Page 1

www.megachemie.com

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE


Firma MEGACHEMIE jest producentem kompleksowych, zaawansowanych systemów i materiałów chemii budowlanej przeznaczonych dla budownictwa przemysłowego, komunikacyjnego i ogólnego. Specjalistyczne technologie, które powstają w naszych zakładach produkcyjnych znajdują zastosowanie przy wznoszeniu i modernizacji najbardziej wymagających konstrukcji budowlanych: chłodni energetycznych, kominów przemysłowych, zbiorników oczyszczalni ścieków, obiektów infrastruktury drogowej oraz kolejowej i wielu innych. Ponad 10 letnie doświadczenie produkcyjne, ilość realizacji z udziałem materiałów MEGACHEMIE a także otrzymane referencje świadczą o wysokiej pozycji rynkowej spółki.

Produkcja Produkcja oferowanych przez MEGACHEMIE materiałów i systemów odbywa się w zakładach zlokalizowanych na terenie Polski, co wpływa na pełną dostępność i krótki czas dostawy wyrobów. Wszystkie produkty przeszły wyjątkowo trudne badania w zakresie wymaganym przez prawodawstwo polskie i Unii Europejskiej. Podczas produkcji prowadzona jest ciągła ocena zgodności oraz badania każdej partii produktu, a dzięki systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji jesteśmy w stanie gwarantować jakość każdego dostarczonego elementu naszych systemów.

Badania i rozwój Obserwując światowe trendy w inżynierii materiałowej, Dział Badań i Rozwoju MEGACHEMIE nieustannie pracuje nad modyfikacją oferowanych systemów a także wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii budowlanej oraz technologii kompozytowych. Nasze działania koncentrują się m.in. na: rozwoju systemów ochrony powłokowej o podwyższonej odporności i znacznie wydłużonym czasie eksploatacji tzw. („heavy duty”), a także nad wyrobami z wykorzystaniem nanododatków. Zaangażowanie w proces rozwoju wzmocnień kompozytowych doprowadziło do uruchomienia po raz pierwszy w Polsce produkcji taśm z włókien węglowych. Obecnie trwają prace nad elementami kompozytowymi mogącymi zastąpić tradycyjne zbrojenie, szczególnie w betonowych elementach prefabrykowanych. Udoskonalany jest także system sprężania konstrukcji przy pomocy taśm z włókien węglowych. Wyniki prowadzonych badań, decydują o wdrożeniu innowacyjnych materiałów i systemów do seryjnej produkcji, certyfikacji oraz wprowadzeniu na rynek.

Serwis techniczny Wysoka specjalizacja obecnie stosowanych materiałów chemii budowlanej wymaga szerokiej wiedzy w zakresie ich doboru i stosowania. MEGACHEMIE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów dysponuje kompetentnym zespołem serwisu technicznego. Do dyspozycji Państwa pozostają Doradcy Techniczno-Handlowi, którzy odpowiedzą na pytania, pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego zadania inwestycyjnego, zapewnią szkolenie i obsługę w trakcie wbudowania materiału, a także serwis powykonawczy. Dokładną specyfikację wyrobów i systemów mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.megachemie.com oraz otrzymać od pracowników Działu Obsługi Klienta lub Działu Technicznego.

2

TINES Megachemie | www.megachemie.com


NAPRAWA BETONU

System MEGAcrete System naprawczy MEGAcrete to zestaw gotowych zapraw przeznaczonych do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, także obciążonych dynamicznie. Materiały systemu mogą być nakładane ręcznie oraz metodą natrysku (torkretowania) i pozwalają w sposób kompleksowy rozwiązać problemy pojawiające się podczas modernizacji obiektów przemysłowych i inżynieryjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna: • MEGAcrete AC - zaprawa do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia, • MEGAcrete CM - zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej pomiędzy istniejącym podłożem betonowym a zaprawą naprawczą lub pomiędzy starym a nowym betonem.

Zaprawy do wypełniania ubytków (ręcznie lub metodą torkretowania na mokro): • MEGAcrete 20 - niskoskurczowa zaprawa naprawcza o podwyższonej odporności na siarczany, zbrojona włóknem polipropylenowym - do wypełniania ubytków o głębokości 5÷30 mm (lokalnie do 50 mm), • MEGAcrete 60 - niskoskurczowa zaprawa naprawcza o podwyższonej odporności na siarczany, zbrojona włóknem polipropylenowym - do wypełniania ubytków o głębokości 15÷50 mm (lokalnie do 70 mm).

Gotowe mieszanki do wykonywania betonów natryskowych (metodą suchego torkretowania): • MEGAcrete DRY D - niskoskurczowa zaprawa naprawcza z dodatkiem włókien polipropylenowych i mikrokrzemionki - do wypełniania ubytków o głębokości 10÷30 mm (lokalnie do 50 mm), • MEGAcrete DRY S - niskoskurczowa zaprawa naprawcza o przyspieszonym czasie wiązania i twardnienia oraz o specjalnym uziarnieniu - do wypełniania ubytków o głębokości 15÷50 mm (lokalnie do 70 mm).

Zaprawy do podlewek i kotwienia: • MEGAcrete HB - wodoszczelna, bezskurczowa, płynna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wypełniania ubytków, wykonywania podlewek oraz kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych. Grubość nakładanej warstwy: 3÷20 mm, • MEGAcrete VB - szybkowiążąca, wodoszczelna, bezskurczowa, zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wypełniania ubytków oraz kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych i pionowych. Grubość nakładanej warstwy: 3÷20 mm.

Szpachlówki: • MEGAcrete FL - drobnoziarnista, niskoskurczowa zaprawa szpachlowa do wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych – grubość nakładanej warstwy: 1,5÷3 mm, • MEGAcrete ECC FL - trójskładnikowa, epoksydowo-cementowa zaprawa do wyrównywania i ochrony powierzchni betonowych. Stanowi chemoodporną, trudnościeralną, szybkoschnącą barierę paroszczelną, umożliwiającą nakładanie powłok żywicznych na podłoża wilgotne. Grubość nakładanej warstwy: 1÷5 mm.

3


POWŁOKI OCHRONNE NA BETON

System MEGAprotect AR 100 Znajdujące się w naszej ofercie powłoki do ochrony konstrukcji betonowych pozwalają na wykonywanie trwałych i estetycznych zabezpieczeń konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz agresywnych związków chemicznych. Stosowane są zarówno na obiektach budownictwa przemysłowego (chłodnie kominowe, kominy przemysłowe, zbiorniki, silosy, tace bezpieczeństwa i inne) oraz infrastruktury komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakady, kładki itp). Oferowany przez naszą firmę system zabezpieczenia antykorozyjnego MEGAprotect AR 100, pozwala na wykonywanie trwałych, barwnych powłok zabezpieczających konstrukcje żelbetowe i betonowe narażone na działanie warunków atmosferycznych w agresywnym środowisku przemysłowym. Produkty systemu są szczególnie polecane do: - wykonywania hydrofobizacji powierzchniowej i impregnacji konstrukcji betonowych i żelbetowych, - kompleksowego zabezpieczenia powłokowego konstrukcji z betonu takich jak np. zbiorniki, silosy, pylony, słupy, mosty, wiadukty, estakady, mury oporowe, itp., - wykonywania trwałych, barwnych powłok ochronnych w dolnych strefach kominów przemysłowych i na zewnętrznej stronie żelbetowych płaszczy chłodni kominowych, - zabezpieczania antykorozyjnego elementów prefabrykowanych. Wykonane powłoki charakteryzują się znakomitą estetyką i trwałością, bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej oraz wysokim oporem dyfuzyjnym dla CO2 powodującego proces karbonatyzacji betonu. Produkty wchodzące w skład systemu dostępne są w 160 standardowych kolorach (zgodnie z paletą barw RAL). Gruntowanie, hydrofobizacja i impregnacja • MEGAprotect AR 100 G - uniwersalny, jednoskładnikowy, akrylowy preparat hydrofobizujący, gruntujący i impregnujący podłoża mineralne. Stosowany do gruntowania porowatych i nasiąkliwych podłoży przed ułożeniem kolejnych warstw powłokowych lub jako samodzielna warstwa hydrofobizująca. Preparat zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów oraz zmniejsza ich nasiąkliwość. Produkt bezbarwny. Powłoka sztywna • MEGAprotect AR 100 S - sztywna, jednoskładnikowa powłoka ochronna na bazie wodnej dyspersji polimerów akrylowych, przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji z betonu przed agresywnym działaniem środowiska przemysłowego oraz warunków atmosferycznych. Materiał szczególnie zalecany na konstrukcje sprężone. Powłoka elastyczna • MEGAprotect AR 100 E - elastyczna, jednoskładnikowa powłoka ochronna na bazie wodnej dyspersji polimerów akrylowych, przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji z betonu przed agresywnym działaniem środowiska przemysłowego oraz warunków atmosferycznych. Przenosi zarysowania o rozwartości do 0,3 mm.

4

TINES Megachemie | www.megachemie.com


POWŁOKI OCHRONNE NA BETON

Systemy specjalne MEGAprotect Wśród materiałów należących do grupy MEGAprotect znajduje się cały szereg produktów umożliwiających konfigurowanie systemów powłok ochronnych na beton, spełniających najbardziej zróżnicowane wymagania. Bogaty asortyment wyrobów pozwala także na tworzenie powłok o strukturze dedykowanej pod obciążenia występujące na konkretnym elemencie czy w określonej strefie konstrukcji. W ofercie materiałów stosowanych do ochrony konstrukcji betonowych wymienić należy produkty oparte o następujące bazy: - produkty akrylowe - produkty epoksydowe - produkty poliuretanowe oraz produkty hybrydowe, przeznaczone do zastosowań specjalnych. Wszystkie wymienione materiały, można wykorzystać do tworzenia systemów charakteryzujących się wysoka szczelnością, elastycznością, chemoodpornością, odpornością mechaniczną oraz innymi cechami, które ze względu na zastosowanie możemy podzielić w następujący sposób: Systemy o wysokiej odporności na stałe obciążenie wodą, ściekami, kondensatem lub skroplinami - stosowane do zabezpieczania: • zbiorników wody czystej i technologicznej (np. akcelatorów), • zbiorników oczyszczalni ścieków, • wewnętrznej strony płaszczy chłodni kominowych, • konstrukcji wsporczej urządzeń wewnętrznych i zbiorników chłodni kominowych i wentylatorowych, • konstrukcji pracujących w warunkach zanurzenia i podwyższonej wilgotności. Systemy o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej - stosowane do zabezpieczania: • górnych stref kominów przemysłowych, • wanien i tac bezpieczeństwa, • komór fermentacyjnych, • pomieszczeń produkcyjnych narażonych na działanie agresywnych mediów, • ścian laboratoriów i magazynów odczynników chemicznych. Systemy o wysokiej estetyce i odporności na promieniowanie UV - wszystkie wymienione wcześniej systemy mogą być konfigurowane w sposób zapewniający ich odporność na promieniowanie UV oraz wysoką estetykę, co jest szczególnie istotne w przypadku: • górnych stref kominów przemysłowych i innych obiektów wysokich, • silosów i obiektów wielkopowierzchniowych, • pylonów, • ekranów akustycznych, • murów oporowych itp. 5


ANTYKOROZJA STALI

Systemy MEGAprotect Korozja to proces stopniowego niszczenia, który zachodzi na powierzchni metali i ich stopów oraz innych tworzyw (np. betonu, drewna) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Straty wywoływane co roku tym zjawiskiem szacowane są w Polsce średnio na ok. 6% wartości PKB. W przybliżeniu odpowiada to rocznym nakładom budżetowym na służbę zdrowia, szkolnictwo czy wojsko. Najbardziej powszechnym sposobem zabezpieczania, zarówno nowych jak i remontowanych konstrukcji, przed zjawiskiem korozji jest ich pokrywanie powłokami ochronnymi. Ten typ ochrony stanowi 80% udziału w zabezpieczeniach konstrukcji. Dynamicznie rozwijający się przemysł farbiarsko-lakierniczy nieustannie dostarcza nowe produkty, które skutecznie walczą z korozją. Era farb olejno-żywicznych, ftalowych (poza wyjątkami), czy chlorokauczukowych już dawno minęła, a ich rolę przejęły nowoczesne produkty oparte na spoiwach m.in. akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych. W laboratoriach badawczych MEGACHEMIE, przy współpracy z instytutami naukowymi, stale prowadzone są prace nad udoskonalaniem istniejących i projektowaniem nowych systemów ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w produkcji materiałów polimerowych i farb pozwoliło nam na stworzenie optymalnej oferty materiałowej na rynek konstrukcji metalowych. Ich jakość i skuteczność w ochronie konstrukcji przed korozją została potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach, jak również w ciągu wieloletniej eksploatacji na zabezpieczonych powierzchniach. Farby antykorozyjne MEGAprotect stosowane są do zabezpieczenia konstrukcji stalowych i stalowych-ocynkowanych obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz pracujących w agresywnych środowiskach wszystkich gałęzi przemysłu. Oferowane farby oparte są na nowoczesnych spoiwach: • alkidowych, • akrylowych, • epoksydowych, • poliuretanowych, a ich jakość i skuteczność została potwierdzona w ciągu wieloletniej eksploatacji na zabezpieczonych powierzchniach. Struktura i grubość powłok poszczególnych systemów zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i stalowych-ocynkowanych może w sposób znaczny różnić się w zależności od: - typu konstrukcji, - stopnia korozyjności środowiska, - przewidywanego okresu trwałości, - występujących obciążeń. Przykładowe zestawy antykorozyjne MEGAprotect przedstawiono w tabeli na stronie 7.

6

TINES Megachemie | www.megachemie.com


ANTYKOROZJA STALI Przykładowe zestawy antykorozyjne MEGAprotect Stopień korozyjności środowiska

C2

C3

C4

C5-I

C5-M

Im 1, 2, 3

Trwałość systemu krótka

średnia

długa

Grubość warstwy / warstw [µm]

Grunt / Gruntonawierzchnia

Międzywarstwa / Nawierzchnia

40 + 40

MEGAprotect AK 10 UNI

MEGAprotect AK 20/50 FD

80 + 40

MEGAprotect AK 10 UNI

MEGAprotect AK 20/50 FD

60 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect EP 30/50

100 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect EP 30/50

160

MEGAprotect EP 20/30 HS

100 + 60

MEGAprotect EP 21 Al

MEGAprotect PUR 30

100 + 60

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect PUR 30/50

100 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect AY 20/50 MP

80 + 40

MEGAprotect AK 10 UNI

MEGAprotect AK 20/50 FD

100 + 60

MEGAprotect AK 10 UNI

MEGAprotect AK 20/50 FD

80 + 80

MEGAprotect AK 10 SD

MEGAprotect AK 20 MIO

100 + 60

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect EP 30/50

100 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect AY 20/50 MP

100 + 60

MEGAprotect EP Mastic Al

MEGAprotect EP 30/50

160

MEGAprotect EP 20/30 HS

100 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect PUR 30/50

40 + 120

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 20/30 HS

40 + 80 + 40

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 10 PZ

140 + 60

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect PUR 30/50 MEGAprotect PUR 30

Nawierzchnia

MEGAprotect PUR 30/50

140 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

200

MEGAprotect EP 20/30 HS

140 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect EP 30/50

140 + 60

MEGAprotect EP 21 Al

MEGAprotect EP 30/50

180 + 80

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 20/30 HS

60 + 120 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect EP 30/50

100 + 80 + 60

MEGAprotect EP Mastic PZ

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect PUR 30/50

180 + 60

MEGAprotect EP 21 Al

MEGAprotect PUR 30

40 + 140 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 21 HS

MEGAprotect PUR 30

40 + 140 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect PUR 30/50

60 + 120 + 60

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect PUR 30

60 + 120 + 60

MEGAprotect EP 10 PZ

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect PUR 30/50

220 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect PUR 30/50

140 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 30/50

40 + 120

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 30/50

40 + 60 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 10 HB

MEGAprotect PUR 30/50

40 + 140 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 21 HS

MEGAprotect PUR 30

60 + 120 + 60

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect PUR 30

180 + 80

MEGAprotect EP 21 Al

MEGAprotect PUR 30

120 + 100 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 22 MIO

140 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 30/50

MEGAprotect PUR 30/50

40 + 60 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 10 HB

MEGAprotect PUR 30/50

40 + 140 + 60

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 21 HS

MEGAprotect PUR 30

60 + 120 + 60

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect PUR 30

120 + 100 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect PUR 30/50

240 + 60

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect PUR 30/50

40 + 240 + 80

MEGAprotect EP 11 Zn

MEGAprotect EP 22 MIO

MEGAprotect EP 30/50

160 + 140 + 80

MEGAprotect EP 22 HS

MEGAprotect EP 12 Al

MEGAprotect EP 30/50

80 + 320 + 80

MEGAprotect EP 21 Al

MEGAprotect EP Mastic Al

MEGAprotect EP 30/50

320 + 160

MEGAprotect EP Mastic Al

MEGAprotect EP Mastic PZ

7


FARBY DO MALOWANIA TABORU

MEGAprotect Rail System Systemy MRS (MEGAprotect Rail System) stosowane są do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz antygraffiti pojazdów szynowych taboru pasażerskiego i towarowego (zarówno nowych jaki i remontowanych podczas napraw głównych i rewizyjnych). Ich najważniejsze zalety to: błyskawiczny czas nakładania kolejnych warstw, doskonała odporność powłok na czynniki atmosferyczne, nieograniczona kolorystyka, zabezpieczenie antygraffiti.

MEGAprotect Rail System I - to system malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego oraz antygraffiti pojazdów szynowych nowych i remontowanych podczas napraw głównych oraz rewizyjnych. W skład zestawu wchodzą następujące produkty: • MEGAprotect EP 10 HB • MEGAprotect AY 20/50 MP • MEGAprotect PUR 30/90 • MEGAprotect PUR 40/90 Clear Charakterystyka systemu: - błyskawiczny czas nakładania kolejnych warstw, - usprawnienie procesu malowania wagonów wielobarwnych, - zwiększenie wydajności zakładów remontowych, - doskonała odporność powłok na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, - nieograniczona kolorystyka, - zabezpieczenie antygraffiti. MEGAprotect Rail System II - to system malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów szynowych taboru pasażerskiego i towarowego, nowych oraz remontowanych podczas napraw głównych i rewizyjnych. W skład zestawu wchodzą następujące produkty: • MEGAprotect EP 10 HB • MEGAprotect PUR 30/90 • MEGAprotect EP 22 MIO • MEGAprotect EP 30/50 Charakterystyka systemu: - szybki czas przemalowania gruntu farbą nawierzchniową, - zwiększenie wydajności zakładów remontowych, - doskonała odporność powłok na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, - nieograniczona kolorystyka.

8

TINES Megachemie | www.megachemie.com


WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

System NEOXE Oferta materiałowa MEGACHEMIE w zakresie wzmacniania konstrukcji umożliwia kompleksowe wykonanie modernizacji oraz zwiększenie parametrów wytrzymałościowych obiektów. Taśmy, kształtowniki, maty czy inne elementy w postaci kompozytów zbrojonych włóknem węglowym stanowią obecnie jedną z najnowocześniejszych metod wzmacniania konstrukcji. Systemy takie można stosować zarówno podczas remontów jak i wznoszenia konstrukcji np. w celu obniżenia jej ciężaru. Łatwość stosowania, wysoka trwałość oraz parametry wytrzymałościowe tego typu rozwiązań dają im bezwzględną przewagę nad tradycyjnym systemem budowlanym. Oferowany przez MEGACHEMIE system wzmocnień konstrukcji przy pomocy przyklejanych taśm kompozytowych NEOXEPLATE (wykonanych z włókien węglowych umiejscowionych w matrycy epoksydowej) lub mat NEOXECOVER charakteryzuje się łatwością aplikacji i uniwersalnością zastosowań. Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa oraz odporność korozyjna (bez konieczności wykonywania specjalnego zabezpieczenia) czynią wzmocnienie materiałami kompozytowymi trwałym i niezawodnym. System NEOXE przeznaczony jest do wykonywania wzmocnień konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, drewna, ceramiki i stali.

W skład systemu wzmacniania konstrukcji NEOXE wchodzą następujące produkty: -

taśmy kompozytowe NEOXEPLATE dostępne są w następujących typach: • NEOXEPLATE HS - taśmy średniomodułowe, • NEOXEPLATE HM - taśmy wysokomodułowe, • NEOXEPLATE UHS - taśmy średniomodułowe, wysokowytrzymałe.

- maty NEOXECOVER - stanowią tkaninę (złożoną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych o różnej gramaturze: • NEOXECOVER 150, • NEOXECOVER 200, • NEOXECOVER 300, • NEOXECOVER 500. -

kleje systemowe NEOPOXE: • NEOPOXE 30 - klej do przyklejania taśm kompozytowych, • NEOPOXE 330 - klej do przyklejania i laminacji mat z włókien węglowych.

-

zaprawa epoksydowa: • NEOPOXE 41 - zaprawa do naprawy oraz wyrównywania powierzchni betonu i innych materiałów budowlanych przed przyklejeniem taśm i mat węglowych.

Parametry techniczne taśm NEOXEPLATE oraz mat NEOXECOVER przedstawiono w tabelach na stronach 10 i 11.

9


WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

System NEOXE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE TAŚM KOMPOZYTOWYCH NEOXEPLATE Wytrzymałość na rozciąganie* [MPa]

Moduł sprężystości E* [GPa]

Odkształcenie przy zerwaniu [%]

NEOXEPLATE HS

2600

170

≥ 1,5

NEOXEPLATE HM

2800

250

≥ 1,0

NEOXEPLATE UHS

3200

160

≥ 1,7

Typ taśmy

* parametry wyznaczone w kierunku ułożenia włókien w taśmie. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono zgodnie z normą określającą warunki badań materiałów kompozytowych - EN ISO 527-1

WŁAŚCIWOŚCI MAT Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH NEOXECOVER Typ

NEOXECOVER 150

NEOXECOVER 200

NEOXECOVER 300

NEOXECOVER 500

orientacja włókien: 0° (jednokierunkowa) wątek: czarne włókna węglowe osnowa: białe włókna szklane i poliestrowe

Skład Ciężar

177 g/m2

224 g/m2

332 g/m2

516 g/m2

Grubość

0,39 mm

0,44 mm

0,58 mm

0,76 mm

Grubość do wymiarowania

0,10 mm

0,12 mm

0,18 mm

0,29 mm

50 m; 100 m

50 m; 100 m

50 m; 100 m

50 m; 100 m

300 mm; 610 mm

300 mm; 610 mm

300 mm; 610 mm; 1220 mm

500 mm; 600 mm; 1230 mm

3.800 MPa

3.800 MPa

3.800 MPa

3.800 MPa

240 GPa

240 GPa

240 GPa

240 GPa

1,81 kg/dm3

1,81 kg/dm3

1,81 kg/dm3

1,81 kg/dm3

Długość (rolka) Dostępne szerokości Parametry włókna elementarnego maty: - wytrzymałość na rozciąganie - moduł sprężystości E - gęstość

10

TINES Megachemie | www.megachemie.com


WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH TAŚM KOMPOZYTOWYCH NEOXEPLATE: Typ

Szerokość [mm]

Grubość [mm]

NEOXEPLATE HS (średniomodułowe)

Przekrój poprzeczny [mm2]

moduł sprężystości E=170 GPa

NEOXEPLATE HS 510

50

1,0

50

NEOXEPLATE HS 610

60

1,0

60

NEOXEPLATE HS 512

50

1,2

60

NEOXEPLATE HS 612

60

1,2

72

NEOXEPLATE HS 812

80

1,2

96

NEOXEPLATE HS 1012

100

1,2

120

NEOXEPLATE HS 1212

120

1,2

144

NEOXEPLATE HS 514

50

1,4

70

NEOXEPLATE HS 614

60

1,4

84

NEOXEPLATE HS 914

90

1,4

126

NEOXEPLATE HS 1014

100

1,4

140

NEOXEPLATE HS 1214

120

1,4

168

NEOXEPLATE HM (wysokomodułowe)

moduł sprężystości E=250 GPa

NEOXEPLATE HM 510

50

1,0

50

NEOXEPLATE HM 610

60

1,0

60

NEOXEPLATE HM 512

50

1,2

60

NEOXEPLATE HM 612

60

1,2

72

NEOXEPLATE HM 912

90

1,2

108

NEOXEPLATE HM 1012

100

1,2

120

NEOXEPLATE HM 1212

120

1,2

144

NEOXEPLATE HM 514

50

1,4

70

NEOXEPLATE HM 614

60

1,4

84

NEOXEPLATE HM 914

90

1,4

126

NEOXEPLATE HM 1014

100

1,4

140

NEOXEPLATE HM 1214

120

1,4

168

NEOXEPLATE UHS (średniomodułowe, wysokowytrzymałe)

moduł sprężystości E=160 GPa

NEOXEPLATE UHS 510

50

1,0

50

NEOXEPLATE UHS 610

60

1,0

60

NEOXEPLATE UHS 512

50

1,2

60

NEOXEPLATE UHS 612

60

1,2

72

NEOXEPLATE UHS 912

90

1,2

108

NEOXEPLATE UHS 1012

100

1,2

120

NEOXEPLATE UHS 1212

120

1,2

144

NEOXEPLATE UHS 514

50

1,4

70

NEOXEPLATE UHS 614

60

1,4

84

NEOXEPLATE UHS 914

90

1,4

126

NEOXEPLATE UHS 1014

100

1,4

140

NEOXEPLATE UHS 1214

120

1,4

168 11


WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

System sprężania konstrukcji - NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM) Od połowy lat 90 do sprężania konstrukcji zaczęto stosować nowoczesne materiały wykonane z polimeru i niemetalicznych włókien ciągłych. Liczne zalety materiałów kompozytowych spowodowały, że nawet przy utrudnionym sposobie kotwienia cięgien zastosowanie tej technologii jest coraz popularniejsze na całym świecie. Istnieje wiele konstrukcyjnych zalet technologii wzmacniania elementów żelbetowych naprężonymi taśmami CFRP: - naprężenie taśm podwyższa poziom obciążenia, przy którym dochodzi do uplastycznienia stali zbrojeniowej we wzmacnianym elemencie, powodując zwiększenie nośności na zginanie, - powiększenie niezarysowanej części betonu, biorącej udział w przenoszeniu ścinania, zwiększa nośność elementu na ścinanie, - ze względu na obniżenie położenia osi obojętnej przekroju wzmocnionego sprężoną taśmą CFRP, większy przekrój betonu przenosi ściskanie, zwiększając efektywność konstrukcyjną wzmocnienia, - zwiększenie nośności granicznej elementu osiąga się poprzez wyeliminowanie postaci zniszczenia spowodowanego oderwaniem taśmy na jej końcach oraz w przekrojach zarysowanych, - postać zniszczenia elementu wzmocnionego taśmą naprężoną jest bardziej plastyczna, gwarantując wzrost poziomu bezpieczeństwa, - zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej (poprzez redukcję naprężeń w stali zbrojeniowej) podnosi trwałość elementu. W ramach prac prowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju powstał system sprężania konstrukcji przy użyciu wstępnie naprężonych taśm kompozytowych pod nazwą NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM).

Zalety systemu: - najtrudniejszy i najbardziej odpowiedzialny zakres pracy (zakotwienia taśm) wykonywany jest w specjalistycznym zakładzie w kontrolowanych warunkach, - system nie wymaga wykonywania podkucia lub wycinania bruzd w betonie w celu zamocowania zakotwień, - łatwy sposób montażu i demontażu urządzenia do naciągania taśm (mały ciężar), - bardzo łatwy sposób naciągania i przyklejania taśm, - gwarancja utrzymania naciągu taśmy w trakcie polimeryzacji kleju (dotychczasowe systemy bazowały wyłącznie na tarciu między stalowym blokiem, a gładką i śliską powierzchnią taśmy węglowej), - system pozwala na próbne (tzw. „na sucho”) zainstalowanie taśmy z pełnym naciągiem i w razie potrzeby przeprowadzenie np. dodatkowej reprofilacji podłoża. Wzmocnienie pierwszych obiektów mostowych przy użyciu NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM) wykonano w 2009 roku. Do pilotażowej realizacji wybrano płytowy most żelbetowy oraz most o konstrukcji zespolonej z belkami stalowymi. Obydwa wzmacniane obiekty znajdują się na terenie województwa małopolskiego w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 775 podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ekspertyza wykazała, że bez wzmocnienia, nośność użytkowa mostów musiałaby zostać ograniczona do 15 t. Po analizie możliwości zwiększenia nośności użytkowej konstrukcji, wybrano metodę polegającą na zastosowaniu wstępnie naprężonych taśm z włókna węglowego. Wzmocnienie obydwu obiektów odbyło się bez ograniczania ruchu pojazdów, co pozwoliło na minimalizację uciążliwych skutków remontu, a z uwagi na niewielki ciężar elementów wzmacniających, cały uzyskany przyrost nośności przełożył się na zwiększenie nośności użytkowej.

12

TINES Megachemie | www.megachemie.com


POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Systemy MEGAdur Posadzka - będąca ważnym, mocno obciążonym i intensywnie eksploatowanym elementem konstrukcji - wymaga specjalnego zabezpieczenia. Powierzchnia podłogi przemysłowej narażona jest trwale na ścieranie i ściskanie, musi być odporna na działanie czynników chemicznych, a jednocześnie pełnić rolę ochronną i dekoracyjną. Najbardziej powszechnym materiałem stosowanym do wykonywania podłóg przemysłowych jest beton. Niezabezpieczona powierzchnia betonu jest jednak narażona na szybką degradację, pylenie, wycieranie i nasiąkanie cieczami. Wśród metod ochrony powierzchni podłóg betonowych najczęściej stosuje się zatarcie betonu materiałem mineralnym oraz zabezpieczenie powierzchni polimerowymi posadzkami przemysłowymi. Produkowane od ponad 10 lat systemy posadzek przemysłowych MEGAdur oparte są na syntetycznych żywicach polimerowych. Stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej posadzki, przy jednoczesnej wysokiej estetyce i łatwości utrzymania czystości. Zyskały one uznanie wykonawców i inwestorów, a ich parametry techniczne oraz właściwości użytkowe weryfikowane są każdego dnia na powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych. Produkty z grupy MEGAdur stosowane są m.in. na powierzchniach parkingów, w budynkach użyteczności publicznej, w magazynach i halach wysokiego składowania, zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach farmaceutycznych, chemicznych, elektrowniach oraz rafineriach, gdzie podłogi narażone są na wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Ze względu na specyfikę użytkową, posadzki przemysłowe MEGAdur możemy podzielić na: • systemy powłokowe -

• systemy wylewne -

MEGAdur SP 50 MEGAdur SP 80 PUR MEGAdur SW 300

MEGAdur SW 200 PUR • systemy kwarcowe - • systemy antyelektrostatyczne -

MEGAdur KWARC 100 PUR MEGAdur KWARC 400 MEGAdur AS 150 P

MEGAdur AS 350 W

Systemy MEGAdur cechuje: - - - - - - -

pełna dowolność w kształtowaniu faktury warstwy wierzchniej posadzki, wysoka odporność mechaniczna, doskonała odporność chemiczna, łatwość w utrzymaniu czystości, skuteczne zabezpieczenie podłoża przed pyleniem, możliwość wykonania posadzek w wersji antyelektrostatycznej, estetyka i bogata kolorystyka.

Oferowane przez nas systemy posadzkowe spełniają wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości, ścieralności, szorstkości oraz izolacyjności.

13


PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY ELEKTROWNIE

FARMACEUTYKA I OPIEKA ZDROWOTNA

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

INNE POMIESZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

FABRYKI I INNE ZAKŁADY PRODUKCYJNE BUDYNKI MIESZKALNE

14

TINES Megachemie | www.megachemie.com

MEGAdur AS 350 W

MEGAdur AS 150 P

MEGAdur KWARC 400

MEGAdur KWARC 100 PUR

MEGAdur SW 200 PUR

- alternatywne rozwiązania MAGAZYNY PRODUKCJA (bez ciężkiego transportu) DROGI KOMUNIKACYJNE (pojazdy) DROGI KOMUNIKACYJNE (piesi) MAGAZYNY PRODUKCJA POMIESZCZENIA Z KOMPUTERAMI MAGAZYNY PRODUKCJA (bez ciężkiego transportu) POMIESZCZENIA KONTROLI POMIESZCZENIA TURBOZESPOŁÓW AKUMULATOROWNIE LABORATORIA POMIESZCZENIA ZABIEGOWE KORYTARZE (transport) KUCHNIE LABORATORIA SALE OPERACYJNE PRODUKCJA SANITARIATY POMIESZCZENIA TECHNICZNE REHABILITACJA KLATKI SCHODOWE SALE KONFERENCYJNE PRZEBIERALNIE POCZEKALNIE PRALNIE SALE CHORYCH PIEKARNIE BROWARY DOJRZEWALNIE OWOCÓW ROZLEWNIE CHŁODNIE RZEŹNIE PRZETWÓRNIE RYB MLECZARNIE HALE MONTAŻOWE DRUKARNIE STUDIA FOTOGRAFICZNE PRZEMYSŁ PRECYZYJNY (produkcja) GALWANIZERNIE PRODUKCJA PAPIERU RAFINERIE PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY EKSPOZYCJE WYROBÓW PRZEPOMPOWNIE RAMPY ZAŁADOWCZE CENTRA DYSTRYBUCJI STACJE OBSŁUGI POJAZDÓW HANGARY SAMOLOTÓW STOŁÓWKI BIURA POKOJE KONFERENCYJNE MUZEA / BIBLIOTEKI RECEPCJE PARKINGI STACJE PALIW URZĘDY POCZTOWE SKLEPY / ZAPLECZA HALE TARGOWE CENTRA HANDLOWE KLATKI SCHODOWE SALE WYKŁADOWE OBSŁUGA KLIENTÓW SORTOWNIE MASZYNOWNIE MAGAZYNY PIWNICE GARAŻE TARASY

MEGAdur SW 300

- najlepsze rozwiązanie

MEGAdur SP 80 PUR

Karta ta stanowi jedynie pomoc przy wstępnym wyborze posadzek MEGAdur. Szczegółowych informacji udzielają nasi Doradcy Techniczno-Handlowi lub pracownicy Działu Technicznego

MEGAdur SP 50

KARTA DOBORU SYSTEMÓW POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH


NAWIERZCHNIE IZOLACYJNE

System MEGAdur EPUR KWARC MEGAdur EPUR KWARC to jeden z najczęściej wybieranych systemów nawierzchniowo-izolacyjnych. Posiada bardzo szeroką gamę zastosowań, a najczęściej używany jest do: wykonywania nawierzchnio-izolacji ramp towarowych, parkingów samochodowych (także wielopoziomowych), wanien i tac bezpieczeństwa pod zbiornikami substancji szkodliwych i agresywnych, a także izolacji chodników mostowych, płyt torowisk, koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych czy kładek pieszo-jezdnych. System spełnia wysokie wymagania dotyczące szorstkości, ścieralności i izolacyjności. Charakteryzują go także bardzo dobre parametry wytrzymałościowe (jest oparty o ekstremalnie mocne wypełniacze kwarcowe), wysoka elastyczność, szczelność, trwałość, odporność na promieniowanie UV oraz duża swoboda w regulowaniu szorstkości powierzchni. System może być stosowany na podłożach betonowych, stalowych i stalowo ocynkowanych. Zarówno warstwa zamykająca jak i warstwa izolacyjna mogą być dostarczane w ponad 100 kolorach z palety barw RAL. Struktura systemu MEGAdur EPUR KWARC: - materiały gruntujące na beton i stal: • MEGAdur EP 0 G - dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Stanowi podłoże pod kolejne warstwy żywiczne np. w systemach MEGAdur (epoksydowych i epoksydowo-poliuretanowych systemach posadzkowych oraz nawierzchniowo-izolacyjnych). • MEGAprotect EP 12 Al - dwuskładnikowy materiał epoksydowy, pigmentowany antykorozyjne płatkami aluminium, przeznaczony do wykonywania warstw gruntujących na konstrukcjach stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych i aluminiowych. - warstwa izolacyjna: • MEGAdur PUR 2 K - dwuskładnikowy materiał poliuretanowy o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Służy do wykonywania elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i nawierzchniowych o wysokiej chemoodporności, trwałości i odporności mechanicznej. Może być stosowany na elementach konstrukcji obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszych oraz ruchem kołowym. Produkt dostępny w ponad 100 kolorach wg palety barw RAL. - warstwa zamykająca: • MEGAdur PUR 3 UV - dwuskładnikowa, elastyczna, barwna (wg palety barw RAL) powłoka ochronna o podwyższonej odporności na ścieranie. Materiał charakteryzuje się: znakomitą odpornością chemiczną (m.in. na działanie soli odladzających i produktów ropopochodnych), wysoką mrozoodpornością oraz odpornością na promieniowanie UV.

15


INIEKCJE I KOTWIENIE

Systemy MEGAcrete i MEGAdur Wśród materiałów z grup MEGAcrete i MEGAdur znajdują się także produkty przeznaczone do iniekcji rys, pęknięć i wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach betonowych oraz mineralne i epoksydowo-mineralne zaprawy służące do wykonywania zakotwień elementów konstrukcyjnych. Produkty te charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością chemiczną oraz łatwością aplikacji i mogą być stosowane do napraw i wzmacniania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Iniekcje sklejające (konstrukcyjne): - rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,5 mm • MEGAdur EP 050 I - dwuskładnikowa żywica epoksydowa o bardzo niskiej lepkości, przeznaczona do wzmacniania strukturalnego dynamicznie obciążonych konstrukcji betonowych i żelbetowych metodą iniekcji rys i pęknięć (o rozwartości do 0,5 mm). Materiał stosowany jest także do mocowania (kotwienia) elementów betonowych i stalowych oraz do przygotowywania żywicznych zapraw naprawczych i mas szpachlowych (po wymieszaniu z odpowiednim kruszywem kwarcowym). - rysy i pęknięcia o rozwartości powyżej 0,2 mm • MEGAdur EP 140 I - dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do wzmacniania strukturalnego dynamicznie obciążonych konstrukcji betonowych i żelbetowych metodą iniekcji rys i pęknięć (o rozwartości powyżej 0,2 mm) oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych (po wymieszaniu z odpowiednim kruszywem kwarcowym), a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew). Zaprawy do kotwienia i wypełniania ubytków: • MEGAcrete HB wodoszczelna, bezskurczowa, płynna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wypełniania ubytków, wykonywania podlewek oraz kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych. Grubość nakładanej warstwy: 3÷20 mm, • MEGAcrete VB - szybkowiążąca, wodoszczelna, bezskurczowa, zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wypełniania ubytków oraz kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych i pionowych. Grubość nakładanej warstwy: 3÷20 mm, • MEGAdur EP 100 - trójskładnikowa zaprawa epoksydowo-mineralna służąca do: - mocowania elementów konstrukcji (kotwy, bariery itp.), w tym także kotwienia elementów nawierzchni szynowych (szyny, podkładki żebrowe), - wypełniania ubytków betonu, - wyrównywania powierzchni, - szpachlowania rys i pęknięć, - formowania cokolików posadzki, - łączenia elementów betonowych. - wykonywania podlewek o wysokiej wytrzymałości Wymieszane składniki A + B (żywica + utwardzacz) mogą być stosowane do wykonywania warstwy gruntującej lub warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych.

16

TINES Megachemie | www.megachemie.com


IZOLACJE PRZECIWWODNE

System MEGAiso MEGAiso to zestaw materiałów służących do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych i stalowych. W zestawie znajdują się materiały do gruntowania i impregnacji podłoża - w tym także impregnacji tzw. „świeżego” betonu. Uzyskane powłoki są odporne na oddziaływanie środowisk agresywnych (XA3) i sprawdzają się w konstrukcjach pracujących w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, woda agresywną lub ściekami jak np. zbiorniki oczyszczalni ścieków, części podziemne budowli, obiekty hydrotechniczne środowiska morskiego i śródlądowego, rurociągi kanalizacyjne itp.

Materiał do gruntowania i impregnacji • MEGAiso EP - dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do impregnacji i gruntowania powierzchni betonowych oraz gruntowania powierzchni stalowych pod warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej lub innych materiałów izolacyjnych i izolacyjno-nawierzchniowych na bazie epoksydów lub poliuretanów. Może być stosowana zarówno na świeżo ułożonym betonie (od 4 do 10 godzin od wyprodukowania mieszanki betonowej) jak i na betonie wysezonowanym.

Powłoki bitumiczno-epoksydowe • MEGAiso POXYBIT - dwuskładnikowa, epoksydowo-smołowa, elastyczna powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni betonowych i stalowych, odporna na oddziaływanie środowisk agresywnych (klasa odporności XA3 wg PN-EN 206-1). Produkt szczególnie polecany do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych, w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami. • MEGAiso POXYBIT V - dwuskładnikowa, epoksydowo-smołowa, elastyczna powłoka ochronna o wysokiej odporności na działanie środowisk agresywnych (klasa odporności XA3 wg PN-EN 206-1) i podwyższonej odporności na promieniowanie UV.

Powłoki asfaltowo-kauczukowe • MEGAiso PRIMEBIT - asfaltowo-kauczukowy preparat przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych i wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego. Po rozcieńczeniu wodą w stosunku wagowym 1:1 służy do wykonywania warstw gruntujących pod właściwą izolację z materiału MEGAiso WATERBIT. • MEGAiso WATERBIT - dyspersyjna, wodna emulsja przeznaczona do wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych. Materiał służy do wykonywania na podłożach mineralnych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów. Produkt może być stosowany jako samodzielna warstwa izolacyjna lub jako warstwa renowacyjna, a także służyć do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu.

17


ELASTYCZNE USZCZELNIACZE

System MEGAflexy Uzupełnienie oferty materiałów posadzkowych i nawierzchni izolacyjnych stanowią elastyczne, jednoskładnikowe kity poliuretanowe MEGAflexy, służące do uszczelniania szczelin i dylatacji, a także wypełniania rys i pęknięć.

W skład systemu MEGAflexy wchodzą następujące produkty: • MEGAflexy PRIMER - materiał przeznaczony do gruntowania podłoża pod kity poliuretanowe serii MEGAflexy. Produkt podwyższa adhezję mas na bazie poliuretanu do powierzchni takich jak: beton, materiały ceramiczne, stal ocynkowana, surowe i anodowane aluminium, PCW, szkło, itp. • MEGAflexy 40 PU - uniwersalny, elastyczny, jednoskładnikowy kit poliuretanowy polimeryzujący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i materiałach łączonych. Tworzy wypełnienia odporne na warunki atmosferyczne, działanie wody morskiej, słabych kwasów i zasad oraz produktów ropopochodnych. Produkt doskonale nadaje się do uszczelniania i wypełniania szczelin dylatacyjnych w obiektach budowlanych. Materiał może być pokrywany powłokami malarskimi. Ofertę uzupełniają kity MEGAflexy 25 PU i MEGAflexy 60 PU.

Kity MEGAflexy posiadają następujące właściwości: - - - - - - - -

doskonała przyczepność do wielu materiałów (również wilgotnych), wodoodporność, odporność na promieniowanie UV, trwała elastyczność (nawet w niskich temperaturach), odporność na działanie wody morskiej, słabych kwasów i wapna, odporność na działanie produktów ropopochodnych, możliwość pokrywania powłokami malarskimi, łatwość stosowania.

Produkty systemu MEGAflexy doskonale nadają się do: - - - - - - - - - -

18

uszczelniania i wypełniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych, uszczelniania spoin na tarasach i balkonach, uszczelniania wanien przemysłowych, zbiorników (w tym także zbiorników z wodą pitną), uszczelniania dylatacji nawierzchni parkingowych i garaży wielostanowiskowych, łączenia elementów o różnej rozszerzalności cieplnej, uszczelniania połączeń elementów dachowych i obróbek blacharskich, zewnętrznych i wewnętrznych uszczelnień w betonie, drewnie, stali, aluminium, płytkach ceramicznych i PCW, uszczelniania przejść instalacji przez ściany, połączenia ram okiennych i ościeżnic drzwiowych z drewna, metalu, aluminium lub PCV z murem i tynkiem, wypełniania szczelin, rys i pęknięć w budownictwie, w szczególności przed malowaniem i tynkowaniem.

TINES Megachemie | www.megachemie.com


WYBRANE REALIZACJE Materiały i systemy MEGACHEMIE to kompleksowa oferta produktów do naprawy, wzmacniania i ochrony obiektów przemysłowych, inżynieryjnych, a także zabytkowych. Zastosowanie oferowanych przez naszą firmę rozwiązań na wielu prestiżowych realizacjach dowodzi ich skuteczności. Wieloletni okres eksploatacji naszych produktów został potwierdzony licznymi referencjami. Zapraszamy naszych klientów: inwestorów, projektantów i firmy wykonawcze do realizacji projektów z wykorzystaniem technologii i materiałów MEGACHEMIE. Obiekt: Chłodnia kominowa nr 4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów. Miejsce realizacji: Bogatynia Zakres wykonanych prac: Naprawa i zabezpieczenie powłokowe żelbetowej konstrukcji wsporczej pod wodorozdział. Zastosowane systemy i materiały: • MEGAcrete AC, MEGAcrete CM, MEGAcrete 20, MEGAcrete 60, MEGAcrete FL, • MEGAprotect EP 13, MEGAprotect EP 22 HS. Obiekt: Chłodnia kominowa nr 1- Elektrownia Rybnik SA Miejsce realizacji: Rybnik Zakres wykonanych prac: Naprawa, wzmocnienie i zabezpieczenie powłokowe płaszcza żelbetowego chłodni po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz słupów podbudowy. Zastosowane systemy i materiały: • MEGAcrete AC, MEGAcrete CM, MEGAcrete 20, MEGAcrete 60, MEGAcrete FL, MEGAcrete DRY S • MEGAprotect EP 13, MEGAprotect EP 22 HS, MEGAprotect AR 100 G MEGAprotect AR 100 S • NEOPOXE 41, NEOPOXE 30, NEOXEPLATE HS 514 • MEGAdur EP 050 I, MEGAdur EP 140 I Obiekt: Żelbetowe silosy w O-I Produkcja Polska SA w Jarosławiu. Miejsce realizacji: Jarosław Zakres wykonanych prac: Naprawa strony zewnętrznej żelbetowych płaszczy baterii silosów oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. Zastosowane systemy i materiały: • MEGAcrete AC, MEGAcrete CM, MEGAcrete 20, MEGAcrete 60, MEGAcrete FL MEGAcrete ECC FL, • MEGAprotect AR 100 E. Obiekt: Zbiorniki oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach Miejsce realizacji: Krzeszowice Zakres wykonanych prac: Naprawa i zabezpieczenie powłokowe konstrukcji żelbetowej zbiorników oczyszczalni ścieków. Zastosowane systemy i materiały: • MEGAcrete AC, MEGAcrete CM, MEGAcrete 20, MEGAcrete 60, MEGAcrete FL, • MEGAiso POXYBIT, MEGAiso POXYBIT V • MEGAprotect AR 100 E • MEGAflexy PRIMER, MEGAflexy 40 PU Obiekt: Silos ZM-1 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Miejsce realizacji: Ostrołęka Zakres wykonanych prac: Wzmocnienie płaszcza żelbetowego silosu taśmami NEOXEPLATE wraz z mechanicznym zakotwieniem ich końców. Zastosowane systemy i materiały: • NEOPOXE 41, NEOPOXE 30, NEOXEPLATE HS 614 • zakotwienia systemowe NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM) Obiekt: PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA. Miejsce realizacji: Kraków Zakres wykonanych prac: Systemy posadzek przemysłowych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych oraz laboratoryjnych. Zastosowane systemy i materiały: • system MEGAdur SW 200 PUR (MEGAdur EP 0 G, MEGAdur PUR 2 W), • system MEGAdur SW 300 (MEGAdur EP 0 G, MEGAdur EP 2 W), • system MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR (MEGAdur EP 0 G, MEGAdur EP 2 K), • system MEGAdur AS 150 P (MEGAdur EP 0 G, MEGAdur EP 5 AS, MEGAdur EP 6 AS). 19


www.tinescg.com

MEGACHEMIE RESEARCH & TECHNOLOGIES SA ul. Kr贸lowej Jadwigi 192, 30-212 Krak贸w T +48 12 296 06 12 F +48 12 296 06 13 E biuro@megachemie.com www.megachemie.com

Budownictwo Przemysłowe  

Jedną z najważniejszych pozycji w ofercie MEGACHEMIE stanowią rozwiązania dla budownictwa przemysłowego, które wymaga solidnych, sprawdzonyc...