Page 1

Junie

ptytwekker ppetiser

2013

A.G.S. Corpus Christi Baroccastraat 19, Die Wingerd Malmesbury, 7300 corpuschristi@cybersmart.co.za Facebook AGS Corpus Christi Malmesbury Tel: 022-487 2200 www.agscorpuschristimalmesbury.co.za

NUUS VAN DIE HERDERSPAAR

Foto: Piet Smit - Wildernis

BID OF VERGAAN GEE LIEFDE AL BRUIS DIE JORDAAN FOTO NUUS OORGAWE GEBED DIE SKEPPER SE DIĂ‹ET


NUUS VAN DIE HERDERSPAAR Die winter is in ons midde in volle sterkte! Mens voel dit en sien dit. Die Bolandse berge se pieke is spierwit getooi en die ysige nag temperature laat jou bibber van die koue. Die ander aand het ek mense besoek by die Nagskuiling. Toe ek later daar uitkom om te vertrek, sien ek daar ‘n man wat op ‘n matrassie onder die afdak lê en slaap. Rondom hom is dit vuil en nat getrap. Daar is net een kombers oor hom en ‘n kledingstuk; moontlik ‘n jas onder die kombers. Eers agterna het dit tot my deurgedring: In my haas is ek daar weg, sonder dat ek ‘n verskil gemaak het aan sy omstandighede. (Maar ek sal teruggaan en hom gaan soek.) Watter koue om te verduur! Stel jou voor ek en jy moet ‘n nag in dié koue deurbring met net ‘n kombers en ‘n jas oor jou! Die vraag aan myself: Is ek dankbaar genoeg vir beter omstandighede - dak oor die hoof, warm bed en skoon omstandighede? Laat ons met groot dankbaarheid deur die winter gaan, gedagtig dat daar ander is wat minder bedeeld is as ons. Ek glo ons godsdiens moet prakties wees. Om net te praat en te praat is op die ou-end nie veel werd nie. Dis soos ons lees in Jak. 2:14 – “Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?” Kyk ook wat sê vers 16 – “en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?” As ek in die vermoë is om te help kan ek nie net praat en vir mense ‘n preek afsteek nie. 1 Joh. 3:18 – “My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.” Die Here praat met ons dat ons sal deel en omsien na hulle wat swaar trek in ons huidige winterkoue. Pastoor Piet & Susan Smit 2


Leierskap in die

DIGITALE WÊRELD (Onbekend)

In minder as drie dekades het ons die manier waarop mense kommunikeer, inligting kry, navorsing doen, skep en verbind herdefinieer — en nog meer is op pad. Een geslag gelede het die digitale wêreld nie bestaan nie — nou is dit ’n lewensfeit. Leiers wat nog van die ware wêreld teenoor die digitale wêreld praat, maak ’n groot fout, want die digitale wêreld is die ware wêreld vir meeste mense. ’n Leier wat vandag nie in die digitale wêreld ook lei nie se leierskap is beperk tot diegene wat daardie wêreld ignoreer — en hulle word al hoe minder. Die Internet is vir alle praktiese doeleindes ongeveer 20 jaar oud. Dit bereik elke vasteland en verbind 2 biljoen mense. Daar is 5,9 biljoen mense met selfone — 87% van die wêreldbevolking. Die telefoonpaal sal binnekort ’n antieke besienswaardigheid wees. Die blogosfeer was 15 jaar gelede onbekend. Net een platform (WordPress) het tans meer as 300 miljoen gebruikers elke maand wat 2,5 biljoen bladsye blog. Facebook begin Februarie 2005 en het nou 900 miljoen gebruikers wêreldwyd. Twitter begin Mei 2006 het 140 miljoen gebruikers wat 34 miljoen tweets elke dag pos. Wat sê dit vir ons? Die digitale wêreld is massief en steeds aan die verander. Jy kan omtrent alles op die Internet kry. Daar is so baie inligting en vermaak onmiddellik beskikbaar dat mense ly aan aandaggebrek. Vir mense onder 30 jaar bestaan jy nie as jy nie op die Internet is nie. Hierdie jong mense skryf en ontvang nie meer briewe nie. Die digitale wêreld is vandag ’n baie belangrike arena vir leiers. Feitlik elke gemeente het vandag ’n teenwoordigheid op die Internet. Leiers moet toesien dat hulle gemeente se Internet teenwoordigheid bruikbaar, aantreklik en goed ontwerp is. Die eerste indruk wat jy maak, is beslissend. Inhoud is koning. Mense kom na jou webblad omdat hulle inligting soek. Maak seker dat hulle dit kan kry en dat dit die (Vervolg op bl. 13)

3


BID OF VERGAAN (Past. Piet Smit) (Vervolg vanaf Mei)

Alle gemeentes beskik ook oor ‘n stuk grond of plaas of berg of koppie wat ingerig is vir gebed. Cho, se bekende Prayer Mountain, kan 10 000 mense vat waar hulle tegelyk kan bid. Dáár moet jy bespreek om te gaan bid en so word berig, dat die plek vir 2 jaar vooruit vol bespreek is vir gebed. Wanneer ‘n persoon daar tot bekering kom, is een van die eerste dinge wat hy geleer word, is om die eerste uur van die dag in gebed tot God deur te bring. Nou wil ek my kop uitsteek en elke regdenkende gelowige uitnooi. Wil u nie ‘n sentrale plek, soos bv. u gemeente se kerk gebou, bekom en elke weeksoggend, kom ons sê tussen 6 en halfag saam met ander gelowiges bid nie? U sal baat, die gemeenskap sal baat, die land sal baat en die Koninkryk van God sal baat. Gebed en swem het ook iets in gemeen. Net soos wat swem nie aangeleer word d.m.v. korrespondensie lesse nie, net so word gebed ook nie bemeester deur boeke te lees nie, maar deur eenvoudig te begin bid. As ‘n persoon wat nie kan swem nie in die diepkant van die swembad beland het hy ‘n keuse: Dis òf swem (vinnig leer) òf verdrink! U het ‘n keuse: Dis òf bid òf vergaan!

4


Gee

LIEFDE (Retha van der Merwe)

Lank gelede was daar ’n meisie met die naam La-Li. Sy het getrou en het saam met haar man by haar skoonmoeder gaan woon. Sommer gou-gou het La-Li agtergekom dat sy en haar skoonmoeder glad nie gaan klaarkom nie. Hulle persoonlikhede was net te verskillend en La-Li het woedend geword vir al haar skoonmoeder se gewoontetjies. Buiten dit, het sy voortdurend vir La-Li gekritiseer, sy kon in die oë van haar skoonmoeder niks reg doen nie. Dae het verby gegaan, later het dit weke geword wat die twee argumenteer en baklei. Wat dit nog erger gemaak het, is dat volgens die Oosterse tradisies moes LaLi voor haar skoonmoeder buig en haar elke opdrag gehoorsaam. Al die gestry en baklei in die huis was ’n groot bron van ’n kommer vir La-Li se arme man. Ten einde laaste kon La-Li nie meer dit uitstaan met haar skoonmoeder se humeur en diktatorskap nie. Sy het haar vader se goeie vriend, Mnr. Huang gaan sien, wat kruie verkoop. La-Li het haar hele situasie aan hom verduidelik en hom gevra of hy nie ’n gif het wat sy kan gebruik om die probleem eens en vir altyd op te klaar nie. Mnr. Huang het oor die saak nagedink en sê na wyle, “La-Li, ek sal jou help om jou probleem op te los, maar jy moet baie mooi luister na wat ek jou beveel en presies doen soos ek sê.” La-Li beaam, “Ja, Mnr. Huang ek sal presies doen jy ook al van my verlang. Mnr. Huang verdwyn in die agterste stoorkamer en kom na ’n paar minute uit met ’n pakkie kruie. Hy sê aan La-Li, “Jy kan nie ’n gif gebruik wat te vinnig werk nie anders sal die bure en kennisse agterdogtig raak. Daarom het ek aan jou ’n paar kruie gegee wat stadig die gif sal laat opbou in jou skoonmoeder se liggaam. Elke tweede dag moet jy vir haar ’n vark of hoender gereg maak met ’n klein bietjie van die kruie in haar porsie kos. Nou, om te voorkom dat enige iemand jou verdink wanneer sy sterf moet jy baie versigtig wees om te verseker dat jy baie vriendelik en liefdevol teenoor haar is. Moet nie met haar stry en baklei nie, gehoorsaam haar bevele en behandel haar soos ’n koningin.” La-Li was baie bly. Sy bedank Mnr. Huang en haas haar terug huis toe sodat sy kan begin met haar moord (Vervolg op bl. 12)

5


AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers) (Vervolg vanaf Mei )

Hom geneem en ons smarte gedra het. Hy het gesterwe om Die Here Jesus het ons die mens van sy sonde en siekte siele gered en ons verlos van te verlos.” ons sonde. ‘n Sekere jong Toe ek die kansel verlaat, evangeliste, suster Sannie van vind ek ‘n onbekende welgeklede Graan, het hier dienste gehou, heer wat my inwag. “Goeienaand ons het dit bygewoon, en u sal u juffrou. Gee u nie om dat ek u kinders nie herken as ons huis bietjie reghelp nie?” “O nee, toe kom nie’. En nou my Meneer”, antwoord ek, “,ek is sustertjie vra ek vir die Here maar net ‘n ou meisietjie en leer Jesus en vir u om vergifnis en ek graag van broeders wat beter vra of u nie asseblief dadelik in weet as ek.” “Wel” gaan hy voort, my gemeente ‘n reeks dienste “u het die Bybel verdraai en die kan kom waarneem nie?” mense onder ‘n valse indruk ‘n Paar weke later het ek gebring deur te sê dat Jesus vir presies dieselfde ondervinding ons siektes ook gesterf het. Dit gehad met ‘n ander pastoor wie beteken geestelike siektes, ons se seun gered is. Ek was sondes. Dit het niks met verbaas om die alwyse manier te liggaamlike siektes te doen nie.” sien waarop die Here sy werk Baie verleë het ek gesê : “Baie regeer. dankie, meneer, U het iets baie In hierdie vroeë jare van gevaarliks gesê, maar ek sal my my bediening het ek twee ander Meester ernstig gaan treffende ondervindings van die raadpleeg. ” getrouheid van my Meester By die huis aangekom, gehad wat deur die jare vir my het ek my kamer gesluit en op baie beteken het. Dit was tydens my knieë geval met die Bybel ‘n veldtog in ‘n Vrystaatse dorp langs my. “Ag Here Jesus,” het dat ek een aand in ‘n ernstige ek onder trande gesê, “U weet boodskap hierdie woorde gebruik dat ek U woord verkondig soos het: ,,Toe Jesus Christus aan die ek dit verstaan en ondervind het. kruis gesterwe het, was dit ‘n Wys my dan of ek dalk onder ‘n dubbele verlossingswerk vir die wanindruk is van die betekenis arme mens. Jes. 53:4-5 vertel van my Heiland se ons dat Hy ons krankhede op (Vervolg op bl. 15)

6


DIE GEE VAN TIENDES (E.J. Smith Le Roux)

TIEN WAARHEDE AANGAANDE DIE GEE VAN TIENDES Deel 3 DIE GEE VAN TIENDES NUWE TESTAMENT Matt: 22:21 “Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat Hom toekom.” Die keiser se deel is sy belasting; God se deel is die tiende. 1 Joh. 3:17: “Maar wie die GOED VAN die WÊRELD het en sy broer sien honger ly, en sy HART VIR HOM TOESLUIT, hoe bly die LIEFDE van God in hom?” (Hoeveel meer nog as dit die werk van die Here is, wat ly) Heb. 7:17 “U (Jesus) is priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek:“ N. B. Melgisedek se orde het TIENDE GEE ingesluit. Sien Gen. 14:20 Hand: 5:1-11. “Maar ‘n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Saffira ‘n EIENDOM VERKOOP, en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n SEKER DEEL gebring en by die voete van die apostels neergelê.” Omdat hulle nie die volle deel gebring het, wat aan die Here behoort het nie, het beide gesterf.

Jak. 2: 14, 17. “ Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het die WERKE nie. Net so is ook die geloof as dit GEEN WERKER het nie, in SIGSELF DOOD. Joh. 14: 21. “Wie my GEBOOIE het en die bewaar, hy is dit wat my LIEF HET. 1 Kor. 9:13, 14. “Weet julle nie dat die wat heilige werk doen (Dienskengte van God) uit die heiligdom eet nie. So het die Here ook vir die wat die Evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die Evangelie moet lewe.” (Ingestuur deur Joyce Jasson)

MET ‘N DOEL Onthou, elke fout wat u in hierdie uitgawe mag vind, is daar geplaas met ‘n doel. Daar is diegene wat altyd soek vir ‘n ou foutjie. Ons wil graag almal bedien en hulle nie teleurstel nie!!!

7


PROJEK - GORDYNE

SOEK DIE ANTWOORD VORIGE KEER SE ANTWOORD

Die voltooing van ons kerk se gordyne. Baie, baie dankie aan elkeen wat gehelp het met die: koop, meet, stik, ophang & vashou.

Eldad en Medad het in die laer geprofeteer (Num. 11:26, 27). Die volgende persone kon dit vind: Brian Harker, Joyce Jasson en Zelda Roberts. Pragtig! HIERDIE KEER SE VRAAG Wie in die Bybel het eers geloop voordat hy gekruip het? Lekker soek ...

8

SIMPATIE Ons innige meegevoel aan Fransien & Hennie Van Zyl met die dood van hul seun en Dina Hayinni met afsterwe van haar ma.


(Onbekend)

God is bo jou om jou te beskerm teen hitte van die son vir die stryd elke dag, ook die singende strale van verleiding en versoeking. God is agter jou om jou te bewaar teen agteruitgang en jou te versterk om in sy krag steeds voorwaarts te beur. God is onder jou om jou omhoog te hou en te ondersteun wanneer die stryd jou neerdruk en jy gevaar loop om onder te gaan. God is voor jou om jou te lei op die paaie van geregtigheid. God is rondom jou om jou te omsluit met Sy liefde en om jou te beskerm teen sigbare en onsigbare gevare. God is binne jou om vir jou die weg, die waarheid en die lewe te wees, om te voorsien van jou behoeftes na die rykdom en heerlikheid van Sy genade. God is vir jou Algenoegsame God in Christus vir jou Immanuel. God by ons. @@@

9


FOTO-NUUS CAD Wedlope - 1 Mei 2013

Van links af: Martin Slabber, Petrus Smit, Piet & Susan Smit, Zelda , Levona & Lawrence Roberts. Almal het klaar gemaak.

Moedersdag - 12 Mei 2013

Gospel Sangeres Riana Van Wyk het ons bedien met sang en haar getuienis gedeel.

Bid By Die Ingange Van Dorp

Gebedsversoek Die 5 Mei 2013 was daar gebid by al die vyf ingange van ons dorp vir beskerming van ons dorp.

Almal in kerk het ‘n gebedsversoek neergeskryf en dit in ’n mandjie gegooi, waarna die Bestuursraad daaroor gebid het. Almal het saam gestem in gebed.

10


FOTO-NUUS Jeug - 28 Mei 2013

Die Jeug het ons gewys hoe lekker daar saamgesing word Vrydagaande en nooi al die jeug uit om te kom en nie uit te gemis nie!

Afskeid

Pinkster - 13 tot 15 Mei 2013 Past. Jannie Smit van die Paarl het ons gemeente bedien met Pinkstertyd, en was dit nie ‘n geseĂŤnde tyd nie!

Ons neem afskeid van Vicky Janse Van Rensburg waar sy nou verhuis na Witbank.

Vrydagaand Bid - 31 Mei 2013

Nadat elkeen apart eers na die Here geroep het, het ons saam hande gevat en saam gebid.

Die kinders het ook saam gebid. Pragtig!

11


Gee

LIEFDE (Retha van der Merwe)

(Vervolg vanaf bl. 5)

komplot teen haar skoonmoeder. Weke het verby gegaan, later maande en steeds elke tweede dag het La-Li die spesiaal behandel kos aan haar skoonmoeder gegee. Sy het onthou wat Mnr. Huang gesê het om enige suspisie te vermy en het sy haar humeur in toom gehou, haar skoonmoeder gehoorsaam en haar behandel soos haar eie moeder. Na ses maande het die hele atmosfeer in die huis verander. LaLi het geleer om haar humeur sodanig in toom te hou dat sy omtrent nooit meer of baie selde kwaad raak. Sy het die laaste ses maande nog geen argumente met haar skoonmoeder gehad nie en die is sommer deesdae ook baie vriendeliker en makliker om mee oor die weg te kom. Die skoonmoeder se houding teenoor La-Li het drasties verander en sy het begin om La-Li lief te hê soos haar eie dogter. Sy vertel voortdurend aan die bure en besoekers hoe wonderlik is haar skoondogter en sy is die beste skoondogter in die hele wêreld. La-Li en haar skoonmoeder het mekaar nou behandel soos ’n regte moeder en dogter. La-Li se man was baie verheug oor die verandering wat ingetree het en hy het daarna uitgesien om smiddae, na ’n harde dag se arbeid, huis toe te gaan. La-Li het op ’n dag weer Mnr. Huang gaan sien om sy hulp te verkry. Sy begin verduidelik, “Mnr. Huang help my asseblief om te keer dat die gif my skoonmoeder doodmaak. Sy het so ’n wonderlike mens geword en ek het haar lief soos my eie moeder. Ek wil nie hê dat sy moet sterf van die gif wat ek die laaste paar maande vir haar gegee het nie.” Mnr. Huang glimlag en knik met sy kop. “La-Li, daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Ek het nooit vir jou gif gegee nie. Die kruie wat ek jou gegee het, sou net haar gesondheid verbeter het. Die enigste gif was, dit wat in jou hart was en jou houding teenoor haar, maar die is alles weg gewas deur die liefde wat jy aan haar bewys het.” LES: Besef ons elke dag dat hoe ons ander behandel is presies hoe hulle ons sal behandel? Hy wat ander liefhet, sal self bemind. oOo 12


Leierskap in die

DIGITALE WÊRELD (Onbekend) (Vervolg vanaf bl. 3)

moeite werd is om te kry. Dit sê vir die wêreld wie jy is. Die inligting moet vars wees en gereeld verfris word. As jou teenwoordigheid maar vaal is, aanvaar mense jou gemeente is ook maar vaal. Leiers moet hulle eie Internet teenwoordigheid vestig. Besoekers wil weet wat jy dink, hoe jy jou gemeente se roeping kommunikeer en of jy vertroue inboesem. Jy het ’n boodskap om te kommunikeer en jy moet dit doen. As jou inhoud reg is, sal besoekers weer na jou webblad terugkeer. As jou inhoud oud is, gaan besoekers elders. Die kerk se taak is om die evangelie met alle mense te deel — ons moet Christus se boodskap die wêreld indra en dissipels maak van al die nasies. Net soos die drukpers revolusie aan die kerk geleenthede gegee het om sy boodskap uit te dra, doen die digitale revolusie ook. Ons het nou instrumente, platforms en geleenthede wat vorige geslagte Christene nie gehad het nie. Christene, veral Christenleiers, moet gebruik maak van alle moontlike platforms om hulle boodskap te kommunikeer. Geen geslag voor ons het sulke geleenthede gehad nie. Die leier moet ook bewus wees van die moontlike gevare en verleidings van die digitale wêreld. Elke nuwe tegnologie kan ten goede of ten kwade gebruik word. Ons moenie hierdie tegnologie gebruik net omdat dit daar is nie. Die dryfkrag is die evangelie — om die evangelie van Jesus Christus voor ’n sondige wêreld te plaas. Die Christelike imperatief in die digitale domein is eenvoudig: deel die Lig in ’n duister wêreld. oOo 13


DIE SKEPPER

SE DIËET

(Jordan S. Rubin)

“Eet hoendersop en bel my in die oggend!” • • • •

113 het volkome herstel 31 het gedeeltelik herstel 12 is nie deur die vas gehelp nie 92 persent het verbeter of heeltemal herstel

Geselekteerde vorme van vas kan verbetering bring vir ‘n aantal fisiese toestande insluitende artritis, ingewandsprobleme, vetsug en selfs diabetes. Let wel: indien jy ‘n siektetoestand het en dit oorweeg om te vas, moet jy seker maak dat jy eers jou gesondheidspraktisyn raadpleeg. Oor die algemeen moet enigiemand met diabetes of hipoglikemia slegs ‘n vas volg as hulle die goedkeuring en voortdurende toesig van ‘n gesondheidspraktisyn het. Hierdie persoon moet kundig wees in die beheer van bloedsuiker en insulien met betrekking tot diabetes. Swanger vrouens of vrouens wat borsvoed moet glad nie vas nie.

Sluit aan by mense met ‘n aangepakte tong en slegte asem. ‘n Slegs-water of slegs-vloeistowwe vas in vandag se toksiese wêreld kan ‘n aansienlike toksiese las op die liggaam plaas, maar somtyds is die voordele daarvan groter Moenie as die nadele. Arthur Wallis, skrywer van bekommerd wees Spiritual and Practical God’s Chosen Fast: A nie! Guide to Fasting, beskryf ‘n paar van die Vas en wees nadele: gelukkig. “ Volgens mediese kenners is die porieë van die vel, die mond, die longe, die niere, die lewer en natuurlik die ingewande betrokke, dus is dit ‘n deeglike fisiese skoonmaak. Die slegte smaak in die mond, die aangepakte tong en slegte asem is alles deel van die proses. Daar is ‘n bekende ‘vas-hoofpyn’ wat meestal deur die reaksie van die liggaam veroorsaak word as gevolg van die skielike ‘onttrekking’ - simptoom soos die liggaam aanpas om sonder die kafeiendwelm te wees..... (Vervolg volgende maand)

14


AL BRUIS DIE JORDAAN (Deur: Tant Sannie de Ferriers) (Vervolg vanaf bl. 6)

verlossingswerk. ” Duidelik kom die stem van die Here na my: “Maak oop jou Bybel.” Ek neem die Bybel. Dit val oop en ek sien voor my oë Mat. 8:1617: “En toe dit aand word, het hulle baie na Hom gebring wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: Hy het ons krankhede op Hom

geneem en ons siektes gedra.” “Dankie Here Jesus vir die Nuwe Testamentiese bevestiging,” het ek uitgeroep. “Dit is genoeg vir my. Dankie vir so ‘n Leermeester, die Heilige Gees.” Kort hierna het ek ‘n soortgelyke ondervinding gehad. In ‘n boodskap het ek een aand in die verbygaan iets gemeld omtrent die ernstige noodsaaklikheid van die waterdoop na bekering. (Vervolg volgende maand )

15


WIL JY GEDOOP WORD? Elke tweede Sondagoggend van die maand is daar ekstra vreugde in die hemel. Hoekom? Dan word daar kinders van God gehoorsaam aan die Here Jesus se doopopdrag in Matt. 28:19 en Mark. 16:16 en doop ons hulle op Bybelse wyse. Miskien praat die Here al lankal met jou oor die doop. Jy het al probeer om jou gewete te stil (1 Pet. 3:21) met allerhande verskonings, maar diep binne in jou hart weet jy die Woord is reg en jou verskonings verkeerd. Wel, waarom ‘n ongehoorsame kind wees, as jy ‘n gehoorsame kind kan wees? Laat hoor van jou en ons sal jou help. Past. Piet Smit (022-487 2200)

16


ONS STEL BEKEND Hierdie maand gesels ons met

Johannes Lategan ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

WAAR IS BROER GEBORE? Malmesbury WATTER SOORT WERK DOEN BROER? Skrynwerker BEOEFEN BROER ’N SPORT? Nee, loop net so ‘n bietjie soggens. WAT WAARDEER JY DIE MEESTE IN DIE GEMEENTE? Alle vriendelikheid. WIE IS JOU ROLMODEL INDIEN ENIGE? Past. Piet Smit WIE IS BROER SE GUNSTELING GOSPEL SANGER Past. Piet Smit WAT IS JOU GROOTSTE GETUIENIS? Om lief te hê en iemand anders se liefde te waardeer. WAT IS JOU GUNSTELING GEREG? Gestoomde Kreef HOE ONTSPAN JY? Om rustig voor die tv te sit en te luister na musiek. WAT SOU JY GRAAG WOU DOEN INDIEN MOONTLIK? Om ‘n sanger te wees. WAARVOOR IS JY BAIE DANKBAAR? Dat die Here my uitgespaar het tot op 67 jaar oud. WAT BEGEER BROER NOG VAN DIE HERE? Dat almal wat ongered is, gered kan word. WAT FRUSTREER VIR BROER DIE MEESTE? As iemand kwaad van my praat. WAT IS VIR JOU DIE MOOISTE MENSLIKE EIENSKAP? Om lief te hê. oOo 17


Oorgawe gebed As jy God werklik wil ken en ‘n lewe van oorgawe wil leef, bid dan die volgende gebed met jou hele hart: “Hemelse Vader, ek kom na U in die Naam van die Here Jesus! U Woord sê: “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word (Rom 10:31). Ek roep U aan! Vergewe my die sonde wat tussen my en U staan. Ek het berou daaroor, want dit het U heilige Naam onteer. Was dit weg met U bloed, Here Jesus. Here Jesus, ek nooi U as die Here van my lewe, kom in my lewe om die beheer van my lewe oor te neem en my te wederbaar tot ‘n nuwe skepsel. U Woord sê: As julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader julle die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid:” (Luk. 11:13). Ek vra U ook om my nou te vervul met U Heilige Gees en dat dit sal

18

word soos strome van lewende water wat uit my binneste kom (Joh. 7:38) terwyl ek U prys! Ek verwag om in tale te spreek soos die Gees aan my gee om uit te spreek (Hand. 2:4)” Begin om God te prys. Spreek die woorde en klanke wat die Heilige Gees aan jou gee - nie jou eie taal nie. Jy moet jou eie stem gebruik. God sal jou nooit forseer om te praat nie. Aanbid God elke dag in tale. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie! Skakel in by ‘n GeesvervuldeWoord-gemeente - nie ‘n kerk wat uit skeuring ontstaan het nie. Laat jou doop in water (Mark 16:16, Hand. 2:38) en word deel van God se familie! Ons sal graag vir u behulpsaam wil wees! Skakel gerus vir past. Piet Smit 022-487 2200


A.G.S Corpus Christi

ie k e o H l o o k s g Sonda

Uitgawe 2

9 Junie 2013

Wie weet??? 1.

Wat het Elia en Henog in gemeen?

2.

Watter twee ampte het Melgisedek gedra?

3.

Hoe oud was Abraham toe Isak gebore is?

4.

Waaroor het Abraham twee keer gejok?

5.

Wie pas die tuin van Eden op?

6.

Hoe oud was Noag met die vloed?

7.

Wie was Abraham se oudste seun?

8.

Wie se oë moes oopgesluit word om die gekamoefleerde put water te sien?

9.

Hoeveel mans het by Abraham kom eet en vir hom die belofte gegee?

10.

Wat was Eva se naam voor die sonde val?

11.

Wie word ‘n sout pilaar?

Kom ons kyk wie wen. Pa, Ma of is dit nou Boeta of Sussie?

Kamp Tema R - egeer (Ons is gemaak om te heers.) A - ppelleer (Teken appel aan teen die vyand se leuens.) A - nnekseer (Vat ons g!ondgebied ter#g.) S - eën (Leef jou seën. Word ‘n seën.) Antwoorde: Kom woon Sondagskool by en kyk wie was reg...

19


BP Atlantic Verskaffers van GAS en OLIE asook groothandel DIESEL Malmesbury Depot Schoonspruitweg 3 P.O. Box 1120 Malmesbury, 7299 Tel: +27 22 482 1967 Fax: +27 22 482 1702

www.bpatlantic.co.za Vat/BTW reg no: 4770192344 Reg no: 200/026135/07

SWART erk! a st r t s Ek

SAKKE Pro bee rm y !! !

Kontak Hendrik Burger 082 649 4653

MMR FINANSIテ記E DIENSTE Adriaan Slabber RFP

TM

Onafhanklike Finansiテォle Adviseur E-Pos: adriaan@makelaars.co.za Sel:082 801 1906 Tel: 022 482 1661 FSB Lisensieno. 12017 Fax: 022 482 2586 Webwerf: www.makelaars.co.za

Drie Gewels Sentrum, Markstraat Malmesbury 7300 Vir betroubare, onafhanklike, Goedgekeurde Finansiテォle Advies sedert 1992, in Boedel; Aftree; Beleggingsbeplanning, Kortermyn en Mediesefondse Goedgekeurde Gemagtigde Finansiテォle Diensteverskaffer FSB Lisensieno. 12017

20

Aptytwekker Junie 2013  

Maandlikse Nuusblad, Geestlike Pitkos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you