Page 1

ptytwekker ppetiser

Mei / Junie 2014

A.G.S. Corpus Christi Baroccastraat 19, Die Wingerd, Malmesbury, 7300 corpuschristi@cybersmart.co.za Facebook AGS Corpus Christi Malmesbury Tel: 022-487 2200 www.agscorpuschristimalmesbury.co.za

Foto: Piet Smit Sonsondergang by die mond van die Bergrivier

I will say of the

LORD He is my refuge and my fortress: In Him will I trust … ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NUUS VAN HERDERSPAAR DIE TONG ONCE IN MY LIFETIME DIE KOMS VAN JESUS VIR ... AL BRUIS DIE JORDAAN

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

FOTO NUUS KORT GEDAGTES ONS STEL BEKEND SLAANKRAG IN LOFPRYSINGE ADVERTENSIES


Mens kan nie anders om na die mooi Paasnaweek nog ‘n bietjie te bly kleef aan die mooi dienste en tye saam as gelowiges. Dit roer elke keer maar nuut ‘n mens se hart as jy dink aan die prys van Golgota. Een sterf vir almal! Een betaal die prys vir almal! God is so goed, Sy Woord so wonderlik Sy genade so wyd … maar die mens so balhorig en koppig om die genadegawe op die skinkbord, hom aangebied, te aanvaar. Sommige wil nie saam met God ‘n pad loop nie. Ander meen dit kan nie genoeg wees nie; hulle wil altyd iets byvoeg. Kom ons aanvaar dat wat Jesus op die kruis gedoen het, is genoeg en voldoende. Dit was ’n volmaakte prys; ons kan nie en ons mag nie iets probeer

byvoeg nie. Ja, kom ons neem dit net en aanvaar God se goedheid in daardie een offer. Maar van die kruis en die opstanding van Jesus beweeg ons aan na die volgende halte, nl. Pinkster. Nadat Jesus weer Sy heerlikheid by die Vader in die hemel opgeneem het, het Hy Sy Gees uitgegiet. En nou geld sy belofte van Hand. 2:39 – “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.” Om gered te wees is wonderlik, maar dis nie al nie. Daar is ook nog die volheid van die Heilige Gees wat jy deelagtig moet word. Kyk weer na die woorde: “julle kinders en almal wat daar ver is.” Dit dui op die nageslag en die heidennasies wat buite Israel gestaan het. Kortom, dit is vir almal en nogmaals almal. As jy jou hart vir Jesus gegee het, is daar die volgende skinkbord wat verby kom en op hierdie skinkbord is die vervulling of doping met die Heilige Gees. Kom kry vir jou! Ons Pinkstertyd vanjaar strek vanaf die 1ste tot die 4de Mei. Die Maandag- tot die Woensdagaand kom past. Dawid Combrink ons bedien en gaan hy spesifiek bid vir mense vir die doping met die Heilige Gees. Wat ‘n tyd om na uit te sien! Begin solank jou hart voor te berei om te ontvang en bid asb. saam vir die geleentheid. Piet & Susan Smit

2


(Elsabe v/d Westhuizen)

Enigeen wat jou kan laat kwaad word, het beheer oor jou. (Sue Kenney) Ons almal weet die skade wat ‘n vulkaan kan aanrig. Dit kan vernietig en verbrand sovêr as wat sy rooi vurige tong loop. Dit ontsien niks en niemand nie. Solank daardie vulkaan se mond spoeg, so lank vernietig dit. Party kan net staan en grom, ander kan binne-in staan en kook, maar oppas as dit begin oorkook en teen sy hange begin afloop. Dan is die hel los. Die as kan kilometers vêr trek en kan ook die lewe vir mense en besighede lam lê.

sê: Jy mag nie steel nie. Nou wat het dit met die prys van eiers te doen, sal u miskien vra. Om kwaad oor ander te versprei is om sy naam, sy eer, sy menswees, sy aangesig voor sy geliefdes van hom te beroof. Dan sê ‘n ander. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste bring nie. Weet julle in watter moeilikheid kan ‘n praatgierige tong, daardie vulkaan van vurigheid, jou bring. Jy kan voor ‘n regtersbank beland. Voor twee om korrek te wees. Die wetlike een en voor jou Hemelse Vader s’n. En Hy vertel ons duidelik dat ons aan dieselfde maat Maar vandag wil ek praat oor ‘n ander waarmee ons met daardie tong van ons vulkaan van vurigheid. Die tong. Net oor ander oordeel, aan daardie selfde maat soveel skade soos ‘n uitbarstende vulkaan sal ons gemeet word. Dit laat my sidder, kan aanrig, net soveel skade kan ‟n vurige want as ek partykeer luister oor hoe ander tong. Dit spoel oor jou menswees en dit mense mekaar meet dan sien ek maar brand tot in jou siel. Haatspraak, skrale hoop vir die mensdom. kwaadspreek, skinderstories, ens. ‘n Nog ’n belangrike een sê: Jy moet jou Vurige tong ken geen genade nie. Dit naaste liefhê soos jouself. Is dit dan so vernietig, nie net die persoon teen wie dit moeilik? Ons is tog almal lede van een gemik is nie, maar ook die mense naaste liggaam. So as een van daardie lede nie aan hom, vriende, jou eer, jou naam, jou aan die standaard voldoen nie moet dit finansies, as jy dalk ‘n groot sakeman is. Iemand wat kwaadspreek se woorde vloei geamputeer word en dit is wat God soos daardie brandend tong van lawa oor eenvoudig sal doen as jy nie met die res van die lede in harmonie en vrede kan bly mense se harte en versprei en verbrand solank as wat daardie vuur gestook word. nie. Nie een van ons wil doelbewus ‘n Niks en niemand kan dit stop nie. En ja, dit ledemaat verloor nie. Om jou tong te laat los verseker letsels wat die beste chirurgie oorkook is dan net juis wat jy vra. En nie een van ons kan dit bekostig om van die nie kan verwyder nie lewende liggaam, ons God, afgesny te Een van die Here se wette sê: Jy mag nie word nie, want dan kan ons maar net moor nie. Om kwaad oor ‟n ander persoon sowel ophou bestaan. Daar is ‘n Latynse te versprei is net so goed as om hom te (Vervolg op bl. 5) vermoor. Bloed aan jou hande. ‘n Ander 3


Oorgawe gebed As jy God werklik wil ken en ‘n lewe van oorgawe wil leef, bid dan die volgende gebed met jou hele hart: “Hemelse Vader, ek kom na U in die Naam van die Here Jesus! U Woord sê: “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word (Rom 10:31). Ek roep U aan! Vergewe my die sonde wat tussen my en U staan. Ek het berou daaroor, want dit het U heilige Naam onteer. Was dit weg met U bloed, Here Jesus. Here Jesus, ek nooi U as die Here van my lewe, kom in my lewe om die beheer van my lewe oor te neem en my te wederbaar tot ‘n nuwe skepsel. U Woord sê: As julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader julle die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid:” (Luk. 11:13). Ek vra U ook om my nou te vervul met U Heilige Gees en dat dit sal word soos strome van lewende water wat uit my binneste kom (Joh. 7:38) terwyl ek U prys! Ek verwag om in tale te spreek soos die Gees aan my gee om uit te spreek (Hand. 2:4)”

4

Begin om God te prys. Spreek die woorde en klanke wat die Heilige Gees aan jou gee - nie jou eie taal nie. Jy moet jou eie stem gebruik. God sal jou nooit forseer om te praat nie. Aanbid God elke dag in tale. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie! Skakel in by ‘n Geesvervulde-Woordgemeente - nie ‘n kerk wat uit skeuring ontstaan het nie. Laat jou doop in water (Mark 16:16, Hand. 2:38) en word deel van God se familie! Ons sal graag vir u behulpsaam wil wees! Skakel gerus vir past. Piet Smit 022-487 2200

SIMPATIE Ons innige simpatie met almal wat geliegdes verloor het. - Marouise Meyer ~ ouma - Paul Cloete ~ ouma - Rentia Moosa ~ moeder - Leana Fourie ~ vader


( Hope Tshuma )

My bones worn out, my body failed me when I harbored my sins I found no pleasure in things I did, the world became very bitter for me But I knew that, You watched everything I did I couldn’t open up my heart to You, my sins weighed heavy on me I thought my sins were too big for you to comprehend I searched and wandered about hoping to forget but all that was in vain I spent sleepless night as my mind drifted from place to place Then from place to situation from situation Nights became unfavorable for me, I became restless Sin ate me up, sin made my world bitter, sin broke me down As the day broke I became weary and my heart ached with the pains I bore I found no joy in things I engaged in, when I laughed, it was pretence Days became very gloomy and dark for me Each moment I pondered on the sad song of sins My soul became weary and heavily burned until I met You When You touched my heart everything turned dramatically When I confessed my sins to You, You cleansed me You lifted me up and took my burden away You restored all the times I spent idling around ~O~

(Elsabe v/d Westhuizen) (Vervolg vanaf bl. 3)

woord: Salanté, as die spelling korrek is, wat beteken. "Ek wens vir jou toe, wat ek vir myself toewens." As elkeen van ons daardie gesindheid kan kweek, sal daar nooit weer ‘n vulkaan van vurigheid uitbars nie. Dan sal ons vrede vind. In God en in onsself. Mag julle tonge, jul vulkane, berusting

vind deur die genade van ons God. ~~~

Ps. Jy sal nooit jammer wees nie, mits jy: dink voor jy oordeel, fluister voor jy verwoord, opweeg voor jy praat, jou ore sluit vir skinderstories, kwaadpraters aan bande lê en sorg dat jy nooit ander met jou tong bykom nie. oOo

5


WIL JY GEDOOP WORD?

E

lke tweede Sondagoggend van die maand is daar ekstra vreugde in die hemel. Hoekom? Dan word daar kinders van God gehoorsaam aan die Here Jesus se doopopdrag in Matt. 28:19 en Mark. 16:16 en doop ons hulle op Bybelse wyse. Miskien praat die Here al lankal met jou oor die doop.Jy het al probeer om jou gewete te stil (1 Pet. 3:21) met allerhande verskonings, maar diep binne in jou hart weet jy die Woord is reg en jou verskonings verkeerd. Wel, waarom ‘n ongehoorsame kind wees, as jy ‘n gehoorsame kind kan wees? Laat hoor van jou en ons sal jou help. Past. Piet Smit

SOEK DIE ANTWOORD VORIGE KEER SE ANTWOORD Die evangelie wat noem van die twee sondaars saam met Jesus aan die kruis, maar nie noem dat een gered is nie, is die evangelie van Markus. Niemand kon die antwoord verskaf. HIERDIE KEER SE VRAAG Aan wie is gesê:”As jy wat ‘n Jood is, soos ‘n heiden leef ...”? Sms jou antwoord met jou naam na: 073 447 2902.

6


DIE KOMS VAN JESUS VIR SY BRUIDSHEILIGES (Past. Piet Smit)

Wat Jesus se koms betref staan 'n paar dinge so vas soos die Woord: 1. NIEMAND WEET DIE PRESIESE DATUM VAN SY KOMS VOORUIT NIE. Net God alleen weet (Mark. 13:32). Ons kan wel die seisoen bepaal (Mark. 13:28). My beskeie mening is, deur bloot na die seisoen te kyk, Sy koms is hier! Die dinge van Noag en Lot se dae gebeur vandag(Luk. 17:26-28). Dis asof vele nie kan sien hoe laat is dit op God se horlosie nie. Mat. 16:3 – “Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?”

nie." - is daar vir my en elke reg-denkende mens net een saak; ons moet waak en bid en reg lewe en diensbaar wees en Sy koms elke dag verwag! Daar is niks (soos ek die Skrif verstaan) wat Sy koms nog moet vooraf gaan nie. Ek het in my Bybel die volgorde gemerk soos wat ons dit kry in 2 Thess.: 1. “Eers moet die afval kom” (2 Thess. 2:3) Dit beteken afwyking van die Woord van die Here as die norm en die standaard. Dit sien ons aan al die dwalinge en mistastinge vandag.

2. “Totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;” (2 Thess. 2. ONS MOET GEREED WEES 2:7) Ek is van mening dat dit verwys na diegene wat kwalifiseer VIR SY KOMS. en wat gereed is wanneer Jesus Toe ek jare gelede nog by die plaasskooltjie skool gehou het, het kom op die wolke om Syne te kom haal. ek nooit geweet wanneer die inspekteur by die skool gaan opdaag nie. Maar ek het geweet dat een of ander tyd gaan hy wel opdaag. Die beste was dus vir my om elke dag gereed te wees! Omdat Jesus gesê het (Matt. 24:42) "Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom

3. “Dan sal die ongeregtige geopenbaar word,” (2 Thess 2:8) Ek is oortuig dit verwys na die Antichris wat vir ‘n tyd op die aarde sal regeer nadat die bruidsheiliges weg is. (Vervolg op bl. 16)

7


AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers)

om die harde werklikheid van die lewe te ontvlug. Daar was ewenwel ‘n mate Eendag het die Here my voor van vrees vir die onbekende gevolge die keuse gebring of ek daarmee wil daarvan in my hart, soos wanneer ‘n voortgaan, en of ek Hom vir ewig kies mens moet besluit om in die donker as my enigste Bron van versadiging, te spring, en nie weet waar hy gaan bevrediging en genoegsaamheid. land nie. Hy het my die genade Na ‘n paar weke van geskenk. Van toe af het ek liewers in huiwering het ek egter desperaat die veld uitgery en die tyd met sy geword en toe besluit om Woord en in gebed deurgebring in die ,,knoppie” te druk. Ek het my Heer plaas van om die bioskoop te besoek. en Meester gevra, met al die erns van Verder het Hy ook ander my siel, om die Heilige wortels van wêreldse gewoontes, Gees ,,kruisigingsmasjienerie” onvrugbare lewensopvattings, wat in of ,,doodstraal-toestel” aan die werk my was, doodgemaak. Daaronder te sit! was die begeerlikhede van die ‘n Eienaardige ondervinding, jonkheid, ‘n mensgemaakte wat ongeveer ses maande geduur huweliksideaal, wêreldse ambisies, het, het gevolg. jaag na sekuriteit, nasietrots, Ek het gewaar dat ek nie beroepstrots, sosiale trots en baie meer seggenskap oor my eie lewe en ander vorms van hoogmoed: ook persoon het nie. Die Here self het ongeduld, opvlieëndheid, alles in sy hande gehad. Verder was redetwistery, haatdraendheid, ek soos ‘n pasiënt wat magteloos op selfbejammering, sug na populariteit ‘n operasietafel gelê het, terwyl die en eer, en allerhande soorte vrees, hemelse snykundige aan die werk veral vrees vir die toekoms en vir was. eensaamheid. Party van die lede van Ek het die salige die ,,oue mens” het Hy gedood of ondervinding van verlossing en uitgesny sonder pyn, soos oorwinning in Jesus deelagtig byvoorbeeld die begeerte om geword. Ek probeer nie voorgee dat danspartye en wêreldse gesellighede ek van toe af ‘n volmaakte skepsel by te woon. Dit het net eenvoudig op was nie. Nee. Maar wel dat ek deur geheimsinnige wyse verdwyn. sy Goddelike verlossingswerk aan die Ander lede was wel op kruis die oorwinnaarslewe ontvang pynlike wyse vernietig. In sekere het wat Hy vir elke Christen bedoel gevalle moes ek heelhartig saamwerk het. in die proses, soos o.a. die begeerte Ek het geleer dat net soos om die bioskoop te gebruik as ‘n (Vervolg op bl. 15) toevlug in tye van eensaamheid. Ook (Vervolg vanaf April)

8


DIE SKEPPER SE DIEET (Jordan S. Rubin)

Diepasemhalingsoefeninge

Stap

Met meer oefening sal jy terugkeer na instinktiewe, diep asemhaling soos wat jy gedoen Sangers, verhoogkunstenaars, omroepers en professionele atlete het toe jy gebore is. gaan vir stem- en Terugspringaksie asemhalingafrigting om te leer Een manier om die oefening te hoe om asem te haal, die stem te kry wat jy nodig het, is deur projekteer en maksimun sterkte te terugspringaksie. Dit behels die bereik deur asemhaling met die gebruik van ‘n draagbare minidiafragma (wat hulle natuurlik as trampolien om te draf, spring, babas gedoen het) Hier is ‘n paar hop, draai of op die plek te stap. vinnige stappe om jou aan die Een hoogaangeskrewe gang te kry voorstander van terugspringaksie 1. Sit of lê en ontspan. gebruik hierdie toestelle en 2. Plaas ‘n hand op jou buik terugspringtegnieke in sy om te sien of dit uitsit as jy rehabilitasie program. Volgens asemhaal. Indien net jou James White, hoof van navorsing borskas beweeg as jy en rehabilitasie in die fisiese asemhaal, is jy ‘n ‘vlak opvoeding departement by die asemhaler.” Universiteit van Kalifornie in San 3. Haal diep asem deur jou Diego, kan jy vir ure oefen sonder mond en haal “al die pad tot om moeg te word as jy spring, by jou naeltjie” asem. Jou draf en draai op hierdie buik (maak) behoort te styg terugspring-toestelle. Hy sê ook soos wat jy inasem (en nie dat dit uitstekende oefenig vir jou borskas nie). skisport is, jou tennishoue 4. Hou jou asem vir ‘n paar verbeter en ‘n goeie manier is om sekondes en asem dan kaloriee te verbrand en gewig te stadig en heelemal uit. Leer verloor. Dr. White glo dat dit om die geluide en minder beserings veroorsaak. sensasies van lang, stadige Indien jy binneshuis vasgevang diep asemhalings, soos jou is, probeer “terugspringaksie” Skepper dit bedoel het, te oefeninge waar jy op ‘n miniherken. (Vervolg op bl. 17) 9


FOTO-NUUS Doop - Maart / April 2014

Morne Uys

Stephan Cloete

Theunis Fourie

Worsbroodjie Stalletjie - 15 Maart 2014

Claudine Maans

Toewyding ‘n Klompie susters en ‘n broer het worsrolletjie by Laerskool Swartland se kermis gebraai en verkoop. Die fondse het vir ons kospakkie projek gegaan.

Gesinsdiens - 16 Maart 2014

10

Regs: Christelle Mouton se baba Zarah. (16-03-2014) Links: Weereens ‘n wonderlike gesinsdiens! Estelle Mentoor het vir ons ‘n speletjies aand aangebied met groot pret.

Onder: Lee & Yolanda Mitchell se baba Ava. (23-03-2014)


Voorstelling - Maart / April 2014

Van links na regs: Michael Hendriks, Shawn, Hennie & Josephine Daniels, Theunis & Leona Fourie, Vicky & Frikkie v/d Walt. (16-04-2014)

Toewyding van instumente 30 Maart 2014

Ons gemeente is geseën met ‘n skenking vir ons klanktoerusting. Hier word dit aan die Here gewy.

Opstandingsdiens 20 April 2014

Van links na regs: Claudine Maans, Rina & Tinus Pretorius. (20-04-2014)

Goeie Vrydag - 18 April 2014

Bo & Onder: Met ons nagmaal het elkeen ‘n doringtakkie geneem en dit by die kruis kom neerlê en dan ‘n broodjie en druiwekorrel geneem om die kruiseging te herdenk.

Bo: Sondagoggend met die opstanding het ons met vlae en palmtakke die Here geloof.

11


MET ‘N DOEL Onthou, elke fout wat u in hierdie uitgawe mag vind, is daar geplaas met ‘n doel. Daar is diegene wat altyd soek vir ‘n ou foutjie. Ons wil graag almal bedien en hulle nie teleurstel nie!!! oOo

Daar is twee groot Heersers in die Heelal - God en satan. Jy dien een van hulle --- wie?? Daar is twee maniere om jou dag te begin: Met gebed, of sonder gebed. Watter manier is jou manier?? Daar is twee groepe mense - Die Regverdige En die bose (mense) of Goddelose mense. Jy behoort aan een van hierdie -- watter een?? Daar is twee weë wat na die ewigheid lei. Die breë weg en die smal weg. Jy bewandel een van die weë --- Watter een?? Daar is twee maniere waarop mense sterf. Party sterf “in die Here” ander sterf “in sonde”. Jy sal een hiervan deelagtig word --- Watter een?? Daar is twee plekke waar ‘n mens die ewigheid gaan deurbring. In die hemel of in die hel. Jy - terwyl jy hier lees kan jy nog ‘n keuse maak. Watter een kies jy???

12


ONS STEL BEKEND Hierdie maand gesels ons met

Lizette Janse Van Rensburg ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

WAAR IS SUSTER GEBORE? Grootmis in Namakwaland WATTER SOORT WERK DOEN SUSTER? Verpleegster by ‘n TB hospitaal. BEOEFEN SUSTER ’N SPORT? Nee WAT WAARDEER JY DIE MEESTE IN DIE GEMEENTE? Die samesyn van die mense, hul vriendelikheid en behulpsaamheid. WIE IS JOU ROLMODEL INDIEN ENIGE? Past. Piet Smit WIE IS SUSTER SE GUNSTELING GOSPEL SANGER Willie Joubert WAT IS JOU GROOTSTE GETUIENIS? Die dag toe die Here my gered het en ek tot bekenring gekom het. WAT IS JOU GUNSTELING GEREG? Breyani kerrie HOE ONTSPAN SUSTER? Met ‘n boek of naaldwerk. WAT SOU JY GRAAG WOU DOEN INDIEN MOONTLIK? Verpleeging klaar gemaak het tot suster. WAARVOOR IS JY BAIE DANKBAAR? Om te kan opstaan, my werk te verrig, my familie en vriende om my te hê. WAT BEGEER SUSTER NOG VAN DIE HERE? Om gesonder verhouding met die Here te hê. WAT FRUSTREER VIR SUSTER DIE MEESTE? Mense wat skinder. WAT IS VIR JOU DIE MOOISTE MENSLIKE EIENSKAP? Vriendelikheid & behulpsaamheid, oOo 13


(Dr. James Van Zijl)

Psalm 103:1 - Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam Loof

Ongeveer vyf jaar gelede was ek en Meg en van ons spanlede by ‘n diens gehou deur ‘n bekende Charismatiese groep in Pretoria en was dit ‘n fees! Die woordbediening was kragtig en suiwer, die gawes van die Heilige Gees her vrylik gemanifisteer: tale, uitleg, ‘n woord van kennis, Goddelike genesings - alles was soos ons lees dit moet wees waar die Liggaam van Jesus bymekaar kom (Sien 1 Kor. 14:26: Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging - laat alles tot stigting geskied) Wat ons egter die meeste getref het van daardie aand was die wyse waarop die hele gemeente God bedien het met lofprysinge en aanbidding - dit was so in die Heilige Gees! Dis met ‘n groot versugting in ons harte dat ons van daardie diens af weg is en ons het die versugting met mekaar gedeel: wanneer sou ons eie Afrikaner mense ooit leer om die Here op hierdie innige wyse te loof en prys? Die Here 14

het ons gerusgestel dat HY dit sal doen, want Hy het hulle besonder lief en verlang dat alle mense Hom moet loof en prys volgens die Bybelse voorskrifte, want dan doen hulle dit in Gees en Waarheid. (Joh. 4:23 en 24) Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in Gees en Waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet in Gees en Waarheid aanbid. Die Here het ons in ‘n bevoorregte posisie geplaas by die Christelike Sentrum op Stanger, want d.m.v. ons nuusbrief en vir dosyn boeke en ook lerings-kasette en videos kon ons ons eie Afrikaanse mense dwarsoor ons mooi land soveel geestelike waarhede leer tydens die afgelope ses jaar, en God kry al die eer daarvoor! Jesus het tog immers Self gesê: “En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.” (Joh. 8:32) Die Here het dit in hierdie dae sterk op ons harte gelê om ‘n boekie saam te stel met lering oor hoe om die Here te loof, te prys en te aanbid in Gees en in waarheid, (Vervolg op bl. 18)


AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers) (Vervolg vanaf bl. 8)

daar in elke oorlog een beslissende slag is, maar die ,,opruimingsoperasies” tot die einde van die oorlog duur, behoort daar in die lewe van elke kind van God ‘n beslissende ondervinding van oorwinning oor die sinnelike of vleeslike natuur te wees. Daarna volg die normale daaglikse Heiligmaking deur die Gees en die bloed van Jesus. Dinge en sake wat eers vir my belangrik was, het skielik vaag en nutteloos voorgekom. Jesus en ewige dinge, verlore siele en ‘n geheiligde lewe het vir my alles geword. Ek het daarna nooit weer ‘n stryd met sonde gehad soos voorheen nie. Toe het ek verstaan wat Paulus in Galasiërs 2:20 bedoel het toe hy gesê het: ,,Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.” Hierdie ondervinding is in my hele wese gegrafeer. Kort daarna het ek vir die eerste maal in my lewe die roeping tot die evangeliebediening ontvang. Etlike maande later het dit die finale punt bereik. Dit was in April 1943, dat ek besluit het om nie net twee of drie tiendes nie, maar al my geld, my professie en my hele lewe aan die Here Jesus en sy werk te wy. My spreekkamers het ek omskep in ‘n evangeliesentrum vir die redding van siele en gebed vir krankes. Van daardie oomblik af het ek opgehou om vergoeding vir my dienste te vra. Waar mense vir raad gekom het, het ek dit gratis gegee, maar ek het my veral daarop toegelê om hulle siele te

bearbei en vir hulle te bid. Die Here het siele gered, huwelike herstel en siekes gesondgemaak. Ek loof sy Naam vandag nog vir dit wat Hy daar gedoen het. Gedurende hierdie tyd was dit ook my voorreg om die Here se Woord te gehoorsaam deur my in water te laat doop. Ek het die noodsaaklikheid daarvan jare gelede reeds ingesien, maar ek het nie die geleentheid daartoe gehad nie, omdat ek niemand geken het wat die doop so bedien het nie. Destyds het ek nog geen kerkverband gehad nie en moes my pad alleen vind. Ek het die Here baie ernstig gevra om vir my die weg oop te maak, en binne ‘n kort tyd het ek mense ontmoet wat die doop na bekering bedien het soos ek dit in die Woord van God geleer het. Dit skyn ongelooflik, maar tog het die duiwel my so teëgestaan dat ek ‘n paar weke lank in ‘n stryd was of ek die stap sou neem of nie! In sy grote genade het die Here my die oorwinning gegee deur Handelinge 22:16: ,,En nou waarom versuim jy? Staan op en laat jou doop.” Dit is waar, ek was nie meer ‘n sondaar nie. Ek was saam met Christus gekruisig, maar Romeine 6:4 sê ons is ook met Hom begrawe deur die doop in die dood om daarna opgewek te word deur die heerlikheid van die Vader en so in ‘n nuwe lewe te wandel. Ek moes my laat doop om die volle raad van God te gehoorsaam (Lukas 7:30). (Vervolg Julie )

15


DIE KOMS VAN JESUS VIR SY BRUIDSHEILIGES (Past. Piet Smit) (Vervolg vanaf bl. 7)

Hierdie ou koortjie sê alles: He's coming back there's no doubt I'm gonna leave, this world with a shout. Soon we'll be gone And things will be right Keep looking out, It may be tonight! GEBED

Two Oceans 19 April 2014 Baie geluk aan Jenita du Plessis en Andries Zeeman wat die 56 km. afgelê het. Jenita het in 5 uur 37 min. en Adries 5 uur en 41 min. die afstand afgelê. Julle is regtig “taff” en oorwinnaars.

Here Jesus, net U kosbare bloed kan my reining. Was my dan witter as die sneeu! Amen! oOo VARS ORGANIESE HOENDERS Plaashoenders (Free Range) wat organies gevoed word. Geen hormone en antibiotika. Plaas u bestelling en dit word tuis af gelewer.

Kontak Cecilia Hoon

073 4388 949 hooncecilia2012@gmail.com 16

Past. Piet Smit het die 21km. in 1uur 39 minute afgelê. Dankie aan Martin Slabber wat hul bygestaan het. oOo


DIE SKEPPER SE DIEET (Jordan S. Rubin) (Vervolg vanaf bl. 9)

dadelik jou gesondheid te verbeter deur nou te begin oefen.

trampolien spring. Terugspringaksie is goed vir die limfvatsisteem, die bloedsomloopsisteem en die ruggraat (en spaar jou gewrigte en ligamente).

Ek hoop hierdie hoofstuk het as ‘n lusmaker en waarskuwingslig gedien. Selfs al volg jy getrou die riglyne en voedselaanbevelings van Die Skepper se dieet, het jy nodig om die filosofie van “stop, Self net ‘n bietjie help val en rol” op ‘n gereelde basis toe te pas. Moenie wag totdat jy Ons is baie minder aktief as wat rook ruik nie. Leer om jou ons altyd was, maar selfs net ‘n liggaam se simptome te lees, en bietjie oefening kan baie help. ‘n onderskei tussen die bekende Artikel in Consumer Reports on waarskuwingstekens. As jy vuur Health beskryf ‘n studie van 13 of vlamme opmerk waar hulle nie 000 mans en vroue by die Cooper moet wees nie, is dit ‘n teken dat Instituut vir aerobiese Navorsing jy moet rus, vas en oefen. Dit in Dallas, Texas. Navorsers het neem nie so baie om jou battery die agt-jaar lange studie gedoen te herlaai nie. Selfs al probeer jy met die hoop om die waarde van om alles reg te doen, kan daar tye konsekwente aerobiese oefening wees wanneer jy van die Skepper te bewys. Dit is gebaseer op hoe se medisyne nodig het. Gelukkig lank vrywilligers kon uithou om op vir ons het Hy dit in oorvloed ‘n trapmeule te oefen. voorsien. In die gang van die Soos fiksheid toegeneem het, het daaglikse lewe moet jy dalk ‘n die sterftesyfer afgeneem. Maar warm/koue stort neem, jou met die grootste daling in die vlugolies insmeer, musiek luister sterftesyfer - 60 persent vir mans wat die siel kalmeer en toelaat dat en amper 50 persent vir vroue die hitte van ‘n warm bad diep in het onder die onfiksste jou seer bene intrek. Dit kan dalk vrywilligers en die wat net ‘n soos ‘n beskrywing van ‘n dag by bietjie fikser was, voorgekom. die spa klink, maar eintlik is dit maar net Bybelse medisyne. Maak nie saak waar jy op die oefening-skaal val nie, dit behoort ~oOo~ jou beter te laat voel. Selfs al oefen jy glad nie, kan jy begin om 17


(Vervolg vanaf bl. 14)

sodat ons mense ook op hierdie gebied VRY KAN KOM VAN TRADISIE. Want Jesus Christus kom binnekort terug om Sy Bruid te kom haal, wat sonder vlek of rimpel sal wees, maar heilig en sonder gebrek (Ef. 5:27) Hyis besig om Sy Bruid voor te berei, af te rond, te restoreer sodat sy sal wees soos Hy oorspronklik bedoel het dat sy moes wees

(Jesus se Bruid is Sy Kerk, Sy Liggaam op aarde wat bestaan uit alle Bloedgewaste, wedergebore Kinders van God, afgesien van kerkverband) Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van DIE KERK is. Christus is ook vir Verlosser van die liggaam, SY KERK (Ef. 5:23 ¥¥¥

(Dolly v. Wyk)

Ons die ondergetekendes vader en moeder. Volkome gesond, en by ons volle verstand. Bemaak aan ons kinders: Al ons gebede vir hulle saligheid, Ons bemaak aan hulle die vrugte van ‘n Godsalige voorbeeld. Ons bemaak aan hulle ons geloof in die Here Jesus Chrsitus. Ons bemaak aan hulle ons Bybel en ons Kerk. Ons bemaak aan hulle die wens dat hulle ons dwalinge en foute sal vermy. En dat hulle sal oorneem wat goed en Edel is, en daarop voortbou vir die Ewigheid. Nuusbrokkie Ons bemaak aan hulle die hoop op ‘n ewige hereniging in die Hemel. Baie geluk aan Poppie In die Naam van God wat ons geskape het, en en Melt van Aarde wat ouma & oupa geword van Jesus Christus wat ons verlos het. Maak ons hiermee ons laaste wil en testament. 18

het van ‘n pragtige kleinseun!


Brother Big, Mother Smith and You (Kenneth Copeland)

I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men; for kings, and for all that are in authority; that

we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour; Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth. 1 Timothy 2:1-4 God cannot sit still when He hears the cries of His people! The problem is, most of us are too busy with other things to take the time to intercede and cry out to Him. We don’t make prayer a priority. Many become so occupied “working” for God, we think we don’t need to pray. But in the end, we’ll find out it was the intercessors who were behind every success in ministry. Someday in heaven when the rewards are being handed out, Brother Big will be sitting on the front row, expecting a gold trophy because he started the first Full Gospel church in his country. He’ll lean over to the fellow next to him and say, “Yes, amen. I pastored that church for 47 years. I led 2,000 people to the Lord and had 1,000 baptized in the Holy Ghost in 1919. I’ll tell you boys all about it as soon as I get my trophy.” But when the Lord starts to give the trophy, instead of calling Brother Big’s

name, He’ll say, “Where’s Mother Smith?” Then He’ll send an angel down to row 7 million to fly Mother Smith up to the front. When she gets there, He’ll put that trophy in her hands and say, “Mother Smith, I want to give you this in honor of those 25 years you prayed and interceded and lay on your face before Me. Because of your prayers, I called Brother Big to come start the Full Gospel church in your country. Because of your prayers, thousands of people were saved and filled with the Holy Spirit in that church.” Then He’ll turn to the front row and say, “Brother Big, I’m rewarding you by allowing you to carry Mother Smith’s trophy for her.” I can tell you whose trophies I will get to carry when that day comes. One of them will belong to my mother and the other one will belong to a little woman who used to pray with her all the time. I’m saved and preaching the gospel today because of those two women. I don’t get any credit for it. I do have some credit coming for the times I interceded and cried out to God on behalf of someone else. But rewards aren’t the reason you pray those kinds of prayers. You pray them because you’re a bondservant of the One who laid His blood on the line for you. You pray them because of love.

Pray those things stirring in your spirit. Answer that call to intercede. Speak forth those things God is wanting to do in the earth today. 19


ACVV Naskoolsentrum (Albaniestraat, naby Laerskool)

BP Atlantic Verskaffers van GAS en OLIE asook groothandel DIESEL Malmesbury Depot Schoonspruitweg 3 P.O. Box 1120 Malmesbury, 7299

Aansoeke vir 2014 word nou aanvaar vir Graad R - Graad 7.

Ons bied aan: Huiswerktoesig en ‘n veilige omgewing tot 17:30 op weeksdae. Vakansie toesig ingesluit. Navrae 022-482 3096

Tel: +27 22 482 1967 Fax: +27 22 482 1702

www.bpatlantic.co.za Vat/BTW reg no: 4770192344 Reg no: 200/026135/07

MMR FINANSIËLE DIENSTE Adriaan Slabber RFP

TM

Onafhanklike Finansiële Adviseur E-Pos: adriaan@makelaars.co.za Sel:082 801 1906 Tel: 022 482 1661 Fax: 022 482 2586 Webwerf: www.makelaars.co.za

Drie Gewels Sentrum, Markstraat Malmesbury 7300 Vir betroubare, onafhanklike, Goedgekeurde Finansiële Advies sedert 1992, in Boedel; Aftree; Beleggingsbeplanning, Kortermyn en Mediesefondse Goedgekeurde Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer FSB Lisensieno. 12017

EPOS INVALGEDAGTE BEDIENING Het jy toegang tot epos fasiliteit? Jy kan elke weeksdag ‘n kort geïnspireerde boodskap ontvang vanuit die Woord. Vra vir jou gratis inval gedagte by:

corpuschristi@cybersmart. co.za

20

Bo: Die “link” na ons facebook blad.

Aptytwekker mei junie 2014  

Geestlike Pitkos