, meslek erbabı olmayanların eğitimci olarak istihdam edildiğini, günümüz eğitim politikalarının modern, çağdaş ve bilimsel olmaktan uzak olduğunu ifade ederek, “Tüm toplumumuzu geleceğe hazırlayabilmek için programlı ve bilimsel bir çalışmanın zorunluluğuna” vurgu yaptı.

Doç. Dr. Şakir Önder Özkurt’un da dünyada yapılan bilimsel çalışmaPanele konuşmacı olarak katılan lardan örnekler verdiği panelde, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fa- bilgi veren değil aynı zamanda kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. bilgiye yol gösteren eğitimcilere Dr. Adem Taşdemir, millet mek- duyulan ihtiyaç anlatıldı. Dünyateplerinin açıldığı ve Ulu Önder nın en büyük problemini şu an Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğ- yaşanmakta olan “bilgi kirliliği”nin retmenlik ünvanını kabul ettiği oluşturduğunu belirten Özkurt, gün olması sebebiyle 24 Kasım’ın istediği bilgiye ulaşma yetene1928’den bu yana Öğretmenler ğine sahip bireyleri yetiştirme Günü olarak kutlandığını belirtti. yolunda öğretmenlere düşen sorumluluğun çok büyük olduğunu Cumhuriyet Dönemi’nde birçok sözlerine ekledi. sınırlılık ve kısıtlılıkla öğretmenlik mesleğinin çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğini söyleyen “Öğretmen atamaları Taşdemir, sanayileşme ve kent- doğru ölçütlerle yapılleşmeyle ortaya çıkan meslek çeşitliliğinin büyük sayıda yetişmiş mıyor” eğitimciye olan ihtiyacı arttırdığını, bu durumun da birtakım Öğretmenlerin üzerlerine düşen yanlış anlayışlara neden olduğu- vazifeleri hakkıyla yerine getirnu belirtti. “Hiçbir şey olamazsan mekten uzak olduğunun da ifade öğretmen olursun” gibi yanlış bir edildiği panelde, öğretmen ataanlayışın öğretmenlik mesleğine malarının doğru ölçütlerle yapılzarar verdiğini belirten Taşdemir, masının bazı olumsuzlukların da bu türden yaklaşımların terk edil- önüne geçeceği konusunda bir adım olabileceği belirtildi. mesi gerektiğini belirtti.

39


HABER

MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ Meme kanserinde ölüm oranını düşürmenin ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve erken tedavidir…

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ‘Marifetli Ellerle Uzayan Hayatlar’ konulu kermes düzenlendi. Kırşehir Valisi M. Ufuk Erden’in Eşi Yeşim Erden, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erksin Güleç, Kırşehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Albeni ile birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı kermes Sağlık Yüksekokulu bahçesinde 27 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kermesin açılış konuşmasını yapan Kırşehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Albeni, toplumun meme kanseri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını anlatarak, bu bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Albeni’nin ardından konuşma yapan Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gamze Ekici konuşmasına Sağlık Yüksekokulu ile ilgili bilgi vererek başladı. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak toplum sağlığını ilgilendiren konuları önemsediklerini anlatan Ekici, ‘Marifetli Ellerle Uzayan Hayatlar’ konulu kermesin de yapmış oldukları çalışmalardan biri olduğu söyledi. Ekici, meme kanseri tedavisinin öneminden bahsederek, bu hastalıkta erken tanının çok önemli olduğunu halka anlatmak istediklerini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından Uzman Doktor Neslihan Gül tarafından bilgilendirme konferansı verildi. Gül, meme kanserini, “Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmalarına meme kanseri denir” şeklinde tanımladı.

40

“Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanabilir” Kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu anlatan Doktor Neslihan Gül, her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riski ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi. Gül, her yıl 44 bin kadının meme kanserinden hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu ölümleri azaltmak için toplumu meme kanseri konusunda bilgilendirmek gerektiğini anlattı. Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu kaydeden Gül, emzirme, ilk çocuğun 30 yaş öncesi


HABER

“Meme kanserinde erken tanı ve erken tedavi çok önemli”

doğması haftada üç defa egzersiz yapmak, alkol alımının kısıtlanması, gereksiz hormon kullanımının önlenmesi, sebze ve meyve tüketiminin arttırılması ve diyetteki yağ miktarının azaltılması gibi faktörlerin meme kanserinden korunmada önemli olduğunu anlattı. Doktor Gül, meme kanseri belirtilerini şöyle sıraladı: “Kitle, ağrı, meme başında akıntı, memenin dik ve yukarıda görülmesi, meme üzerindeki deride ödem, renk değişikliği, portakal kabuğu görünüm, deride kalınlaşma, meme başında içeri çöküklük, damar genişlemesi ve komşu lenf nodlarında büyüme vb.”

Uzman Doktor Neslihan Gül, meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolunun erken tanı ve tedavi olduğunu söyledi. Erken tanı yöntemlerinin kadının yaşına göre değiştiğini anlatan Gül, kendi kendine meme muayenesinin erken tanıda çok önemli olduğunu ifade etti. Gül, 20 yaşından itibaren her bayanın her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini anlatarak, meme kanserinde erken tanıda elle muayenenin yanında gözle değerlendirmenin de çok önemli olduğunu belirtti. Gül, meme kanserinde gözlem muayenesinde bir bayanın aynanın karşına geçip memesini incelemesi, meme derisini gözlemlenmesi, memelerin şekil ve boyutunun karşılaştırılması, meme uçlarının yönü ve meme başı akıntısının kontrol edilmesi ve koltuk altındaki bezelerin kontrolünün de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

41


HABER

ÜNİVERSİTEMİZ COĞRAFYA BÖLÜMÜNDE İLK DERS Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bu yıl açılan Coğrafya Bölümünün ilk dersine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman katıldı Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bu yıl açılan Coğrafya Bölümünün ilk dersi 27 Ekim 2009 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Salman ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ergin Özcan’ın katılımıyla başladı. Coğrafya Bölümü öğrencileriyle sohbet eden Rektör Salman, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde birçok yeni bölümün bu yıl eğitim-öğretime başladığını belirterek, üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sencer Sayhan, üniversitelerdeki

coğrafya bölümlerinin öneminden bahsederek Ahi Evran Üniversitesi’ne Coğrafya Bölümünün açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PROF. DR. ZHİJİAN WU ÜNİVERSİTEMİZDE SEMİNER VERDİ Finansal problemleri matematiksel denklemlerle çözme konusunda çalışmalar yapan Amerikalı Matematik Profesörü Zhijian Wu ve Azerbaycanlı Matematik Profesörü Vagif Guliyev Üniversitemize konuk oldu Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 7 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen ‘Analitik Fonksiyonlar Uzaylarında Alan Operatörleri’ konulu seminere ABD Alabama Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zhijian Wu konuşmacı olarak katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İrfan Akgün Konferans Salonunda yapılan seminere birçok öğretim elemanı ve öğrenci ilgi gösterdi.

42


HABER

SEYFE GÖLÜ’NÜN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulunda “Seyfe Gölü Havzasının Korunması ve İyileştirilmesi” konulu seminer düzenlendi Yönetim Planı ve Havzasının Korunması için Bakanlıkça ve Diğer Kurumlar Tarafından Yapılan Açılış konuşmalarının ardından Çalışmalar” konulu bir konuşma başlayan seminerde Ahi Evran yaptığı seminerde ayrıca Seyfe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Sultan Kıymaz tarafın- Makine Mühendisi Ömer Çetidan “Seyfe Gölü Sulak Alanına ner de “Günümüz Seyfe Gölü Genel Bakış ve Korunması İçin Havzasındaki Değişim” konulu Yapılabilecekler” konulu sunum bir sunum yaptı. Seminer programı Seyfe Gölü inceleme geziProje Koordinatörü Mucur Mes- yapıldı. lek Yüksekokulu Müdürü Prof. siyle son buldu. Dr. Kudret Saylam’ın açılış ko- Kırşehir Çevre ve Orman İl Müdünuşması ile başlayan seminerde rü Reşat Karacan’ın “Seyfe Gölü Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulunda, Mucur Belediyesi tarafından yürütülen “Çevre Koruma Bilincinin Oluşması” projesi çerçevesinde “Seyfe Gölü Havzasının Korunması ve İyileştirilmesi” konulu seminer 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirildi.

Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin de bir konuşma yaptı.

43


KÜLTÜR - SANAT

AHİ EVRAN VE AHİLİK Kırşehir ile özdeşleşen ve Ahi Evran Üniversitesi’nin adını aldığı “Ahi” kelimesinin kökeni konusunda dilbilimciler arasında kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte kelimenin, Arapça’da “kardeş” anlamına geldiği bilinmektedir. Türk Kültür Tarihi’nde ise bu kelimeye ilk kez Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde rastlanmıştır. Türkçe’den Arapça’ya çeviri niteliği taşıyan bu eserde “akı” olarak yer alan kelime, türeyerek Türkçe’ye “Ahi” olarak geçmiştir. “Ahi” kelimesinin bu ilk Türkçe sözlükteki anlamları ise “cömert”, “eli açık” ve “yiğit” olarak ifade edilmiştir. Kelimenin “Ahilik” olarak bir terim halini alması ise XIII. yy.’a dayanmaktadır. Ahilik teşkilatı, bu dönemden XIX. yy.’a kadar Anadolu’da yaşayan halkın mesleki alanlarda yetişmesini ve ahlaki yönden gelişmesini sağlayan bir örgütlenme olarak var olmuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler arasındaki zanaatkarlara iş bulmak, bu zanaatkarların Bizans zanaatkarları ile rekabet edebilmelerini, malların kalitesini ve ihtiyaca göre üretimini sağlamak; ayrıca zanaatkarlarda meslek ahlakını yerleştirmek amacıyla kurulmuştur. Günümüzdeki esnaf odaları ile benzerlik teşkil eden Ahi örgütlenmesi kendi içinde belli kuralları olan bir yapıdır ve bu yapı için güzel ahlak, yardımseverlik, doğruluk önemli meziyetlerdir. Dolayısıyla Ahilik sadece ekonomik çıkarı gözeten bir örgütlenme değildir; sosyo-ekonomik bir yapılanmadır. XIII. yy.’dan günümüze kadar bir kültür birikiminin oluşmasına katkıda bulunan bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’dır. Azerbaycan’ın Hoy Kasabası’nda doğan Ahi Evran’ın asıl adı Şeyh Nasırettin Mahmut el Hoyi’dir. Ahi Evran, Araplar’ın kurduğu Fütüvvet Teşkilatı’ndan etkilenerek, ilk olarak Kayseri’de Ahilik Teşkilatı’nı kurmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmeyen Ahi Evran, 1205 yılında Anadolu’ya gelmiştir. Bu tarih Ahilik Teşkilatı’nın kuruluş dönemine denk gelmekte bu iki bilgi birbiri ile örtüşmektedir. Türk tasavvuf geleneğinin öncülerinden Ahmet Yesevi’nin talebesi olan Ahi Evran’ın, hocasından etkilenmesi ise tabii ki doğaldır. Bu sayede kısa sürede manevi olgunluk ve yüksek derecelere ulaşarak, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp ilimlerinde derin bir

44

alim olmuştur.Ahilik Teşkilatı’nın bütün Anadolu’ya yayılması ise elbette ki tesadüfi değildir. Bunda Ahi Evran’ın engin dünya görüşünün büyük etkisi olmuştur. Ayrıca Ahilik teşkilatı ekonomik ve ticari faaliyetlerinin dışında askeri ve siyasi faaliyetlerde de bulunmuştur. Ahilerin Selçuklu İmparatorluğu ve Beylikler Dönemi’nde Moğol istilalarına karşı rol


KÜLTÜR - SANAT

oynadıkları, Osmanlı Devleti’nin kuruluş çalışmalarında yer aldıkları konusunda bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerden bazıları Orhan Gazi ve I. Murad’ın Ahi Teşkilatı’na mensup olduklarını ve çevrelerinde birçok Ahi olduğu bilgisini içermektedir.

olmuştur. Bu özellik de Anadolu’nun sosyo-kültürel yaşamına, teşkilatın önemli bir katkısı olarak düşünülebilir. Son olarak ise Ahilik Teşkilatı sayesinde dini ve ahlaki yapının korunması sağlanmıştır.

Bununla birlikte teşkilatın Anadolu’ya yayılması beraberinde bazı sonuçları da getirmiştir. Öncelikle Anadolu’nun kısa sürede Türkleşip yayılmasını sağlayan Ahilik Teşkilatı, göçebe Türkler’in yerleşik hayata geçerek İslam’a kolay uyum sağlamalarına ve Türk şehirciliğinin hız kazanmasına yardımcı olmuştur. İkinci olarak ise, Türk olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret işlerine Türkler de katılmış ve canlılık kazandırmıştır. Esnaf ve sanatkarlar arasında sağlanan dayanışma sayesinde Ahilik Teşkilatı’nın önemli bir güç haline gelmesi asayişin bozulduğu zamanlarda otoritenin yürütülmesini sağlamaya yardımcı

Ahilik Teşkilatı’nın ve bu teşkilatın sahip olduğu kültürün Kırşehir’e yayılması ise Ahi Evran’ın Moğol istilası sonrası hapse girip çıkmasının ardından Kırşehir (Gülşehir)’e gelerek hayatının geri kalan kısmını burada geçirmesiyle olmuştur. Burada Ahilik Teşkilatı’nı köklendirip geliştiren, sanat, ticaret, meslek, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe geçmiş bir alaşımı olan Ahiliği büyük kitlelere benimseten Ahi Evran, Anadolu halkına alın teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli ve minnetsiz yaşama yeteneği kazandırmış, bu ruhu onlara aşılamıştır. Ahi Evran’ın, 93 yaşında Kırşehir’de vefat ettiği bilinmektedir.

45


KÜLTÜR - SANAT

AHİ EVRAN VE AHİLİK

Ahi Evran’ın öncülük ettiği Ahilik felsefesi bazı özellikleri kendine temel ilke edinmiştir. Bu ilkelerden belli başlı olanları şu şekilde sıralamak mümkündür: - Herkese iyilik yapmak - Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak - Hakka hukuka uymak, hak ölçüsüne niyet etmek - Fakirlerle dostluktan şeref duymak - Zenginlere zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak - Allah için sevmek Allah için nefret etmek - İçi dışı, özü sözü bir olmak - Örf, adet ve törelere uymak - Sır tutmak - Aza kanaat, çoğa şükretmek - Her zaman ve her yerde yalnız Allah’a güvenmek

46

- İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak - İşinde ve hayatında kin ve dedikodudan kaçınmak - Vefalı olmak - Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak - Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dü rüst olmak - Cömert olmak - Büyüklere karşı saygılı, küçüklere karşı sevgili olmak - Ayıp ve kusurları örtmek ve affetmek - Alçakgönüllü olmak - Hataları yüze vurmamak


KÜLTÜR - SANAT

Ahiliğin, köylere, kasabalara kadar yayılan en küçük teşkilatından en büyüğüne kadar milli birlik ve beraberliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi, sosyal dayanışma ve yardımı temel alan, el birliği, gönül birliği ve kar-

deşlik havası içinde din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, köklü, sağlam, düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç bilen tarikat niteliğinde bir hayatın düzenlenmesinde büyük faydaları görülmüştür.

Ahi, işinin veya sanatının geleneksel pirlerinden, kendi ustasına kadar bütün büyüklere içten bağlanmalı sanatında ve davranışlarında onları örnek almalıdır. Ahi kazancını geçiminden arta kalanını, tümüyle yoksullara ve işsizlere yardımda kullanmalıdır. Bütün Ahilere yönelen düsturların yanı sıra, Ahiliğin, kadınlar kolu olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) için; aşına, işine, eşine sahip ol düsturu ayrıca önem kazanmıştır. 1856’da yayınladığı “ Islahat Fermanı” ile Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün uyruklarının her türlü sanat, ticaret ve meslekleri serbestçe yapabilmeleri kabul edilince 1860 yılında bütün “Gedik Beratları” iptal edilerek Ahi teşkilatı da sona ermiştir.

47


YERLEŞKEDE YAŞAM

YERLEŞKEDE YAŞAM

Türkiye’nin yeni kurulan üniversitelerinden biri olan Ahi Evran Üniversitesi, sadece eğitim alanında değil sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin beklentilerine cevap vermektedir. Ayrıca üniversitemiz; barınma, burs ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla da isminden söz ettirmektedir. Ahi Evran Üniversitesi, öğrencilerinin beslenmesine büyük özen göstermektedir. Üniversite bünyesinde bulunan yemekhanelerimizde hijyenik koşullarda ve uzmanlar denetiminde hazırlanan yemekler çok uygun bir ücret karşılığında öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca arzu eden öğrencilerimiz için de kafeteryalarımızda cazip fiyatlarla zengin mönüler mevcuttur.

48


YERLEŞKEDE YAŞAM

Üniversitemiz öğrencilerinin barınma sorunu Yük- otel ve yurtlarla çözülmektedir. Üniversitemiz; öğsek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) rencilerinin sağlıklı nesiller olarak yetişmesini her bağlı yüksek vasıflı yurtlar, şahıslara ait özel apart şeyin üstünde bir hedef olarak görmektedir.

49


YERLEŞKEDE YAŞAM

Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun olarak ders dışındaki vakitlerini değerlendirme, dinlenme ve eğlenmelerine olanak sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenci topluluklarımızın yıl boyunca çalışmalarını ve etkinliklerini düzenleyebilecekleri her türlü imkan sağlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği çeşitli alanlara ve çeşitli olanaklara sahiptir. Ahi Evran Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun verdiği eğitimle yetişen öğrencilerimiz Türkiye ve dünyada önemli başarılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

50


YERLEŞKEDE YAŞAM

Yerleşkelerimiz içinde futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, step, badminton, judo, masa tenisi v.b. spor faaliyetlerinin yapılmasına olanak sağlayacak imkanlar mevcuttur. Öğrenci topluluklarının öğrencilere yönelik ana hedefleri; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelere yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak; beden ve ruh sağlıklarını korumak; araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak; olanaklar çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

51


YERLEŞKEDE YAŞAM

52


YERLEŞKEDE YAŞAM

53


ATAMA HABERLERİ

ATAMA HABERLERİ EKİM AYI - ATAMA Adı – Soyadı Azize Serap FIRAT Kerim Mesut ÇİMRİN

Birimi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi

Atandığı Ünvan Yrd. Doç. Doç. Dr.

Birimi Ziraat Fakültesi

Atandığı Ünvan Prof. Dr.

Birimi Eğitim Fakültesi Kaman MYO BESYO Fen Edebiyat Fak.

Atandığı Ünvan Prof. Dr. Yrd. Doç. Yrd. Doç. Yrd. Doç.

KASIM AYI - ATAMA Adı – Soyadı Hüseyin Avni TAYFUR

ARALIK AYI - ATAMA Adı – Soyadı Leyla HARPUTLU Zeynel BAŞIBÜYÜK Bülent GÜRBÜZ Uğur ÖZCAN

54


LOGOMUZ Adını Ahilik kültürünün öncüsü olan Ahi Evran’dan alan Üniversitemizin logosu da Ahilik Felsefesini yansıtmaktadır. Logomuzda bulunan mavi bölüm gökyüzünü, yeşil bölüm ise yeryüzünü temsil ederken; sarı renkli olan kuşak bölümü de Kırşehir’de bulunan Ahi Evran Heykeli’nin elleri üzerindeki kuşaktan esinlenerek tasarlanmıştır. Logomuz, Ahi Evran’ın Anadolu’ya ( bilhassa Kırşehir’e ) bıraktığı büyük mirastan ötürü “Yeryüzünün ve gökyüzünün birleştiği noktada Ahi Evran bulunmaktadır” düşüncesini simgelemektedir.

55


AHİ EVRAN HABER

yayında...

Hep Birlikte... Daha İleriye... www.ahievran.edu.tr 2010

Ahi Evran Haber  
Ahi Evran Haber  

Ahi Evran Haber

Advertisement