Page 1

MEI

ptytwekker ppetiser

2012

A.G.S. Corpus Christi Baroccastraat 19, Die Wingerd Malmesbury, 7300 corpuschristi@cybersmart.co.za Facebook AGS Corpus Christi Malmesbury Tel: 022-487 2200

Een van Niel Uys se skouperde.

• • • • • • •

NUUS VAN DIE HERDERSPAAR SOEK DIE ANTWOORD MAAK BESOEKERS DEEL … KOSPAKKIES PROJEK WIL JY GEDOOP WORD? OORGAWE GEBED THE HEART OF THE MATTER

• • • • • • •

FOTO NUUS AL BRUIS DIE JORDAAN PLANNING HANDBOOK. LIEG JY (2)? DIE KOMPETISIE IS OOR ONS STEL BEKEND INKLEURPRENT


NUUS VAN DIE HERDERSPAAR

W

at kan mooier wees op hierdie aarde as waar mense saam vir die Here leef en trag om teenoor mekaar op te tree volgens die Woord? Waar mense die een die ander hoër ag as hulself (Fil. 2:3) en die een die ander voorgaan in eerbetoning (Rom. 12:10).

Dit bly maar van die mooiste dinge op aarde: Harmonie, eendragtigheid, samewerking, eenheid en liefde! Hierdie mense kwalifiseer vir wat ons lees in Ps. 133: 2 en vers 3: • “Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.” Dit spreek van God se salwing en salwing beteken God se teenwoordigheid en heerlikheid en manifesterende krag. Wonderlik! • “Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want 2

daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!” God se seën op ‘n groep gelowiges beteken alles! Die wêreld sal dit opmerk en voorwaar hulle sal dit ook begeer en begeer om deel te word van dit wat hulle sien. Ons lees dit in Sag 8:23 – “Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is.” Dit is seker die mooiste advertensie bord vir Jesus as ‘n gemeente so leef; vir mekaar tot eer van Jesus! So kom ons hou ons oë en ore oop vir ‘n mede broer se nood, emosioneel of materieel en ons staan mekaar by. Daar word baie vir mekaar gedoen in die gemeente en ek eer die Here daarvoor. Laat ons nie moeg word om goed te doen soos Gal. 6:9 sê en op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Past. Piet & Susan Smit


Mag die aangename geur van Jesus ons elkeen omring in hierdie nuwe week....... en mag dit ook mense nadertrek aan die lieflike geur van Jesus.....Sodat die wêreld 'n plek sal wees met die wonderlikste aroma....sodat niemand dit sal kan ignoreer nie sodat almal ook daarvan sal wil hê

SOEK DIE ANTWOORD VORIGE KEER SE ANTWOORD Akeldama beteken bloedgrond (Hand. 1:19) Zelda Roberts het eerste die regte antwoord voorsien. HIERDIE KEER SE VRAAG:

smeer dit aan.... spuit dit aan ruik lekker vir Jesus die week WOW

Waar of onwaar: Nehemia het die mense verbied om op die Sondag goed te verkoop? (Net een kans om te antwoord.) Sms antwoord na met “Soek die antwoord” en antwoord. Sms na 073 447 2902

(Ingestuur deur Rut Laubscher)

Ingestuur deur Joyce Jasson Ezra Pinto getuig oor sy nuwe werk in Malmesbury.

3


V

ir God en sy mense is julle nie nou meer vreemd of staan daar buite iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die word deel van God se mense. Julle is deel van sy familie (Efesiers 2:19 - Die Boodskap

Jy kan nie mense deel van die gemeente maak as jy nie besoekers kry nie. Volgens The

hulle? Is daar mense toegewys om nuwe boesoekers se vrae te beantwoord? Volgens die Church Growth Institute is die belangrikste faktor wat besoekers beindruk “die vriendelikheid van die gemeente”. Maar hoe weet hulle dat die gemeente vriendelik is? As iemand met hlle gesels. Min

die belangrikste faktor wat bepaal of ‘n besoeker weer terugkom. ‘n Verdere vraag is wanneer besluit besoekers of ‘n gemeente vriendelik of onvriendelik is. Die antwoord: die tien minute na die erediens. Een gemeente het selfs ‘n frie minute reël. Vir die eerste drie minute na die

Maak Besoekers Deel Van Die Gemeente Church Growth Ratio Book sal 5% van ‘n gemeente wat groei se mense wat eredienste bywoon besoekers wees - eerste, tweede of derde besoek. Sodra dit onder hierdie getal daal, groei kerke gewoonlik nie. Eerste indrukke is altyd belangrik. Word hy/sy verwelkom? Groet die ou lidmate

gesprekke = onvriendelike gemeente. Baie gesprekker =

vriendelike gemeente. Dit is

erediens mag jy nie met iemand wat jy ken praat nie - jy kan stil sit en nadink of jy praat met iemand wat jy nie ken nie. Ons weet ook uit navorsing dat hoe meer besoekers terugkeer, hoe meer waarskynlik is dit (Vervolg op bl. 5)

4


KOSPAKKIES

(Vervolg vanaf bl. 4)

dat hulle gaan aansluit by die gemeente. Maar ‘n belangrike faktor is of daar ‘n opvolgstelsel vir besoekers in plek is. Hier kan ‘n stelsel op die rekenaar van groot waarde wees.

Susters René en Mariana ryk uit met helpende hande deur maaltye voor te berei waar daar ’n behoefte in die gemeente is. Nog hande is altyd welkom Saamstaan maak die vreugde van gee soveel groter. Kontak hulle gerus. René Morris 083 453 3435

Maak Besoekers Deel Van Die Gemeente Ons weet dit. Sedert die vroeë kerk was verhoudings die belangrikste faktor in die uitbreiding van die kerk. Dit is steeds so. As jy besoekers by die gemeente wil inskakel, moet jou gemeente ‘n kweekhuis vir verhoudings wees. Ons het ne hier met ingewikkelde wetenskap te doen nie, maar daar moet ‘n doelbewuste strategie wees om besoekers in te skakel - dit gebeur nie somme vanself nie. (Coen Slabber)

Bedink die dinge wat daarbo is, nie op aarde nie Kolosense 3:2

NUUSFLITSE!!! Dave Berger was op die 11 April 2012 in die hospital vir ‘n operasie en herstel tans by die huis. 5


WIL JY GEDOOP WORD? Elke tweede Sondagoggend van die maand is daar ekstra vreugde in die hemel. Hoekom? Dan word daar kinders van God gehoorsaam aan die Here Jesus se doopopdrag in Matt. 28:19 en Mark. 16:16 en doop ons hulle op Bybelse wyse. Miskien praat die Here al lankal met jou oor die doop.

jou verskonings verkeerd. Wel, waarom ‘n ongehoorsame kind wees, as jy ‘n gehoorsame kind kan wees? Laat hoor van jou en ons sal jou help. Past. Piet Smit (022-487 2200)

Jy het al probeer om jou gewete te stil (1 Pet. 3:21) met allerhande verskonings, maar diep binne in jou hart weet jy die Woord is reg en

Hierdie troue het past. Smit die 21 ste April 2012 naby Porterville waargeneem. Baie geluk aan Elis-Marie & Burgert Olivier met jul groot dag. Elis-Marie het in ons huis groot geword en is ook deur Pastoor ingeseën as ‘n baba. Wat ‘n voorreg om haar te kon trou ook. 6

MET ‘N DOEL Onthou, elke fout wat u in hierdie uitgawe mag vind, is daar geplaas met ‘n doel. Daar is diegene wat altyd soek vir ‘n ou foutjie. Ons wil graag almal bedien en hulle nie teleurstel nie!!!


Oorgawe gebed As jy God werklik wil ken en ‘n lewe van oorgawe wil leef, bid dan die volgende gebed met jou hele hart: “Hemelse Vader, ek kom na U in die Naam van die Here Jesus! U Woord sê: “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word (Rom 10:31). Ek roep U aan! Vergewe my die sonde wat tussen my en U staan. Ek het berou daaroor, want dit het U heilige Naam onteer. Was dit weg met U bloed, Here Jesus. Here Jesus, ek nooi U as die Here van my lewe, kom in my lewe om die beheer van my lewe oor te neem en my te wederbaar tot ‘n nuwe skepsel. U Woord sê: As julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader julle die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid:”(Luk. 11:13). Ek vra U ook om my nou te vervul met U Heilige Gees en dat dit

sal word soos strome van lewende water wat uit my binneste kom(Joh. 7:38) terwyl ek U prys! Ek verwag om in tale te spreek soos die Gees aan my gee om uit te spreek (Hand. 2:4)” Begin om God te prys. Spreek die woorde en klanke wat die Heilige Gees aan jou gee - nie jou eie taal nie. Jy moet jou eie stem gebruik. God sal jou nooit forseer om te praat nie. Aanbid God elke dag in tale. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie.! Skakel in by ‘n Geesvervulde-Woordgemeente - nie ‘n kerk wat uit skeuring ontstaan het nie. Laat jou doop in water (mark 16:16, Hand. 2:38) en word deel van God se familie! Ons sal graag vir u behulpsaam wil wees! 022-487 2200

Smooth roads never make good drivers. Calm seas never make good sailors. Clear skies never make good pilots A problem free life never makes a strong person. So be strong enough to accept all the challenges of life. Don't ask life "why me?" Instead say:"with God by my side, try me"... 7


Kenneth Copeland

For the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. – 1 Samuel 16:7 Too often we ask God to fix the problems around us when what He really wants to do is solve the problem within us. I did that myself for years where my weight was concerned. I prayed and prayed for God to help me lose weight. Yet I experienced repeated failure. I lost literally hundreds of pounds, only to gain them right back again. Finally one day, I made a firm decision. I told God, "I am not going one step further until I find out what to do about this!" Then I went on a fast, shut myself away from everyone, and determined to hear from God. During that fast the Lord revealed the real source of my problem. He showed me that I wanted to lose weight, but I didn't want to permanently change my eating habits. I was like an alcoholic who wants to be able to drink constantly and not be affected by it. I wanted to eat nine times a 8

day and still weigh 166 pounds! Suddenly I realized God wasn't content simply to rid me of the extra pounds on the outside of me--He wanted to rid me of the sin of gluttony on the inside of me. So I repented of that sin right then and there. (It was then that I realized just how hard it is for a man who drinks to face the fact that he's an alcoholic. It hurts to admit something like that.) Then, instead of asking God for deliverance from my weight problem, I asked Him for deliverance from my food problem. Sure enough, He did it. If your prayers don't seem to be changing the problems around you, maybe it's time to take a look inside. Maybe it's time to ask God to go to work on the heart of the matter.Scripture Reading: Psalm 139:1-10, 23-24


Sedert dinge doer in die begin in die tuin tussen God en die eerste mense verkeerd gegaan het (Genesis 3), sit ons almal opgeskeep met ‘n klompie fabrieksfoute. Daarom het ons mekaar nodig. Ons het nie al die waarheid in pag nie. Genadiglik het God ‘n spesiale ruimte geskep waar ons mekaar kan help, dien, ondersteun en met raad bedien. Hy noem dit sy kerk! Nee, kerk is nie in die eerste plek al daardie dinge waaraan ons dink wanneer hierdie woordjie opduik nie. Kerk is diegene wat bely Jesus is die Heer (Matteus 16). Kerk gebeur ook waar so min as

twee of drie in Jesus se Naam byeen is, selfs op die internet (Matteus 18)! Kerk werk as gelowiges mekaar op die hande dra. Kerk werk as gelowiges nie meer hul tyd verveeld of krities op verskillende kerklike pawiljoene deurbring op soek na kerke wat hulle behoeftes pas nie. Kerkmense gooi hul krukke weg as hulle begin om gereeld vir ander gelowiges op die naam te bid; saam met ander in Bybelstudies of omgeegroepe die Here groot te maak, mekaar te bemoedig, te besoek en te help in tye van nood. Gooi jou kerklike krukke weg. Raak plaaslik betrokke! (Anoniem)

9


FOTO-NUUS Two Oceans - 7 April 2012

Andries Zeeman met sy medalje in sy hand na hy die 56km voltooi het.

Sielewenners Kursus- 7 April 2012

Die dames & een man wat almal die sielewenners kursus bygewoon het en dit suksesvol voltooi het.

Doop - Mei 2012

Voorstelling - 15 Mei 2012

Bo: Pieter Brand Onder: Francois Solomons

Van links na regs: Freddie & Betty Hendriks, Jurika & Dudley Maree, Ivan & Ingred Gheysens en Maria Swarts. Baie welkom in die gemeente.

10


Gesinsdiens - 15 April 2012

Almal het probeer geel aantrek en dan het ons ook die nuwe tafeldoeke ingewy. Dankie susters! Daar was ‘n vasvrae tussen die mans en die dames. Wie het gewen? .......... N-a-t-u-u-r-l-i-k die MANS.

Braai wegneem-ete - 21 April 2012

Safari Half Maraton - 1 Mei 2012

Ronel Parsons & Estelle Mentoor was twee van die susters wat gehelp het om te braai. Esra Pinto & past. Smit het ook baie hard gehelp. Woordkonferensie - 22 April 2012

Dr. Lemmer du Plessis besig om die gemeente en almal wat die dienste bygewoon het te stig en leer uit die Woord.

Piet Smit (21km), Petrus Smit, Janette & Michaela Smit, Natalie Liedeman & Wilmien Solomons (5km) Hou so aan! Gospel Musiekskool

Vrydagaande om 17:30 word daar musiek geoefen. Michaela Smit leer dromme speel. Hou so aan. 11


AL BRUIS DIE JORDAAN Deur: Tant Sannie de Ferriers (Vervolg vanaf April)

By die huis aangekom, het ek ewe onskuldig vir my gasvrou gevra of sy mev. H. ken. Verskrik het sy opgemerk en gesê: ,,Ek hoop tog nie u was daar nie. Die polisie bewaak die huis!” Hoe het ek die Here nie gedank vir sy bewaring en leiding nie! Sondagaand het die veldtog afgesluit op ‘n hoë noot van heiligmaking en oorwinning in die lewens van baie mense. Verskeie siele is gered wat vandag nog die Here opreg dien. Maandagoggend was ek alleen in ‘n kompartement terug na Johannesburg. Ek het die brief aan die Hebreërs gelees. Die heerlikheid van die Here het die kompartement so gevul toe ek die 10de, 11de en 12de hoofstukke gelees het dat ek gevoel het of ek die voorportale van die hemel betree het. Vir jare het die Here my reeds gebruik vir Jeug en Sondagskoolwerk. Nooit egter het dit in my gedagte gekom nie dat Hy nou ‘n bediening 12

bygevoeg het vir die heiligmaking van die gelowiges asook vir die redding van sondaars. HOOFSTUK 8 UITKOMS TER ELFDER URE Daar het nie dadelik verdere uitnodigings na gemeentes gekom nie, omdat ek onbekend was. Ek was skaam om tuis te bly en niks te doen nie en het vir ongeveer twee maande in die kerkkantoor naby die stasie gaan werk. ‘n Groot konferensie was belê vir Desember op ‘n plaas in die Wes-Transvaal. Die algemene sekretaris het aan die hand gedoen dat ek soontoe moes gaan dat mense my kon leer ken. Hy het ook gesê dat die tesourier my ‘n tjek sou gee vir my werk in die kantoor. Ek was baie bly, want my geld was teen die tyd amper gedaan. Ek sou die elfuur trein (Vervolg op bl. 18)


HANDBOOK 2012

Health: 1. Drink plenty of water. 2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. 3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.. 4. Live with the 3 E's -Energy, Enthusiasm and Empathy 5. Make time to pray. 6. Play more games 7. Read more books than you did in 2011 . 8. Sit in silence for at least 10 minutes each day 9. Sleep for 7 hours. 10. Take a 10-30 minutes’ walk daily. And while you walk, smile.

Personality: 11. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 12. Don't have negative thoughts or things you

cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment. 13. Don't over do. Keep your limits. 14. Don't take yourself so seriously. No one else does. 15. Don't waste your precious energy on gossip. 16. Dream more while you are awake 17. Envy is a waste of time. You already have all you need.. 18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness. 19. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others. 20. Make peace with your past so it won't spoil the present. (Vervolg)

13


LIEG JY? (2) (Past. Piet Smit)

Kol. 3:9 – “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het.” Miskien voel jy dat die woord “lieg” so ‘n bietjie kras is. Moet ons dit nie so ‘n bietjie versag met iets soos “jok” nie? Die woord “jok” kom nie eens voor in die Ou Afrikaanse Bybel nie. Maar 23 keer praat die Bybel van “lieg” of “gelieg”. Vir een leuen het Annanias en Saffira dood neergeval en is onmiddellik begrawe sonder dat daar oor hulle ‘n traan gestort is (Hand. 5:1-11). Vers 11 sluit daardie bekende verhaal af met die volgende woorde, wat toon watter uitwerking dit op almal gehad het; gelowiges sowel as ongelowiges: “En ‘n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het.” Mag daar nóú vrees in jou hart kom, by die besef hoe ernstig is hierdie saak voor God! Wanneer iemand in ‘n aardse hof lieg, maak die persoon homself skuldig aan meineed wat beskou word as ‘n baie ernstige oortreding. As gelowiges leef ons voor God en staan ons in die Groot Regter se teenwoordigheid. Ons is Sy verteenwoordigers op aarde. Hoeveel te meer moet ons 14

nie altyd die waarheid praat nie! Ek hou van die slagspreuk van sekere besighede wat lui: “Ons doen dit die eerste keer reg.” Net so ook, wanneer ons praat: Praat die eerste keer die waarheid, al is dit ook hoe swaar en al het jy fouteer – vertel dit presies soos dit gebeur het. Dan hoef jy jou nooit weer agterna te bekommer oor wat jy gesê het nie. Die Here Jesus spreek die skynheilige Fariseërs aan in Joh. 8:44 – “Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.” N.a.v. genoemde vers kan ons sê: Die duiwel is ‘n leuenaar en elkeen wat aan hom behoort. M.a.w. dis die duiwel se mense wat leuens vertel en lieg! Lynreg daarteenoor is God. God, is ‘n God van waarheid en elkeen wat aan Hom behoort, praat en doen ook die waarheid. Drie maal kry ons die term, die “Gees van die waarheid” in die boek van Johannes, wat na die Heilige (Vervolg op bl. 16)


Elke uur van die horlosie het ‘n boodskap 1 UUR: sê vir my ek leef net een maal en daarom moet ek die lewe waardeer en my tyd hier op die aarde reg gebruik. 2 UUR: sê ek het twee ouers wat ek moet eer en liefhê en gehoorsaam. 3 UUR: herinner my aa die Drie-enige God wat ek met my hele hart moet dien. 4 UUR: herrinner my aan die vier windstreke en dat waar ek ook al mag gaan ek die Hemel se kompas (Bybel) nodig het om vir my die rigting aan te dui. 5 UUR: dui op die vyf vingers aan elke hand waarmee ek moet werk om my brood eerlik te verdien en diensbaar moet wees vir die Here. 6 UUR: sê vir my ek moet my pligte getrou nakom en ses dae an die week werk. 7 UUR: sê vir my dat ek op die sewende dag moet rus. 8 UUR: laat my dink aan die agt siele in Noag se ark wat in die sonvloed behoue gebly het, en dat ek net so behoue sal bly as ek by Christus skuiling soek. 9 UUR: herinner my aan die nege melaatses wat nie teruggekom het om die Here te bedank nadat hulle gesond geword het nie en maan my om dankbaar te wees vir al die goeie dinge wat ek uit Sy hand ontvang. 10 UUR: herrinner my aan tien maagde waarvan vyf nie gereed was toe die bruidegom gekom het nie en waarsku my om nie so dwaas soos hulle te wees nie. 11UUR: herinner my aan so baie mense wat tot elfder uur uitstel om hulle te bekeer en dan onverwags te sterwe kom. Dit maan my om altyd gereed te wees om die Here te ontmoet. 12 UUR: sê vir my die genadetyd is haas verby. Om middernag kom die Bruidegom en ek moet sorg dat ek nie agterbly nie as Hy Sy kinders kom haal. Elke tik van die horlosie, (Vervolg op bl. 20)

15


EPOS INVALGEDAGTE BEDIENING Het jy toegang tot epos fasiliteit? Jy kan elke weeksdag ‘n kort geïnspireerde boodskap ontvang vanuit die Woord. Vra vir jou gratis inval gedagte by:corpuschristi@cybersmart. co.za

Die kompetisie is oor (Stefan Joubert)

Party mense se lewe is ‘n voltydse kompetisie. In die verkeer moet hulle eerste by die volgende verkeerslig stilhou. In enige ry moet hulle voor staan. In elke eksamen moet hulle onder die top tien eindig. Elke gesprek is vir hulle ‘n geleentheid tot debat wat ten alle koste gewen moet word. As iemand iets beter as hulle doen, dan word hulle grasgroen van jaloesie. Maar as hulle aan die wenkant is, dan loop hulle oor van hulleself. Dikwels gebeur sulke kompetisies openlik, ander kere gebeur dit agter die skerms. Tog weet jy altyd as kompeteerders jou uitgekies het as hulle nuutste teiken. Hulle wil gedurig weet hoe jyself “presteer.” Die oplossing? Moenie deelneem nie. 16

Die Here het jou ‘n mens in eie reg gemaak. Jy hoef jouself nie gedurig te bewys nie, veral nie teenoor kompeteerders nie. Wees tevrede met wie en wat jy is. Die Here het jou immers jy gemaak! Jy is uniek — soos wat Psalm 139 leer. Gaan leef jou talente en sterkpunte op unieke maniere uit. Solank as wat jy aan ander se verwagtings probeer opleef of met hulle kompeteer, gaan jy slegs die tweede beste jy wees. Die kompetisie is in elk geval verby. oOo

LIEG JY? (2) (Vervolg vanaf bl. 14)

Gees verwys (Joh. 14:17; 15:26; 16:13). Dís die Gees wat in God se kinders woon. God se mense moenie en mag nie leuens vertel nie, want dis ‘n direkte aantasting van die wese van God en Sy Gees wat in ons woon! (Vervolg)


ONS STEL BEKEND Hierdie maand gesels ons met

Nellie Mentoor ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦

WAAR IS JY GEBORE? Malmesbury WATTER SOORT WERK DOEN SUSTER? Huisvrou & vrywillige gemeenskapswerk BEOEFEN JY ‘N SPORT? Nee WAT WAARDEER JY DIE MEESTE IN DIE GEMEENTE? Sondagsoggende + Sondagsaande se boodskappe. Jy kan geestelik groei . WIE IS JOU ROLMODEL INDIEN ENIGE? Pastoor Piet Smit vir al sy nederigheid. WIE IS SUSTER SE GUNSTELING GOSPEL SANGER? Cathy Viljoen WAT IS JOU GROOTSTE GETUIENIS? Redding van my siel . Die Here het my baie diep uitgehaal. WAT IS JOU GUNSTELING GEREG? Seekos HOE ONTSPAN JY? Wanneer ek na gospel musiek kan luister en my oë toemaak en kan afsluit. WAT SOU JY GRAAG WOU DOEN INDIEN MOONTLIK? My man na die Here lei. WAARVOOR IS JY BAIE DANKBAAR? Vir al my kinders wat tot redding gekom het. WAT BEGEER SUSTER NOG VAN DIE HERE? Geestelik dieper te groei in die Here. WAT FRUSTREER VIR SUSTER DIE MEESTE? Waanneer mense afsprake maak en dit nie nakom nie en ek moet sit en wag. @@@ 17


AL BRUIS DIE JORDAAN Deur: Tant Sannie de Ferriers

uitgeval het. Die volgende (Vervolg vanaf bl. 12) Donderdagoggend in die stad oomblik loop ek in die sekretaris neem na Klerksdorp. Met my vas en hy sê: ,,’n Vriend van my laaste geld het ek die bus na die en ek ry by die stasie verby. Ons kantoor gehaal om my tjek te kry. sal jou daar aflaai. Waar is die Kort voor die trein sou bagasie?” ,,O, baie dankie,” sê vertrek, kom ek daar aan. Ek ek glimlaggend maar met ‘n groot neem my besittinkies wat nog knop in my keel, ,,dis gaaf van u”. daar was en gaan groet toe almal. Hulle neem my tasse en ek klim ,,Totsiens, toesiens” klink dit van agter in die motor. alle kante, en ten laaste bevind ek Ek voel skielik so verlate en myself in die tesourier se kantoor. magteloos soos ‘n Ek vertrek vanoggend na eensame blaartjie op die konferensie en wil u graag see. ,,Ag, Here Jesus, bedank vir al u wat nou? Moet ek vir vriendelikheid die sekretaris sê terwyl ek hier dat die tesourier vergeet gewerk het,’’ sê ek het om die ewe vrolik tjek te gee? Is en vol Meteens dit wys ? Wat vertroue. ,,O, verwag die Here ? val dit my verlaat jy ons Of hoe, of wat ?’’ nou ? ‘’ by dat ek al redeneer ek vra hy. stilletjies. ,,Ek weet gehoor ... Meteens val dit nie wat ons my by dat ek al gehoor sonder jou in het van kinders van die hierdie Here wat in die geloof stasie toe besige tyd sou gegaan het, en vir wie die Here op gedoen het nie. die laaste oomblik onderneem het. Totsiens en mag die Here ,,Nou wat van my, sal Hy my nie jou ryklik seën,’’ en hy skud my ook help nie?” Toe hoor ek die hand hartlik. sekretaris se vriendelike stem: Ek stap by die deur uit met ‘n ,,Hier is die stasie, ons vergesel jou na jou perron.” uiterlike groot glimlag. In werklikheid voel ek egter of die (Vervolg volgende maand) bodem van die wêreld nou 18


KLEUR MY IN GEE IN BY DIE KINDERKERK (Laerskool kinders en kleuters)

Naam:

_______________________Tellefoon nr. __________________ 19


Uitstekende diens! Vra Susan Smit

Elke uur van die horlosie het ‘n boodskap (Vervolg vanaf bl. 15)

Elke klop van die hart bied ‘n geleentheid. Gebruik dit tot eer van die Here! NS. Is ons gereed vir ons Hemelse Vader se koms? Die tyd is naby, moet nie uitstel nie. Laat jou doop en wees gereed. (Ingestuur deur Johan de Witt)

20

Facebook ICON

APTYTWEKKER  

Maandlikse tydskrif van die AGS Corpus Christi

APTYTWEKKER  

Maandlikse tydskrif van die AGS Corpus Christi

Advertisement