Τεύχος 01 ΣΜΛΣ

Page 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

2020

Λειτουργία | Δράσεις | Αυτο-Οργάνωση


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Περιεχόμενα

3

Ο Σύλλογος | Δομή Έργο

2

5

Δράσεις

6

Αυτο-Οργάνωση

7

Ψηφιακή Πλατφόρμα Ιστορικής Περιήγησης

8

Σκέψεις για το Μέλλον


Email | megalivadiserifou@gmail.com Ιστότοπος | megalivadi.org

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Ο Σύλλογος Ο Σύλλογος Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου ιδρύθηκε το 2019 µε έδρα τη Σέριφο. Είναι ένας µη-κερδοσκοπικός σύλλογος που βασίζεται στην αυτο-οργάνωση των κατοίκων. Μεταξύ άλλων, προσπαθεί να επιλύει τα προβλήµατα που απασχολούν το χωριό, να αναβαθµίζει το περιβάλλον έχοντας ως γνώµονα την προστασία του ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του τόπου, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και να υλοποιεί προγράµµατα για τη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και την πολιτιστική δραστηριοποίηση των κατοίκων.

Οι δράσεις του συλλόγου συντονίζονται από πενταμελές συμβούλιο. Βασικό συστατικό της λειτουργίας αποτελεί η δυνατότητα των μελών να ενημερώνονται απρόσκοπτα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και να αναλαμβάνουν δράση. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούν ομάδες για συγκεκριμένα ζητήματα με πρωτοβουλία των μελών.

Δ.Σ. Πρόεδρος: Γκέλη Δουγέκου | Αντιπρόεδρος: Άννα Ταβουλάρη | Γραμματέας: Ορέστης Καραμανλής | Ταμίας: Δημήτρης Καλληγέρης | Σύμβουλος: Άννα Χανιώτη Ομάδες Διάχυση Πληροφορίας | Ελένη Χανιώτη Νομική Υποστήριξη | Βασίλης Παϊζης Μέλη κάτω των 30 | Συντονιστές: Δημήτρης Χατζηιωαννίδης & Σταύρος Χαιρέτας

3


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Το Έργο του Συλλόγου Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου

Ο τοπικός σύλλογος αριθμεί μέσα σε ένα χρόνο περισσότερα από 110 ενεργά μέλη. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν συνοπτικά οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

4


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Δράσεις Το καλοκαίρι του 2020 Ο Σύλλογος υιοθέτησε πιλοτικά ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης για τον καθαρισμό του χωριού, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου ο καθαρισμός γινόταν από διαφορετικούς εθελοντές κάθε πρωί βάσει ενός προγράμματος που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με τη συνδρομή των κατοίκων και, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, οι δημόσιοι χώροι παρέμειναν φροντισμένοι καθ'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με θέμα την αποκατάσταση και ανάδειξη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Σερίφου και τη διάσωση της Σκάλας Φόρτωσης Μεταλλευμάτων. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι δήμαρχοι Σερίφου και Λαυρίου, ο διευθυντής του Τεχνολογικού Πάρκου και η πρόεδρος του ΣΜΛΣ.

Τοποθετήθηκαν: ξύλινοι πάσσαλοι ώστε να οριοθετηθεί η στάθµευση των αυτοκινήτων επί της παραλίας, σηµαδούρες για την ασφαλή συνύπαρξη κολυµβητών και σκαφών, παραδοσιακά παγκάκια κατά µήκος της παραλίας, ένας πάγκος πικνίκ για παιδιά και κώνοι σήµανσης στην είσοδο του χωριού. Αντικαταστάθηκαν οι φθαρµένες πινακίδες απαγόρευσης στάθµευσης και τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες σήµανσης για την καθαριότητα. Επισκευάστηκε η τσιµεντένια δέστρα στον µόλο. Προµηθευτήκαµε ηλεκτρικά µηχανήµατα και είδη καθαρισµού για τον καλλωπισµό των δηµόσιων χώρων.

5


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Αυτο-οργάνωση Παιδιά του χωριού προχώρησαν σε αγορά µιας καινούργιας µπασκέτας. Εθελοντές έβαψαν τα σκαλιά του σχολείου και το µνηµείο πεσόντων του 1916, επισκεύασαν τις πόρτες των τουαλετών και ανέλαβαν δράσεις για τον καλλωπισµό του χωριού, κλαδεύοντας τα δέντρα και επισκευάζοντας τις ξερολιθιές. Εθελοντές του συλλόγου και κάτοικοι του χωριού βοήθησαν την οµάδα κτηνιάτρων "vets in action" στις στειρώσεις των γατιών που έγιναν υπό την αιγίδα του δήµου. 6


Πρόκειται για μία προσπάθεια που στοχεύει στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομίας του χωριού παρέχοντας ταυτόχρονα στον επισκέπτη πληροφορίες για την ιστορία του τόπου. Χρησιμοποιούμε δισδιάστατους γραμμωτούς κώδικες (qr-codes) τυπωμένους πάνω σε ξύλινες πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί κοντά σε 5 τοπόσημα του χωριού και οι οποίοι, όταν σαρωθούν με την κάμερα ενός κινητού, οδηγούν σε ιστοσελίδες που ανεβαίνουν στο δίκτυο. view.megalivadi.org

7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Ψηφιακή Πλατφόρμα Ιστορικής Περιήγησης

11 5 7


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σκέψεις για το Μέλλον Δίκτυο πλακοστρωμένων καλντεριμιών Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ο οικισμός του Μεγάλου Λιβαδίου είναι χαρακτηρισμένος ιστορικός τόπος, το δε κτίριο διοίκησης μαζί με τα κινητά αντικείμενα ως έργο τέχνης. Εν όψη της αποκατάστασης του διοικητηρίου ο Σύλλογος έχει αναθέσει την εκπόνηση τεχνικής μελέτης με στόχο την αντικατάσταση των τσιμεντένιων πεζόδρομων με λίθινες πλάκες σύμφωνα με τα παραδοσιακά οικιστικά πρότυπα, καθώς και τη συντήρηση των υπαρχόντων καλντεριμιών με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Αποκατάσταση των δημόσιων τουαλετών Στο χωριό υπάρχουν ανενεργές -από κατασκευής- δημόσιες τουαλέτες. Καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν κονδύλια για την αποκατάστασή τους.

Δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός του χωριού Τους θερινούς μήνες, και ιδιαίτερα την περίοδο αιχμής, στο χωριό παρουσιάζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Δεδομένου του περιορισμένου χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού ο Σύλλογος επεξεργάζεται σενάρια για τη δημιουργία πάρκινγκ εκτός του χωριού.

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.